437-V.V.Pjakin ke globalizaci…


Vážení spoluhodovníci. Než si dám pauzu v „oblažování“ vás svými překlady, považuji za vhodné vám předložit jen část posledně uvedených „Otázek a odpovědí“ V.V.Pjakina s jeho poněkud nekonvenčními závěry a souvislostmi…

Globální prediktor (GP) s využitím COVID-19 realizuje dávno známý princip – rozděl a panuj. Pokud jde o Čínu, tak ta má zvláštní podmínky – ale jak  je to s ostatními státy? Pokud se všechny rozeženou do všech konců, pak to znamená zahnání mnohých z nich, a zvláště těch, kterým chybí kompetence k existenci státu, na hranici přežití. Nedopadne to tak, že tyto země budou hledat kontakt se státy v tomto smyslu silnějšími (např. bývalé svazové republiky s Ruskem)? Má to GP zapotřebí?

GP jistě nepotřebuje obnovu Ruska jako konceptuálně mocného subjektu globální politiky. Život je ale takový, že když GP provádí už 3000 let strategii vybudování světového řádu na planetě Země,  nemůže se zastavit a vzdát se realizace svých plánů. Oni jsou na to konceptuálně nastaveni a mají zformulovanou jistou mravnost a úkoly. Otázku přeformátování Ruska a SSSR řešil GP v průběhu 20.století, a v podstatě ji nedořešil. To ale nemění nic na úkolu úplného přeformátování celého světa. Tedy proces známý jako „globalizace“. Dnes mnozí říkají, že ke globalizaci nedošlo. Řekněme si teď něco o „rozejít se do všech koutů – do všech státních „bytů “… Koho lze kde najít a kdo s kým je spojenec.

Podstata spočívá v následujícím: – globalizace pokračuje, a spočívá v koncentraci řízení výrobních sil, různých výrob na Zemi. To neznamená, že mají být staženy do jednoho místa, jak se to říkalo dříve – kdy se vše dělá v Číně. Proč to bylo uděláno?  Tehdy se říkalo: – rozvíjejte sféru služeb, žijte komfortně, a vše potřebné bude pro vás vyrobeno v Číně, nebo jiné zemi s levnou pracovní silou. Vy přesunete výrobu do zahraničí a vaše italská obuv se bude vyrábět tam. Takže stroje na výrobu této obuvi se budou také vyrábět tam – a tak to šlo v dalších odvětvích. Když tedy probíhal rozvoj Jihovýchodní Asie, která se nerozvíjela v celém objemu, ale jen průmyslově, přesouvaly se tam výroby, zatímco konstrukční a zkušební střediska byla na jiných místech, a pouze spolupracovala s technologickými zónami se soustředěnou výrobou, s nízkými výrobními náklady, kam se přesouvaly výroby pracné ale i špinavé procesy. Naproti tomu v zemích „čistých a slušných“ zůstával jen servisní sektor. Tak tyto země ztrácely řadu kompetencí ve své výrobě, které jim už neumožňovaly dál existovat v podobě samostatného státu. Znamená to, že dokud máte výrobu někde v Číně, Vietnamu, atd. a všechno dostáváte odtud, zachováváte si iluzi o tom, že jste nějakým národním státem. Ale pokud selže logistika, a dodávky hotové produkce jak vám, tak i zákazníkům v zahraničí přestanou, tak budete zemí soběstačnou? Samozřejmě ne! Dokázalo by Rusko konkurovat všem zemím světa, je-li zbaveno vlastní civilní letecké výroby? Ne. Tento sektor je nutné obnovit, a pak teprve bude Rusko schopno konkurovat zemím, které takovou výrobu mají. Pokud to Rusko nemá, je kriticky závislé na dodávkách (mnohdy šrotu) ze zahraničí, které mu buď dodají nebo ne, a náhradní díly dodají nebo ne. Navíc je tu omezující otázka licencí na používání. Takže stát v podstatě leteckou dopravu neřídí.

Když se začaly budovat velkovýroby v Jihovýchodní Asii a v zemích 3. světa vůbec, spočíval úkol v tom, aby si státy vypracovaly nějaké kompetence, o které by se mohly opřít při zachování sebe jako národního státu. Aby všechny národní státy neměly takové průlomové sféry, na jejichž základě by se mohly udržet jako národní stát, bylo třeba, aby tato odvětví přesunuly do zahraničí (kde je levněji) – a všichni se vrhli tam. Výsledkem toho je, že pokud se Čína uzavře a poruší se logistika, tak příslušný finální výrobek nikde ve světě nebude. Epidemie koronaviru ukázala, že jsme sice rozšířili sféru služeb, ale výroba zboží se u nás prudce propadla, a nedokážeme vyrobit dokonce ani to nejnezbytnější, abychom mohli přežít režim autoizolace, a abychom se mohli zabezpečit nezbytným zbožím a službami.

Proto ve všech zemích vyvstal úkol, rychle navrátit část výroby, která by přinejmenším zajistila běžný život obyvatel v každé konkrétní zemi. Navrátit tu výrobu je docela jednoduché, protože je to lehký průmysl, a stáhnout ho včetně strojů a zařízení lze. Jiné je to ale s výrobou těchto strojů a zařízení, protože jsme mezitím ztratili potřebné kompetence – kádry pro celé spektrum toho, co by mohlo zabezpečit samotný stát. Zaberou tedy těžké strojírenství, vysoce technologická odvětví ze všech zemí, a pak řeknou – ty běžné věci si nechte… Proč? Zapomněli jsme na teorii zlaté miliardy? Existuje např. takový sektor jako mezinárodní cestovní ruch, s přelety zejména do vzdálených zemí. Proč se tam létá? Protože jsou na to prostředky. A kdo většinou létá – zástupci drobného a středního byznysu, pracujících většinou v odvětví služeb. Dokud bylo potřeba vytáhnout výrobu z jednotlivých zemí, rozvíjely se tam namísto toho služby. Jejich potřeba ale klesla. Kam s těmi všemi lidmi? Račte, prosím, do výroby – pokud ne, tak zemřít hladem je přece každého svobodné právo! Tak jsou všechny země v postavení úplné závislosti na nadstátním řízení – a vytrhnout se nemohou, protože je okamžitě zastaví. Řekněte, jaká síla „zavřela“ všecky státy do autolizolace? Schválila snad jakási světová vláda nějaký protokol a rozeslala ho ke splněním všem hlavám států?

Ne – vůbec ne! Už jsem několikrát řekl, že předtím, než celý svět „zavřeli“, byla provedena cvičení s Ebolou, MERS, SARS, atd. Smyslem těchto cvičení bylo vyhodnotit, jak budou fungovat mezistátní kooperační spojení v podmínkách jakékoli takové epidemie. Dopředu byla z nadstátní úrovně vytvořena taková kooperační spojení a formy globalizace výroby a spotřeby, aby – pokud zatáhnete na jedné straně za provázek, v druhé zemi vzniká problém. Pokud by se toho představení šéf nějakého státu nechtěl zúčastnit, velmi dobře ví, že toto představení směřuje k vypuštění inflační bubliny, visící nad světovým hospodářstvím, a že by byl okamžitě potrestán. A to tak, že by ho všem partnerům v byznysu dovolili sežrat. Hned by začaly takové hospodářské problémy, které by vedly k jeho svržení, a na účet jeho země by byly řešeny problémy světové ekonomiky – životní úroveň v zemi se propadne a po převratu se země dostane do určeného postavení.

Právě tento úkol sledovaly USA ve vztahu k Rusku. Potřebovaly státní převrat v Rusku, a na účet jeho zdrojů vyřešit problémy stabilizace světové ekonomiky. Takže bychom měli své přírodní a lidské zdroje poskytnout k zabezpečení jistých peněz – je jedno, zda v dolarech, eurech… Proto Putin stál před úkolem zajistit zachování hospodářství a nedovolit jeho rozkradení, uchránit zemi před rozdělením občanskou válkou, a zachovat v první řadě lidi. Putin tento úkol řešil a řeší, a my vršíme kompetence. Pro někoho je krize katastrofou, pro jiného šancí – a Putin, jako skutečný vůdce země, využil těchto objektivních okolností k dosažení subjektivních cílů – aby Rusko šlo dál po cestě k získání suverenity, navracení kompetencí ve výrobní sféře a ve vědě, pro zajištění existence Ruska jako státu – civilizace.

Všechny ostatní země jsou pod tlakem. Proč nebylo už dřív, v polovině osmdesátých, možné uzavřít země kvůli HIV? Protože existovaly dva tábory a nebylo společné informační pole. Teprve kapitulace SSSR a vznik monopolárního světa, jednotných pravidel řízení pro všechny, kdy SSSR rozdělili a zařadili jeho úlomky do světového řízení, teprve tehdy mohli zapůsobit. Jak by mohli působit na SSSR, pokud by byl soběstačný? Nijak. A proto musíme získat zpět svoji suverenitu, a dnes je Rusko vlajkovou lodí světa. V Rusku se zachovávají tradiční hodnoty, umožňující lidstvu rozvoj a nikoli degradaci. K jakému rozvoji může vést například homosexualita? Jen k úplnému vymírání. Ale normální rodina, kde jsou táta, máma a děti – to je rozvoj. Otázka je zřejmá, a jen my držíme tuto pozici. Svět už je zlomen, ale my obnovujeme suverenitu a dáváme lidstvu naději, že nevymře, že národy si zachovají svoji kulturu – ale jen pokud pochopí, že kvůli tomu musí vstoupit na oběžnou dráhu ruského světa. V opačném případě budou rozmáznuty, zničeny – a k tomu je vše připraveno. Je vyvedeno veškeré řízení. – A jaká může být suverénní politika nějakého státu, jestliže tento stát se není schopen zabezpečit ničím, a že je tam výroba jen kvůli tomu, aby se lidi nepotulovali bez práce, ale byli zaměstnáni prací o nízké produktivitě?

Už jsem opakovaně říkal, že GP byl už od konce 19. století znepokojen hledáním optimálního modelu existence společnosti, jenž by vyvážil technologický rozvoj světa s jeho sociálním uspořádáním. A takový model nalezli v podobě nového středověku, kdy státní mechanizmy fungují na úrovni středověku, ale vysoce technologická výroba a její odvětví jsou pod řízením nadstátním. Klasickým příkladem nového středověku je islámský stát (IS). Na takovou úroveň, v podstatě, spouštějí celou planetu Země. A učiní to, pokud Rusko vydrží a ustojí to. Rusko je nový maják…

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1372&v=1ShA7Wegf88&feature=emb_logo  – až 27:15

Překlad:      200527

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

11 reakcí na 437-V.V.Pjakin ke globalizaci…

 1. strejda napsal:

  To, co Pjakin napsal, působí velmi důvěryhodně. Již se setkáváme s následky světové epidemie a jejich vlivu na chod státu. Dluhy v natištěných penězích zahltí všechny státy a změní pohled na ekonomiku.
  Musíme brát v úvahu, že se Pjakin vyhnul Číně s tím, že má jiné podmínky. Ano, má! A tam také musíme hledat kořeny budoucí stability. Druhou možností je Rusko, prolezlé západním vlivem, ale stále nezdolané. Rusko, kde si národní část elit uvědomuje, že se hraje o všechno, o jejich budoucnost jako státu. Rusko má obrovskou rozlohu, suroviny, vzdělané obyvatelstvo a vyspělou technologii. Má ale malou populaci na samostatnou ekonomiku. Má proto dvě možnosti, vlastně tři. Tou třetí, očekávanou, je rezignování a zničení státnosti rozdělením na několik entit. Druhou je spojenectví s Čínou. To je vynikající možnost do určité úrovně. Nad ní je to rezignace na vlastní vývoj a podřízení se. Není to moc lepší než možnost třetí. A tou první je budování vlastního zájmového prostoru. To je cesta nejsložitější, ale ve výsledku jediná rozumná. Ovšem, pokud se nerozpadnou USA v chaosu, velmi složitá. Znamená to hledat a eliminovat vnitřní nepřátele podléhající globálnímu prediktorovi. Znamená to zhoršení mezinárodního prostředí.
  Ze všech pohledů je zřejmé, že svět čeká velmi turbulentní období a mohou v něm obstát jen nejschopnější. Zmínka o životním stylu života u muslimů není okrajová, je vysoce důležitá. Čeká nás boj o Evropu jak ji známe, ostatně již začal. U nás to vidíme přepisováním historie a vymýváním mozků mládeži. Ona jednou bude rozhodovat, jaký budeme mít svět.
  Zatím globální prediktor vede a vyhrává. Má zkušenosti i prostředky. Ale nemůže všechno. Musí brát ohledy na Čínu, na kterou má minimální vliv. Ale to je již jiná otázka. A odpověď na ni říká, že samostatné a silné Rusko jako třetí síla je nezbytné.

  To se mi líbí

 2. bob napsal:

  Takže si to shrňme:
  Nechceme: globalizaci, socializmus, kapitalizmus, násilí, války,diktaturu…
  Chceme: vysokou životní úroveň, špičkovou zdravotní péči, nezávislost, soběstačnost, bezpečnost, demokracii, nezávadné životní prostředí, kulturní rozvoj….
  Jak jednoduché a prosté (kdyby se to navzájem nevylučovalo)

  To se mi líbí

 3. jarek163 napsal:

  Děkuji za překlad…

  To se mi líbí

 4. oh napsal:

  Zatímco Trumpovi twitter v rámci boje proti fejkňjůs známkuje kvoky, Roura se pustila přímo do cenzury a smázla Michaelu Moorovi dokument Planet of the Humans, ve kterém se tradičním Moorovským stylem pustil do „ekoaktivistů“ a některých jejich „řešení“ klimatické krize. Ekoaktivisté se nejprve po premiéře „Planet of the Humans“ okamžitě začali dožadovat jeho stažení z distribuce, samozřejmě jménem Vyššího Dobra. Během několika dnů se jim podařilo dotlačit distributora „Films for Action“, aby film stáhl. Hlavní producent Moore tedy dal „Planet of the Humans“ volně k dispozici na YouTube. Zde film vydržel jen několik týdnů, kdy jej zhlédlo více než osm milionů diváků. Minulý týden jej ale YouTube smazal na základě stížnosti britského fotografa Tobyho Smithe. Podle Smithe je ve filmu v rozporu s autorským zákonem několik vteřin jeho záběrů z těžby vzácných zemin v Mongolsku. Princip „Fair use“ a zpravodajské licence již byly v rámci boje za Zelené Dobro zrušeny?
  Smith, který řekl: „Nekontaktoval jsem producenty filmu, ale obrátil jsem se přímo na YouTube, aby jej zakázal,“ protože prý nesouhlasí s vyzněním filmu, tedy autorskoprávní ochranu použil pouze jako účinný klacek a primárně mu šlo o umlčení „nevhodných“ tvrzení.
  Vysoce účinnou globální cenzurou a globálními zákazy publikace „nevhodných desinformací“ budujeme Šťastnou Obnovitelnou Zelenou Budoucnost!

  To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Hmmm, toho zajisté křišťálově čistého britského fotografa aby jeden politoval … Mohl mít, sice anonymně, ale přece, svých 5 vteřin slávy, ale jedině charakter, plus především jeho echt ekoaktiv srdce se hrdinně vzepřelo „emerické“ zpupnosti …
   Pane Bože, do čeho jsi to duši dal …
   Apropo, jak jinak se používá ona autorskoprávní ochrana v rozvinutém kapíku než jako klacek – tentokráte prý na „umlčení“ asi faktů, jenž ekoaktivistům nejdou pod nos, či je odhalují jako arogantní, agresivní, především však hlasité nedouky a možná i „byznysmany
   s budoucností a dotacemi“ 😉???

   To se mi líbí

   • oh napsal:

    Jak jinak? No přeci jako nástroj pro zajištění trvale udržitelných zisků. Proto se zákonu, upravujícímu (a pravidelně prodlužujícímu) délku ochrany „autorských“ práv v USA, říká „Mickey Mouse Protection Act“.

    To se mi líbí

 5. cobolik pacholik napsal:

  ja kurva ked tak kukam,je mozne,ze ku duchodu si budem dorabat v rusii bo z tade bude trebalo emigrovat abo ma samy vyjebu casom o tom dumam,ked citaju moje zjeby,docista nekorektne je to pravdepodobne,nema problem so soudruhom som mal podobne…

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.