K výuce dějin Československa – 2


Změny v komunistické straně

Co se učí: Prakticky nic.

 Co lze dodat: Komunistická strana prošla v první polovině šedesátých let významnou proměnou.  Do značné míry byly přehodnoceny procesy padesátých let. Kolderova komise v Čechách a Barnabitská na Slovensku měla navrhnout rehabilitaci původně odsouzených politiků. Jakmile se to stalo, ukázalo se, že socialistický systém postrádá trafiky, do kterých by mohli politici odejít.

Amnestovaní politici, kteří stále byli relativně mladí  (kolem padesáti let), se chtěli do politiky vrátit a v cestě jim stáli ti, kteří v padesátých letech nebyli postiženi, tedy Novotný a jeho lidé. Postupem času se  problém vyřešil tím, že se „staronoví“ označili za progresivní, takže na vládnoucí zbyla nálepka „konzervativní.“

Výměna obou politických garnitur začala na konci roku 1967, ale byla neúplná, takže po srpnu 1968 došlo k odstavení některých „progresivních“ a Husák, jeden z původně amnestovaných, převzal žezlo po Dubčekovi.

Celkem bez obav lze říct, že od poloviny šedesátých let až do začátku normalizace byl politický život ve znamení střetu dvou komunistických frakcí. To platí i o známém a slavném IV. Sjezdu československých spisovatelů v roce 1967.

 Kultura šedesátých let

Co se učí: Velmi málo, protože jde o ošemetné téma. Současná propaganda toleruje Pražské jaro 68, ale vyhýbá se šedesátým létům jako celku. Trvající obliba tehdejších filmů a TV seriálů je odbývána nostalgií.

 Co lze dodat: Je pochopitelné, ne-li nemožné připustit že v době „hnusu a devastace“ mohla kultura takovým způsobem vzkvétat. Film, divadlo i literatura byly na vzestupu. Uvolnění samozřejmě souviselo s tím, co probíhalo jinde v Evropě a ve světě. Nebyla jen česká filmová škola, svébytná byla i italská, francouzská, britská a konec konců i německá produkce. Přišli Beatles i Roc’n’roll. Proč studentům neříct, že k nelibosti konservativní části populace na obou stranách železné opony. Beatles se v roce 1964 dostali do show Ed Sullivana. Pěkně v černých oblecích s kravatou. Lze dohledat,že rock’n’roll byl v tak zvaných Bible Belt States považován za mládeži nebezpečný. Samotný název totiž znamená černošském slangu  něco jako „povalit a pomuchlovat.“ 

 Československá ekonomika

Co se učí: Jde o zanedbávané téma. Roli v tom hraje třicetiletý odstup od zániku předcházejícího systému a neochota říct o minulosti cokoli pozitivního.

 Co lze dodat: Ve filmu Všichni dobří rodáci, kráčí od radnice „nová vrchnost,“ tři v podstatě neschopní lidé, kteří budou společnost přebudovávat. Postupem času se přes tento vstupní handikap mnohé povedlo: V Československu se v období 1948-89 podařilo vytvořit soběstačný ekonomický systém, který odstranil nezaměstnanost. Ekonomické tlaky Západu paradoxně vedly k tomu, že jsme byli schopni navrhnout a vyrobit vše od špendlíku až po lokomotivu. Uměli jsme vyrábět a vyvážet dodat řadu komplexních projektů, postavit jaderné elektrárny, postavit přehrady a vyřešit bytovou krizi. Udrželi jsme vzdělanost na vysoké úrovni, od učebních oborů až po vysoké školy.

To vše čas odsunul do minulosti. Po roce 1989 se změnily ekonomické poměry a vše ovládly velké peníze. Do  Československa přišli investoři, kteří si levně koupili kvalifikovanou pracovní sílu. Někdy koupili, aby se zbavili konkurence (notoricky známý je osud cukrovaru v Hrochově Týnci), někdy aby místní výrobu podrželi. To je  případ mladoboleslavské Škodovky. Ovládli pojišťovny i bankovní sektor a díky idiocii českých politiků i vodárenství a uhlí.

Kapitál bezohledně likviduje vše co ohrožuje zisk. Továrnu Saab koupil před lety americký koncern Chevrolet. Investice nevyšla, až na to, že její podstatnou částí bylo získání patentových práv. Saab se bez nich stal neprodejný a jako značka osobních aut zanikl.

 Srpen 1968 v širších souvislostech

Co se učí:  Srpen 68 je vzpomínán o výročích. Přestože  od Pražského jara uplynulo víc než 50 let, stále chybí jeho hodnocení na pozadí geopolitických zájmů mocností.

 Co lze dodat: Šedesátá léta byla až do začátku normalizace ve znamení střetů dvou frakcí komunistické strany. V okamžiku, kdy vývoj v Československu překročil hranici obav SSSR z možného narušení rovnováhy, vývoj se přesunul na šachovnici velmocí. Dubček se ocitl mimo hru. Možná Brežněvovi cosi nasliboval, ale nesplnil a přestal být pro spojence ve Varšavské smlouvě důvěryhodný.

Samotná invaze byla spíš operetní záležitostí, protože vojska zjevně měla rozkaz nestřílet a tak obětí na lidských životech bylo velmi málo.

Pro její uskutečnění nebyl zapotřebí zvací dopis.

V roce 1968 byly státy Varšavské smlouvy soudržné a jejich cíl byl nedovolit, aby na hranici mezi Západem a Východem vznikla trhlina do níž by se mohlo dostat NATO.

K tomu došlo až po roce 1989, kdy Rusko přišlo o bezpečnostní kordon států, který vznikl jako výsledek II. světové války.

Situace se změnila, když Gorbačov naletěl na úsměvy Američanů a jejich sliby, že NATO nebude po zániku Varšavské smlouvy postupovat směrem na východ. Teď samozřejmě víme, že NATO využívá každou příležitost ke svému rozšíření.

Srpnová invaze byla pro Československo traumatizující. Stále slzíme nad tím, co nám a Dubčekovi Rusové udělali.

Malé státy mohou ty velké přibrzdit tím, že je odmítnou podporovat.

Naši politici nemají odvahu k sebemenšímu protestu.

Protestovali proti invazi USA do Pamamy v roce 1989? Ani náhodou, přestože tam byly ztráty na lidských životech 10x větší než v srpnu 68. Nebyli proti rozkulačení Jugoslávie, proti válce v Sýrii, likvidaci Libye ani proti prodloužení války v Afghanistánu.

Jako údajně sebevědomý a nezávislý stát se servilně se účastníme vojenských misí NATO.

V Kábulu se nebojuje za Prahu, chránili jsme tam americkou vojenskou základnu, která tam je jako výsledek geopolitických zájmů USA. Jsme v Mali. Tamní „negři“ mám jsou ukradeni, ale Francie si tam hájí ložiska uranu. Jsme ochotni vydávat nehorázné sumy na zbrojení. To vše je důsledek toho, že jsme se nedokázali poučit ze srpna 68.

Husákova normalizace 1970-89

Co se učí: Slovo „normalizace“ je použito jako nadávka: normalizační politik, umělec, spisovatel. Má konotaci útisku a nesvobody.

Co lze dodat: Toto období je z politického hlediska pozoruhodné. Husákovi se totiž povedlo poslat oběma mocnostem signál, že má situaci doma pod kontrolou. Pro Západ to znamenalo, že nejsou podmínky pro vyvolání občanské války a pro Východ, že není třeba příliš zasahovat do vnitřního vývoje v Československu.

Sýrie a Libye jsou otřesné příklady, co se může stát, když se zemi podaří rozvrátit zvenčí.

Současné studenty by mohlo zajímat, že „normalizace“ měla tři fáze.

Během první fáze byla posilována moc vlády a institucí. V roce 1970 byly provedeny prověrky v komunistické straně, které zredukovaly členskou základnu a určitý počet lidí zbavily vlivu.

V roce 1971 měli nestraníci vyslovit názor (čti: souhlas) na „bratrskou pomoc.“ Tato otázka byla součástí výročního pracovního hodnocení. V podstatě šlo o to, že místní stranické organizace potřebovaly poslat nahoru zprávu, že u nich je všechno v pořádku. Ta pak šla výš a výš. Na tom, co si odpovídající skutečně myslel, vůbec nezáleželo.

Je pravda, že vyloučení komunisté byli postiženi, ale toto slovo nemá v národě Švejka význam katastrofy.

Po roce 1989 se zjistilo, že třeba herci trpěli, protože něsměli do filmu, ale zůstali v divadle a mohli do televize. Zajímavé věci lze vyčíst z Česko-Slovenské filmové databáze.

Autoři publikovali pod pseudonymy nebo jmény kamarádů. Kupodivu to StB nikdy neodhalila.

KSČ potřebovala doplnit stavy, což nebylo jednoduché, protože bylo nutné dodržet počty dělníků, mužů a žen a inteligence.

Zajímavé je, že mnozí lidé považovali svůj vstup za jakousi oběť v zájmu společnosti. Ztratili kamarádské kontakty s nestraníky, museli chodit na schůze a platit členské příspěvky. Jsou známy situace, kdy do VUMLu byli delegováni nestraníci, aby si taky užili.

Druhá fáze zahrnuje období od prověrek nestraníků přibližně do roku 1985. Během této doby se život dostal do normálních kolejí. Z ekonomického hlediska bylo významné vyřešení bytového problému a udržení plné zaměstnanosti. Obé se projevilo i v populačním přírůstku.

Nebyl to Husák, který postavil byty, metro nebo dálnici. Byli to občané, kterým nepřišlo, že žijí v období hnusu.

Toto období bylo zatíženo nápady splňujícími podmínky pro označení jako blbé.

Mezi ně patřila představa, že budou-li všichni studenti nastupující do postgraduálního studia kandidáty nebo členy KSČ, pak jednou, snad v pětiletce páté budou všichni profesoři vysokých škol a akademici členy strany. Jiný nápad spočíval v tom, že by vědečtí pracovníci ústavů ČSAV měli smlouvu na dobu určitou. To byl „chytrý“ nápad, protože by nemohli být propuštěni. Jen by nedostali novou smlouvu. To rovněž selhalo velmi rychle.

Významná byla změna v přístupu k emigrantům. Byl zaveden systém, který umožnil výmaz hříchu „pobytu v zahraničí bez souhlasu československých úřadů.“ Pokud emigrant zůstal občanem ČSSR, dostal československý pas a mohl kdykoli přijet do republiky na návštěvu. Druhou možností bylo „vyvázání ze vztahu s ČSSR“. V tom případě měl emigrant statut cizince, který musí žádat o vízum a na hranicích měnit určitou částku peněz na den.

Na pozvání „upravených“ emigrantů se mohlo bez problémů vyjíždět do zahraničí.

V Československu existoval nepříliš početný disent, který málokoho zajímal, protože šlo o směs lidí, kteří byli vyloučeni z KSČ, a nestraníků.  

 Husákova normalizace a Charta 77

Co se učí: Oslavuje se Havel a několik československých osobností, kteří ji podepsali.

Co lze dodat: Charta 77 byla akcí malé skupiny financované určitým způsobem ze Západu. Byla koordinována tak, aby v Československu příliš nenarazila. Přece nic nechceme, jen diskuzi a lidská práva, vzešlá z dohody v Helsinkách. Charta nebyla oficiálně zveřejněna (míněno chartisty) v Československu. Nebyla šířena vylepováním na zdi z nebyla spojována výzvami k odporu proti režimu. Občané se o ní dozvěděli z vysílání Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky.

Chartu 77 podepsalo asi 200 lidí, z nichž část byla vyloučena z KSČ. Podle některých svědectví to byla  velmi uzavřená společnost.

 Husákova normalizace a Anticharta

Co se učí: Traduje se, že komunisté přinutili většinu umělců, aby podepsali dokument, který podporoval socialistickou kulturu v naší zemi. O Chartě 77 v něm nebylo ani slovo.

Co lze dodat: Charta 77 byla svým způsobem vidlemi vhozenými do společnosti, která se vzpamatovala z první fáze normalizace. Většina herců i spisovatelů se vrátila ke své, tehdy ještě lukrativní činnosti. Opět se uživili psaním a herectvím.

Třetí, závěrečná fáze normalizace zahrnuje období 1986-89. Je pro ni charakteristické zmizení jakéhokoli bývalého zápalu pro budování sociálního státu.

Co se učí: Patrně skoro nic. Pomalu byl na odchodu Husák a jeho nástupce Jakeš se stal terčem posměchu za jedno přeřeknutí ve svém projevu na Červeném Hrádku.

Co lze dodat: Naše „počasí“ odráželo změnu ve vztazích SSSR a USA. V SSSR se dostal k moci neschopný Gorbačov, který nalítl na prázdné sliby Američanů, že se NATO nebude posouvat směrem na východ. Pravda je, že i kdyby byly ústní sliby stvrzeny ratifikovanou dohodou, na věci by to příliš nezměnilo.

Konec

Příspěvek byl publikován v rubrice Pozdravy z Královských Vinohrad se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

64 reakcí na K výuce dějin Československa – 2

 1. strejda napsal:

  Dobrý dodatek k učebnici moderních dějin pro studenty. Je jen otázka, komu nebude vyhovovat. A to je velký seznam. Opačné je to s tím, komu bude vyhovovat. To se vejde na vizitku.
  Dnešní doba si velmi potrpí na silné konfrontace, pohledy má černobílé. Výrazy pan, dříve soudruh, nahradily svině a prasata, v politice se uživí výrazy vykrvit, pověsit, chcípnout a tak dále a dále. Ústava je trhací kalendář a presidentská standarda je na úrovni spodního prádla. Střelec z pistole na presidenta republiky dává po atentátu rozhovory pro tisk a teprve pak ho policie sebere. Házení vajíček na cizí presidenty je hodnoceno jen jako nevychované chování.
  Doplnění o poslední desetiletí druhého tisíciletí si musíme udělat sami. Pak je současnost. Začíná podivně pádem tří výškových budov, z toho dvě po nárazu letadlem a jedna jen tak spadla. To je symbol doby od roku 1945 do roku 2000, v záhadě třetí budovy jsou skryty neviditelné spodní vlivy ovlivňující náš svět.

  To se mi líbí

 2. vonrammstein napsal:

  „Samotná invaze byla spíš operetní záležitostí, protože vojska zjevně měla rozkaz nestřílet a tak obětí na lidských životech bylo velmi málo.“
  Už jenom za tuhle větu by měl být autor zastřelen za úsvitu před nastoupenou jednotkou.
  Za zbytek textu by měl být následně oživen a zastřelen ještě jednou.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Doporučuju pročíst i diskusi, tím si ušetříme hodně času tady.

   To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Jo, to je dobré shrnutí. Všiml jsem si, že i vlk stále zaměňuje vlasovce s tzv. Kamiňského brigádou. Což byla sbírka hrdlořezů, většinou zběhů z Rudé armády, která původně terorizovala (s vědomím Němců) ruskou oblast mezi Kurskem a Orlem; měli i tanky. Před Kamiňským jim velel jistý Voskobojnikov. Doporučuji též nalézt ve slovníku Gil-Rodionova.

   Nasazení vlasovců na východní frontě bránil Hitler, který jim nedůvěřoval.

   Většina sovětských občanů na druhé straně fronty byli ale tzv. HiWi..
   https://en.wikipedia.org/wiki/Hiwi_%28volunteer%29

   To se mi líbí

   • poznamkovnik napsal:

    Celkem zajímavé shrnutí Pražské operace z východního pohledu od Isajeva.

    To se mi líbí

   • Josef K. napsal:

    Když shrnu vlasovce já, tak předtím, než byla válka rozhodnutá (takže pak hledali způsoby jak si zachránit kůži), tak v protektorátu spolupracovali s Gestapem jako provokatéři, když se vydávali za sovětské partyzány, takže měli na svědomí velké množství českých vlastenců. A vlk se vůbec neplete, protože v Buňačenkově divizi byli příslušníci Kaminského (ne Kamiňského) brigády, která se nejvíce proslavila vražděním, znásilňováním a loupežemi (ochotský masakr)i během Varšavského povstání.

    To se mi líbí

   • Josef K. napsal:

    Já vždy považoval matematiku za exaktní vědu. Jak s ní jdou dohromady naprosté bláboly?

    To se mi líbí

   • Joda napsal:

    1. Z vyprávění mých předků vím, že v roce 1945 označovali za „vlasovce“ všechny rusky mluvící vojáky v německých vojenských i esesáckých uniformách. Nehledě na to, že nerozeznávali rusy od ukrajinců, od bělorusů apod.
    2. Kamiňského brigáda byla po Kamiňského popravě rozpuštěna a vojáci zařazeni do ROA. Někde jsem četl, že v Bujničenkově divizi byl každý třetí voják původně od Kamiňského. Jinými slovy, každý třetí „osvoboditel“ Prahy byl vrah z Varšavy.

    To se mi líbí

    • Josef K. napsal:

     Souhlas, ale protože se Kaminski rusky psal Бронисла́в Владисла́вович Ками́нский, tak to byl Kaminskij a ne Kamiňskij, žádný měkký znak po n nemá. No a Buňačenko se psal Серге́й Кузьмич Буняченко, takže to n měkčí písmeno ja. A v jeho divizi bylo 5000 bývalých příslušníků Kaminského brigády.

     To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Hmm rytíři, takže protibolševické, protikomunistické tažení pokračuje dále, stejně jako před časem jsou Vlasovci prima, diskuze je, historik je prima – kdy sem dáte odkaz na zdroj, kterým budou knihy , na než upozorňuje Oh, za jak dlouho bude Pražské povstání, a vůbec v celých Čechách pouze pokusem českých kolaborantů zamést stopy, vinu, a lenošky to prý jen v Praze desítky tisíc nebohých, celou válku i v minulosti beránkových, povražděných Němců ?
   Kdy přijdete s tím, že bolševici při odsunu „zavraždili“ 250 tisíc milých spoluobčanů, a že šlo o genocidu ???
   Kdypak přijdete s prozřením, že minimálně v Bohemii si vraždění a persekucí Židů organizovali Češi, a k tomu ještě – kdy se od Vás dozvíme ( samozřejmě s odkazem na nějakého „historika“ ) , že jsme vlastně spoluviníci vzniku II.WW ???
   To vše není vycucané z prstu, to je „práce především mladých, ale i starších českých historiků“ …
   Tak kdy rytíři ?
   Diskuze pod článkem – stačilo si přečíst Novotného, vždyť tam poštěkávají jeho soukmenovci …
   Za každou cenu rytíři provokujete, v klidu by jste s Páčkou Novotným ty komouše nyní i za války vešel, střílel, a de takto by jste se shodl s „mírovou úlohou říše“ při ochraně Čech, a vlastně celé Evropy před bolševismem.
   Už jsem Vám to psal, že se P.Novotným názorově potkáte, a Vy děláte všechno proto, aby se dalo konstatovat, že už tomu tak dávno je …
   Jste opravdu Čech ?

   To se mi líbí

   • oh napsal:

    Přečetl jsem článek a Cerman je v tomhle solidní, připadá mi, že ví, o čem mluví. Na rozdíl od Řeporyjského protekčního spratka a houby z Mafiánského náměstí, kteří jen vedou zuřivý boj proti komunismu 30 let po dvanácté. (Skoro jako by Wenckova armáda konečně dorazila. 😀 )

    To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Popravdě jsem alergický na neustálé účelové mlácení téměř prázdné slámy, nota bene provokačně nakupené pro popření role RA nejen při osvobození Prahy.
     Navíc jsou tyto snahy zjevně používány ve spojitosti s jinými „causami“ kolem osvobození vlasti, v jednom šiku s díly „charakteru“ z Vašich odkazů, aneb jde o trvalý tlak na vcelku široké frontě a v delším časovém úseku.
     Na náhody nevěřím, alespoň v tomto ne … Možná jsem vyskočil jako čertík z krabičky, ale měl jsem to za zde uzavřené téma – stačí, že jsem nedávno četl děsivé věci u Tarase od třešně a spol., to mne nadzvedlo a znechutilo, stejně jako třešní extempore u Tribuna …
     Ze současných tzv.českých historiků“ , respektive z jejich většiny, mám husí kůži – komu a čemu slouží, toť otázka, nehledě na to, že někteří používají onen titul neprávem …
     Pokud mezi sebou tito tzv.vědci trpí, a nechají bez povšimnutí exhibovat Krystlíky a spol., nesou spoluvinu, a ohledy nejsou na místě…
     Jsem na podobné tlaky velmi citlivý, ostře si uvědomuji jejich „provázanost a účel“ , plus ostře reaguji …

     To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Jsem opravdu Čech a Vy jste opravdu kokot, Minorito.
    Uniklo Vám, že článek nijak nekomentuju a nezaujímám k němu žádný stanovisko. Dal jsem ho sem jako zajímavost k často tady řešenýmu tématu.
    Podsouváte mi věci, který nejen netvrdím, ale ani si je nemyslím. Připouštím, že se občas vyjadřuju způsobem, kterej může lidi Vašeho protokomunistickýho typu nasrat, ale nic z toho, co si do mě projektujete, se ani vzdáleně nepodobá realitě.
    Beru to tak, že Vám ujely nervy, to se stává i mně.

    To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Ale notak , rytíři, velmi rád provokujete nebo jdete na hranu … Vaše „zajímavosti k tématu“ jsou , respektive často byly, silně na hraně, a měli většinou společnou jednu věc – zpochybňovaly ledacos v tónu , způsobem , rétorikou , i fakticky to samé tím samým způsobem, jako nová mediální fronta ( většina Vašich odkazů byla z mainstreamu ) .
     Je dokonce možné, že jsem reagoval ostře, je dokonce možné, že jsem protokomunista ( díky lekcím demokratů ), nicméně toho hnoje okolo osvobození bylo nakládáno demokraty i pátou kolonou tolik, že to mnozí protonacisté jako Vy berou jako normal.
     Nejde o mojí projekci, jde o to co a jak říkáte – o nic víc…
     A nervy mi ujely, a v případech jako je např. květnové výročí, březen, září, atd. Vždy ujedou …

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Jste trošičku trouba, ale celkem milej trouba.
      Já proti Vám osobně vůbec nic nemám, aby bylo jasno.
      Ano, rád provokuju a jdu na hranu. Ale má to svý (mý) meze, který nikdy nepřekročím.
      Vy JSTE protokomunista. Ale ani to Vám nevyčítám ani nemám za zlý.
      Uznám Vám to, že můj slovník je někdy tak vyhraněnej, že je těžký na něj reagovat bez pěny u huby,
      Zapamatujte si definitivně jednu věc: NEJSEM KURVA ŽÁDNEJ ZASRANEJ NÁCEK.
      Jsem hodně pravicovej, ano, A že jsem tady dal do kontrastu bolševickou ultralevici s nacistickou ultralevicí? S tím si Váš nezpochybnitelnej intelekt určitě dokáže poradit.
      A už nikdy mě neoznačujte za protonacistu. Fakt nikdy.

      To se mi líbí

      • shotek napsal:

       Ad hominem diskutej ten, co nema jine argumenty. Nebo povl, jako ty.

       To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       Vůbec nejsem „roztomilej“ – jen ctím jistá základní pravidla komunikace ve společnosti. Je možné, že to budí mylný dojem trouby, což ale není můj problém.
       Nebo-li chovám se decentně dokud uznám za vhodné se tak chovat, a že se u toho „přemlouvání“ sebe sama přistihuji nezvykle často, s nezvyklou vnitřní intenzitou poslat diplomacii k šípku.
       Meze „vymezuje“ oponent, respektive tím, že přehlíží vrčení a jde na osobní rovinu, dosahuje jednoho – z mezí je akademický pojem.
       Samozřejmě, že si velmi všímám v průběhu času stylu, argumentace, slovosledu, slovníku, slohu, tónu, charakteru, včetně toho, kam je schopen ten či onen zajít – tipuji si.osobnost, tipuji jedince.
       Od mládí jsem měl, a dodnes mám „problém s autoritou“, tedy shoda je, funguje, když JÁ chci, JÁ uznám za vhodné, díky čemuž jsem ochoten potlačit své ego. Tedy – já pán, Ty pán.
       Od dětství jsem „velil“, nedělá mi problém zapomenout na milosrdenství, nelekám se, a klidně vystartuji ve ztracené bitvě – co kdyby…
       Nestydím se za to, že jsem byl označen Protokomunistou, a dovedu si tu změnu paradoxně po zkušenostech obhájit.
       Stejně jako jsem já Protokomunistou, jste Vy Protofašista až Protonacista – jevíte se tak, píšete tak, reagujete tak …
       Víte, že bolševici byli ultralevice, a nacistépravice – název národně sociální je věžička.
       Nakonec mnoho tzv.pravicových myslitelů dávalo pravici, prý té skutečné, až nečekaně sociální rozměr …
       Bohužel, v Čechách je pravice nositelem všeho možného, jen ne toho, o čem lživě žvaní – je to jinak jak v otázce morálně-sociálni, tak dějinně-politické …
       Apropo levice – ta tu vlastně skoro 3 dekády není – to, co si říká levice je tragédie na toto téma …
       Jste bystrý, a tušíte, že nemám ambice politologicky excelovat, oslňovat – snad zaujmout porcí běžné normality …
       Máme jeden na druhého vlastní názor, skutečně jsem vypěnil, neb jsou to pro mne v kontextu zásadní věci, které jsou účelové napadány – apropo, občanská pravice, pokud by splňovala něco ze svých historických zásad, by měla bez debaty být Národní, Vlastenecká, a ne inkubátorem, líhní nebo ochrannou klecí pro fašisoidní až náckovské názorové proudy, plus útočištěm potomků bývalých kolaborantů …
       Každý si ponecháme to své, už jsme velký kluci, jen to asi občas zaskřípe …

       To se mi líbí

       • tata napsal:

        Supr odpověd,mám to hodně podobné i když jsem hodně rezignoval,pořád mě tato patá kolona dokáže vyburcovat,máte pravdu levice bohužel nefunguje,vlastně zde žadná není.nA DRUHOU STRANU ,pravice žadná sláva spíš takový kočkopes

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        To beru.

        To se mi líbí

      • cobolik pacholik napsal:

       a ja myslim ze som aj nacista,aj komunista aj demokrat aj liberal ,taky sam svoj kokot vsetky tie najlespise zitrky co menujem ,by som zajebal bo dojeden ojebavak vsetky tie lepsie zitrky cinili v prospech ludi a kraju a vsetci pojebany nejakou ideologiou a pachom zlateho prachu a ta masmedialna vyjebana kurva to v kazdom z tych lepsich zitrkov informuje vyvazene a nezaujato, ja zazil len dva ten druhy teraz to docista hlasa casom vacsiu debilinu jak ten prvy a prostriedky masoveho prekazu to uz takych kokotov zo seba robia lepsie jak pojeby v uzavretom ustave,kde som vozil chlieb,ty za katrem pojebany bo naozaj chory a ty z masoveho prekazu mi vtiskaju,ze ja chory na palici to kurva a moze sa mi pojebat bo casom uz mam chctic vrazdit hlavne co sa tyka samanov z praglu,co pustaju dymove signaly nie dost ze to neekologicke,ale robenie z nasho domu kokotovo bo maju mandat a a zabudli,ze od nasich ludi,a nie od nejakych zajebancov,co ich rodicia mali kopnute do pice s par kilamy na hrbetu bo toto nebespecenejsie jak tie miliardy co si nimi gazduju jak janosik,ked od buka do buka meral…

       To se mi líbí

    • tata napsal:

     Ritíři je opravdu usměvné ,,ironie,, jak se jen zde dá dokázat pravý opak,nebo si opravdu myslíte že ostatní jsou pitomci…………………….tak pár citací

     Jsem opravdu Čech a Vy jste opravdu kokot, Minorito.
     Uniklo Vám, že článek nijak nekomentuju a nezaujímám k němu žádný stanovisko. Dal jsem ho sem jako zajímavost k často tady řešenýmu tématu.

     vonrammstein napsal:
     5.6.2020 (01:41)
     Doporučuju pročíst i diskusi, tím si ušetříme hodně času tady.

     vonrammstein napsal:
     5.6.2020 (01:13)
     „Samotná invaze byla spíš operetní záležitostí, protože vojska zjevně měla rozkaz nestřílet a tak obětí na lidských životech bylo velmi málo.“
     Už jenom za tuhle větu by měl být autor zastřelen za úsvitu před nastoupenou jednotkou.
     Za zbytek textu by měl být následně oživen a zastřelen ještě jednou.

     Jsem hodně pravicovej, ano, A že jsem tady dal do kontrastu bolševickou ultralevici s nacistickou ultralevicí? S tím si Váš nezpochybnitelnej intelekt určitě dokáže poradit.
     A už nikdy mě neoznačujte za protonacistu. Fakt nikdy.
     —————————————————————————————————-
     BOHUŽEL člověk se dá hodnotit jen co píše a to je vždy at skritě nebo po neudržení nervů otevřeně,což nedávno bylo panem domácím vymazáno bohužel.
     ———————————————————————————————————–

     opravdu nezaujímate stanovisko………..naopak pane VY VE SVÉ nenávisti a FANATISMU ke všemu rudému .SE JAKO protonacistu PREZENTUJETE,at věčinou v naznacích ale občas i dost jasně.

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Promiňte, tato, ale s Váma se už bavit nebudu. Nabídl jsem Vám přímou, osobní debatu u stolu, odmítl jste ji. Tím jste u mě skončil. Nebavím se s chlapama bez koulí, jsou divní.

      To se mi líbí

      • tata napsal:

       ONO to u VÁS ani nepřekvapuje,jsem celkem rád že vyznávám jiné hodnoty než Vy,co pro Vás znamená u chlapa koule.REAKCE stejně byla si tak trochu zjistit jak to vidí jiný a upozornit na ty protiklady ve vašich přispěvcích,a když se to dá pod sebe celkem to vynikne.Ano odmítl,sednout si ke stolu mužu i s lidmi co mají opačný názor,ale musím si jich vážit.To U Vás NEJDE.

       To se mi líbí

     • cobolik pacholik napsal:

      tato AFB to sol ceskych hvozdu ty tiez,ked si mal bumazku si nemakal bo mas bumazku,ale tak si stavany AFB viac,jak ty,co daju mandat nejakym kokotom ja to bity protonacista nehajlujem,ale plyn pustat podoaktorym kokotom to by som problem nemal a to cisto z nasich radov mojich spoluobcanov bo oni skodia nasmu krajuAFB viac stoji okolo svojich jak nejaky protodemokrat ponal…

      To se mi líbí

 3. bob napsal:

  Nejdříve poděkování autorovi.
  Až na několik let jsem aktivním účastníkem poválečného období. Mrzí mě, že jsem nekladl otázky směřující do blízké minulosti svým rodičům, resp. prarodičům. Má rodina se přátelila mj. s rodinou ruského emigranta a také s válečným hrdinou (východní fronta až do Prahy) I zde mě mrzí, že jsem se nevyptával. Samozřejmě, že něco od nich o minulé době vím, ale mohlo toho být víc.
  Proto jsem si dal závazek, že to napravím u svých vnuků. Považuji to za nutné, jelikož dnes, když poslouchám a čtu jak to bylo, tak si myslím, že jsem žil jindy a jinde.

  To se mi líbí

 4. brtnikvbrlohu napsal:

  To že byl vydaný rozkaz nestřílet je doložený fakt, stejně jako že vojáci byly neskutečně vyplašení a dezorientovaní – pokud ke střelbě došlo tak šlo o selhání jednotlivce a je s podivem že podobných případů nebylo násobně víc.

  To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Inu, chtělo by to „pamětníky“ podobných akcí v režii našich „nových osvoboditelů“ z různých míst planety… Ale to je nejen pro místní média, ale především 5. Kolonu zhola nemožné, vždyť by se jednalo o popření pověstí při distribuci pravdy, lásky a demošky po celém světě…
   Invaze takového rozsahu s použitím takového množství vojsk a techniky, kdy o „důvodu“ akce bylo vojclům nejasno, se kupodivu skutečně obešla bez větších obětí – samozřejmě, že každý zmařený lidský život je sakra špatně, ale pokud tedy zvolím objektivní styl dnešních historiků, tak to byla akce s překvapivě nízkými ztrátami.
   Apropo, zkusil někdo hodit na US tank, obrněnce v momentě, kdy šířil tu pravdu a lásku po světě zápalnou láhev v momentě, kdy ho následovala pěchota ???
   Aha, zeptat se v Panamě, Grenadě, atd…
   Začíná to názvoslovím, a taková okupace není jako okupace – pokud se o okupaci ve skutečném významu toho slova jedná, obzvláště ta německá, náckovská je dnes brána jako menší vada na jinak „chválihodném boji“ proti bolševické hrozbě.
   Že ani Rusové nezveřejnili tehdy, a dodnes vše , co ta armáda plná profesionálů ( všimněte si, že nejen v Rusku wermacht nikdy nic, to buď SS, nebo jiní, a ti SS zase, že oni nic, to wermacht a ti druzí, etc. ) prováděla za neuvěřitelná svinstva jak na zajatcích, tak především na civilním obyvatelstvu , aby nedošlo k úplnému vyhlazení Germánů nejen prvosledovými vojsky.
   Je zajímavé, že některé us zdroje zamlčely údaje o náckovských zvěrstvech právě kvůli tomu, aby Germán přežil, jinak prý ta nenávist by byla na tisíc let …
   Že si vrážíme sami kůrou do zad, že tančíme na hrobech svých předků a jejich utrpení, že se těmi „novými historickými odhaleními“ vysmíváme vlastním mrtvým je zhola fuk – kruci, kdo by si od takového ksindlu, jakým se dnes místní plebs jeví, vzal kůrku chleba …
   Nikdo jiný mimo zparchantělé a kolaborantské tzv.inteligence, médií plus politiků a zfanatizovaného davu v Bohemii takto Germánům do zadku neleze, nikdo – a Germán drží kušnu.
   A držkují jen naším směrem díky nám samým , díky naší proradnosti, prodejnosti a bezpáteřnosti v jistých kruzích.
   Krysy vylezly ven, a vylézají dále – díky Bohu, že se této potupy nedožili moji předkové …
   Jakou pravdu měl dnes okopávaný Beneš, když varoval před revizionisty a všemi těmi, kterým nevyhovoval výsledek II.WW …
   Do budoucna, do temné budoucnosti s pozdravem : Heil Novotný …

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Začínáte mi stylem psaní připomínat jistého Bělohoubka. To rozhodně není lichotka.

    To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Nemíním na těch řádcích nic měnit – pravda, byl jsem vyhecovaný, ale ono to tak je, jen je fuj to napsat, říci nahlas …

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Neměňte, nikdo to po Vás nechce. Vydejchejte se, najděte si Bělohoubka a pak se pár hodin v koutku styďte.

      To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       😁 I ne, co se týče oněch řádek, v pohodě. Jde o Bělohoubka ze smíšeného manželství, jemuž rodiče dle jeho vyprávění popravily RG ? Rozumím … Apropo, dle jeho vyprávění z audio stopy mu rodiče zabil Vlasovec ???
       Příběhů, podobných, bylo na české straně během, a paradoxně před koncem války dost a dost, včetně upalování za živa.
       Jistě, je to smutné, tragické, ale té střelby do vlastních řad je příliš, dle „německé verze dějin“ , ochotně špinavou práci odvedou tzv.čeští historici „mladé krve“ , a jen tak opomenou souvislosti či jistá data …
       V tomto je pro mne objektivní výsledek práce společné Česko – německé komise zabývající se počtem obětí poválečného odsunu ( v době před plyšem ) , a ta komise dospěla k výsledkům – nepamatuji se bohužel na výsledné číslo, nicméně se pohybovalo ( omlouvám se za ten rozptyl, ach ta hlava ) od cca 8500 do max .16 000 , spíše však to nižší.
       Ovšem přišel plyš, Havel komisí a výsledky zrušil, ustavila se nová, a dodnes SDL mává 250 000,- …
       Inu, Hejvl , kurva, čert ho byl dlužen…

       To se mi líbí

   • shotek napsal:

    No, berouc v uvahu ze mezi obeti armady CCCP byli ofiko zapsani 4 vytecnici, kteri podpalili rusky tank a nasledne exli po vybuchu streliva, nebo starenka, kterou povalili na zem, zlomila si nohu a v nemocnici umrela na zapal plic… taky ti, co prejela vejtraska, kterou odbrzdenou poslali z kopce proti rusum a ona jaksi nevhodne odbocila… tak tech obeti fakt nebylo az tak moc

    To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Vím, že „nerad“ a oceňuju to sebezapření. 😀 Kruhy ale existují jenom ve vaší fantazii

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Až na to, že jste ji obhajoval. Samozřejmě ne přímo, to bych od vás ani neočekával, ale tou citací z diskuse.

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     17:49

     Světová zdravotnická organizace nově doporučuje veřejnosti nosit látkové roušky v místech, kde je těžké dodržet odstup, například v MHD či obchodech.

     To se mi líbí

  • oh napsal:

   Co se druhé vlny týká, to brzy uvidíme. Do podzimu není daleko a snad se toho dožijeme.

   Ohledně zjištění původu viru jsem skeptický – dokud toho lumpíka nečapnou, nedopraví na Guantanamo a nepodrobí tam waterboardingu, tak se nejspíš nepřizná, ze které laboratoře (a jestli vůbec) prchnul. A ani pak nejspíš nepromluví. 😉

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Promluví příteli, promluví. Vše co se po něm bude požadovat. A rád to zopakuje.

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     Já se spíš obávám, že si stopne některého „vyšetřovatele“ a napodobí chlápka, co si říkal Houdini.

     To se mi líbí

 5. Jiří Jírovec napsal:

  Můj článek není historická práce. Chápu, že se někomu nelíbí můj pohled na Srpen 68, jenže i ten se s časem vyvíjel. Měl jsem kamaráda, který bydlel v Italské ulici, kousek od rozhlasu. Ten zažil něco jiného než já, který se z předměstských Hodkoviček dostal do centra až o den nebo dva později. To tam již byl vlastně klid. Byl jsem naštvaný, jako většina lidí, ale na druhou stranu musím připustit, že celé Pražské jaro šlo jaksi mimo společnost, v níž jsem se pohyboval (tedy ročník 1942).

  Moji spolužáci Ludvík Rybáček a Ivan Jonáš založili KAN, ale ten vlastně nikoho příliš nezajímal. Byl jsem na jeho zakládající schůzi na VŠCHT v Dejvicích. Bylo tam asi 200 lidí, kteří vyslechli několik nudných řečí a po nich vyrazili do přilehlých hospod.

  KAN nevznikl jako protest proti tomu, co se dělo, protože na jaře 1968 stále pokračovalo celkové uvolnění šedesátých let. Byl to pokus lidí, kteří se chtěli organizovat, ale dřív než stačili vyjít s jakýmkoli programem byli vytlačeni „profesionálními“ politiky.

  Jediná organizace, která byla v opravdové opozici, byl Klub 231. To byli lidé odsouzení za poškozování republiky. Byli „nasraní na režim,“ protože se dočkali amnestií, ale ne plné rehabilitace jako komunisté. Jenže i tato organizace nakonec kolem jednání v Čierné nad Tisou zmírnila a měla jakousi dohodu, že nebude přilévat olej do ohně.

  S odstupem 50 let a zkušenosti 25 let života v Kanadě vidím geopolitické zájmy mocných jako základní zdroj zla. Nemohu mít jiné měřítko na Srpen 68 a na americkou invazi Panamy 1989. Posledně jmenovaná byla opravdová, s bombami a střílením. Bylo v ní 20x víc obětí na lidských životech než v Československu. Bývalý agent CIA Noriega se znelíbil a tak šel od válu a do vězení na Floridě. Nový prezident Panamy přísahal věrnost svému lidu na americké vojenské základně. Tak se dělá invaze, není-liž pravda.

  Nevěřím demagogii o lidských právech. Kdyby existovala, nemohli bychom mít 10% populace na hranici chudoby. Nemohli bychom mít vyloučené oblasti, exekuce, lichvu a šmejdy ve Sněmovně, kteří házejí vidle do všech opatření, která by mohla život lidí zlepšit.

  Svůj život v Československu jsem prožil v nestranickém prostředí. Neměli jsme strach o existenci.
  Ten jsem zažil v Kanadě, ne přímo u sebe, ale u spolupracovníků, kteří se stáhli do pozadí, když nám vláda začala omezovat rozpočet. Najednou všichni byli neviditelní a zmizely druhdy zajímavé diskuze při pracovních poradách. Byli připosraní z toho, že řekli, co by management nerad slyšel.

  Jednou jsem na kurzu pro manažéry kritizoval jakýsi nesmysl, který nám zvnějšku vnucovali. Pouštěli nám video ukazující, jak si manažér v supermarketu zdatně počíná při rozdělování práce svému lahůdkářskému týmu. Ten kdo nerad krájel salám byl pověřen balením hotových sendvičů, kdežto jiný zaměstnanec rozkrajoval žemle a zase jiný tam plácnul kolečko uzeniny a rajče.

  Ptal jsem se, jestli nemají video, lépe odpovídající charakteru výzkumné práce. A stalo se, že jsem byl tázán, zda opravdu chci v podniku pracovat, když nesouhlasím s vedením, které kdesi na golfu k tomu programu a videu přišlo.

  To se mi líbí

 6. oh napsal:

  Česko vyhostilo dva ruské diplomaty „v souvislosti s kauzou s ricinem. Kauza byla smyšlená, byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruské ambasády.“

  No fuj, to se dělá, takhle brát Kolářům, Hřibu Pirátovi a Řeporyjskému spratkovi oblíbenou hračku? ČTK, nestydíte se?

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Mě na tom fascinuje, jak dlouho trvalo, než se oficiálním místům podařilo evidentní píčovinu identifikovat jako evidentní píčovinu.

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Jak poznamená von, byla to od počátku evidentní „záležitost“. Každý, kdo měl špetku zdravého rozumu viděl, že je to blábol III. kategorie. Tedy, s výjimkou českých tajných služeb. A tak to nebyl skvělý český krtek v Moskvě, ale skvělý český krtek na ruském vyslanectví v Praze, který to zjistil.
   A teď tomu máme věřit. Nějaký cvok na ruském vyslanectví zaúkoluje české tajné služby a náš stát vydá miliony na ochranu jiných cvoků a k tomu na ochranu nájemného vraha. A navíc ještě zhorší již špatné vzájemné vztahy.
   Well.
   Naskýtá se ovšem závažná otázka, proč jsme vyhostili DVA pracovníky, když to vymyslel jen jeden, patrně aby toho druhého poškodil. Takže ten Rus s pomocí českého státu vyhrál nad svým soupeřem. A Rusové si otestovali české tajné služby. Musela to v Moskvě být veselá oslava.
   Už chápu proč máme tajné služby a také chápu, proč se skrývají pod přezdívkou čučkaři. Jsou to čučkaři.

   To se mi líbí

   • oh napsal:

    No přeci proto aby Rusové mohli z našeho velvyslanectví vyhostit také dva pracovníky stejného ranku.
    Konspirační otázka za deset bludišťáků: byla to opravdu soukromá iniciativa, nebo v Moskvě už vědí, koho chtějí poslat pryč?

    To se mi líbí

  • LB napsal:

   Končakov a Rybakov
   https://www.respekt.cz/agenda/muz-s-ricinem-byl-vyhosten

   Pro kariéru těch dvou nic moc, asi je čeká práce doma, v archivu. Služby nemají moc rády reklamu. I když, archiv? Mitrochin byl taky archivář a Pacner má dodnes o čem psát.

   No nic, kolega Oh nám jistě zprostředkuje i vyjádření ruské ambasády, z toho se taky dá něco poznat

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Patrně tam mají profesionály, tím nemyslím Bodieho a Doyla, a nechají to tisku. Ten si na tom smlsne. V okolním světě platí heslo diplomaticky mlčet.
    Takové věci se ve světě řeší diskrétně. Všimněte si jak zmizela aféra novičoku i s aktéry Skripalem a jeho dcerou. Ticho, ticho – ani nevíme zda žijí. 🙂 Pokud se Rusové chtěli zbavit Skripala, tak se to humánně povedlo.
    A když už jsme u toho, být Kolářem, Novotným a hřibem začnu se doopravdy bát. Teď přitáhnou zájem magorů. Apropó, co to bylo za ten tajemný prášek co přišel poštou Novotnému? To poslat ten vyhoštěný Rus?

    To se mi líbí

    • LB napsal:

     Spíš si myslím, že jde o „válku“ v ruských službách. Když už jste připomenul Skripala, pamatujete ke kolika dekonspiracím z GRU došlo (většinou přes ten Belingcat)? Nakonec si Putin zavolal šéfa GRU a ten pak během 2 dnů skonal, pamatujete? Takže na oslavy v Moskvě bych nesázel

     Možná je Belingcat nějakou „tiskovou“ částí CIA, nebo podobné firmy. Rozhodně Respekt a Denník N mají dobré vztahy s BIS. Ale to není nic tak neobvyklého, třeba Depka file má zase nadstandard s Mossadem.

     To se mi líbí

     • Hudec napsal:

      LB, teď jsem si rozečetl knihu Dušana Hamšíka „Druhý muž Třetí říše“ o Himmlerovi. Mám ji doma od roku 1986 a ještě jsem ji nečetl.
      A tam jsem na str.147 a dále (ještě jsem nedočetl) našel informace o týdeníku SS „Das schwarze Korps“. V roce 1935 měl 190 tisíc výtisků, v roce 1937 již 500 tisíc a v roce 1941 dokonce 750 tisíc výtisků. Byl samozřejmě úzce napojen na bezpečností služby SS (SD) a policejní aparát. Těžil z jejich zdrojů, byl jimi řízen a instruován.
      Takže je zřejmě, že opět „nic nového pod sluncem“, je to model jistě opakovaně vyzkoušený nejen ve Třetí říši.
      V naší kotlince je to o to komplikovanější, že samotní čučkaři jsou řízeni ze zahraničí a v některých případech mohou se zdáti zbytečným mezikusem. Pak nelze vyloučit, že někdo v médiích je řízen přímo zpoza oceánu. Je to ale jen moje spekulace.

      To se mi líbí

      • Slim napsal:

       Ale proč chodit tak daleko, copak jsme neměli Obranu lidu? A Sověti Krasnuju zvezdu. Oboje bylo přece určitě placený z ministerstva obrany. V Krasnoj zvezdě šéfoval David Ortenberg, který …

       To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Tak točno…

      To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Taky bych se bál být hřibem. Mohli by mě snadno sebrat.

     To se mi líbí

   • oh napsal:

    Komentář Velvyslanectví Ruské federace v České republice je na rozdíl od Křepeláka Kundry stručný:
    „5. června 2020 Velvyslanectví Ruské federace v České republice obdrželo nótu MZV ČR se sdělením o vyhoštění dvou pracovníků ruské diplomatické mise.
    Jedná se o vykonstruovanou provokaci. Tento nepřátelský krok, jenž od počátku byl založen na nepodloženém obviňování v médiích, svědčí o nezájmu Prahy normalizovat rusko-české vztahy, které poslední dobou degradovaly a to ne naší vinou.
    Jsme hluboce rozčarováni z takového přístupu českých partnerů, jenž nechává čím dál menší prostor pro konstruktivní dialog.

    To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Kundra jistojistě napíše srdceryvný článek o podvedeném redaktorovi. Ale co udělá Kolář, to netuším. Vyleze z doupěte nebo bude čekat, až zahřmí…

   To se mi líbí

   • Minorita napsal:

    Je to celé odporná fraška, kdy je pro medializaci vybrán „profláklý spolupracující titul“ a aktivistický rádoby novinář… Kdo ve finále nahodil návnadu, kdo ji i s navijákem spolkl je už v tuto chvíli jedno.
    Poraženým i přes možné protesty zůstávají čučkaři, mediální stoka a diplomacie ČR. Aneb jak sehrát roli korunovaných idiotů bez masek…
    A je fuč, kdo bude Vrchního Čučkaře drbat za ouškem …

    To se mi líbí

 7. berkowitz napsal:

  Kdo u nás dostane padáka?
  Česká vláda oznámila dva zaměstnance ruského velvyslanectví v Praze jako persona non grata.

  Oznámil to český premiér Andrei Babish, který objasnil, že tento krok souvisí s příběhem údajného transportu jedu do země pro úředníky, kteří se rozhodli rozebrat pomník maršálovi Konevovi.

  Připomínáme, že dříve v ruské diplomatické službě bylo oznámeno, že po obvinění proti a nepodložená fakta. o. v čele zastupitelské kanceláře Rossotrudnichestvo v České republice Andrei Konchakova začal hrozit.

  Nepříjemný pohyb Prahy zjevně nezodpoví, české úřady by měly očekávat zrcadlovou reakci ruských úřadů.
  https://rusvesna.su/news/1591359646

  Já to čtu plynule Rusky, ale protože jsem lenivý, tak to (nedokonale) přeložil strýček Google.

  To se mi líbí

 8. vonrammstein napsal:

  Připomínáme, že Rusky není název ničeho, tudíž se to píše s malým písmenem.

  To se mi líbí

 9. cobolik pacholik napsal:

  myslim,ze soudruzy tak nevyhostovali impetrialistickych diplomatov,jak teraz jeden z hlavnych akterov NATO,ukazuje svaly na traktarov to jedine co moze poslat do pice nejakych diplomatov bo na nieco ine neni ani prostriedok a ani mozgu tam,obycajna picovina bez jakeho kolvek dokazu ten suverenny bananistan sa chce zapapcit novej riti do ktorej sa vjebal,neboli sme nie sme, a nikdy my nebudeme svoji a preco,bo taka nasa mentalita a hlavne vul vede stado….

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.