NEBEZPEČÍ DRUHÉ VÁLKY SVĚTOVÉ – pokračování první


7.Jaké výtky činí Hans Delbrück generálnímu štábu německému.

Německé listy berlínské uveřejnily současně 17. března 1925 článek Hanuše Delbrücka, vydavatele »Preussische Jahrbücher« pod názvem: »Der tragische Irrtum der Heeresleitung«. Osudný omyl velitelství armády Německa. Delbrück tvrdí, že bylo chybou již to, že Německo vypovědělo válku Rusku a Francii, ačkoliv v Berlíně dobře věděli, že je přesila na straně Ruska. Druhou chybou bylo, že německé armády porušily neutralitu Belgie. Ale generální štáb německý si nevěděl jiné rady a proto Němci šli přes Belgii, poněvadž by se jinak nebyli do Francie dostali. Náčelník generálního Štábu Moltke se přiznal, že plán nástupu německých armád přes Belgii byl již roku 1906 vypracován od generála Schlieffena a že se jinak tato válka nedala začíti a vésti. Generál Danilov ale dokázal, že i tento plán německého generálního štábu byl vadný. Generál Danilov tvrdí, že Němci měli jíti na Rusko a pak teprve po zničení Ruska mohli se plnou silou obrátiti proti Francii. Kdyby se tak bylo stalo a Němci by byli nechali Belgii v klidu, jest skorém jisto, že by Anglie byla zůstala klidnou. Němci by byli totiž postupovali do Ruska velmi rychle a byli by ruské armády zničili na Němenu dříve, než mohly doraziti další zálohy ze Sibiře. Ruský spisovatel Wayetia tvrdí ve svém spise, že by Rusko bylo donuceno za 4 měsíce složití zbraně, kdyby Němci byli nejdříve udeřili na Rusko. Jakmile by se bylo tak stalo, mohli Němci během 45 dnů nerušeně jíti proti Francii. Válka na 2 frontách by se byla proměnila na válku jedné fronty. Řekněme si to upřímně, že všechny tyto úvahy nemají dnes vlastně pražádné ceny. Vidíme z nich pouze tolik, že si Němci lámou hlavu, jak se jen to stalo, že prohráli. Přeci Němci, chytří a vypočítaví, připravovali tuto válku 40 let a projeli to. Nedivíme se proto, že hledají vinníka, a těch je více. Je to neschopný Moltke, je to císař Vilém II. samotný, je to poručík Hahnke, který zadržel depeši a přivodil tak porážku na Marně a je to hlavně Ludendorff, který s Tirpitzem zahájil válku s ponorkami. Hindenburg přece zničil ruskou armádu Samsonova a Rennenkampfa u Tannenberku. Němci tvrdí, že v této bitvě 5 dnů trvající koncem září 1914 bylo zničeno celé Rusko. Stalo se tak zradou generála Rennenkampfa, který nepřispěl napadené armádě Samsonova na pomoc. Když tedy Hindenburg u Tannenberku v září 1914 zničil Rusko, proč pak nešli Němci z Ruska pryč a nevrhli se na Franci? Němcům se podařilo zničiti Rusko již roku 1917 a sice za pomoci žida Bronsteina a Lenina. Ruská armáda, čítající 7 milionů mužů, zahodila zbraně a šla domů loupežiti a vražditi ruskou šlechtu. Delbrück odmítá vinu Německa na válce. To my dobře víme a nebudeme se tím dále zabývati. Tvrdíme jen tolik, že kdyby Němci byli vtáhli do Paříže, že by se o vině na válce vůbec nemluvilo. Němci by byli pány světa a kdo tu válku začal, po tom by se vůbec nesměl nikdo tázati. Proto budou Němci nyní opatrnější a začnou válku odvety zcela jinými prostředky. Hans Delbrück přetřásá tu otázku, kdo vlastně zavinil tu porážku Němců ve světové válce. Nejdříve to byl generál Gluck, pak plukovník Hahnke, který neodevzdal depeši včas, pak generál Moltke a korunní princ Vilém. Tito zde jmenovaní zavinili porážku na Marně. Dále je obviňován císař Vilém II., že útočiti dal na Verdun a konečně Ludendorff, že podniknul v květnu 1918 tu poslední ofensivu na Paříž. Kdyby Němci se byli dostali do Paříže, tu by nikdy se nebylo mluvilo o vině na válce. Němci by byli prostě Evropu celou zabrali pro sebe i s Anglií. První lupičská výprava Němců, která si vyžadovala na bojištích 10 milionů lidských životů se Němcům nevydařila. Není proto ani nejmenší pochybnosti, že Němci podniknou výpravu druhou a sice lepe připravenou, aby tu chybu, které se dopustili, napravili. Nic nezachrání svět před tímto druhým náporem Němců. Jest lhostejno stane-li se tak za 30 let nebo dříve. Němci se množí a národ francouzský vymírá. To právě rozhoduje. Francie jest v rukou několika židu Brianda, Herriota, Leona, Bluma a komunistu, které vede Cachin asi také žid. Josef Caillaux a Painlevé jsou Německem placení germanofilové, jako si Německo platí i celou řadu listů v Paříži, hlavně ovšem listy socialistů a komunistů. Dokonce se tvrdí, že i Matin pracuje za peníze Německa. Katolíci ve Francii nic neznamenají, jsou většinou neorganisovaní zbabělci. Rovnováha Evropy je zničena tím, že je Rusko carské v rukou několika židovských vrahů. Zinověv Apfelbaum, Šteklov – Nachamkes, Radek – Sobelsohn a Chaim Bronstein ovládají svým terorem celý svět. Na jich rozkaz se vraždí lidé na celém světě. V Sofii bylo pekelným strojem založeným v sofijské katedrále 18. dubna 1925 usmrceno 150 osob, mezi nimi 14 bulharských generálů. Tito židovští vrahové, kteří dávají dělnictvu v české republice rozkazy, jak jsou uveřejněny v Rudém Právu 15. dubna 1925 v Usnesení širší exekutivy komunistické internacionály o československé otázce, tito židovští vrahové jsou spolčeni s Berlínem. Filosof Vilém Wundt pravil, že Němci jsou eine kriegerische Nation, že jsou Němci válečníci a tím také zůstanou. Dokladem toho je postavení maršálka Hindenburga na místo praesidenta republiky Německa. To je přece výsměch Němců celému světu. A pak se chtí páni v Londýně s těmito Němci smlouvati o zabezpečení světového míru. To je asi tolik, jako se smlouvati se zlodějem, aby nás neokradl. Zloděj si přece jen provede svou, až uvidí k tomu příhodnou chvíli.

8.O militarismu.

Bývalý ministr války generál Schönaich vydal v Berlíně spis pod názvem: Vom vorigen und nächsten Krieg (o minulé a budoucí válce). Generál píše: Německý militarismus od celého světa právem nenáviděný, byl výsledkem vítězných válek, které Německo vedlo proti Rakousku a Francii. Současně se národ německý domohl netušeného hmotného blahobytu. Stav důstojníků požíval v Německu neobyčejného skvělého společenského a sociálního postavení. Do jakých směšností zabíhal militarismus, jde na jevo z toho, že na příklad mladý důstojník obdržel od císaře Viléma II. vysoký řád vojenský, konal-li při dvorním plesu úlohu předtanečníka. Ministři, kteří mohli při různých slavnostech dvorských obléci důstojnickou uniformu, byli mnohem vlivnější a mocnější, než ministři ve fraku civilním. Tyto sociální protivy měly zhoubný vliv zvláště na důstojníky z reservy. Císař Vilém II. mel kolem sebe důstojníky jen ze stavu Šlechty a velkoprůmyslníků. Politika těchto důstojníků byla přísně konservativní, a tou se řídil také sám Vilém II. Kdo se hlásil v Německu k socialistům, nebo ke staroliberálům, zřídka kdy dosáhl hodnosti důstojnické. Naproti tomu bylo mužstvo armády ponejvíce smýšlení socialistického. ‚Tento rozpor mezi důstojníky a mužstvem se ukázal zhoubným ve válce, kde staří vojínové byli pod velením velice mladých důstojníků. Nad důstojníky byl dosazen čestný soud, který zasahoval i do soukromého života důstojníků. Tento čestný soud obyčejně rozhodoval osobní spory důstojníků soubojem. Ponejvíce tu šlo o spory pro ženu. Vilém II. měl při sobě stále osobní referenty, kteří měli větší moc než ministři. Tito referenti byli pravidelně z vyššího důstojnictva. Neobyčejnou moc ve státě měl generální štáb a jeho představený. On osnoval plány pro budoucí válku, nezávisle na souhlasu parlamentu. Tyto vojenské plány generálního štábu zůstaly jeho tajností. Přednostou se stal mladý Moltke, který si přibral plukovníka Ludendorffa. Tito dva pracovali o plánech pro budoucí válku světovou. Právě Ludendorff to byl, který vypracoval tažení na Francii přes Belgii, kterýmžto tažením Německo popudilo proti sobě celý svět. Proti tomuto porušení neutrality Belgie říšský kancléř německý byl bezmocný a nemohl jí zahrániti. Vilém II. se vymlouval na kancléře a svaloval vinu porušení neutrality na něho. Generální štáb německý nebyl ve věcech mezinárodní politiky obeznalý, a proto se tato neznalost pak na Německu samotném vymstila. Generální štáb měl ve válce absolutní moc a neptal se ani samotného Viléma II., tím méně říšského kancléře. Civilní obyvatelstvo Německa bylo během války podřízeno moci komandujících generálů, kteří se prostřednictvím novinářského zpravodajství starali, aby lid byl neustálými zprávami o dobytých vítězstvích německých armád udržován stále ve válečném nadšení. Generální štáb německý byl až do posledního okamžiku války přesvědčen, že Německo zdolá své nepřátele, i kdyby to byl proti Německu třeba celý svět. Všichni od generálního Štábu čekali jistě, že Německo dobude skvělého vítězství, jako ten rekovný Siegfried. Tak se stalo, že německý militarismus ovládal veškeren život národa německého a že na tuto vlastní všemohoucnost zahynul. Spáchal v pravdě sebevraždu. Tak líčí generál Schönaich ve svém spise povahu německého militarismu a vytýká mu, že zhynul svou vlastní zaslepeností. Škoda však, že nevíme nic bližšího o tom, jak generál Schönaich pohlíží na poměry Německa po míru versailském a jak soudí o tom, zda Německo se chystá k válce odvety.

Příspěvek byl publikován v rubrice Přejaté se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

32 reakcí na NEBEZPEČÍ DRUHÉ VÁLKY SVĚTOVÉ – pokračování první

 1. vonrammstein napsal:

  Tak to by mě fakt zajímalo, jaký protižidovský kapitoly jste vynechal, to musí být masakr 😀 Jinak skvělej text, skoro prorockej a jasnozřivej.

  To se mi líbí

 2. cobolik pacholik napsal:

  volke islo na picu uz pred 1917,ale kerenskij,zacal brojit proti carovy,rusky muzici,barz s bohatym nechceli ist do partie,tak volke hladali pomoc u chazarikov ty vatsinou presvedceny bolsevici,ktorym volke na plulman, dopravili iljica,strelilo sa z aurory,padnul zimny palac,nastupila totalna anarchia v armade,bo ju netvorili bohate vrstvy blizke carovy,ale holota na ktorej car rubal drevo a bohata bojarska holota ich zmykala,jak otrokov,volke vyuzili chazarikov v rusku,bo uz len zachranovali situaciu picou ke zdi,lebo na fronatoch bola patova situacia,do vojny sa pustili anglici a aj americky pristahovalci vsetkych narodnosti isli branit svoje kraje,co je paradox,ze vtedy volke a chazariky spolupracovali jak kurva o 20 rokov neskor spolupraca skoncila a volke ich mordovali jak sarance,ani v rusii,ked sa pop z gruzie dostal k moci,zacal riedit ich rady,bo videl,co sa moze stat s ruskom,ked sa zacali vo velkom ojavovat bohatstva myslim mineralne za uralom na zemi zvanej sibir,ktora dovtedy bola tak preskumana,ah planeta pluto,vsetko,co pisem to uz len tlachanie o nicom,bo v hentom case to naisto bolo inac,len po skonceni,pisem jak mudry chuj,jak kazdy general po vojne,jedno isto pravda,volke vojaci zo zeleza s preskurvenou disciplinou a vierou v svoje osobnosti proste taku maju mentalitu kurvy,to nic sa nevyrobilo pred 1 vojnou,ci za druhej,oni su proste taky odkedy su,to u nasich necii neexistuje u cechov to miziva cas obyvatelstva veri v praotce cecha a coboli mala mensina v janosika,najnovsia situacia,teraz okolo iranu,cujem tym jebanym nosom,ze na totu kokotinu odjebat perzana prisli zidky,staci,ked amerika zidkom uberie kus kysliku a hned bude situacia volnejsia,jasne bude vsetko,ked o 100 rokov taky kokot jak ja napise,do mojeho zjebu podobne a bude vedel o tej dobe taku velku pizdu jak ja o hentej v case tych dejov,ked uz bolo po nich,kazdy bol general a hlavne znaly situacie ,hej do toho este zasiahne nejaky spravny historik jak mu nadiktuju a holota o sto rokov po nas bude mysliet,ze tak bolo,ale co bolo to bolo terasky som ja majorom…

  To se mi líbí

 3. Josef K. napsal:

  No já nevím, úplně se v tom neorientuji, ale dá se označit za protižidovské tvrzení, tedy za antisemitismus, když napíšu nezpochybnitelný fakt? Takže Nachamkez-Šteklov, Apfelbaum-Zinovjev, Rosenfeldt-Kameněv, Goldmann-Gorev, Sobelsohn-Radek, Goldberg-Mekowski, Zederbaum-Martov, Himmer-Suchanov, Krachman-Zagorski, Hollander-Mieszkowski, Lourier-Larin, Seffer-Bogdanov, Bronstein-Trockij, Feldmann-Černov. A jak bylo napsáno v roce 1920: „Celý záznam bolševismu v Rusku je nesmazatelně vyryt známkou cizí invaze. Zavraždění cara, cíleně naplánované Židem Sverdlovem a vykonané Židy Gološekinem, Syromolotovem, Sedarovem, Vojkovem a Jurovským není činem ruských lidí, ale těchto nepřátelských vetřelců.“ (Robert Archibald Wilton, Last days of the Romanovs). Stejně zajímavá (s přesnými statistickými údaji o širším vedení bolševiků) je i jeho kniha z roku 1918 Russia’s Agony. Chybu měl jedině v tom, že považoval Lenina – Uljanova za Rusa, přesto je dnes uváděn jako exttrémní pravičák a antisemita. Je antisemitismus, když napíšu, že tvůrcem taktiky aktivismu a státních převratů byl Saul Alinsky?
  Když napíšu, že Martin van Creveld vyhrožoval Evropě Samsonovou varantou? Když napíšu, že profesor historie na Tel Aviv Unversity Shlomo Sand tvrdí, že většina dnešních izraelských Židů nemá se starověkými Židy nic společného, protože jsou potomci konvertitů na judaismus, například Chazarů, zatímco mnozí Palestinci potomky starověkých Židů jsou? Jsem antisemita, když napíšu, že sefardský Žid Ovadia Yosef, autorita přes Halachu, řekl: “Goyim were born only to serve us. Without that, they have no place in the world – only to serve the People of Israel.”? Jsem antisemita když napíšu, že Sefer Toledot Yeshu (Kniha Ježíšova života), ve které se píše, že Ježíš byl synem lumpa Josefa Pandery a prostitutky Marie, vyšla od středověku mnoha desítkách vydání a děje se tak dodnes? Jsem antisemita a islamofób, když napíšu, že Talmud a kniha Zohar (které si Ovadia Yosef cenil nejvíce) jsou ještě nenávistnější, než Korán?

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Já nevím, nakolik jsou tahle fakta relevantní, takže je nemohu ani odsouhlasit ani odmítnout. Nicméně s ohledem na „autocenzuru“ bych tak moc těmi židy neoperoval. Nevíme, jaký blb se kde potuluje. Uvedu malý příklad twitteru.
   Kdosi tam přitáhl informaci, jak jeden mladý „svazák“ vymyslel apku na odfiltrování desinformačních webů. V diskusi někdo jiný napsal, že by je měli spárovat s Gretou a vznikl by dokonalý blbec. No a já reagoval úslovím „zabte to, než to naklade vajíčka“. A objevil se idiot, který jednak mne obvinil, že chci zabíjet mladistvého, ale hlavně do toho tvítu vložil hashtag na Policii ČR. Jen doufám, že to případný sledovatel na PČR vyhodnotil správně jako obecně užívanou frázi pro vyjádření toho, co si lze o dotyčném „k zabití“ myslet.
   Faktem je, že ostatní diskutující odkázali toho udavače do patřičných mezí i s odkazem na anglický originál této fráze.

   To se mi líbí

   • brtnikvbrlohu napsal:

    Prokázaná jsou dvě fakta – Židů či osob s židovským původem bylo mezi revolucionáři víc než by odpovídalo poměrnému výskytu v dané populaci – dál – socialistické myšlenky které byly výrazné hlavně při budování prvních osad v Palestině také nikdo nepopře.
    A možné vysvětlení – obecný vztah ke vzdělání, vysoká úroveň gramotnosti kterou převyšovali okolní populaci, dišputování – primárně nad Talmudem, sekundárně afinita k filosofii a to u CHUDÝCH Židů (východních) a zákonitě seznámení se s Marxem (nejen), ostatně vysoká vzdělanost a afinita ke vzdělání byla i u západních, díky jim se třeba zachovalo dost z antiky.
    Hledání spikleneckých výkladů je demagogie, nejde je vyvrátit ale nikdo je ani nepotvrdil.

    Ostatně historie učí že spiklenecké konstrukce stejně nakonec skončily jinak než bylo plánováno.

    To se mi líbí

    • Josef K. napsal:

     To, co jsem napsal, je do písmene pravda. Například citát Ovaidiy Yosefa je převzatý z Haaretz (úplně stejně to ale uvedli i v Times of Izrael). A podle mne fakta jsou prostě fakta. Tzv. spiklenecké teorie jsou buď slaboduché nesmysly, kterým věří jen pitomci, anebo o žádné spiklenecké teorie nejde, a potom jsou slaboduché oficiální verze. Dělení Židů na východní (chudé) a západní (bohaté) je samo o sobě nesmysl, protože na obou těchto světových stranách byli Židé bohatí i chudí.

     To se mi líbí

     • brtnikvbrlohu napsal:

      Bať byli – ale ono jde o poměr bohatých a chudých a taky četnost jednotlivých povolání – západní např nemohli hospodařit na půdě atp.

      To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Musíte u těch fakt ale uvést, že vychází z dobovýho kontextu a Vy s nima ale vůbec ani omylem nesouhlasíte. Asi jako u českýho vydání Mein Kampf. Jinak dopadnete jak ten chudák, co ho tu zmínil Navaja.
      Jsme bohužel v tak hluboký liberální prdeli, že už nemůžete ani citovat historickej text, aniž byste se od něj zároveň distancoval. Liberální demokratura je roztomilá, není-liž pravda?

      To se mi líbí

 4. NavajaMM napsal:

  Trump práve dokončil svoju reč k národu po spočítaní škôd z dnešného iránskeho útoku.
  Stručne sa jeho posolstvo dá zhrnúť tak, že nezahynul žiaden Američan, tak nemusí podnikať ďalšie kroky a teší sa z toho, lebo by chcel, aby bol v oblasti mier. Povedal Iráncom odkaz, že USA majú najsilnejšiu armádu a najlepšie zbrane na svete, ale bude radšej, ak ich nebudú musieť použiť.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Podobnú reč mal pred pár hodinami aj Chameneí. Povedal, že tie rakety, to bola len facka do tváre. Skutočnou pomstou bude, že USA budú musieť stiahnuť svoje vojská z oblasti.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Byla to skutečně jenom facka. A na pěst už nedojde. Irán má většinu zbraní zastaralých, ze sovětských dob. Plus nějakou modernu-ale ne v takové množství, aby skutečně mohl ohrozit USA. Stažení vojsk ale dosáhnou, o tom nepochybuju.

    To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     kto jediny moze ohrozit vojensky usa je vania,jasne,ze mu neodjebalo,bo by bol koniec,kto moze ohrozit usa ekonomicky,co sa aj deje je china,zlutasek tiez nebude kokot,a len do urcitej medze bo ma z toho profit jak kurva,kto nemoze ohrozit usa vojensky,ani ekonomicky je israel a co je schopny israel s usa urobit to ho dojebat politicky a neraz to v historii predviedol,proto mluvim,lide bdete….

     To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   V tom posledním punktu má pravdu. Jenže on má na mysli pravidelnou armádu. Tohle ale není nástup konvenční války.

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Na CNN napísali, že Iránci sa cez niekoľko línií sprostredkovateľských kontaktov snažili Trumpovi doručiť správu, že z ich strany to je všetko, ďalšie útoky nebudú.

    Začína to pripomínať Trumpov útok na Asada, ktorý tiež bol vopred ohlásený a nikoho nezabil. Keďže tomu predchádzal Asadov „chemický útok“, ktorý bol vlastne fingovaný, tak tento rovnako symbolický útok Iráncov by mohol znamenať, že Sulejmání možno nie je po smrti…

    To se mi líbí

    • brtnikvbrlohu napsal:

     Zajímavá úvaha – uvidíme.

     To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     To je hodně zajímavá spekulace. Spíš bych se přikláněl k tezi, že po smrti je a že Irák prostě na větší odvetu nemá. Dobrý na celý věci je, že se tam při tryznách ušlapávaj sami, čímž nám šetří munici. A další útok proběhl, viz výše. Ale samozžejmě nemusel být vládní. Tam má RPG každej pod postelí.

     To se mi líbí

     • NavajaMM napsal:

      No práve preto sa Iránci snažili poslať signál, že ak ešte niečo bude, tak to nie je ich dielo. Kvôli tej špekulácii sa nebudem hádať. Nechápem, prečo by mal prejsť do ilegality. No je okolo toho pár podivností. Pred týždňom o „hypotetickom“ atentáte na Sulejmáního v Bagdade písali NYT, niektorí komentátori si dokonca kládli rečnícku otázku, či to nebolo myslené ako varovanie. A jediný dôkaz, že je Sulejmání mŕtvy, bol nález Sulejmáního prsteňa.
      https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2020/01/NINTCHDBPICT000551404458-e1578070421744.jpg?strip=all&w=952
      Nuž, pripúšťam, že to nie je až taký zázrak ako tie pasy pod dvojičkami.

      To se mi líbí

     • cobolik pacholik napsal:

      toty,co sa uslapavali ty navadzali ruske stihacky na svojich spoluvercov v jedneho alaha,ktory krestanom hlavy odrezavali,iranec nech to tu do ojebania neopakujem to nie arab,ale perzan a ine dumanie,kultura a zvyky,aby bylo jasny pro priste ,jasny kurva?bo zase sa opakujem,ked perzan pozoroval hviezdy a pocital algebru,tak praotec ,cech v tych casoch bludil a namal sajnu,kde je rip a bacovia,este ani svine nepasli,nie toboz ovce a vobec si nerobim picu,ale pisem vazne,bo taka realita a nijaka pravda hej kurva?

      Liked by 1 osoba

 5. cobolik pacholik napsal:

  ta kukaj kurva konecne ludku,od teba mozno viac vzdelany,ale s vedomostami na urovni,sa tu neboja tak poukazovat na sion brothers,teraz citam,ze nejaky profesor hovori,ze je tam viac zidkov od donu jak tych,co su spjaty s tou zemou stovky rokov,na to som prisiel uz skor,ked som cital knihu puska a olivova ratolest od david hirst,co uz nekupite,ked sa aj posrate,ja sa drzim jednej veci,ze mam volnost vyjadrenia,jasne obmedzene zakonom,ale o com som presvedceny,nemienim drzat picu a krok a hlavne rokyrokuce skusenosti a styk s chazarskou holotu,co vy nemate sajnu tam doma,tak jak ja nemal a ked som ich zacal spoznavat to som teda cumel,ja operujem hlavne s folke bernadote,to do ojebania im budem poukazovat jak ho kurvy odjebali a este ta ich shoa,jaky rozdiel v smrti,nijaky,oni aj v smrti urobia rozdiel bo vyjebanci a ,pritom nie som kokot,aby som nevedel,ze ich mordovano jak kurva,ale neznesiem,ked ty,co zastavili volke brudny gojovia s nasadenim zivota,oni sermuju s holocaust a pritom prvykrat plyn vyskusali na ruskej holote volke,pocital som o zegota o armii krajovej,pocitajte si pianista a hlavne debata v sarosata s celnom armii krajovej ,ktory mal odjebane 2 roky v osvientime a vybeldnuty numerik na predlakti,bo samy jude ,co prezili gheto vo warzsawa,dodnes dristaju,ze bohaty isli na sadlo ostatny a co hovril ten zidek o tych brudnych gojoch,zil som medzi nimi 11 rokov,to z nich bije a ze judaizmus nema viac pojebanej viery v celom kozme to treba s nimi pozit,dobre nabasnil by som viac,ale ruka ma boli jak kurva.ked fajcim nie,alebo robim,ale ked pisem,kurva asi to bude tym,ze nie som intelektual,ale zberac psich hoven.bo ma vkurvia,ked mam niekde pisat kolonka,profesia,pisem manual worker,co znamena manualny robotnik,bo neznesiem jak kurva tie ich paradne nazvy,tych novych profesii,cim sofistikovanejsie nazov profesie,tym viac slizka kurva a odjebavak.

  To se mi líbí

 6. cobolik pacholik napsal:

  ze usa nijak nevyhrozovalo a ja viem preco a nejebnem sa ani deko,bo rusi zavolali amikom a povedali im,ze iran nebude robit nejake bubu,nech odkazu zidkom,aby drzali picu,bo uz davno iranske rakety by leitali na izrael a nie len z iranu,ale zo syrie a libanonu,bo hizbalah to nie nejaky kokotkovia,izraelska army vam moze porozpravat,jaky problem je s nimi valcit,bo dalej vania im povedal,ze rusi potrebuju pokoj,ak by usa s israel,zacali nalety ,len na smetiska v iran,nebudu uz kukat nic a zacnu palit,tiez,kde uznaju za vhodne,chinis sedel z boka,ked to rusky diplomat rozpraval amikom a ked americky diplomat kuknul na zlutaska,ten sa usmial len a pokyval hlavou,ze hej,bo iran ma na viac,jak na nejake par rakiet co odpalil,sam dobre vie,ze na ameriku nema,ale naisto ma schopnost urobit vacsiu paseku,jak len bu,bu s tymy par raketami,tam niekde do pola strelenych,bo uz by lietali americke lietadla na iran,ale vania jebol kus po stole a chinan popravil obrus,co american videl,zidkom sa nepaci,ale bez ameriky su v pici vyjebanci a koho sa jedineho boja to pravoslavnych od volgy,shalom…

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   a mozno som docista strelil vedla a iranci dojebu ropne terminaly dookola a vyvola celosvetovu krizu…,nespokojnost obyvateltvs,obcianske vojny,mozno sa to nezvrtne v celosvetovy konflikt,hlavne sa ocistia vlady od koktov jak macron,ked vam bude hovorit, a vie o tom bo videl,ze vas niekto kopnul do hlavy,ale nevracajte to,bo on tak chce a este vam hovori,ze mate zo seba verejne robit kokotka,tym demokratom uz odjebalo docista..

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.