Příští Trumpův úder zasáhne Evropu…


Názory izraelského analytika Jakoba Kedmi na následky Brexitu, ale i na Trumpův „Plán století“…

Trump vyložil v Izraeli dost závažný návrh. Tady nelze vzít Trumpovi jeho snahu o důslednost – on se snaží plnit svoje předvolební sliby. Je ale třeba pozorně naslouchat tomu, co říká, tedy, že „já“, tak to dělat budu. Pak to skutečně udělá. Zvlášť dobře je to patrné ve vztahu k poslední větě, kterou pronesl v souvislosti s Brexitem: „…Brexit byl proveden, další bude Evropa“. Takže příští úder USA chce Trump vést proti Evropě, proti EU. Poté, co kdysi řekl, že je proti EU, která se musí rozpadnout, – přechází k činu. První je Velká Británie, a v této souvislosti doporučuji nezapomenout, že také řekl, že „…NATO on nepotřebuje“, NATO je pro něj přítěží. Slyšeli jsme to, zapsali, a teď čekáme, kdy to přijde.

Jakmile vyrazil Velkou Británii z EU, se unie změnila v cosi jako 80% Německo, 18% Francie, Itálie, Španělsko, a zbylá 2% všechen ten východoevropský balast. Takže hlavní úder půjde proti Německu, jeho průmyslové základně, protože ta je americkým cílem. A jednou z hlavních součástí německého hospodářství je automobilový průmysl, který dokázal odsunout daleko dozadu americký – co do kvality, atd. Teď tedy celý úder půjde na Německo. Po omezení německého průmyslu do „přirozené velikosti“, jak chce Trump, – co zbyde z EU bez Německa v dnešní formě? Francii zůstanou jen jaderné zbraně, protože z hospodářského hlediska je to … Itálie a Španělsko jsou samy o sobě stabilní, a to ještě v jisté spojitosti s Německem. Ony nemohou být základnou EU –  a to je to, co potřebují USA i Velká Británie. Upevňuje se spojení těchto dvou zemí, a poté budou ony ve dvou rozkládat Evropu, když Velká Británie, která je mimo EU, i Evropa jsou jedinými konkurenty. Jim se bude lépe pracovat přímo jak s Francií, Itálií, tak koneckonců i s tím Polskem a pobaltskými zeměmi.

Je tu ale část, ve které budou spolu USA a Británie bojovat. Británie se bude snažit, aby finančním centrum z Londýna nepřešlo do Frankfurtu nebo Paříže. Státy naopak budou usilovat o to, aby většina finančního centra z Londýna přešla do New Yorku, a ne do Evropy. O to budou bojovat, protože finanční ekonomika je základem ekonomiky americké a v mnohém i britské. Takže jejich úsilím bude nedovolit Evropě, aby si k sobě přitáhla podstatnou část finanční ekonomiky světa. Jakýkoli jejich úspěch v tomto směru oslabí EU, která bez finančního centra ve Velké Británii už nebude hospodářsky tak silná jako dnes.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=V7MqPby-56A&feature=emb_log

USA řekly, že Palestina bude …

Především chci říci, že všechny komentáře, týkající se Trumpových návrhů, vyslovované politiky, se řídí tím, jak se taková politika odrazí na jejich postavení na politické scéně.  Většina komentátorů, bohužel, se v poslední době podřizuje prosazování těch, či oněch idejí těch, kteří novináře platí, nebo i novinářů samých – a nikoli objektivní informaci. Proto se pokusím odpovědět objektivněji.

Je fakt, že nikdy žádný americký návrh k Blízkému Východu nebyl realizován a výsledky byly buď negativní, nebo vůbec zapomenutelné – vyjmenovat jich lze kolik chcete. Proto je třeba se k tomu, co Trump navrhl, chovat jako k návrhu a nic víc.

Důvod, proč byl program (který je hotov prakticky už více než 2 roky) nanesen, je – za prvé politická situace v USA a předvolební boj, a proto jsou do programu vloženy elementy, které mu v předvolebním boji pomáhají. Proto lze říci, že tyto elementy nejsou zásadní, ale existují proto, aby mohl ukázat: „Já chci toto…“. Druhým důvodem je předvolební kampaň v Izraeli, a je to docela drzé vměšování USA do kampaně před březnovými volbami v Izraeli. Proto jsou v tomto programu i elementy, které nahrávají těm izraelským politickým silám, jejichž vítězství by bylo pro Trumpa a Američany žádoucí, třebaže oni jsou ochotni jednat se všemi. To se projevilo tím, že Trump pozval na představení své kampaně i izraelskou opozici, se kterou bylo jednáno odděleně. To nikdy dosud nebylo. Tím Trump demonstroval, že USA budou pracovat s kýmkoli, kdo stane včele Izraelské vlády.

Program má mnoho stránek textu, ale upozorňuji na hlavní momenty s hlediska toho, že jakmile budou přijaty – a není důležité, kým – se od nich nebude možné demonstrativně distancovat. Samotný program je určen k jednání, a pokud hlavní momenty budou přijaty a uznány všemi stranami, o detailech se povede spor. Co se v programu jeví jako hlavní: – že USA řekly, že jsou pro palestinský stát, což nikdy předtím nebylo. A to, že jak izraelské vedení, které se neveřejně práce na formulacích programu zúčastnilo, tak i opozice, vyjádřili jednoznačně, že jsou pro. A v tomto programu jsou elementy, které zásadně mění izraelskou politiku, která byla přede dvěma týdny. Izrael i jeho dnešní vedení, bez ohledu na ta, či ona prohlášení, byly proti vzniku palestinského státu, a snažily se, aby palestinské enklávy byly od sebe odděleny, – zvlášť Judea, zvlášť Samaří a samozřejmě zvlášť sektor Gazy. Izraelské vedení usilovalo o to, aby v sektoru Gazy byla zachována jiná vláda – nikoli Fattáhu, ne Hamásu – a hrálo na to, že by to rozdělilo palestinské hnutí, a bude možné jednat s každým zvlášť. Tento program všechny tyto principy odmítá. Je tam přesně napsáno: „Jednotný palestinský stát, a sektor Gazy je jeho neoddělitelnou součástí“. Poslední, co je tam psáno, právě v této oblasti, je rozpuštění Hamásu – tedy moc přechází k Fattáhu.

Izraelská vláda a parlament to v tomto týdnu (rozhovor veden 3.února – pozn.překl.) potvrdí. Vycházíme-li z toho, že jsou tam další elementy, tak žádná z osad tam zbudovaných za posledních 50 let, nebude evakuována. Extremistickým, ultrareligozním a nacionalistickým kruhům jak v Izraeli tak v USA říkají: – „vidíte, uznali to, co jsme tam vložili“. Přitom zamlčují základní fakt: – „chtěli jste, aby všechna území byla pod vládou Izraele, ale 70% přechází ve prospěch palestinského státu, což jste zásadně odmítali…“. Uvidíme, co bude dál. Arabské země, jakož i celý islámský svět tuto rezoluci nepřijmou. Oni ji musí oficiálně odmítnout, protože jsou tam věci pro ně nepřijatelné. To neznamená, že odmítají princip palestinského státu.

V tomto programu se říká, že: – „…ano, my uznáváme Jeruzalém jako metropoli Izraele, ale východní Jeruzalém bude metropolí palestinského státu, a tam otevřeme svoje velvyslanectví“. Ale východní Jeruzalém v interpretaci Američanů, to je vše, co se nachází za historickou části, a říkají, že to bude arabská vesnice Abú Dis, nacházející se na předměstí Jeruzaléma. Jakmile řekli, že to bude „východní Jeruzalém“, tak jde jen o to, kudy povede hranice, a to bude předmětem sporů. Zda hranice půjde po hranici z roku 1948, nebo po nové hranici, která rozděluje židovské čtvrti od arabských – bude předmětem jednání. Je naprosto jasné, že ti, kteří program napsali, jej nemohli napsat jinak, že ani arabský ani islámský svět nepřijme, aby Chrámová hora byla v moci Izraele. Pokud jde o Staré město, v jehož zdech je židovská, arménská, křesťanská i islámská čtvrť, je sotva možné, aby to bylo pod izraelskou vládou. Přesto je tato otázka méně zásadní, a to je možné se přít. Ale, že je Západní a Východní Jeruzalém, to už bylo tímto řečeno, a Izrael to přijal.

Vzniká situace, kdy poté, co utichne tato bouře, proběhnou volby v Izraeli, tak vše co zůstane na jednacím stole, to o čem není sporu ve vztahu k palestinskému státu, že je jednotný, že Hamás musí skončit a moc přejde k Fattahu, není sporu, že sektor Gazy se zachová v rámci tohoto palestinského státu, není sporu, že metropolí palestinského státu bude východní Jeruzalém a Izraele západní. A pak se přejde k technickým detailům – a o tom se bude jednat. Při přípravě tohoto programu oficiálně, podle svých politických důvodů, jednali Američané jen s Izraelem. Ale neformálně Kushner věnoval více času právě arabské straně.  Když se Američané pokoušeli vyhodnotit situaci, pochopili, že hlavním váhu Izrael přikládá palestinskému státu, a proto to formulovali tak, že program Izrael nemůže nepřijmout s ohledem na jiné, druhořadé, ale pro politickou konjunkturu důležité elementy, jako uznání osídlení tohoto území. Tak byl překonán hlavní problém: – Izrael souhlasí se zásadami vzniku palestinského státu.

A teď lze přejí ke druhé části, – tedy k obchodu. Američané na to kladli důraz při pohledu na neformální jednání se Saudskou Arábií, Egyptem, zeměmi zálivu, se je pokoušeli přesvědčit, že jsou tam elementy, které mohou být pro ně důležité. A jedním z nejzajímavějších momentů bylo, což vešlo ve známost teprve přede dvěma dny, že ředitelka CIA vedla velmi dlouhou besedu se saudským králem, a pokoušela se ho přesvědčit, že jsou věci zásadní a druhořadé, takže by neměl úplně odmítat program, protože ten může řešit problém, a aby si nevšímal elementů, které byly do programu vloženy jen z taktických důvodů. Hlavní úsilí americké vlády bude nyní vynakládáno nalezení společného jazyka s Araby, –  najít cestu k přijetí, a dál jednat. Američané k tomu, jako vždy, přiložili šek na 50 mld. dolarů, z nichž 9 miliard je určeno pro Egypt, 7 miliard Jordánsku, atd. – takže se pokoušejí řešit problém po americku – tedy koupí…

Co z toho nakonec plyne? Máme tu nové vidění Blízkého Východu s hlediska Izraele, jeho vzdání se hlavních elementů, které překážely pokroku v jednáních. Neuvidíme vliv na předvolební kampaň ani v USA ani v Izraeli, ale upevní to prezidentovu pozici v kruzích, ve kterých byl zainteresován. Existuje přísloví, že blahodárné věci se někdy dělají rukama jiných. Tedy není důležité, proč a nač byl tento program představen, ale je v zásadních otázkách krokem vpřed, který donutil Izrael tento krok udělat. A dál – se bude jednat.

Zdroj:   https://www.youtube.com/watch?v=7rjkPKnD5yU

Překlad:  200206

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

14 reakcí na Příští Trumpův úder zasáhne Evropu…

 1. vonrammstein napsal:

  Slyším tyhle informace poprvé a zní mi to jako sci-fi. Pokud by byly náhodou pravdivé, bylo by to ojedinělé zablýskání na lepší časy.

  To se mi líbí

 2. cobolik pacholik napsal:

  usa rekli,ze palestina bude,jaky fajny bullshit…

  To se mi líbí

 3. cobolik pacholik napsal:

  a chazariky robia take kroky,ze hadracka holota bude v pici,jak boli zidky za okupace,bo gheta maju alahisti narobene,vodu maju,ked sa im pusti a ked sa chcu sobasit potrebuju suhlas israelskych uradov,na prechodoch cakaju aj pol dna bo teroristi,len za boha si sion brothers nepriznaju,ze oni z nich zrobili kokotov,bo ich maju za kokotov,co jasny to na velmi dlhu debatu,jedna vec jasna v debate,zidky zajebali,zajebuju a budu zajebovat zem hadrakov,bo tak jim kaze ten ich boh,co si ich vyvolil,nebude tam zo psa slanina…treba sa ist opytat do anglie oni to tak tam zariadili,bo za osmanskej rise tam boli problemy tiez medzi arabom a zidom,dnes to nenavist na svetelne roky dopredu a vsetko to tam vyrobili spravci palestiny mocny albion a rychlo zabudli cajickari zajebany,ze teroristicke utoky hagany,urgun a gangov strena prevadzali sion brothers vo velkom a nie hadracka holota ty boli bridilove alahisti,hotel david do luftu vyhodili neskorsi najvyzsi politicky predstavitelia israela predtym oznacovany angliou jak teroristi,jeden vyjednavac tam bol,co nie spravodlivo,ale aspon kus rovne to chcel rozdelit folke bernadote aj toho,ze ich kopu zachranil pred plynom aj toho slachetneho cloveka odjebali,aby nebol brzda v sion dream a kedmi nech ide do pice aj s jeho sionistami,bo ty si mozu podat ruku s tymy pojebanymi alahistami,co este ked jebe vykrikuje alah akbar..a prosim vyvolenych,nech mi tu nepicuju tym svojim antisemitizmom otrepanym,bo toto,co pisem to realita.shalom…

  To se mi líbí

 4. cobolik pacholik napsal:

  a kurva palce naspat kopa sa bude tesit a hrrr na ne…

  To se mi líbí

 5. Cech napsal:

  To celkem nejpodstatnější je jasný fakt, že ANO dle TNS, MEDIAN,CVVM a STEM nepředstavuje hrozbu pro současnou demokracii.
  https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ano-neochvejne-vede-okamura-ani-klaus-ml-by-neuspeli-40312679?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=292330&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
  Nadále se počítá že vládu v Česku si udrží ANO, ODS, PIráti s předpokladem, že se udrží i souřasná dle milionu chvilek pro demokracii jediná demokratická strana a to je ČSSD.
  ANO je to ta ČSSD, která zabezpečila prosazením potřebných zákonů panu Koudelkovi špehovat řidiče v souladu se zákonem.
  Protože dle naší současné vlády, Koudelka postupoval naprosto správně a výstupy z mýtných bran pro BIS se pokryjí z jiných prostředků.

  To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    ja odkaz taky nemienim kliknut,bo mam dost,ked si len precitam,hned vo mne sto bohov,co mna prve napadne,ze na sebemensie polemizovania o shoa to kurva sa rve a hned paragraf a ked o mojich ludoch sa napise,ze zacali toto mordovanie to chuj to uz sionista trime picu a jeho prizdisraci,ked nie brudna gojska holota co sa ucia od mala,boli by posli na sadlo vsetci,ty zidia co prezili oni maju rvat,ze vdaka brudnym gojom prezili,ked rusku holotu nepozvali ty zajebany lachy na vyrocia oslobodenia birkenau,zidky nebili na poplach ,mozu ist do pice aj s tymy,co zajebanu politiku robia taku jaka jim pasuje ked tak ta ja svoju jaka mne pasuje,bo ja nedumam politicky co myslim vacsina volke vie,ze to kokotina jak rampa,sa kuknite na ukrajinu,ci lotysko divizie ss z prislusnikov tych statov dnes bojci proti stalinizmu,ze sluzili kurve,ktora mordovala nasich dnes chuj,su to pre nich dnes vlastenci a okolity svet okrem mna a rusov vie,ze to bola ina pesnicka,polacky to vo velkom prataju traktarom pomniky zatial len na burakovach,ale v pepikove to rovno v hlavnom meste a kurva ,kto sa prosti tomu stavia,to system jak za soudruha lepsi,toto ma jebe jak kurva a vyvolava vo mne ten nizky pud,co sa vola zabijat.ze mam pojebane mozem ja jebat kazdeho,co mi povie bo uz nejake dristanie s tymy nema vyznam co maju v pici,co si ja myslim…jak za soudruha,kus som inac dumal a dristal a to som nebol spolupracovnik CIA jak sasa vondra az taky disident to by som nebol ani z presvedcenia,ani za peniaz a uz ma chceli soudruzy zatvorit,sasa velky politik a ja opustil svoju zem bo mi ju dojebali taky jak on…

    To se mi líbí

 6. Bavor V. napsal:

  Online maloobchodníci ničí zboží, ale neřeknou, kolik skončí jako odpad
  Zničení balíčků zaslaných zpět do e-commerce obrů je jen jednou částí špatně prozkoumaného problému. Jen v Německu je každý rok zničeno zboží v hodnotě 7 miliard EUR.
  Maloobchodníci v Evropě každý rok ničí použitelné zboží včetně oblečení a elektroniky v hodnotě miliard eur, což alarmuje zákonodárce, kteří se snaží kupující nakupovat online, aby se zbavili odpadu a zmenšili uhlíkové stopy.
  Francie, první země, která ukončila nakládání s jedlými potravinami, minulý týden hlasovala o rozšíření zákazu odpadu na textil a další spotřební zboží počínaje koncem příštího roku. Německá ministryně životního prostředí Svenja Schulze uvedla, že chce ukončit „pouhé zničení nového zboží“ aktualizací zákona o oběhovém hospodářství země, o kterém se bude hlasovat v následujících měsících.
  Ministři životního prostředí v obou zemích byli podněceni k akci prostřednictvím mediálních zpráv o použitelném zboží vypalovaném módními společnostmi, jako jsou H&M a Burberry, a zničeny ve skladech online platforem, které prodávají zboží třetích stran, jako jsou Amazon, Zalando a Otto. Regulační tlak je součástí rostoucího odporu proti rychlé módě a politice bezplatného návratu, které neoceňují náklady na klima.
  „Tento ekonomický model nadprodukuje zboží, které není pro nikoho užitečné – a namísto dalšího prodeje ničí,“ řekla Alma Dufour, kampaň proti nadměrné spotřebě v Les Amis de la Terre ve Francii. „Je to ekologický nesmysl.“
  Přestože vlády v některých zemích zintenzivňují úsilí o řešení maloobchodního odpadu, evropští ekologové čelí účetní překážce: Velké společnosti nemusí zveřejňovat, kolik se dostane do koše.

  Data těžko přijdou
  Neexistují žádné odhady pro celé množství zničeného spotřebního zboží v celé EU, ale francouzská a německá vláda nedávno uvedla odhady, které se velmi liší od 630 milionů EUR ve Francii v roce 2014 a 7 miliard EUR v Německu v roce 2010.
  Studie, které odhadují procento různých druhů zničeného zboží a používají je na úřední údaje o produkci, se spíše opírají o průzkumy v odvětví, než o započtení nebo vypálení zboží z první ruky. Nedostatek veřejného účetnictví znemožňuje ověření.
  Kromě zmatku to činí francouzská vláda na hodnotě 800 milionů EUR, zatímco na webových stránkách ministerstva ekologie se uvádí 630 milionů EUR.

  Ale skutečná postava může být mnohem vyšší.
  Odhaduje se, že zboží v hodnotě 7 miliard EUR je zničeno každý rok pouze v Německu – skutečná hodnota by mohla být mnohem vyšší
  Německá studie z Boston Consulting Group (BCG) v roce 2010 podceňuje rychlost, jakou produkty vypadávají z dodavatelského řetězce a nezohledňuje dovážené zboží, uvedla Juliane Kronen, autorka studie a zakladatelka německé sociální firmy innatura. „Nedostatek tohoto čísla [7 miliard EUR] je ten, že je příliš konzervativní. Ale … nikdo jiný nemá žádné jiné údaje.“

  Malá průhlednost
  Velké online maloobchodníky se dostaly pod kontrolu, protože zákazníci přesunuli více nakupování online a odesílali balíčky nežádoucího zboží ve větším počtu zpět odesílateli. Přibližně 70% těchto vrácených článků je prodáno jako nové, průzkum z německých, rakouských a švýcarských firem z maloobchodního institutu EHI nalezen v loňském roce. O tom, co se stane se zbývajících 30%, je malá transparentnost.
  Navíc, řekl Kronen, tlak veřejnosti kolem oběhové ekonomiky se doposud zaměřil na návratnost zboží nakoupeného online – ale společnosti ztratí výrobky v každé fázi dodavatelského řetězce.
  Rostoucí podíl zákazníků vrací zboží, které nakupují online
  Průzkum dárců ze Spojeného království z charitativní sítě In Kind Direct zjistil, že vrácené balíčky byly jedním z nejméně důležitých důvodů pro stažení zboží z trhu. Podle zprávy BCG jsou 2-3% produktů, které vypadnou z dodavatelských řetězců v Německu, hlavně kvůli chybnému balení, nesprávnému označování, nadprodukci a opětovnému uvedení produktů do chodu. Studie z roku 2019 z University of Bamberg dala vrácené balíčky o něco důležitější, odhaduje se, že 3,9% je zničeno.
  Online prodejci to zpochybňují. Zalando a Otto tvrdí, že méně než 1% zboží vráceného k nim je zničeno, zatímco mluvčí Amazon Germany, který neodhalil procento zboží, které zničí, řekl: „pouze pokud neexistuje jiná možnost, zašleme produkty k recyklaci , energetické využití nebo jako poslední možnost na skládku. ““ Amazon France loni uvedla, že zničí jen zlomek neprodaného zboží.

  Módní průmysl, který rychle rozšiřuje svou nabídku online, se stal obzvlášť těžkým ohněm pro spalování zboží, které by bylo možné znovu použít. Kampaně říkají, že high-street značky ničí levné oblečení, které je drahé ukládat, zatímco high-end štítky ničí drahé, aby se zabránilo jejich prodeji na černých trzích.
  Britská módní společnost Burberry zničila v roce 2018 hotové výrobky včetně tašek a parfémů ve výši 33,8 milionu EUR, než se vzdala praxe po veřejném odporu. Švédský módní gigant H&M byl v roce 2017 informován o tom, že spálil oblečení v elektrárně ve městě, kde byl založen jeho první obchod, i když se uvádí, že je nevhodný k opětovnému použití. Mluvčí společnosti H&M Germany uvedl, že „pro společnost H&M není ničení výrobků, které jsou nositelné a bezpečné, nepředstavitelné“, ale neposkytla odhad toho, jaký zlomek zboží bude zničen.
  „Potřebujeme dokumentaci,“ uvedl Philipp Sommer, zástupce vedoucího oběhového hospodářství v kampani Environmental Action Germany (DUH), odkazující na navrhovanou aktualizaci německého zákona o odpadech. „Zákaz je jen tak dobrý, jak jej veřejný orgán sleduje.“

  Pobídky ke zničení?
  Kampaňisté říkají, že je třeba se zabývat třemi oblastmi: spotřebitelé, kteří nakupují více, než potřebují; maloobchodníci, kteří ničí použitelné zboží; a právní a daňový systém, který v některých zemích odrazující osoby opakovaně používají.
  EKO KRIZE SE SKRÝVÁ VE VAŠEM ŠATNÍKU
  Není to dobrý vzhled
  Rychlé ekologické módy jsou horší, než si většina spotřebitelů uvědomuje. Německo má zavedené systémy pro sběr starého oblečení k opětovnému použití a recyklaci. Většina z toho je však posílána do zemí, které nemají systémy sběru a končí na skládce. Světová banka mezitím tvrdí, že 17 až 20 procent průmyslového znečištění vody je způsobeno barvením a úpravou oděvů.
  Některé opravy mohou být docela bezbolestné. V Německu sociální podnik innatura přijímá produkty od partnerských výrobců a maloobchodníků, jako je Amazon, a distribuuje je na charitativní účely. Daň z přidané hodnoty z darů však znamená, že společnosti s neprodaným zbožím jsou motivovány, aby je zničily. „V současné době je mnohem dražší darovat než likvidovat,“ řekl Kronen, zakladatel, který podporuje ukončení daně.

  I když je dárcovství snazší, přichází se sociálními výhodami, aktivisté kampaně varují, že to sníží uhlíkovou stopu v tomto odvětví jen velmi málo. „Darování by nemělo nahrazovat vyhazování,“ řekla Viola Wohlgemuth, kampaň proti nadměrné spotřebě v Greenpeace v Německu.
  „Pokud se toho můžete zbavit darováním na dobročinná místa, nevyřeší to nadprodukci.“
  https://www.dw.com/en/destroy-packages-online-shopping/a-52281567

  To se mi líbí

 7. Bavor V. napsal:

  Vaše/jejich ČT vyhlašuje státní smutek

  To se mi líbí

 8. oh napsal:

  Na základě odvolání „Hnutí Duha“ a „Společnosti přátel Jeseníků“ MŽP zrušilo tři výjimky na kůrovcovou těžbu v Jeseníkách.
  Současně ovšem Lesy ČR měly zásluhou kůrovcové kalamity rekordní těžbu dřeva.
  Dá se tedy říci, že ekoaktivisté opět slavně zvítězili nad těžařskou lobby?

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.