USA už vyjedli, připravit by se mělo – Rusko


Transnacionálové mění ležení. Kam se teď pohnou globální finanční kočovníci?

plk. Konstantin Sivkov*)

Velmi zajímavý plukovníkův rozhovor na televizní stanici „DenTV“ (v zájmu zestručnění vynechávám moderátorovy otázky – pozn.překl.).

Jako vojenský expert potvrzuji, že dnešní vojenské prognózy se bez geopolitiky neobejdou. Geopolitika obsahuje tři součásti:

 1. součást vojensko-silovou v širším slova smyslu (tajné služby ozbrojené síly, atd.)
 2. ekonomickou součást – geoekonomiku
 3. součást duchovní

Měl jsem možnost se zabývat všemi těmito součástmi, a zdůrazňuji, že výroky typu „ekonomika je nade vše“, je naprostá blbost od lidí, kteří nechápou, o co jde, nebo se ostatní snaží uvést v omyl.

Nyní k situaci. Při analýze vojensko-politické situace, nebo geopolitické situace, se lidé, bohužel, soustředí v první řadě na výroky a hodnocení jednotlivých osob, nebo skupin. Plnohodnotná analýza má smysl jen v případě, že se analyzují zájmy a potenciály sil a silných seskupení, majících globální vliv. V této souvislosti je třeba chápat, že výroky jednotlivých osob, chování jednotlivých skupin, je jen hladina,  povrch oceánu, ukazující jen procesy jaké jsou. K prognóze vzdálených perspektiv je nutné mít oporu ve vzájemném vztahu potenciálů sil.

Před cca rokem 2015 dominovala v západním světě idea globalizace a globální idea vybudování globálního světa, kdy byly USA hlavním nástrojem v rukou těch, kteří tento svět potvrzovali. Víra ve všemoc USA byla přitom natolik velká, že v roce 2001 George Bush mladší odmítl všechny normy mezinárodního práva, vyhlásil agresi proti Afghánistánu (bez dohody s NATO), a to demonstrativně, když v Kongresu, za ovací kongresmanů prohlásil, že „kdo nejde s námi, jde proti nám“. Poté rozpoutal válku v Iráku, a to vše skončilo vojenskou porážkou (USA). Je třeba poznamenat, že americká vojenská mašinerie není tak všemocná, a navíc úkoly vojensko-strategické řeší, ovšem vojensko-politické úkoly (dosažení konečného vítězství) řešit nedokáže. Souvisí to zejména s tím, že američtí vojáci nejsou připraveni k obětem v takových válkách.

Pokusili se použít „měkkou sílu“ – rok 2011, „arabské jaro“, předtím přivedli k moci pana Obamu (nikoli proto, že by byl tak talentovaný, ale nadnárodní elity ho přivedly k moci cílevědomě). To, že měl použít „měkkou sílu“, bylo připraveno a zvěstováno dopředu – dali mu Nobelovu cenu za mír prakticky hned po jeho usednutí na trůn. Takže se USA z „diktátora světa“ změnily ve „vůdce světa“, navíc černého. Připravili vše: – předkové ze severní Afriky (která měla explodovat), ale i židovská a evropská krev v jeho předcích…, takže měl být pro všechny „vlastní“. To vše ale nakonec selhalo. Ukázalo se totiž, že systém sběru a kontroly informací se ukázala být neefektivní a vyžadovala příliš mnoho času pro přípravu řešení. Byl tak ztracen čas, k moci přicházely naprosto jiné síly a hrob do rakve „arabského jara“ byl zatlučen dnes v Sýrii. A to udělalo kříž nad celou globalistickou ideou. Když globalistické elity utrpěly takovou porážku, museli se probudit jejich protivníci – a ti se probudili a aktivizovali se. V Evropě to byla AFD, v Británii přívrženci Brexitu, ve Francii Marin LePen, a v USA došlo k revoluci, kdy poprvé od počátku 20. století se dostal k moci představitel národního kapitálu, a okamžitě začal otáčet kormidlem do antiglobalistického směru.

To svědčí o tom, že antiglobalistické síly v USA jsou velmi silné, opírají se o staré ideje bílé rasy, jejich kořeny sahají do Konfederace, do bílé privilegované většiny Severu, a souhlasit s tím, že jejich stát, který pěstovali 200 let jen tak zmizí a půjde do služby k jakýmsi nadnacionálům, ať jsou odkudkoli, se jim nechce. Tím spíš, že transnacionálové dovedli USA k deindustrializaci a změnily je ve světového parazita, který celému světu dluží. Stejně silné jsou ale v USA síly ostatní. Tedy síly orientované na finanční kapitál a transnacionály. Amerika je rozpolcena jak územně (finanční kapitál převážně na pobřeží, národní pak především ve vnitrozemí), tak ideologicky (tajné služby USA, ministerstvo obrany, kde je důstojnický sbor převážně bílý, zatímco mužstvo převážně barevné). V těchto, podmínkách je pochopitelné, že volby v USA jen nastartují mnohem vážnější vystoupení. Nabito přitom mají obě strany. Trump už oznámil, že bylo natisknuto mnoho falešných hlasovacích lístků, takže v případě vítězství Demokratů bude mít Trump záminku k jejich obviněním z falšování voleb. Demokraté zase prohlásili, že Trumpovi pomáhají ruští hackeři a Čína, takže on je hotový lump, který pracuje pro zahraniční tajné služby. Jestliže tedy vyhraje, vyhrály mu to cizí tajné služby a Demokrati ho rovněž neuznají a už pohrozili vojenským převratem. Konflikt je nevyhnutelný.

Je tedy na čase přemýšlet o tom, kde vybudovat záložní území. V takové situaci transnacionálové už byli a původně měli základnu ve Velké Británii (nesaháme-li hloub do historie). Pro ně je to snadné, protože jsou to světoobčané a USA pro ně nejsou vlastí. Po 1. světové, a zejména po 2. světové válce Velká Británie zmizela z mapy světa a stala se malým ostrovem, jakým původně ve středověku byla. Takže se přeorientovali na USA (Brettonwoodské dohody)**) a přestěhovali se tam. Nyní přestaly být spolehlivou oporou Státy … Obama týden před inauguirací svého nástupce v Evropě prohlásil, že předává Merkelové prapor globalizmu a EU včele s Německem se stane oním centrem globálních sil, kterým dříve byly USA.

Vypadá logicky, že nejbližší spojenec USA by měl být jejich nástupcem. Podívejme se ale na požadavky vůči tomuto objektu:

 1. musí to být země s dostatečně velkým územím a s nomenklaturou zdrojů
 2. musí to být země s vysokou vojensko-technickou a vojensko-vědeckou základnou
 3. země se silnou vojenskou mašinerií a raketový a jaderný potenciál
 4. musí mít monolitní národ připravený bojovat, tedy bojovný národ
 5. země, v níž pokud možno, bylo méně demokracie, aby tam bylo možno ustavit tvrdší systém, kontrolovaný, který by zajistil toto řízení

Podíváme-li se na mapu, pak EU těmto požadavkům vůbec neodpovídá:

 1. národy v podstatě neschopné boje
 2. Evropa povětšině ztratila vojensko-vědecký potenciál – (letectvo, protivzdušná obrana, námořnictvo)
 3. EU není monolitním národem
 4. Jaderný potenciál velmi malý (Franci má dokonce méně hlavic než malý Izrael)

Podobně i Jižní Amerika, Kanada, Afrika, Austrálie. V celé Jihovýchodní Asii snad jen Čína, ale: – Čína je civilizací starou 6.ooo let, což podle Konfuciova učení v podstatě nic není, a transnacionálové jsou pro ni jen drzí usmrkanci, kterým je maximálně 600 let. Čína už vlastně demonstrovala svůj vztah k transnacionálům, když sice souhlasil s tím, že bude plnit roli černého dělníka ve službách transnacionálů, ale jakmile dostala celý ekonomický potenciál, poslala je do háje. Pokud by se snad chtěli orientovat na ni, znamenalo by to pro ně seřadit se pod rudé prapory a být příručími Si-Ťinpchinga. Navíc Číňané nejsou bojovným národem.

Z celého obrazu zůstává jen Rusko. Podívejme se nyní na Rusko očima transnacionálního bilionáře:

 1. Střed světa – Eurazie. Geopolitika říká, že kdo kontroluje střed světa – Eurazii – ten kontroluje svět.
 2. Obrovské zásoby surovin – celá Mendělejevova tabulka – obrovská neprobádaná a neosvojená území, velmi čistá ekologie na Sibiři.
 3. Nejbojovnější národ na planetě, s vyspělým vojensko-vědeckým a vojensko-technickým potenciálem.
 4. Vlastní celou plejádu jaderných zbraní a jejich nosičů, a nejlepší podmínky k rozvoji těchto zbraní.

Naše mentalita je typicky kontinentální, orientovaná na hierarchii moci, a my se ochotně podřizujeme službě státu – pod čímž se rozumí služba imperátorovi. Podívejte se na naši historii… ať budujeme cokoli (socializmus, kapitalizmus, feudalizmus), vždycky z toho vychází impérium. V této souvislosti je to ideální varianta, kterou je třeba sepnout tak, aby včele Ruska byla figura, pocházející ze samotných transnacionálů, jejich představitelů, která je s nimi svázána rodovými svazky.

 

K tomu se zapojují všechny páky:

 1. Mystický – často se objevují zprávy, že bude dobře obnovit dynastii Romanovců. I naše pravoslavná církev pravidelně prohlašuje, že až lid prozře, a požádá o cara, tak Pánbůh dovolí ustavení onoho cara.
 2. Sociálně-politický. U nás je docela podstatné monarchistické hnutí (např. Kozáctvo je komplet monarchistické), takže je i určitá sociální základna.
 3. Právní základna pro ustanovení monarchie – nyní se rozpracovávají změny Ústavy. Až bude třeba, vypracují se změny umožňující pokračování vlády Vladimíra Putina.
 4. Náš lid přežil 30 let ponížení, a bude přežívat ještě. Vezměte si Německo, které dalo světu velikány filozofie, ale jeho lid po pouhých 15 letech ponížení po 1.světové válce, aby se postavil za divokého rakouského paranoika, který se změnil v neuvěřitelnou příšeru, která šokovala svět, svou krutostí a neuvěřitelnou vynalézavostí. Vyhrál díky tomu, že odstranil ty nejvíce ponižující faktory (Versailskou smlouvu), vybudoval armádu, námořnictvo a letectvo, dal lidem práci, ekonomický růst a víru v zítřek. Navíc demonstrativně zničil ty, kteří podle názoru Němců, zavinili jejich ponížené postavení – nejbohatší židy.

 

Představme si, že přijde, člověk, který začne nejrůznějšími způsoby likvidovat oligarchy, velký byznys, zlodějské úřednictvo… jak s ním budete jednat, jestliže přitom bude zvyšovat výdělky na konto konfiskace zmíněných, bude-li zvedat závody a podniky… – stane se národním hrdinou, a nikdo se nebude zabývat otázkou, jakou řečí mluví a z jakého rodu je. Ty, kteří budou tuto otázku připomínat, ty zničí. Ruský velkokapitál  zničí, aby odstranil národní kapitál (nikoli nutně ruský), který je pro ně největší hrozbou (aby nepřišel nějaký „Trump“). A s ohledem na pozitivní aspekty sovětské minulosti, zvedne i rudé prapory. Na tomto pozadí se začne obrozovat i území SSSR. Tak vzejde za potlesku sjednotitel ruských území, likvidátor oligarchů – a car. Všichni zapomenou, že Nikolaje II. svrhli. Vždyť Stalin byl rovněž doživotním carem. Navíc to zřejmě bude i Romanovec, protože historické následnictví je velmi důležité (nejspíš to bude anglosaská větev).

To vše hovoří o tom, že transnacionálové potřebují Rusko, a existuje naprosto reálný mechanizmus, jehož prostřednictvím mohou převzít vládu nad Ruskem.

 

Pro nás to znamená, že se změníme v to, čím jsou dnes USA – světovou, všemi nenáviděnou příšeru, jako před nimi Němci. Nějakou dobu se to bude někomu líbit – ale potom se to stane národní hrůzou, stane se prologem národní katastrofy. A to není nic, co tu dřív nebylo. Bylo, a nazývalo se státem Chazarie. A protože zájmy transnacionálů a Izraele se kryjí … – a Rusům se hodí jakási kost v podobě velmoci.  A mohu dodat, že jedním z pravděpodobných praporů může být trockizmus, který zažívá obrovský vzestup.

To je strategie transnacionálů… – mohu Vás ale potěšit, že ani jedna z dosavadní jejich strategií úspěšná nebyla …

 

*) Konstantin Sivkov (1954) – ruský vojenský expert, známý vojenský a politický analytik, sloužil u námořnictva, léta pracoval v genštábu, kpt. 1.třídy (plk.u pozemního vojska), zakladatel a první viceprezident Ruské akademie geopolitických problémů.
**) Brettonwoodské dohody – dohody z konference OSN, konané v Brettonwoods (stát New Hampshire) v USA, položily základy poválečného měnového a finančního systému, postaveného na dolaru USA. Její součástí byl vznik MMF a Světové banky

 

https://www.youtube.com/watch?v=vtqYLBKZ8Vw

 

Překlad:  2020713

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

16 reakcí na USA už vyjedli, připravit by se mělo – Rusko

 1. strejda napsal:

  To jsou věci. Má to jistě svoji logiku a je možné, že je to i nějakým plánem, ale platí poslední věta. Nic z toho nebude.
  Není jednoduché přejít z anglosaského světa s jeho kulturou a politickou tradicí do světa ruského, který se vyvíjel zcela jinak. Ruská politická kultura je historicky postavená na obščině, na společnosti. Jedinec má smysl jen jako její součást. Taková společnost je proto velmi odolná a dokáže obstát i v nejtěžších dobách. Anglosaská západní politická kultura je založena na individualitě, na jedinci a společnost je jen soubor jedinců. Je velmi citlivá na vnější okolnosti a lehčeji manipulovatelná, stačí její řídící elitě dát potřebné prebendy a zbytek půjde za ní.
  Jistě již existují teorie, které se v budoucnu naplní. Jen je velký problém poznat o které se jedná. O to bude pozorování zajímavější – tedy pokud nám bude umožněno pozorovat až do konce.
  Národní a nadnárodní elity se spojí, odvrhnou extrémní články a pokusí se udržet ovládání části světa. Celý svět již ne, konec konců píše to i Sivkov, Čína šla, jde a půjde svojí cestou. A bude mít i dost následníků. Pro Rusko je to obrovská šance stát se stabilizačním prvkem. Bez cara.
  A být Izraelcem začal bych se obávat.

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   RF si svého „cara“ dosadí. Když to bude Putin, Lavrov, Šojgu, tak přežije bez ztráty kytičky. Když si lid obecný zvolí lidi typu Gorbyho, Němcova, popř. Jelcina, ruské zdroje nebudou patřit RF a ruský národ zanikne. Ve finále to poškodí i nás a jiné slovanské státy.

   To se mi líbí

 2. lujjza napsal:

  „Soros posílá 220 milionů dolarů do černošských organizací. Český politik tuší, co za tím je“

  (…) Peníze mají putovat do rozvíjejících se organizací a vůdců, kteří budují moc v černých komunitách po celé zemi. „Dnešní hybnou sílu“ budou tyto černošské organizace a vůdci přenášet k „lepším zítřkům“.

  (František) Matějka „lepší zítřky“ od černošské „hybné síly“ nečeká – naopak vyhlíží, že by se ona „investice“ mohla Sorosovi vrátit.
  „Jediný důvod, proč tento člověk rozesírá státy a společenství lidí v západním světě, by mohly být prachy. Ne ty, co rozdává (v podstatě investuje) do rozesírání, nýbrž ty, které mu z toho někde plynou. Otázkou je, kde. Jako když potopil libru. Je to žijící zlo,“ napsal politik o miliardáři. (…)

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Soros-posila-220-milionu-dolaru-do-cernosskych-organizaci-Cesky-politik-tusi-co-za-tim-je-630606

  To se mi líbí

 3. lujjza napsal:

  „(…) Omlouvám se v první řadě za praotce Čecha, jenž se sebestředností Slovanům vlastní obsadil toto území. Dále se omlouvám za kupce jménem Sámo, jenž vyhnal chudáky Avary a neumožnil jim kulturní vyžití na našem území. Dále bych se měl omluvit za věrozvěsty Cyrila a Metoděje, ovšem jejich úloha není ještě plně morálně zdecimována. Každopádně však má omluva míří na západ, a to proto, že svatý Václav poslal voly do Němec a přispěl tak k ekologické katastrofě u našich sousedů. Jak dnes totiž každé malé dítě ví, voli produkují metan a metan není naším ekologickým přítelem.(…)
  Osobně se pak omlouvám za všechny panovníky a vojevůdce, zrzavou liškou Zikmundem Lucemburským počínaje, za to, že vyhnali nebohé Turky ze střední Evropy.(…)
  Pak ještě nezbyde než omluvit se za Edvarda Beneše, jenž, veden svou neústupností, tak dlouho se s Hitlerem hrdlil o Sudety, až německému vůdci nezbylo než násilím nás obsadit a posléze rozpoutat další válku. Za odsun obyvatelstva Sudet se již omluvili jiní, takže tuto kapitolu vynecháme.(…)
  Nakonec se hluboce omlouvám za ten fakt, že Česko nikdy nevlastnilo kolonie v Africe a Asii a tak posléze neumožnilo obyvatelstvu těchto kolonií, aby se usadilo na našem území poté, kdy život v bývalých koloniích stal se pro ně nesnesitelným. A úplně na závěr se omlouvám za Járu Cimrmana, který, ač génius, nedokázal lidstvo nasměrovat jiným směrem, než kam směřuje právě nyní.(…)“

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vaclav-Hosek-Omlouvam-se-za-svateho-Vaclava-Jeho-voli-umorili-Nemce-metanem-630649

  To se mi líbí

 4. lujjza napsal:

  „Evropské komisi jsme překazili bleskový podvod na osiváře“ – Ivan David:

  (…) V době karantény COVID-19 byla mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí uzavřena dohoda, že během největšího náporu pandemie budou projednávány pouze návrhy předpisů, které mají pomoci řešit ekonomické dopady koronaviru.
  V době nejprudšího náporu epidemie se však Komise pokusila spáchat podvod na pěstitelích osiva.

  S označením „opatření v rámci boje proti COVID“ nám byl doručen návrh rozhodnutí o uznání rovnocennosti osiva pěstovaného na Ukrajině s osivem pěstovaným v EU. Komise jej deklarovala jako „technickou změnu“ a požadovala zrychlené schválení bez možnosti předkládat pozměňovací návrhy.(…)

  (…) Návrh už na první pohled vzbuzoval podezření, že má umožnit do EU dovoz osiva pěstovaného na Ukrajině bez kontrol, zda splňuje požadavky, které právo EU pro osivo stanoví.
  Poté, kdy jsem jménem frakce ID uplatnil veto proti zrychlenému řízení na poradě koordinátorů, vyvíjeli pracovníci sekretariátu Zemědělského výboru Evropského parlamentu nátlak na mé spolupracovníky, aby mě přesvědčili ke stažení veta. Úředníci Evropského parlamentu, kteří se podle Služebního řádu mají chovat nestranně a apoliticky, se neúspěšně snažili přesvědčit mé kolegy, že „návrh nijak neuškodí východoevropským zemím ani českým zemědělcům“. Toto krajně neobvyklé chování mě však jen utvrdilo v přesvědčení, že jde o nějakou „křivárnu“.(…)

  (…) Argumentoval jsem rizikem zavlečení osiva kontaminovaného pylem z geneticky modifikovaných rostlin, jejichž pěstování není na Ukrajině zakázáno. A to ani v těsném sousedství polí, na nichž jsou pěstovány rosliny na osivo. Při jednání výboru jsem byl napaden českou kolegyní z lidovecké frakce Michaelou Šojdrovou s tím, že můj pohled je „subjektivní“.(…)

  (…) V mezičase přicházela další a další varování od odborných zemědělských sdružení, které upozorňují všechny europoslance, že návrh Komise je podvod, jež by vážně poškodil evropské zemědělce.(…)

  (…) Předseda výboru německý lidovec Norbert Lins při rekapitulaci dosavadního vývoje této causy uvedl, že zpravodajka dokumentu česká europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) navrhla schválit návrh rozhodnutí beze změn. Frakce ID a polovina dalších frakcí naopak navrhuje zamítnutí. (…)

  http://www.novarepublika.cz/2020/07/evropske-komisi-jsme-prekazili-bleskovy_15.html
  ——————————————————–
  Není ztráta času přečíst si článek celý, nejen ty střípky, které jsem vybrala.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.