JUDr. Branislav Fábry: Predlžovanie núdzového stavu ako cesta do totality?


Je zrejmé, že pandémia koronavírusu COVID-19 sa stala vážnym problémom pre celý svet. Slovensko sa však stretáva ešte s ďalším problémom a tým je odstraňovanie systému ľudských práv zo strany súčasnej vládnej koalície. Vážnym excesom sa stalo úsilie o predĺženie núdzového stavu, ktoré sa presadzuje z dôvodu boja proti pandémii. Uvedené kroky sú však nebezpečné, lebo z histórie poznáme, že núdzový stav, odstraňovanie núdze, atď. boli častým dôvodom pre zavádzanie totalitných praktík. Hoci si stále myslím, že treba rešpektovať i nespravodlivé právne akty súčasnej vládnej moci, otázkou je, do akej miery. Podobne, je najvyšší čas klásť si aj otázku, kedy môžeme povstať proti tým, ktorí tému ochrany verejného zdravia zneužívajú na útoky proti našej slobode.

Ako Hitler „odstránil núdzu“

Ako najznámejší prípad zneužitia pojmu „núdza“ možno uviesť postup nacistov z NSDAP v Nemecku. A. Hitler, ktorý sa stal kancelárom v januári 1933, presadil na marec toho istého roku parlamentné voľby a usiloval sa získať s pomocou oligarchických médií väčšinu v Ríšskom sneme. To sa nepodarilo a NSDAP získala „iba“ 288 zo 647 mandátov. Veľmi silná zostala i ľavica s 201 mandátmi (SPD 120, KPD 81) a preto A. Hitler musel na získanie absolútnej moci vymyslieť inú taktiku. Navrhol ústavný zákon, ktorý sa nazýval Zákon o odstránení núdze ľudu a ríše (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich); je však známy aj ako zmocňovací zákon. Pôvodne mal platiť len dočasne, maximálne na 4 roky. Podľa Weimarskej ústavy bolo na takúto ústavnú zmenu treba 432 hlasov a ľavici na blokádu návrhu stačilo k jej 201 získať ďalších 15 hlasov. Preto na prijatie takého ústavného zákona potrebovali nacisti získať podporu ostatných pravicových strán, najmä katolíckej strany Centrum (73 mandátov). A. Hitler si nebol výsledkom celkom istý a aj preto zmenil rokovací poriadok, aby znefunkčnil hlasy komunistických poslancov, ktorých „zadržali“. Už samotný fakt, že mu tieto postupy ostatné pravicové strany trpeli, bol alarmujúci. Okrem toho, sa pravicové strany nechali pri rokovaniach s NSDAP oklamať a Hitlerov ústavný zákon nakoniec podporili 444 hlasmi. Strana Centrum a jej predseda L. Kaas sa s nacistami dohodli dokonca na podmienkach pre „odstraňovanie núdze“. Tie okrem iného garantovali zachovanie najvyšších ústavných orgánov a krajinského zriadenia, zachovanie Ríšskeho smenu a Ríšskej rady, ako aj postavenie a práva ríšskeho prezidenta. Hitlerov ústavný zákon jednohlasne podporili napriek výhradám aj liberáli z Deutsche Staatspartei, vrátane povojnového prezidenta SRN Th. Heussa. Lenže po prijatí zákona zabudol A. Hitler na všetky sľuby a vytvoril systém osobnej moci, ktorý pretrval až do roku 1945.

Okrem nacistického Nemecka existuje aj množstvo ďalších historických príkladov, pre ktoré s pojmami „núdza“, „núdzový stav“, atď. treba pracovať opatrne. Napr. v povojnovej SRN kvôli skúsenosti s nacizmom vládol voči núdzovým zákonom skepticizmus a ich prijatie v roku 1968 vyvolalo veľký celospoločenský odpor. Aj v iných prípadoch známych z minulosti sa núdzový alebo výnimočný stav vyhlasoval otvorene na boj proti politickým protivníkom, prichádzalo však i ku kombinácii zdravotných a politických dôvodov. V našej histórii máme skúsenosť z roku 1831, keď sa na východnom Slovensku objavila súčasne pandémia cholery i prejavy nespokojnosti utláčaných sedliakov. Vládna moc v niektorých stoliciach vyhlásila „štatárium“ a karanténne opatrenia proti cholere zmiešala s bojom proti nespokojným sedliakom. Zo súčasnosti existuje zaujímavý príklad z Kyrgizska, kde bol 9. októbra vyhlásený výnimočný stav, pri ktorom sa boj proti pandémii spojil s bojom za zachovanie moci prezidenta S. Džeenbekova.

V tejto súvislosti sa núkajú isté analógie a napriek tomu, že I. Matovič nie je A. Hitler, totalitné tendencie jeho vlády treba brať veľmi vážne. Súčasné kroky sa totiž môžu stať začiatkom nebezpečného totalitného vývoja v blízkej budúcnosti.

Predlžovanie núdzového stavu?

V niektorých krajinách sa pojem núdza používa v odlišnom zmysle než na Slovensku a nie vždy je jasný rozdiel medzi núdzovým, výnimočným či krízovým stavom. Neveľmi jasné sú aj rozdiely v týchto pojmoch podľa ústavného zákona 227/02 Z.z. o bezpečnosti štátu. Napriek tomu v súčasnej situácii, keď Matovičova vládna koalícia strháva na seba stále viac moci, treba pozorne sledovať, ako sa s núdzovým stavom bude nakladať. Mnohí s obavami sledujeme, že vládna moc sa snaží predĺžiť si núdzový stav na dlhšie obdobie než umožňuje súčasný ústavný poriadok (90 dní). Je smutné s akou ľahkosťou sľúbila ministerka M. Kolíková pripraviť zmenu ústavného zákona o bezpečnosti štátu (227/02 Z.z.):

Tak, ako som už uviedla, keď je potrebné predĺžiť núdzový stav, prihováram sa za zmenu ústavného zákona, aby reflektoval aktuálnu situáciu. Pandémia, ktorej čelíme, nám prináša novú situáciu, ktorú ústavodarca nepoznal a ani nemal ako poznať v čase, keď prijímal ústavný zákon, ktorý určuje hranice pre núdzový stav. ministerka Kolíková

Uvedený výrok M. Kolíkovej je veľmi nebezpečný. História ukazuje, že epidémie a pandémie môžu byť problémom i niekoľko rokov. Chce azda súčasná koalícia vládnuť celé roky v núdzovom stave? Keby sme prijali logiku súčasnej vlády, tak vlastne veľká časť afrických diktatúr môže nekonečne dlho „núdzovo“ obmedzovať ľudské práva, lebo tam sa epidémie a pandémie vyskytujú takmer nepretržite. Pandémie by takisto mohli predstavovať ospravedlnenie aj pre represívne režimy v Európe. Napr. v rokoch 1968-70 vypukla vo svete tzv. hongkongská chrípka, ktorá si podľa niektorých údajov vyžiadala až 4 milióny mŕtvych vo svete (koronavírus v súčasnosti asi 1,33 milióna). Predstavme si, že by v ČSSR po protiprávnej okupácii z augusta 1968 vyhlásili na dva roky núdzový stav a zakázali protesty kvôli hongkongskej chrípke. Ako by sme také zneužívanie núdzového stavu hodnotili dnes?

Ministerka M. Kolíková sa tiež mýli, ak tvrdí, že ústavodarca nemal ako poznať situáciu. Pandémie či epidémie v rôznych častiach sveta predsa existovali aj pred rokom 2002, keď sa ústavný zákon prijímal a Dzurindova koalícia o boji s pandémiami vo svete mohla vedieť. Žiaľ, dôvodová správa k ústavnému zákonu 227/02 Z.z. príliš nesvedčí o záujme vtedajšej vlády o verejné zdravie. Ázijské štáty efektívne bojovali proti viacerým epidémiám pandémiám aj na začiatku 21. storočia a v roku 2002 dokonca vypukla pandémia koronavírusu SARS. Keby sa vtedy analyzovali zákony a opatrenia v Ázii, mohlo to náš predpis výrazne skvalitniť. U nás je však tradíciou, že sa zákony nepripravujú systematicky s výhľadom do budúcnosti, ale vždy sa len unáhlene reaguje na aktuálne výzvy. Presne to sa deje aj teraz s novelou ústavného zákona č. 227/02 Z.z.

Prezidentka a dodržovanie pravidiel?

Veľmi nepresvedčivo vystupuje pri excesoch Matovičovej vlády aj prezidentka Z. Čaputová. Hoci sa tvári, že stojí nad politickými stranami, má bližšie k vládnej koalícii a nesie spoluzodpovednosť za to, čo sa deje. Netreba opakovať, ako nepresvedčivo sa zachovala pri celoplošnom testovaní, avšak veľkým sklamaním bolo aj jej nedávne televízne vystúpenie zo 16. novembra. Už zvolený termín vystúpenia nasvedčoval, že chce podporiť Matovičovu vládu proti rôznym skupinám pripravujúcim protest na 17. novembra. Jej výroky boli pritom pokrytecké, napr.: 

Dnes však vidíme a máme príležitosť si v plnej miere uvedomiť, že sloboda môže mať svoje limity aj v demokracii. Na Slovensku, rovnako ako v iných krajinách, dnes zažívame, že bolo nevyhnutné naše práva a slobody dočasne obmedziť kvôli ochrane inej dôležitej hodnoty, a to života a zdravia. prezidentka Zuzana Čaputová

Prezidentka tu nesprávne formulovala základnú dilemu dnešných dní. Spor nie je o tom, či možno základné práva obmedziť kvôli verejnému zdraviu, ale či Matovičova vláda obmedzuje základné práva spravodlivým a ústavným spôsobom – v nevyhnutnej miere, na stanovený cieľ a či sa dbá na ich podstatu a zmysel (čl. 13 ústavy).

Problém obmedzení základných práv spočíva aj v tom, že neplatia rovnako na všetky prípady. Z. Čaputová vo svojom prejave uviedla: „Rešpekt k pravidlám je neviditeľná niť držiaca spoločenstvo pokope a prispieva k vzájomnej dôvere.“ Žiaľ, práve prezidentka tu vôbec nejde príkladom. Svedčí o tom jej účasť na konferencii GLOBSEC. Podujatie sa konalo 7. – 8. novembra, teda v čase zákazu zhromažďovania pre viac ako 50 osôb, ale prominenti si pre svoje stretnutie vybavili výnimku z pravidiel. Konferencia sa pritom dala bez problémov uskutočniť aj online, na rozdiel od mnohých kultúrnych akcií, ktoré výnimku nedostali. Rovnako neprijateľné bolo to, akú výnimku dostali I. Matovič a J. Naď na skrátenie 10-dňovej karantény. Môžu azda členovia vlády žiadať od ostatných dodržiavanie 10-dňovej karantény, ak sa sami tvária, že sa ich to netýka a hlavný hygienik robí to, čo im „vidí na očiach“? O tom mala prezidentka hovoriť pri „pravidlách“…

Rešpektuje vláda núdzový stav?

Hlavným dôvodom, pre ktorý treba mať z Matovičovho núdzového stavu obavy, je to, že vláda zneužíva núdzový stav na presadzovanie zásadných politických krokov, ktoré menia charakter štátu. Ide nielen o sociálne zákony, ale napr. aj zákony hodnotiace históriu. Tieto by sa nemali prijímať v čase, keď verejnosť nemôže prejaviť svoje odmietavé postoje zhromaždeniami či štrajkami. Ešte alarmujúcejšie je to, že Matovičova vláda začala počas núdzového stavu otvárať reformu dôchodkového systému. Takáto reforma je vždy zdrojom veľkých spoločenských napätí a núdzový stav nie je vhodným obdobím na podobne emocionálnu diskusiu. Hoci som zástanca boja proti korupcii, za znepokojujúce považujem to, že práve v núdzovom stave rozvinuli orgány činné v trestnom konaní ofenzívu a vykonali vážne zásahy na prokuratúre a polícii. Viacero okolností vzbudzuje dojem, že odchytávanie konkrétnych osôb pred kamerami oligarchických médií bolo cielene načasované na obdobie, keď sa prijímali dôležité zákony.

Netreba opakovať, že tým všetkým veľmi trpí dôveryhodnosť núdzového stavu a vládni činitelia sa nemôžu diviť, keď už ani téma boja proti pandémii neodrádza nespokojnú verejnosť od vystúpení proti nastoľovaniu policajného štátu na Slovensku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Navaja se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

130 reakcí na JUDr. Branislav Fábry: Predlžovanie núdzového stavu ako cesta do totality?

 1. bob napsal:

  Další „bojovník“ za „lický“ práva. Ti samí, kteří brání efektivnímu boji proti COVID 19, budou na státu požadovat náhradu za eventuální způsobenou újmu.
  Když se zruší nouzový stav a stát učiní opatření, budou první, kteří se ozvou, že opatření jsou neplatná protože není nouzový stav. Nejhorší je, že těch „bojovníků“ za „lický“ práva, za demokracii, přibývá – viz počet hvězd u článku.
  Podle mě to jsou potížisti a kverulanti. Za delší komentář mi článek nestojí

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Vo Fábrym sa mýlite. A je treba prekročiť ten lickoprávny tieň hlavných médií. Ide o to, ako nebadane, ale rýchlo prituhuje. V 2014 bola kvôli Krymu a Ukrajine na spadnutie nová veľká vojna, ale páni zistili, že nové prehlásenie „Mým národům“ nebude fungovať.
   Dnes už by som si nebol tak istý. Za socializmu som vyrástol a dospel, no nepamätám si na takú aroganciu moci a také totalitné spôsoby, aké zažívame dnes na Slovensku.

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Myslím, že v článku – pro nás – je podstatný jeho závěr. Nebezpečí, že vláda využívá situaci k jiným než proticovidovým opatřením. Tohle se tady děje spíše obráceně, když patlamentní opozice vymýšlí nesmysly.

   To se mi líbí

 2. vonrammstein napsal:

  To je dobrá úvaha. Začínám mít silně podobnej pocit. A nejsem sám:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Posledni-kapka-Covid-Spekulace-o-novem-narizeni-A-vyhruzka-644872?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
  A pro boba: Rozhodně nejsem lickoprávník ani demokrat.

  To se mi líbí

  • Peter Matej napsal:

   Aby mala vakcinácia proti Covid-19 nejaký zmysel,musí preočkovanosť populácie dosiahnuť hodnotu 80%.Preto netreba poochybovať o tom,že „vakcinačný pas“ nebude jediným donucovacím prostriedkom k tomu,aby sa toto číslo preočkovanosti dosiahlo.Pripomeniem,že vakcína ktorú pre nás EÚ už zakúpila,neprešla požadovanou dobou klinického skúšania min.5.rokov.To je doba potrebná na to,aby sa mohli prejaviť vedľajšie zdravotné následky novej vakcíny ktoré by mohli spôsobiť vážne zdravotné následky v časovom odstupe po vakcinácii.Firmy,ktoré pre nás vyrobili „rýchlovykvasené“vakcíny sa preto už vopred zbavili právnej zodpovednosti za možné následky ich použitia v budúcnosti a preniesli ju na štáty,ktoré vakcínu kupujú!To je,akoby každý Japonec musel povinne,pod sankciami, konzumovať rybu „fugu“a ak zomrie,tak to bude vina konzumenta a nie vina kuchára.
   Rád by som lekárom,ktorí budú vakcíny proti Covid-19 aplikovať svojim pacientom pripomenul Hippokratovu prísahu ktorú skladali pri ukončení štúdia medicíny.

   To se mi líbí

   • brtnikvbrlohu napsal:

    Tady jde o základní nepochopení fungování medicíny, neboli co je podstatou léčby lege artis.
    Jakákoliv léčba není 100%, může se něco zvrtnout a je při ní určité riziko až smrtelných komplikací – po celou svou historii se medicína při zavádění nové léčby řídila zásadou že pokud léčba nebo metoda prevence povede k zlepšení stavu či úzdravě s větší pravděpodobností než nekonání tak se aplikuje. Stejně – jestli vakcinace výrazně sníží počet onemocnění – neřkuli úmrtí tak je etické ji použít i za cenu komplikací které mohou nastat pakliže jsou řádově méně časté než ty které vznikají při neléčení.
    Na zjištění nějakých vedlejších účinků nejde prakticky – pouze to jde administrativně – stanovit nějakou dobu, je sice pravda že s délkou používání – testování – léčby, léku, vakciny pravděpodobnost objevu nějakého vedlejšího účinku klesá, ale nikdy není nulová (viz. klasický případ kys. acetylsalicylové kdy k tomu došlo po desítkách let).
    Jinak řečeno – by bylo jasno – pokud vakcina eliminuje koroňák, tak je etické ji použít pokud výskyt komplikací či vedlejších účinků bude výrazně nižší než by způsobovalo onemocnění. Nikdy nebude nulové.

    To se mi líbí

    • Peter Matej napsal:

     Dáte sa teda zaočkovať dobrovoľne?Doporučíte to aj svojej rodine?Lebo ja určite nie !A to patrím k najohrozenejšej skupine!

     To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Dokud nebyl běžně paracetamol či ibuprofen, musel jsem v akutních případech používat acylpyrin. Vždy jsem měl zvýšenou krvácivost z nosu. Ale vždy mi horečka klesla. Takže vedlejší účinek byl sice nepříjemný, ale dal se přežít. Teď už to je pro mne vyřešené.
     Beru ve svém věku už pravidelně 1 1/2 páru léků (celkem tedy 3). U jednoho je nevýhodné balení 28ks proti běžným 30ks. Takže po nějakém čase se jeho počet vyčerpá, i když zbytku je dost. Doktorka mi nabídla jinou variantu téhož ale po 30ti ks. Po dvou týdnech jsem musel požádat o návrat k původnímu léku, protože tenhle, ač patrně naprosto stejný, na mne působil výrazně silněji. Prostě i s podobnými případy je nutno počítat.

     To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Ano, to je důležitej aspekt. Průzkum bojem, kterej může mít hodně obětí. Možná i víc, než virus samotnej, i když třeba ne tak rychle. V každým případě vím jistě, že já v těch osmdesáti procentech nebudu. Ostatně-když se rozhlídnu po současný Evropě, nemám vůbec chuť překročit státní hranice.

    To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Veterinář ví o čem mluví. Jen zapomíná, že s podobným pasem musíte cestovat, pokud si berete svého pejska či jiného miláčka s sebou.

   To se mi líbí

 3. vonrammstein napsal:

  6:13 – Rizikové skóre, podle kterého se v ČR mění opatření proti covidu, stouplo k dnešku na 67 bodů, zůstává ve čtvrtém stupni. Předtím bylo čtyři dny 62.
  7:53 – Rizikové skóre v ČR v pondělí ráno kleslo na 57 bodů, což znamená třetí stupeň. Toto číslo uvádí web ministerstva zdravotnictví. Původně jsme uváděli informaci agentury ČTK, podle které došlo naopak k vzestupu na 67 bodů.
  Jako-cože??

  To se mi líbí

  • brtnikvbrlohu napsal:

   Pokud je přístup významného počtu jedinců jak se předvádějí v komentářích pod články tak na jeho slova dojde. Je hodné obdivu – bohužel – že takové množině ještě nedochází rozměr průseru ve kterém jsme. Ještě že jsme po těch kurvách komunistických zdědily tak robustní zdravotnický systém že se jej nepodařilo ani za tolik let rozvrátit – v Rakousku začal kolabovat při polovičním náporu než u nás.

   Prosím psana domácího o prominutí expresivnity ve výrazivu.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Možná k němu nedochází proto, že značná část informací, který se k nám o covidu dostávají, jsou prostě účelový lži?

    To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Áno, v průseru sme. A riadnom. No hlavne kvôli politickému systému, kvôli tomu, že zdravotníctvo je biznis a kvôli predajným politikom. A ešte kvôli tomu, že na nás niekto masovo testuje biologické zbrane.
    Tento průser nemá zdravotnícke riešenie, fungovalo by politické…

    Líbí se 1 osoba

 4. bob napsal:

  Už jsem se nechtěl zapojovat do diskuse. ale pokusím se ještě jednou.
  Zjednodušeně rozdělím společnost na dvě skupiny.
  1. Zdraví, ve věku do 60 let
  2. Starší 60 let, kteří trpí nemocem, se kterými by tu byli, resp. budou s t a t i s t i c k y cca 5-10 let (obezita, vysoký krevní tlak, cévní problémy, cukrovka, atd., atd.)

  Shodneme se na tom, že první skupina (a kdybych do ní patřil, tak bych sní minimálně částečně sdílel) se necítí být COVIDem 19 ohrožena, naopak cítí se být poškozena – nemůže do baru, nemůže cestovat….
  Druhá skupina se cítí být ohrožena, většinově vítá proticovidová opatření.
  Velice zjednodušeně – skupiny nemají pro sebe vzájemně pochopení.
  To vůbec nemluvím o politických zájmech opozičních stran, které to „umí“ tak, že by vyhnala COVID, zároveň by se mohlo cestovat, hospody by byly otevřené, stadiony plné…
  Osobně nevidím jinou možnost jak efektivně uplatnit efektivní opatření, než nastolením nouzového stavu.
  Nebo si někdo myslíte, že jako všichni budou doporučení (nikoli nařízení) dobrovolně dodržovat?
  Jinak to přirovnání k válce sedí. Tam taky nejde diskutovat, jestli na nepřítele půjdeme zprava nebo zleva, poněvadž by nám diskusi nepřítel brzy ukončil.
  Ideální by bylo „zavřít“ skupinu odborníků, resp. izolovat ji od okolního světa a poskytovat jim pouze odborná data a informace. A jejich odborná doporučení proměnit v závazná nařízení.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Zrovna včera kolegium odborníků publikovalo graf na základě dlouhodobýho sběru dat. Z něj vyplývá, že z uváděnýho počtu úmrtí na covid jich přímo na covid bez dalších přívlastků připadá 19 procent. Bez ohledu na věk. Mrzí mě, že jsem si to neuložil, ale určitě to zvládnete dohledat.

   To se mi líbí

   • bob napsal:

    Ale těch 81% tu statisticky mohlo být ještě 5-10 let., ne li déle.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Ne statisticky, ale hypoteticky. Netvrdím, že to některým lidem život nezkrátilo. Pravděpodobně ano. Ale já mluvím o úmrtích přímo na covid. V tom grafu byla i položka jinak nemocných lidi S covidem, činila tuším dalších 7 procent. U těch se předpokládá, že jim covid přitížil. Těch zbylých 74 procent jsou úmrtí, který nemají s virem vůbec nic společnýho.

     To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Už som to tu v jednej diskusii písal. S chorobou sa nedá bojovať ako s rovnocenným nepriateľom. Nikdy to nefungovalo tak, že ju za pol roka – rok porazíme a máme čistý stôl.
   Neverím, že riadiace elity to nevedia, takže tu pod rúškom boja proti „hnusobe“ (termín Matoviča) ide o pritvrdzovanie režimu.
   Proti chorobám za mojich mladých čias bojovali hlavne vedci, nie šarlatáni.
   Pamätám niekoľko epidémií ešte za „totality“, vrátane cholery a hepatitídy A. Najmä tá hepatitída nebola jednoduchým protivníkom, lebo bol potrebný celý súbor dlhodobých komplexných opatrení a mimochodom, tiež je to vírus. Nikdy kvôli tomu neboli zavreté školy plošne a nikdy si ľudia neprestali podávať ruky.

   To se mi líbí

   • brtnikvbrlohu napsal:

    Konterganová afera – či jak se ten preparát jmenoval – byl důsledek nenažranosti farmaceutických koncernů – riziko že se něco podobného vyvrbí je u každého léku, tady ale se riziko zatlouklo, takže vina ne na léku – v odůvodněných indikacích – ale na kšeftu ve zdravotnictví.

    To se mi líbí

    • brtnikvbrlohu napsal:

     To patřilo pod ten odkaz na ty zmrzačené děti – ono tehdy šlo o to že preparát udržel těhotenství vrozené vývojové vady která by se jinak potratila.
     Nějak si to řadí zase kam chce.

     To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     A jak víte, že se u vakciny anticovid taky něco nezatluče, když je to nejlepší kšeft od vynálezu penicilinu?

     To se mi líbí

  • oh napsal:

   Co, jakej covid, stěžuje si Janek Ledecký (1962) Problém je, že JÁ nemůžu svobodně vydělávat!
   *“Nic nenasvědčuje tomu, že by cokoli bylo možné. Dokud nesvrhneme vládu, zřejmě hrát nebudeme. Musíme asi jít do ulic, jinak se tahle země nevzpamatuje.”

   To se mi líbí

   • lujjza napsal:

    Překvapení?
    Tihleti demilkaři si nechali nakecat, že jsou elita národa.
    A že (momentálně) zrovna je potřebujeme daleko víc než svoje vlastní zdraví.
    Myšlení zdá se není zrovna jejich silnou stránkou.

    To se mi líbí

 5. brtnikvbrlohu napsal:

  To patřilo pod ten odkaz na ty zmrzačené děti – ono tehdy šlo o to že preparát udržel těhotenství vrozené vývojové vady která by se jinak potratila.

  To se mi líbí

 6. brtnikvbrlohu napsal:

  Na pobavení: — úroveň diskuse – Dikobraz překonán:
  https://www.osel.cz/11474-giganticky-projekt-sekvenovani-nadorovych-genomu-pomaha-vyzkumu-rakoviny_2.html
  Aneb když se odbornost nahradí politikařením a sluníčkařením – zeleným.

  To se mi líbí

  • brtnikvbrlohu napsal:

   PS – všimněte si rozdílu mezi textem odkazu a titulkem článku 🙂 🙂 🙂 aneb když pc trpajzlíci blbnou. V diskusi je vysvětlení.

   To se mi líbí

 7. tata napsal:

  Umím si představit že to vše je nečí vysoká hra,ale at je to jak chce je to stejně mimo nás takže to nemá cenu se tím zabývat.Podle mě nejpraděpodobnější je zisk a je jim jedno kolik lidí zemře.JENŽE nás muže už zajímat co stím a tady se dá těžko najít že by to současná vláda na tom získala naopak.Ted mužem jen přesvědčovat a jít přikladem být zodpovědný,to jediný muže vrátit naš život spět,kdo se nechce očkovat at aspon nenabádá druhé,,,,,,,,,,,,,

  Ritíři ano my dva se nemusíme ale svým zpusobem se respektujem oto víc mě překvapilo učelová vaše argumentace to bych nečekal
  viz zde……………
  vonrammstein napsal:
  23.11.2020 (9:44)
  Zrovna včera kolegium odborníků publikovalo graf na základě dlouhodobýho sběru dat. Z něj vyplývá, že z uváděnýho počtu úmrtí na covid jich přímo na covid bez dalších přívlastků připadá 19 procent. Bez ohledu na věk. Mrzí mě, že jsem si to neuložil, ale určitě to zvládnete dohledat.
  ————————————————————————————————–
  ano četl jsem to ale argumentujete polopravdou \\\\\\\\\\\\protože těchto 19 bylo jinak zdravých a smrt byla jasně
  kvuli tomu,další byli a dost velké čislo nemocní co se dá ale řici neumřeli jen na covid ale bez covidu by tady byli………..což tedy je prakticky taky umrtí v dusledku
  A PAK MALÁ skupina kde se nedalo přesně určit,což ale mohl být i duvod covid…………..takže tento argument ukazuje opačně než jste ho použil

  dále media Vy ktery většinově tvrdíte jak jsou media nevěrohodná,argumentujete že v tak vážném argumentu nebudou lhát,naopak zvláště u nás jsou media poplatný ruzným zajmům

  To se mi líbí

 8. Lex napsal:

  Brtníkvbrlohu napsal 9,15
  „Záleží na vyhodnocení momentální situace – pokud eliminuju riziko nákazy jiným způsobem – třeba pobytem na pustém ostrově tak nevidím důvod, ale pokud je riziko onemocnění také jak je dneska tak ano.“

  Myslím, brtníku, že nám, co v současné době naprosto odmítáme se podrobit „očkování proti covid-19“ vůbec nejde o odmítání preventivního očkování jako takového ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem č. 567/2006 Sb. – cituji –

  „(1) Očkování proti infekčním nemocem se člení na
  a) pravidelné očkování proti tuberkulóze, proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, proti pneumokokovým nákazám a proti virové hepatitidě B,“.

  Nám jde o nedůvěru v ony „sračky“, které jsou spíchnuté horkou jehlou, a to nikoliv v zájmu ochrany veřejného zdraví, ale v zájmu zisku farmaceutických firem. A dále v zájmu politickém – jinak by přece nebyla apriori odmítání ruská vakcína Sputnik a Maďarsku hrozeno z Buselu sankcemi, pokud se pro ni rozhodne /Maďarsko jako právoplatný člen EU je oprávněno svým specializovaným orgánem jako je náš SÚKL provést řízení o uznání vakcíny a vakcínu také uznat pro užití v medicínské praxi, které je pak platné na území celé EU/.
  Apropós, proti čemu vlastně má být ta vakcína účinná? Proti jaké mutaci viru SARS-CoV-2? Proti tomu „wuchanskému“, jak se koncem loňského roku a počátkem letošního rozšířil v Číně, nebo proti jaké jeho mutaci – a kolik jich v současnosti je?
  Většina z nás se nenecháváme očkovat „proti chřipce“, protože všichni víme, že je řada kmenů chřipkových virů a nikdy nikdo neví, který z nich v kterou dobu nastoupí a způsobí epidemii. A každá vakcína je „účinná“ /vyvolává částečnou imunitu/ jen proti konkrétnímu z nich. O tom, který virus chřipky zaútočí, se přitom rozhoduje na WHO „taháním z klobouku“.
  Jak to je tedy s viry „covidu-19“ a s tím, co je vydáváno za vakcínu proti němu? V mainstreamu žádná odpověď, jen propaganda, a co hůř, přímé vyhrožování.

  A úplně na konec – a zde mluvím jen sám za sebe.
  Cestování do zahraničí není žádným základním lidským právem /LZPS/, na rozdíl od ochrany života a zdraví. Proč to říkám? Protože kdo chce cestovat za hranice, musí se podrobit požadavkům hostitelského státu na ochranu veřejného zdraví tam. V tomhle klidně může Brusel stanovit pravidla pro celou Unii. I taková, že kdo chce v době trvání pandemie překročit hranice z domova do jiné země, musí se podrobit vnitřním protiepidemickým opatřením tam. Tím opatřením může být v době trvání pandemie i vakcinace před vstupem.
  Tohle ale nemůže platit pro občana ve své domovské zemi. Tam může jen ministerstvo zdravotnictví novelizovat výše citovanou vyhlášku o očkování proti infekčním nemocem. A zde si dovolím na plnou hubu říct – kdyby tak Ministerstvo zdravotnictví učinilo a nařídilo povinné očkování těmi sračkami s politickým kontextem /a bůhví ještě jakým/, pak je to skutečně na občanskou neposlušnost a NA SVRŽENÍ VLÁDY.
  L.
  PS
  Plně se hlásím ke komentu NavajiMM v 10.29 hod.
  To je to, „wo co go“.

  Líbí se 1 osoba

  • kočka šklíba napsal:

   Bezvadně jste to napsal, a já s Vámi naprosto souhlasím. Kdyby to šlo dala bych Vašemu příspěvku 100 palců nahoru. S dovolením, možná to použiji, Váš příspěvek, i do jiných debat, pokud Vám to nebude vadit samozřejmě.

   To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   A než jsem to dopsala, tak máte dost mínusů. ale to jen svědčí o tom, jak kvalitní příspěvek jste napsal. A ten blb se může třeba zbláznit a upalcovat.

   To se mi líbí

  • FakeWatch napsal:

   podle tušeného ale nevyřčeného „na plnou hubu“ v žalovatelné podobě, by např. tato tušená zlá emerická imperialistkická firma zabít na světě miliarda lidí, byl-li by výsledek „sračka“.

   Evidentně se tak nestalo. Takže platí opak – a to včetně výše vyřčeného – že produkce této firmy zachránila miliony lidí. Evidentně v propagandistické poloze, jak je nesena vánky Fake – alternativy – jiná možnost mezi těmito dvěma extrémy neexistuje a to že buď farmaceutické západní korporace, že jsou všechno zlí imperialisté a potenciálně (a možná i faklticky ) masoví vrazi milionů nevinných lidí – buď je pravda,- anebo lež resp. jen primitivní propganada nesená starými „pravdami“ stalinské verze marxismu-leninismu tvrdící nám, že vývoj společenských vztahů je vybudován na třídní podstatě historicky determinovaného vývoje společmosti, resp. na základě vlastnictví výrobních prostředků.

   Kde je pravda si každý může odvodit sám ze své zkušenosti a fakta o tom, jaká úroveň farmakologie včetně její dostupnosti byla na Západě za posledních 70 let a vyhledat si i prameny z dob historie vědy a aplikovaného výzkumu a následné aplikace léčiv na jednotlivá onemcnnění na obyvatelstvu. Jak je na tom západ a zdraví obyvatel v jednotlivách zemích ve světovém srovnání. (nejen v té době s komunistickým Východem) je předmětem obecně dostupných statistik OSN, WHO, Světové banky a dalších institucí.

   ////

   Pár střípků z historie farmaceutické hromadné průmyslové výroby antivirotik a vakcín

   S příchodem druhé světové války bylo nutné vyvinout lék s účinkem proti infekcím. Ačkoli v roce 1928 Alexander Fleming ve své laboratoři odhalil antibakteriální účinky penicilínu, stále chyběl způsob, kterým by bylo možné získat penicilín v masovém měřítku.

   Do řešení výroby penicilínu ve velkém bylo zapojeno několik amerických farmaceutických společností. V roce 1941 společnost Pfizer využila své poznatky z oblasti fermentace a jako první začala vyrábět penicilín ve velkém množství, čímž se dostala do povědomí široké veřejnosti. Penicilín, označovaný jako zázračný lék tak vstoupil do věku moderní medicíny.

   Do roku 1945 byla společnost Pfizer největším výrobcem penicilínu na světě a pracovala na objevení nového léku. V roce 1959, po provedení 20 milionů testů na 135 000 vzorcích po celém světě, bylo na trhu představeno nové antibiotikum Terramycin – první lék vynalezený systematickým výzkumem společnosti Pfizer.

   Na začátku šedesátých let byla společnost Pfizer hlavním výrobcem nové vakcíny proti obrně. Tato očkovací látka byla použita pro téměř 60 milionů lidí a navždy ukončila strach, který s sebou hrozba onemocnění obrnou přinášela

   To se mi líbí

  • brtnikvbrlohu napsal:

   Lexi,
   ono jde o to co jsem psal – že když by to bylo akutní, tak si posbírám nějaké další informace které budou mít vliv na definitivní rezultát. Prostě říkám ano ale ne kategorické ano.
   Jste – třeba stejně jako Navaja – ten míň – do zákulisí zdravotnictví alespoň nahlédl – laici a navíc v současném informačním guláši – viz můj odkaz na debatu pod Wagnerem na Oslu – se kvalifikovaně rozhodovat. To co se předvádí hlavně z politických luhů a hájů je neskutečné – to by nedokázal nejpitomější okresní tajemník – a teď bábo raď.

   Prostě odmítání očkování apriory považuju za nesprávné, jestli je na to zákon nebo není je pro mne bezpředmětné – ostatně povinné očkování má své jasné medicínské důvody.
   Vzpomínám když se začalo očkovat tzv živou vakcinou proti dětské obrně – tehdy se vyhodnocovala spolehlivost, účinnost resp. případné vedlejší účinky až během provádění očkování, výsledky byly velice zajímavé – protilátky byby zjištěné i u jedinců ce se očkovat nedali. Ono tehdy bylo memento v podobě řady postižených dětí, pravdaže – u nás to bylo jasné dal se befel a národ sklapl kufry. Výsledkem byla eliminace této choroby Stali jsme se světovou špičkou. A do dneška se jaksi zapomělo – u nás cenzurováno – že odmítači tehdy také byli a nebylo jich málo – tedy pouze v tzv. demokratickém světě, u nás neměli příležitost.

   Prostě ony spiklenecké teorie mne nějak neoslovují – použití biologické zbraně – zvláště v globálním měřítku je velice nebezpečné – to je Pandořina skříňka – nedává to smysl – obrátilo by se to i proti původci a důsledky použití nejsou předvídatelné.
   Teze o nějakém globálním prediktoru také neodpovídají realitě – není pouze jediné mocenské centrum a i uvnitř zdejšího jsou rozpory a boje. To znemožňuje koordinovaný postup – určitě do toho někdo za nějakou dobu hodí vidle. Prostě neexistuje genius který by vše ukočíroval, Navíc tu straší břitva toho mnicha o kterém byly dohady jestli byl či nebyl Ir.
   Pokusy řešit současný chaos přitažením kontroly jedinců – ve společnosti bez kategorie cíle, tedy pokud zamítneme jako cíl maximálně si nahrabat je taky pro původce riskantní – zase se to pokaždé zvrtlo proti původci. A na zavedení totální kontroly neřeba koroňáka.
   Ostatné házím do placu teorii – že zavedením debaty očkovat či neočkovat se odvádí pozornost od skutečnosti že současný řád končí a jde o křeč jej zachránit.

   Proto vycházím a budu vycházet jen z medicínského hlediska a nebudu si komplikovat svět nesouvisejícím balastem – neupnu se na tento problém – ono za pár týdnů bude stejně všechno jinak.

   To se mi líbí

   • Peter Matej napsal:

    Tu sa ale diskutuje o vakcíne,ktorá vzbudzuje oprávnené obavy!Ak sa sám výrobca zbavuje zodpovednosti za možné zdravotné následky,tak to zákonito vzbudzuje nedôveru!Ja sám odsudzujem kampaň proti povinnému očkovaniu detí.Podobne ako Lex sa stotožňujem s názorom Navaju.Lexovi prajem,aby sa nenechal znechutiť „mínuskármi“.Oni prosto inak svoj názor dať najavo nedokážu!

    To se mi líbí

    • Peter Matej napsal:

     Tento idiot je jedným zo slovenských odborníkov na Sars-CoV-2.Video len podtrhuje neskutočnú odtrhnutosť týchto ľudí od reality.On si totiž myslí,že ak ľudí presvedčí o tom,že prípadné povakcinačné následky na zdraví im štát finančne vykompenzuje,tak sa ochotne nechajú zaočkovať.Neuveriteľné hovado!

     To se mi líbí

   • Lex napsal:

    brtníku,
    napsal jste mj. „Jste – třeba stejně jako Navaja – ten míň – do zákulisí zdravotnictví alespoň nahlédl – laici a navíc v současném informačním guláši – viz můj odkaz na debatu pod Wagnerem na Oslu – se kvalifikovaně rozhodovat.“

    Víte, příteli, řekněme, že jsme s Navajou „poučení laici“, tedy že nám /mi jistě/ chybí formální medicinské vzdělání.
    To ovšem na druhé straně je možná výhoda, kterou nemusejí disponovat „formálně kvalifkovaní“. Posuzujeme totiž „jádro pudla“ ne z omezených medicínských hledisek, ale v rámci celého kontextu problematiky vakcíny – a opakuji a připomínám, že v mém komentu, jak konec konců reaguje Peter Matej, jde jen o onu vakcínu, kterou si místy dovoluji poněkud pejorativně označovat slůvkem „sračky“, a připisuji jí z hlediska jejího /jejich/ vzniku nelichotivé atributy pokud jde o zisky a politické pozadí.
    Prostě a jasně, podobným vakcínám nevěřím. A totéž platí i pro ruský Sputnik, i když tam /ve světle oněch zisků a politického pozadí/ jde o modifikovanou realitu.

    Důvod nevěřit těm inzerovaným „účinkům“ a naopak věřit, že v kapitalismu jde i zde jako obvykle o prachy až na prvním místě, a současně o politiku a propagandu, ovšem nestojí, jak naznačujete v „globálním prediktoru“ /apropós, naznačujete tím, že o Pjakinovi a altajském FKT moc nevíte/, ale v obecné rovině poznání.
    Prostě, výzkum, vývoj a ověřování podobných vakcín, aniž by vzbuzovaly oprávněné pochybnosti, nemůže trvat půl roku. A oprávněnost jejich povinného nasazení jako PREVENTIVNÍHO /tedy nikoliv život zachraňujícího/ prostředku už vůbec ne. Tečka.
    A za další – na smrtnost u covid-19 a vůbec hrozby z pandemie jsou rozporuplné názory. Nemám na mysli názory „davu“, ale odborníků. Klidně lze říct, že jsou půl na půl.
    Což jen a jen nahrává těm různým spekulativním názorům „davu“. Ty názory nevznikají v tom davu, ten je pouze přejímá. Vznikají u „odborníků“, odkud jsou přenášeny mainstreamem.

    No, a co se už vůbec nedá okecat a co podporuje to, co výše píšu, jsou tyhle dva citáty, jakkoliv nejsou o preventivní vakcíně, ale jako léku na již propuknutou nemoc /nutno přečíst oba/ –

    „Společnost Gilead Sciences stanovila cenu svého léku remdesivir proti covidu-19 ve Spojených státech a dalších rozvinutých zemích na 2340 dolarů (asi 55 800 korun) za pětidenní léčbu. Tato cena je nižší, než 5080 dolarů za pět dní, které minulý týden doporučil americký Institut pro klinický a ekonomický přezkum. Informovala o tom agentura Reuters. Zpráva neupřesňuje, které země se budou řadit mezi rozvinuté.“ https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/koronavirus-remdesivir-lek-covid-gilead-lecba_2006291947_elev

    „Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala stanovisko, v němž nedoporučuje používat lék remdesivir proti covidu-19. Podle ní chybějí jakékoli důkazy, že přípravek zvyšuje šance na přežití pacientů s touto nemocí či že u nich snižuje potřebu plicní ventilace.“ https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/koronavirus-remdesivir-gilead-who_2011200646_ako

    To se mi líbí

    • brtnikvbrlohu napsal:

     Nojo Lexi, uzavřeme to.
     1) o úloze kšeftu netřeba – tady se naprosto shodujeme.
     2) nějak mne napadlo – při zdravotní procházce 5 km na čerstvém povětří že tu řešíme cosi irelevantního – prostě se vystrkuje zadek ze stažených gatí v době kdy do vlastní vakcinace uběhne ještě nějaká voda (ne malá) v místní vodoteči – takže vyčkejme co se vyvrbí (Sputnik bych nechal úplně mimo debatu – jednak tu podle všeho nehrozí a navíc je nasáklý rusofobií, o žluté vakcině v podstatě nic nevíme. A o ostatních bych si raději početl alespoň v Časopise lékařů českých než na Novinkách či Blesku
     3) stejně se bude očkovat – protože jsou kapacitní a i množstevní problémy podle klíče – nejdřív armáda policie hasiči … a tak postupně – to zase uběhne nějaký čas a už bude vidět co to dělá. Pak určitě ve vztahu k zaměstnavateli – taková Škoda či podobně to prostě zaměstnancům nařidí, nemocnice jak by smet s plebs zůstane až pak. To už budeme vědět víc.
     4) nějak mi uniká rozjetí téhle diskuse ve veřejném prostoru teď zrovna – když to zase není ještě tak aktuální věc – snaha odvést pozornost od něčeho ????
     5) resumé – ockovat ano s tím že definitivní rozhodnutí až to bude aktuální a bude se víc vědět

     PS – Připomíná mi to křeče co jsou kolem nechat se testovat – nenechat – „je to útok na mojí svobodu“, stejně s rouškami.

     Adekvátnost indikovanosti vakcinace by byla delší debata a asi bychom oba měli trochu argumentační problémy. Jde v podstatě o únosnost rizika kterého se naprosto úplně nezbavíme nikdy, aby bylo natolik malé by indikovalo oprávněnost vakcinace.

     Víc k tomu nemám co dodat.

     To se mi líbí

   • Antimon napsal:

    „Navíc tu straší břitva toho mnicha o kterém byly dohady jestli byl či nebyl Ir.“
    Přesně vyjádřeno 🙂

    To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Perfektní.

   To se mi líbí

 9. tata napsal:

  LEXI určitě jako vždy to máte argumentačně dokonalé,ja bych to nazval právnicky,a to je to ,život dost často ukazuje jak to ,,pravnické,,je nám obyčejným nepochopitelné a nespravedlivé…………berte to jako příměr………….asi bych souhlasil at je očkování dobrovolné,stím že kdo nechce by měl aspon dodržovat veškeré ochraná opatření,protože at to vzniklo jakoliv je jasné že nebezpečnost covidu je velké není vymyšlené a jakékoliv zavahaní s jeho podcenovaním okamžitě narustá do obludné situace.Dukaz jsme jasně my s premianta defakto nejhorší.Samozřejmě že předně jde o peníze a politiku,takže je jasné že to je jako vtom filmu pelišky,,,,,,,,,,,,kdyby byly 2 totožné vakciny ta s USA HOLD JE TED DOKONALEJŠÍ,dříve by to byla ta Ruská,tak to je,přesto všechno si myslím že ač proti chřipce se neočkuji i s vědomým že oni budou hrabat za ty vakciny je potřeba aby se co nejvíc lidí očkovalo

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Vážně? Očkovalo něčím, co neprošlo standardníma klinickejma testama a v podstatě nikdo netuší, co to může vyvolat za následky?

   To se mi líbí

   • tata napsal:

    Ritiři ono je to vždy otom co je standartní,ona ted také není standartní situace.NEJSEM odbornik a mužu jen čerpat co se dočtu což ovšem VY TAKY.No a za normalních okolností je tento proces také hodně birokracie,a někdo to psal ani při největší opatrnosti se následky mohou projevit za mnoho let přesto když dodržíte po čem voláte,navíc každý mužem reagovat jinak a to odhalí až masivní nasazení vždy to testování sebedelší mužete jen na vyseku populace,dneska je věda tak daleko že by si nikdo nedovolil dodat něco co by tu očkovací látku udělalo mnohem horší než aby v 99,0009 třeba měla na někoho negativní dopad………….radši dám příklad na mor umřeli miliony lidi,bylo by tenkrát určtě,.prospešné kdyby byl lék ktery by pomohl i stím že by stovkám lidem nepomohl.Ale jak sem psal nekritizuji kdo se za žadnou cenu očkovat nedá,podle mě se pandemie nezvládne,nebo takto v rozumný čas,protože jestli by to trvalo třeba 2 roky bude to horší než určité riziko očkovaní které je vždy a podle mě PANDEMIE opravnuje jít cestou přiměřeného rizika,takže ano nestandartně

    To se mi líbí

 10. Jiří Jírovec napsal:

  Brtníkovi re: Thalidomid

  Nemáte pravdu. Thalidomid byl původně používán jako lék proti nevolnosti v těhotenství. Byl celosvětově používán do té doby než se zjistilo, že v určitém počtu případů došlo k narození dětí s různými defekty končetin. Thalidomid, známy také jako Contergan byl stažen z trhu daleko dřív než se zjistil mechanismus jeho nežádoucích účinků. Thalidomid napravoval určitý genetický defekt, který by jinak vedl ke spontánním potratům. Ten se vyskytoval jen u zlomku populace a proto se narodilo jen relativně málo postižených dětí. Thalidomid je stále zkoumán, protože může napravovat i jiné defekty. Má ovšem tu nešťastnou nálepku z konce padesátých let.

  K vakcinám
  To, že farmaceutický průmysl na lécích a vakcinách vydělává, je jisté. Problém je v tom, že se na penězích, které v té oblasti tečou, snaží přiživit odpůrci, kteří brojí proti očkování a tomu či onomu léku.
  Do hry vstoupil i časový faktor. Antibiotika, stejně jako třeba očkování proti obrně, zarděnkám, neštovicím, záškrtu a tetanu, to vše bylo v pořádku – to už bylo dávno. Současné společnost zgretenizovala. Neznalost prolínající sociálními sítěmi je považována za protějšek znalosti. Přestali jsme rozlišovat mezi celkovým obrazem a individuální zkušeností. Proto v mediích vystupují Pirkové, Hnízdilové, Pollertové a Klausové všech druhů.
  Individuální zkušenost je mnohdy pouze přenesená, protože jedna paní zná někoho, kdo ví, že se sousedce cosi přihodilo.

  K ovládání společnosti
  O kontrolu nad společností se snaží každá moc. Má k tomu prostředky od medií přes odstrašování policejními těžkooděnci až po skutečné použití násilí. Cíle pro vodních děla, obušky, slzný plyn, zápasnické chvaty a gumové střely je třeba předem označit. Vždy jde o chuligány, lůzu a nebo teroristy.
  Představa, že současná moc potřebuje čipovat lidi je směšná. Musíme si uvědomit, že oni o nás mají informace, o nichž se pověstné StB vůbec nesnilo. Podle signálu z chytrých telefonů vědí kde který občan je, ve které krčmě zrovna sedí a s kým. Mají programy „face recognition“ a kamery všude po ulicích, mají profily jednotlivců, kteří se neobejdou bez sociálních sítí a lajkování. Mají informace o nákupech kartou.
  Pokud si vzpomenete, údaje o poloze občanova telefonu a místu placení kartou chtěli propojit s informacemi o nakažených, aby se občan dozvěděl, jak daleko je od těch nebezpečných. Myslím, že to chtěli použít v Izraeli, ale nejsem si jist, zda to vláda prosadila. Problém je samozřejmě v tom, že označen může být označen nejen vir, ale i závadový názor. Oni o nás se značnou mírou přesnosti vědí, co si myslíme, co píšeme, co kupujeme a co sledujeme na internetu. Mají přístup k tomu, co píšeme, co si telefonujeme a co lajkujeme. Místo Bretschneiderů mají kříšťálově průhledné Kartouse, kteří, s horlivostí udavačům vlastní, sestavují seznamy nebezpečných zdrojů a autorů.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Poslední odstavec right.

   To se mi líbí

  • brtnikvbrlohu napsal:

   Thalidomid v podstatě – finální projev – umožnil donošení plodu který by tělo jako defektní potratilo. Bylo publikováno v lékařské literatuře a problem znám ještě z doby studia – primárně vedl k jeho preskripci výskyt potíží v graviditě kdy plod byl defektní a vedlo to k potlačení symptomů a donošení. Malý počet postižených dětí – např. deformace a chybění končetin byl dán prevalencí těchto vad v počtu gravidit. Souvislost se zvýšením počtu vad při preskripci byla známa před stažením, firma váhala se stažením problém bagatelizovala a taky prohrála soudní procesy, navíc to medializovala pro sebe příznivějsím způsobem – s kauzou jsem se setkal jak v rámci klinické propedeutiky – farmakologie – vedlejší účinky léků, tak gynekologie. Je odstup času 40 let a už je nereálné to dohledat. Muselo by se do dobových odborných publikací z porodnictví.

   To se mi líbí

   • brtnikvbrlohu napsal:

    To na upřesnění, jinak bez připomínek.

    To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    A výstup? Kolaterální ztráty? Přípustný i u anticovidu? Protože preventivně nenakažených (což se nedá nijak spočítat, jen statisticky odhadnout) bude o 500 víc než těch, co je vakcinace zabije?
    Čistě teoretická otázka, pochopitelně.

    To se mi líbí

 11. Peter Matej napsal:

  re“p.Jírovec!
  Aféru Talidomid zľahčujete!Pred 5.rokmi zomrela vo veku požehnaných 101 rokov Dr.F.Oldhamová,ktorá je „vinná“tým,že po afére s talidomidom sa sprísnili kritériá pre dosiahnutie bezpečnosti liekov uvádzaných na trh.Pre farmaceutické firmy bola nepriateľom č.1,pre Američanov hrdinkou!
  https://www.zdravotnickydenik.cz/2015/08/ve-101-letech-zemrela-palicata-byrokratka-ktera-zachranila-americke-deti-pred-thalidomidem/
  V diskusii sa nehovorí o vakcínach obecne,ale len o vakcínach,ktoré sa urýchlene vyvíjajú proti vírusu Sars-CoV-2.Na trh prídu bez klinických skúšok po dobu potrebnú pre overenie ich bezpečnosti!Keď spomínate prof.Pirka ako o „neodborníka“,tak ku nemu môžete priradiť aj prof.Pavla Pafku,ktorý ma na Covid-19 podobný názor.Obaja p.profesori sú špičkami v transplantológii,jeden transplantoval srdcia a druhý pľúca.Ubezpečujem vás p.Jírovec,že každý transplantológ,musí byť aj odborníkom na imunológiu.Určite viac,ako prof.Flégr,ktorý sa ako parazitológ venuje primárne chorobe mačiek a mačkovitých šeliem zvanej toxoplazmóza.Parazit „toxoplazma gondii“je prenosný na ľudí a je hrozbou najmä pre plod tehotných žien.Je to vyštudovaný prírodovedec(nie lekár) a zaoberá sa aj psychológiou a štatistikou.
  K čipovaniu ľudí!
  Nikto v tejto diskusii nekonšpiroval o čipovaní ľudí!Hovorilo sa o čipovaní psov a v tej súvislosti padla otázka cit.“Myslíte si,že je teda potrebné očipovať aj ľudí?“

  To se mi líbí

  • Antimon napsal:

   Pokud se nemýlím, tak otázku čipování lidí jste nadhodil Vy …..
   „Psi sa u nás už rok povinne čipujú. Myslíte,že by sa mali povinne očipovať aj ľudia?“
   Takže reakce pana Jírovce je zcela na místě.

   To se mi líbí

   • Peter Matej napsal:

    No a ja sa určite nemýlim ak napíšem,že táto otázka na p.Bavora nijako nesúvisí s konšpiráciami o čipovaní ľudí! A to napriek môjmu presvedčeniu,že u väčšiny konšpiračných teórií sa jedná len o predčasne zverejnenú pravdu!Držte sa prosím kontextu diskutovaného!

    To se mi líbí

 12. Jiří Jírovec napsal:

  Doplněk k mému předcházejícímu příspěvku.

  Základní problém naší společnosti je chudoba, z valné části spojená s nedostupnosti bydlení. Na její hranici žije 10% populace. To jsou ti naši nejzranitelnější. Proti nim stojí šmejdi ve Sněmovně, kteří nejsou ochotni jít proti lichvě, vzniku ghett (neboli vyčleněných oblastí) a exekucím. Jim se daří dobře. Až bude chudých 20%, začne se to řezat. No, možná do té doby potáhneme na Rusko a válka lecos vyřeší sama.
  Teď se děly hrůzy kolem daňového balíčku. Stalo se to, že poslanci odhlasovali zrušení superhrubé mzdy. No aby ne, když jim to přinese zvýšení platu o 5% ročně a ještě mohou předstírat, že si solidárně zmrazili platy.
  Napsal jsem Schillerové, že její interpretace progresivní daně je pozoruhodná. Teoreticky má přinést do státní pokladny víc peněz od bohatých. U nás je tomu právě naopak, takže bohatí dostanou víc peněz. Urazila se.
  V Česku mají poslanci povinnost deklarovat svůj majetek. Taková informace je k ničemu, protože jediné, co se opravdu počítá, je v čem podnikají. Tam je ta pravá oblast střetu zájmů.
  Zajímavé je, že v Česku je hrubě narušena funkce trhu. Ceny nájemních bytů neodpovídají možnostem občanů. Kdyby trh fungoval, musely by se nájmy snižovat na dostupnou úroveň. Stát místo toho dotuje zisky majitelů bytů příspěvky na bydlení. Jen žádnou regulaci, volají dvoupoučkoví ekonomové.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Zrovna Schillerová je v tom nevinně. Podělal to Hamáček se svým protinávrhem a dokončili Piráti se svým přílepkem. A dali ho k Babišovo variantě proto, že chtěli, aby tenhle nápad neprošel. Pak by se totiž hlasovalo o Hamáčkovo versi. Jenže snížení daně na 15% prošlo i díky Fialovi, Okamurovi a Filipovi. A prošlo to tedy i s tím pirátským podrazem. Což je pochopitelně průšvih. Ale pro obveselení obecenstva teď vystupuje klaun Fiala a vykřikuje, že nehlasovala ODS s ANO, ale ANO s ODS.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Ještě je naděje, že to neprojde Senátem.

    To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Nepochybuji, že ten paskvil stěží projde bez úprav, a i kdyby Senátem ano, tak u prezidenta ne.
     Jaksi „soudruzi z NDR“ /Babiš a Schilerová/ rychle zapomněli, že při jednání s prezidentem v Lánech mu slíbili, že půjde o úpravu pouze na nejbližší dva roky postižené současnými vlnami covidu.
     Už se k tomu neznají, a když jim to ve Sněmovně připomněl poslanec Onderka a dokonce navrhnul pozměňovací návrh v podobě dvouleté účinnosti Babiš/Schilerové úpravy, tak Schilerová /kterou jsem vždy měl za skvělou ministryni/, měla tu drzost, že se na to zpoza mikrofonu ohradila, že to nejde, že by v případě přijetí toho pozměňovacího návrhu po dvou letech neplatila žádná úprava stanovení daní z příjmů, místo toho, aby hledala cesty jak to udělat, aby to šlo /také pozměňovacím návrhem/ a aby tak dodrželi slovo dané veřejně prezidentovi.
     Ukázali se jako šupáci.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Lexi
      On ten „superhrubý“ podvod měl mít také časové omezení. A jak to dopadlo? Některé věci se prostě špatně plánují. Povíme si za rok, jak to dopadne s EET. Má odklad do konce roku 2021. A 1.1.2022 se to rozběhne? Kdo to zaručí?

      To se mi líbí

     • Lex napsal:

      Nikoliv, Bavore,
      „Topolánkův batoh“ neboli zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb., který zavedl „superhrubou mzdu“, neměl stanovenu přechodnou účinnost. Byl účinný od 1.1.2008 do „alelujá“. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-261#cast52
      https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/485975/pred-10-lety-prosel-topolankuv-batoh-a-lekari-zacali-vybirat-poplatky-dnes-se-o-nich-mluvi-zase.html
      Pletete si to s Kalouskovými změnami daňových zákonů v souvislosti s finanční krizí 2009. Ty ale na „superhrubé mzdě“ nic neměnily, toliko zavedly onu „solidární přirážku“ 23 % z daňového základu převyšujícího čtyřnásobek průměrné mzdy – samozřejmě kromě další řady daňových restrikcí „obyčejných“ zaměstnanců i dalších daňových poplatníků.
      Takže pro mě platí, že celé to zdaňovací svinstvo bylo založeno onou 15 % „rovnou daní“,
      kterou ministr financí první Topolánkovy vlády Vlastimil Tlustý sliboval z hrubé mzdy a Topolánková druhá vláda lidem vytřela zrak těmi patnácti procenty, ale ze zavedení té „superhrubé mzdy“, což znamenalo reálné zdanění přes 21 %.

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Ale Fiala a další se pořád tou dočasností ohánějí. Nechcete mi tvrdit, že by Fiala či Stanjura nevěděli?

       To se mi líbí

       • lujjza napsal:

        No, a jak zní definice dočasnosti (pamětníci, vzpomínáte?)?

        „Dočasnost je blíže neurčený časový úsek věčnosti“.

        To se mi líbí

       • Zákon č. 458/2011 Sb. Účinnost od 01.01.2015 napsal:

        …………

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Co jste mi tím chtěl naznačit? Nehodlám to celé studovat.

        To se mi líbí

       • Zákon č. 458/2011 Sb. Účinnost od 01.01.2015 napsal:

        „Zrušení konceptu superhrubé mzdy s daňovou sazbou 15 procent příjmu a zavedení 19procentní sazby daně z příjmu pro fyzické osoby, která bude vypočítávána z hrubé mzdy, měla zavést už daňová reforma koaliční vlády Petra Nečase (ODS), kterou schválila Sněmovna v prosinci 2011 s odkladem na rok 2015. Odklad byl pro sociální demokraty v Senátu podmínkou pro opravu zdanění hazardu, o kterou usilovalo ministerstvo financí.

        Vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, která se ujala moci v lednu 2014, nakonec zákon zrušila před nabytím jeho účinnosti, zrušila i plánované zavedení jednotného inkasního místa. Tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO) k tomu uvedl, že ministerstvo financí je přesvědčeno, že státu ani lidem by zrušení superhrubé mzdy v danou chvíli nic nepřineslo. „Stát by naopak kvůli zvýšeným nákladům na administrativu přišel asi o miliardu korun,“ řekl Babiš.“

        https://cnn.iprima.cz/babis-navrhl-zrusit-superhrubou-mzdu-a-zavest-sazby-15-a-23-procent-12045

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Hmmm, Lexi, co vy na to?

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        lujjza: Já to znám jinak.
        Jednotka dočasnosti je jeden Furt.

        To se mi líbí

       • Lex napsal:

        Co já na to, Bavore?
        Nic.
        Nic to nemění na tom, že zákon, který mj. zavedl „superhrubou mzdu“ neměl omezenou účinnost.
        Pokud jde o zákon č. 458/2011 Sb., je pravda, že měl tenhle paskvil zrušit a zavést 19 % zdanění příjmů ze závislé činnosti v podobě „hrubé mzdy“ /ten zákon byl ale rozsáhlý a dotýkal se mnoha dalších zákonů/.
        A také je třeba souhlasit, že nejen v dané době, ale celkově by se jím prakticky ničeho nedosáhlo, a to zdůvodnění, proč byla tahle jeho část zrušena bez náhrady, jak se píše v tom článečku, je validní.

        Na druhé straně – a já to opakuji pokolikáté – při současném zrušení „superhrubé mzdy“ vznikl v PS PČR nestravitelný paskvil, který deklasuje příjmovou stránku státního rozpočtu, a i když bude v dalším legislativním procesu „učesán“, opět nic neřeší, jen to, že nominálně budou bráti ti, co mají malé příjmy o něco málo více a ti, co mají velké příjmy, budou mít o podstatně víc více.
        Je tu ale „kolaterální důsledek“ v podobě výpadku příjmů nejen státního rozpočtu, ale především krajů a obcí. A tyhle subjekty tím pádem nebudou mít na to, aby dotovaly potřebné činnosti a projekty, které si prostě ti lidé s trochou více peněz budou hradit ze svého.
        Výsledek bude ten, že dvojnásob toho, oč budou brát více na ruku, zaplatí za to, co dosud mají zadarmo.

        Takže naposled – problém není v „superhrubé“ nebo „hrubé mzdě“, problém je v úzkostlivém lpění na quasi „rovné“ dani. Logické řešení zrušení superhrubé mzdy je v obnovení daňové progrese u příjmů ze závislé činnosti na stav z roku 2007, tj. podle daňových pásem na 12,19, 25 a 32 procent ze základu daně. Pak bych se nebál ani zvýšení odpočtu na poplatníka, jak prosadil Michálek.

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Představte si, že nastal historický okamžik. Zamrzlo Peklo a já souhlasil Pehe.

        To se mi líbí

       • Lex napsal:

        No vidíte, Bavore, i to „pehe“ to pochopilo, jak vidím.
        Už drahně let se absolutně vyhýbám přečíst i jen jeden řádek o něho.
        Pokazil jste mi to.

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Já bych to nečetl, kdyby na to nebyly reakce dost rozporuplné a to od lidí, které už mám na TW někam zařazené. A najednou jakoby nevěděli, co si mají myslet.

        To se mi líbí

      • Lex napsal:

       Nevím, co kde kteří šašci mektají. Já také nic netvrdím. Já citují zákon a dokládám to odkazy.
       Taky mám paměť.
       A nepotřebuji lhát. Nejsem politik.

       To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Bavore,
    Schilerová není v ničem nevinně. Stejně jako v této věci Babiš, o komunistech a okamurovcích, kteří hlasovali s nimi /a ODS/, ani nemluvě.
    Problém daní z příjmů totiž nespočívá v Hamáčkovi či kom, ale v úporné snaze o zachování „ROVNÉ“ daně, lhostejno zda při kočkopsu zvaném „superhrubá mzda“ nebo při výpočtu z „hrubé mzdy“.
    Ta „rovná daň“, to je, oč tu běží a to je jádro pudla.
    Kolik je v EU a OECD zemí s „rovnou daní“?
    A druhý problém jsou OSVČ. Protože u daně ze závislé činnosti /zaměstnanců/ byla od roku 2008 patnáctiprocentní daň z tzv. superhrubé mzdy, tj. z dřívější „hrubé mzdy“ reálně cca 21 procent, a od roku 2010 v rámci Topolánkova „batohu“ /zákona na stabilizaci veřejných rozpočtů/ byla vytvořena „solidární přirážka“ spočívající ve zdanění sazbou 23 % z daňového základu ve části přesahující ČTYŘNÁSOBEK průměrné mzdy /v současnosti cca 139 tisíc Kč měsíčně – „Kdo z vás to má“ tážu se s Jiřím Paroubkem./.
    Jenže u OSVČ platí rovná 15 % daň bez ohledu na výši zdanitelného základu.
    Takže se založila nerovnost jako prase. Pro podnikající fyzické osoby podobné pravidlo, jako pro právnické osoby, jen sazba o čtyři procenta nižší.
    Jinými slovy o té nerovnosti, máme tu z hlediska daní dva druhy „fyzických osob“, ty preferované, tj. podnikající, a pak ty druhé, tedy ty, co jim ti podnikající /ať fyzické nebo právnické osoby „DÁVAJÍ“ práci/, tj. losery, kteří do eráru musejí platit o čtyři procenta víc, nemluvím-li už o solidární přirážce bohatých.
    Závěr?
    Vůbec nejde o to, zda „superhrubá“ nebo „hrubá“ mzda, ale daňová progrese pro všechny fyzické osoby. To je jediný smysluplný způsob řešení, který na jedné straně zohlední sociální situaci, a na druhé straně nepoškodí fiskus, na kterém se budou bohatší podílet více. Celý profesní život jsem podle tohoto pravidla platil a nikdy mi nepřipadlo divné, že pokud jsem měl příjem vyšší a vyšší, přispíval jsem vyšším a vyšším procentem – protože mi také více a více zůstávalo.

    To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   S tými cenami bytov je to na Slovensku podobné. Ale nie je to zlyhanie trhu, ten funguje „presne ako má“. Je to zlyhanie poučkových liberálnych ekonómov.
   Dnes totiž developeri stavajú hlavne luxusné byty pre horný príjmový kvadrant populácie, lebo títo ľudia buď peniaze majú, alebo určite dostanú hypotéku a tieto byty sa predávajú ako teplé rožky. Poučkoví ekonómovia predpovedali, že kríza ceny zreálni, ale stal sa presný opak. Bohatí ľudia sa boja mať veľa peňazí v bankách, akciách aj v zahraničí, tak kupujú byty a domy ako investície. Nič ich nenúti predávať za nižšiu cenu, ako kúpili.

   Perlička je, že v posledných voľbách získal hodne hlasov populista Kollár, jedným z jeho sľubov bola výstavba desiatok tisíc štátnych nájomných bytov s lacným nájmom. Kollárova strana je dnes súčasť koalície, ale o splnenie tohto sľubu sa musí s koaličnými partnermi ešte pobiť, lebo pre nich je dôležitejšie kúpiť zastaralé stíhačky z USA za 1,6 miliardy €. Len za tento obnos by Kollár v pohode svoj sľub splnil.

   „Přestali jsme rozlišovat mezi celkovým obrazem a individuální zkušeností.“ – Bingo. No je to dôsledok zanedbaného vzdelania, najmä matematického. To rozlišovanie závisí od osvojenia si existenčného a všeobecného kvantifikátora vo výrokovej logike. Za mojich školských čias to bolo prirodzené pre všetkých gymnazistov…

   To se mi líbí

 13. Jiří Jírovec napsal:

  Pro Petera Mateje:
  Thalidomid vůbec nezlehčuji. Byl široce používán a poměrně rychle stažen. Nějakou dobu pak trvalo, než se přišlo na příčinu problémů. Problém s lékaři, které jsem jmenoval, je v tom, že svými názory ovlivňují veřejnost, aniž by nesli jakoukoli odpovědnost za to, co říkají. To, že někdo umí přišít srdce nebo plíce neznamená, že je specialista v jiném oboru. Odbornost chirurgů Pirka a Pafka tím nikterak nezpochybňuji.

  To se mi líbí

  • Peter Matej napsal:

   Beriem na vedomie,len znovu zdôrazňujem,že lekár,ktorý vie „prišiť“nejaký orgán,musí byť nielen šikovný chirurg-„remeselník“,ale aj vysoko kvalifikovaný imunológ.To preto,aby sa mu ten prišitý orgán „ujal“ a aby ho organizmus neodvrhol.S tou zodpovednosťou máte pravdu,lebo aj ja som presvedčený, že je rozdiel medzi jednaním ľudí ktorí sú za niečo zodpovední a tými druhými,ktorí kritizujú.V prípade tejto tzv.pandémie sa ale tí zodpovední prvoplánovo snažia hlavne o to,aby sa vyhli možným,neskorším obvineniam z toho,že neurobili všetko preto,aby zabránili úmrtiu x ľudí.Preto vykonávajú aj nepotrebnú „nadprácu“,ktorá škodí spoločnosti.Zvrhlo sa to až do pretekov medzi vládnucimi špičkami štátov o to,kto príjme tvrdšie opatrenia proti ľudu na zamedzenie nákazy,dôsledky ktorých znáša a ešte aj po odznení pandémie bude znášať zase len ľud.Ja vidím ako hlavný problém to,že sa v tejto mimoriadnej situácii nedokážu názorovo zjednotiť všetci odborníci.Nielen lekári,ale aj ekonómovia a politici.Nevedia sa zhodnúť ani len na tom,či sa vôbec jedná o mimoriadnu situáciu!Poznanie,že sa tak deje v dobe ohrozenia štátu je …tristné !

   To se mi líbí

  • Peter Matej napsal:

   vonrammstein !
   Rád by som omladol aspoň v určitých partiách no ako sa zdá,už sa toho nedožijem.Škoda!
   Také šanca a tak neskoro!
   🙂

   To se mi líbí

 14. vonrammstein napsal:

  No-jistý je, že tahle terapie určitě povinná nebude. Upřimně řečeno-ani bych o ni nestál. Zestárnout a umřít je dobrý a přirozený. Stavět Golemy nikoliv.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Pod Petera, ty blbej WP.

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   21:18

   Australské aerolinky Qantas chtějí v budoucnu vyžadovat od pasažérů mezinárodních letů očkování proti koronaviru. Australskému televiznímu kanálu Channel 9 to řekl šéf aerolinií Alan Joyce. Ten se zároveň domnívá, že vakcína proti covidu-19 se stane pro mezinárodní cestování „nezbytností“.

   „Zvažujeme změnu podmínek pro řekněme mezinárodní cestovatele, budeme žádat lidi, aby měli očkování před tím, než nastoupí do letadla,“ řekl Joyce v televizním pořadu A Current Affair. Na to podle něj dojde ve chvíli, kdy budou vakcíny proti SARS-CoV-2 široce dostupné. Zda se to bude týkat i vnitrostátních letů, zatím nechtěl odhadovat.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.