Němečtí učitelé na Chomutovsku – podzim 1938

Na sjezdu německé NSDAP v Norimberku přednesl 12.září 1938 A.Hitler ostře protičeskoslovenský projev, který se stal signálem k tomu, aby henleinovci zahájili v noci z 12. na 13.září v pohraničí ozbrojený puč, podporovaný z Německa oddíly Freikorpsu. 15. září 1938 vystoupil Konrád Henlein s heslem „Heim ins Reich“ již zcela veřejně. Po vyhlášení stanného práva v pohraničních okresech byl puč velmi rychle potlačen a řada nejaktivnějších stoupenců SdP uprchnula do Německa, někteří byli zatčeni.

Za této situace pochopitelně československý stát věnoval zvýšenou pozornost státním zaměstnancům německé národnosti a snažil se nějakým způsobem si zajistit a potvrdit jejich loajalitu. 17. září 1938 přišel na okresní školní výbory oběžník, určený pro národní školy s německým vyučovacím jazykem. Podle tohoto oběžníku měli všichni učitelé německé národnosti podepsat dotazník, ve kterém odmítali Henleinovo vystoupení z 15. září a vyjadřovali věrnost republice. Text tohoto dotazníku pro školy se nedochoval, byl však pravděpodobně shodný, nebo alespoň velmi podobný dotazníku, který na Okresní úřad v Chomutově přišel o několik dní později a byl určen pro duchovní všech církví, které na okresu působily. (Mimochodem, tento dotazník podepsali všichni duchovní až na tehdejšího chomutovského rabína Krakauera, který byl v těch dnech v Praze, na kaplana z Křímova, který byl nepřítomen a na faráře z Všestud, který dotazník neodevzdal – důvod není uveden).  Podstatná část dotazníku obsahovala tento text:

„Já níže podepsaný, jako občan Československé republiky německé národnosti, u vědomí si svých povinností o d m í t á m  se vším důrazem velezrádnou proklamaci Konráda Henleina, jíž vypověděl věrnost Československé republice a žádal přivtělení území, obývaného obyvatelstvem německé národnosti, k říši německé. Stejně o d m í t á m  v tom smyslu učiněné prohlášení bývalé sudetoněmecké strany.“ 

(SdP byla v důsledku svého postoje k Československu 16. září rozpuštěna.)

Dotazník pro německé národní školy se týkal celkem 347 pedagogických pracovníků na tehdejším okrese Chomutov. Měl být podepsán a urychleně odeslán zpět do Prahy. Okresní školský výbor v Chomutově podepsané dotazníky do Prahy odeslal 20. září. Jak vyplývá z dochovaného přehledu o výsledcích této akce, 32 osob dotazník buď odmítlo podepsat /dva byli v té době zatčeni – předpokládám, že pro svoji účast na nepokojích/, nebo nebyli přítomni. Těchto nepřítomných bylo 18, v přehledu je buď přímo napsáno, že uprchnuli do Německa, nebo se tato skutečnost potvrdila pozdějším šetřením. (K těmto nepřítomným nepočítám čtyři učitele, kteří v té době vykonávali vojenskou službu.) Další dva neodevzdali dotazník, protože byli v té době nemocni.  U dvanácti osob je v přehledu původně napsáno, že dotazník neodevzdali, tento záznam je však později přeškrtnut. Je jistě možné spekulovat o tom, že dotazník odevzdali dodatečně po zjištění, že henleinovský puč skutečně neuspěl, neexistují však žádné důkazy, které by tuto spekulaci potvrdily, nebo vyvrátily. Celkem téměř deset procent učitelů tedy různým způsobem zveřejnilo fakt, že nechtějí být věrni republice.

Útěky do Německa nejvíce postihly obecnou školu v Hoře Svatého Šebestiána, kde i s rodinami utekli čtyři učitelé z šesti. Lze předpokládat, že v tom hrál roli i fakt, že 15. září večer byl v obci zastřelen neznámým ordnerem štábní strážmistr A. Heřmánek a zraněni jeden vojín SOS a jeden zaměstnanec expozitury státní policie. Viník této vraždy uprchl přes nedaleké hranice do Německa, dalo se však očekávat pátrání po jeho totožnosti a případných spoluvinících.

U některých z těchto učitelů nebylo jejich chování žádným překvapením. Mezi uprchlými byli např. učitelé Kny z Místa a Kühn z Reizenheimu, na které byly již v květnu či červnu 1938 stížnosti, že jsou v obci největšími propagátory SdP a že ve stejném duchu působí i ve škole, kde např. učí děti hajlovat. Podobné stížnosti se objevovaly i na celou řadu dalších učitelů, kteří však zmíněný dotazník zřejmě nakonec podepsali: na dalšího učitele z Místa Arnošta Markela, na Eduarda Kommu z Kralup (tehdy Německých Kralup), na Künzla z Načetína či odborné učitele Altrichtera a Janku. Stížnosti byly i na školského inspektora Fritsche.

Význam učitelů pro ovlivňování názorů především dětí, ale i dospělých si SdP uvědomovala velmi dobře. V dubnu 1938 se například v Chomutově konala schůze, jejímž cílem bylo právě získání učitelů pro SdP. V květnu 1938 se např. rozběhla akce, při které byli němečtí rodiče, jejichž dítě nechodilo do německé školy či školky, nuceni značně nevybíravým způsobem, aby dítě přehlásili. Zprávy o tom přišly např. z Volyně, Výsluní, Vilémova, Račetic, Hory Svatého Šebestiána a Nezabylic.

Soustředěné působení na německé učitele a jejich prostřednictvím na mládež padlo na úrodnou půdu. Svědčí o tom i průběh demonstrací a nepokojů v Chomutově v září 1938, kdy se studenti německého gymnázia nejprve odmítli účastnit rozhlasem vysílané tryzny za TGM ve výroční den jeho úmrtí 14. září (účastnilo se pouze 27 z tří set studentů). Následujícího dne odešli gymnazisté, stejně jako studenti chomutovské průmyslovky, dopoledne z vyučování a odešli k učitelskému ústavu, kde vyzvali tamní studenty, aby se k jejich průvodu připojili. Policie však upozornila telefonicky ředitele učitelského ústavu, že pokud se studenti nerozejdou, bude nucena je rozehnat. Na žádost ředitele ústavu tedy průvod studentů od školy odešel, ovšem nerozešel se, ale za zpěvu protičeskoslovenských písní a provolávání hesel studenti odešli na hřiště, kde se účastnili velké demonstrace, organizované SdP. Na ní vystoupil s nacionalistickým proslovem starosta města, později přijel ještě poslanec Němec. Demonstrace na hřišti byla ukončena až vyhlášením stanného práva ve městě…

Článek byl zpracován na základě archivních materiálů SOKA Kadaň, konkrétně fondu prvorepublikového OÚ Chomutov, kart. 2-3

Situace na jednotlivých školách

 

obec škola Celkem učitelů Nepodepsal poznámka
Albrechtice obecná 4 0  
Bernov obecná 1 0  
Bílence obecná 3 0  
Blatno obecná 5 1 Marie Bartl odepřela podepsat
Boleboř obecná 4 1 Erwin Liebscher voj.služba
Březenec obecná 3 1 Albrecht Mann 19. 9. odešel neznámo kam
Březno obecná 8 1 Irene Schmidt odepřela podepsat
Černovice obecná 3 0  
Č.Hrádek obecná 2 0  
Domina obecná 2 0  
Dřínov obecná 6 1 Josef Jobst odmítl podepsat
Droužkovice obecná 4 0  
Ervěnice obecná 8 1+2 H.Schatzlová nemocná, Marie Rott a Justin Taut neznámý pobyt  */
Gabr.Huť obecná 1 1 Jiří Bäuml nepředložil
Gersdorf obecná 1 0  
Holešice obecná 2 0  
Hora Sv.Šeb. obecná 6 4 Marketa Böhm, Christina Hegen, Oskar Enz, Hildegarda Merker opustili službu
Hrušovany obecná 2 0  
Chomutov

 

1.obec.chlapecká 7 0  
2.obec.chlapecká 6 0  
3.obec.chlapecká 5 0  
1.obec.dívčí 6 0  
2.obec.dívčí 7 0  
1.obecná 10 3 Mathilda Benesch zatčena, Walter Herles a Walter Schaffer nepředložili
2.obecná 10 0  
Jirkov obecná chlapecká 9 1 Vojtěch Folda zatčen
obecná dívčí 10 0  
Kalek obecná 3 1 Albrecht Vogl odešel neznámo kam
Kienhaid obecná 1 1 Albrecht Neubert nepředložil
Krbice obecná 4 0  
Křímov obecná 4 0  
Kundratice obecná 13 1 Emil Stich vojenská služba
Malé Březno obecná 2 0  
Menhartice obecná 1 0  
Místo obecná 3 1 Josef Kny pobyt neznám
Načetín obecná 4 0  
Něm.Kralupy obecná 4 1 Gertruda Wagner nepředložila
Nová Ves obecná 9 3 Alfred Klier, Marie Bloslová-Klierová, Irma Holleyová opustili službu
Nové Sedlo obecná 4 0  
Okořín obecná 2 0  
Otvice obecná 4 2 Alois Neubert a Otakar Köhler nepředložili **/
Přečaply obecná 3 1 Karel Jindřich Hohnel pobyt neznám
Račice obecná 3 0  
Reitzenhain obecná 1 1 Rudolf Kühn uprchnul do Německa
Spořice obecná 8 0  
Stolzenhain obecná 1 1 Valerie Wünsch nepředložila
Stranná obecná 1 1 Pavel Hofer pomatení smyslů, v ošetřování
Stráž obecná 1 0  
Strupčice obecná 5 0  
Suniperk obecná 8 0  
Sušany obecná 1 0  
Škrle obecná 2 0  
Údlice obecná 7 0  
Ulmbach obecná 1 1 Otto Höfer utekl do Německa
Vrskmaň obecná 2 0  
Všestudy obecná 3 0  
Vysoká obecná 2 1 Josef Haas vojenská služba
Zásada obecná 5 1 Ferdinand Stark uprchnul
Ervěnice měšťanka 10 1 Ernst Merker vojenská služba
Chomutov 1.chlap.měšťanka 15 1 Ferdinand Ehrig neředložil
2.chlap.měšťanka 8 0  
dívčí měšťanka 17 0  
měšťanka 11 0  
Jirkov chlap.měšťanka 10 2 Alois Hennrich,Josef Trapschuh neznámý pobyt
dívčí měšťanka 7 0  
Chomutov pomocná 5 0  
soukr.dív.církevní 17 0  

 

u 12 učitelů bylo původně poznamenáno, že nepředložili, později škrtnuto.

Součet: 32 nepředložilo, z toho 18 buď neznámý pobyt, nebo známo, že utekli do Německa

*/ dalším šetřením zjištěno, že Rott, Schatz a Taut s rodinou uprchli do Německa -poslední pobyt zde z. 17.9.

**/ podle dalšího šetření údajně oba nemocní

Reklamy
Rubriky: Fotopříběhy | Štítky: , , , | 6 komentářů

Jak se ruský plyn změní ve „vzduch svobody“

Mezinárodní den vdov, Mezinárodní den růžové barvy

Od momentu startu „břidličné revoluce“ téma dodávek zkapalněného plynu (LNG) z USA do Evropy, s bezpodmínečným vytlačením ruského „trubkového“ plynu a následným bankrotem Ruska burcuje mysl mnoha expertů, ale i řadových občanů. Rituální tanečky a informační války kolem výstavby „Severního proudu 2“ a „Tureckého proudu“ tyto nálady jen přihřívají. Zkusíme se podívat, zda má Rusko závažné důvody ke znepokojení, o jakých sumách může být řeč, a proč se místem předání/převzetí „demokratického“ a/nebo „republikánského“ plynu z USA může stát západní hranice Ruské federace.

Jak vidí situaci většina expertů

Podle údajů „Gazpromu“ na rok 2017 spotřeba plynu v Evropě dosáhla 531 mld. m3, ze kterých 37% přišlo z Ruska.

 

 

 

 

 

Ať si budou psát cokoli, v nejbližších letech nemá Evropa čistě ekonomické motivy k nahrazení našich objemů – vlastní těžba klesá, trh Jihovýchodní Asie je pro dodavatele LNG výhodnější a navíc je tento plyn tradičně dražší než „potrubní“ plyn, bude poptávka po plynu v Evropě dále stoupat. Pro nás je důležitý fakt, že ceny amerického LNG, dokonce bez ohledu na minimální ceny plynu na vnitřním trhu, budou v průměru o 70 USD na 1000 m3 výš než běžné evropské ceny, tj. zřetelně vyšší než cena „potrubního“ plynu.

Velmi pochybuji o světlé budoucnosti „břidličné revoluce“, protože nejzajímavější naleziště tohoto plynu jsou už prakticky vybrána, finanční ukazatele zainteresovaných společností jak byly, tak jsou i nadále hrozivé, a „píár“ nemůže trvat věčně. USA mohou přijít na trh, ale to bude čistá politika, mohou odsunout některé hráče, ale nebude to katastrofální.

Prognóza dynamiky cen v Evropě

Budou-li USA ochotny prodávat plyn pod vlastní cenu? Budou.  Za prvé chtějí zlepšit saldo své obchodní bilance. Při objemu prodejů 60 mld. m3 ročně (i tato cifra je na hranici fantastiky), utrží 14 mld.USD. Za druhé dojde k růstu cen části evropské produkce (což zvýší konkurenceschopnost amerického zboží). Při růstu koncové ceny o 5%, se nemusí objem prodejů změnit, může klesnout o 1%, nebo o 10%, anebo o celých 100%. Je třeba vidět citlivost každé komodity. Vezmeme-li v úvahu minimální zisk většiny podniků reálného sektoru, anebo dokonce ztráty, ale i vysokou úroveň konkurence, může nevelká změna ceny silně podkopat pozice mnohých evropských výrobců, na což USA také sází.

Takže je vše logické – USA politickými metodami vytlačují konkurenty z plynového trhu, vylepšují si obchodní bilanci o 14 mld. dolarů ročně, zvyšují ceny pro konkurenty svých výrobců, takže je vše o.k. Evropa a další dodavatelé plynu jsou v minusu… Vše je ale prosté. Proč utrácet peníze za dopravu, pokud lze provést výměnu objemů přírodního plynu, jak je zvykem na trzích ropou a plynem?

Jak vidí situaci odvětvoví experti

Operace vzájemné obměny uhlovodíky se používá stále. Tak se ropa může čerpat do tankerů v Perském zálivu a odplout do … Izraele, se kterým nejsou diplomatické vztahy, a který je prodá touto „prokletou zemí“ – odesilatelem ropy pětkrát denně. Jak to funguje? Ale jednoduše: – do Izraele připlouvá ruská ropa, protože během plavby došlo k záměně – „vyměnili“ ji za ropu, jdoucí z přístavu Usť Luga, což je u Pitěru, do Amsterdamu… A co brání provést stejný trik se zkapalněným zemním plynem?

Proč napadla Gazprom taková blbost, jako budovat „Baltský kapalný zemní plyn“ vedle Pitěru? Proč zkapalňovat plyn, který už prošel 3,5 tis.km rourou, tedy jeho cena stoupla právě o cenu jeho zkapalnění a zpětné zplynování, pokud by to udělali u producenta Jamal (Rusko) hned? Že by v Gazpromu byli samí blbci, kteří neumí normálně počítat? Jistěže ne, protože tento plyn bylo naplánováno vyměnit s plynem katarským a australským, určeným pro země Jihovýchodní Asie. Podle dokladů Gazprom dodává plyn do Číny a Indie, Evropa dostává LNG od různých prodejců. A že je to dražší? – inu, energetická bezpečnost stojí peníze, a vy o ni přece bojujete!

USA nechtějí dodávat plyn do Evropy, oni ho do Evropy chtějí prodávat(!!!), když ho předtím vyměnili za LNG z Kataru, Ruska, Nigérie a dalších míst – a cena? Jenom poslední trouba bude přece v takové chvíli mluvit o penězích…

Jaká je ekonomika takového čarování? Tržba se nemění, protože cena se počítá podle schématu „Henry Hub+“, ale zisk jde na účet optimalizace transportního ramene a nižší ceny katarského plynu (na nalezišti je prakticky nulová, protože plyn vychází jako doprovodný produkt při těžbě ropy a kondenzátu) anebo tradičního jamalského.

To je sice lepší, ale stejně to pořád není ono – proč něco skutečně dělat, jestliže lze jen napsat, že jste něco udělali a všichni tomu uvěří?

Kam to všecko nakonec povede

Klíčová otázka – proč vůbec zkapalňovat/zplynovat plyn, budovat závody, někam vést LNG? Proč, – jestliže nakupují LNG v přístavu… A kam do kontraktu napíšou, tam také bude místo předání/převzetí, a navíc předání se počítá v energetických jednotkách, a ne v metrických.

V papírech se podle kontraktů břidličný plyn z místa těžby na území USA bude přepravovat na západní pobřeží, tam se zkapalní, tankery se doveze do Evropy, zpětně se zplynuje, nasměruje se do systému přepravy plynu (GTS) Evropy, a dopraví do místa předání/převzetí (čistě náhodou to bude na hranicích s Ruskem). Cena se stanoví jako cena na největším plynovém terminálu v USA – „Henry Hub“ plus cena přepravních nákladů od tohoto hubu do místa předání/převzetí. Tak se stane, že koncová cena bude přibližně o 70 USD za 1000 m3 vyšší než ruská prodejní cena (cena ruského plynu je ještě nižší, Gazprom ale přece nebude pracovat se ztrátou). Při zachování existujících principů cenotvorby v USA a v Evropě bude uvedený rozdíl cen zachován.

V praxi to bude vypadat následovně: – zemní plyn z Ruska bude plynovodem dodán do GTS Evropy. Na papíře proběhne jeho záměna za podmínky stejné výnosnosti (koncová cena minus zisk na trhu Evropy) za plyn v Číně, USA nebo kdekoli jinde. Existovat může i varianta, kdy plyn bez zbytečných komplikací budou prostě prodávat americké ropné společnosti. A dál se stane zázrak – amerikanizovaný zemní plyn, očištěný od sovětského dědictví a „putinizmu“, bude přeprodán evropským společnostem, ovšem o 70 USD  dráž.

Budou fyzické dodávky LNG do Evropy? Samozřejmě, že ano! Jen původem katarský, nigerijský, ruský zkapalněný plyn bude slavnostně vítán velvyslancem USA ve společnosti místních evropských politiků a úředníků. A ať si někdo dovolí ceknout něco o totalitárním plynu! No, a ostatní producenti LNG najednou přestanou plyn do Evropy dodávat – čistě náhodou …

K čemu všecky tyto tanečky? Evropští politici musí souhlasit s kupováním plynu o 70 USD dráž v rámci euroatlantické solidarity, – a nevypadat přitom jako idioti.

Co získají USA? Oněch 14 mld. USD tržeb, 4,3 mld. USD čistého zisku jen tak (kapitalizace politického vlivu) a ztrátu konkurenceschopnosti evropského hospodářství. No, a ještě lze ušetřit na budování infrastruktury LNG. Třebaže, samozřejmě na papíře, je lze i postavit.

Čím tato situace hrozí Rusku

Pokud USA nepřetlačí Evropu, tak se pro Rusko prakticky nic nemění – cena LNG z USA bude vyšší než evropská cena. Nevelké dodávky „amerického“ plynu půjdou do Polska, Litvy a řady dalších satelitních horlivců pro západní demokracii.

Pokud Evropa tlaku USA podlehne – budou projekty plynovodů dokončeny, zemní plyn se jimi bude dopravovat ve stejných objemech, jen část plynu budou prodávat americké společnosti a/nebo se podle složitých schémat bude měnit na plyn z Austrálie a Kataru. Budou finanční ztráty? Podle toho, jak se domluví (talentovaných lidí je dost), ale jejich výše nebude podstatná. V podstatě se bude jednat o kartelovou dohodu dodavatelů proti Evropě, ale to už nejsou naše problémy…

A neměli bychom zapomínat, že k té době bude (novými plynovody) 25 mld.m3 plynu směřovat z Ruska do Číny, s perspektivou na výšení na 48 mld.m3.

Zdroj: https://aurora.network/articles/140-jenergetika/59506-kak-rossiyskiy-gaz-budet-prevrashhat-sja-v-vozdukh-svobody

Překlad:180621

A nakonec malou východní perličku http://uawire.org/poroshenko-ukraine-to-create-eu-group-to-stop-nord-stream-2#

Poroshenko: Ukrajina vytvoří skupinu EU aby zastavila Nord Stream 2

Poroshenko vysvětlil rozsah hrozby, že Ukrajina utrpí ztrátu 3 miliardy dolarů od zavedení  Nord Stream 2.

Poznamenal, že druhý faktor, který je třeba vzít v úvahu, je faktor bezpečnosti, který přestane fungovat, pokud by Rusko dostalo příležitost dodávat zemní plyn do Evropy při obcházení Ukrajiny.

„Proč Putin váhá předtím, než zaútočí na náš stát? Když jsme v roce 2014 neměli téměř žádnou armádu, proč nešel dál?“ „Protože pokud bude v důsledku agrese zastavena síť pro přepravu plynu, pak Putin přestane přijímat platby od Evropa pro plyn čerpaná pro tranzit přes Ukrajinu a tato částka v loňském roce činila 30 miliard dolarů, Rusko nebude žít bez těchto 30 miliard dolarů, a když obejdou [Ukrajinu], tento bezpečnostní faktor přestane pracovat, „zdůraznil Poroshenko.

 

Rubriky: hroší kůže | Štítky: , , , , , | 3 komentáře

Dnes obecně ze světa a z různých zdrojů

K článkům v originálech jsou připojeny krátké gůglovské překlady

http://dailycaller.com/2018/06/19/photos-obama-immigration-detention-facilities/

ZDE JSOU FOTKY OBAMOVÝCH ZÁCHRANNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO NELEGÁLNÍ IMIGRANTY, MÉDIA VÁM JE  NEUKÁŽÍ,

Média a politická třída se stále více rozhořčují nad rozhodnutím vlády Trumpa zadržet a stíhat přistěhovalce, kteří nelegálně překračují hranice. V debatě se ztrácí  jakákoli uznání, že administrativa prezidenta Obamy používala také záchytné zařízení. Fotografie hraničních vazebních zařízení z doby Obamy, které byly pořízeny v roce 2014, vypadají téměř shodně s fotografiemi pořízenými během doby Trumpovy.

http://newobserveronline.com/israel-still-deporting-africans-to-uganda-reveals-amnesty-international/

Izrael stále deportuje Afričany do Ugandy, odhaluje Amnesty International

Zpráva s názvem „Nucená a nezákonná deportace izraelských azylantů v Eritreji a Súdánu do Ugandy“ uvádí, že v letech 2015 až března 2018 Izrael deportoval do Ugandy 1 700 Sudánů a Eritreanů.

https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/merkels-conservatives-warn-eurozone-budget-could-split-eu

Konzervativci Merkelové varují, že rozpočet eurozóny by mohl rozdělit EU

„Pro nás je to spíše dělení Evropy, protože země, které nepoužívají euro, budou vyloučeny. Jsem ohromen příslibem, který byl poskytnut Macronovi,“ dodal s odkazem na podporu paní Merkelové pro rozpočet eurozóny Hans Michelbach, zákonodárce Křesťanské sociální unie (CSU), bavorská sestra strany CDU paní Merkelové.

https://voiceofeurope.com/2018/06/45-increase-in-terror-attacks-across-europe/#.WyrP-HBU5rI.twitter

Počet teroristických útoků vzrostl z 142 v roce 2016 na 205 v roce 2017. V loňském roce bylo zabito 68 lidí a 844 zraněno. V roce 2016 bylo zabito 142 lidí, ale méně než polovina byla zraněna a 379 obětí.

Že bylo pouhých polovinu počtu úmrtí, je to, že útočníci jsou „méně organizovaní“ než dříve a také kvůli rychlé intervenci v oblasti záchranných služeb.

Ze 68 úmrtí v roce 2017 bylo 62 připsáno islamistům. Zdá se, že většina pokusů nebo skutečných útoků byla znovu ve Velké Británii, následovaná Francií.

Zpráva byla zveřejněna ve středu a předložena v Haagu.

Data se důsledně týkají útoků, které byly provedeny, zmařeny a neúspěšné, uvedla nová ředitelka Europolu Catherine de Bolleová a Manuel Navarrete, šéf Evropského střediska pro boj proti terorismu (ECTC).

A drobnost z dnešního Macka:

Peking se začíná zbavovat amerických dluhopisů. V březnu a dubnu byl tento
největší věřitel Spojených států jejich čistým prodejcem, když jich v březnu
prodal za 4,4 miliardy dolarů (98 miliard korun) a v dubnu za 5,7 miliardy
dolarů (127 miliard korun), napsal ve svém internetovém vydání francouzský
list Les Echos. Příklad Pekingu podle listu následují i další země jako
Irsko a Rusko. Irsko se za měsíc zbavilo dluhopisů v hodnotě 6,6 miliardy
dolarů, Rusko v dubnu prodalo americké dluhopisy za 20,4 miliardy dolarů.
Mezi záplavou zcela nedůležitých zpráv na titulních stranách deníků a v
hlavních zprávách televizí, tato důležitá téměř zanikla.

(poslal Jarda Godot)

Rubriky: twitter | Štítky: , , , , , , , , | 15 komentářů

Maďarský Orbán chválí Salviniho v Itálii: Posádky lodí nevládních organizací jsou „pašeráci“

Getty Images

  1. června 2018

Maďarský premér Viktor Orbán pochválil Ital Matteo Salviniho za to, že nazval nevládní organizace, které převádějí migranty z Afriky do Evropy jako „pašeráci lidí“, peskoval EU za jejich podporu a varovali, že „všichni by měli být opatrní, pokud jde o myšlenku, že islám je součástí jakékoli evropské země „.Na konferenci v Budapešti, která připomíná pozdního německého kancléře Helmuta Kohla, který v pozdějším životě měl mnohem užší vztah s Orbánem než jeho bývalá chráněnka Angela Merkelová, zdůraznil maďarský státník neúspěchy Evropské unie za posledních pět let.

Zmínil konkrétní kritiku posledníhp celoevropskýho rozpočtu EU, když říkal, že je „přesně jako samotná Evropská komise: pro imigrační a pro-migrantská“.

 

Podstata rozpočtu, vysvětlil, „spočívá v tom, že od evropských lidí se peníze vybírají a dávají se migrantům a nevládním organizacím. Je to jako kdyby to napsal George Soros – a snad to i udělal . “

Vůdce Fideszu pochválil novou populistickou vládu v Římě, že se vyslovila proti nevládním organizacím, které provozují takzvané „záchranné“ lodě ve Středomoří, z nichž mnohé jsou financovány ze zdrojů Sorosových organizací.

„Italové konečně deklarovali něco, co všichni víme: že nevládní organizace jsou ve skutečnosti pašeráci lidí.

„Rozpočet [evropské] Komise se je snaží financovat, což znamená, že se snaží podporovat koalici bílých límečků a pašeráků. Právě to řekli Italové, „prohlásil.

Orbán uvedl například odpovědnost za Brexit v nohách nezvolené Evropské komise, kterou vede Jean-Claude Juncker , který jedná jako výkonný a jediný iniciátor právních předpisů na úrovni EU.

Konzervativní premiér uvedl, že jmenování Junckera jako předsedy Komise ohledně námitek britské vlády – Maďarsko bylo jediným členským státem EU, který podpořil Brity – položil „dynamit do vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií“ zatímco neúspěch bloku v řešení migrační krize „zapálil rozbušku“.

V širším slova smyslu maďarský premiér uvedl, že Junckerovo „zlověstné“ rozhodnutí vést „politickou komisi“ se ukázalo být „kardinální chybou“, což mu umožnilo stát se „nástrojem, velkých států [jako je Německo a Francie] proti menším „a snaží se je přinutit, aby přijali liberální politiku masové migrace formou“ vydírání „.

„Řekl bych, že se [Brusel] mění na Moskvu,“ podotkl s ohledem na to, jak staré sovětský město šikanovalo a manipulovalo  komunistickými satelity.

„V roce 2019 to musí skončit. Tato Komise musí jít a budeme potřebovat Komisi a Parlament, který odráží novou evropskou realitu. “

Při pohledu na volby do Evropského parlamentu v roce 2019 varoval politiky, kteří podporovali a usnadnili masovou migraci, aby se nepokusili prosadit svůj světový názor na země jako Maďarsko a zvážily dlouhodobé důsledky importu velkého počtu lidí z islámského světa .

„Existuje jedna nevyžádaná rada, kterou můžeme dát, protože v tomto má Maďarsko historickou zkušenost: každý by měl být obezřetný s myšlenkou, že islám je součástí nějaké evropské země,“ varoval.

„Je také dobře znát odpověď islámu. My Maďaři víme, co to je. Pokud je islám součástí Německa, tak například v muslimských termínech to znamená, že Německo je součástí islámu. To je něco, co stojí za úvahu. “

Orban a postoj jeho spoluhráčů k islámskému přistěhovalectví mohou být částečně formován  pochopením vlastní historie. Maďarsko bylo ve středověku ovládáno a částečně připojeno otomanskými Turky, kteří v tomto regionu založili stovky islámských škol a mešit a řadu ozbrojených posádek, které byly vyhnány po 150 letech války.

http://www.breitbart.com/london/2018/06/19/orban-slams-eu-praises-salvini-ngo-ships-run-white-collar-people-smugglers/

 

Rubriky: twitter | Štítky: , , , , | 24 komentářů

Dvakrát z Evropy

Španělští studenti byl vyhnáni ze svých domů, aby poskytli prostor pro migranty z lodi Aquarius

By BEN PERCHIRON  18. června 2018

Migranti přicházejí do Evropy – foto kredity: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Stovky imigrantů, kteří přijíždějí na palubu Vodnáře, včera odpoledne zakotvili v Alicante, kde jejich děti ve věku od 12 do 17 let budou v péči sociálních pracovníků.

Několik studentů z místní studentské rezidence je nyní donuceno opusti ubytování, a to navzdory zaplacení poplatků za ubytování, takže migranti, kteří přijíždějí z Libye, mohou být ubytováni, jak uvádí online deník Actualidad Valdepeñas .

Mladý student německého jazyka v Alicante jménem Rubén, který v budoucnu plánuje žít a pracovat v Německu, zaplatil za svůj pokoj 750 euro měsíčně, byl nyní nucen odejít spolu s dalšími studenty, kteří tam bydlí.

Jeho matka uvedla, že její syn musel opustit rezidenci, aby poskytl prostor pro migranty z lodi Aquarius: „Řekli nám, že být tam nemohou, protože oni přicházejí s mnoha nemocemi, takže je to zdravotní problém.“

„Je to, jako bychom řešili jeden problém tím, že jsme způsobili další, a to je velký problém, protože právě teď v Alicante neexistuje nic, kde by můj syn mohl žít a pokračovat ve studiu. Jdeme tam, abychom zjistili, jestli něco najdeme, ale bude to velmi obtížné, protože vše je již rezervováno pro letní měsíce, „vysvětluje.

Rubénova matka nevěří, že to může být kvůli „zdravotnímu problému“ jinak by místní úřady jistě nenechaly bydlet stovky nemocných migrantů v centru rušného turistického města, jako je Alicante.

Orgány oznámily v sobotu 16. června, že Rubén a jeho kolegové měli pouze 24 hodin, aby si mohli sbírat své věci a uvolnit bydliště.

https://voiceofeurope.com/2018/06/spanish-students-forced-out-of-their-houses-to-make-room-for-aquarius-migrants/#.WygaUYpopOk.twitter

Pravicoví Švédští demokraté vyzývají k referendu o švédském členství v EU po roce 2018

By THE LOCAL  18. června 2018

Švédsko Vedoucí demokrat Jimmie Åkesson – Foto Kredity: Per Pettersson / Wikimedia commons

Anti-imigrační demokraté Švédska (SD) vyzvali Švédsko k uspořádání referenda o členství v EU po švédských všeobecných volbách v roce 2018.

Vedoucí SD strany Jimmie Åkesson pro noviny Dagens Industri uvedl, že EU je „velká síť korupce, kde nikdo nemá nic pod kontrolou“.

Švédští nacionalisté chtějí, aby Švédsko následovalo příklad Spojeného království a opustilo EU, a slibují, že v následujícím mandátu budou usilovat o referendum v této věci

„Zaplatíme obrovské množství peněz a dostáváme velmi mál zpět. Hlavní důvod je ideologický: neměli bychom být v ideologickém svazku, „prohlásil Åkesson.

https://voiceofeurope.com/2018/06/right-wing-sweden-democrats-call-for-referendum-on-swedish-eu-membership-after-2018-election/#.WygUP7aPtKs.twitter

Rubriky: Aktualitka, twitter | Štítky: , , , , | 67 komentářů

Z „Otázek a odpovědí“ V.V.Pjakina 180612

Vzhledem k pozoruhodnosti některých odpovědí V.Pjakina, jsem pro vás přeložil jakýsi výtah řečeného. Předpokládám, že celé znění přeloží do cca týdne „irena“ na Outsidermedia…

Putinova „Přímá linka“

Je přizvání gubernátorů a ministrů  (formou videokonference), aby přímo reagovali na dotazy a stížnosti občanů významným vítězstvím Putina a jeho pevné pozice, anebo krokem k havarijnímu řízení?

To není krok k havarijnímu řízení, ale významné datum v procesu získávání suverenity Ruska. Takovýto formát provedení „prezidentovy přímé linky“ (PL) by zkrátka nebyl možný v roce 2000-2001 – ani dřív. Bylo ho možné zajistit pouze díky přesvědčivé podpoře prezidenta ve volbách. Jen toto zajistilo zásadně novou kvalitativní úroveň zabezpečení řídících procesů v Rusku a v zájmech Ruska. V budoucnu ji historici zaznamenají jako fundamentální datum, které naprosto změnilo postavení Ruska ve světě a předurčilo další postup Ruska.

K čemu došlo?   Úvodem nesmíme zapomínat na to, že oligarchy se u nás stali jen lidé, kteří lezli před americkým úředníkem po břiše, aby dokázali, že právě oni jsou těmi, kdo nenávidí Rusko ze všeho nejvíc, že právě oni budou zastávat zájmy USA a sloužit jim. A tito vyhráli casting a stali se nějakým ropnými, nebo jinými oligarchy. Nejednou jsem mluvil o tom, že pokud naše zlodějská, naprosto tupá řídící tzv.“elita“ zůstane na svých místech, nemá Rusko do budoucna šanci. Je třeba chápat, že prakticky celá ruská „elita“ se zúčastní spiknutí proti Putinovi a Rusku, na provedení státního převratu a rozpoutání občanské války. A příkladů byla v PL nad hlavu. Zavírají se nemocnice, školy proč? Byla taková teorie, kterou Putin odrazil – a sice soustředění obyvatelstva do několika milionových měst, a vše ostatní zavřít. Putin to sice odrazil, ale „elita“ na to šla jinak: – zavírala a zavírá šmahem školy, nemocnice a zdravotní služby na venku, aby přinutila obyvatele, aby v důsledku absence infrastruktury sami odjeli do měst. Všichni, kdo plánují uzavírání nemocnic a škol, provádějí genocidu ruského lidu.

Co tedy Putin novým formátem (PL) provedl? Napřímo uvedl lid do řízení země. Napřímo donutil úředníky mluvit s lidem. On lidu ukázal: – já pracuju, makám a snažím se pozvednout zemi. Ale podívejte se, jaké máme kádry… Vy teď budete volit gubernátory – a potřebujete takovéhle – které nejenže nezajímá jméno občana, který se v neštěstí na ně obrátil, ale dokonce nad ním ohrnují nos – jak si vůbec dovoluje póvl mi cokoli namítnout? Putin to všem občanům názorně ukázal, a v podstatě je požádal o podporu tlakem zdola, s poukazem, jací také lidé dnes řídí zemi.

Na dotaz tam položený „…proč Západ neuznává Asada, ale my uznáváme Porošenka?“ – Putin odpověděl jen „Zajímavá otázka…“ – jak byste odpověděl Vy?

 Musím se vrátit trochu zpátky – k ukrajinským událostem kolem údajné vraždy Babčenka. Vzpomeňte si, jak se tehdy talk show na našich hlavních tv.kanálech změnily v hlavní hlásnou troubu války… Během skoro tří týdnů např. nejsledovanějšího „Večera se Solovjevem“ na hlavní federálním kanálu, zněly válečné bubny. Pozvaní experti i Solovjev sám se mohli přetrhnout a křičeli, že je třeba vzdát se „Minského formátu“(MF), protože nefunguje, USA neuznávají Asada, ale my jsme uznali Porošenka – je třeba odvolat toto uznání! Našel se jen jeden čestný člověk, který vysvětlil, že „Minské dohody“(MD) jsou naopak vítězstvím ruské diplomacie, že je to nástroj umožňující držet Západ v potřebných mantinelech. Proto se Západ snaží vyrazit Rusku z ruky tuto zbraň. U nás (ve vedení země) nejsou blbci, kteří by tomu podlehli.

Je pochopitelné, že Jakov Kedmi*)doporučuje, aby se Rusko MF a MD vzdalo. Pokud by to totiž Rusko udělalo, stalo by se ze subjektu objektem řízení světových procesů a nemohlo by nastolovat jakákoli pravidla ve světě. V takovém případě by se totiž objevil Izrael a nabídl by „pomoc“ při řešení postavení Ruska ve světě, ale za to Rusko zajisti vše, co bude Izraeli třeba – diplomatickou podporu i zdroje. Jinak řečeno – deaktivovat stát a řešit věci svými způsoby. To řešil Kedmi a další, kteří požadovali zrušení MD.

MD, navíc zakotvené v rozhodnutí OSN, to je formát, pomocí kterého tlačí Rusko na všecky. Západ požaduje, aby Rusko plnilo MD – Rusko svoje závazky plní, ale říká: – podívejte se, my jsme garanty stejně jako Německo nebo Francie – a oni je plní? Pokud by MD nebyly, pak by nastoupil diktát USA. To je jeden aspekt (odmítnutí MD). Druhý aspekt, to je drzá a cynická lež, že Západ, přesněji USA neuznávají Asada. USA požadují odklizení Asada, ale současně mají se Sýrií plnohodnotné diplomatické vztahy. To, že ta m aktuálně nevede americké zastoupení  velvyslanec, ale Chargé d´Affaires, souvisí s obrovskou personální nekompletností ve Státním Departamentu (SD). USA dnes nemají velvyslance ve více než polovině zemí světa, a to je spojeno s přestavbou celého SD, kterou provádí Trump, ale jinak mají diplomatické zastoupení v plné šíři. To ale Západu  nebrání ve vedení protisyrské a protiasadovské kampaně a boji proti Asadovi.

Ale od nás chtějí co? Přerušení diplomatických vztahů a tím i ztrátu možnosti ovlivňovat procesy na Ukrajině? Aby se Ukrajina stala rukojmím jiných politických rozhodnutí. Pokud by k tomu došlo, tak není tajemstvím, že by o zastupování svých záležitostí požádala USA. A tím by dala USA legitimní možnost ovlivňovat vnitropolitické záležitosti a procesy v Rusku – a to už vůbec nehovořím o prudkém zvýšení vlivu USA na vnitropolitické záležitosti ve světě. Rusko nic takového nepotřebuje, má tam svoje zájmy, mimo jiné přes Ukrajinu přepravuje část svého exportu energetických nosičů, a už vůbec tam nepotřebuje mít území naprostého chaosu.

Je tu ale ještě lež o tom, že jsme uznali Porošenka. My jsme Porošenka neuznali, nic takového nebylo. Existuje jiná forma jakéhosi tichého souhlasu, kdy jsme nepřerušili s Ukrajinou diplomatické vztahy, ale Porošenko pro nás byl a je nelegitimním prezidentem. Proč tedy masmédiích celé tři týdny lhali a podněcovali hysterii? Proto, aby se podařila provokace s Babčenkem, aby Rusku byla uštědřena těžká rána: – vzdáváme se MD, stáváme se ze subjektu objektem řízení, Izrael se stává představitelem Ruska, se všemi důsledky, které z toho pro Rusko a Izrael vyplývají.

Na rozdíl ode mne Putin nemá možnost vysvětlovat tyto věci – jak to tedy měl lépe říci? Je to natolik elementární, že stačí „zalézt“ do internetu a tam se na to podívat – a skutečně je to zajímavá otázka – proč jsou navrhována naprosto protiruská řešení … Je to pro Rusko metoda slepých uliček.

 

G-7  vs  ŠOS

Pokud je máme srovnat, tak na summitu ŠOS**) se projednávaly otázky globálního významu, zatímco summit G-7  připomínal jen jakási politická sešlost, který nic nevyřešil. Nakonec Trump odmítl podepsat komuniké, pokritizoval účastníky, odjel dřív než ostatní a také prohlásil, že je na G-7 nezbytná účast Ruska. Znamená to, že k přesunu centra řízení už došlo?

 Kdepak, k tomu ještě nedošlo, ale proces probíhá jistě, a co se týká Trumpa na G-7, tak on už předem oznámil svůj předčasný odjezd, s ohledem na setkání se šéfem KLDR, čemuž dostal od G-7 podporu. Pokud jde o srovnání obou akcí, tak ŠOS celkovým HDP překonává G-7, stejně jako tempy hospodářského růstu, a tomu odpovídalo i řešení oněch otázek. Zatímco ŠOS je rozvíjející se struktura, která se s jistotou staví na vlastní nohy, ke které se snaží v té, či oné míře připojit všichni, pak G-7 je struktura dožívající. To se promítlo do otázek na summitu řešených: – jak omezit Rusko… Jaký vliv chtějí ve světě mít, jestliže je zajímá omezení Ruska, zatímco vidí, že centrem koncentrace řízení se stává Čína? Na druhou stranu má Trumpův vzkaz logiku, protože každá mezinárodní struktura, do níž přijde Rusko, se stává životaschopnou a akceschopnou. Co řekl Putin na ŠOS k prohlášení Trumpa o potřebě přizvat Rusko do G-8? – My jsme neodešli, to vy jste odmítli jet do Moskvy – tak tady jsou podmínky – očekáváme vás v Moskvě….  A Trump hovořil přesně o tom. Jinými slovy: – tím, že jste vyškrtli Rusko, jste se marginalizovali, tak buď to s Ruskem dejte do pořádku, jinak pro nás nejste zajímaví. Mimochodem o tom svědčí i slavná fotografie Trumpa, sedícího se založenýma rukama, a okolostojících šéfů členských zemí… Trump vidí jako svůj hlavní úkol upevnění USA.

Pokud jde o úroveň chápaní našich analytiků, podívejte se na toto: proběhlo fenomenální a fundamentální setkání Trumpa s Kim – ale ne s Kim Čong-unem, nýbrž s Kim Kardashian, ale oni to ignorovali, nebo zesměšňovali. Co to tedy znamená: – proč právě Kim Kardashian, hvězda médií a šoubyznysu a večírků?  Co ta má společného s politikou?

Vzpomínáte si, jak H.Clinton s beranicí s rudou hvězdou projevila svoje přání přimknout se k vítězům? Ne k Rusku – ale k těm, které vyživuje zednářská hvězda, k těm, kteří stojí nad státem USA. Tím přiznala porážku americké zemské elity v boji o USA s globalisty. Velmi důležitým motorem celé protitrumpovské kampaně za Clintonovou byla právě Kim Kardashian, která mediálně vždy vyjadřovala tento protitrumpovský směr.

A tato Kim Kardashian veřejně uznala prezidenta USA Trumpa prezidentem a fakticky oznámila konec své války proti Trumpovi. Svým obejetím se u Trumpa dala na vědomí, necelá americká tzv. kreativní třída balí válku s Trumpem. A právě ta byla nejagresivnější částí kampaně proti Trumpovi. Ale výměnou řeší, hrubě řečeno, otázku zacházení ve věznici. Jakože: – přátelé, pojďme se domluvit, že nás nebudou trestat příliš tvrdě za to, že jsme byli proti Trumpovi. Ale Kim Kardashian není jen mediální hvězda. Ona formuje novou americkou společnost, ona je do této pozice postavena – do projektu přeformátování americké společnosti. Proč vybrali právě Arménku pro tento globální projekt? Protože Arméni, to jsou Židé č.2. A proto příchod Kim Kardashian k Trumpovi, je jeho dvojitým vítězstvím a upevněním jeho pozice, protože obdržel podporu uvnitř USA nejen židovskou, ale i arménskou. Dosáhl kapitulace americké kreativní třídy – a to všechno naši analytici propásli.

Tak tedy jim (zbytku G-7) Trump sdělil, že bez Ruska nemají budoucnost. A oni mu odpověděli, že jsou proti Rusku – co má tedy s těmi lůzry dělat?  Takže zbylí v G-7 vedou generální nástup na hrábě…

  *) Jakov Kedmi (1947) – izraelský občan ruského původu, někdejší šéf izraelské tajné služby NATIV, je častým hostem rozhlasových besed a televizních talk-show.
**) ŠOS – Šanghajská organizace pro spolupráci (od r. 2001) – členy jsou: Indie, Kazchstán, Kyrgizie, Čína, Pakistán, Rusko, Tadžikistán, Uzbekistán. Pozorovatelé: Afghánistán, Bělorusko, Irán, Mongolsko. Partneři v dialogu: Azerbajdžán, Arménie, Kambodža, Nepál, Turecko, Srí-Lanka. Pus dalších 16 přizvaných zemí a seskupení.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4066&v=qqlNrtdmnl0

Překlad:180614

Rubriky: hroší kůže | Štítky: , , , , , , | 11 komentářů

Zdá sa, že bublina čoskoro praskne

Vždy ma štvalo, ako sa ľudia u nás nechajú ovládnuť médiami. Ako sa blízki príbuzní, dlhoroční kolegovia alebo bývalí spolužiaci, dokážu na smrť rozhádať kvôli tomu, či je Krym ruský, alebo ukrajinský, či je Zeman vlastenec, alebo senilný opilec. Ak som si však už mnohokrát povedal, že toto je vrchol a ďalej to ani zájsť nemôže, tak som sa práve presvedčil, že všetko sa dá, len treba prekročiť svoj tieň. Tú hranicu práve posunul aj Robert De Niro, keď z pódia zahlásil „F**k Trump“ a zožal nadšený aplauz plnej sály. Zdá sa, že protitrumpovská časť Ameriky už začína strácať trpezlivosť.

Amerika je cez Trumpa dokonale rozpoltená. O niečo väčšia časť verejnosti tlačí tú Trumpovu päsť na stôl, ale pretlačiť nemôže. Napriek všetkej uverejnenej munícii na tom Trump nie je s obľubou horšie, ako Clinton v čase, keď to prasklo, nie je na tom oveľa horšie ako Obama počas druhého obdobia a je na tom dokonca lepšie, ako väčšinu času bol Jimmy Carter. A tak De Niro a tí, za ktorých hovorí, začínajú strácať trpezlivosť.

Trumpovi odporcovia vkladali veľké nádeje do Muellerovej komisie. Medzi Trumpových odporcov patrí aj veľa republikánov. Keby všetci republikáni boli lojálni, so svojou väčšinou v Kongrese aj Senáte by pohodlne Trumpa obhájili. Nie všetci však Trumpa považujú za svojho a títo tiež s napätím očakávajú Muellerove výsledky. Zdá sa však, že trpezlivosť dochádza aj im. A nielen im. Aj republikánskym voličom. Prieskumy verejnej mienky ukázali, že voliči sú už Muellerovým vyšetrovaním s takmer nulovým výsledkom unavení a za posledné mesiace rapídne klesá podiel voličov, ktorí považujú Muellerove vyšetrovanie za férové a malo by naďalej pokračovať. Podiel klesol zo 60 % na 52 %, teda toto percento už kopíruje podiel odporcov osoby – Trumpa. Tento týždeň Politico prinieslo článok o tom, že republikáni v Kongrese tú už touto kauzou otrávení a začínajú zborovo recitovať „wrap it up“ (uzavrime to). K týmto hlasom sa pridávajú aj republikáni, ktorí doteraz Muellerovo vyšetrovanie podporovali. Speaker Kongresu Paul Ryan povedal: „z tejto veci už chceme vidieť závery“ a zástupca republikánskej väčšiny Steve Scalise vyjadril obavy, že Muellerovo vyšetrovanie „sa stáva lovom na čarodejnice“. Treba spomenúť, že vyšetrovanie okrem procesných chýb prinieslo zatiaľ nulové doklady o pôvodnej hypotéze – sfalšovanie prezidentských volieb zo strany Ruska. Čím dlhšie toto vyšetrovanie pokračuje, tým menej je pôvodná hypotéza dôveryhodná.

Vo vzduchu visí ešte iná záležitosť, ktorá ohrozuje Muellerovo vyšetrovanie ako celok (a keď budete čítať tento text, už budete poznať jej dôsledky). 14. 6. má byť zverejnená správa Najvyššieho kontrolného úradu o priebehu vyšetrovania Clintonovej mailov v FBI a DOJ (Ministerstvo spravodlivosti). Obsah správy zatiaľ nie je známy, ale náznaky ľudí, čo tento obsah poznajú, avízujú stratu dôveryhodnosti niektorých vysokých úradníkov v obidvoch inštitúciách, madzi ktorými je aj bývalý riaditeľ FBI Comey, a ktorí zároveň patria medzi kľúčových informátorov Muellerovej komisie. Komentátori tvrdia, že uzavrieť vyšetrovanie aspoň s nejakými použiteľnými výsledkami začína byť dôležité aj pre samotného Muellera, lebo čas už hrá proti nemu.

Veci sa pre FBI a DOJ vôbec nevyvíjajú dobre. Začiatkom týždňa sa objavila správa, že kongresmani a senátori už stratili trpezlivosť s obštrukciami DOJ. Konkrétne ide o Predsedu výboru kongresu na dohľad nad informačnými službami Devina Nunesa (jeho meno si určite pamätáte v súvislosti so známym MEMOm) a o predsedu Právneho výboru senátu Chucka Grasleyho. Obaja stratili trpezlivosť, lebo požiadavky republikánckych kongresmanov a senátorov voči DOJ sa pravidelne stretávajú s neplnením termínov, odmietaním a odsúvaním do stratena. Napríklad senátor za republikánov Charles Grassley sa „veľmi rozhorčene“ sťažoval, že čakal 16 mesiacov na dokumenty, ktoré sa týkali vypočúvania FBI voči Michaelovi Flynnovi, bývalému poradcovi prezidenta Trumpa, ktorý bol nútený odstúpiť.

Republikán Devin Nunes, a od zverejnenia MEMA si pamätáme, na čom pracuje, dal začiatkom týždňa DOJ ultimátum, aby mu do 12. 6. poskytli dokumenty FBI o infiltrovaní volebného tímu kandidáta Trumpa, na ktoré čaká už viac ako rok. V sťažnosti, ktorú Nunes adresoval generálnej prokurátorke Rosensteinovej sa píše: „DOJ celou škálou obštrukčných taktík opakovane zahmlieva a odkladá poskytovanie dokumentov, napríklad tak, že požiadavky chybne klasifikuje ako prístupné len najužšiemu kruhu vedenia štátu (Skupina ôsmich), a tým znemožňuje k týmto dokumentom prístup iným členom Kongresu. Takéto chovanie DOJ je neakceptovateľné, lebo aj pojem „Skupina ôsmich“ je len právnou fikciou a mimo internej komunikácie s prezidentom nemá žiadnu právnu definíciu.“ Na adresu DOJ Nunes dodáva: „Vaše sústavné odmietanie nahliadnuť členom Kongresu do požadovaných dokumentov, je obštrukciou právoplatného vyšetrovania, ktoré vykonáva Kongres.“

Vec senátora Charlesa Grassleyho, ktorú sme spomenuli vyššie, sa tiež týka Muellerovho vyšetrovania. Dokumenty, o ktoré žiadal, najprv DOJ zdržoval kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu voči Michaelovi Flynnovi, no ten bol uznaný vinným a jeho záležitosť je už dávno uzavretá, čím mali dôvody odkladov pominúť. Senátor Grassley hovorí, že skupina senátorov skúmala výpovede kľúčového Muellerovho svedka, bývalého špióna Steela – autora „fascikla“, a zistila, že pri súdnom konaní v Spojenom kráľovstve Steele pod prísahou prehlásil určité informácie, ktoré sú v protiklade s tým, čo je v podkladoch FBI v Muellerovom vyšetrovaní. Senátori teda majú veľký záujem túto diskrepanciu objasniť a obštrukcie DOJ im v tom bránia.

Abstraktný výraz „strácajú trpezlivosť“, ktorý vyjadruje rozpoloženie kongresmanov a senátorov, vyjadruje Devin Nunes rozhodnutím, ak v termíne ultimáta nedostane požadované dokumenty, spustiť proces odvolania generálnej prokurátorky Rosensteinovej.

Medzitým sa v USA zvolebnieva. V novembri budú voľby do Kongresu, od ktorých si demokrati sľubujú, že získajú späť väčšinu, a ktoré dávajú týmto obštrukciám zmysel. Od začiatku tohto mesiaca prebiehajú v jednotlivých štátoch primárky. Tieto sú už vážnym meraním síl v Kalifornii, ktorá je baštou demokratov a ktorá je domovským štátom Devina Nunesa. Kalifornia má oproti iným štátom to špecifikum, že obidve najväčšie strany tu majú spoločnú kandidátku. Takže hlavný súboj medzi republikánmi a demokratmi tu prebiehal práve v primárkach. Ak si teda demokrati sľubovali, že za masívnej podpory mainstreamových médií (v médiách dostával nakladačku porovnateľnú s výrokmi De Nira na adresu Trumpa) vytlačí Devina Nunesa z kresla demokratický protikandidát Andrew Janz, tak po primárkach ostali horko sklamaní. Devin Nunes s prehľadom obhájil svoje miesto na kandidátke a médiá označili jeho pozíciu v novembrových voľbách za „istú“. Devin Nunes teda zrejme ani po novembri nebude chýbať v Kongrese a jeho témy nebude také ľahké zamiesť pod koberec.

Povrchové napätie v bubline očividne stúpa. Zdá sa, že tá bublina čoskoro praskne.

 

Spracoval

Rubriky: Navaja | Štítky: , , , , | 5 komentářů

Konec I.republiky

   V písemnostech prvorepublikového Okresního úřadu Chomutov /kart.3/ se dochoval zajímavý dokument z 2. října 1938, obsahující pokyny k ukončení činnosti úřadů a institucí československého státu na území okresu Chomutov. Předkládám jej v plném znění.

 

Okresní úřad v Chomutově

1473 pres.

 

Presidium zemského úřadu – Dr.Brandejs telefonuje 2.X.10h.

 

1/    Delimitační čára pro obsazení části západních Čech předvídané 3. 4. a 5. října t.r. říšskoněmeckým vojskem jest stanovena takto:

Přímka vedená východně od Hasselbachu přes Poběžovice, Žlutice, Nová Ves v Horách na státní hranice.

Veškeré státní úřady, policejní, finanční včetně režijních úřadů, podniků tabákové režie, vyjma finanční stráže, jakož i soudy, četnické útvary, případně i státní školy české položené v tomto území, nechť se klidně a s rozvahou odeberou se všemi svými zaměstnanci a jejich rodinami k nejbližší stanici železniční tratě:

a/  Tršnice-Chomutov včetně odbočných tratí,

b/  Cheb-Stříbro včetně trati Karlovy Vary-Mar.Lázně,

c/  Bečov – exklusice Protivec,

d/  Tachov-Poběžovice, pokud tyto trati jsou v provozu,

 

Při odjezdu jest se vyvarovati srážek a zbraně budiž použito jen k nejnutnější obraně.

 

2/   Při vyklizování úřadů budiž vnitřní zařízení ponecháno neporušené na místě. Sem spadají: podle usnesení ministerské rady z 30. 9. 1938 zařízení pevná a potřebná k provozu, nikoliv však zásoby surovin a zboží. Týká se to majetku státního, nikoliv soukromého a při jeho ponechání nutno postupovati s naprostou loyalitou a bez skrupulí.

 

3/  Státní zaměstnanci německé národnosti a příslušníci jejich rodin buďtež pojati do odsunu pouze, jestliže o to budou žádati.

 

4/    Státní zaměstnanci a příslušníci jejich rodin jakož i věci, které nespadají pod bod 2/ shromažďují se na stanicích železniční trati pod bodem 1/ uvedených.

 

5/   Přibližný počet státních zaměstnanců a jich rodinných příslušníků a nejnutnějších zavazadel zjistí si okresní úřad na shromaždištích.

6/   Okresní úřad zjistí na nejbližší železniční stanici, jak nejdále k hranici může železniční správa vysunouti vlaky a s které stanice možno odvoz zahájiti.

 

7/    Vagony objedná okresní úřad u nejbližší železniční stanice.

 

8/   V oněch úsecích, ve kterých nelze počítati s železniční dopravou postará se okresní úřad o potřebné dopravní prostředky.

 

9/   Jednotky SOS stáhnou se těsně za delimitační čáru, kde budou konati svoji službu, zejména celní. Příslušníci finanční stráže, kteří nejsou příslušníky SOS, připojí se k jednotkám SOS a konají rovněž svoji službu na vhodných místech za delimitační čarou. Rodiny příslušníků SOS a finanční stráže buďtež pojati do vyklizení ostatních státních zaměstnanců.

 

10/  Příslušníci ozbrojených strážních sborů budou vyklizeni v plné výzbroji a výstroji i s kulomety, municí a motorovými vozidly. Ruční granáty jest odvésti vojenské správě – při převozu jest dbáti opatrnosti.

 

11/  Státní policejní úřady jednají v dohodě s okresními úřady, od nichž si vyžádají v případě potřeby pokyny, jakož i dopravní prostředky ve smyslu bodu 7 a 8.

 

12/    Odsunutí zaměstnanci budou soustředěni:

z trati pod bodem 1/ písm.a   do Žatce

písm. b   do Plzně,

c   do Rakovníka

d   do Domažlic

odkud zařídí příslušný resort jejich další umístění.

 

13/   Ohledně odsunu bytového zařízení státních zaměstnanců bude potřebné později zařízeno.

 

14/    Ceniny, deposita a pod. buďtež vzaty s sebou, tajné a důvěrné spisy, pokud je nelze vzíti s sebou, buďte spáleny.

Převzal 2.X.1938 10 hod. Černík.

 

Černík předal 1 výtisk státní policie Chomutov

1   -„-     ppl. Petricius posádka Chomutov

1   -„-     škpt. Böhm čet.odd.

 

r a z í t k o: Okresní úřad v Chomutově

2.X.1938                    c

čj.1473  ref: pres     IV  22

A I. republika definitivně skončila. Řádně, podle bodů 1. Až 14…

Jeden z tehdejších představitelů československého státu, působící v té době v Kadani, mi líčil, jak byla s kadaňskými představiteli SdP dobrá domluva a že to byli všechno takoví spořádaní lidé. Jeho paní mi ovšem ty dny popisovala trošku jinak: měli v té době maličké dítě. Líčila mi, jak s dítětem v náruči šla přes město k manželovu úřadu, odkud je mělo auto odvézt do nezabraného vnitrozemí. Šla prý raději prostředkem ulice, ne po chodníku, protože se bála, aby ji z některého domu nenapadli…

Rubriky: Fotopříběhy | Štítky: , , , | 5 komentářů

Jak se sci-fi stává realitou

Jeden z našich nejslavnějších spisovatelů Karel Čapek napsal svoji knihu Válka s mloky v poněkud jiné politické konstelaci. Chtěl jí varovat spíše před německou nacistickou vládou, kterou si tehdy pěstovaly západní státy jako zbraň proti SSSR. S velikými oběťmi se nakonec podařilo tyhle „mloky“ zastavit a zatlačit do jejich původních revírů.

Jenže společnost se nepoučila a vychovala si nové mloky. Nejprve je učili pracovat na plantážích v jejich zemích. A také bojovat a zabíjet ty, na které jim je ukázáno. Jenže jako vždy i tahle „výchova“ se zvrhla a noví mloci se začínají domáhat stále nových území, na kterých by mohli provozovat své zvyky. Ani tito mloci neváhají pod vzletnými slovy likvidovat původní obyvatelstvo. Jen místo zatápění pevniny a topením lidí dnes terorizují obyvatelstvo těch států, jejichž vládám ještě nedošlo, co se to vlastně děje. Krokem do vody z poslední doby je snaha nové španělské vlády odstranit ploty, které oddělují jejich severoafrická území Ceuta a Melila od Maroka. Výsledek, pokud k tomu opravdu dojde, je snadno předvídatelný. Harmonické soužití v obou oblastech bude nahrazeno násilím a tvrdou islamizací.

Naštěstí stále jsou lidé, kteří si toto nebezpečí uvědomují a začínají se ozývat stále hlasitěji. Současný pokus o spolupráci mezi Rakouskem, Itálií a Bavorskem je jiskřičkou naděje, že „vítači“ budou ubývat a spolu s nimi budou ubývat i mloci.

Protože až budou i v Praze, bude už pozdě.

Rubriky: Aktualitka | Štítky: , , , , | 70 komentářů

Proč musí být zákon proti zbraním?

Tak tenhle článek – i když se vlastně zbraní vůbec netýká – jsem si musel nechat na samostatné vydání.

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/francie-chce-donutit-vyrobce-cigaret-uklizet-z-ulic-nedopalk/r~3d63a5f6705911e8b05aac1f6b220ee8/

Jenže ono se to týká všeho. Výrobce prostě odpovídá za to, jak který blbec jeho výrobek použije či zneužije. A prot je třeba sankcionovat výrobce, místa abychom dbali na sankcionování těch, kteří výrobky špatně používají nebo přímo zneužívají. A do toho samozřejmě patří i ty zbraně.

Rubriky: Aktualitka | Štítky: , , , | Komentáře: 1