431-Poslední naděje kapitalizmu – dokončení


V závěru výše uvedeného materiálu jsem slíbil přeložit výtah podstatného z otázek a odpovědí po přednášce Nikolaje Vavilova na březnové konferenci k otázkám ČLR v Moskvě…(překl.)

 

Jak se za posledních 15 let změnila Čín a sami Číňané?

Samo toto téma je ohromné, protože se Číňané z vesnických obyvatel stali městskými (v roce 2014 poprvé počet obyvatel měst převážil 50% celkového počtu obyvatel ČLR), nicméně Číňané svou mentalitou stále ještě zůstávají vesničany. Byl jsem v Číně v době rozkvětu americko-čínských vztahů, i na konci tohoto rozkvětu a začátku epochy Si-Ťinpchinga, a pocítil jsem, jak se utahují šrouby, jak se země převádí na jednoho jmenovatele v celém běžném životě, a Si zavedl značný pořádek v hospodářské sféře, krom korupce i v potírání narkotik, atd. Za něj byly tyto problémy do značné míry vyřešeny, třebaže u nás o tom nikdo nemluví.

 

Pokud v Rusku přijdou k moci síly připravené zahájit novou industrializaci, – bude ČLR schopna dodat stroje a zařízení i proti přání globálních sil?

Pokud budeme velmi chtít, a navíc i za stroje zaplatíme, tak jistě. Navíc, ještě před výměnou energie, se dnes v Číně zavírá mnoho výrob, stroje jsou v nečinnosti, a tak budou nejspíš levně ke koupi. Podle mého názoru až 25% čínských výrob nebude mít šanci na přežití.

 

Nedávno jste na stanici „Den.tv“ řekl, že digitální diktatura, kolem které se u nás dnes objevuje, ve skutečnosti není až tak hrozná …

Jakákoli diktatura je, samozřejmě strašná, není-li to diktatura proletariátu a pracujících…J. Pokud hovoříte o výměně energie, nemůžete začít nějakým starozákonním programem s tím, že se musíme vrátit do SSSR. Ne, my se nemusíme nikam vracet, ale musíme hledět čistě do budoucna, využívat ty digitální technologie, které se u nás objevily, abychom mohli předložit světu pozitivní perspektivu digitálního ekologického socializmu. Proto se musíme obrátit ke zkušenostem ČLR a objektivně vidět i její negativní zkušenosti tam, kde Čína a její globální kapitalistické korporace využívají tyto technologie k nátlaku na lidi. Tyto technologie mají dvojí použití a mohou být využity i pro růst lidského kapitálu.

 

Zůstane-li přece jen v USA u moci Trump, bude to skutečně taková fatální rána pro čínské „komsomolce“, nebo bude „komsomolce“ využívat v boji proti Si?

Mně se zdá, že v USA, stejně jako v Rusku nevědí vůbec nic o ČLR, a mají pohled průměrné teploty v nemocnici. Trump bude jistě využívat všech sil, aby chaotizoval a destabilizoval situaci v Číně především proto, aby ji donutil kupovat americké zboží, energonosiče a zemědělskou produkci. Pro Trumpa není rozdíl mezi Si-Tinpchingem a ministerským předsedou Li-Kecianem, a bude tlačit na jedny i druhé a nutit je k akci ve svých vlastních zájmech. Něco jiného je, že pokud Trump u moci zůstane, tak SI toho využije k dobití svých politických protivníků, což povede ke značnému posílení role armády ČLR (což už bylo v 60. letech), politická krize bude zesilovat a expanzionistickým náladám čínské vojenské mašinerie se dostane silné politické podpory. Si bude mít podstatně volnější ruce a bude tvrději postupovat vůči Taiwanu a v Jihočínském moři. Zdá se mi ale, že Trumpovo vítězství není v dnešních podmínkách tak jednoznačné, není jasné, čím skončí epidemie koronaviru, čím skončí vyhlášený výjimečný stav. Bidenovy šance na vítězství se zvyšují, a v případě zhoršení Trumpova zdravotního stavu by se posílila pozice viceprezidenta Pence, což by poskytlo více příležitostí čínským opozičním „komsomolcům“.

 

Dá se očekávat, že se u Číňanů objeví vysoce technologické jádro a stanou se nezávislými na dovozech ze západního světa?

Číňané předběhli průměr světa jen ve dvou technologiсkých směrech: – komunikace a biotechnologie v zemědělství, které je produktivnější než světový průměr. V ostatních zaostává. Nejvážnějším jejich problémem je mikroelektronika, jejíž 95% součástkové základny se dováží (Již.Korea, Japonsko, USA). Takže v případě vysokotechnologické války přijde Čína o čipy ve svých přístrojích tak-či onak souvisejících s mikroelektronikou. Počátkem 50. let pomáhal Číně SSSR vytvořit vlastní vědeckou školu, ale po čínském NEPu byla spolupráce přerušena a čínská vědecká škola se stala úplně závislou na USA. Tento stav trvá. Nejvíce v těchto snahách o připoutání Číny k Západu uspěla dnes opoziční tzv. šanghajská skupina a v samotném městě Šanghaji je ředitele místního technologického institutu syn bývalého prezidenta Tian Ce-mina. A právě on lobuje za postavení čínské jaderné energetiky na západních technologiích a dovážených surovinách. Je třeba chápat, že za každou politickou skupinu stojí určitý energetický klastr. Za „komsomolci“ stojí uhelná a vodní energetika, zatímco za Si geotermální, která podpoří energetickou suverenitu Číny, a během příštích 10-15 let vytlačí energetiku uhelnou, a některé další…

 

Jak ovlivňuje koronavirus konkrétně na síť Alibaba a Aliexpres, a jaké má tato společnost další perspektivy v Rusku na světovém trhu s ohledem na konkurenci se strany Amazonu?

Nejen pro Alibaby, ale pro všechny velké čínské vědecko-technické korporace se COVID-19 stal impulzem k prohloubení vlastních technologií, tj. Alibaba nejdříve narazil především na krizi v logistice kvůli zablokování cest a zboží se prakticky zastavilo, a tak začali využívat technologie rychlého dodání pomocí civilních koptér. Po tomto testu je začnou využívat šířeji, a žádné viry je neohrozí. Podíváte-li se na šanghajskou fondovou burzu, tak o 100% vyletěly akcie technologií dálkového řízení výroby společnosti, zabývající se cloud computingovými*) technologiemi ve výrobě bez lidí. Tato krize velmi silně zasáhla tradiční průmysl, a stala se velmi silným impulzem pro budoucí rozvoj právě cloud computingových tehnologií.

 

Ke druhé otázce: – pro Číňany prakticky dnes nevidím budoucnost vzhledem ke všeobecnému světovému embargu na ně, které se schovává za koronavirus, a tím se samozřejmě prodeje čínského zboží propadly. V USA Amazon slaví vítězství, protože to byli oni, kdo vypustili přes největší masmédia fejk o tom, že se koronavirus přenáší na povrchu. Čína tak utrpí velkou ztrátu, takže vstoupila do horké fáze obchodní války s celým světem.

 

Jak je reálné vojenské střetnutí mezi ČLR a Indií?

Pokud se nebudeme držet nějakých prohlášení nebo analýz jakýchsi detailů a použijeme-li teorii pravděpodobností – že máme Indii největší mocnost trpící nedostatkem přírodních zdrojů, a na druhé straně Čínu, a oba mají největší pozemní armády na světě a populace schopná přežít velké pozemní války, pak je logické předpokládat, že se oba státy dříve, či později střetnou. Visí-li na zdi puška, tak dříve, či později vystřelí…  – jde jen o to, kdy. A dojde k tomu ve chvíli, kdy se rozpadne globální trh, tedy jakmile hospodářské styky mezi USA a Čínou a USA a Indií a vzájemně mezi ČLR a Indií (jakkoli je obrat mezi nimi nízký) a výměna zboží ustanou, až budou precedenty pro boj silnější než pro mír – pak taková válka vypukne. Řeknu ještě něco navíc: – podíváte-li se na Afriku a Blízký Východ, uvidíte tak jen dva hlavní konkurenty o ropu a trhy – a těmi jsou Čína a Indie. A o tyto trhy budou Čína a Indie bojovat. V Africe je sice i Turecko, ale ČLR a Indie jsou nejpravděpodobnějšími protivníky ve válce o zdroje v Africe a Blízkém Východu. Pokud budete sledovat dynamiku provokací na hranicích mezi Indií a Čínou, pak uvidíte, že exponenciálně roste. Je tam 400-500 nezákonných přechodů, Číňané tam staví svou infrastrukturu, vedou hybridní válku s Indy o Barmu. Většina důstojníků a vedoucích čínského genštábu jsou lidé tak, či onak spojení s potenciálním indickým válčištěm. Kromě toho jsou tam i veteráni vietnamské války – jmenovitě náčelník genštábu Národní lidové armády, ale všichni jeho zástupci jsou buď experti na jaderné zbraně, nebo pracovali, Tanzánii, Nepálu, atd. Takže šance a potenciál pro velké vojenské střetnutí obou zemí jako hlavního konfliktu 21. století jsou největší.

 

Jak to vypadá s bojem mezi čínskými elitními skupinami?

Čínské elity, obecně vzato, jsou rázu etnického. U nás byl z orientalistiky za Stalina vyňat termín „složení čínského národa“. Bylo to proto, že v Číně probíhala cca 20 let občanská válka. Konkrétně mezi místními generály s oporou o místní kapitál. Takže bylo mnoho Čín, a Mao Ce-tung vyhlásil Hu-nanskou republiku, kde byl místním generálem, a předtím než se stal komunistou mezi léty 1912-1920 ve svých prvních pracích publikovaných v roce 1990 po událostech na Tien-anmen, psal, že se Čína ocitla v krizi, zda by nebylo lepší její rozdělení na 27 států… a že by on Hu-nanskou republiku (přičemž nikoli „lidovou“) vedl. Tuto jeho minulost neznáme, nicméně, takové práce existují a byly publikovány. Sovětská a ruská orientalistika tedy tuto etnickou problematiku vyjmula, a proto je pro nás dnes Čína „černý les“. Kdosi s kýmsi cosi dělí, ale my nechápeme, kdo s kým, ale hlavně s kým se máme domlouvat. Podáváme si ruce s prezidentem SI, podáváme si ruce s premiérem, což neustále sleduji, nicméně se na tom pracuje, ale hlavně v tomto směru v přípravě čínské politické teorie je to vydělení aktivních politických subetnik Číny. Tato subetnika vznikla už v dynastii Ming, a dosud např. „šanghajská skupina“ existuje na bázi triád, nebo cechových sdružení, která zajišťovala logistiku na velkém kanále kolem metropole dynastie Ming – Nankingu. Tyto struktury existují dodnes, a např. „šanghajská skupina“ existuje na bázi těchto triád. Tedy – kdo, jaké skupiny, za jakými skupinami stojí. V mé nové knize to už bude podrobněji rozebráno.

 

Předpovědět, co bude v Číně je dost složité, ale to co se plánovalo s koronavirem, tedy destabilizovat Čínu za měsíc, se zcela jistě nepovedlo, tyto pokusy byly odraženy a Si-Tinpching svou návštěvou Wu-hanu ukázal, že všechny síly, které chtěly narušit život Číny, jsou potlačeny. Důležitým faktem návštěvy Si ve Wu-hanu je, že s ním přijeli dva zástupci ústředního vojenského výboru, což tuto skutečnost potvrdilo. Jinou věcí je, že síly stran nejsou vyčerpány a nějaké konflikty ještě budou.

 

Jeden z komentátorů přirovnal rozšíření koronaviru (údajně uniklého z tamní laboratoře a oznámeného světu až v lednu) – k Černobylu…?

Pokud jde o dopad na světovou ekonomiku, tak jsou to Černobyly dva. Pokud jde o různé verze původu koronaviru, a zda jde o biologickou zbraň, tak protože nejsem virolog, řeknu asi toto: k tomu, abychom mohli hovořit o laboratorním původu koronaviru, bychom museli mít shodná potvrzení od 3 nezávislých laboratoří. Pokud jde o informace o viru, už v prosinci vedení Wu-hanu nahlásilo WHO výskyt koronaviru. Znovu ale zopakuji svou hlavní tezi, že rozšíření paniky kolem koronaviru a její následky začaly blokováním Wu-hanu, a ne kvůli smrtelnému charakteru viru. V době, kdy ho zablokovali (místní vláda – pozn.překl.) bylo ve městě pouze 6 mrtvých a několik set nakažených (ve 12 milionovém městě – pozn.překl.).

 

Američtí republikáni i demokraté, prakticky v jedné frontě vystupují proti Číně (viz vystoupení Bidena a dalších). Jak se díváte na v listopadu spuštěnou strategii „Blue Dot Network“(BDN)**) ?

Pokud jde o republikány a demokraty, chci uvést velmi důležité upřesnění: – Trump se vždycky pozitivně vyjadřoval o Si-Ťingpchingovi a republikáni mají k osobě velmi dobrý vztah – k Číně možná už mne natolik. Ale prohlásit Si-Ťinpchinga za nepřítele všeho pokrokového lidstva a obvinit ho z toho, že zorganizoval pracovní koncentrační tábory pro Ujgury – to vychází z úst Joe Bidena. Takže demokraté konkrétně značkují cíl, kterým je Si a KS Číny. Tady je třeba rozlišovat, že v USA mají různé sázky na různé lidi v Číně.

Pokud jde o BDT: – Skutečně USA už za Obamy začaly provádět strategii vtvoření společného ekonomického jihoasijského a tichooceánského prostoru, a za Trumpa se vytváří jeho osobní iniciativa „modrých bodů“ (Blue Dot), do které se Trump teď snažil zapojit i Indii. Plus nový zákon o nucených pracích Ujgurů, který lobbuje demokrat Rubio, podle kterého kterýkoli export z Číny lze zakázat, dokud společnost neprokáže, že s nucenou prací Ujgurů nemá její zboží nic společného. Američané se domnívají, že Číňané využívají až milion Ujgurů v převýchovných pracovních táborech ve výrobě. Prakticky se vytváří hrozba uvalení sankcí vůči jakékoli společnosti, která se znelíbí americkému trhu. Takže jde o tlak na Čínu ze dvou stran: – cestou preferencí v rámci BDN a represí vůči Číně. Podobný zákon byl přijat v souvislosti s Tibetem. Na ty kdo tam pracovali – a to byli většinou „komsomolci“ bylo možné uplatňovat sankční nátlak.

Zdroj:   https://www.youtube.com/watch?time_continue=712&v=niYEWkMuVes&feature=emb_logo  min. 31:20 až 1:22:50

*) Cloud computing – metoda vzdáleného síťového přístupu, která má celou řadu modelů nasazení
**) Spojené státy v listopadu, společně s Japonskem a Austrálií, odhalily to, co nazývají sítí „Blue Dot“, a oficiálně ji označily jako „podpora globálního udržitelného rozvoje infrastruktury v Indo-tichomořském regionu a na celém světě . Problém je v tom, že jestliže normy stanoví jen 3 státy, pak o nich stěží lze hovořit jako o světových…

 

Překlad:  200414

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 reakce na 431-Poslední naděje kapitalizmu – dokončení

 1. blbíš napsal:

  díky, příteli, znovu a znovu mně dokazujete, jak málo vím o Číně. Ale kde brát a nekrást, žejo! Ta Čína bude asi strašně komplikovaná, stát se tam něco podobnýho, co nám v roce 89, tak asi celej svět bude na to tata v prháji.

  To se mi líbí

 2. hans napsal:

  ….Čínské elity, obecně vzato, jsou rázu etnického…. vydělení aktivních politických subetnik Číny…

  Možná je to otázka překladu, ale spíš věřím překladateli a autor je pomatený. „Politická subetnika Číny“? Existující od Mingů? Co to má jako být? Z definice pojmů etnikum a politik přece nemůže existovat politické (sub)etnikum.

  Autor vymyslel nové termímy, které nikdo jiný nezná a hází je po bezbranném publiku.

  To se mi líbí

 3. Slim napsal:

  OT
  Dostal jsem mail, vykreslující bohatství češtiny: pro etyl-intoxikaci toho máme dost.
  Asi 2 výrazy se mi moc nezdaj´ (ortopéd), zato znám výraz NAVÁTEJ. To by mohl být člen horské služby

  Venku je právě nouzový stav.
  Není proto divu, že si v takové situaci člověk rád přihne.

  To je pak elektrikář nadrátovanej a
  soudce jak zákon káže.

  Klempíř je na šrot.
  Metař je nametenej a
  sládek nachmelenej.

  Akademický malíř je pod obraz a
  malíř pokojů zmalovanej.
  Loutkoherec je zpumprlíkovanej.
  Zpěvák je zhulákanej.

  Letec je jako bomba,
  pyrotechnik jako puma a
  kanonýr jako dělo.

  Pracovník pneuservisu je gumovej..
  Truhlář je jako prkno,

  Kněz jako slovo boží,
  funebrák tuhej.

  Meteorolog je na mraky,
  veterinář jako zvíře.

  Boxer je ztřískanej,
  kropič zlitej.

  Zemědělec ji má jako vidle,
  zootechnik je jako dobytek,
  řezník jako prase.

  Kovář je zbušenej,
  kuchař na kaši a
  myslivec piclej.

  Písmomalíř je často zlinkovanej,
  lakýrník zlakovanej,
  kominík zčazenej.
  Sklenář má okno.

  Poslanec je odhlasovanej.
  Uklízečka bude na prach.

  Zaměstnanec autobazaru je jetej.
  Dopravář má špičku a
  pumpař je total.

  Zahrádkář je nakropenej,
  dřevorubec zrubanej.
  Karbaník je zkárovanej.

  Ortopéd bude zlámanej,
  dermatolog koženej a
  anesteziolog je v bezvědomí.

  Pedagog bývá vyškolenej.
  Hudebník je na moll a
  entomolog na mol.

  Chmelař je jako žok.
  Ajznboňák i tramvaják jsou vykolejený.
  A výhybkář je namazanej.
  Zoolog má opici. Logicky.

  Kynolog je jako doga.
  Zákazník má nakoupeno.
  Řidič je zřízenej a
  ocelář zkalenej.

  Flétnista zhvízdanej,
  vizážista upravenej.

  Profesím, které se ve výčtu neobjevily, se srdečně omlouváme.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.