MH17 – ešte nekončíme


O čom zase mlčí hlavný prúd…

Sú to presne dva mesiace, čo som na záver niekoľkotýždňového seriálu o MH17 napísal, že pravdepodobne nekončíme a bude sa niečo diať. Netušil som, že tak skoro.

Spomeňme si, že vo vlaňajšom seriáli o MH17 bol dôležitou osobou Vlodymir Cemach, veliteľ protivzdušnej obrany domobrany v Snižnom. JIT ho dokonca označila za jedného z kľúčových svedkov, hoci sa nezdalo, že by výpoveď Cemacha spôsobila v JIT uspokojenie. Niečo významného sa však deje, lebo agentúra Unian zverejnila informáciu, že koncom januára odcestoval Cemach do Moskvy a tam sa po ňom zľahla zem. Ukrajinci tvrdia, že je už po smrti, no na ruskej strane sa k tejto informácii nikto nevyjadril. Informácia sa zakladá len na hacknutej súkromnej komunikácii jeho príbuzných o tom, že sa niekoľko dní neozval.

Zároveň na úvod pripomeniem, že 23. 12. 2019, práve pred Vianocami, ohlásil rezignáciu predseda JIT Fred Westerbecke. Má 1. 4. 2020 nastúpiť späť do vedenia polície v Rotterdame, teda bez fanfár sa vráti na miesto, odkiaľ prišiel. A to má 9. 3. 2020 začať medzinárodný súd v Haagu so štvoricou podozrivých (3 Rusi + 1 Ukrajinec), ktorých JIT označila ako vinníkov zločinu na MH17. Westerbecke ich už teda ako hlavný prokurátor neusvedčí.

Nielen to, začína byť neisté, či sa mu vôbec podarí podozrivých načas predvolať. Ešte v polovici roka 2019 Westerbeke ohlasoval, že podozrivých predvolajú „čoskoro“ a požiadajú Ruskú federáciu o právnu spoluprácu. Medzitým sa termín súdu rapídne priblížil a podozriví ešte začiatkom februára, mesiac pred termínom súdu, predvolanie nedostali. Ukrajinská agentúra Unian priniesla 4. 2. odpoveď Girkina, že sa na súd nechystá a vlastne ani nedostal predvolanie. Nuž, nemohol ho dostať, keď ukrajinská agentúra Interfax napísala 5. 2., že súd v Haagu práve tieto predvolania píše. Je otázne, kedy ich obžalovaní dostanú a či sa budú môcť načas dostaviť, lebo podľa poučenia o priebehu procedúry, ktoré majú obžalovaní k dispozícii na webovej stránke súdu, majú právo požiadať o odklad, ak sa na vypočutie nemohli náležite pripraviť.

Tá príprava nie je hypotetická situácia, lebo snáď sa očakáva, že podobne ako Girkin sa nikto z obžalovaných na súd nedostaví. Obžalovaní však majú právo, aby ich zastupovali holandskí právnici a minimálne jeden z nich, ako informuje agentúra Ukrinform, túto alternatívu využije a bude sa brániť prostredníctvom holandských advokátov.

Je to aktuálne o to viac, že začiatkom februára sa tiež v tlači objavila informácia, že Ruská federácia, keďže nevydáva svojich občanov na trestné stíhanie do zahraničia, ponúkla medzinárodnému súdu v Haagu právnu spoluprácu. Mala spočívať v tom, že obžalovaných budú súdiť ruské súdy podľa ruskej jurisdikcie podľa obžaloby a podkladov JIT. Holandské úrady to odmietli. Na druhej strane však požiadali ruskú stranu o spoluprácu v justičnej oblasti v tom zmysle, aby Ruská federácia zabezpečila vykonanie rozsudku, čo treba rozumieť tak, že v Holandsku odsúdených Rusov by RF mala uväzniť podľa verdiktu súdu. Touto požiadavkou sa fakticky legalizuje záujem ruskej strany zúčastniť sa priamo procesu a spochybňuje propagandistické dezinterpretácie médií hlavného prúdu. Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie 15. 2. cez agentúru Sputnik informovalo, že podľa názoru Generálnej prokuratúry RF má JIT v úmysle na Haagskom súde s pomocou holandských úradov zakrývať vlastné chyby, ktoré urobila pri vyšetrovaní a má v úmysle zabrániť objektívnemu a nestrannému vedeniu súdu.

Objektívne a nestranne sa v žiadnom prípade nechovajú ani médiá. Napríklad The Moscow Times, ktoré majú v záhlaví, že sú nezávislé (rozumejme prozápadné) píšu o zmene nálad ruského obyvateľstva k tragédii MH17 palcovým titulkom, že „päťnásobne vzrástol podiel ruského obyvateľstva, ktoré verí, že za zostrelenie MH17 je zodpovedná ruská vláda“. Ten päťnásobný nárast predstavuje zmena z 2 % v roku 2015 na 10 % dnes.

K tejto veci vydala výsledky svojho prieskumu aj holandská agentúra Levada, ktorá spolupracuje s univerzitou v Leydene. Jej prieskum bol zameraný na vnímanie Holandska v Rusku, lebo Holandsko je jedným z najvýznamnejších exportno-importných partnerov Ruska, a napriek rozdielom v tolerancii homosexuality a drog Rusi podľa Levady vnímajú holandskú spoločnosť prevažne pozitívne v miere vysoko prevyšujúcej 60 %. Jednou z otázok bol aj názor na to, kto je zodpovedný za zostrelenie MH17. Asi 6 % Rusov verí, že „opolčenci“, asi 3,5 % verí, že ruská armáda alebo „dovolenkári“, a naproti tomu viac ako 60 % verí, že páchateľom je ukrajinská armáda alebo dobrovoľnícke batalióny. Zvyšok odmietol odpovedať. Je však zaujímavé, že zároveň takmer 60 % Rusov by akceptovalo, keby vláda Ruskej federácie vyplatila za MH17 odškodné pozostalým.

Ako sa však približuje termín začiatku súdneho pojednávania, situácia sa čoraz viac komplikuje. Úplne aktuálnou je informácia zo 17. 2. z Ukrajiny, že všetkých 6 (šesť) ukrajinských prokurátorov, ktorí sa podieľali na vyšetrovaní JIT, bolo prepustených zo štátnych služieb a už nie sú prokurátormi. Na vysvetlenie – prezident Zelenskij si zaumienil, že očistí justíciu od korupčných živlov a všetci prokurátori boli prepustení. Následne mali absolvovať previerky a skúšky, ktorými sa mali kvalifikovať späť na svoje funkcie. Žiadnemu zo spomenutých prokurátorov sa to nepodarilo, niektorých z nich ani nepripustili ku skúškam. Západní komentátori sa vyjadrujú, že kvôli súdu to nevadí, lebo prokurátori už všetku prácu na príprave podkladov urobili. Ak však počas súdu vyplynú nové skutočnosti, ktoré bude treba posúdiť, hovoria iní, potrvá možno aj rok, kým sa noví prokurátori podrobne oboznámia so spisom.

Aké nové skutočnosti by sa mohli objaviť pred súdom?

Niečo naznačil nezávislý holandský novinár Max van der Werff, ktorý zverejnil uniknuté materiály JIT. Internetom (a okrajovo aj médiami hlavného prúdu) najviac zatriasol tento dokument, pôvodne vypracovaný holandskou tajnou službou (máme cez twitter Dmitrija Stešina):

V tomto tajnom dokumente určenom generálnemu prokurátorovi JIT sumarizuje holandská tajná služba polohu všetkých ukrajinských a ruských komplexov 9K37M1 Buk M1 v oblasti zostrelenia MH17. Aj keď je kópia málo zreteľná, je zdôraznené v pravom stĺpci, ako ďaleko sa daný komplex nachádzal od miesta zasiahnutia MH17. Na druhej strane tohto dokumentu je uvedený záver: „Z tabuľky je zrejmé, že let MH17 letel mimo dosahu všetkých zistených a funkčných ukrajinských aj ruských lokalít, na ktorých boli rozmiestnené komplexy 9K37M1 Buk M1.“ Správa ďalej pokračuje, že vzhľadom na rozmiestnenie ukrajinských Bukov, na priebeh bojových operácií a rozmiestnenie bojujúcich jednotiek nebolo možné, aby do príletu MH17 niektorý z komplexov zaujal palebné postavenie a zasiahol lietadlo.

Kvôli názornosti uvedieme aj zobrazenie týchto pozícií na mape. Zelený špendlík je miesto pádu MH17, belasé špendlíky sú ruské komplexy Buk, žlté špendlíky sú miesta ukrajinských Bukov a žltá čiara je rusko-ukrajinská hranica. Za povšimnutie stojí aj to, že ruské Buky sú zobrazené na ruskej strane hranice, nie u opolčencov, ako tvrdili médiá hlavného prúdu.

Médiá hlavného prúdu (uveďme ako príklad Polygraph) síce ihneď komentujú, že tento dokument nevyvracia verziu JIT o ruskom Buku, ktorý sa expresne prešmykol cez hranice, vystrelil a ihneď sa vrátil. Najbližší bol vzdušnou čiarou 106 km za hranicou, pričom niektoré ukrajinské boli o 50 km bližšie. Max van der Werff upozorňuje na veľmi výrazný dvojitý „meter“, ktorý sa prejavuje nielen v tomto pohľade médií hlavného prúdu, ale aj samotnej JIT. Pripomeňme, že tieto materiály sú zo septembra 2016, len niekoľko dní pred pamätnou tlačovou konferenciou JIT 28. 9. 2016, na ktorej JIT prezentovala predbežné závery svojho vyšetrovania.

Tých uniknutých materiálov bolo totiž zverejnených hneď niekoľko. O niektorých informuje srbský portál B92 a poukazuje najmä na výpoveď nemeckého nezávislého žurnalistu Billy Sixa, ktorú zaznamenali austrálski policajní dôstojníci. Six robil prieskum v teréne, austrálskych policajtov sám iniciatívne kontaktoval, priniesol množstvo fotografií a vypovedal aj o tomto:

 • V auguste 2014 ukrajinská armáda delostrelectvom ostreľovala oblasť trosiek Boeingu, hoci sa v tých miestach nenachádzala žiadna jednotka opolčencov. Six ako dôkaz predložil aj fotografie nevybuchnutej munície z týchto miest.
 • V Krasnoarmejsku sa mal nachádzať billboard, okolo ktorého údajne prešla kolóna s Bukom do Ruska. Six však na danom mieste zobrazený billboard nenašiel. Podľa fotografií miestni ľudia ten billboard nespoznávali, vôbec nepochádzal z Krasnoarmejska.
 • Mal k dispozícii fotografie od informátorov z času len niekoľkých minút po páde MH17, snímané zo vzdialenosti niekoľkých kilometrov, na ktorých je zreteľne viditeľný dym z horiaceho lietadla, ale vôbec žiadna stopa rakety z Buku. Táto stopa by mala byť viditeľná minimálne 10 minút po odpálení strely.
 • Sixovi informátori videli v blízkosti Boeingu minimálne jedno ďalšie lietadlo. Na veľkú vzdialenosť sa nedal identifikovať typ, no jeden z informátorov bol presvedčený, že sa mu podarilo lietadlo odfotografovať a jeden, ktorý výjav sledoval ďalekohľadom, informoval o troch lietadlách a o tom, že videl odpáliť strelu vzduch-vzduch.

Samotný Max van der Werff upriamuje najväčšiu pozornosť na najobsiahlejší dokument – písomnú prípravu JIT na očakávané otázky novinárov na tlačovej konferencii. Napriek tomu, že JIT ešte pred konaním tlačovej konferencie mala k dispozícii rozporuplné informácie, jednoznačne vylúčila každú inú možnosť okrem tej, ktorú prezentovala agentúra Bellingcat. Max van der Werff sa preto pýta: „Bolo vyšetrovanie JIT vedené korektne podľa medzinárodných policajných štandardov?

 

Na záver ešte dôležitá informácia z najbližšieho okolia prezidenta Ruskej federácie – Vladimíra Putina. Koncom januára odvolal zo zboru svojich poradcov Vladislava Surkova. Surkov bol človekom, ktorý riadil politiku Ruska voči Ukrajine a niektoré médiá o ňom otvorene píšu ako o Putinovom bábkovodičovi. Surkova všeobecne charakterizujú ako nevyspytateľného majstra intríg, ktorý viac problémov vyrobil, než vyriešil, a mnohým ľuďom v Putinovom tíme a na obidvoch stranách hranice s Ukrajinou odpadol kameň zo srdca. Surkova nahradí pragmatik Dmitrij Kozak, ktorý zároveň dostal väčšie oficiálne právomoci ako mal Surkov. Zasvätené médiá túto zmenu komentujú ako signál zmeny Putinovej politiky voči Ukrajine. Kozak má so súčasným ukrajinským vedením mnoho osvedčených kontaktov, ktoré v minulosti využil pri viacerých výmenách zajatcov. Kozak je známy ako riešiteľ problémov a zaslúžil sa napríklad aj o utlmenie konfliktu v Podnestersku, je zástancom Minských dohovorov a uprednostňuje diplomaciu.

Takže čoskoro uvidíme…

Zdroje:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/23/fred-westerbeke-nieuwe-baas-politie-rotterdam-a3984783

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/mh17/explanation-of-the-trial-proceedings-mh17-ru-and-eng..pdf

https://www.todayville.com/trial-of-4-suspects-in-mh17-downing-to-start-in-march/

https://www.unian.info/world/10859102-terrorist-leader-girkin-says-not-to-testify-in-mh17-trial.html

https://en.interfax.com.ua/news/general/639504.html

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/mh17/explanation-of-the-trial-proceedings-mh17-ru-and-eng..pdf

https://nltimes.nl/2020/02/17/ukrainian-prosecutors-mh17-investigation-dismissed-report

https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/2863987-one-of-suspects-in-mh17-case-wants-to-join-legal-proceedings.html

http://khpg.org/en/index.php?id=1581634904

https://sputniknews.com/world/202002151078321060-russian-prosecutor-general-netherlands-avoids-comprehensive-probe-in-mh17-crash/

https://www.france24.com/en/20200212-netherlands-says-it-rejected-moscow-offer-for-mh17-prosecution

https://www.unian.info/world/10854788-mh17-suspect-tsemakh-reportedly-killed-in-moscow-late-in-jan-russian-media.html

https://www.themoscowtimes.com/2020/02/14/share-of-russians-who-believe-their-country-shot-down-mh17-rises-five-fold-a69291

https://www.raamoprusland.nl/mission-statement-window-to-russia/1527-levada-polled-russian-opinions-about-holland-remarkable-outcome-on-mh17

https://twitter.com/D_Steshin/status/1229676616265146368

https://mailchi.mp/7f81879c9a3f/bonanza-media-starts-leaking?e=cb50913f0a

https://maxfromthewharf.com/5510-2/

https://www.polygraph.info/a/leaked-mh17-documents-dont-exonerate-russia/30447940.html

https://www.b92.net/eng/news/world.php?yyyy=2020&mm=02&dd=18&nav_id=107967

https://www.dropbox.com/s/ykuu5aszr2nsaq6/QenA%20JIT%202016.pdf?dl=0

https://maxfromthewharf.com/wp-content/uploads/2020/02/ROI-BILLY-SIX.pdf

https://www.voanews.com/europe/putin-sacks-top-adviser-and-ex-ukraine-pointman-surkov

https://112.international/politics/putin-dismissed-surkov-from-post-of-assistant-decree-48717.html

https://atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/is-putin-preparing-a-new-ukraine-strategy/

https://jamestown.org/program/kozak-to-replace-surkov-as-putins-top-aide-on-ukraine-part-two/

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Navaja se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

29 reakcí na MH17 – ešte nekončíme

 1. lujjza napsal:

  NavajaMM
  Velké díky za sledování a překlady/výcucy.
  Ráda bych věřila, že pravda vyjde najevo.

  ad „Je však zaujímavé, že zároveň takmer 60 % Rusov by akceptovalo, keby vláda Ruskej federácie vyplatila za MH17 odškodné pozostalým.“:
  to jakože místo viníka? V tom případě by se na to těch 60% mohlo složit ze svého.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Kouzlo je v tom, jak zněla otázka, kdo a kde ji kladl a jak je odpověď interpretována.
   Kdyby byly takové průzkumy pravdivé, tak máme české presidenty: Havel, Klaus, Schwarzenberg, Drahoš.

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Mi to spíš připadá, že je to taková hra na zapomnění. Tak dlouho se bude prošetřovat a měnit osoby a obsazení, až z toho vyleze jen občasná vzpomínka.

   To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Není tu žádná záhada, v dole odkazovaném článku Levady se totiž píše něco jiného!
   A sice, že 54,8% dotázaných je pro vyplacení odškodného POKUD mezinárodní vyšetřování prokáže, že Rusko je viníkem.

   Což je diametrální rozdíl a pro ochotu k výplatě to prakticky nic neznamená, všechnoeží na výkladu pojmů

   If guilty, majority wants to pay compensation

   Strikingly enough, about 55 to 60 percent of respondents are in favour of paying compensations ‘if research by the international community establishes that Russia is guilty’. Among people under the age of 25, more than three quarters would find this acceptable. It is remarkable that in this hypothetical case – so far the Russian authorities have done everything to hinder the international investigation – education and wealth make no difference. Highly or lowly educated, rich or poor, if this is recognised around 60 percent would be in favour of compensations.

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Správna otázka a presne, ako píše strejda, je kúzlo v znení otázky a to bolo: „Súhlasíte s tým, aby Ruská federácia zaplatila odškodné pozostalým, ak medzinárodné spoločenstvo dokáže, že RF je za zostrelenie zodpovedná?“
   Mal som v tejto veci ísť v článku viac do hĺbky. Takže nie za vinníkov, ale za seba, ak sú vinníkmi. Interpretoval by som to tak, že ruská spoločnosť je menej antagonistická voči západu (je férovejšia), než západná voči Rusom.

   To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  Taky sleduju, takže zatím nic novýho, ale někde jsem četl, že Buky to dávaj optimálně do +/- 40km, i když se tabulkově píše o 50km (ale to už je maximální dosah). Sám píšete, že UK BUKY byly o 50km blíže. I kdyby se jednalo o BUK přejíždějící hranice, asi by to nedal, nestačil by se tak „nahonem ustálit“ k výstřelu, jak se o tom na tutovku psalo. A srandovní je ta „Vaše“ mapka s instalovanýma BUKAMA, který voni dávaj jakože na tuty připravený k výstřelu! A přitom pohyblivej (navíc výstřelu neschopnej) BUK musí zachytit nějakým amatérským umělcem, co dělá koláže. Satelity jakmile jednou zachytěj vojenský zařízení, tak ho už nepustí, ač se posádka třeba zahrabe pod zem. To je naivní představa nás přesvědčit, že si BUKY přejížděj bez sledování a záznamů protistran hranice kam chtěj!!! A taky bych se vsadil, že kdyby BUK vypálil, měla by propaganda hned druhej den zvětšeninu toho údajnýho ruskýho BUKU od USáků. Já si furt myslím, že to byla raketa UK vzduch-vzduch a že to věděj všichni! Ty BUKY mně od samýho začátku do toho moc neštýmujou, protože než vystřelí, už je maj v hledáčku satelity a jak sem už psal, příprava k odpálení není úplně jednoduchá, chce to holt čas i pro sehranej tým.

  P.S.
  Dobře, že to takhle sbíráte, Navajo, to bych nedokázal, je příjemný vědět, že si to někdo musel
  odpracovat za mě, dík!
  P.P.S.
  ale tenhle tejden bych přece jen od Vás ty vaše volby, jak to Vy vidíte?

  To se mi líbí

 3. oh napsal:

  O.T. Hřib Pirát učinil politické gesto.
  „Z náměstí Pod Kaštany v Praze 6 se stane náměstí Borise Němcova. Změna má být podle dokumentu přijatého radními politickým gestem vůči Rusku a vyjádřením solidarity s ruskou opozicí a hnutím za lidská práva.“
  No, politická gestikulace z Mafiánského náměstí mi určitě pozvedne náladu, až budu zase postávat v koloně někde, kde ještě nedávno – před „zklidněním dopravy“ – kolony běžné nebyly, přeskakovat výkopy nebo kličkovat mezi neopravenými výtluky. A budu přitom tiše doufat, že Libeňák bez oprav vydrží nespadnout alespoň po tu dobu, co hoši budou opravovat Barrandovský most.
  Krnáčová, vraťte se! Vše odpuštěno…

  To se mi líbí

 4. Bavor V. napsal:

  Naléhavě
  Lavrov:
  Doufáme, že se během nadcházejících konzultací s Ankarou dohodneme, že teroristé nebudou mít v Idlibu místo

  To se mi líbí

 5. Rosťa napsal:

  Dík autorovi za překlad. Určitě bychom všichni rádi věděli, kdo má tu prasárnu na svědomí, ne, na koho se to svede. Máme holt smůlu.

  To se mi líbí

 6. strejda napsal:

  Zase létá holubí letka, ale je tak hloupá, inu holubi, že se proflákla.
  A když už jsem v tom, Navajo promiň, ale nedá mně to. Nedávno mainstream velebil slovenské voliče jako ukázku skvělých zítřků, to když zvolili Čaputovou. Byli příkladem pro Evropu budoucnosti. Skvělí a vyspělí. Dokáže někdo říci proč se tak rychle zkazili, že z nich jde hrůza?
  Ale počkejme do voleb, možná se zase stanou skvělými a když ne, tak budou frustrovanými pekelníky.
  Svět v médiích je již jen virtuální konstrukt, nasvětlená bouda postavená z pavučin.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Princip Havel. Jak přes kopírák.

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Strejdo, tieto voľby (už zas) všetci vyhlasujú za kľúčové, ktoré predurčia osud Slovenska na desaťročia. A tak sú všetci premotivovaní a zo všetkých síl tlačia na pílu. Ako som spomenul vyššie, výsledný efekt je presne opačný. Voliči za to nemôžu, je to prírodný zákon. Ako s parfémom. Keď to s ním niekto preženie, tak človeku aj to lajno v tráve začne voňať.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.