Nick Hanauer: Drsné tajomstvo kapitalizmu – a nová cesta vpred


Spracované zo zdroja: https://www.youtube.com/watch?v=th3KE_H27bs 

Zverejnené v licencii Creative Commons (CC) – TED.

Ahoj!

Som  kapitalista. A po 30 rokoch kariéry v kapitalizme, keď som založil viac ako tri desiatky spoločností, ktoré vygenerovali desiatky miliárd dolárov v trhovej hodnote, patrím nielen do 1 % najbohatších, ale do 0,1 % najbohatších zo všetkých vlastníkov.

Dnes som vám prišiel porozprávať o tajomstve úspechu nás, kapitalistov. Lebo kapitalisti ako ja, NIKDY v histórii neboli bohatší ako dnes. Takže otázka znie: Ako to robíme? Ako je možné, že každý rok dostávame čoraz väčší kus z ekonomického koláča?

Čím to je? Sú boháči múdrejší ako boli pred 30 rokmi bežní ľudia, alebo usilovnejšie pracujú? Máme vyššie postavy? Vyzeráme lepšie? Bohužiaľ, nie. Za všetkým je jediná vec: ekonómia a jej drsné tajomstvo.

Bývali časy, keď ekonómia všetkých profesií pracovala v záujme všeobecného záujmu verejnosti, ale v súčasnej neoliberálnej ére pracuje len kvôli záujmom korporácií a miliardárov. A z toho vyplýva viacero problémov. Môžeme sa dohodnúť na určitých ekonomických politikách, napríklad zdvihnúť dane pre bohatých, regulovať moc korporácií, zdvihnúť mzdy zamestnancov, robili sme to aj predtým.

Ale dnes vás všetci neoliberálni ekonómovia budú prehovárať, že každé z týchto opatrení bude strašnou chybou. Lebo rast daní vždy zabíja ekonomický rast a každá forma vládnej regulácie je neefektívna a rast cien vždy zvyšuje nezamestnanosť.

Ako dôsledok takéhoto myslenia za posledných 30 rokov, len v samotných USA, 1 % najbohatších získalo v majetku o 21 000 miliárd viac, zatiaľ čo 50 % z druhého konca získalo 19 miliárd. Takto sa ohromným spôsobom zväčšili rozdiely v príjmovej nerovnosti a presne to isté sa opakuje v rámci celého sveta. Pritom, hoci rodiny strednej triedy si za svoje platy dnes môžu dovoliť kupovať najmenej za posledných asi 40 rokov, neoliberálni ekonómovia stále opakujú, že liekom na dôsledky prehnanej globalizácie je ešte dôslednejšia globalizácia.

Takže, čo s tým má spoločnosť urobiť?

Mne je úplne jasné, čo je potrebné urobiť. Potrebujeme novú ekonómiu.

O ekonómii sa často hovorí, že je to len politická ekonómia a celkom oprávnene, lebo v skutočnosti to nie je žiadna veda, napriek množstvu zložitej matematiky, s ktorou operuje. V skutočnosti veľa akademikov aj skúsených ľudí z praxe potvrdzuje, že neoliberálna ekonómia sa nebezpečne mýli. A príčinou, že dnes prepukajú krízy, zvyšuje sa príjmová nerovnosť, politická nestabilita v celom svete, priamou príčinou je desaťročia aplikovaná zlá ekonomická teória.

Čo dnes vieme – keďže táto ekonomická teória urobila zo mňa veľkého boháča, môžem povedať, že sa nielen mýli, ale všetko, čo tvrdí, je naopak. Pretože keď sa pozrieme na ekonomický rast. Ten nespôsobuje kapitál, ale ľudia.

A nie je to vlastný sebecký záujem, ktorý zvyšuje všeobecné blaho. Je to vzájomnosť, reciprocita.

Nie je to konkurencia, vďaka ktorej naša spoločnosť prosperuje. Je to spolupráca.

Dnes teda máme ekonómiu, ktorá nie je ani pravdivá, ani všeobsažná, preto nemôže slúžiť ako nástroj riadenia modernej spoločnosti, ktorá potrebuje výraznú mieru spolupráce. Kde sme teda urobili chybu?

Ukazuje sa, že je to žalostne očividné. Fundamentálne základy, na ktorých stojí neoliberálna ekonomická teória sú jednoducho objektívne nesprávne. Dnes vám prvý raz poviem, ktoré z týchto predpokladov sú chybné a ďalej, čo vedci považujú za zdroj našej prosperity.

Takže prvý predpoklad neoliberálnej ekonómie: trh je efektívny rovnovážny systém.

Čo v podstate znamená, že ak jeden faktor, napríklad mzdy, v ekonomike rastie, tak iný faktor, ktorý od neho závisí, napríklad zamestnanosť, sa musí znižovať.

Takže napríklad v Seatli, kde bývam, sme v roku 2014 ako prví v USA zaviedli minimálnu hodinovú mzdu 14 USD. Celý orchester neoliberálnych ekonómov sa išiel zblázniť z toho, že porušujeme krehkú rovnováhu. Varovali nás, že ak zvýšime cenu práce, menej ľudí sa bude môcť zamestnať a veľa ľudí, ktorí dnes majú slabo platenú prácu, o ňu prídu a mnoho malých firiem skrachuje, ale ukázalo sa… že nič z týchto kuvičích proroctiev sa nesplnilo. Nezamestnanosť sa dramaticky znížila a reštaurácie v Seatli zažili ohromný boom. Prečo?

Pretože neexistuje žiadna „trhová rovnováha“. Pretože zvýšenie miezd neničí pracovné miesta, ale vytvára ich. Pretože keď vlastníci reštaurácií platili svojim ľuďom viac, tak dokonca aj oni si mohli dovoliť chodiť sa stravovať do reštaurácií a reštaurácie začali prijímať nových ľudí, aby ten záujem zvládli. Je to úplne zrejmé. (Potlesk v sále.)

Druhý predpoklad: cena určitej veci presne vyjadruje jej hodnotu.

Čo v podstate znamená, že ak vy zarábate 15 000 USD ročne a ja zarábam 15 miliónov USD ročne, je to preto, že ja vyprodukujem 1000 x vyššiu hodnotu ako vy. Nie! Svojim spôsobom to je samonaplňujúci sa predpoklad, že riaditeľ vytvára vyššiu hodnotu ako zamestnanci, ale preto, lebo im platí mizerné mzdy.

Ale, prosím vás, verte mi ako človeku, ktorý riadil desiatky firiem: toto je blbosť. Ľudia nezarábajú toľko, aká je ich hodnota. Zarábajú podľa toho, aká silná je ich vyjednávacia pozícia. A podiel miezd na HDP nie je taký nízky preto, že by zamestnanci boli menej produktívni, ale preto, že zamestnávatelia majú väčšiu moc. (Potlesk v sále.)

A neoliberálna ekonomická teória, tým, že predstiera, že obrovská nerovnováha moci medzi kapitálom a prácou neexistuje, sa stáva prostriedkom ochrany bohatých.

Tretí predpoklad medzi tými, čo sa najviac mýlia, je behaviorálny model, ktorý popisuje človeka ako „homo economicus“. Toto v podstate znamená, že my všetci sme dokonale sebeckí, dokonale racionálni a neúnavne maximalizujeme svoj prospech.

Ale opýtajte sa sami seba, či to znie vierohodne, že po celý svoj život, každučký okamih, ste maximalizovali svoj úžitok? Znie to vierohodne, že keď vojak skočí na granát, aby zachránil svojich spolubojovníkov, že to robí preto, aby maximalizoval svoj osobný záujem? Ak si myslíte, že to nie je vierohodné, lebo vám to hovorí vaša morálna intuícia, tak máte pravdu. A je aj vedecky dokázané, že  to nie je pravda.

Ale je to práve táto dogma, ktorá je základným kameňom neoliberálnej ekonómie, a je rovnako morálne zvrátená ako je aj vedecky úplne nesprávna. Pretože ak akceptujeme, že ľudia sú vo svojej podstate sebeckí, a keď sa potom pozrieme okolo seba na všetko, čo ľudstvo vytvorilo, tak logicky nám musí vyplynúť, že nejakým zázračným spôsobom  sa sebectvo transformuje na všeobecné dobro.

Ak teda sme sebeckí a sebectvo je príčinou našej prosperity, potom na základe tej istej logiky je lakomosť dobrá. Zvyšovanie príjmovej nerovnosti je efektívne a jediným zmyslom existencie korporácií je obohacovanie vlastníkov akcií, lebo keby to tak nebolo, došlo by k spomaleniu ekonomického rastu a poškodilo by to ekonomiku ako celok.

A je to presne tento zborový gospel o sebectve, ktorý je základom neoliberálnej ekonómie. Je to spôsob myslenia, ktorý generuje takú ekonomickú politiku, aká pomohla mne a mojim bohatým kamarátom z horného 1 % získať pre seba prakticky všetko, čo táto spoločnosť vytvorila za posledných 40 rokov.

Ale! Ak namiesto tohto mylného predpokladu akceptujeme výsledky skutočnej empirickej vedeckej práce, ktorá správne popisuje ľudské bytosti ako mimoriadne spolupracujúce, recipročné a intuitívne morálne, z toho logicky vyplýva, že je to spolupráca a nie sebectvo, čo je príčinou našej prosperity. A že to nie je sledovanie vlastného záujmu, ale je to náš vnútorný zmysel pre vracanie vzájomných služieb, ktorý vybudoval obrovskú ekonomickú moc tejto spoločnosti.

Takže: v centre tej novej ekonómie by mal byť predpoklad, že každý z nás sa snaží zo seba vytvoriť čo najlepšiu bytosť a na rozdiel od starej ekonómie je táto nová axióma múdra a zároveň pravdivá.

Chcel by som zdôrazniť, že táto nová ekonómia, to nie je niečo, čo by som ja sám vymyslel alebo vytvoril. Tieto modely a teórie vznikli na mnohých univerzitách po celom svete. Sú to najlepšie nové teórie z ekonómie, teórie zložitosti, evolučnej teórie, psychológie a mnohých ďalších disciplín. A celá táto nová ekonómia zatiaľ nemá ani jedinú učebnicu, dokonca nemá ani v hrubých rysoch všeobecne prijatý názov. Vie sa len, že zdrojom našej prosperity je niečo, čo sme si pred chvíľou približne popísali.

Trhový kapitalizmus je evolučný systém, v ktorom prosperita vzniká v dôsledku pozitívnej spätnej väzby medzi zvyšujúcou sa mierou inovácie a zvyšujúcou sa mierou spotrebiteľského dopytu. Inovácie sú procesom, ktorým riešime ľudské problémy. Spotrebiteľský dopyt je mechanizmus, ktorým trh vyberá užitočné inovácie. A čím viac problémov vyriešime, tým vyššiu prosperitu dosiahneme. Ale: keď dosahujeme vyššiu prosperitu, naše problémy a riešenia sa stávajú zložitejšími. A táto rastúca technická zložitosť si vyžaduje stále vyššiu úroveň sociálnej a ekonomickej spolupráce, naviac vytvára vysoko špecializované produkty, ktoré definujú modernú ekonomiku.

V úzkom zmysle je aj stará ekonómia pravdivá. Konkurencia je v tomto procese dôležitá. Ale stará ekonómia nevidí, že ide o konkurenciu medzi skupinami, ktoré sú vo vnútri vysoko kooperatívne. Ide o konkurenciu medzi firmami, medzi sieťami firiem, konkurenciu medzi štátmi.

A ktokoľvek, kto má skúsenosť s riadením firmy vie, že vytvoriť efektívny tím, zapojiť do práce talenty všetkých zamestnancov, vždy prináša lepšie výsledky, než najímanie sebeckých obmedzencov. (Smiech v sále.)

Otázka teda znie, ako necháme neoliberalizmus v minulosti a vybudujeme trvalejšiu, prosperujúcejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť? Nová ekonómia navrhuje päť základných pravidiel.

Prvé znie: Úspešná ekonomika nie je džungľa, je to záhrada.

Toto nám hovorí, že trhy, presne tak isto ako záhrady, je treba pestovať. Trh je najväčší socio-technologický mechanizmus, aký ľudstvo kedy vytvorilo na riešenie svojich problémov. Ale ak trh nebudú regulovať spoločenské normy alebo demokratické predpisy, trh nevyhnutne vytvorí viac problémov, než ich vyrieši. Dva jednoduché príklady – klimatické zmeny a finančná kríza z roku 2008.

Druhé pravidlo znie: Inklúzia vytvára ekonomický rast.

Takže tá obvyklá liberálna myšlienka, že inklúzia je luxus a že si ju budeme môcť dovoliť, keď najskôr dosiahneme primeraný rast, je zároveň nesprávna aj spiatočnícka. Ekonomiku tvoria ľudia. Zapojenie viacerých ľudí viacerými spôsobmi vedie k ekonomickému rastu v trhových ekonomikách.

Tretí princíp: Zmysel existencie korporácií nie je obohacovanie majiteľov akcií.

Je veľmi často opakovanou mantrou neoliberálov, že hlavnou úlohou henerálnych riaditeľov je to, aby čo najviac obohatili seba a majiteľov akcií. Nová ekonómia musí, a aj môže, trvať na tom, že zmyslom existencie korporácie je slúžiť záujmom všetkých záujmových skupín, ktoré s ňou majú niečo spoločné. Zákazníkov, zamestnancov, komunity, až potom majiteľov akcií.

Štvrté pravidlo: Lakomosť nie je dobrá. (Smiech v sále.)

Kapitalistom sa človek nestane tým, že bude držgroš. Tak sa stane sociopatom. (Smiech a potlesk.) A v spoločnosti, ktorá je závislá od spolupráce, je sociopat rovnakým nešťastím pre ekonomiku aj pre spoločnosť.

A posledné piate: Na rozdiel od zákonov fyziky si zákony ekonómie môžeme zvoliť.

Neoliberálna ekonómia vám sama seba predáva ako nemeniteľný prírodný zákon. V skutočnosti sú to ale sociálne normy a vykonštruované naratívy na základe pavedy. Ak skutočne chceme spravodlivejšiu, prosperujúcejšiu a trvalejšiu ekonomiku, ak chceme lepšie fungujúcu demokraciu a občiansku spoločnosť, musíme mať novú ekonómiu.

A na záver dobrá správa. Ak chceme novú ekonómiu, musíme hlavne chcieť urobiť túto zmenu.

 

Spracoval

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Navaja se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

13 reakcí na Nick Hanauer: Drsné tajomstvo kapitalizmu – a nová cesta vpred

 1. strejda napsal:

  Je zřejmé, že ve světové společnosti musí dojít k základním změnám. Dosavadní systém se vyčerpal a začíná víc škodit než pomáhat. To je dnes očividné.
  Základem pro budoucnost je tvrzení: Na rozdiel od zákonov fyziky si zákony ekonómie môžeme zvoliť.
  Když jsem proslov četl, měl jsem neodbytnou myšlenku, že jsem něco z navrhovaných změn slyšel, ba co víc, i částečně zažil.
  Byl to takový podivný systém, kdy ředitel neměl plat 10x větší než většina zaměstnanců, nebyli žebráci a těžce zadlužení lidé, dokonce cikáni pilně pracovali. A mnoho lidí nedělalo jen pro sebe ale i dobrovolně pro společnost či nějakou komunitu.
  Nebylo to vedeno zrovna moc dobře a když se do vedení dostali lidé, kteří za správné považovali mít mnohokrát více peněz na úkor většiny a slíbili jim, že se dostanou k penězům když systém zboří, tak systém skončil.
  Bylo zřejmé, že měl pravdu jeden vousatý pán co již dávno zemřel, který tvrdil, že takový systém musí přijít z nejbohatších zemí jinak nemá šanci. Dříve jsem tomu nerozuměl, ale teď vím, že chudé země nedokáží uplatit a zkorumpovat lidi ze zemí bohatých. Naopak to jde dobře.
  Nyní ale jde o to, zda není již pozdě, zda to 1% neovládlo společnost tak, že ji ze svých spárů nepustí a nebo, že to bude cesta velice trnitá. Lidem předhodí nějaké zástupné problémy – třeba padesát pohlaví nebo bourání poníků – a zvednou miliony lidí na cestu za bezpracným bohatstvím, kteří zaplaví svět.
  Jak to asi dopadne?
  Jako vždy? Nikdy nic nevyšlo podle plánů, vždy byl vývoj a lidská společnost silnější než nějaké nápady na počátku. Takže v naší lidské Pandořině skříňce se stále někde v koutku krčí Naděje.

  To se mi líbí

 2. lujjza napsal:

  OT
  https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3136769-5g-sit-s-sebou-zrejme-nese-pouze-mala-zdravotni-rizika-zjistili-vedci-behem-experimentu
  … a pár diskusních příspěvků na jiném webu: http://zvedavec.org/vezkratce/17179/
  —————————————————-
  Samosebou o tom nic nevím, ale fakt, že se to tiše a fofrem a bez jakýchkoliv analýz prosazuje/buduje, ve mně budí nedůvěru…
  A ptám se – KDO bude mít prospěch z této úžasné technické vymoženosti? Budou to „normální/obyčejní“ lidé?

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   A kdo měl prospěch z 3G sítí, 4G sítí? Každopádně i konečný spotřebitel větší rychlostí a větším objemem přenosu. Kromě toho chceme digitalizovat všechno, co lze i nelze (což prosazují hlavně Piráti), takže potřebujeme zase vyšší rychlost a větší objem přenosu.

   To se mi líbí

  • oh napsal:

   Elektromagnetické záření je pořád jen elektromagnetické záření. Jestli se tím šíří internet nebo TV vysílání, to už je vlastně fuk, podstatná je intenzita. A člověk, který v souvislosti s jakoukoli mobilní sítí vykládá cosi o mikrovlnách, pak IMHO buďto
   a) měl čtverec či kouli z fyziky;
   b) je to demagog a mystifikátor;
   c) je to ekoaktivista;
   d) spojuje to všechno dohromady v jednom balení
   e) skočil jedincům podle a) – d) na špek.

   Ovšem, ptáte li se, kdo z toho bude mít prospěch, pak si troufám odpovědět mnohem přesněji – ti samí operátoři, kteří opakovaně slibují, že zákazníkům dodají rychlý a neomezený mobilní internet hned s příští generací mobilních sítí. Tentokrát už doopravdy a bez reklamštiny, čestný operátorský! :mrgreen: Pro normální lidi se to samozřejmě nedělá, máme přeci kapitalismus. 😉

   To se mi líbí

   • brtnikvbrlohu napsal:

    Problémem je intenzita záření, expozice a frekvence – čím vyšší tím se blížíme k efektu mikroivlnky.Tady záleží na intenzitě, jestli siť 5G chodí kolem 6 giga tak mikrovlnka jen 2,45 giga – problém by nastal kdybychom jsme si z okolního prostředí udělali mikrovlnku.
    Alarmisti jsou alarmisti ale chybí mi seriozní zhodnocení takto vzniklého elektromagnetického smogu. Abychom se z 5G nepřehřívali, přehřívání varlat vede k impotenci 🙂 🙂 🙂

    To se mi líbí

 3. rexus napsal:

  Frekvence sice zvyšuje energii fotonu, tedy přenašeče elktromagnetické síly, ale, jelikož toto elektromagnetické záření pracuje na třech pásmech, 600 MHz – 1000 MHz, pak 3000 MHz- 5000 MHz, pak 20 000 MHz – 100 000 MHz, přičemž obyčejné elektromagnetické záření zvané světlo má frekvenci od 4*10^14 Hz do 8*10^14 Hz, tedy 400 000 000 MHz – 800 000 000 MHz, čili obyčejné světlo má např. v nižším pásmu cca 2/3* 1 000 000 (400 000 000/ 600) krát větší frekvence, ve vyšším pásmu pak 8 000 krát (800 000 000/ 100 000) větší frekvenci, než 5G síť. Přícházíme s ním do kontaktu denně. Takže problém může být jedině s intenzitou, s frekvencí ne. Tedy jinými slovy s okolností, kolik fotonů o jaké energii prochází danou plochou.Takže aby to u tohoto elektromagnetického záření 5G vadilo člověku, tak jelikož jeho přenašečem jsou stejně tak fotony, jako u světla, musilo by se jednat o zařízení, které zesiluje vlnění a přitom působí všesměrně, což není dost dobře realizovatelné, leda tak jednorázový EMP, vyvolaný asi jaderným výbuchem. Takže sice energie fotonu je tím větší, čím je větší frekvence, ale jak vidět u běžného světla, tak to má sice mnohonásobně vyšší frekvenci, než u 5G, a přesto nevadí. Takže musila by to být obdoba laseru, který zesiluje světelné elektromagnetické vlnění, zde tedy jen elektromagnetické. Třeba krátkovlné lasery mají díky vysoké frekvenci vysokou energii fotonů, dále soustředěnou v úzkém svazku, ty mají 160 nm a cca 20*10^14 Hz, čili asi 5* – 2.5* vyšší, než u běžného světla. Jenže zase je soustředěna v úzkém svazku, mimo svazek nepůsobí. Mikrovlná trouba má záření o vlnové délce o dost větší asi 125 mm, než laser (160*10^-9 m, čili o dost menší energii fotonů, jenže působí v malém prostoru trouby o rozměrech té skříňky trouby, srovnatelných s vlnavou délkou tohoto záření. Trouba má uvnitř třeba 30 cm, čili od stěn doprostřed asi 15 cm, což je skoro vlnová délka použitého záření 12.5 cm. Takže jako mikrovlnka ty vysílače 5G sítě to určitě nemůže pro běžné vzdálenosti fungovat, ani jako laser, to zase je moc úzký svazek záření, to by bylo k ničemu, pak by nebylo „pokrytí“. Mikrovlná trouba do jisté míry funguje jako optická lupa, která namířena soustřeďuje paprsky slunce, jehož fotony mají samy o sobě vysokou energii, do téměř bodu a tím rozkmitá třeba molekuly vody. To téměř samé dělá ten zářič magnetron v uzavřené skříňce zvané mikrovlná trouba. Kdyby se ten magnetron z mikrovlné trouby nechal bez té skříňky, tak se to záření bude rozbíhat a nerozkmitá nic, tady se využívá toho, že je uvnitř a ohřívaná věc je ve vzdálenosti, co odpovídá vlnovému modulu.
  Je to tedy asi něco podobného, jako se dříve říkalo, že družice škodí počasí.

  To se mi líbí

  • brtnikvbrlohu napsal:

   A věděly to obsluhy radarů za IIWW v GB – které se schválně motaly v místech největší intenzity záření by minimalizovaly riziko těhotenství u náhodných milenek během vycházky?
   Kdysi když jsem ta tohle narazil tak jsem se zajímal jak to je a kromě analogie s mikrovlnkou jsem žádný relevantní zdroj nenašel, zřejmě neexistuje žádný výzkum který by se tím zabýval.
   Chápu exaktního fyzika či technika, ale v medicíně platí – MOŽNÉ JE VŠECHNO 🙂

   To se mi líbí

 4. cobolik pacholik napsal:

  ten kristus od ekonomiky hovori,ze vlastni pol sveta,nepovie,ze nie z jeho umu,ale ojebu a vyjebu na virtualite,ktory in sam pomahal robit a robi,je jasne ze rovnosti nema a nemoze byt tak jak v nature lez ked natura narobi kokotin potom sama upravy,nejaka zajebana ekonomika je vzdy jedna plus jedna dva a oni maju sedem,ale z ojebu,nestaci tri,ale sedem a stale to zvysuju,jasne nemam gramotnost co mi u chuja,cisto gazdovsky dumam ja len vidim chinu,jak tym jebanym komunistom ide,jasne amerika im v tom pomohla a seba ojebala maisto to niekto vedel tak jak v 31 tak 2007 mq vine financne institucie a banda okolo nich s pomocou vlady,nie holota,ale ty,co maju plnu picu zjebov jak dobre ide,jasne,ze mi bude povedane ze tomu nerozumiem ekonomika a financie to tiez len cisla a jak pisem vysie pocitaju bludy a ked je uz hore kokotom bo v roky 2007 ked jeblo chytry upozornovali vladu usa v roku 2001,ze taky postup jak ide sa zosype a ty co tomu napomohli,ked ich pytane to take bajky drista ze sa rozum zastavuje,najbohatsi s pomocou vlady a to je potvrdene aj komisou cvo po 10 rokoch provadili vyusetrovanie za recesiu v 2007 mozu financnici a vlada,ze to nekotrolovala 8oo stran ci kolko report a dalej dole vodou,finacna ideologia to lepsia kurva jak ta od zvezdy a ten kristus vymysla dalsi ojeb na holotu,je to tak stovky rokov a tak aj vzdy bude jakakolvek ideologia jebe mater,ze pre ludi a stat spolocnost ,nebolo niet a nikdy nebude, v tom si nerobim nijake iluzie…

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.