405-Světová občanská válka


Je období bilancí a výhledů a tak jsem pro vás připravil jisté ohlédnutí zajímavého ruského analytika Konstantina Čeremnych, známého svou tendencí nahlédnout za kulisy světového dění. Jak jsem už loni opakovaně upozornil, jeho projev je poněkud složité sledovat nejen proto, že „šumluje“, ale činí i různé odbočky… Nicméně jsem, z jeho rozhovoru pro stanici „Den TV“ před závěrem roku, přeložil to podstatné …

 Takový rozruch, jako kolem Grety Thunberg, jsme dávno neviděli. V západních masmédiích hlavního proudu věnovali Gretě celé ódy. Příkladu tohoto děvčete, které chodilo za školu pod ekologickými hesly, následovaly miliony žáků. Do New Yorku se, jak bylo zdůrazňováno, vypravila na královské jachtě. Hlavním světovým médiím, mezi nimi i v „Guardian“ byl dán pokyn, aby už neužívala sousloví „globální oteplení“, ale aby hovořila výhradně o „klimatické katastrofě“, a ne jinak.

V souvislosti s tím si dovolím ocitovat francouzského historika 19.století Augustina Cochina, autora termínu „malý lid“. V článku „Předvolební kampaň v Burgundsku v roce 1789“ napsal:

Tato armáda bez velení pochoduje s překvapivou sehraností. Vidíme, jak stejné činy se provádějí ve všech provinciích, rozdělených růzností mravů, zájmů, životních stylů, dokonce i dialektů, nemluvě už o celnicích a špatných cestách… V listopadu 1788 celá Francie požadovala zdvojnásobení míst pro třetí stav, v lednu pak všeobecné hlasovací právo, v březnu celá Francie posílá Generálním stavům natolik vzájemně si podobných příkazů, že by jednoho napadlo, jakoby je sestavoval podle jediného plánu jeden a týž pamfletista – filozof…“

Jde o to, že klimatický summit OSN, na kterém Greta vystoupila, měl jako hlavní téma programu zemědělství. A zejména se posuzovala otázka, kolik tzv. skleníkových plynů produkuje do atmosféry agrární sektor. Kdysi se žertovalo na téma, že kravské pšouknutí uvolňuje stejně, jako Rolls Royce. Letos ale známá kongresmanka Alexadria Ocasio-Cortez předložila návrh zákona pod názvem „Zelený nový kurs“, kde se přímo hovoří o škodlivosti plynů vypouštěných kravami. No, a tady se ukazuje zřejmá zápletka celé této hysterie. Vždyť, co je to agrosektor? V USA je to ta část obyvatelstva, která hlasuje za Trumpa.

To je jeden z hlavních důvodů rozjezdu klimatické psychózy, třebaže má otázka i druhou stránku. Proč vyšla vlna ze Skandinávie? Podíváme-li se na zámožné rodiny tohoto regionu, patřící do světové elity, má smysl obrátit pozornost na jednu epizodu, v médiích hlavního proudu prakticky nevysvětlenou. Vzpomněly si na ni pouze úzce specializované ekonomické portály. Jde o transakci společnosti Rockefeller a spol., spravující vlastní rodinné finance Rockefellerů, kterou uzavřela s hedge-fondem „Viking Global Investors“ (VGI). V důsledku transakce bylo vytvořeno společenství „Rockefeller Capital Management“, v němž mají Rockefellerové menší podíl. Většinový podíl patří Ole Andresu Halvorsenovi. Právě tomuto člověku rodina Rockefellerů svěřila dispozici svými prostředky. Myslím si, že je to dostatečně silný důvod k tomu, aby se Norsko a sousední skandinávské země staly zvláštním centrem propagandy, vedené Rockefellery už nejedno desetiletí.

V roce 1952 stáli Rockefellerové u základů „Population Council“ (Rady pro populaci), struktury zabývající se tématem snížení počtu obyvatelstva. Ale i mnohých dalších struktur, spojených s plánováním rodiny. Mimochodem, to se jen u nás hovoří o „plánování rodiny“. Ve skutečnosti v tomto výrazu slovo „rodina“ chybí: „Planned Parenthood“ se překládá jako „plánované rodičovství“. Přičemž není důležité o jaké rodičovství – zda obyčejné nebo zvrácené.

Důležité je, že tato struktura existuje nejen na konto Rockefellerů, nebo některého z jejich partnerů, ale i na účet amerických občanů. V roce 2016 například skoro 50% příspěvků do „Population Council“ vyčlenila vláda prostřednictvím USAID (Federální agentura pro mezinárodní rozvoj), centra pro kontrolu a prevenci nemocí a Národní ústav péče o zdraví.

Tento problém konzervativci nastolovali i dříve, ale jen teď Trump získal většinu v Nejvyšším soudu USA, což mu poskytuje možnost k přehodnocení nejen zákonů přijatých za Obamy, ale i mnohých pravidel a norem týkajících se financování těchto struktur, zabývajících se především potraty. Trump hodlá dosáhnout toho, aby „Population Council“ existoval jako soukromá organizace a nebyl financován z rozpočtů různých států. Není to ale tak jednoduché. Ukazuje se, že příliš mnohé závisí na řadě dávno vzniklých grantových dceřiných struktur. Tato rozvětvená síť má svůj vnitřní systém „otáčivých dveří“. Pod tím obvykle rozumíme, že, dejme tomu, nějaký Američan slouží v administrativě za demokratů, pak se administrativa mění, on odchází do soukromého sektoru, aby se pak vrátil, až znovu přijdou k moci demokraté. V Population Council a s ním spojených strukturách mají svůj systém „otáčivých dveří“. Stejné osoby přechází z jedné struktury do jiných, ale někdy současně vykonávají funkce, na první pohled, těžko slučitelné. Dalším paradoxem je propojení soukromého vlastnictví a státního zapojení do těchto struktur. Existuje např. organizace s velmi byrokratickým názvem „Partnerství pro řízení řetězů dodávek“.

Nejen  prezervativů, injekcí a antikoncepčních tabletek. Partnerství se zabývá dodávkami potravinářského zboží a obyčejných léků, ovšem jen jistých, vybraných společností. To vše se dodává, řekněme, do nebohatých nebo chudých států. Partnerství je považováno za společenskou organizaci, ale ve skutečnosti je to maska, vývěsní štít, za kterým se skrývá privátní struktura John Snow, Inc. (JSI), jíž vlastní Joel Lammstein.

Takže tento člověk je současně jakoby veřejný činitel, i beneficiář. Z nějakého důvodu na toto téma nikdo otázky nekladl.

Další strukturou je – „Koalice dodávek prostředků ochrany reproduktivního zdraví“. Je to mezistátní struktura, založená v roce 2004 na základě Istambulské konference k ochraně reproduktivního zdraví, a existuje zejména na účet dvou státních institucí: americké USAID a britského Departamentu mezinárodního rozvoje. Jedno i druhé je, v podstatě zpronevěra peněz z rozpočtů USA a Británie. A nad tím byl za Trumpa a Obamy vztyčen otazník. To také vysvětluje zběsilost, hustění a mobilizace všemožných agitačních zdrojů, jichž jsme svědky.

A vzpomeneme-li si na teorii tříd, tak každá z nich má charakteristiku, jakou je forma přisvojení. Trump a potom i Johnson, když se stal britským premiérem, zpochybnili formu přisvojení třídou, která současně vytváří ideologickou nadstavbu, kterou nazýváme progresivizmem.

Takže nám vychází, že odchod Johna Boltona, který vystupoval proti mnohým mezinárodním strukturám, byla jakýmsi Trumpovým dárkem těmto strukturám. Poskytl jim uspokojení, ale nejen proto, že odešel Bolton. V Radě pro národní bezpečnost USA společně s Boltonem pracoval i muž jménem William Hopper, profesor Princetonské univerzity. Člověk s vlastními názory na téma kyseliny uhličité. On změřil, spočítal a došel k závěru, že kyseliny uhličité nejenže není nadbytek, ale naopak nedostatek! Hopper připravoval některé návrh dodatků k zákonům, týkajícím se právě této sféry.

Domnívám se, vzhledem k tomu, že Trump skutečně neměl důvod k poskytnutí takové úlitby, je správná verze o tom, že Bolton odešel sám. Kvůli tomu, že mu začali připisovat všechny neúspěchy zahraniční politiky USA. Na Boltona házeli všecky problémy. Například za Venezuelu – ačkoli celá ta historie s Guaidó byla čistě iniciativou Michaela Pence. Ale Boltona bylo možné odvolat, zatímco Pence ne, protože jako viceprezident je člověkem vyvoleným.

Za Severní Koreu také nezodpovídal Bolton, ale Pompeo. Ovšem Pompeo je člověk konformní, ne tak ideologizovaný, a funguje na zásadě lavírování.

A mohl Bolton něco udělat ve Venezuele? Už jsem se zmínil, že Venezuela je prací Pence, ale je tu ještě jedna okolnost: – struktura, která na sebe vzala přípravu výměny moci ve Venezuele, – Oslo Freedom Forum (OFF), se rovněž nachází v Norsku, stejně jako výše uvedený hedge-fond VGI. OFF byl od počátku pravicovou organizací…, ale v poslední době probíhá jeho transformace na přísně progresivistickou strukturu, – a o to tady jde! Nedávno měli pravidelnou výroční akci. Před jejím začátkem anoncovali seznam účastníků, a mezi nimi vidíme hongkongskou aktivistku LGBT, keňského transgendera, a podobné postavy. Akce probíhala na Taiwanu, který je, společně s Thajskem, pionýrem „progresivizace“ Asie.

A po katastrofě Boeingu … korporace, se kterou je Bolton úzce spojen… No, a poté, co Číňané uzavřeli kontrakt s francouzským Airbusem, a ne s Boeingem, nevypadal Bolton ani zdaleka tak, jako dříve. Tím spíš, že tou dobou v mediálním mainstreamu prostě probíhal boj kolem těch, či oněch problémů, které nedokázal Boeing řešit. Jednou to bylo s vrtulníky, jindy vypadly dveře u perspektivního letadla 777X. Přitom to nebyl sériový problém, ale vyrobili z toho celý skandál.

A není divu, že den po odstoupení Boltona bylo rozhodnuto o dodávce 32 letadel z produkce konkurenta – Lockheed. Ano, F-35 do Polska. Ti, kteří chtěli cosi dostat, se dočkali. Jiná věc je, že na místo Boltona chtěli nikoli O´Briana, který ho nahradil. Přednostním kandidátem byl pro ně, samozřejmě Brian Hook, protože řídil „Centrum evropské politické analýzy“ vytvořený Larry Hirschem – americko-polskou lobbystickou strukturu s partnerskými vztahy s firmou Lockheed. Mimochodem, patří k ní i bývalý zvláštní představitel USA pro Ukrajinu Kurt Volker. Ti všichni se snažili protlačit Hooka. A kdo řekl slovo proti? Novinář portálu The Hill John Solomon. Tentýž Solomon, který se zabývá odhalením „Russiagate“. Solomon totiž připomněl, že se Hook zabýval sběrem podpisů proti Trumpovi v roce 2016, m.j. mezi vojáky.

Jsou dvě země, ve kterých v roce 2019 probíhaly stejné politické procesy. Velká Británie a Itálie. Přičemž v Itálii byl Salvini mnohem populárnější, než v Británii Johnson. Co ale zachránilo Británii před tím, k čemu došlo v Itálii? Monarchie. Existence královniny „Tajné rady“, jejíž analog v Itálii není. V důsledku toho dnes v každé italské škole do každého předmětu zařazují téma globálního oteplování. V Anglii Johnson dosáhl předčasných parlamentních voleb a zvýšil zastoupení konzervativců na rekordní úroveň za posledních 30 let. A to bez ohledu na to, že Johnson musel předtím odložit Brexit. Nikdo ho za to neukloval, protože v Bruselu bylo tenkrát ještě méně pořádku, než v Londýně. Nebylo jasné, kdy se vůbec sejde Evropská komise. Propadla koncepce eurozóny, kterou navrhoval Macron, a ve výsledku byl její rozpočet o dva řády ořezán.

Zdrojem tohoto rozhodnutí byla stejná parta, kterou se Macronovi svého času podařilo obehrát. Je to skupina, spojená s mezinárodním mediálním koncernem „Berthelsman“, se sídlem v Německu Tento koncern má, mimochodem, dávné styky se Sorosem.

Ne tak dávno vyhlásil bývalý starosta New Yorku Bloomberg svoje rozhodnutí, jít do prezidentských voleb za Demokratickou stranu, třebaže starostou se stal za Republikány. Na elitní úrovni bylo rozhodnuto, že půjde Bloomberg, a nad Bidenem udělali kříž.

Když začalo odhalování Bidena, o kterém napsal americký novinář Ben Shreckinger v „Politico“, myslel jsem si, že jde jen o nějakou zatáčku v redakční politice těchto novin. Vyměnili tam šéfredaktora – přišel z The Wall Street Journal (WSJ). Ale někdy počátkem října se ukázalo, že jak WSJ, tak Politico se stejným zápalem, jak dosud pronásledovali Bidena, začali pronásledovat Giullianiho a jeho tým, a pracují na plné obrátky na impeachment Trumpa, přičemž používají doslova stejné verze které publikovala agentura Bloomberg.

A jiný, už jednou zmíněný novinář, John Solomon – člověk který se zabýval vyšetřováním činnosti týmu Hillary Clinton, se ocitl za bránou portálu The Hill, kde byl viceprezidentem a televizní kanál vytvořil. Vedení portálu se před kýmsi posadilo na zadek… – Před tím, jehož pozice vyjadřuje Schreckinger, který usvědčil Solomona, že má stejné právníky s ukrajinským oligarchou Firtašem.

Takže, pokud není ruská, bude ukrajinská stopa! Ačkoli, předtím měl Firtaš společného právníka s Clintonovou – to ale nikoho nezajímalo. A nyní se portál The Hill postavil na zadní a rázně změnil redakční politiku. Aby aspoň nějak udržel dvoupartajnost, nechali tam jen dva novináře, záměrně vyjadřující prorepublikánskou linii.

Jeden z nich nedávno napsal, že podivně utichl případ Epsteina. Psali o něm v posledních dvou měsících jen tři naprosto druhoplánové zdroje a všechna ostatní masmédia mlčela jako přišlápnutá.  A jen když se to najednou hodilo, vyplavalo toto téma v Londýně – s princem Andrewem a jeho cestami k Epsteiovi. A teprve poté kdy poskytl ono nejnepovedenější interview. Ale zase mlčeli o tom, že k Epsteinovi 29 krát letěl Bill Clinton. A navíc, vše, co Solomon napsal o Clintonových, se nyní zpochybňuje – když má ten Solomon „špatného právníka“…

A to vše pracuje pro člověka, kterému společenství řeklo „Je třeba!“ – na Michaela Bloomberga. A on jde, a není cesty zpátky. A pokud se podíváme na fondové vztahy Bloomberga, tak tam vidíme fond „Ocean“ – soukromý fond Davida Rockefellera mladšího, považovaného za hlavní figuru v rodině ( a u Rotshildů je takovou ústřední figurou David René de Rotshild).

V této iniciativě za ochranu oceánů figuroval mimo Rockefellera a Bloomberga i Herbert Sandler, který v tomto roce zemřel – hlavní sponzor Mezinárodního centra novinářských výzkumů se všemi tzv. „složkami“, nejznámější ze kterých byla „Panamská“, ale také zdrojů, publikujících množství nepotvrzených zvěstí o Trumpovi a „úniků“ z Bílého domu.

Ještě je dobré poznamenat, že Bloomberg má vlastní fórum „Bloomberg New Economy“. Poprvé se sešlo v New Yorku v rámci Valného shromáždění OSN. Pak bylo rozhodnuto, že příští bude v roce 2019 v Pekingu. Bloomberg tam ale nejel – protože už je přece Demokrat. A jestliže je Demokrat, tak mít v oblibě Čínu, se podle názorů, přijatých v létě toho roku, zásadně nehodí. A kdo toto, vlastně řekl? Další velká fondová figura a partner mnohých shora uvedených osob –  George Soros. Ve dvou velkých, obsažných textech, z nichž jeden byl otisknut ve WSJ, řekl Soros naprosto konkrétně, že „…můj boj s tím (čínským) režimem, je otázkou silnější, než je otázka USA“.

Po čemž se Peking, konečně, přesvědčil, nakolik správná byla Trumpova slova, adresovaná Číňanům, že: „…pokud se mně chystáte přesedět a čekat, že až přijdou demokrati, tak s nimi bude lépe, pak se hluboce mýlíte…“.

A Sorosova nespokojenost s Čínou se vysvětluje vlažným vztahem Číňanů k progresivistickým direktivám. Najednou se ukázalo, že ČLR v roce 2019 omezila podporu obnovitelné energetiky z 8,1 mld. na 5,6 mld. Najednou se ukázalo, že Čína obnovila výstavbu nového jaderného reaktoru na ostrově Hainan, do té doby tři roky zmrazenou. Najednou se ukázalo, že celkový počet projektů v čínské uhelné energetice je takový, že by stačily na vytápění celé Francie. Přestože podle progresivistických direktiv měla ČLR uhelný průmysl omezit o 40%. Tento posun v čínské politice považuji za velmi důležitý.

Za posouzení stojí ještě jeden moment z událostí roku 2019. Je jím smrt zakladatele organizace „Syrská občanská obrana“, známé jako „Bílé přílby“, Jamese Le Mesuriera v listopadu za záhadných okolností. Nemohu s jistotou nic říci o příčinách jeho smrti, ale je s ním spojena záležitost s velkou zpronevěrou peněz. A není divu, protože Le Mesurier patřil k fondovému establishmentu, a ve fondovém společenství vyplouvaly případy bezpříkladné zlodějny jeden za druhým. Začalo to člověkem, který „řídil klima“, přesněji, stál v čele „The Intergovernmental Panel on Climate Change“. O tom, že předseda této organizace Rajendra Pachauri spojuje mnoho veřejných a podnikatelských pozic, se hovořilo dávno, ale nakonec ho dostali na harassement a vyhnali ho z hlavní klimatické funkce. Poté byl skandál v UNEP – instituci OSN pro otázky přírody. Výkonný ředitel UNEP Erik Solheim byl v roce 2018 nachytán při krádeži, a od té doby se tam dvakrát měnilo vedení.

V dalších dvou případech byl namočen Kumi Naidoo, šéf organizace „Amnesty International“ (AI). Předtím byl šéfem „Greenpeace“… a tam byl skandál se zlodějnou, v AI na něho pro změnu napsali udání nejbližší spolupracovníci. Totéž se děje s vedením „Transparency International“, přičemž se dvěma posledními šéfy …organizace, bojující proti korupci – což je velmi příznačné!

A všude se děje totéž, stejný styl vztahů top-menežmentu k řadovým pracovníkům jako k otrokům. Takový je vůbec model fondového řízení. Na všechny ty dobrovolníky, kteří pro ně pracují, se fondový establishment dívá s hlediska třídního a řadí je do otrocké kategorie. Ale když se tak začínají chovat ke střednímu menežmentu, ten se začíná bouřit, psát stížnosti, atd. Přesto fondová propaganda pokračuje v tvrzení, že podle jakýchsi průzkumů: „Většina respondentů očekává, že velmi bohaté rodiny budou hrát stále aktivnější roli při řešení globálních problémů, jakými jsou změna klimatu a ekonomická nerovnost“. Toto oni nazývají ekonomickou prognózou a otiskují to v časopisu „Forbes“.

A jaké jsou šance Trumpa? Na Trumpa vážně reagují fondové struktury. Dokazuje to hysterie, kterou rozpoutaly kolem jeho impeachmentu. Hlavně ale fondový establishment začal hledat nové formy přisvojení (státních zdrojů). Oni, například předali na outsourcing vytvoření své kryptoměny. Ale říkat s jistotou, že moc těchto struktur slábne, bude možné teprve, až bude podlomen jejich propagandistický zdroj. Až se jim miliony záškoláků příště shromáždit nepodaří…

Zdroj:              https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=1rLNpri3AP8&feature=emb_logo

Překlad: 200103

 

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

23 reakcí na 405-Světová občanská válka

 1. vonrammstein napsal:

  Takže je to zase všechno o židech.

  To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  Přiznávám příteli hrochu, že tohle mě doslova zavalilo a bez mučení říkám, na tohle prostě nemám! Lapaje po kyslíku si jen říkám: „…proboha, jak tohle se mohlo chtít hrochovi překládat, to přece nemohla bejt ani radost … nebo snad jó?

  To se mi líbí

 3. oh napsal:

  Kočičák Higgins prý objevil „kdesi na twitteru“ obrázek, který „byl údajně pořízen v místě havárie letu 752 UIA, (..) Tento fragment byl objeven v místě havárie ukrajinského osobního letadla, které havarovalo před domem místního obyvatele. Vypadá to takto? Není to raketa?“
  https://cnc.cdn.dopc.cz/21454427973/okNlhthzXfu_nWGeNZyQHPjQ-l0bMhqU/oATggamlrZjt59FmEq6_3uBD4DLd1YBOdYPCMwqI648TN-/1s3PSk7RXhbb6NCynqhpXo-LA8xE6OYC7G70woSeRoA
  a Kočičáci prý prověří původ snímku. No a rovnou přidal, že také „ověří verzi možného útoku na letadlo ze systému protivzdušné obrany Tor-M1. „Podíváme se na poslední známou pozici letadla ve vzdušném prostoru a vzdálenost k němu od íránských vojenských základen a uvidíme, zda to bylo v dosahu systémů Tor M-1. Nezávisí to na autentizaci snímku.“

  Mezitím se ovšem svět chytil nápovědy a o sestřelení íránskou (ruskou) raketou TOR-1M začal jako o faktu vykládat kanadský premiér Trudeau – s odkazem na blíže neurčené informace tajných služeb, Newsweek a CNN s odkazem na zdroje z armády a tajných služeb, podle nichž prý dokonce existují záznamy činnosti íránských radarů a satelitní snímky, které sestřelení dokazují (a které, jak bych odhadoval, jako obvykle z důvodu hustěktrutopřísného utajení amíci nakonec nikomu neukážou) a přidala se samozřejmě na plný plyn i naše jejich Česká televize, která si coby experta pozvala do dnešních „Událostí komentářů“ pozvala €poslankyni Veroniku Vrecionovou, která sice byla zasvědeným informacím o armádních a špionážních aktivitách asi nejblíž, když si pořizovala nemanželské dítě se špiónem Vondrou, ale jakožto OSVČ poradce přes reklamu a obchod nepochybně zvládá na špičkové úrovni úplně všechny obory.

  To se mi líbí

 4. blbíš napsal:

  blbý je, když lítaj rakety i letadla provozovaný ukrajinskejma údržbářema, přátelé, ale fakt blbý, když mládí vodchází … jó Hanspaulka (1971) … tak ti barde zapaluju svíčku:

  To se mi líbí

 5. blbíš napsal:

  Já mám s vonem Írán na háku, viz Soumar:
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mapa-jaky-je-dostrel-iranskych-raket-85931?dop-ab-variant=0&seq-no=3&source=hp&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null ,
  ale bejt v Praze a vod ní na východ bych si dával, bejt váma, bacha.
  P.S.
  Já s vonem se budeme věnovat dál těm idiotům vod nás na západ, když dovolíte!

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.