K výuce dějin Československa – 1


Tu a  tam se objevují kritické hlasy, že školy zanedbávají výuku naší moderní historie.

Česká historie je ovšem velice dramatická, takže se okamžitě nabízejí dvě vysvětlení:

Buď jsou učitelé obětí vzdělávacího systému a historii neznají nebo je nebaví učit pod tlakem ÚSTR.

 

V případě hodnocení místních historických událostí se nabízí analogie s meteorologií. Místní počasí je dáno působením obrovských mas vzduchu a souvisejících energetických procesů. Když pochopíme jejich pohyb a sílu, můžeme předpovědět počasí na českém rybníku.

 

Historie je výslednicí geopolitických procesů. Pokud dokážeme tyto procesy identifikovat, můžeme na jejich pozadí pochopit události, které se nás bezprostředně týkaly.

 

Střet generací

Naše vnímání historie je rozvrstveno nejen generačně ale i sociálními poměry a v neposlední řadě geograficky.

Generace narozená na počátku minulého století (například V+W, oba ročník 1905) se vyhnula nasazení v 1. Světové válce, dostudovala před začátkem krize v roce 1929 a měla před sebou 10 let života ve svobodné republice.

Ročník 1920 byl silně zasažen Protektorátem. Tato generace se po válce střetla se starší generací, která byla pravicová a částečně zfašizovaná.

Válečná (autorova) generace byla válkou a obdobím do roku 1956 dotčena jen okrajově. Její vstup do života spadal do začátku šedesátých let.

Další generace již byla příliš vzdálena ideologii padesátých let. Výrazně se jí dotkl srpen 1968, ale v polovině sedmdesátých let se již začala chovat spotřebitelsky a drát se dopředu.

 

Následující text obsahuje několik příkladů, jak by se nudná výuka dějepisu let 1918-1989 dala obohatit.

Část  „Co se učí:“ odráží výsledek současné propagandy ÚSTR, jak se promítá do medií.

Část „Co lze dodat:“ se snaží poukázat na některé opomíjené geopolitické a politicko-ekonomické souvislosti naší historie.

 

První republika

Co se učí: Známe rok vzniku, jména Masaryk, Štefánik a Rašín. Masarykovu bustu má leckterá domácnost ve vitrině. Štefánik byl kdysi na známkách a Rašín byl zapomenut do té doby než po něm pojmenovali pražské nábřeží. Někdy bývá zmíněn Masarykův bonmot: „Demokracii bychom měli a teď ještě nějaké demokraty.“

 

Co lze dodat: Například otázku  Legií: Vrátily se ze sibiřské anabáze jako vítězové. Ale pozor. Podle některých současných historiků měli Češi Habsburgy rádi a žilo se jim pod nimi dobře.

Je-li to pravda, pak legionáři porušili přísahu císaři a zbaběle dezertovali k Rusům. Je pravda, že až na Jaroslava Haška k bělogvardějcům, což se teď počítá k dobru, ale na druhou stranu vydali bolševikům admirála Kolčaka, což byla dnešním pohledem stejná sviňárna, jako vydání Vlasova Sovětskému Svazu.

 

 

 

Baťův projekt

Co se učí: Baťa byl podnikatel, který pochopil princip velkovýroby, důležitost kontroly nad materiálovými zdroji, a zajištění prodeje výrobků. Jeden z Baťů se zabil v letadle. Komunisti mu znárodnili (čti: ukradli) podniky v Československu a Zlín přejmenovali na Gottwaldov.

 

Co lze dodat: Baťa připravil tisíce drobných ševců o živobytí. Na druhou stranu se staral o odbornou přípravu svých zaměstnanců, (jedním z nich byl i Miloš Jakeš). Zde je nutné dodat, že v té době nebylo učňovské školství, jaké jsme zanli po roce 1948. Baťa chodil do prvomájových průvodů se svými zaměstnanci, čímž otupoval jejich revolučnost. Byl rovněž autorem (na současnou dobu šíleného) nápadu dopřát zaměstnancům dostupné bydlení v podobě standardizovaných rodinných domků.

 

Kultura První republiky

Co se učí: Možná něco o filmu a hercích Nový, Burian a herečkách Baarové, Mandlové.

 

Co lze dodat: Vysvětlení, že podstatná část umělců  byla levicově orientovaná je obtížně stravitelné.

Osvobozené divadlo (OD) bylo fenomén, který nelze pochopit a docenit bez znalosti politického a sociálního pozadí První republiky.

Článek, který se objevil v Reflexu, je typickou ukázkou zpovrchnění historie. Autor se vyhýbá posunu V+W od bezpředmětného humoru k sociální satiře a antifašistickým hrám.

Nesluší se totiž mluvit o bídě v období krize třicátých let a naprosto nevhodné je zmiňovat, že klíčovým okamžikem pro změnu postojů V+W bylo střílení do demonstrantů ve Frývaldově.

Antifašistický postoj V+W se odrazil v jejich hrách o něco později. Byli ovšem označeni za „předčasné antifašisty.“ Fašizující pravice a protesty pravicových studentů vedla k dočasnému přerušení činnosti OD, které v letech 1935-36 obnovilo na žádost svých příznivců činnost jako Spoutané divadlo.

Posléze se OD vrátilo do původního sálu u Nováků.

Těsně po Mnichovu byla OD odejmuta licence a divadlo zaniklo.

Nesluší se mluvit o tehdejší cenzuře, kdy cenzor seděl v divadle a s textem v ruce sledoval, zda V+W říkají a zpívají co bylo schváleno.

Studenty by mohla zajímala historka, kdy cenzor přišel po představení do šatny a dal Voskovcovi, který vlastnil licenci OD, pokutu. No a V+W si zahráli na grandy a řekli, že ne 500, ale dají 5000 a budou mít předplaceno. Cenzor suše odpověděl, že příště jim divadlo zavře.

 

Mnichov

Co se učí: Mnichovským diktátem končí První republiky. Možná padne zmínka o smířlivému postoji Británie a Francie vůči Hitlerovi.

 

Co lze dodat: Hodnocení mezinárodní situace, sympatie mnohých západních politiků k hitlerovskému Německu a antipatie k židům. Ferdinand Peroutka napsal:

„Každý organismus brání se otravě cizí látkou. Lze předpokládat, že roztok židovského elementu v německém životě byl tak silný, že na to německý organismus reagoval jako na otravu. Proč tomu tak bylo, proč židovský podíl na bývalém německém životě byl tak velký, proč židovstvo v určité době spělo za německou kulturou a civilisací jako mouchy za světlem, to je snad jedna ze záhad historie. Proč tomu u nás bylo jinak, to si už dovedeme lépe vysvětlit.“

Neznamená to apriori, že byl antisemita, jen jisté Peroutkovo pochopení pro situaci v Německu a následně i v Protektorátu.

Zajímavý je pohled na proměnnou britskou reakci na roztok židovského elementu do Palestiny.

 

Život v Böhmen und Mähren

Co se učí: Protektorát existoval z vůle Němců. Češi do toho neměli co mluvit. Prezident Hácha je presentován jako slušný člověk bez pravomocí. Němci terorem přinutili občany, aby pracovali v továrnách vyrábějících zbraně pro armádu. Atentát na Heydricha byl projevem odboje národa proti režimu. Pražské povstání ukončilo okupaci.

 

Co lze dodat: Je pravda, že Heydrich okamžitě  po svém nástupu nastínil Hitlerovy plány na poněmčení Čechů a vytlačení Slovanů někam za Ural. Jenže jejich uskutečnění bylo podmíněno vítězstvím ve válce. Otázka tedy je, čemu atentát na Heydricha vlastně prospěl.

Atentát na Heydricha je obrovské téma, ale ne kvůli Gabčíkovi, Kubišovi a dalším a přestřelce v kryptě kostela. Podstatnější bylo vystavení občanů nedobrovolnému hrdinství kvůli nápadu Benešovy exilové vlády v Londýně ukázat, že my Češi jsme kabrňáci.

Nikdo neví, kolik občanů Protektorátu chtělo být hrdiny. Byli postaveni před hotovou věc a stali se obětmi odvety. Němci vystříleli Lidice aniž by se ti popravení dozvěděli, že byli hrdinové.

Atentátníci často hledali úkryt u lidí, kteří je neprozradili, ale nakonec byli za napomáhání parašutistům popraveni. Chtěli to? 

Pokud se někdo rozhodne účastnit se odboje, dělá to s vědomím rizika. Problém je, když se stane někdo odbojářem z cizí vůle.

Na atentát se lze dívat i z psychologického hlediska parašutistů. Co jim asi probíhalo hlavou, když se dozvídali o Lidicích a seznamech popravených. Věděli, že teror bude trvat dokud nebudou pachatelé dopadeni. Měli právo bránit své vlastní životy za cenu těch obětí? Proč nedošlo k „filmovému“ zakončení dramatu, že by se šli udat s usvědčujícími dokumenty v kapse, odpráskli ještě několik Němců a pak se sami zastřelili? 

V jaké situaci byli parašutisté Geryk a Čurda, jimž se připisuje zrada? Oni přece nevěděli, kde parašutisti jsou. Tu kryptu musel prozradit někdo jiný. Kdo?

Odboj proti okupaci samozřejmě existoval. I ten Fučík si nechal narůst plnovous a začal kulhat a mást Němce figurou profesora Horáka.

Němci potřebovali v Protektorátu „klid na práci“ v továrnách a pamatovali i na dodávku kultury.

Pamatujete na seriál Bohéma? Strýc Václava Havla v něm prohlásil, že je dobře, že můžeme točit české filmy a ještě na tom vydělat. Je to lež a nebo doklad spolupráce s Němci?

Otázka je, do jaké míry je zaplňování náměstí lidem a sálů umělci odpovídá  české schopnosti vysvětlit jakýkoli čin ve vlastní prospěch.

 

Konec války

Co se učí: Zvýrazňováno je osvobození západní části Československa americkou armádou. Role Sovětského Svazu je přehodnocována změnou termínu „osvobození“ na „okupace“. Přestalo se mluvit o Slovenském národním povstání. Zvýrazňuje se význam pražského povstání. Jména Pražák a Smrkovský zmizela, zůstali jen Vlasovci.

 

Co lze dodat: Konec války byl ovlivněn geopolitickými zájmy mocností. Východní a západní vojenský blok dorážel německou armádu. Jaltská konference určila co komu, odkud a kam.

Vítězné „počasí“ v Evropě určily velké síly. Z vojenského hlediska bylo Pražské květnové povstání naprosto bezvýznamné.

Česká kotlina byla přecpána německými jednotkami. Existoval tedy především logistický problém, jak jim umožnit hladký průchod do amerického zajetí.

Ptát se můžeme, jaké informace měli v tomto směru Albert Pražák a Josef Smrkovský.

Obě strany potřebovaly aby zakončení války bylo „důstojné“. Kapitulaci nemohl podepsat nějaký plukovník. Američanům se nechtělo do poraženého Berlína, kdežto Rusové chtěli podepsat kapitulaci právě tam. Když jde o obřad, na nějaké té lidské oběti nezáleží.

Úlohu Vlasovovy Ruské osvobozenecké armády (ROA) za války nelze měřit několika hodinami trvající řeporyjskou epizodou. K situaci na Ukrajině, která byla neuvěřitelně složitá, přistupuje i psychologické hledisko, tedy reakce vojenského zajatce. Na jedné straně má štěstí, že přežil, teoreticky má dobojováno a je „pouze“ kdesi odstaven, aby se nemohl vrátit do boje.  Jenže on trpí a umírá i v zajetí a tak hledá cestu ven.

 

Období let 1945-48

Co se učí: O tomto období se přestalo mluvit. Ukončení války znamenalo úžasnou úlevu pro ty, kteří ji přežili. Přiblížit poválečnou atmosféru je skoro nemožné, protože pamětníci odcházejí.

 

Co lze dodat: Poválečný posun vlevo má daleko hlubší důvod než osvobození Rudou armádou. Má příčinu v konci První republiky, kdy pravice byla z valné míry fašizovaná a vláda včetně Beneše zklamala přijetím diktátu z Mnichova. Beneš a Jan Masaryk zjevně pochopili, že staré struktury nemohou slibovat lepší budoucnost.

Určitý klíč nabízí film Žert. Nejde o základní motiv, tedy nápad pomstít se po letech bývalému funkcionáři svedením jeho manželky, ale o poměrně krátkou epizodou, kdy hrdinova přítelkyně nadšeně odjíždí na jakési školení. Ne proto, aby si tam něco užila po večerech, ale protože věří, že i ona se bude podílet na budování nové společnosti. Možná to mělo být zesměšnění té doby, ale nakonec z toho vyšel její uvěřitelně pravdivý obrázek.

Návrat V+W a jejich nezdařený pokus navázat na předválečnou éru lze považovat za jeden z klíčů k pochopení let těsně po válce. Vrátili se každý zvlášť s odstupem jednoho roku. Kvůli „ženským.“

Zdena Werichova se toužila vrátit do Prahy co nejrychleji, kdežto Voskovec dokončoval v USA rozvod s první ženou a musel splnit povinný odstup před dalším sňatkem s Američankou arménského původu, Anne Gerlette.

V+W byli doma vítáni a okamžitě dostali vlastní divadlo. Vrátili se ale do jiné republiky a do změněné Prahy. Nové bylo i publikum, pro které již nebyli schopni tvořit. Válka je připravila o původního nepřítele. Když si chtěli dělat srandu z chování Čecháčků za Protektorátu, okamžitě narazili: „Vy jste tady nebyli a tak nemůžete vědět,  jak byste se chovali.“  

V+W sledovali Protektorát přes Atlantik a po návratu do Československa zjistili, že Vlasta Buriana nebyl nácek, jak o něm zpívali.

V pořadu ČT „Hledání ztraceného času, V+W jak je neznáte, část 2,“ je záběr z jakési agitky pro dvouletku. Na Voskovcovi bylo vidět, že povzbuzování lidu šlo mimo něj. Voskovec vedle spolupráce s Werichem uvedl tři americké hry. Jenže v té době příliš nezabraly a recenze byly nevalné.

Je zřejmé, že Voskovcova žena Anne Gerlett v Praze žít nechtěla. Voskovec se rozhodl již v roce 1947, že Československo opustí. Nakonec odjel v roce 1948 do Paříže, kde získává  místo v UNESCO. Když mu po roce nebylo prodlouženo, provozuje s Anne Gerlette Americké divadlo v Paříži.

 

Období let 1948-56

Co se učí: Únor 1948, je odsouzen jako politický puč komunistické strany. Určitá pozornost je věnována selhání prezidenta Beneše a Jana Masaryka, kteří „tragickým omylem šli s lidem“ a místo pádu vlády došlo k její rekonstrukci. Pozornost je věnována politickým procesům, zejména tomu s Miladou Horákovou. 

 

Co lze dodat: Klíčem k pochopení období 1948-56 mohou být okolnosti Voskovcova návratu do USA. V roce 1950 si odskakuje do USA, aby tam formálně obnovil svoji přítomnost. Netuší, že proti němu existuje udání (prý od emigranta, katolického kněze Chudoby), že je komunista. Nakonec uvízne v detenčním centru na Ellis Islandu. Trvá celých 11 měsíců než získá podporu Ferdinanda Peroutky a s pomocí advokáta Jacobsona a dostane povolení vstoupit na americkou půdu.

Voskovcův příběh zároveň ilustruje politickou situaci v USA.

V letech 1946 až 1956 existoval mccarthismu, tedy hon na levicově smýšlející občany: nejméně 11 500 úředníků bylo propuštěno či odvoláno, přibližně 300 osob se vyskytlo na černých listinách Hollywoodu, několik desítek osob zvolilo exil (odešel i Charlie Chaplin), 67 cizinců bylo deportováno, 145 osob bylo zatčeno za komunistickou činnost, desítky osob byly odsouzeny za urážku Kongresu nebo křivé svědectví, FBI prověřila 2,3 milionů federálních úředníků a o 40 tisících z nich vedla záznam, FBI také prověřila spisy 13,5 milionů pracujících. Celkově několik milionů osob bylo podezříváno z komunismu a byly o nich vedeny složky. Hlavními cíli podezření ze sympatizování s komunismem se stali státní a federální úředníci, lidé zaměstnaní v zábavním průmyslu, učitelé a odboroví předáci. Pro mnoho vyslýchaných znamenalo již pouhé podezření ztrátu zaměstnání a konec profesní kariéry.

Podobný proces, tedy hledání vnitřního nepřítele probíhal i v komunistických státech.  Bez mccarthismu nemůžeme pochopit období 1948-56.

Konec čtyřicátých a začátek padesátých let představuje dramatické období naplněné střety v započaté studené válce.

Současná propaganda je obchází zkratkou přes politické procesy, zvýrazňování osudu některých oponentů režimu a odsouzením Gottwalda, který měl tlustou manželku Martu a krev Horáková na svých prackách.

Soudní procesy se odehrávaly ve dvou kategoriích.

První se týkala „zrádců lidu,“ kteří spolupracovali s politiky, kteří po roce 1948 emigrovali z Československa a snažili se situaci v Československu ovlivnit zvenčí. Do této skupiny patřila Milada Horáková. 

Je logické, že proces s Miladou Horákovou byl propagandisticky maximálně využit. Lid se měl rozlobit, protože její skupina vlastně pracovala proti němu. Propaganda kolem jejího procesu je předmětem zajímavé práce. Mnohé z uvedených principů totiž přetrvávají do dnešní doby. Samotný proces byl překryt propagandistickým balastem.

Mluví se o zmanipulovaném procesu, ale vždy se tím míní manipulace veřejnosti. O skutkové podstatě se občan nedozví nic. Byly důkazy proti obviněným zfalšovány? Které a jak. V mediích se objevila formulace „Horáková si s londýnskými přáteli vyměňovala informace, jak byla zvyklá z minulosti.“ Existovaly náznaky, že ty informace měly špionážní a diverzní charakter. Mohly tak být posuzovány nebo ne? Rozhořčený lid se skutkovou podstatou nezabýval ani tehdy ani teď.

Ve druhé skupině byli souzeni zrádci strany, politici, jejichž minulost se zdála naznačovat, že se stali skrytými škůdci.

Zrádci lidu chtěli restauraci kapitalismu. Pro komunistický řežim to byl stejný zločin, jakým by pro kapitalistický systém byla snaha o jeho přeměnu na komunistický.

Podle Stalinovy teorie o zostřování třídního boje museli v komunistických stranách být skrytí agenti, poslední zbraň zkomírajícího imperializmu. Museli tedy být i v Československu, když již byli odhaleni v Rumunsku, Bulhharsku, Maďarsku i Polsku.

Udělal jsi to a to, soudruhu, zradil jsi věc, za níž strana přinesla tolik obětí.

Co ono „to a to“ znamená, je nepodstatné. Každý politik má svoji porci másla na hlavě. Když nelze jinak, posype si mastnou hlavu popelem. Jenže to v té době nestačilo.Musíme stále vidět, že v té době existovala snaha Západu československé politiky diskreditovat. V případě Slánského to byla fáma, že se připravuje jeho útěk na západ.

Geopolitický zájem Západu směřoval k potlačení levicového hnutí v západní Evropě i v USA a k likvidaci nebo při nejhorším alespoň oslabení režimů v sovětské zóně vlivu. 

V mediích se objevila zpráva, že jakýsi americký profesor připravoval pro CIA dopisy nebo pohledy, které vypadaly jako nevinná přání k narozeninám nebo vánocům. Vtip byl v tom,  že vždy obsahovaly nějaké zdánlivě kódové slovo nebo podezřele vypadající sdělení. Vyšetřovancům zřejmě připomněli Flanderkovo, že „každé zapírání jen ztěžuje přiznání“ a tak se z lásky ke straně přiznali. Nebylo důležité za co, ale to, že byli odsouzeni.

Velkou roli v podněcování obav z působení imperialistických agentů údajně hrál polský podplukovník, agent CIA, Józef Światło.

Když byly aktivity CIA po padesáti letech odtajněny, tato organizace si obratem vynutila jejich opětovné utajení.

 

Vztah k církvím v období 1948-52

Co se učí: Stát omezoval vliv církví. Rušil kláštery a vystupoval proti vysokým církevním hodnostářům. Vysoká pozornost je věnována Čihošťskému zázraku a smrti faráře Toufara.

 

Co lze dodat: Je pravda, že se moc snažila omezit vliv Vatikánu, protože ten rozhodně nebyl novému režimu nakoněn a snažil se mít botu ve dveřích.

Studenty zřejmě překvapí, že v letech 1948-52 bylo náboženství (katolické či evangelické) povinnou součástí osnov základní školy s tím, že rodiče měli možnost svoje dítě odhlásit, podobně jako z tělesné výchovy. Později se systém změnil, výuka zůstala na základní škole, ale rodiče svoje děti museli přihlásit. V konečné fázi byla výuka převedena na jednotlivé farnosti.

Vysvětlení dvojitého přístupu k náboženství je pravděpodobně cimrmanovské. Většina z tehdejších politických vůdců pocházela z chudého prostředí a prošla náboženskou výchovou. Nakonec se stali ateisty, ale jako Cimrman se báli, aby je za to bůh nepotrestal.

 

Pronásledování pilotů, kteří bojovali v Anglii

Co se učí: Současná propaganda toto téma zjednodušuje odkazy na jednotlivé případy, kdy byli piloti odsouzeni za pokus o přechod hranic a skončili v pracovních táborech nebo ve vězení.

 

Co lze dodat: Jde o fascinující téma, protože je spojeno s otázkou, co bylo dřív: Nenávist komunistů k pilotům, kteří pomohli na straně Británie k poražení Německa, nebo skutečnost, že se někteří piloti organizovali na západě v očekávání 3. světové války a byli ochotni bojovat proti vlastní zemi.

Spolupráce s cizími zeměmi a jejich tajnými službami je sama o sobě obrovské téma. Česká republika je možná jediný stát na světě , který uzákonil, že spolupráce s cizími výzvědnými službami přidává body při hodnocení třetího odboje.

 

Měnová reforma v roce 1953

Co se učí:  Obvyklé je toto klišé:  Prezident Zápotocký lhal, že nebude, občané přišli o peníze a dělníci protestovali v Plzni a Ostravě.

 

Co lze dodat: Reforma, známá jako „měna“, je jedním z nejvýznamnějších bodů československé historie. Co na tom, že podobné reformy probíhaly po válce ve většině evropských zemí.

Československá reforma se totiž netýkala jen peněz. Byla spojena se zrušením přídělového systému a dvěma naprosto základními změnami v sociální oblasti. Byl zaveden univerzální důchodový systém a bezplatná zdravotní péče. Od té doby nikdo nic lepšího nevymyslel a oba systémy přežily.

Studenty by mohlo zajímat, že podobnou reformu zdravotnictví inicioval na začátku šedesátých let v kanadské provincii Saskatchewan Tommy Douglas, její tehdejší premiér. Trvalo nějakých dvacetlet něž ji postupně přijaly ostatní provincie a byla formálně potvrzena jako Canada Health Act (1984). Proti reformě protestovali lékaři, ale nakonec rozum zvítězil, z reformy se stalo rodinné stříbro a Tommy Douglas byl posmrtně zvolen nejvýznamnějším Kanaďanem všech dob.

 

Rok 1960 – historický mezník

Co se učí: Rok, kdy Antonín Novotný prohlásil, že v Československu zvítězil socialismus je absolutně opomíjen.

 

Co lze dodat: Vyhlášení vítězství socialismu znamenalo, že strana a vláda má život v zemi pod kontrolou a že socialistický charakter již nabylo i zemědělství. Do názvu republiky přibylo jedno „S“.

Součástí slávy byla i amnestie, která, poprve od roku 1948, zahrnovala politické vězně. V roce 2017 se k amnestii vrátil český rozhlas. Jak jinak než kriticky:

„Jak na ně budou reagovat lidé v okolí? Mnohým se rozpadly rodiny, odcizily děti a zemřeli rodiče. Zůstávala otázka, jak naložit se svým životem. Další amnestie pak následovaly, například v květnu roku 1962, a stálou otázkou zůstává: Byly to opravdu akty milosrdenství?“

Otázka, jak má amnestovaný naložit se svým životem platí pro všechny amnestie, včetně té Havlovy.

Přidané „S“ zmínil Jan Werich v rozhovoru s Vladimírem Škutinou: Novotný se uklidnil, opatřil si svého spisovatele (Jana Procházku) a přestal šťourat do kultury. Jinak řečeno uvolnění na Hradě předznamenalo šedesátá léta.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Pozdravy z Královských Vinohrad se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

75 reakcí na K výuce dějin Československa – 1

 1. Slim napsal:

  Ptákovina.
  Srovnávat mccarthismus se stalinským terorem v ČSR?? Pokud mě paměť neklame, měli jsme 233 vykonaných rozsudků smrti z politických důvodů. Máte velmi slabé ponětí o historii. Navíc to začalo dřív než mc. v USA

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Z Wikipedie
   Mezi lety 1946 až 1956, během mccarthismu, byly provedeny dvě popravy (Julius a Ethel Rosenbergovi) ……
   K tomu je nutné dodat, že vnitropolitický vývoj v USA a ČSR byl diametrálně odlišný. Lze se celkem úspěšně domnívat, že ČSR do amerického vývoje zasahovala mnohem, mnohem méně než USA do československého. K popraveným patří také Mytiska, Němec a Pařil popravení za účast na vraždě v Babicích. Takových bylo mnohem víc.

   To se mi líbí

  • Slim napsal:

   V otázce datování mc. je česká Wiki příliš benevolentní, tady je třeba jít do lepších zdrojů. Éra mccarthismu ve vlastním smyslu slova nastala až začátkem roku 1950:

   McCarthy’s involvement in these issues began publicly with a speech he made on Lincoln Day, February 9, 1950, to the Republican Women’s Club of Wheeling, West Virginia. He brandished a piece of paper, which he claimed contained a list of known communists working for the State Department. McCarthy is usually quoted as saying: „I have here in my hand a list of 205—a list of names that were made known to the Secretary of State as being members of the Communist Party and who nevertheless are still working and shaping policy in the State Department.“[17] This speech resulted in a flood of press attention to McCarthy and helped establish his path to becoming one of the most recognized politicians in the United States.
   The first recorded uses of the term „McCarthyism“ were in the Christian Science Monitor on March 28, 1950 („Their little spree with McCarthyism is no aid to consultation“);[18] and then, on the following day, in a political cartoon by Washington Post editorial cartoonist Herbert Block (Herblock).
   https://en.wikipedia.org/wiki/McCarthyism

   Je fakt, že k výuce moderních dějin by se mělo mnohé přidat. Článek ale obsahuje vedle pravdivých, také povážlivá tvrzení. Třeba:
   Jenže jejich uskutečnění bylo podmíněno vítězstvím ve válce. Otázka tedy je, čemu atentát na Heydricha vlastně prospěl.

   První věta je správná, pokud vím. Ale druhá prozrazuje zcela ahistorickou perspektivu, totiž znalost toho, „jak to dopadlo“. A to se koncem roku 1941, kdy se Anthropoid chystal kupodivu nevědělo…

   Československý odboj naopak slyšel, že v Čechách je přílišný klid, významné zbrojovky jely naplno atd. A druhá část republiky, Slovensko, bojovalo po boku Němců na Východě (nejlepší slovenský stíhač zaznamenal na Me-109, tuším, 33 sestřelů sovětských letadel). Je pochopitelné, že existovaly obavy z tzv. „vestfálského míru“, tedy že po konci války český stát nebude mít staré hranice.
   První kdo tyhle obavy měl, byl Edvard Beneš (přečtěte si vzpomínky jeho tajemníka Eduarda Táborského – Prezident Beneš mezi Východem a Západem, MF, edice Archiv, Praha 1993).

   Vzápětí po atentátu byla oduznána Mnichovská smlouva (nejprve v červnu Sovětskýcm svazem, pak v srpnu V. Británií. Československá účast na boji proti nacismu byla „zviditelněna“ a (po)otevírala se cesta k obnovení ČSR.

   To je odpověď na otázku „k čemu byl atentát?“

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    V podstatě se i atentátem prokázala dost typická česká vlastnost. Začít cokoli musí někdo zvenčí.I Sámo byl Frank a ne Slovan. Husitské nepokoje vyvolala Kostnice, Bílou Horu evangelíci z Německých zemí, bez WWI by nebyla ČSR, za Únorem stál Stalin, Sorosova podpora Havlovi a spol je také známa. Bojím se další zahraniční akce.

    To se mi líbí

    • LB napsal:

     Tedy řekl bych spíš, že husitské války způsobil Jan Hus, resp. to co mu provedli.
     Jestli v Kostnici, nebo třeba v Kolíně je druhotné. Jinak máte pravdu, že bez WW1 by nebyla ČSR.
     V tom, že Únor způsobil Stalin, by s vámi asi nesouhlasil V. Klaus. Onehdy napsal do Lidovek článek, že „komunisty jsme si zvolili sami“

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Kde upálili Husa je druhotné, ale bylo to mimo české území. Komunisty jsme si zvolili sami, ale pod vlivem zahraničních událostí. Tedy nejen Stalina, ale i Mnichova, Jalty a Postupimi.

      To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       Řekl bych, že volba KSČ obyvatelstvem v poválečných letech byla vcelku logická – demokrati chtěli pokračovat v mejdanu jako by se nic nestalo, veřejnost měla v čerstvé paměti počet obětí, které ona strana přinesla, včetně toho, že byli první v hledáčku, a zacházelo se s nimi často bestiálně.
       Krev během 20-ti let stříkala opakovaně proudem, nebylo snad rodiny, která by nebyla poznamenaná díky těm dvoum konfliktům – lidé tehdy dovedli ocenit obrovské utrpení a oběti v bývalém SSSR, stejně jako množství padlých při osvobozovacích bojích …
       Dnešní kecy o omylech atd. jsou nejen hloupost a lež, ale jsou především nedůstojné – ach, kampak dnes s důstojností, ta se v době Řeporyjských věrozvěstů nenosí …
       Proč se sakra máme za volbu našich předků stydět, či omlouvat , nota bene po jeho zkušenostech jak s válkami, tak s krizí, hladem, atd.???
       Omluva by byla potřeba ( a nevím, jestli by stačila, popřípadě jestli bych byl takové omluvy schopen ) v momentě, kdy by české obyvatelstvo ve volbách před II.WW masivně volilo Konráda H., napomáhalo německým ordnerum v boji proti vlastní republice, a sabotovali vlastní vojenské, policejní a správní složky v zájmu tehdejší Říše…
       Příčilo by se mi za to omlouvat, za vlastizrádce … Ale omlouvat se za volbu v letech těsně po válce je střílení se do vlastní nohy, a de facto to sudetoněmecké sani obrovský vyhovuje …
       Aneb chce-li české obyvatelstvo ještě posílit míru opovržení , s níž na nás nahlíží „nejen naši spoluobčané“, omlouvejme se vesele za svoje volby dále – dosáhneme jednoho, že takovým slabochům a názorovým hajzlům nepodá nikdo ani kůrku …

       To se mi líbí

   • poznamkovnik napsal:

    No z toho co jsem četl jsem si udělal dojem, že Britům se do toho oduznání (repektive garanci hranic před rokem 38 dlouho vůbec nechtělo. Zdá se, že Benešův šťouch z východu notně pomohl..

    To se mi líbí

    • Slim napsal:

     Máte pravdu, nechtělo. A myslím, že VB je jediná, která Mnichov neoduznala „od samého počátku“, nýbrž až od 15.3. 39. I když to jasně byla smlouva vynucená na ČSR násilím. Oni pro to uvádějí nějaké právně doktrinální důvody, které si nepamatuju.

     Ale ona vůbec historie vztahů ČSR s VB je komplikovaná, sahá až k Versailleské smlouvě; snažil jsem se to stručně popsat v na Kose, a stejně to vylezlo na 3 články (28.-30.6. 2019), podívejte se tam.
     Lloyd George se svým způsobem ocitl v podobné situaci jako V. Klaus když podával přihlášku do EU. Podepsal ve Versailles smlouvu, ve kterou už nevěřil, nebo věřit přestával.

     To se mi líbí

     • Joda napsal:

      Kdesi jsem četl, že ony právně doktrinární důvody spočívají v tom, že „Vláda jeho (jejího) veličenstva se zásadně nikdy nemýlí“.

      To se mi líbí

     • oh napsal:

      Pokud se nepletu, tak ani Německo neplatnost od samého počátku neuznává, i když nám milostivě povolilo si to tak vykládat. A tam mi to vadí o dost víc, než u Velké Británie, pro kterou zjevně platí pravidlo „Impérium se nikdy nemýlí.“ 🙂
      „Die Eigentumsfrage bleibt natürlich offen.“
      (Odpověď Helmutha Kohla na úplně první novinářský dotaz na tiskovce po podepsání Česko-Německé deklarace, jakže se to má s nároky sudetských Němců na „odškodnění“)

      To se mi líbí

      • Slim napsal:

       „Němcem“ už se netřeba strašit. Stačí stát na svém právním názoru.

       https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2607269-neplatna-od-pocatku-nebo-az-posleze-pravni-nazory-na-mnichovskou-dohodu-se-ruzni
       „Nulitu“ mnichovské dohody zmiňuje i smlouva mezi ČSFR a SRN o vzájemné spolupráci z roku 1992. Česko-německá deklarace z roku 1997 o dohodě vysloveně nehovoří, konstatuje ale, že „každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor“.

       Od deklarace Zieleniec-Kinkel uplynulo 23 let, Posselt a mladá generace v SDL už vzdali a vypustili majetkové nároky ze stanov (minule když jsme to probírali, tak tam byl nějaký odklad, ale… uplývá čas což pracuje pro nás). Čas přináší jiné hrozby

       To se mi líbí

       • oh napsal:

        Bez ohledu na nějaké strašení se naskýtá otázka, zda ten svůj právní názor případně uhájíme před SDEU a „historickou pamětí“ Evropského parlamentu.
        To „nějaké zpoždění“ mi silně připomíná jojo.
        Sudetoněmecké krajanské sdružení vypustilo ze stanov zmínku o snaze získat zpět majetek zkonfiskovaný vysídlencům po druhé světové válce již podruhé v únoru 2016.
        Nicméně, Zemský soud v Mnichově – také již podruhé – změnu základního dokumentu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (Sudetendeutsche Landsmanschaft) zrušil a když už byl v tom, pro procedurální chyby zneplatnil i veškerá další usnesení ze zasedání Spolkového shromáždění Sudetoněmeckého landsmanschaftu konaného 27.–28. února 2016. Zda se vedení spolku proti rozsudku odvolalo, nebo uspořádalo nový sněm, aby totéž odhlasovalo potřetí, tentokrát snad už bez stejných procedurálních chyb, o tom česká média, včetně veřejnoprávních, usilovně mlčí.
        „Němcem“ už se netřeba strašit.“ Pravda, zásobu vhodných strašidel již máme také inovovanou.

        To se mi líbí

       • Slim napsal:

        William Bukový

        To se mi líbí

  • Josef K. napsal:

   Justičních vražd a úmyslných omylů bylo a je v americkém justičním systému řádově mnohem více, než kdekoliv jinde – a je zcela jedno, z jakých pohnutek se tak děje. Systém, ve kterém se, když se chce, vždy najde formální důvod k zastavení řízení, a na druhou stranu jsou nevinní lidé nuceni se přiznat pod hrozbou trestu smrti, je perverzní.

   To se mi líbí

 2. Hudec napsal:

  Ke každému z těch období by se toho dalo dodat spousta. Jen namátkou to vezmu od konce:
  „Otázka, jak má amnestovaný naložit se svým životem platí pro všechny amnestie, včetně té Havlovy“.
  Včetně té Klausovy, chtělo by se dodat.
  Což nemíním jako kritiku, jen jako doplněk. Historie je tak košatá, že bychom mohli dodávat spoustu dní.

  To se mi líbí

 3. strejda napsal:

  To jsou věčné otázky, opakující se postupně, jak šel čas, již od počátku Republiky. Odpověď na ně si musí každý najít sám, nebo mu bude vnucena. Tak tomu bylo od toho počátku. A i před tím naším počátkem to bylo stejné, jen ne tak palčivé – tedy, kdo ví?
  V roce 1989 to chvilku vypadalo, že se kolo dějin uklidnilo a svět se narovnal. Ale to již zbrojily nové síly na překlopení dějin. Dává to smutnou naději, že při příštím zvratu tomu bude podobně. Jen dnes nevíme co bude správné a na co se bude zapomínat.
  Tragédií je tvrzení:
  Spolupráce s cizími zeměmi a jejich tajnými službami je sama o sobě obrovské téma. Česká republika je možná jediný stát na světě , který uzákonil, že spolupráce s cizími výzvědnými službami přidává body při hodnocení třetího odboje.
  Kdyby jen to, málokterá země, ani poražené Německo, zničila své tajné služby tak jako Česko po roce 1989 a obětovala své agenty. To se pamatuje generace a Češi se musí obejít bez účinné tajné služby, která bývá všude ve světě považována za pilíř státu. Jen vyložený sebevrah se odhodlá k jakékoli její podpoře či spolupráci. Služba musí „vařit z vody“ a tak nakonec údajný vražedný zabiják dostane policejní ochranu, aby mu někdo neublížil. To by nevymyslel ani nejlepší autor detektivek, to tu opravdu ještě nebylo.
  Těším se na nálet holubí letky.

  To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Naše slavná tajná služba nerespektuje základní zásadu, že má především zůstat tajnou. Ona se naopak prezentuje jako veřejná, asi tak ve smyslu „veřejný dům“. Jeví se mi, že je vlastně jen pobočkou jiné tajné služby.

   Z zamyšlení mě vždycky přivede už známý Peroutkův citát:
   „„Každý organismus brání se otravě cizí látkou. Lze předpokládat, že roztok židovského elementu v německém životě byl tak silný, že na to německý organismus reagoval jako na otravu. Proč tomu tak bylo, proč židovský podíl na bývalém německém životě byl tak velký, proč židovstvo v určité době spělo za německou kulturou a civilisací jako mouchy za světlem, to je snad jedna ze záhad historie. Proč tomu u nás bylo jinak, to si už dovedeme lépe vysvětlit.“

   Totiž co to mají ti Židé v sobě, že nakonec dokážou každého nasrat. Dříve či později, přátele i nepřátele, chudáky i bohaté, ateisty i věřící, na všech polednících i rovnoběžkách.
   Nevím, zda je to dobře nebo špatně, jen registruji, že to tak prostě je.

   To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Disent, a čerství demokrati jako hrom nejen že otevřeli a zveřejnili archivy se spolupracovníky kontrarozvědky, vědomě obětovali spoustu operativců v terénu ve službách civilní i vojenské rozvědky, tedy jim mnohdy podepsali rozsudek smrti… Čísla, ani průběh „onoho předání“ nově spřáteleným se nedozvíme …
   Usmívám se, co usmívám – chechtám se, když poplyšoví političtí komici zvrací cosi o servilitě v minulém režimu…

   To se mi líbí

   • idiotronic napsal:

    Ta ,,transformace“ tajných služeb (ve skutečnosti likvidace) je formou vlastizrady. Snad omluvitelnou tím, že tito lidé nemají vlast, nikam nepatří. Ale zarytí nepřátelé společnosti se často vydávali za ,,disent“ , a přitom to byli prostí kriminální škůdci.
    Jen v roce 1989 jsem zažil v provoze tři sabotáže,z nichž ta poslední svým rozsahem řádově převyšuje nějaké Čapí hnízdo, ale nikdo z ,,třetího odboje “ se k ní nehlásí,ač by v jisté době aspiroval na ocenění. Popsáno v
    http://www.outsidermedia.cz/jedenadvacaty-srpen-po-jedenadvacate/

    To se mi líbí

 4. bob napsal:

  Naprosto skvělé. Článek zkopíruji a schovám pro vnuky.

  To se mi líbí

 5. cobolik pacholik napsal:

  co to do pice znamena,uz vysvetlovac tu tej svojej historie to picus ,predpokladam pisal jicko a chuj mi kto pisal, zacate od roku 1918 cely cas cesko,mozem pochopit cisto len o pepikove nie som kokot aby som to nepochopil,ale cesky vysadkari,cesky piloti,v tom kraji tam ja sa ucil kus inaksiu historiu existuje len cesko,do pice a bude ucit tu pepikov historiu a sam ojebuje to kurva kukaj ludvo,to jak teraz ,cely ten zajebany bananistan zvane samostatne cesko,to tiez len vyjebana praha tam sa hemzi najviac najlepsimy historikmy a ucitelmi spravneho pohladu,chuj sudomerice,ci dajaka trebova praha,tam vedia, jicko ides ucit a kukaj co pises ja jebem na tvoje vysvetlenie z vysoka,canada vies,ze provincie a svoj kraj vidis len jednu provinciu dobre vyzsie holotnici pisu je ze to len zlomok co mozno napisat,hej este curda s gerikom nevedeli,kde nasi hosi skryty vlastne cesky hosi boha a na uniformach jaku picu mali napisanu,chuj jasne,ze nevedeli kurvy vyjerbane z reichu kde ich hladat az sa im z usi d kurilo,jak dumali kde,ale curda sa kontaktoval u moravcovych,pani moravcova sa stihla otravit a jej manzel a syn zaspievali,kde nasi hosi a vobec ich za to nemienim odsudzovat,ci kurva na nieco poukazovat stacilo kus a kurvy volke z reichu vedeli,kde maju ist a curda s tym kokotom druhym od nas,len identifikovali tych ceskych vysadkarov boha a historiu tu ide boha vysvetlovat jak sa uci v tych zajebanych bananistanoch tam,dobre chuj tu vybavene.
  dalej tak inteligentny clovek pisatel clanku hudacek tiez nijaky executive manager pick up dog shit jak ja o tych zajebanych sionistoch preco ich tak znenavideli v nemecku,ci kdekolvek a preco sa to stane ze ich odkedy su sa cas od casu neznesie, a preco vtedy v nemecku?bo oni nepojdu do alabnska,ci laos,ale tam,kde sa da najebat,ojebat a zajebat majland,kde niet co najebat ojebat a zajebat tam jich nema to jednoduche a logicke vyvetlenie,tak ja sa tu pisalo,ze je menej vtactva v pepikove a nejaka pani trafila na picny vlas,bo nema dobytka,hnoja,hovien,kde tie muchy a hmyz ziju toto iste s tou vyjebanou sionistickou holotou,oni sa tiez drzia pravidla,kde niet ani smrt neberie v reichu trimu picu bo nemusia tam byt bo volke platia cely cas,ale tu v tej riti to maju zatvu,vela nechyba a bude tu kokot,do chiny strach nedovoli,v rusii za iljica zacali bo tam zaculi,ze tam to kurva nikde na svete by sa tak nenabalili,ale iljic umrel okolnosti a nie len to pop videl dobre co by urobili s ich bohatstvom tak ich vyjebal za jelcina skusili zase a kurva dobre islo chodorovskij jasny priklad slusneho podnikania,ale kurva prisla brzda provozu kagebista,takze citat moj expertny vyklad kurva a nerobit sa,ze preco sa zidkov nema rado,zaklad ten ich talmud cely cas im vravim zmente to kus,bo kurva budete v nebspecenstve a zabijanie nevinnej holoty neznesiem,ked ju mozno pripriet inac a nie zabijanim,keby slechto fifth vadilo kludne vymaz,ale najprv sanuj volnost slova dnes mi tu matka bosov kladla si prst na usta,ked som vonku jej hovoril,co robia afroniggers tu,to jak by do mna strelil kurva free land a ona prst na usta jak za lepsich zitrku,ja biely kokot robil neamerican,cez ulicu traja otroci z mexico ilegalny rucne demolovali pristavbu bo nijaka masina nevojde vsetko rucne a vozili rucne v koleckach oni tiez robili ja na rozdiel od nich platim dane a afroamericania rabuju a palia,co potom z mojich dani bude trebalo opravit ci kupit a ona mi ikazuje prst na ustach ta boha tak ne,hezky beletricky prispevok mozno sa zabavit a hlavne tie zajebane prsty nezabudnut…

  To se mi líbí

 6. bob napsal:

  Nikdy by mě nenapadlo, že v souvislosti s uváděním historie na správnou míru pochválím můj „oblíbený“ Rozhlas Plus. Uvedl zajímavý pořad o Fučíkovi, který nebyl „černobílý“ .
  A myslím, že jedním z mnoha poselství historie by mělo být poučení, že vlastně žádná událost neproběhla „černobíle“. Ale jsme zase u toho. Záleží na tom, jak se to uchopí.
  Bojím se, že Člověk v tísni by uvádění věcí na pravou míru pojal poněkud jinak, než autor tohoto skvělého článku
  Díky článku jsem si vzpomněl na svá školní léta (většinou 60.léta) a výuku dějepisu.
  Myslím, že na tehdejší dobu (aspoň v mých hodinách dějepisu) byl správný přístup.
  Obrovská pozornost byla věnována prvobytně pospolné společnosti, starému Egyptu a na novodobou historii (20.stol.) už nezbyl čas.
  Vždy bude záležet kdo bude naše děti, vnuky učit a tak trochu (hodně) na nás

  To se mi líbí

 7. bob napsal:

  Nějak mi to nedá.
  Vezměte si, že existuje na stejnou událost na jedné straně výklad ÚSTR, na druhé straně výklad Josefa Skály (KSČM). Třeba na Mašíny. Na (ne)štěstí se k oběma výkladům dostanete.
  Ale půjde o zcela jiné příběhy. Tak si říkám, že je štěstí, že jejich cesta (myslím Mašínů) minula Řeporyje…:-)))

  To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   ÚSTR jako zdroj ??? Inu, proti gustu … Tedy pokud nevadí silný ideologický balast, a dle mne nedůvěryhodnost daná ideologickým zadáním při vzniku, spornými aktivitami, výstupy jak onoho ústavu, tak jeho členů či představitelů.
   Pro mne nedůvěryhodné …
   Ostatně metamorfóza původně novináře v „historika“ ( spíše však hysterika“ ) , bývalého šéfa onoho ideologického úřadu na vyřízení si účtů se socíkem, jenž je nyní schován v lůně strany téměř zakladatelky co by její praporečník toho správného výkladu dějin v patlamentu – ano, jistý Žáček … Profesionální bojovník proti „komunismu“ , z novináře na sociálních vědách metamorfovaná persona během roku na fildě v historika, vlastně pardon – mimořádný intelekt dovoluje absolvovat novinařinu 87-92 na sociálních vědách, u toho během r.90-91 studuje historii a politologii – odtud prý ono používání titulu „historik“ 😂 …
   V novém tisíciletí dodělal postgraduál ( není uvedeno jaký ) na sociálních vědách, a s podporou jakési nadace v letech 95-96 na Stanfordu absolvuje Centrum pro Ruská a východoevropská studia …
   Tato persona v té dnes už téměř náckovské strany slouží co zdroj a „vědecký štít“ pro takové titány ducha, jako je Novotný, a nejen ten celý triumvirát expertů na osvobození a moderní historii, jenž je schopen velebit jednotky SS a rozpoutat jakýkoliv konflikt …
   Ve zkratce – Žáček je ideolog, který se neštítí ničeho – pro mne „kolaborant“ s „německým pojetím českých dějin …

   To se mi líbí

 8. vonrammstein napsal:

  Nějak mi uniká, kdo tu stručnou kroniku našeho vesmíru splichtil. I když silně tuším.

  To se mi líbí

 9. Slim napsal:

  OT, ale věřím že zajímavé a aktuální (a nenapadlo mi kam jinam to dát)

  https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pekova-druha-vlna-nebude-za-pul-roku-covid-zmizi-40326320#seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=eDaqmfi8z3I-202006030802&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=

  S.P. přitvrdila a dopustila se TESTOVATELNÉ předpovědi, to je vždycky dobré. Po vánocích uvidíme.
  Dr. Peková je zajímavá osoba a vyvolává poměrně silný ohlas. Tak jistý Olin Borus ze Zlína pod článkem píše: Nevím proč, ale této paní věřím… 😀

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Já jí věřím taky. Není placená státem za zmanipulovaný výsledky, jede si svou tvrdě vědecky podloženou teorii. Odmítá akceptovat státem nařízenou paniku. A má na to gebír, protože je odbornice přesně v tom potřebným oboru.
   Bourá vládě light nácviky mimořádnejch stavů. Hodná holka. Víc takovejch.

   To se mi líbí

   • Laco G. Mlynář napsal:

    Jo to je bezva baba odbornice, asi jako ten vrchní epidemiolog ve Švédsku. Má skvělé výsledky, Sverige 10 milion duší jako Česko a nakažených je 40,803, pod drnem už 4,542 nebožtíků.
    U nás, kde skvělou Pekovou nepustili k veslu, je to takto: 9,414 nakažených, 325 nebožtíků.
    A to ještě Švédsko testuje méně, než Česko.
    Ale hlavní výsledek uzavřených účtů poznáme až na konci roku, kdy se sečte propad HDP, vyjádřený miliardách USD a nárůst zadluženosti. Zatím je to s dluhem na hlavu v Česku a Heja, Heja Sverige takto: Debt Per Capita [+] 2019 CZ 7,194$ Švédsko 18,489$.
    Takže Heja, Heja jsou zadluženi téměř 3 x víc, než český hloupý Honza, který se snaží utrácet jen tolik, kolik vyprodukuje a nesouhlasí s tím, že celý svět se zadlužuje rychlostí tryskového letadla a splácí pouze úroky.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     A Vy máte v hrsti nějakej důkaz, že kdyby k veslu Pekovou pustili, nakaženejch by bylo řádově víc? Sem s ním! To nesmíte tajit, je to věc národního zájmu.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      To se mi líbí

     • Laco G. Mlynář napsal:

      Ramsteine, dopisuji si s prof. Václavem Hořejsím, spolužákem z mládí (mimochodem katolíkem s řadou článků o vztazích víry a vědy, například na Aktualne.cz má stovky blogových článků), který má sice výhrady k profesorovi Prymulovi, ale v zásadě velmi chválí postup vlády v potírání breberky. No a čísla, která jsem uvedl jsou jasně vypovídající. Peková je šarlatánka, která se snaží prosadit pouze své komerční zájmy a zatím v životě nic nepředvedla.
      A více než to. Finální rozhodování o válce s breberkou musí být vždy politické, ale brát v úvahu hlediska epidemiologická, ekonomická, sociální, sociologická, etická a čertví jaká ještě.
      Nějaká mladá bába, která za sebou nemá nic, než 3 přístroje v chudičce vybavené laboratoři pro mne není žádnou zárukou nějakého správného postupu.

      To se mi líbí

     • oh napsal:

      Bohužel, moje přísně tajné spojení do alternativního vesmíru, kde se tak stalo, bylo nevysvětlitelně přerušeno a dosud se mi ho nepodařilo obnovit. 🙂
      Nicméně, kolektivně imunní nezávislý a prakticky neodvolatelný úředník, hlavní švédský epidemiolog Anders Tegnell připustil, že úřady mohly situaci řešit lépe. Informoval o tom zpravodajský server BBC News.
      „Evidentně je tady velký potenciál pro zlepšení. Kdybychom se se stejnou nemocí setkali příště a věděli přesně to, co o ní víme nyní, myslím si, že bychom volili cestu někde mezi tím, jak postupovalo v uplynulých měsících Švédsko a jak postupoval zbytek světa,“ prohlásil Tegnell ve švédském rozhlasu.

      To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Prof. Hořejší měl ráno v ČRo v Jak to vidí rozhovor, kde Pekovou kritizoval a naznačil, že není úplně na úrovni oboru (poté co odešla z jejich ústavu). Takže Laco má zřejmě pravdu o tom, co VH tvrdí. (Jdu po práci, třeba sem někdo dá odkaz, zatím tam není.)

    Jinak – UVIDÍME! Proto je důležité, že se dopustila testovatelné předpovědi. Je nesmysl vycházet z politických sympatií k Babišovi a potřeby obhájit kroky vlády, což vede, jak je patrné, dva zdejší diskutéry.

    To se mi líbí

    • Laco G. Mlynář napsal:

     Ano, odkaz na podcast, kde si lze rozhovor poslechnout je zde: https://dvojka.rozhlas.cz/vaclav-horejsi-koronavirus-slabne-mozna-ho-uz-nebude-na-kom-zkoumat-8218101#volume
     Václav byl opravdu dobrý a v e-mailu, kterým nám spolužákům poslal upozornění na rozhovor napsal, že zejména posledních 5 minut to asi přehnal s politickou nekorektností vůči USA a že mu připadalo, že byl po odchodu ze studia sledován nějakým podezřelým pánem 🙂

     Z toho se věnoval jednotlivým bodům v těchto časech podcastu:

     7:20 Šarlatánka Peková,
     11:20 Jak jsme zvládli Kovid-19 jako společnost i vláda,
     18:00 Jak to vidí s vakcínou na breberku
     19:00 USA, jak to jde s nimi z kopce, společnost je hluboce nemocná
     23:00 Bylo vypuštění Falconu přelomem ve vědě?

     To se mi líbí

 10. lujjza napsal:

  OT
  „Liberální institut: Potravinová soběstačnost je drahý a nebezpečný nápad“

  Z článku např.:

  (…) „Jedno z hlavních poučení, které si můžeme vzít ze zkušeností řady zemí za uplynulých 150 let, je to, že posuny k politice potravinové soběstačnosti mohou skončit jedině tragédií,“ říká Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu a hlavní autor studie. (…)

  (…) „Obavy z nedostatku potravin na světovém trhu se ukazují spíše jako mylné. Pokud si uprostřed největšího omezení světové ekonomiky od druhé světové války lze objednat čerstvou sklizeň darjeelingského čaje přímo z plantáže, která dorazí do jednoho týdne, bylo by trochu přehnané domnívat se, že zítra nebudou brambory,“ komentuje Jiří Nohejl, hlavní ekonom Liberálního institutu a spoluautor studie. (…)

  (…) Poslanecká sněmovna v současné době projednává legislativní návrh skupiny poslanců na zvýšení potravinové soběstačnosti. Liberální institut ve své nejnovější studii ukazuje, že tento návrh je protispotřebitelský, neekologický, protiprávní a pomáhá dominantním hráčům, jako je Agrofert. Analýzu vypracovala trojice autorů Martin Pánek, Jiří Nohejl a Mojmír Hampl. (…)
  —————————————————–
  Něco takovýho vyblinkat a podepsat se pod to vlastním jménem…

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Liberalni-institut-Potravinova-sobestacnost-je-drahy-a-nebezpecny-napad-625981

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Jj. Když nemají chleba, proč nejedí koláče?
   IMHO byl Liberální institut drahý a nebezpečný nápad. 😉

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Vždyť všechno levně dovezeme…
    A platit budeme kurvama na dálnicích.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     K nám do hospody jezdí na vozejku kluk, co si před šesti lety při autonehodě přerazil páteř. Od pasu dolů je mrtvej, veškerý potřeby vykonává do pytlíku. Sám se označuje za kripla a my ho tak oslovujeme.
     Ať jde soudružka s tímhletím newspeakem do prdele. Protože prdel je hlavně prdel, řitní otvor či anus až na druhým místě. A důchod je důchod pro důchodce, nikoliv finanční pomoc seniorům.
     Na tyhle sračky (tělesný odpad) jednou dojedem, až se budem vzájemně udávat (oznamovat příslušným orgánům) za používání politicky nekorektních výrazů.
     Nasrat (defekovat), jó nasrat.

     To se mi líbí

    • oh napsal:

     Teď nevím, bude dostatečně politicky korektní, když se o hmotněné zástupkyni ombudsmana a spoluautorech tohoto zárodku Česko-politickokorektního slovníku vyjádřím jako o lidech s těžkým psychosociálním postižením?

     To se mi líbí

     • lujjza napsal:

      Vlastimil Vondruška: „Totální vymývání mozků. Po přečtení tohoto textu možná lépe pochopíte, jak se to dnes dělá“ – 4. 9. 2016

      Z článku:
      (…) Aby se dal nějaký problém řešit, musíme ho především přesně definovat. Někteří lidé si vůbec neuvědomují, jak důležitou funkci má přesný význam slov.
      A ti, kteří si to uvědomují, pracují často s významem slov naprosto demagogicky, neboť dobře vědí, jak snadno se dá obecné mínění zmanipulovat. (…)

      (…) Pokud chceme tuhle společnost napravit, je třeba říkat pravdu. A to znamená označovat věci správnými termíny, neskrývat nepříjemné skutečnosti za balast eufemismů. O tom, co sdělujeme, musí rozhodovat věcná správnost, a nikoli politická korektnost, jemnocit či osobní ambice. Na všechny děje a stavy společnosti máme prověřené pojmy, nevytvářejme nové. Český jazyk je mimořádně bohatý, používejme jen ty obraty, které jsou známé po staletí. Pak se rozhodně budeme na svět dívat reálněji a jednat pragmatičtěji. (…)

      https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Totalni-vymyvani-mozku-Po-precteni-tohoto-textu-mozna-lepe-pochopite-jak-se-to-dnes-dela-451636

      To se mi líbí

      • Minorita napsal:

       Přesně tak lujjzo 👍, to, co jste sem postup z onoho článku tvrdím spousty, spousty let…
       Nazývat věci pravými jmény, používat slova, mluvu v jejím pravém významu, věcně, k tématu, pravdivě, bez módních sračkoidních mluvnicko-řečnických berliček a kliček 👍 .
       Tak mne napadlo – asi by šlo o konec politiků a mediálních podržtašek … 😉

       To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Nebude. Protože to není pravda. Ta ženská je prostě degere…degenere… prostě blbá.

      To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Jo, to by Vám projít mohlo.

      To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Ať se nejen ta trojice duševních mrzáků chytí za ruce, a hupne do Machochy … V onom institutu ( kruci, na co dnes vlastně není založen nějaký institut plný deprivantů, netáhel a fanatiků všeho druhu ) jsou zadarmo drazí … Doufám, že jsou živi z peněz soukromých subjektů …

   To se mi líbí

 11. lujjza napsal:

  Kdo tu zcela nedávno s lehkým podivením napsal, že přejmenovávači zcela opomíjejí „Koněvovu ulici“?

  Tak to už neplatí.

  (…) Na žižkovskou radnici dorazila petice s více než tisíci podpisy, která navrhuje nazvat Koněvovu ulici v Praze jménem Marie Terezie. Petici na sociální síti zveřejnil starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09). (…)

  https://www.novinky.cz/domaci/clanek/petice-chce-z-konevovy-udelat-ulici-marie-terezie-40326729

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Tak na protest proti „vměšování Ruska do vnitřních záležitostí ČR“? To je setsakra zvláštní, že starosta vykládal bakalonovinám veřejně toto „Nikdo z nás nemá úplně radost z toho, že má ulice název po rozporuplném Koněvovi,“ řekl starosta městské části Jiří Ptáček (TOP09) pro Hospodářské noviny, které toto téma jako první otevřely v mediálním prostoru.“ již v červnu 2019. No, není pěkný ptáček tenhle starosta Ptáček?

   P.S. Vzhledem k tomu, že Žižka byl vlastně taky masový vrah a loupežník, měla by se nějak výstižně přejmenovat i celá Praha 3 Žižkov. Osobně bych doporučoval Kocourkov, Paďousy, případně Blbákov.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.