Archiv pro štítek: velkostatek

OMYLY A NEBEZPEČÍ POZEMKOVÉ REFORMY – 7

JOSEF PEKAŘ III. VYDÁNÍ »VESMÍR« NAKLADATELSKÁ a vydavatelská společnost s r.o. v PRAZE 1923 IV . Rozšíření »reformy« na zemědělský průmysl; nebezpečí toho. — Zmenšeni státních příjmů , reformou podmíněné. — Finanční ztráty hrozící státu, družstvům i jednotlivcům, hospodařícím na předlužené … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , | Komentáře: 1

OMYLY A NEBEZPEČÍ POZEMKOVÉ REFORMY-6

JOSEF PEKAŘ III. VYDÁNÍ »VESMÍR« NAKLADATELSKÁ a vydavatelská společnost s r.o. v PRAZE 1923 III. Poměrně malý rozsah zemědělské půdy v českém velkostatku. — Síla stavu selského. — Jak vznikly české velkostatky. — Situace na Slovensku. — Pokud je velkostatek nezbytný … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , ,

OMYLY A NEBEZPEČÍ POZEMKOVÉ REFORMY-5

JOSEF PEKAŘ III. VYDÁNÍ »VESMÍR« NAKLADATELSKÁ a vydavatelská společnost s r.o. v PRAZE 1923 II. Ovládnutí reformy stranou agrární. — Pozemkový úřad. — Zákon přídělový a zbytkové statky.. — Zákon o hospodařeni na zabraném majetku . — Zákon náhradový čili zakrytá … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , , | 6 komentářů

OMYLY A NEBEZPEČÍ POZEMKOVÉ REFORMY

Posledně jsem vám předložil poslední část spisu Státního pozemkového úřadu o provádění reformy do roku 1925. Již v roce 1922 (vyšlo 1923) se historik Josef Pekař pustil do kritiky postupu této reformy a obhajoval stav panský. Předkládám dále bez komentářů … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , | Komentáře: 1

ČESKOSLOVENSKÁ POZEMKOVÁ REFORMA

v číslicích a diagramech Sestavil a vydal STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD V PRAZE. 1925 TISKEM ROLNICKÉ TISKÁRNY V PRAZE – NÁKLADEM VLASTNÍM XIII. Jaké množství zemědělských výrobků produkuje zemědělský malopodnik a velkopodnik. Pozemková reforma způsobuje přesuny ve velikostních skupinách podniků zemědělských. … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , ,

ČESKOSLOVENSKÁ POZEMKOVÁ REFORMA – 3

v číslicích a diagramech Sestavil a vydal STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD V PRAZE. 1925 TISKEM ROLNICKÉ TISKÁRNY V PRAZE – NÁKLADEM VLASTNÍM X.Okruh osob dotčených pozemkovou reformou, Hospodářský a sociální význam dosavadní pozemkové reformy jeví se také na velikosti okruhu osob, … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , | Komentáře: 1

K DĚJINÁM DĚLENÍ VELKOSTATKŮ V 18. STOLETÍ – 2

ČESKÝ ODBOR. Napsal Dr. JOS. KAZIMOUR. 1921. NÁKLADEM ČESKÉHO ODBORU RADY ZEMĚDĚLSKÉ V PRAZE. Díl 2. Již od počátku 18. století hospodářská politika panovníků v našich zemích směřuje k tomu, aby počet obyvatelstva byl rozmnožen a k tomu účelu směřují … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , | 8 komentářů

K DĚJINÁM DĚLENÍ VELKOSTATKŮ V 18. STOLETÍ.

Zajímavé čtení z dějin našeho venkova. Dnes 1.díl ČESKÝ ODBOR. Napsal Dr. JOS. KAZIMOUR. 1921. NÁKLADEM ČESKÉHO ODBORU RADY ZEMĚDĚLSKÉ V PRAZE. V našich agrárních dějinách zcela zvláštní kapitolu, a to velmi důležitou a významnou, tvoří dějiny rozdělení půdy, rozdělení … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , | 8 komentářů