Archiv pro rubriku: Přejaté

o závěrech a doporučeních Zvláštního výboru pro terorismus

Poněkud dlouhé a nudné čtení. Ale pro někoho může být i zajímavé Evropský parlament, –  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. července 2017 o zřízení zvláštního výboru pro terorismus, jeho působnosti, složení a funkčním období(1), přijaté podle článku197 jednacího řádu, … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , | 8 komentářů

ČESKOSLOVENSKÁ POZEMKOVÁ REFORMA – 2

v číslicích a diagramech Sestavil a vydal STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD V PRAZE. 1925 TISKEM ROLNICKÉ TISKÁRNY V PRAZE – NÁKLADEM VLASTNÍM Některé příklady, jak ztenčeno bylo dosavadní reformou zemědělské latifundium zabrané. Abychom názorně ukázali, jak hluboko zasáhla dosavadní pozemková reforma … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , | 19 komentářů

Volno

Lidé by občas potřebovali den volna od života Stanisław Jerzy Lec

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , | 20 komentářů

Jak pěkně se o nás ta EU stará

snížíme emise – zvýšíme přepravu?

Rubriky: twitter | 17 komentářů

ČESKOSLOVENSKÁ POZEMKOVÁ REFORMA

Přeneseme se v historii o několik desítek roků dále do roku 1925. Je to období, kdy probíhala veliká pozemková reforma v nové republice. A až se přeneseme přes toto období, tak přinesu ještě pohled největšího odpůrce této reformy historika J.Pekaře. … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , | 46 komentářů

K DĚJINÁM DĚLENÍ VELKOSTATKŮ V 18. STOLETÍ – 4

ČESKÝ ODBOR. Napsal Dr. JOS. KAZIMOUR. 1921. NÁKLADEM ČESKÉHO ODBORU RADY ZEMĚDĚLSKÉ V PRAZE. Postup prací s dělením velkostatků v 18. století velmi názorně a podrobně vykládá ve svých Pamětech milčický sedlák Vavák, jehož zprávy o provádění dělení dvorů a … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , | 35 komentářů

Kulturní marxismus v Kongresu musí být zničen

Pondělí 14. ledna 2019 12:32 Devvy Kidd /   Zprávy s pohledem Sázím, že miliony Američanů se stále nevzpamatovali z oznámeného výsledku voleb v loňském listopadu. V předcházejícím sloupku jsem připojil  seznam muslimů, kteří byli údajně zvoleni. To šokovalo lidi, protože nemohou pochopit, proč … Pokračování textu

Rubriky: tumblr | Štítky: , , , , , | 24 komentářů

K DĚJINÁM DĚLENÍ VELKOSTATKŮ V 18. STOLETÍ – 3

ČESKÝ ODBOR. Napsal Dr. JOS. KAZIMOUR. 1921. NÁKLADEM ČESKÉHO ODBORU RADY ZEMĚDĚLSKÉ V PRAZE. Všimněme si, jaký mělo vliv dělení velkostatků na vzrůst obyvatelstva.  Rozdělením velkostatků stoupla lidnatost všech těchto krajů. Raab sám v pamětním listě z 1. října 1781 … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , , | 4 komentáře

K DĚJINÁM DĚLENÍ VELKOSTATKŮ V 18. STOLETÍ – 2

ČESKÝ ODBOR. Napsal Dr. JOS. KAZIMOUR. 1921. NÁKLADEM ČESKÉHO ODBORU RADY ZEMĚDĚLSKÉ V PRAZE. Díl 2. Již od počátku 18. století hospodářská politika panovníků v našich zemích směřuje k tomu, aby počet obyvatelstva byl rozmnožen a k tomu účelu směřují … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , | 8 komentářů

K DĚJINÁM DĚLENÍ VELKOSTATKŮ V 18. STOLETÍ.

Zajímavé čtení z dějin našeho venkova. Dnes 1.díl ČESKÝ ODBOR. Napsal Dr. JOS. KAZIMOUR. 1921. NÁKLADEM ČESKÉHO ODBORU RADY ZEMĚDĚLSKÉ V PRAZE. V našich agrárních dějinách zcela zvláštní kapitolu, a to velmi důležitou a významnou, tvoří dějiny rozdělení půdy, rozdělení … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , | 8 komentářů