Západ otroctví nevymyslel, ale zrušil. Francouzský filosof o sebemrskačství Evropy


Ač Echo nemusím, současný rozhovor je opravdu skvělý.

https://echo24.cz/a/wsdcf/zapad-otroctvi-nevymyslel-ale-zrusil-francouzsky-filosof-o-sebemrskacstvi-evropy#.XvL2wCnnxJw.twitter

Konec léta 2017 byl v USA charakterizován vlnou ikonoklasmu, požadavky na odstraňování soch a přejmenovávání ulic nesoucích jména historických postav, které je možné spojovat s útlakem černochů. Hnutí se už stačilo rozšířit do dalších částí anglosaského světa, především do Austrálie a Velké Británie. Překročí i kanál La Manche? Komplex viny Západu za příkoří spáchaná v dějinách bílým mužem – to je celoživotní téma spisovatele a filozofa Pascala Brucknera. Týdeníku Echo poskytl rozhovor ve svém pařížském bytě.

Co prvního vás napadne, když čtete o tomto hnutí?

Především že i kdyby ty sochy byly odstraněny, na historii USA to samozřejmě nic nezmění. Jsou to čistě symbolické požadavky. Můžete chtít odstranit sochy generála Leeho a dalších jižanských velitelů, ale ta válka se konala, Jih se tehdy odtrhl a rasové vztahy na jihu Spojených států dodnes zůstávají extrémně citlivé. Nemůžete přepsat historii, vymazat některé události. Druhá rovina je zúžení tématu otrokářství na Západ. Za tím je hodně ignorance a nevzdělanosti. Evropa nevymyslela otroctví, Evropa naopak vymyslela aboliční hnutí a otroctví zrušila. První, kdo zavedl otroctví v Africe, byli Arabové. Západní obchod s otroky z Afriky do Ameriky je historicky až třetí v řadě. První byl orientální obchod, kdy Arabové deportovali otroky z Asie. Začal v 7. století. Druhý byl obchod s otroky z Afriky, uvnitř Afriky i do ciziny – i ten provozovali Arabové. Ale to všechno je zapomenuto. Lidé samozřejmě dnes vůbec nevědí, že slovo otrok je v řadě západoevropských jazyků synonymum Slovana, což svědčí o obchodu s otroky z východní Evropy v raném středověku. Zapomněli dokonce i to, že ještě v 19. století vesničany na Korsice, v Sardinii, na Sicílii chytali piráti z Maroka, Alžírska, Tuniska, Libye a prodávali je do osmanské říše a jinam, kde existovala poptávka po levné práci. Omezit otrokářství na bělochy, na Západ je představa, že právě my máme nést svět a jeho viny na svých ramenou. Potkává se to s nastavením mnoha evropských intelektuálů, že když už nejsme univerzální jedničky ve všem, chceme být číslo jedna aspoň ve zločinu. V podstatě se chlubíme vším špatným, co se v historii událo. S historickou skutečností to nemá mnoho společného. V Americe se zatím celé hnutí odehrává hlavně na kampusech, které jsou samozřejmě baštou politické korektnosti a extrémní levice. Ale v Americe jako takové převažuje centristický směr.

To hnutí se ale přece neomezuje na univerzity. Primátoři a lokální politici v některých velkých městech, od Los Angeles po New York, už avizovali prověrku jmen a soch, jestli dostojí moderním nárokům. Na mušku už se dostává i Thomas Jefferson nebo Kryštof Kolumbus.

Ano, i otcové-zakladatelé měli otroky. A současně nesmíme zapomenout, že například generál Toussaint Louverture, který porazil Napoleonovy jednotky (černošský vůdce vzpoury na Haiti, známý také jako Toussaint Bréda, žil v letech 1743 až 1803; vzpoura vyústila v nezávislost Haiti na Francii, Haiti bylo první koloniální společností, v níž byla zavedena rasová rovnoprávnost – pozn. red.), měl sám otroky. Přestože zrušil otroctví. Vždycky když studujete historii, zjistíte, že všechno bylo mnohem složitější. Thomas Jefferson, kterému se dnes vyčítá vlastnictví otroků, byl nejednoznačná postava – tak jako každá historická postava. Generál de Gaulle je dvojznačná postava, ale marná sláva, zakladatel moderní Francie. Taky Winston Churchill nebyl z dnešního pohledu svatý. Nikdy nesmíte posuzovat historii podle přítomnosti. Jako kdyby přítomnost byla tribunál, před nímž zpětně soudíme hrdiny z minulosti. Kolik by nám asi tak zbylo historických postav, kdybychom je všechny podrobili standardům politické korektnosti?

Proč vlastně krajní levici v Americe tak zajímá minulost?

Chápu to jako cvičení, jak se dobrat intelektuální satisfakce. Celé hnutí proti sochám je abstraktní, na životních podmínkách chudých Američanů nebo menšin nic nezmění. Pokud jsou ti lidé tolik oddaní boji proti otroctví, proč nebojují za moderní otroky v dnešním Nigeru, Mauretánii, Saúdské Arábii, Kataru, Jemenu, spoustě dalších arabských zemí? Za migranty, kteří jdou do Evropy přes Libyi a v Libyi jsou nuceni k otrocké práci? Mezinárodní asociace proti otroctví odhaduje v dnešním světě 30 milionů otroků. Proč místo toho aktivisté potřebují vyhrát bitvu nad otroctvím minulosti? Černoši v Americe si potřebují vyřídit účty s bělochy, je to dlouhá historie, která ještě dnes probleskuje v občasných incidentech, kdy policie zastřelí černocha. V tomto smyslu beru pokus o čistku v historii jako vnitřní záležitost Ameriky a pevně doufám, že se nepřelije do Francie a obecně do Evropy. Koneckonců jsme v novověké Evropě neměli ani otroctví, ani segregaci.

Ta čistka v historii už se přelévat začala, na Oxfordu před dvěma roky vzniklo hnutí proti památce Cecila Rhodese (Cecil Rhodes, 1853–1902, významný donor oxfordské univerzity, současně zakladatel Rhodesie, dnešního Zimbabwe, jako koloniálního projektu; kritici ho považují za otce apartheidu.)

Ano, protože Británie je tatáž kultura jako Amerika. Musím přiznat, že v náznacích to zažíváme i ve Francii, malá skupina, vesměs černoši původem z Karibiku, žádala změny názvů ulic. Ale nemají šanci. Byly taky pokusy organizovat takzvané dekolonizované letní tábory, kam budou mít bílí zákaz vstupu. Ale loni i letos se těchto táborů účastnilo jen několik set lidí, všechny velké černošské organice se od nich distancovaly.

Před deseti lety jste v eseji Tyranie viny dospěl k závěru, že Amerika je zdravější než Evropa, která neustále zpochybňuje sebe samu. Jak do toho zapadají poslední události? Neposouvá se Amerika směrem k Evropě?

Neřekl bych, že se až tolik změnila Amerika. Změna je v tom, že byl zvolen Donald Trump, v šoku, který to na levici vyvolalo. Trumpova výhra samozřejmě povzbudila onu alternativní pravici. Do toho krajní pravičák v Charlottesville zabije aktivistu, nálady se vyostřují. Ale obecně je to hlavně reakce na Trumpa, nikoliv skutečný posun k Evropě. Trump sice bývá spojován s extrémní pravicí, nemyslím ale, že by k ní patřil. Trump patří k Trumpovi, je zaujat především vlastní osobou. A já si pořád myslím, že navzdory činnosti krajní levice v kampusech a ve velkých městech se Amerika europeizovat nebude. Má jinou historii, americká společnost radši hledí kupředu. Samozřejmě máte pravdu, že vývoj na americké levici skrývá rizika. Část Demokratické strany na Trumpovo vítězství reaguje tak prudce, že se propadá do levičáctví evropského typu, ano. V Americe budou běloši v dohledné době menšina, pak můžou i oni po vzoru předchozích menšin pro sebe žádat privilegia. To bude konec veřejného prostoru. Každý budeme obětí, už nebude většina, vůči níž by menšiny mohly uplatňovat nároky. Takový systém si sám podřezává větev. Známe scény z amerických kampusů, kde studenti s etnickým původem zastrašovali profesory, kteří nechtěli přistoupit na nějaký jejich požadavek, jak respektovat jejich odlišnost. To je americké šílenství. Kdyby dorazilo sem na kontinent, byl by to pro mě důvod k vážnému znepokojení.

Je Francie kulturně odolnější než Anglie?

Zatím žádné pokusy přesadit sem kulturu amerických kampusů nefungovaly. Nemáme historii segregace a otrokářství, máme ovšem své vlastní problémy, na nichž se politika identity může neblaze podepsat. Především vztah k radikálnímu islámu.

Ale máte historii francouzského kolonialismu. Jakou roli ve francouzské debatě sehrává téma války v Alžíru?

I když o alžírské válce bylo napsáno 3000 knih a natočena spousta filmů, francouzskou veřejnost Alžír a vůbec naše koloniální minulost v podstatě nezajímá. S první a druhou světovou válkou se ten zájem nedá srovnat. Mezi intelektuály Alžír a francouzské zločiny v severní Africe do jisté míry téma jsou. Považuji to za jakýsi náhradní marxismus, nostalgický pokus oživit rozdíly, které kdysi existovaly mezi vykořisťovanými domorodci a kolonisty.

V Tyranii viny jste psal, že evropské elity umožňují přistěhovalectví z třetího a především muslimského světa proto, že ho chápou jako splátku za své imperiální zločiny. Platí to pořád?

Částečně ano. Přičemž jen 8 z 28 zemí EU byly koloniální mocnosti, některé, jako třeba vy, byly naopak v nedávné minulosti koloniemi – Ruska. Svou roli v pohledu na přistěhovalectví hrají neziskovky, umělci, média, která nedokáží rozlišit mezi ekonomickými přistěhovalci a skutečnými uprchlíky. Ale abych pravdu řekl, nejvíc mě zaráží papež František. Je to nejspíš marxista. Je posedlý penězi. Peníze pro něj představují veškeré zlo. Má ekonomistický pohled na věc, považuje například terorismus za pouhý vedlejší efekt vlády kapitalismu a peněz nad světem. Jen marxista nebo ekonomický liberál může být tak posedlý penězi. Patří bohužel ke stálým slabinám katolicismu, že nenávidí peníze. V tomto ohledu jsou protestanti zdravější. Kromě toho je papež František proislámský. V jednom interview se teď nechal slyšet, že Západ musí přijímat uprchlíky bez ohledu na to, odkud přicházejí, a i kdyby to mělo být na úkor vnitřní bezpečnosti. To je šílenství, projev nezodpovědnosti. Notabene z úst hlavního představitele náboženství, které samo je utlačované po celém islámském světě. Při zachování současného tempa nebudou do padesáti let žít v islámském světě už žádní křesťané. František je velmi nejednoznačná figura, doufám, že ho už brzy vystřídá někdo schopnější.

Ale postoj k islámu s ním sdílí velká část katolické hierarchie i protestantských farářů. Jak si poddajnost křesťanů tváří v tvář islámu vysvětlujete?

Nevím, možná už internalizovali svou porážku. Což je absurdní, protože islám zdaleka není tak silný, jak se jeví. Je rozdělený a oslabený válkou mezi sunnity a šíity. Pokud někdo myslí, že my na Západě něco dlužíme islámu, řekl bych, že spíš má islám co splácet evropským zemím. Oni 500 let okupovali Španělsko, Turci zabrali jihovýchodní Evropu. Dnešní problém islámu nemá nic společného s problémy, jakým obvykle čelí přistěhovalci. Souvisí s radikalizací uvnitř islámu. Počínaje wahhábismem v Saúdské Arábii v 18. století, vznikem Muslimského bratrstva v Egyptě na začátku 20. století. Souvisí s potřebou mnoha muslimů pomstít se na někom za vlastní selhání a nedostatky. Islám přece nastoupil s očekáváním, že jako nejnovější zjevené náboženství nahradí předchozí nedokonalé pokusy. Radikální muslimové věřili a dodnes věří, že islám je poslední, nejdokonalejší zjevení Boha prorokovi, takže příslušníkům starších náboženství nezbude nic jiného než se vzdát svých rituálů a konvertovat k islámu. A co se nestalo: křesťanství přežilo, přežil judaismus, hinduismus, buddhismus. Západ v 19. století pronikl do muslimského světa a kolonizoval Blízký východ. Výsledkem je silný resentiment arabských elit. Samozřejmě že byste našel i politické nebo sociální důvody, ale hlavní problém, který má Západ s islámem, je nábožensko-kulturní povahy. Většina světa nejeví žádnou chuť konvertovat k islámu. I proto takový zápal a snaha konvertovat Evropu, kterou oni považují za hlavní misijní území. K tomu je řada důkazů. Známý kazatel az-Zarkáví v Kataru vyhlásil, že Řím se stane hlavním městem muslimů. Turecký prezident Erdogan vyzval Turky v Německu, aby měli každý pět dětí, a přečíslili tak nevěřící. Oba jsou Muslimští bratři. A zaplať pánbůh, Muslimské bratry nenávidí wahhábisté. Radikální islám se dnes dělí do tří hlavních proudů: wahhábisté, salafisté, Muslimští bratři. Odvolávají se na stejný Korán, ale coby různé frakce v jednom extremismu se navzájem nenávidí. Je skvělé, když naši nepřátelé bojují proti sobě navzájem. Díky tomu máme zatím ještě relativní klid.

Evropský establishment radikální islám dlouho toleroval, možná pořád toleruje. Je v tom taky komplex viny starého imperialisty?

Klasická argumentace zněla: islám je náboženstvím utlačovaných, proto musíme s muslimy zacházet jinak než řekněme v katolické zemi, jako je Francie, s protestanty. Ale tento kánon ztrácí sílu. Teror posledních dvou let v Paříži, po němž přišly další a další útoky – Nice, Brusel, Londýn, Berlín, Barcelona –, vedl k tomu, že se lidem otevírají oči. Od začátku roku 2016 jsme ve Francii o 300 mrtvých chytřejší. Část levice sice pořád přijímá starý diskurz viny, ale čím dál víc lidí ho mezitím odmítá, už se nechce nechat vydírat. Řekl bych to tak, že teror měl pedagogický účinek. Lidé vidí, že předepsaná tolerance vůči radikálnímu islámu byla past. Poslední tři roky jsme de facto ve válce. V ulicích Paříže narazíte na vojáky se samopaly, v Bruselu dokonce můžete vidět v ulicích tanky. Jsou to tedy spíš tančíky, ale stejně. Francouzská armáda pozabíjela stovky islámských teroristů v Mali – nikdo neprotestuje. Když na policistu v Paříži někdo zaútočí, policista okamžitě tasí zbraň a střílí. Nikdo si nestěžuje. Začíná to tu být jako v Izraeli. Veřejnost si zvyká na terorismus i na tvrdou odplatu státu. Musím také říct, že nový prezident Emmanuel Macron, který ještě v kampani o celém problému moc nemluvil, jako by se vyvinul a uznal realitu. Už islámský terorismus pojmenoval, zatímco minulý prezident Francois Hollande tento pojem nikdy nevyslovil.

Jaký vliv měla vlastně na sebemrskačský diskurz západoevropských společností, o kterém se tu celou dobu bavíme, Osvětim? Vy Osvětim nazýváte zlatým standardem utrpení.

Ano. Holokaust změnil způsob, jakým nazíráme masové vraždy, masakry. Došlo ke zmatení pojmů. Ne každý zločin je genocida, dokonce ani válečný zločin nemusí být genocida. Osvětim si dnes můžete představit jako poklad, kořist, kterou si každá menšina chce přisvojit i pro sebe. I já mám v dějinách svou Osvětim! I já si zasloužím genocidu! Po roce 1945 se každá menšina chce usídlit pod touto novou vlajkou, získat privilegia Židů. Pomalu každý národ chce být pária. Vyvolává to závody v citovém vydírání. Jistým způsobem je veřejná debata tématem holokaustu otrávená.

Například v Německu se z vymítání nacistů stala skoro obsese. A nejvíc v posledních dvaceti letech, kdy už skoro nežijí ani pachatelé, ani jejich oběti, které by ve své době větší zájem a sympatie jistě uvítaly.

Mám pro to vlastní termín: resistencialismus. Jsme příliš mladí, abychom zažili válku, natož se zúčastnili odboje. Něco nás ale ponouká oživovat minulost, stávat se nekompromisními antifašisty. Přitom vedeme odboj proti duchům. V samotném Německu jsou nacisté maličká skupina. Bez šancí. V tom ryze abstraktním přístupu vidím podobnost s tím vymítáním otrokářů na amerických univerzitách. Předstíráme, že se něco nestalo nebo že můžeme zabít toho, kdo nás tyranizoval, ještě sto let poté.

Svou slavnou esej Slzy bílého muže jste vydal v roce 1983. Změnilo se v pohledu západního intelektuála na třetí svět od té doby něco?

Jistě. V 80. letech, o 70. ani nemluvě, panovalo na levici všeobecné očekávání, že třetí svět předhoní Západ a znemožní ho. Proto to zbožňování Maa, Fidela Castra, Che Guevary, Ho Či-Mina, Pol-Pota, etiopského Mengista. Všechny ty experimenty selhaly, poslední takovou nenaplněnou nadějí pro některé levičáky byla Venezuela. No a dávné zaujetí třetím světem posléze nahradil pocit viny, který mnohé evropské intelektuály dovedl k přání zničit Evropu. Náš hlavní handicap je neschopnost rozpoznat nejen zločiny, ale i dobro, které evropská civilizace vykonala. Že byla schopna své zločiny překonat a že se v ní nakonec uskutečnilo soužití moci a svědomí.

Příspěvek byl publikován v rubrice twitter se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

44 reakcí na Západ otroctví nevymyslel, ale zrušil. Francouzský filosof o sebemrskačství Evropy

 1. strejda napsal:

  To je takový dort od pejska a kočičky. Řada dobrých kousků, mezi nimi bůhvíco a ještě špatně vařené.
  Otrokářství je staré tisíce let, vzniklo když „člověk slezl se stromů“ a vydrželo do dnešních dnů. Jen má největší slávu za sebou. Starověké civilizace byly na otroctví postavené. Křesťanství a islám ho jen převzaly a vylepšily.
  Západní společnost se vlastním vývojem dostala do krize, která se začala stupňovat po roce 1989 pod Fukujamovým heslem o konci dějin. Vyhrála myšlenka, že vše je již dosaženo a nadále se bude žít šťastně v klidu a pohodě. Nějak to nevyšlo.
  Pokud přijmeme myšlenku, že soupeření demokracie a kapitalismu se socialismem nazývaným komunismem, udržovalo Západ ve střehu a pohotovosti a nebyl prostor pro úpadek, tak zjistíme, že pád socialismu byla nesmírně rafinovaná pomsta jak Západ zničit. Dočasná oběť.
  Máme se na co těšit.

  Líbí se 1 osoba

  • kočka šklíba napsal:

   Přesně, když jsem to přečetla přemýšlela jsem co k tomu mohu říct a co mně na tom textu vadí a Vy jste to napsal za mě, pejsek s kočičkou vařili dort.

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Ale to je přece princip toho článku. Nemáme se (my bílí) za co omlouvat, protože otrokářský řád fungoval ve všech společnostech světa. Horší formou útlaku pak byl jen kanibalismus.

   To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Proč jen mám strejdo ze snah tzv.filozofů „správně uchopit a popsat plebsu PROČ“ se děje, co děje …
   Áááá, už to mám , nějak cudně všichni mlčí, že jde o jejich dítko, o uplatnění jejich „myšlenek, názorů, způsobů řešení a soužití“ v praxi – tak nějak jsem ještě nečetl „významného současného filosofa“ ( pravda, pro mne zcela zdiskreditovaná vrstva, zhruba na úrovni ekonomů – kdyby se dali v Bradavicích na čáry a kouzla, byli by třeba prospěšnější ) , který by zplodil článek o tom, jak tuto současnou příšeru zvanou Rasismus naruby – aneb celovesmírná vína Bílého muže, Bílé rasy, za vše, co se kdy špatného událo, za vše, co lidstvo kdy trápilo a hubilo, za vše, proč ve velkém i malém trpělo a umíralo – především BAREVNÉ PLÉMĚ, zatímco se Bílí bavili v šantánech, a mor , války, plus přírodní katastrofy se jich netýkaly, jak tohoto NETVORA na nevídaných LŽÍCH, FABULACÍCH a OBĚTECH OSTATNÍCH právě tzv. Filosofové AKTIVNĚ VYKRMOVALI, HÝČKALI a CHRÁNILI těly zblblých Bílých Demonstrantů PŘED JAKOUKOLIV ÚJMOU …
   Dnes naprosto suverénně, bez jediného mrknutí oka, ti – nebudu označovat, byl bych dlouho hodně sprostý, samí bez skurpulí viní všechny na všechny strany za něco, co vykrmili a podpálili sami …
   Budu radikální, ono to jinak nejen s nimi nejde – místo, aby nesli ti samozvanci důsledky svých v drtivé většině havloidně-destruktivních blábolů , z tepla akademických kanceláří a klubových křesel „lidstvu“ píší, jak moc je tupé, blbé a k vyhynutí …
   No neber to …

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Hlavně strejdo, aby to otrokářství nemělo největší slávu ještě před sebou.

   To se mi líbí

 2. vonrammstein napsal:

  Vynikající text!

  To se mi líbí

 3. Rosťa napsal:

  Dneska tak nějak nemohu usnout. Zabořil jsem se do článku a některým pasážím moc nerozumím. Něčemu jako jo a o něčem mám pocit, že to nesedí. Samozřejmě je tu určitá možnost, že se nejsem schopen soustředit. A to, že usnout nemohu ( a soustředit se ) má přímou souvislost s tím, že panu řediteli Dvořákovi v ČT09 byly přiznány ( kurva Halík ) nižší prémie z dvaapůl mega na jednašest mega. A to už je na hranici existenčních problémů. A nejhorší na této politováníhodné události, kterou záludně ušila ta rada ČT, jsou neurvalé reakce na sítích. Že prý by feldkurát Katz záviděl jejich nikdy nekončícímu mejdanu za cizí peníze. No, chápete ty omezence a taky existenční problémy, které nastanou panu generálnímu? Ani nechci domyslet kam ten svět spěje.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Dyť von je z toho chudák Dvořák tak v prdeli, že je zralej na psychiatra. Takový roky to dělá naprosto bezchybně a najednou mu na oslavu přinesou pizzu s ančovičkama bez ančoviček a navíc jenom půlku!
   To nemluvím o tom, že bez varování z ničeho nic bere skoro míň, než prezident republiky!

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Pánové, já se přiznám, že jsem kvůli Dvořákovi celou noc plakal.
   Takhle ho okrást o JEHO majetek.

   To se mi líbí

  • Feldkurát Katz napsal:

   to jsou pomluvy, rozhodně nikomu nezávidím, to by mě pánbu hnal… 🙂
   jsem naopak křesťansky přející a proto pana ředitele Dvořáka rád založím (pokud Švejk zase napůjčuje nějaký love), aby nespadl do ouplnejch hoven…

   To se mi líbí

 4. bob napsal:

  Že Amerika je mimo, o tom žádná. Me too, sexual harassment, nyní odstraňování soch…, demonstrace proti establishmentu pod jakoukoli záminkou jsou toho jasným důkazem.
  My jsme zdatní žáci a za sebemrskačství zasloužíme jedničku s hvězdičkou. Kdyby u nás přistáli pomyslní Marťané, tak z toho co rezonuje prostorem, by uvěřili, že jsme ublížili Němcům (nikoli oni nám), že jsme rasistická velmoc. A když by Marťané viděli demonstraci Milionu chvilek, nemohli by pochopit, že pod takovými tyrany (Zeman, Babiš), se dá vůbec žít.
  Zaujal mě postřeh s papežem Františkem. Úspěšně se mu daří demontovat kapitalizmus.
  Evidentně „jde ve stopách“ Jana PavlaII, kterému se podařilo demontovat socialismus.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   JP II. asi napomohl demontáži socialismu, ale proti tomu současnýmu vatikánskýmu Che Guevarovi byl naprostá konzerva. Tenhle démon se snaží demontovat samotnou Církev, což se dá u papeže považovat za jistou formu manažerskýho selhání.

   To se mi líbí

  • oh napsal:

   MeeToo už to má spočítaný, bylo definitivně odhaleno jako spiknutí proti černým a barevným lidem v Americe.
   „Jak jsme už řekli, falešné usvědčení Billa Cosbyho dalece přesahuje jeho osobu. Jde o zničení všech černých a barevných lidí v Americe.“ Jo, fakt?
   „Hnutí MeToo a jemu podobná záměrně ignorují historii jistých bílých žen, které obviňují černé muže ze sexuálního útoku bez důkazu či čehokoliv jiného,“ uvedla Cosbyová a rovnou dodala: „Víme, jak ženy mohou lhát.“
   Vzhledem k tomu, že Cosbyová je dle dostupných informací také žena, nabízí se tu jisté dilema: Mluví Kréťan pravdu, když říká: „všichni Kréťané jsou lháři?“

   P.S.
   http://vasevec.parlamentnilisty.cz/clanky/usa-je-klasicka-hudba-privilegiem-pro-bile-asiaty

   To se mi líbí

   • Minorita napsal:

    Nooo, dal bych barevnému mozkovému trustu ještě čas, a věřím, že budeme velice překvapeni, „jak to všechno vlastně doopravdy bylo“ 😱😰😵 …
    Zatím, podotýkám zatím, mohl za vyhynutí dinosaurů, i za permské vymírání jednoznačně Putin, jenže Putin je sice bílý, ale jen jeden …
    Měli bychom si přiznat, že to má na svědomí BÍLÁ RASA, včetně vyhubení Neandrtálců a Šavlozubých tygrů … Howgh

    To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Jak správně podotkl někdo v diskusi. Vydíraly ho, protože byl bohatý, ne proto, že byl černý.

    To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Apropo, pane domácí, v mekce filmového us průmyslu, kde kámen šoustá cihlu, kde si nemůžete být jist „sexuální orientací“ nikoho, včetně vrátných na bráně, kde se všichni bez ohledu na orientaci prošoustávají k rolím, ptáci, kariéře, kde není nic tabu ani zakázané, kde je tvrdým oříškem pouze to, kdo koho ve skutečnosti pase, je naprostou ztrátou času jakkoli se zabývat jejich vzájemným osočováním … Negři už dost dlouho – např. Spike Lee myslím, drzé vyřvávají zvratky o nedostatečném zastoupení negrů ve filmovém byznysu, tvorbě, či filmech samých …
     Všechny ty „celebrity“ mají huby plné boje proti rasismu, tak ať si to vyžerou, idioti …

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Je to tam jedna velká, degenerovaná banda teploušů a pedofilů!
      Ať jsou do hajzlu…já jsem, jak víš, nikdy nechápal, proč se nějaký prominent omlouvá nějaké rašpli, že jí před 70 lety sáhnul na prdel.
      To mi opravdu hlava nebere, jestli by jim zapálili barák, znásilnili děti, vnoučata, nebo proč jsou frajeři v letech a těžce za vodou tak vysraní?

      To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Jo. Spike Lee exceloval, když se obořil na Clinta Eastwooda za film „Vlajky našich otců“, že na tý Iwojimě netopoří americkou vlajku žádnej negr. Když se Eastwood celkem logicky ohradil tím, že v tý slavný čtveřici žádnej negr nebyl, udělal z něj ten černej zmrd totálního rasistu.
      Byl nebo nebyl, to je úplně jedno. Ve filmu být měl, protože negři v tý válce bojovali taky. Fakta nikoho nezajímaj, protože kurva gender a rasismus!
      Zrovna tenhle ksindl, co točí výhradně agresivně protibělošský filmy s negrama, o negrech a pro negry, je ten nejhorší rasista, kterýho znám.

      To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       Já vím rytíři, že jde ( S.Lee ) o špínu, o profesionálního negra se vším všudy … Obdoba profi cigošů tady, jen drzejší, arogantnější, více si koledující o reinkarnaci jistého a….theidu … A že je to potřeba, nutná potřeba pro přežití …
       Apropo, v Evropě se „proslavili“ sluníčkáři zase snahou, aby Janu z Arku v novém zpracování a na divadlech hrála kvůli té vyváženosti černoška – ta drzost mne posadila na zadek …
       Ať žije bílej Mandela, onen jejich King, a E.Davis … …

       To se mi líbí

 5. NavajaMM napsal:

  Myslím, že celé sa to dá vyjadriť aj tak, že je to boj o moc. Využíva sa pri tom manipulácia pocitom viny. Deje sa to v malom meradle všade, trebárs aj v manželstve. Alebo u lekára, keď človek príde s komplikovanou diagnózou a lekárovi sa s tým nechce baviť, tak na človeka spustí: „Kde ste boli doteraz? Zanedbali ste to a teraz čakáte zázraky! Čo mám teraz s vami robiť?“ – človek s pocitom viny potom akceptuje akýkoľvek postup.

  Ale nesúhlasím so záverom rozhovoru a s ponúkaným riešením. Tie protestné hnutia sú síce choré, ale sú príznakom, že niečo nie je v poriadku v tom, ako svet funguje. Treba to nájsť a opraviť, samotná rezistencia nie je riešenie.

  To se mi líbí

 6. Bavor V. napsal:

  https://www.arfa.cz/cernosske-poslankyne-evropskeho-parlamentu-je-to-tu-samy-rasista-ve-vedeni-jen-belosi-a-belosky-jsme-sikanovany-a-ponizovany-mame-strach-proc-neni-ursula-cernoch/#.XvR-42jkGUk
  Souhlasím, že by se měly vyhlásit kvóty na barevné poslance. Myslím, že v Chánově bychom jich našli dost, Slováci mají celé osady, Maďaři i Rumuni by se určitě přidali. Jen nevím, kolik je takových v Polsku a Bulharsku.
  A kdo nesplní kvóty, nebude mít v EP zastoupení a bude z EU vyloučen bez možnosti návratu.

  To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Tak je ono „hnutí“ aktivní „konečně“ i v Bruselském cirkusu – jsem zvědav, jak dlouho to v jejich kantýně přežije vepřová šunka od kosti, tlačenka a cikánská hovězí pečeně …
   Bude napínavé, jak ty hlavy prázdné budou dumat jak z kola ven – nikdo nechce přijít o nadstandardně placený flek …
   Jenže , když už bojují proti tomu rasismu, že – leda, že bychom rozšířili počet výborů, komisí, skupin, předsedů, tajemníků, zpravodajů,atd. …
   A co takhle rovnou uzákonit, že členem EU parlamentu se může stát pouze negr, čmoud, cigoš či míšenec. To samé v případě jakýchkoli centrálních Evropských orgánů, včetně ECB, etc…
   Stejně tak zanést do legislativy ustanovení, že černá, nebo jinak tmavá kůže znamená automatický nárok na funkci, plat, být, dům, titul, vůz, letoun, vrtulník, parník, autobus, otroky, konkubíny, tramvaj, ledoborec, ponorku, bombardér, tank, kulomet, les, rybník, silnici, letadlo, hotel, bordel, lázně, bazén, kosmodrom, cirkus, pláž, jachtu, chatu, letovisko, park, honitbu, ski areál, lanovku, trolejbus, taxík i gyros s bufáčem. To vše samozřejmě zdarma na účet eráru, tedy Bílého ksindlu …
   Aneb zjevná spouštěcí fáze studených občanských rasových válek v EU …

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   To jim svým způsobem patří.
   Kdo seje vítr- sklízí bouři.
   Tak dlouho tihle zmrdi kvíleli o rasismu, až se sami stali rasisty.

   To se mi líbí

 7. Bavor V. napsal:

  To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Hluboký omyl s tím „komunismem“ , jako vždy … Pravda, v rámci představ o novém způsobu soužití v nových sociálních podmínkách byly postaveny objekty i na Západě , které skutečně měli společné jisté prostory, nicméně plocha bytu nebyla 20m čtverečních.
   V tehdejším Československu vznikly bloky ( myslím Ostrava ) , kde byl tento model uplatněn, nicméně bohužel píši dříve než ověřuji data o tom dodnes funkčním bloku budov, a rovnou si řekněme, že pro minimálně 90% to bylo vůči předválečné a válečné realitě řešení královské, komfortní, s větší bytovou plochou …
   Pane domácí, Vy by jste o nejen o tom komplexu v Ostravě či okolí , nýbrž i o onom stylu, jenž svými stavbami podpořili tehdejší francouzští architektoničtí modernisté, měl vědět více.
   Z hlediska dneška, dnešních standartů , jde o sakra skok zpět, k etapě rozvinutého feudálního kapitalismu …
   Zlatý socialismus – co se bydlení týče , ale lidu schází Žižkovská romantika se společnými hajzly pro celou pavlač …
   Za socialismu se podmínky života celé společnosti zlepšovaly, né že ne , a tyto komentáře o návratu „komunismu“ – pokud by se vracela tehdejší dostupnost, cenová dostupnost s tehdejší rozsáhlou investiční výstavbou státu, měst, firem, atd., mohli by dnešní mladí zajásat …
   Dnes v Práglu cca 20m2 přes 2 Mio … Na 2 Mega se dostanete i se 16m2 , a to ne v zrovna lukrativní oblasti.
   Vemte strukturu bytů v těch zatracovaných králíkárnách – počet garson, 1+kk, 1+1,2+1,3+1,4+1, s jakým výměrem na osobu, velikostí se počítalo…
   Jistě, dispoziční řešení je dnes terčem mnoha ataků, ale jednak se vkus a požadavky mění, a do jisté míry byli architekti limitováni jak cenou, tak unifikací … Nicméně v rámci možností odvedli dobrou práci, a pro drtivou většinu obyvatel to znamenalo citelné až zásadní zlepšení bytových podmínek, i když se dnes na vše plive…

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Míněna byla myšlenka „koldomu“, kde se opravdu uvažovalo podobně. Jen ty m2 se v tomto případě vracejí spíše do dob prvního doloženého sčítání lidu v kraji Prácheňském, tedy 1857

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Že by inspirace?

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Teď ještě pro kolik to je lidí.
      A etap.
      Na to bidlo se jich napáskuje klidně, kultivovaně 2 etapy po 12 hodinách, to je 18 otroků v luxusním bivaku.

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Roku 1857 se do takového prostoru vešlo asi 10 lidí.

       To se mi líbí

       • vittta napsal:

        Byl jsem v tom skanzenu v Rožnově, a tam bylo psáno, kolik v té či oné chalupě bydlelo lidí, ale néé někdy v r. 1857, ale třeba v r. 1925.
        V takovémhle prostoru v pohodě 17.
        Když to tam vidíte, hlava vám nepobírá, kam se všichni vešli, a to ani když jsem počítal na postel 4, vždy dvě hlavy na jedné i druhé straně.
        Když to člověk vidí, tak mu dojde, jak dobře se vlastně přes všechen negerský hnus máme.
        Hlavně aby nám ale vydrželo…

        To se mi líbí

       • brtnikvbrlohu napsal:

        Svobodnou omladinu nepočítat, ta spala v podkroví na seně a další ve chlívku, postel byla pro dva – hospodář s hospodyní, jinak musela posloužit i lavice, Valaši byli mrňousi (i když to popírají) tak 165.

        To se mi líbí

 8. Minorita napsal:

  Ano, na to jsem narážel, na architektonické ztvárnění a přímo „zhmotnění“ myšlenky Kolektivních domů v již bohužel tehdejším Československu… S tím, že ono pojetí kol.domu bylo místně realizováno značně naddimenzovaně …

  To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Horší je, že to ta kráva dělá zadarmo.
   Mediálně vděčné téma, vydělávající prachy.
   Pustit do prostoru ten nejextremnější odpad s těmi nejblbějšími názory, a čtenost zaručena.
   Nic méně, má to i pozitivní stránku, víme, že podobné výkřiky nejsou jen bujná fantazie.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.