Archiv pro štítek: církve

Hledá se Josef aneb Černá hodinka

Ne, nehledá se otec, syn ani jiná ztracená osoba. Hledá se nástupce císaře Josefa  II. Ale po pořádku. Kláštery v Zemích koruny české zažily několik vln svého úpadku. Poprvé v době husitských válek došlo k likvidaci některých klášterů bojovníky za … Pokračování textu

Rubriky: Černá hodinka | Štítky: , , , , | 59 komentáře

Nihil novum sub Sole aneb Černá hodinka

Zase jsem získal nové informace nejen o našem městě, ale i o chování našich předků, které se nijak nevymyká zvykům současným. Ale nejprve něco positivního. Když Marie Teresie zavedla povinnou školní docházku, začaly houfně vznikat různé školy. Nejprve pochopitelně zřizované … Pokračování textu

Rubriky: Černá hodinka | Štítky: , , , , , | 52 komentáře

CO DALY NAŠE ZEMĚ EVROPĚ A LIDSTVU

SFINX – BOHUMIL JANDA –  PRAHA  1940 Kniha s tímto titulem vyšla skutečně roku 1940 a je s podivem, že unikla německé censuře. Takže si přečtěte, co tehdy dokázal autor napsat. Český podíl na církevně slovanské kultuře VE STOLETÍ devatenáctém byl český … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , | 31 komentáře

Obrana víry

V současné době řeší Evropa problém s útokem na naše tradice i směsi různých konfesí, tedy na křesťanství založených církvi. Ale i tento problém má svou historii. Takto je toto nebezpečí popsáno v knize Karla Hanfa o církvích“ LZE KATOLICTVÍ … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , | 22 komentáře

Černá hodinka aneb Důvěřuj, ale prověřuj

CVVM zveřejnilo zajímavé výsledky svého zářijového průzkumu na téma „Komu lidé důvěřují“. Jako každý jiný průzkum je třeba brát jeho poznatky s jistou mírou skepse, ale já v nich nacházím několik zajímavostí. Větší procento lidí (32%) se raději spoléhá na názory obyčejných … Pokračování textu

Rubriky: Krajanovy postřehy, Černá hodinka | Štítky: , , , , , | 9 komentáře

Z historie církve ve Francii

V diskusi k článku o Velké válce popisované v Letopisech obecních se objevila narážka francouzské vyrovnání s církvemi. A protože v mé studnici pokladů nachází se spis o tomto procesu vypovídající, předkládám několik citací. V potaz je nutno brát že spisek tento sloužiti měl k odporu rozluky, … Pokračování textu

Rubriky: Bavorovy poznámky | Štítky: , , , , | 23 komentáře

Kdo řídí papeže?

Katolíci odpoví, že Bůh. Ale mají pravdu? Když nastoupil současný papež František I. do svého úřadu, začal se příliš zabývat tématy církevních majetků. A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Různá prohlášení představitelů církve v jednotlivých zemích okamžitě začala vykládat papežova … Pokračování textu

Rubriky: Bavorovy poznámky | Štítky: , , | 8 komentáře

Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i ve Sněmovně

Příznivci středověku prosadili ve Sněmovně zajímavou myšlenku. Po několika letech usilovného hledání našli vhodnou místnost v níž víra (tedy bůh či Jehova) bude posilovat jejich viditelně oslabené mozky. Středověkáři tedy mají konečně ve Sněmovně vlastní kapli. Otevřeli ji Duka takměř … Pokračování textu

Rubriky: Pozdravy z Poottawí | Štítky: , , , | 81 komentáře

Strakoničtí johanité část druhá

Nyní předkládám pokračování seznamu pánů Strakonic, tak jak jej sestavil Jaroslaus Schaller, řádový kněz náboženské školy Sv.Josefa. Pod číslem 1 se ukrývá již 33. v pořadí pan 1627  Vilém Zdeněk z Vranské linie Vratislava z Mitrovic, pán z Míšku. Zemřel 19.ledna 1637 a … Pokračování textu

Rubriky: Strakonice | Štítky: , , , | 9 komentáře

(Ne)výhody sekulárního státu

Když roku 391 císař Theodosius zakázal všechny pohanské náboženské kulty, stalo se křesťanství jediným oficiálním náboženstvím říše. Tím okamžikem také začal boj o moc ve státě. A s postupujícím časem a vznikem různých státních útvarů na území Evropy se i postavení … Pokračování textu

Rubriky: Bavorovy poznámky | Štítky: , , , , , , | 28 komentáře