Archiv pro štítek: reforma

431-Poslední naděje kapitalizmu – dokončení

V závěru výše uvedeného materiálu jsem slíbil přeložit výtah podstatného z otázek a odpovědí po přednášce Nikolaje Vavilova na březnové konferenci k otázkám ČLR v Moskvě…(překl.)   Jak se za posledních 15 let změnila Čín a sami Číňané? Samo toto téma je ohromné, protože … Pokračování textu

Rubriky: hroší kůže | Štítky: , , , , , | 3 komentáře

Poslední naděje kapitalizmu

Co skrývají za informačním šumem?  Podstatná část vystoupení ruského experta na čínské politické síly Nikolaje Vavilova na březnové konferenci k otázkám Číny v Moskvě. Otázky a odpovědi z diskuse uvedu příště…  Ještě před nějakými 200 lety, představovala Čína zhruba polovinu světového HDP. Tento … Pokračování textu

Rubriky: hroší kůže | Štítky: , , , | 19 komentářů

OMYLY A NEBEZPEČÍ POZEMKOVÉ REFORMY – 3

JOSEF PEKAŘ III. VYDÁNÍ »VESMÍR« NAKLADATELSKÁ a vydavatelská společnost s r.o. v PRAZE 1923 IV . Populárni postavy ze šlechty. — Sbližování cizí šlechty s národem; vzestup občanského živlu českého ve velkostatku. — Stížnosti na šlechtu a míra oprávněnosti jejich. — … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , | 7 komentářů

OMYLY A NEBEZPEČÍ POZEMKOVÉ REFORMY – 2

JOSEF PEKAŘ III. VYDÁNÍ »VESMÍR« NAKLADATELSKÁ a vydavatelská společnost s r.o. v PRAZE 1923 II. Národní vědomi a národní propaganda v šlechtě v době Leopoldově. — Záplava šlechty cizinské po třicetileté válce. — Data z r. 1772. — Odčešťování české šlechty … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , | 4 komentáře

OMYLY A NEBEZPEČÍ POZEMKOVÉ REFORMY

Posledně jsem vám předložil poslední část spisu Státního pozemkového úřadu o provádění reformy do roku 1925. Již v roce 1922 (vyšlo 1923) se historik Josef Pekař pustil do kritiky postupu této reformy a obhajoval stav panský. Předkládám dále bez komentářů … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , | Komentáře: 1

ČESKOSLOVENSKÁ POZEMKOVÁ REFORMA

v číslicích a diagramech Sestavil a vydal STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD V PRAZE. 1925 TISKEM ROLNICKÉ TISKÁRNY V PRAZE – NÁKLADEM VLASTNÍM XIII. Jaké množství zemědělských výrobků produkuje zemědělský malopodnik a velkopodnik. Pozemková reforma způsobuje přesuny ve velikostních skupinách podniků zemědělských. … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , ,

ČESKOSLOVENSKÁ POZEMKOVÁ REFORMA – 3

v číslicích a diagramech Sestavil a vydal STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD V PRAZE. 1925 TISKEM ROLNICKÉ TISKÁRNY V PRAZE – NÁKLADEM VLASTNÍM X.Okruh osob dotčených pozemkovou reformou, Hospodářský a sociální význam dosavadní pozemkové reformy jeví se také na velikosti okruhu osob, … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , | Komentáře: 1

ČESKOSLOVENSKÁ POZEMKOVÁ REFORMA – 2

v číslicích a diagramech Sestavil a vydal STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD V PRAZE. 1925 TISKEM ROLNICKÉ TISKÁRNY V PRAZE – NÁKLADEM VLASTNÍM Některé příklady, jak ztenčeno bylo dosavadní reformou zemědělské latifundium zabrané. Abychom názorně ukázali, jak hluboko zasáhla dosavadní pozemková reforma … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , | 19 komentářů

ČESKOSLOVENSKÁ POZEMKOVÁ REFORMA

Přeneseme se v historii o několik desítek roků dále do roku 1925. Je to období, kdy probíhala veliká pozemková reforma v nové republice. A až se přeneseme přes toto období, tak přinesu ještě pohled největšího odpůrce této reformy historika J.Pekaře. … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , | 46 komentářů

K DĚJINÁM DĚLENÍ VELKOSTATKŮ V 18. STOLETÍ – 3

ČESKÝ ODBOR. Napsal Dr. JOS. KAZIMOUR. 1921. NÁKLADEM ČESKÉHO ODBORU RADY ZEMĚDĚLSKÉ V PRAZE. Všimněme si, jaký mělo vliv dělení velkostatků na vzrůst obyvatelstva.  Rozdělením velkostatků stoupla lidnatost všech těchto krajů. Raab sám v pamětním listě z 1. října 1781 … Pokračování textu

Rubriky: Přejaté | Štítky: , , , , , | 4 komentáře