444-O parazitující Americe


Bez přílivu zahraničního kapitálu nedokáží USA existovat.

Prof. Valentin Katasonov

 Jedním z ukazatelů rostoucího parazitizmu USA je mezinárodní investiční pozice země (IIP), což je makroekonomický pojem, znamenající celkový objem a strukturu finančních aktiv a závazků země vůči nerezidentům. Rozdíl mezi nimi je čistý IIP.

Exportem kapitálu koncem 19. století se vyznačovala celá řada předních kapitalistických zemí – Velká Británie, Francie, Německo, Belgie Holandsko. V.I.Lenin v práci „Imperializmus jako nejvyšší stádium kapitalizmu“ (1916) pojmenoval jeden z příznaků přerůstání kapitalizmu do imperializmu takto: „Pro starý kapitalizmus, s naprostým převládáním volné konkurence, byl typický vývoz kapitálu“.  Pokud v roce 1870 světový vývoz kapitálu dosahoval 13 mld.dolarů, tak v roce 1890 se více než zdvojnásobil. V roce 1900 to bylo už 38 miliard, a v roce 1914 40 mld.dolarů. Nesporným vůdcem byla v tomto smyslu Velká Británie s 19 miliardami, za ní následovala Francie (9 mld.) a Německo (5,8 mld.usd).

Za nimi v seznamu následovaly USA, Belgie Holandsko, Švýcarsko, Japonsko Rusko, Portugalsko a Švédsko. Jak vidíme, v předvečer 1. světové války byly USA v exportu kapitálu až čtvrté. Zajímavé je že pokud vývoz kapitálu z USA dosáhl 3,5 mld.dolarů, tak jeho dovoz byl skoro dvojnásobný. USA tedy byly čistými dovozci kapitálu – měly zápornou IIP.

Hned po 1. světové válce se tato země z čistého dovozce změnila v čistého vývozce kapitálu. Amerika se stala jedinou zemí, jejíž export kapitálu stále rostl. Británie ještě sice zůstávala zemí s nejvyššími zahraničními investicemi, nicméně USA rozestup rychle snižovaly. V době propuknutí světové hospodářské krize ve 30. letech, která potom přešla do Velké deprese, se vývoz amerického kapitálu prudce přibrzdil. Expanze se obnovila až po 2. světové válce. K létům sedmdesátým dokázaly USA Británii v objemu zahraničních investic dohnat.

Další citát z Lenina: „Vývoz kapitálu je parazitizmus na druhou“ (jeho práce „Imperializmus a rozštěpení socializmu“). Vývoz kapitálu připravuje o investice exportující zemi a současně umožňuje vysávat zisk z hospodářství země, do níž se tento kapitál umísťuje.

V letech 1920-48 získaly americké monopoly ze svých zahraničních investic (podle oficiálních, velmi podstřelených údajů) zisk 18 mld.dolarů, což se přibližně rovná soukromým zahraničním investicím USA k roku 1948 a je třikrát vyšší než v roce 1920. Většina vývozu kapitálu ležela v rukou nevelké skupiny amerických bank. V roce 1947 55% všech příjmů ze zahraničních investic směřovalo do 12 amerických monopolů. Vývoz kapitálu se pro americké korporace stal výhodnějším, než vývoz zboží.

Zhruba od roku 1920 roční objemy vývozu kapitálu USA překračovaly objemy jeho dovozu. V roce 1984 poprvé roční objem dovozu zboží překročil objem vývozu. Poté hromadění zahraničních investic v americké ekonomice probíhalo rychleji než akumulace amerických investic v zahraničí. V roce 1990 tento převis dosáhl 1 bilionu dolarů a růst pokračuje. USA mají už 32 let zápornou IPP. Příznačné jsou níže uvedené údaje IMF:

 

Rok:    Investice USA v zahraničí:            Zahraniční investice v USA:          Čistá IPP USA: (bil.usd)

2005                      13.357                                                                 15.215                                                                 – 1.858

2010                      21.768                                                                 24.280                                                                  – 2.512

2015                      23.431                                                                 30.892                                                                 – 7.461

2018                      25.242                                                                 34.796                                                                 –  9.544

2019                      29.317                                                                 40.309                                                                 -10.992

 

V červnu zveřejnil IMF údaje o IIP USA ke konci 1. čtvrtletí 2020. Úhrn investic USA v zahraničí dosáhl 26,77 bil. dolarů. Úhrn zahraničních investic v USA 38,82 bil. dolarů. Čistá IIP tedy dosáhla minus 12,06 bilionů – od roku 2005 se zvýšila 6,5 krát. Předpokládám, že ve výsledku letošního roku stoupne IIP USA přinejmenším na minus 13 bilionů dolarů.

Amerika dnes bez přílivu zahraničních investic nemůže existovat. Srovnáme-li úhrn aktiv zahraničního původu v americkém hospodářství s objemem národního bohatství US, vyjde nám (%):

2016      -28,6%

2017      -29,6

2018      -29,0

2019      -30,2

2020      -30,1 (1.kvartál)

Takže kolem 30% Ameriky patří zahraničnímu kapitálu! A čisté nároky zahraničních investorů (čistá IIP USA) se rovnají zhruba 10% národního bohatství USA.

Je to jakoby se USA vrátily do dob přelomu 19. a 20. století, ale podobnost je to jen zdánlivá! Tenkrát zahraniční investice směřovaly do rozvoje průmyslu USA, zatímco nyní mají spekulativní ráz – jdou na fondový trh USA a pomáhají nafukování bublin.  Podporují tedy zdání hospodářského blahobytu Ameriky, nakonec ji ale dovedou k její nejostřejší krizi. Podstatná část takových zahraničních investic je investování do státního dluhu USA. Ke konci 1. čtvrtletí  dosáhly investice nerezidentů USA do amerických dluhopisů 6,81 bilionů dolarů. A pokud je export kapitálu parazitizmem na druhou, pak nynější rostoucí závislost Ameriky na dovozu kapitálu lze nazvat parazitizmem na třetí.

Za prvé: – kapitál, přicházející do Ameriky, připravuje o investice jiné země.

Za druhé: – podstatná část zisku, získávaná zahraničními investory v USA, se tu reinvestuje, a nevrací se tak do země původu kapitálu.

Za třetí: – zahraniční investice nerozvíjejí americké hospodářství, protože tečou do finančních spekulací a látání děr ve federálním rozpočtu USA. Žádná další země nemá tak obrovskou díru v IIP, jako USA. Americe je v tomto nejblíž Španělsko s minus 1,035 mld. dolarů (desetkrát méně). Následují: Británie (732 mld.), Mexiko a Austrálie (655). Pokud bychom sečetli ukazatele čisté IIP všech „mínusových“ zemí, pak jejich úhrn není víc než 2/3 obrovského minusu, jaký dnes mají USA.

Je zřejmé, že pokud mají USA tak obrovské minus IIP, pak tomu musí odpovídat plusy IIP jiných zemí, které vůči USA vystupují v roli přispěvatelů kapitálu. Seznam těch, jejichž čistá investiční pozice překročila 1 bilion dolarů, není dlouhý. Jsou to (v bil.usd): – Japonsko (3,454) ; Německo (2,748); ČLR (2,142); Hongkong (1,563); Taiwan (1,343 bil.). Celkové kladné saldo těchto zemí dosáhlo 11,23 bilionů dolarů. To je srovnatelné s celkovou výší čisté IIP USA ke konci minulého roku. Rozdíl je v tom, že u USA je před tímto ukazatelem záporné znaménko.

Ze srovnání čisté IIP USA s čistou IIP ostatních zemí světa vyplývá, že Spojeném státy jsou obrovským parazitem, který stahuje kapitál z celého světa a fakticky tento kapitál ničí.

Rusko patří ke kapitálově přispívajícím zemím. Podle Banky Ruska k 1. lednu 2016 dosáhla výše zahraničních investic ruského původu 1,178 bil.dolarů, zatímco úhrn zahraničních investic v Rusku byl 839 mld.dolarů – takže čisté IIP Ruska dosáhla plus 339 miliard, což bylo 13. místo na světě.

Pokud jde o čerstvé údaje, pak za letošní 1. čtvrtletí se čistá IIP Ruska zvýšila o 165 miliard, tedy o 46%. K přírůstku nedošlo díky narůstáním zahraničních aktiv, ale podstatnému snížení přítomnosti zahraničního kapitálu v ruském hospodářství. Jaká část ruského „plusu“ šla na pokrytí amerického „minusu“, je těžko říci, protože ruská centrální banka takové informace neposkytuje.

https://reosh.ru/valentin-katasonov-o-parazitiruyushhej-amerike.html

 

Překlad:  20200804

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

30 reakcí na 444-O parazitující Americe

 1. bob napsal:

  Zase jeden článek, který má vytvořit falešný obraz o našem nejvěrnějším spojenci.
  Takovém spojenci, že jeho ministr zahraničí M.Pompeo navzdory COVID 19 navštíví naši zemi aby, byť opožděně vzpomenul 75. výročí osvobození Plzně. Podezírám ho, že přijede zavzpomínat na region, kde vojančil (není to krásně lidské ? a to je označován za jestřába)
  Přesto se určitě najdou tací, kteří se nám budou snažit namluvit, že důvodem návštěvy je prodej vrtulníků, HUAWEI nebo dostavba jaderného bloku.

  To se mi líbí

 2. Balharek Ivan napsal:

  Zdravím překladatele, přečtěte si to po sobě. v předposledním odstavci jste se lehce sekl o 100 let. Tak mě napadá jaká je spolehlivost ostatních čísel a překladu.

  To se mi líbí

  • Josef K. napsal:

   Omylem napsaný letopočet 1916 místo 2016 nevypovídá nic o spolehlivosti v článku uvedených čísel, stejně jako o spolehlivosti překladu. Spíš jde o to, že byste rád četl jiná čísla a jiný článek. To je ale lehká pomoc – čtěte Seznam zprávy, Forum24 a Aktuálně.

   To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Samozřejmě, také Vám hned přibyly mínusy, ty nikdy nezklamou, čím víc jich je, tím většinou kvalitnější příspěvek 😀 .

    To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Díky za pozdravení! Pokud se juknete do odkazu pod textem, pak údaje, o kterých se zmiňujete, jsou tam uvedeny ve 3. odstavci od konce – zní úplně shodně s mým překladem…

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Blbec od všímavce se liší tím, že všímavec upozorní, blbec zpochybní bez toho, aby se zabýval fakty.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Co on tím ten Josef vlastně myslí?
     Ono to ve skutečnosti nedává moc smysl.
     To je potřeba si všimnout.

     To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      To myslíte vážně? Nebo je to sarkasmus?

      To se mi líbí

      • vittta napsal:

       Si to přečtěte.
       On sice zpochybňuje Hrochův překlad a samotný článek, nic méně pak odkazuje na nejprotiruštější, nekolaborantštější, no… nejhnusnější mainstream, na který ovšem pan Hroch těžko může být zvědavý, a nijak to na to ani nevypadá.
       Ten příspěvek fakt nedává úplně logickou linku.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Tak jste Josefa rozhodně nepochopil. Přece reaguje na trolla Ivana.

        To se mi líbí

       • kočka šklíba napsal:

        Opravdu jste to nepochopil vittto. On to radí tomu Balharkovi 😉 .

        To se mi líbí

       • vittta napsal:

        No jo, kurnik, je to tak.
        Já jsem nějak úúplně minul toho Balharka, se mi to zastavilo tak, že to jakoby začalo Josefem, a znechuceně jsem se domníval, že se trapně neváží do pana Hrocha Josef.
        V tom případě to ovšem smysl dává.
        Kréťa je Balhárek, ne Josef.

        To se mi líbí

 3. Rosťa napsal:

  Dík za překlad. V ekonomice se neorientuji a někteří „termiti“ jsou mně jasní, jako našenu psovi zákony kybernetiky, nicméně, že amícko parazituje na zbytku světa, je očividné. Na to člověk nemusí mít doktorát z ekonomického šarlatánství.
  Koukám, že Kartousovi elfové tu o5 mají službu a dokonce jeden i vylezl na světlo. Ojedinělý jev, tito potkani škodí většinou skrytě.

  To se mi líbí

 4. vittta napsal:

  Lepší je mít USA za spojence, než za nepřítele, i když čelní politici USA moc netuší, kde vlastně ležíme.
  V každém případě, že USA vysávají svět je asi známé, ale to dělá každý, kdo to dělat může.
  A také to vždycky dělal, co svět světem stojí.
  Pro nás je daleko nebezpečnější Německo, které ještě ve vysávání republiky zdaleka neřeklo poslední slovo.
  Takže si myslím, že ukazování na USA je svým způsobem kontraproduktivní, protože zamlžuje středoevropskou realitu.
  A kapitál…copak kapitál, ale mozky.
  USA vysávají světové mozky, ale zase- naše mozky nejvíce vysává Německo, a my zase vysáváme mozky z Ukrajiny.
  To jen kdyby někdo nechápal, proč byly vlastně za socialismu zavřené hranice.
  Ve světle článku je ještě třeba říci, že socialismus byl pozoruhodně funkční, skřípalo to sice, ale dá se říci, že to byly „porodní bolesti“, kapitalismus skřípe už z podstaty,
  Ať tak. nebo onak, kapitalismus jako systém je nejblíže lidské přirozenosti, a nelze se ho zbavit.
  Kouzlo reálného socialismu spočívalo v tom, že už jsme se většinou narodili do doby, kdy bylo všechno upečeno, a vlastnické vztahy byly dané.
  Takže to stačilo nějak vylepšit…asi bych i věděl dílem jak…
  Jenže dneska už je snění o socialismu bláhové, vyteče plno krve, všechno možné se rozbije, místo kapitalistických pošuků přijdou k moci ti socialističní, a za 20-30 let se to zase složí, a kapitalismus, jako přirozená součást lidství se zase s velkou slávou vrátí, jen buržousti budou vesměs ti, co byli dříve socialisty.
  A to budeme…nebo ti po nás- rádi, že se nevrátí feudalismus, protože i ten je v tom smyslu lidem přirozený, co lidem, principu života na zemi.

  To se mi líbí

 5. lujjza napsal:

  Poslankyně čelí útokům aktivistů. Neříká ženám „lidé s děložním čípkem“:
  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/transfobie-gender-poslankyne-canterbury-velka-britanie.A200806_142818_zahranicni_tho?zdroj=vybava_recombee
  ——————————-
  Fakt to asi nemá žádný dno… A to je dost děsná představa, poněvadž pokud neexistuje dno, není/nebude od čeho se odrazit…

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.