435-Co z profesora Nikulina necitují


Kolem hranic Ruska existuje řada biologických laboratoří USA, nebezpečnějších než atomová bomba…

Respektovaného ruského a mezinárodního mikrobiologa prof. Igora Nikulina naše fejkomety citují sporadicky, a to ještě jen v souvislostech, ze kterých lze cokoli propagandisticky vytěžit ve prospěch USA a jejich tuzemských rektálních speleologů. Rozhovor, který jsem pro vás níže přeložil, se jim nepochybně nešikne…

Jaká je dnes situace kolem koronaviru a je pravda, že epidemie začala už v srpnu v USA, kde zemřelo několik vojáků?

Tu informaci potvrzuji. Navíc včera nositel Nobelovy ceny Luc Montagnier, který svého času objevil virus HIV, prohlásil, že Covid-19 byl vytvořen v laboratoři, a že o tom nemá žádné pochyby. Ke dnešku je to, bohužel, jediná vědecky potvrzená verze. V roce 2015 v nejrespektovanějším vědeckém časopise „Nature“ byl publikován článek skupiny amerických vědců, kteří oznámili světu, že vytvořili spojením viru SARS s koronavirem čínského netopýra, nový virus, který neexistuje v přírodě. Dokázali přesvědčivě doložit, že tento virus velmi dobře proniká do lidské buňky a hromadně se tam množí. Navíc zjistili, že proti tomuto nově vzniklému hybridnímu viru nejsou k dnešku žádné léky, nebo prostředky boje. Přinejmenším na něj nepůsobily ani monoklonální protilátky, ani známé protivirové preparáty. Proto řeči o tom, že jsme něco propásli, že je to úplně jiný virus, nelze brát vážně, protože přírodní zásobník není, a článek visí už 5 let, aniž by ho někdo dokázal vyvrátit a říci, že to tak nebylo. A dokonce všechna dnešní odhalení to vše není pravda a je to jinak, se snaží tento článek nekomentovat. Tváří se, že o něm neslyšeli a nevěděli o něm. Ve skutečnosti je to ale závažný projekt, na který bylo vynaloženo kolem 100 milionů dolarů, pracovalo na něm 6 univerzit, z toho 4 americké, jedna švýcarská a v posledním stadiu se zapojil ještě ústav virologie ve městě Wu-han. Virus v té době ale už byl vytvořen a ve Wu-hanu ho jen testovali.

 

Jak došlo k tomu, že Číňané testovali virus vytvořený občany jiného státu?

No, protože výzkumy v roce 2014 vylekaly dokonce i americké vedení, a prezident Obama vyhlásil moratorium na práci s nebezpečnými patogeny, které mohou pro člověka představovat hrozbu – m.j. SARS, MERS a viry chřipky. Takže všechny práce na posílení patogenity byly na území USA zakázány. Proto je, jak je u nich zvykem, převedli do jiné země.

 

Mnohé z těchto laboratoří jsou umístěny při hranicích Ruska (Ukrajina, Gruzie, Arménie, Kazachstan). Nachází se podél našich hranic většina těchto laboratoří, a proč jsou tam rozmístěny?

Rusko, Čína a další země, které Amerika řadí mezi svoje protivníky, jsou těmito laboratořemi obklopeny. Tyto laboratoře jsou ve 25 zemích*) a USA pokračují v činnosti, kterou světové společenství nijak nemůže kontrolovat. Nemůže je dokonce zkontrolovat ani prezident Trump, protože 5. srpna 2019 vyšel v NYT článek o tom, že bylo zavřeno největší vědeckovýzkumné vojensko-biologické centrum USA ve Fort Dettricku. A 31. srpna se objevil článek o tom, že se v USA objevilo neznámé plicní onemocnění, které pojmenovali nemocí kuřáků elektronických cigaret. Tehdy bylo infikováno 215 lidí, z nichž několik zemřelo, mezi nimi i vojáci USA. Už 11. září vedl Donald Trump poradu s pracovníky CDC (to je centrum prevence infekčních onemocnění), což je analog naší Akademie lékařských věd, na kterém požadoval zákaz prodeje elektronických cigaret na celém území USA. Takže možná ani nevěděl o úniku biologických zbraní na území Států – takže vlastně má alibi. Mezi 15. a 27. říjnem byly světové armádní hry ve Wu-hanu, kterých se zúčastnila americká delegace. Ze zhruba 200 amerických vojáků jich několik mělo zjevné příznaky virové infekce, a kteří z nějakého důvodu odmítli lékařskou pomoc a laboratorní vyšetření. Není vyloučeno, že ho přenesli do Číny náhodou, ale čas a místo ukazuje spíš na to, že šlo o diverzi. Mohla to být pátá kolona v onom ústavu virologie, kde se prováděly experimenty s lidskými bílkovinami – kulturou mandle, obdrženou z ústavu infekčních nemocí americké armády. Ty rozmnožili a přesvědčivě prokázali, že virus výborně proniká do lidské buňky a velmi dobře se v ní množí.

 

Podíváme-li se na virus Covid-19, můžeme určit, zda je původu umělého nebo přírodního?

Co tady povídat, jestliže máme upřímné doznání. Oni vyhlásili do celého světa, že vyvinuli nový patogen, který v přírodě být nemohl. Takže oni vytvořili tento virus z 80% lidského viru SARS a 20% koronaviru čínského netopýra, který člověka nikdy  nenapadal, bez ohledu na to, že ho Číňané jedli před 5-10-20 tisíci lety. Tento virus neměl bílkovinu, která by mu umožnila pronikat do lidských buněk. A tuto bílkovinu američtí vědci vytvořili, a jsou v ní 4 vložky z HIV. Nyní vykládat, že Číňan nemocný HIV snědl netopýra, který předtím pokousal luskouna – to je jako ve středověku, kdy tvrdili, že se myši rodí ze špinavého prádla a mouchy z hnoje, protože je středověcí vědci odtud viděli vylézat… Takže se nám pokouší vykládat nějaké pohádky o luskounech, kteří s tím nemají nic společného. Náměstek ředitele ruského Ústředního ústavu epidemiologie Alexandr Gorelov dokonce nedávno prohlásil, že máme problém s vytvořením vakcín, protože nemůžeme nalézt zvířata, ve kterých by se tento virus množil. Proto jsou řeči o přírodním původu koronaviru přinejmenším předčasné. Navíc i prohlášení laureáta Nobelovy ceny Montagniera má jistý význam. Proto já na základě souhrnu důkazů zatím vylučuji verzi přírodního původu COVID-19.

 

Je pravda, že Američané shromažďují v Rusku biomateriál – jak na to upozornil prezident Putin?

Američané, Britové a další naši „přátelé a partneři“ sbírají genetický materiál nejen u nás, sbírali ho i v Číně a dalších zemích – třeba na Ukrajině, v Gruzii – vůbec všude, kde to pro ně bylo z nějakých důvodů zajímavé. Hlavním účelem laboratoří, které vybudovali v našem jižním podbřišku, bylo provádění experimentů s vytvářením nových patogenů na konkrétním genofondu – lidí, zvířat a rostlin. Počátkem nultých let shromažďovali vzorky velmi intenzivně např. na Ukrajině. Teď už je nesbírají, zřejmě proto, že jich mají dost. V Rusku je rovněž sbírali někdy od počátku 90. let, ještě když byl program „Genom člověka“, na kterém jsem se zúčastnil. Požadovali výsledky našich výzkumů, a všechny vzorky, které jsme při výzkumu odebírali. Hlavním údajným důvodem byla potřeba prověřit, jestli jsme tam něco nekamuflovali, ale skutečný důvodem byl úplně jiný. Hlavně se tohoto programu účastnily desítky firem, firmiček a fondů, které sbíraly pro pokračování studia dědičných onemocnění, byly genealogické výzkumy, prodloužení života… Ještě nedávno, v roce 2016 prováděli na našem území vědecká sympozia, mormony, bůhvíproč, velmi zajímala genealogie našeho lidu, ale to vše nebylo bezpečné. Proto pokud se nemají shromažďovat osobní údaje v zahraničí, tak tím méně genetické údaje občanů. Zejména, víme-li o zvláštnostech takových výzkumů prováděných v amerických laboratořích. A profesor Montagnier prohlásil, že zhruba 13 tisíc amerických vědců pracuje pro Pentagon, právě v oblasti biologických zbraní, a to je závažný důvod ke znepokojení.

 

Jak lze zabezpečit náš genetický materiál před jeho použitím proti nám?

Je nutné mít svoje – rozvíjet svoji vědu. Kdo nechce živit svoji vědu, bude živit vědu cizí – je to jako s armádou. Z toho výzkumu, který jsem uváděl, vyplývá, že ti vědci si velmi dobře uvědomovali, že výsledek jejich práce představuje ohrožení lidstva pandemií, oni ale jen vysvětlovali, že velmi pečlivě dodržovali všechny předpisy a dostali veškerá povolení od americké vlády. Proto vykládat, že je to virus čínský, i kdyby to uniklo ve Wu-hanu, pokud se to skutečně podaří dokázat, jde o virus z 80% americký, protože z 15 autorů bylo 13 Američanů a jen 2 Číňané, kteří se navíc zapojili až do poslední etapy, kdy ten virus už existoval. Oni ho jen testovali na lidských buňkách.

 

Všichni tvrdí, že tyto výzkumy jsou nutné pro včasné odhalení virů a jejich zneškodnění.

Inu, pokud by nebylo té publikace, tak bychom jim snad i věřili. Ale, bohužel, každé 3-4 roky vznikají stále nová a nová onemocnění, se kterými se lidstvo dříve nesetkávalo. A říkat, že to byla náhoda nelze. Za posledních 20 let se objevil SARS, pak ptačí chřipka, prasečí chřipka, poté MERS, a teď tento Covid-19 – to je příliš často. Nové epidemie samozřejmě vznikají, ale dochází k tomu tak jednou za 300-400 let. A tady za 20 let 8 koronavirů, které nikdy na člověka neskákaly, najednou skáčí … To vypovídá o tom, že to není náhoda. Dokonce první název onoho blízkovýchodního respiračního syndromu „MERS“, bylo: „koronavirus získaný v medicínském centru v Holandsku“ – takže ho získali uměle a je to umělý virus.

 

A proto, bohužel, všechny ty experimenty jsou zločinné, jinak je nazvat nelze, a ty vědce je, dle mého názoru, třeba soudit v Haagu za zločin proti lidstvu. Protože podle oficiálních údajů už je kolem 2,5 milionu infikovaných, 150 tisíc lidí zemřelo, takže skutečně jde o zločin proti lidstvu.

 

Komu jsou ti vědci podřízeni?

Situace je o to nebezpečnější, že nejsou vždy podřízeni ani prezidentu Trumpovi, protože většina laboratoří je soukromá. Takže jsou podřízeni sponzorům, a těmi jsou soukromé americké korporace. Prezident Trump má, dle mého, docela vážné důvody nedůvěřovat WHO právě proto, že zhruba polovinu jejich rozpočtu tvoří právě peníze oněch farmaceutických společností. Ty rozdmýchávaly atmosféru kolem SARS, přesto, že epidemie neexistovala, zatímco oni už vyhlašovali pandemii, a s prasečím morem… kdy vyhlašovali pandemii. A tady, bůhvíproč, epidemii nevyhlašovali. Taková jejich podivná pozice vyvolává vážné podezření. A přitom WHO dosud žádné vyšetřování o původu daného koronaviru, ani přes vážná prohlášení světově respektovaných vědců, nepodnikla. Z toho plyne otázka, jakou roli tato, řekněme, nekomerční organizace, vlastně hraje.

 

Přejděme k výzkumným laboratořím, umístěným blízko našich hranic. Existuje středisko „Richarda Lugara“ nedaleko Tbilisi, zabývající se studiem jakýchsi písečných much…

Ty mouchy jsou přenašeči tak nebezpečné  věci, jako nemoc zvanou visceriální leishmanióza, typově podobnou antraxu. V roce 2006, když začala americká agrese proti Iráku, americké vojáky napadaly tyto mouchy a mnozí z nich onemocněli nemocí, projevující se ošklivými vředy po těle a dehydratací, která bez náležitého léčení může být smrtelná…

Oni je začali pěstovat, mimochodem – v centru Richarda Lugara existuje celá továrna na množení hmyzu, nebezpečných přenašečů, kteří v Gruzii nikdy nežili, žluté zimnice, západonilské horečky, horečky Zika. Takový hmyz na území Euroazie nikdy zaznamenán nebyl, ale poté, co začala „americká zdravotnická pomoc gruzínskému lidu“, se tento hmyz vyskytovat začal na ruském území Stavropolského, Krasnodarského kraje, na Krymu – a to, samozřejmě náhoda není a naši experti vyjadřují velké znepokojení touto věcí.

 

Nakolik může tento hmyz ovlivnit člověka a jeho geny?

Práce v tomto směru se evidentně vedou, přestože o nich nejsou oficiální publikace. Ačkoli v Lugaru jim cosi uteklo a během měsíce zahynulo více než 100 lidí, na kterých testovali jakýsi „nový lék“. Byl to závažný případ, bohužel ale žádné mezinárodní vyšetřování nebylo. Pokud jde o genetické zbraně, hranice jejich účinku nikdo nezná. Naši vědci také v 70.-80. letech měli za to, že příroda už vše vytvořila, tak proč vymýšlet nové. Ale, bohužel, to, co se děje posledních 20 let vypovídá o tom, že hrozba vyvolaná takovým vměšováním se do  přírody je mimořádně vysoká, a všechny následky neumíme spočítat ani my, ani nejnovější počítačové programy. Vezměte si bakterie použité v Mexickém zálivu ve víře, že zlikvidují ropné skvrny po velké havárii. Bakterie, sotva zkonzumovaly ropné skvrny, začaly ničit vše živé…

Právě proto byla v roce 1972 podepsána konvence o zákazu vývoje, skladování a šíření biologických a toxických zbraní. Dnes lidstvo stojí před problémem: – virus je zjevně umělý a vymkl se kontrole.

 

Jakou hrozbu ty laboratoře, umístěné kolem nás, představují pro občany Ruska?

Je to jako s tou puškou visící na zdi, která dřív nebo později vystřelí. Z území sousedních zemí přicházejí stále nová propuknutí různých nemocí. Jednou je to africký prasečí mor, jindy neštovice, zarděnky, botulizmus, pak zase vzteklina, atypická pneumonie… Tyto země, zvláště pak Ukrajina a Gruzie, se změnily v biologické bomby. A protože naše hranice s nimi jsou prostupné, a přijíždějí tisíce lidí, kteří tu mají příbuzné, přátele – je to situace velmi nebezpečná, protože náš genetický materiál je velmi podobný.

 

Jaký vývoj kolem koronaviru předpokládáte?

Mám jistou naději, že někde v červnu může přijít ústup onemocnění, protože bude teplota kolem 25°C a sluneční záření bude virus ničit – taková je naděje, ale ne jistota. Není vyloučeno, že v září přijde druhá vlna. Pokud u viru dojde k tzv. persistenci, bude sezónním onemocnění, jako je chřipka.  Způsobuje ale velké komplikace, protože napadá sliznici, v plících se objevují jakési „dírky“ které sice po léčbě zarostou, ale už nebudou schopny vykonávat svoji funkci, kapacita o 20-30% sníží, a člověk se stává invalidou. Takže, pokud dnes onemocní např. profesionální fotbalisté, znamená to pro ně, s vysokou pravděpodobností, konec kariéry, protože nevydrží zátěž současného sportu.

 

Jak hodnotíte karanténní opatření, přijatá v naší zemi?

Jako nezbytnost. Ale nedostatečnou – protože kdyby se u nás před 10-15 lety medicína „neoptimalizovala“, byli bychom připraveni podstatně lépe. Jen počet nemocničních lůžek se u nás snížil ze 120 tisíc na 80 tisíc, z profese odešlo velké množství lékařů… Tento tržní model to předpokládá – k čemu jsou nějaké rezervy? To je přece mrtvý kapitál… Takový přístup demonstruje svou krajní neefektivnost v podmínkách mimořádných situací. A dnes nejvíce trpí země, které se považovaly za vítěze, – a dnes jsou lůzry. USA, Británie, Itálie, Španělsko – byly naprosto nepřipraveny. Mimo jiné i díky oné „optimalizaci“, která proběhla v desítkách zemí světa – možná to bylo tak i vymyšleno.

Ze širšího pohledu vzniká dojem, jakoby vše šlo podle dopředu daného plánu. Všechny země přijímají stejná opatření, samy pohřbívají svoje hospodářství, ale stejně to není řešení problému.

Sovětský systém, především v boji s infekčními onemocněními, byl nejlepší na světě, a tuto epidemii by utlumil jistě do 2-3 měsíců. V SSSR se vyrábělo přes 80% světové produkce vakcín – dnes, bohužel, nevyrábíme více než 2% a úplně jsme se svěřili naši západním „partnerům“, se vším, co z toho vyplývá.

 

Nakolik lze srovnat hrozbu biologické a jaderné války?

Bill Gates ne příliš dávno prohlásil, že 3. světová válka bude jiná, než jakou jsme si ji představovali ve 20. století. Nebudou hromadné jaderné údery, přesuny ohromných armád, – bude tajná, hybridní a zejména s použitím biologických a chemických zbraní. Takže vstupujeme do éry tajné války, kde kromě bojujících existuje i jakási třetí strana, která se války formálně neúčastní, ale fakticky ji pohání. A tajná válka, tj. tzv. “světová vláda“ a „ páni světových peněz“, za jejichž peníze se točí filmy o všelijakých pandemiích, apokalyptické filmy, za jejich peníze jedou kampaně v tisku – patří jim cca 80% tzv. nezávislých médií, za jejich peníze se lidstvo straší, že přijde apokalypsa a všichni zemřeme (s výjimkou některých vyvolených). Je to jakýsi scénář, který nám vnucují. Mám takový pocit, že zkrátka zešíleli…

Předejít takové katastrofě lze předejít podpisem protokolu USA, Ruska, Británie a dalších zemí, podobného tomu, který byl na půdě OSN vypracován v roce 2001, na němž jsem se podílel, když jsem v OSN pracoval, a vznikla tak Organizace pro zákaz biologických zbraní. Je zapotřebí organizace s mandátem VS OSN, vybavená kontrolní a sankční funkcí.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=nPJE8HZOfts

Překlad:

*) Máte-li zájem se dovědět o těchto laboratořích víc, uvádíme níže na materiály v ruské i anglické verzi:
https://zen.yandex.ru/media/id/5a2a6a5e8c8be390056bce19/sekretnye-biolaboratorii-pentagona-5a61c9034bf161d862620d4a?utm_source=serp

The Pentagon Bio-Weapons

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

25 reakcí na 435-Co z profesora Nikulina necitují

 1. vonrammstein napsal:

  Opravdu by mě zajímalo, jestli je Nikulin tak naivní, nebo jestli nijak tajné plány na redukci/decimaci lidstva považuje za konspirační teorie.

  To se mi líbí

 2. bob napsal:

  Předešlu, že rozhodně nepatřím mezi rusofoby. Ale tomuto (ne)věřím stejně jako Pompeovi, který má důkazy….
  Je 965. teorie a beru ji z rezervou, stejně jako 964 předchozích

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Na vyjádření jednoho z vrchních „pindosmanů“ pasuje staré přísloví, že drzé čelo platí víc, než poplužní dvůr. Proto i níže uvedená reakce:
   Čínská rozvědka ohlásila hrozbu války s USA kvůli koronaviru

   Protičínská kampaň ve světě, kterou přihřívají USA kladením odpovědnosti Číny za globální pandemii, může přerůst v otevřený americko-čínský ozbrojený konflikt.

   Píše se o tom v důvěrné zprávě pro vedení čínské komunistické strany, připravené Ústavem moderních mezinárodních vztahů (Contemporary International Relations – CICIR), napojený na ministerstvo bezpečnosti, které je klíčovou výzvědnou strukturou ČLR.

   Ve zprávě, která přistála na stole předsedy ČLR Si-Ťinpchinga, se říká, že na Západě zesilují na Západě protičínské nálady, které dosáhly vrcholu od „jatek na náměstí Nebeského klidu“ v roce 1989. Tenkrát, odvetou za zabití demonstrantů, ovalily USA a západní země na Čínu sankce v podobě omezení dodávek zbraní a technologií.

   Nyní, dle mínění rozvědky, mohou USA zesílit vojenskou přítomnost v Asii, blokovat projekt „Jeden pás-jedna stezka“ a podkopávat bezpečnost v regionu. V souvislosti s tím se musí ČLR připravit na vojenskou konfrontaci dvou světových velmocí – říká se ve zprávě.

   Jeden ze zdrojů Reuters, obeznámený s obsahem dokumentu, ho přirovnal k „Novikovovu telegramu“ – depeši sovětského velvyslance ve Washingtonu, odeslané v roce 1946 do Moskvy, která měla odstartovat studenou válku.

   Ve zprávě se dále píše, že USA považují Čínu za hospodářskou hrozbu a rukavici hozenou západním hodnotám, a rovněž se pokouší podkopat pozice komunistické strany cestou úderu jejímu obrazu v očích lidí.

   Výhrady USA spočívají v tom, že: „… Čína měla zadržovat informace o epidemii v jejím počátečním stadiu, v represích proti lékařům a novinářům, kteří se pokusili připoutat pozornost k problému. Na čínských úřednících ležela zvláštní odpovědnost v informování světové veřejnosti, protože se jako první dověděli o problému“ – prohlásila oficiální představitelka Státního departamentu USA Morgan Ortegus.

   Namísto toho Číňané: „Vynaložili úsilí, aby donutili k mlčení vědce, občany a masmédia, k šíření dezinformací, které prohloubily krizi zdravotnictví“ – dodala.

   Jak 3. května prohlásil Heiko Maas, německý ministr zahraničí,: „…Čína má ještě šanci dokázat svoji transparentnost: – nepřekážet vyšetřování původu viru“.

   Ve stejný den prohlásil státní tajemník USA Mike Pompeo,: „USA mají podstatné důkazy o tom, že zdrojem patogenu, vyvolávajícího COVID-19 byla virologická laboratoř ve Wu-hanu“, a „Není to první případ, kdy je svět vystaven působení virů v důsledku poruch v čínské laboratoři“ – dodal.

   USA uvažují o zavedení nových cel na čínské zboží. Kromě toho se uvažovalo o odepsání části amerického dluhu vůči ČLR a zbavení Číny suverénní imunity před americkými soudy, což by poškozeným umožnilo podání kolektivní žaloby – informují zdroje v administraci.

   Pompeo nemluvil o tom, že byl virus vytvořen člověkem a souhlasil se zprávou Správy ředitele Národní rozvědky, vylučující genetickou modifikaci nebo to, že byl vytvořen člověkem.

   Jak prohlásil už 14. dubna ruský ministr zahraničí Lavrov: „Rusko zcela podporuje ČLR ve sporu se Západem. Pokusy o svalení hmotné odpovědnosti za rozšíření koronaviru COVID-19 na ČLR jsou nepřípustné“. „Když slyšíme soudy o tom, že bude Čína nucena zaplatit všem za to, že kdosi o výskytu této infekce kohosi včas neinformoval… Víte, to překračuje všechny meze slušnosti“ – dodal Lavrov.
   https://aurora.network/articles/150-rassledovanija/79140-razvedka-kitaja-zajavila-ob-ugroze-voyny-s-ssha-iz-za-koronavirusa

   To se mi líbí

 3. hans napsal:

  No, na Montagniera bych se neodvolával. Sice za práce s HIV dostal nobelovku, ale potom se vyznamenal tvrzením, že molekula DNA se dokáže přemisťovat ze zkumavky do zkumavky prostřednictvím elektromagnetického záření, jako když se teleportují lidi a věci ve Star Treku.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   A sakra. O týchto Montagnierových experimentoch som zatiaľ nevedel. Ale z toho, čo som o nich našiel usudzujem, že výraz „molekula DNA se dokáže přemisťovat ze zkumavky do zkumavky prostřednictvím elektromagnetického záření, jako když se teleportují lidi a věci ve Star Treku“ je hrubou dezinterpretáciou toho, čo zistil a vyplýva z nepochopenia toho, o čo ide. V podstate tvrdí, že DNA pri replikácii produkuje aj inú informáciu ako chemickú. On tomu asi hovoril EMS, ale to treba brať ako pracovný výraz, lebo dosť dobre dnes nevieme, o čo ide – je to niečo nové.
   A napokon – čo je na tom divného, že replikácia DNA, čo je svojim spôsobom rytmický dej, šíri tento rytmus do okolia?
   Netvrdím, že som to hneď na prvé počutie zobral, zistím si o tom ešte viac, ale nie som v stave túto hypotézu na prvé stretnutie vysmiať ako blud.

   To se mi líbí

 4. strejda napsal:

  von, vrátím se ještě k té vodě co teče vzhůru. V prvním odkazu zapomněli na vodotrysky, tam voda nejen teče do výšky a dokonce létá vzduchem.
  Zajímavější je ten druhý odkaz z roku 2011, tedy před 9 lety.
  … Záhadu nedokázal vysvětlit ani přítomný učitel. Tajmený kopec tak dál zůstává záhadou a je možné, že brzy ho obsadí vědecké týmy, aby této podivné záhadě přišli na kloub. …
  Učitel, dovede si to představit, ani učitel, vzdělaný člověk, žádný houmelesák, něco takového nedokázal vysvětlit. Co je skutečnou záhadou je, že se na místě za těch 9 let neobjevil skutečný odborný tým, který by objasnil původ té neznámé síly. Řešitel by dostal Nobelu cenu a patrně by byl největším fyzikem v dějinách lidstva. Mimo gravitaci by objevil další, dosud neznámou sílu.
  Není nutné skákat na každý plk.
  Co by mělo být pod vaši úroveň je tvrzení, že voda teče do kopce, na příklad mořské vlny zaplavují pláž. Já si na to téma troufnu tvrdit, že vodu zničím. Uvařím ji. A když vám to bude málo, rozložím ji na vodík a kyslík. Oboje umím. A kdyby i to nestačilo, zbavím se i kyslíku a vodíku. To také umím. Je to jednodušší než se zbavit Skřípala.
  🙂

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Matematika není právě moje nejsilnější stránka, většinu výpočtů, které potřebuji, dělají programy, takže jsem tu „práci“ nepochopil. Jedno ale nechápu vůbec. Jak lze dojít k tvrzení, že letadle neletí po rovnoběžce spojující stejná místa, ale přitom letí po přímce – nejkratší spojnici dvou bodů, která má na mapě tvar oblouku nebo i vlnovky.

   To se mi líbí

   • brtnikvbrlohu napsal:

    Na to stačí globus a provázek.

    To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Je to problém zobrazení kulaté Země do rovinné mapy. Tam vždy musí dojít k nějakému zkreslení podle typu mapy. Jak píše brtník, objektivní je jen porovnání na globusu.
    Apropó, jistě znáte vojenské speciální mapy v měřítku 1:75 000, které zavedla na našem území c. a k. armáda a používali se ještě po II. světové válce v čs. armádě. Ty mají vždy stejnou výšku, ale spodní okraj je delší než horní. A také mapy z horních vrstev jsou užší než ty pod nimi. Pozná to každý, kdo by je chtěl slepit „na doraz“. Nejde to. Lepil by globus v měřítku 1:75 000.
    Staří námořníci – a nemusí být tak staří – neplují na moři po nejkratší vzdálenosti – ortodromě – ale po křivce protínající všechny poledníky pod stejným úhlem, říká se ji loxodroma. V Mercatorově mapě je loxodroma přímka. Nastavíte si pevný úhel k cíli a plujete. Po ortodromě by se úhel musel neustále měnit a doufat, že to někdo nezvorá.

    To se mi líbí

    • rexus napsal:

     Bohužel byste jej neslepil. Jedná se o nepravé zobrazení, polyedrické. (Nepravé tím se rozumí, že účelem není, aby bylo jen konformní, či v určitých směrech ekvidistantní či ekvivalentní), ale aby splňovalo prostřednictvím zobrazovacích rovnic umělé podmínky jiné. To znamená, že se pomocí zobrazovacích rovnic převádí obraz ze sferoidického lichoběžníku na rovinný. A jelikož zachovává délky v horní a spodní rovnoběžce a v osovém poledníku v ose lichoběžníku, tak ostatní spojnice se zobrazují jako křivky vyššího řádu, (tedy ne jako přímky či oblouky kružnice či elipsy, což je typické pro pravá zobrazení) čili není to ani jednoduché ani pravé zobrazení, spíše hybrid. Něco jako vyrovnávací, či polymorfní. Dostal byste cosi jako okrájené jablko.

     To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Pochopit, že hlavní kružnice je na kouli „přímkou“ dá jistou práci a nakonec to nejde bez počítání a to ve sférických souřadnicích.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_kru%C5%BEnice

    A h.k. se holt v projekci obvyklé u map nejeví jako přímka

    A
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Ortodroma

    Důležité jsou zejm. ty body pod „Vztah mezi ortodromou a loxodromou“. (Jít po rovnoběžce je dokonce ta nejhorší strategie.)

    To se mi líbí

   • rexus napsal:

    Je topografický vrchol a gravimetrický vrchol. Obvykle je víceméně totožný topografický s gravimetrickým , ale někdy na mnoha místech Země je tomu tak, že oblý předmět opticky směřuje tedy jede k topografickému vrcholu, čemuž laik řekne kutálí se do kopce, ale nikoliv, kutálí se ve směru rostoucího geopotenciálu a ten je občas ve směru topografického vrcholu. Tak například, na oceánu např. Atlantském jede opticky loď tu do kopce, tu s kopce, jelikož opravdu hladina ekvipotenciální plochy je všelijak zakřivená a rozdíly činí i 150 m. Jenže fakticky jede“vodorovně“, tj, po místech se stejným potenciálem, čili po ekvipotenciální ploše. Ovšem, kdyby to někdo sledoval s výšky, a poměřoval od nějaké vyrovnávací matematické plochy, např. sferoidu vysokého stupně, tak by opravdu viděl, že tu je od vyrovnávací plochy níž tu výše.
    No geofyzika a geodynamika opravdu není snadná, třeba Stokseovy integrály, proto to nikdo nečte a pak říká po čase : voda teče do kopce. Ale nikoliv, do kopce neteče, teče vždy od gravimetrického vrcholu s nižším potenciálem do místa s vyšším potenciálem, čili zjednodušeně řečeno s místa, kde je menší tíhové zrychlení do místa, kde je vyšší tíhové zrychlení a občas se nekryje s topografickým vzhledem terénu. Nejvyšší je asi 3200 km pod povrchem Země, pak jen klesá k nule.
    Co se týče Vašich křivek, tak odborně se tomu říká geodetika, čili křivka mající nulovou geodetickou křivost. Není žádný problém jet po ortodromě, stačí znát Clairautovu rovnici, sin A*cos fí je konst. Čili co to znamená, na to by Vám stačil i starý osmibitový počítač jako byl ZX Spectrum, nebo chytrá kalkulačka Texas titanium. Zkrátka opravdu jednoduché, máte dva body A( fíA lambda A) B (fí B lambda B) a spočtete délku oblouku geodetiky takto :máte polární sferický trojúhelník Sp., A, B, pak SAB = arccos (cos (pi/2-fiA)*cos (pi/2-fiB) + sin (pi/2-fiA) * sin Pi/2-fiB) cos delta lambdaAB) * 6367545*pi/180°) což je cosinová věta pro stranu. Tu si v programu, stačí třeba archaický basic, necháte v cyklu rozdělit po třeba 50 m. A každých ujetých 50 m se spočte znovu souřadnice, kam jsme dojeli po 50 m a znovu délka do cíle = geodetiky a znovu kurs v daném bodě a cílovém pro kontrolu.
    Ten azimut v počátku takto : AA(azimut v boděA) : sin AA : sin (pi/2-fiB) = sin delta lambdaAB : sin (SAB/6367545*180/pi), z toho AA = arcsin ( sin (pi/2-fiB)*sin delta lambdaAB*sin (SAB/636754*180/pi )) a to je zase sinová věta a tohle musí každých 50 m. a máte vždy znovu kurs, čili azimut, jaký musíte po 50 m nastavit. A občas zjistit nezávisle FiA aktuálně a udělat součin sin AA cos FiA , zdali je konst. s danou přesností.Nic složitého, stačí i starý notebook ba i starý 8 bit. Ty úhly, když si to nakreslíte, tak jsou doplňky do pi/2, proto je pro pořádek tak nechávám, samozřejmě, že se může pak psát místo toho upraveně cos (pi/2- fi) = sin fi a pod. sin (pi/-fi) = cos fi. Ale pak je z toho zmatek. Jenže ani plout či létat po loxodromě není ve skutečnosti vůbec nic jednoduchého, kdyby totiž loď sjela z dráhy, je to k ničemu, pak kdyby se tím řídila, tak to bude již jiná loxodroma a dopluje o dost jinam. Musí se opět zjistit místo, kde se nachází loď aktuálně, a znovu vypočíst azimut, který nutno dodržovat. A to je o dost složitější. To proto, že loxodroma má nekonečný počet závitů ačkoliv délka je konečná a nedá se s ní tak jednoduše počítat ani na kouli, jako s ortodromou alias geodetikou. Z mapy papírové toho ohledně azimutu byť v konformním zobrazení moc nenaměříte, s bídou na stupně, to je málo. I tak je lepší si umět ten azimut vypočíst.
    Délka loxodromy je R/cos AA * delta fiAB.
    Platí Delta lambda AB = tg AA * integrál df/cos fi (od fiA do fi B), tedy delta lambda AB = tgAA * ln tg (fi/2+pi/4) od fi A do fi B. Čili když máme dva koncové body A,B, dokážeme z této rovnice určit ten azimut, co se musí dodržovat po celou dobu. Když loď „sjede“ z dráhy, musí se znovu určit aktuální A (fi, lambda) a znovu výpočet, čili A = arctg (delta lamda AB/ln (tg (fi/2+pi/4))od fíA do fi B).
    U ortodromy, když máte jen počátek a azimut a délku, kterou uplout, tak spočítat koncový bod B je jiná. Musí se arcsin(sin delta lambda AB = sin SAB/R*180/pi * sin AA /sin (pi/2-fiA), pak koncový azimut (ale vnitřní doplněk) musí se cosinová věta pro úhel: cos (pi/2-fiA) = cos A cos delta lambda AB + sinAsindelta lambda AB cos A´B, odtud A´B = arccos (*) , * = něco se převede nalevo, něčím se vydělí. Pak se ten doplněk odečte od 2pi.
    Nakonec fiB : několika způsoby třeba sinovou větou : (sin (pi/2-fiB): sin (pi/2-fiA) = sin AA :sin A´B, odtud po úpravě fiB , což je vlastně z Clairautovy rovnice, jde i složitěji.

    To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   No vidíte. Než jsem Vám stihnul odpovědět, stihli to jiní. Ale pořád v předletopočtových datech. Mně klasická matematika moc nejde, nemám na ni buňky. Co mi jde, je uvažování v abstrakcích. Nevyřeším kvadratickou rovnici, ale v pohodě si s Váma pokecám o teorii strun nebo tak něco. Teoretická matematika (nebo třeba kvantová fyzika) se v ničem jiným, než v abstrakcích, prakticky nepohybuje. Protože standardní modely myšlení se na ni aplikovat nedají. Protože nesedí. A nesedí proto, že vycházejí z prastarých a chybných premis. Vědění se posunulo. Hodně. Dneska reálně řešíme věci, který by před pěti sty lety nikoho nenapadly ani v noční můře.
   Michal Křížek
   https://www.idnes.cz/technet/kratke-zpravy/abstraktni-matematika-ma-realne-dopady-pochopite-to-uz-za-11-minut.A170209_113827_tec-kratke-zpravy_pka
   https://caas.cvut.cz/2019/01/03/matematika-matematicka-fyzika-a-teoreticky-vyzkum-theory/

   To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   to neni OT to je right tym trom to zajebat lyzicu do gagora a nech sa zadusia svojou krvou jak sa dusili moji vlastneci,nech chcipne aj s celou rodinou a ty jeho kolegovia tiez ze neludske ci primitivne, neodvolam ani pred bohom boha mu, pise jak bonzacek soudruzke ucitelke od spravneho pohladu z nejakej zajebanej unie tu vidiet jake to hovno.

   To se mi líbí

 5. tata napsal:

  Trochu mimo téma ale už jsem si myslel že jsem přece jen imuní vuči politické blbosti ale co je moc to je moc…………. urivky HŘIBA…………….V den připomínky výročí Pražského povstání je podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) potřeba si připomenout, že Rudá armáda dorazila do Prahy 9. května jako do fakticky svobodného města. Sověti tak nenesli hlavní zásluhu na jejím osvobození, řekl v úterý primátor v projevu věnovaném 75. výročí povstání.

  .Nikdo podle Hřiba nezpochybňuje roli Sovětského svazu na ukončení druhé světové války, je třeba ho ale také vnímat jako jednoho ze strůjců tohoto konfliktu. Česko nyní podle Hřiba čelí silnému tlaku ruské propagandy a snahám o překrucování historie.

  I díky nim byl podle primátora nacistický odpor na českém území zlomen a národ mohl rychle získat zpět svou čest a hrdost. Vzdal díky těm, kteří vyšli do ulic bojovat. Připomněl svá loňská slova, že oběti Pražského povstání zavazují k tomu, aby se lidé nesmířili s totalitou, autoritářstvím nebo útiskem. Nyní jsou podle něj ještě aktuálnější. „V současnosti totiž čelíme silnému tlaku jak ruské propagandy, tak jejich snahám o překrucování historie,” řekl.

  kDO pak panu primátorovi vysvětlí že to on překrucuje historii………..snad soudný člověk nemuže vytrhnout souvislosti.i kdyby bylo pravda jako podle toho co mi vyprávěl děda to není tak je jasné že povstání by nebylo kdyby rusové nebyli tak blízko……….fakt už těžko snáším takovéto lži

  https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ruda-armada-prijela-na-konci-valky-do-jiz-svobodne-prahy-rekl-hrib-40322953#seq_no=1&dop_ab_variant=345710&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=yQVGJ4PsXiG-202005051854&source=article-detail

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   tato, taka vec druhykrat nepis ze to mimo tema ,tam je vidiet jak si verejny cinitel ktory zodpoveda danym ludom jebe svoju mater a nekuka na nic ci to tym, co tam takeho kokota postavili vadi ci nie ,proste picovali na rudych komisarov a samy horsi od nich,kurva praha mesto mala prachy dat mosadzne tablicky na chodniky pre zidov,aj na tabulu vlasovcov sa nasiel peniaz a bohumil marsik ma na dvoch 6 stkach srubkach orypanu zeleznu tablicku prikrutenu na moste ,kurva vyjebem do luftu dakeho tam bo mam dost.AFB nepis tu o tych jebanych soudruhoch,tych mozem ospravedlnovat sposobom jak ty,co vlasovcom davaju uctu,len aby toho rusa zajebali ty to nevidis kurva?to do boha toto vola boha jim…

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.