O komunikaci

Nezávazná ale doporučená pravidla pro komunikaci na páně Bavorově dominiu:
Nicky rodu mužského se oslovují přímo bez titulu „pan“
Nicky rodu ženského je vhodné oslovovat s titulem „paní“
Je doporučeno majitele dominia jakožto „šlechtice“ oslovovat s titulem .
Je doporučeno posílání poslů (či oslů a jiných středověkých dopravních prostředků) případně Emilů nikoliv e-mailů.
Tato doporučení jsou vázána na pseudohistorizování v prostředí tohoto dominia a nejsou nijak vymahatelná.