Moudrá slova

Když někdo prochází bouří, je tichá přítomnost více než milion prázdných slov
xxx

Pán není můj pastýř, protože já nejsem ovce
xxx

“The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.” – Winston Churchill

Jsou dvojí nepřátelé lidu. Zločinci a vláda. Svažme tedy ty druhé řetězem ústavy, aby se ti druzí nestaly legalisovanou versí prvních. – Thomas Jefferson

(The Constitution of the United States was built to restrict the federal Government, not the people.  All powers not specifically granted to the federal government within the document remain in the hands of the states or the people.  For the last century, the federal government has increased its size, power, and control over the lives of individuals, misusing the document to encroach on powers the founders meant to remain in the hands of the states or individual citizens.  )

Není můj cirkus, nejsou mé opice
Polské přísloví

Já nemám problém s názorem. Vy máte problém s mým názorem a to není můj problém
xxx

Lidé vás nenávidí ze tří důvodů:
1 – nenávidí sebe
2 – chtějí být jako vy
3 – vidí ve vás nebezpečí pro sebe
xxx

Neposlouchej, co lidé říkají.
Pozoruj, co dělají
xxx

Chceš-li měnit svět, dělej to, dokud jsi svobodný. Až se oženíš, nezměníš ani TV kanál
xxx

Nezáleží na tom, na co koukáš, ale co vidíš.
Henry Thoreau

Nesuďte ty, kteří hřeší jinak než vy
xxx

Možná, když řekneme lidem, že mozek je apka (aplikace), začnou jej používat
xxx

Rozbité věci se neztrácejí
xxx