O co tu vlastně jde…?


Přiznám se, že se pokaždé těším na nové vydání Pjakina. Nikoli, že byl byl vždy komplet stravitelný, ale pomáhá mi v orientaci. Ve včerejších „Otázkách-odpovědích“ věnoval V.V.Pjakin téměř polovinu svého více než 70 minutového vystoupení „fofru“ kolem koronaviru. Nedá mi, abych vám aspoň část nezprostředkoval… (celý překlad bude cca do týdne na OM v podání kolegyně Ireny – pozn.překl.)

To, že celá aféra kolem koronaviru je obrovskou mystifikací, to je pravda. Doposud není pochopitelné ani to, co ten koronavirus vlastně je. Čína na to téma zachovává mlčení, každý pracuje s jakousi svou mutací… Přitom jedny metodiky hovoří o jednom množství, další zase o jiném, nějaké země vůbec žijí a nevědí, že se ve světě šíří pandemie – jak byl koronavirus nazván – v jiných zase lidé blázní hrůzou, která je ovládla. Téma koronaviru by v podstatě bylo možné už uzavřít, protože koronavirus má dva aspekty: – jeden ekonomický, a druhý sociální. V prvním se předpokládá, že se díky hospodářské krizi,  podaří shodit nezajištěná aktiva a tím splasknout inflační bublinu, tlačící na ekonomiku. Ve smyslu sociálním pak přebudování státní správy a mezistátních vztahů tak, aby bylo možné dosáhnout plné řiditelnosti společnosti a vytvořit z Číny centrum nadstátního řízení.

Protože jsou masmédia zahlcena informacemi o koronaviru, zdálo by se, že se ve světě neděje nic, kromě té hrůzy pro celé lidstvo. Když se přitom reálně podíváme na koronavirus, tak obyčejná chřipka představuje větší nebezpečí než tento virus, ať ho vysvětlují jakkoli. O koronaviru, který poslal Čínu do karantény a donutil ji provést mnohá sociálně-ekonomická opatření a spoustu dalšího, se hovoří velmi mnoho. Ale o zemřelých… – v „lepším“ případě jde o 4% z nakažených… Ale s Čínou souvisí situace, kde je rovněž toto onemocnění, ale letální následky jsou 100%! Slyšeli jste o tom někde? Ne. A kde se to děje? V Somálsku, na hranici s Etiopií. Tam se nachází jeden z objektů Číny, a najednou v Etiopii, v bezprostřední blízkosti tohoto objektu, začali umírat lidé. Přitom onemocnělý skutečně umírá. Zajímá to ale někoho, říká se o tom něco?  Ne! Proč? Inu, pro všechny, kteří se tohoto řízení účastní, jsou úmrtí lidí zřejmá. Zemřelo tam za poslední 2 týdny nejméně 2 tisíce lidí – tedy všichni nemocní.

Zdálo by se, že se bude vykřikovat, že Čína …, ale je ticho po pěšině. A jaké zájmy souvisí s Etiopií nebo Somálskem? Prakticky žádné – kromě jednoho – že se Afrika nachází ve skoro exkluzívní zóně Číny, a Číňané tam realizují ohromné množství projektů. A tam všichni mlčí, úmrtnost 100% a nikoho to nevzrušuje. To znamená nějaký zájem, související s koronavirem, a celosvětová hysterie kolem koronaviru svědčí o tom, že koronavirus je nástrojem řízení a dosažení nějakých zájmů. Že v Číně vzali cosi novoučkého, vyděsili tím svět, a tomu nevadí, že v sousední (čínské) provincii na obyčejnou ptačí chřipku zemřelo víc lidí, než všech lidí zemřelých na koronavirus ve světě. To není důležité – hlavně, že postrašit je nutné vždy něčím novým. Účast všech masmédií a států v hysterii kolem koronaviru ukazuje, že je to představení namířené na přestavbu celé situace ve světě, stavu řízení ve světě. A neúčast v tomto představení se trestá smrtí – člověk prostě onemocní a zemře. Proto tak, či onak, všechny hlavy států v tomto představení účinkují. Je to představení dopředu připravené, a nezbytnost jeho provedení je v zásadě podmíněno zájmy jak nadstátního řízení, tak i řízení státního kterékoli země.

O co se jedná? Kromě toho, že probíhá vypouštění inflační bubliny, se řeší i sociální otázky. Jaké?

Politolochové*) a politikáři celého světa svým bezduchým halasem, svými činy v rámci řízení jim svěřených objektů, dovedli celý svět do velmi vážného, katastrofálního stavu, který si vyžadoval rozsáhlou korekci. Co se děje? Ve světě neustále narůstala hysterie. Objevil se koronaviurus, a hysterie spojená např. s klimatickými změnami, kdy už nevěděli, kam tu Gretu nastrčit a kdo jí tam musí tleskat, – se rozplynula. Migrační krize, kterou Turecko slíbilo připravit Evropě … – kde jsou reportáže masmédií z řecko-turecké hranice? Kdepak, to nikoho nezajímá. Navíc Turecko hned pochopilo narážku, že může být zablokováno, protože se stane ohniskem koronaviru. A nejen to: – teroristické organizace, které jsou v podstatě nástrojem provádění zahraniční politiky prostřednictvím tajných služeb určitých zemí také jaksi přitichly… – ne, musíme dodržovat karanténu.

A jednou z největších akcí, souvisejících s koronavirem, bylo očekávání války. Všichni čekali válku, nebylo důležité, že reálný systém řízení v podání zemské elity USA byl víceméně připraven k roku 2014, kdy válka skutečně mohla vypuknout. Tenkrát už byla „Gliwice“ v podobě sestřeleného malajského letadla, ale politolochové si toho nebezpečí dokonce ani nevšimli. Zato potom tak rozjeli onu válečnou hysterii, že stačila jedna sirka, která by rozžehla požár, a sami by nezpozorovali, že vstoupili do války. Ale takové války jsou s hlediska nadstátního řízení nepřípustné. Proto bylo třeba nějak hasit. Podívejte se, jak rychle byly staženy všecky otázky této válečné hysterie. Evropský systém není na žádnou válku připraven, – podívejte se na probíhající vojenské cvičení NATO, kam měly přijet americké jednotky z USA. Jejich lodě se několik dní motaly kolem přístavu, a čekaly na vyložení. Ve válečných podmínkách by všechny tyto lodi už byly potopeny. To svědčí o tom, že sám systém evropských zemí není na žádnou válku připraven. Mohli by jistě nějak udeřit, ale odpověď, která by jednoznačně přiletěla, by už nevydrželi. O kvalitě systému leccos vypovídalo, ale lidé nechápali. Různí vystupující na rozličných politických talk-show, různí politici úrovně našeho Medvěděva předváděli, že hlavní je posloužit USA, a potom třeba potopa. Nebo takový Zielenskij, jehož úroveň chápání Medvěděvovi odpovídá…

Koronavirus všem způsobil vlastní problémy, země se začínají uzavírat do sebe, už nemají myšlenky na válku. Jaká válka, je-li marod celá armáda a může vymřít? V 1918 válka kvůli epidemii neskončila – ale skončila, protože bylo dosaženo politických cílů. Stejně tak tady: – byly vytýčeny politické cíle, a potom se vůči řízeným objektům používá tento vliv. Jediným státem, který v tomto rozruchu pracuje na vlastních zájmech, je Rusko. Protože Putin je subjektem globální politiky, a v souvislosti s účastí v globálním scénáři pracuje na zvýšení zdrojové stability Ruska, protože, tak či onak, všechna opatření uskutečňovaná v rámci odražení pandemie koronaviru, objektivně pracují pro upevnění zdrojové stability Ruska ve všech směrech, zejména pak upevnění medicíny.

Zato v Číně je špatně všecko. A najednou Čína, ve které je všecko špatně, názorně, rychle a efektivně u sebe epidemii likviduje, ale navíc ta Čína, ve které je všecko špatně, začíná pomáhat lékaři a materiálem zemím, ve kterých bylo vše o.k., byly zeměmi velkého světa, učily všecky demokracii, a přitom řekli mnohé o Číně. Ale teď poté, co lidem navykládali, vyděsili je, že všichni umřou, si Čína poradila, zatímco tyto země si s tím poradit neumějí.

Co se dál děje? Itálie, úspěšná evropská země, ale na koronavirus nebyla připravena. Inu, udeřili na Itálii, a hotovo. A na ostatní země také… okamžitě se zakazuje vývoz roušek, respirátorů, léků, a vyvstává otázka, že je nezbytné znárodnění výroby. Takže v USA, odkud byla výroba vyvezena do Číny, nejsou vlastními zdroji zajistit fungování státu v jakkoli více méně uzavřené formě. A tak to jde v dalších zemích. Nakonec se ukazuje, že nejdřív se do Číny naváželi, že je to, či ono špatné, – a teď?

V důsledku toho v evropském davu a v davu celého světa vzniká otázka efektivnosti stávající státnosti a státu. K čemu je takový stát, proč existuje v takových formách, jestliže nedokáže ochránit před nějakou nemocí? A nebylo by lepší, kdyby všechny státy byly přestavěny podle obrazu a podoby Číny, jestliže sociální organizace Číny ukázala svou efektivnost vůči hrozbě, která se může stát hrozbou celému lidstvu. Čína není hrozbou pro svět. Namísto toho, aby se uzavřela a užívala svých preferencí, znovu vstupuje do ohnisek nákazy a pomáhá lékaři a materiálem. Tím se sociální organizace Číny zpropagovala do krajnosti, a byl ukázán vektor změny celé světové politiky, přestavby vnitřního života států. Pax Americana se vyčerpal, a přichází epocha „čínské éry“.

Co se děje dál? – je to partie o více tazích. Jak bylo vytvořeno čínské centrum koncentrace řízení? Když začala epidemie, čínská vláda přijímá rázné rozhodnutí o tom, co a jak dělat – a epidemie utichá. Přitom ale Číňané předložili určité podmínky různým tak „malým“ organizacím, jako třeba Toyota, a vše ostatní jako cestovní ruch, obchod, nebo i Ali-Express je trávou na válečném poli, která po rozdupání znovu vyroste. Ale výrobní sféru je nutno vytvářet, a to na úplně jiných technologických platformách. A tady je otázka, kdo bude řídit, jak bude řídit a v zájmu kterého subjektu – velmi vážná otázka.

Jestliže dřív všechny ohýbali pod USA, tak nyní, kdy byla hospodářská sféra v Číně do značné míry homogenizována, a hlavně: – Čína rychle a efektivně zavedla pořádek ve své zemi, vyřešila otázky ekonomického řízení. A v důsledku toho jede rozsáhlá hysterie v celém světě – viz propad burz plus 50%propad virtuálních měn – (pozn.překl.). Ale Čína, jakýsi klidný ostrůvek s pochopitelnými, jakkoli dříve nepřijatelnými, ale dnes jedinými pravidly,  na jejichž základě lze prognózovat budoucnost jakékoli výroby, jakéhokoli procesu. Takže z celého toho bouřícího moře je jen Čína oním klidným územím, k níž přichyceni můžete vést nějaké hospodářské, výrobní procesy. Pokud se nezachytíte, můžete v tom moři i utonout. Takže se přes koronavirus řeší fakticky vytvoření centra koncentrace řízení globálního významu – z Číny. Namísto Británie a USA. V důsledku toho budou USA přecházet k reálné vlastní výrobě, a z USA do Číny bude přecházet řízení nadnárodních korporací, protože USA na to nemají zdroje.

Takže je třeba chápat, že jde o globální představení, kde se hraje s neznámými. Copak se Čína nemohla podělit o ty kmeny koronaviru? Mohla – a proč je nedává? To proto, aby každý pracoval od začátku, protože představení má trvat dlouho. Podle oznámeného algoritmu bylo stanoveno, že bude různými způsoby trvat do léta, a teprve potom skončí. Pokud jde o ekonomické procesy, není pravda, že krize není výhodná. Je výhodná, protože pomáhá snížit inflační tlak na hospodářství. Koronavirus ještě nezačal a ekonomové už prohlásili, že světové hospodářství ztratí minimálně bilion dolarů. Ale s jídlem roste chuť, atak říkají, že se uvidí, kolik to vlastně bude stát (kolik se na tu věc podaří odepsat – pozn.překl.) Tolik, pokud jde o Čínu.

Druhou zemí, kde řádí koronavirus je Irán – také plánované centrum koncentrace řízení. A tam koronavirus pomáhá navedení ideologické stejnorodosti ve vládnoucí elitě. Takže se tak, či onak, řeší úkol i zde – třebaže v menším objemu než v Číně.

*) od ruského slova „locha“ – trouba, blb

Zdroj:                   https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Rx6OgPOMErQ&feature=emb_logo

Překlad:  20 200317

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

51 reakcí na O co tu vlastně jde…?

 1. strejda napsal:

  Zase Pjakin, který se musí přečíst nejméně třikrát, aby byl správně pochopen. Ale je to variace na téma probíhající změny světového hegemona. Z neštěstí jednoho hegemona se přechází na multipolární svět. Ten bude jiný než dnešní svět a jak bude jiný bude záviset na tom, kdo se prosadí. Samozřejmě odcházející hegemon zůstane ve hře, přesto že je v hluboké vnitřní krizi, ale přidají se další úspěšní. Prvním z nich bude nesporně Čína, má mnoho výhod ekonomickými počínaje a politickými konče. Dalším s kým se počítá je Rusko, pokud si vyřeší své velké problémy. Řeší je a to je pro nás nadějné. Pouhý tandem USA – ČLR by byl pro Evropu velmi těžký až tragický. Rusko je pro nás naděje, že v mocenském trojúhelníku budou zájmy Evropy zachovány – tady pokud dostatečně neztratí pud sebezáchovy.
  Evropa právě definitivně ze soutěže vypadla, nedokázala zvládnout ani jednoduchý problém koronaviru a navíc ukázala chatrnost své konstrukce.
  Indie a Brazílie se ztratily, zmizely, již nemají ani teoretickou možnost.
  Takže duel USA – ČLR nebo trojúhelník USA – RF – ČLR. Jen opravdový trouba si může přát první variantu, ve kterém budeme jen míčkem do kterého se mlátí. Ping-pong nebo tenis, úplně jedno. Pevná Evropa bude na škodu.
  Pro Rusko je ale pevná Evropa naprostou nutností. Má s ní stejné zájmy a hlavně ji potřebuje mít na své straně pro posílení rovnováhy trojúhelníku. Z toho důvodu u nás stoupne boj proti Putinovi a Rusku podporovaný USA a Čínou.

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   … a já si zase myslím, příteli, že to nebude o mnoho jiný, než za dob železný opony. Tedy alespoň co se týče toho, co se nás bude týkat. A že se nás toho bude týkat celkem velice málo, neboť je prašť jako uhoď, kdo a ke komu nás připojí, jako přívěsnej vozík. od něho se koneckonců neočekává nic jinýho, než že ve svý korbě bude převážet jen a pouze náklad a je zcela jedno který a koho bude.

   To se mi líbí

   • bob napsal:

    Tak zase s Vámi 100% souhlasím.
    V celosvětovém, resp. evropském měřítku jsme pouze diváci.
    A vystačíme si sami. Dneska jsem četl v Deníku Fórum 24 otevřený dopis J. Filipové (Minář v sukních), Dále citují bývalého ministra zdravotnictví Němečka (sic!!), že Babiš a Vojtěch ohrožují zdraví tisíců lidí. „Dobrý“ jsou Zprávy Seznam.
    A to jsme ve „válce“. Hrůza domyslet, co bude po „válce“

    To se mi líbí

 2. Hudec napsal:

  Většina zdejších návštěvníků nepochopí, proč to píšu, ale adresát ano.
  Uplynul přibližně rok od doby, kdy jsem se vsadil (už ani nevím, co bylo v sázce), že „do roka a do dne“ si nikdo na tu Grétu ani nevzpomene.
  Myslím, že jsem tu sázku vyhrál.

  To se mi líbí

 3. cobolik pacholik napsal:

  toto co pise pjakim ja viem uz 10 rokov ,ze zlutasek z poza murika to masina jak kurva ,ale ja si precital nie vsetko, taku picu a to slusne som ju oslovil ,jaky hezky clanok napisala o china vola sa fendrychova ked to ma nieco spolocne s fendrychom to takych vyjebancov rychlo spratat bo soudruh z rudeho prava pisal tiez kokotiny casom ,ale tota kurva vyjebana to dorvat len a zajebat jak na utrpeni holoty pise lepsie od rudeho komisara z ceky pizda,keby vadilo niekomu ci nejaka urazka v lete priletim a som k dispozicii a neodvolam ani bohovy.

  To se mi líbí

 4. lujjza napsal:

  Jenom mi nejde do hlavy, jak to, že ten koronavirus napadá pouze dvě pohlaví, a sice muže a ženy.
  Co ostatních cca 75 pohlaví? Oni/ony/ona mají imunitu? Neměl by se výzkum zaměřit i tímto směrem?

  To se mi líbí

 5. Rosťa napsal:

  Již delší dobu si myslím, že velká válka se neplánuje. I tupouni typu Pavla vědí, že by neměla vítěze a planeta Země by byla zrušena. Proto se v laboratořích testují jiné varianty a zde se domnívám, že ten virus je jedna z nich. Má alergie k jedné zámořské velmoci je všeobecně známá, takže nemohu ukázat prstem na distributora, páč by to mohlo být považováno za šíření poplašné zprávy s předsudečným čímsi, což je drahé.
  Ale zase je už dva dny pěkně a my, tiší blázni už sedíme u rybníka s čumáky na hubě a je to pohled pro bohy. „Vole, ty jsi kdo?“ je nejčastější dotaz dvou míjejících se rybářů.
  A díky autorovi za překlad. Myšlenky toho pána stojí za zamyšlení.

  To se mi líbí

 6. oh napsal:

  Dovolím si ótéčko pro zasmání:
  No, není to sranda? Krajské státní zastupitelství se má omluvit za Jirátovo veřejné plácání o ulitých miliónech.
  „Krajské státní zastupitelství v Praze má zveřejnit omluvu exhejtmanovi Davidu Rathovi za výroky o jeho „ulitých stamilionech“. Rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 1 loni v prosinci, nyní byl vyhotoven rozsudek. Rozhodnutí není pravomocné. O údajně ukrytých penězích promluvil před několika lety pro portál Lidovky.cz někdejší státní zástupce KSZ v Praze Petr Jirát. Podle soudu nemají výroky reálný základ a jednání státního zástupce nemá oporu v zákoně.
  Zatím nepravomocně.

  To se mi líbí

 7. Jethro napsal:

  Z jedné strany se nechce věřit té teorii o globalistické hře, je to až příliš fantastické. Na druhé straně přichází stále více signálů, že na tom něco může být. Viz například ty emerické věžáky, co shodil BinLadin a vše, co pod tou záminkou následovalo, migrační hrátky, kdy proti tomu všichni bojují a přesto ti atomoví inženýři s masivní podporou někoho stále přicházejí. Nebo třeba jak emeričani sbírají po světě biologický materiál (nejen) Rusů (k čemu asi?) a teď ten záhadný přirozený virus, co se nějak vymkl.
  Pjakina beru jako jeden krajní pohled. Doufám, že nemá pravdu, že pravda bude alespoň kousek blíž mně pochopitelné realitě.

  To se mi líbí

 8. Rosťa napsal:

  Hlášení!!! Benzínka Žarošice dnes v poledne. Nafta 24.99 korun českých. Konec hlášení.

  To se mi líbí

 9. berkowitz napsal:

  Humor zlepšuje náladu a posiluje imunitu ?

  To se mi líbí

 10. vonrammstein napsal:

  „Buďte trpěliví ohledně Covid 19,“ vzkazují do Evropy Číňani, „v listopadu vyjde nová edice Covid 20 a Covid 20 Pro.“
  https://neviditelnypes.lidovky.cz/zabava/chtip-ohledne-covid-19-budte-trpelivi.A200320_164348_p_zabava_wag?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.