NEBEZPEČÍ DRUHÉ VÁLKY SVĚTOVÉ – ÚVAHY O BEZPEČÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY


Narazil jsem na zajímavou knihu, která ač je psána šest roků po Světové válce, které se později začalo říkat První, nejen že ukazuje docela pravdivě na to, jak se Německo chystalo na odvetu, ale v mnohém připomíná i současnost. Několik zajímavějších kapitol zde uvedu. Předem upozorňuji na skutečnost, že autor není právě přítelem Židů a socialistů, leč z hlediska popisu ostatních událostí má, při zpětném pohledu a se znalostmi dneška, hlubokou pravdu. Takže dnes jeho krátký proslov a připomenutí toho, co se vlastně roku 1914 a později dělo.

NAPSAL RUDOLF VRBA V PRAZE 1925  NÁKLADEM VLASTNÍM. —

VŠECHNA PRÁVA SI VYHRAŽUJE SPISOVATEL

PROSLOV.

Český národ má za sebou dějiny tisíc let. Za sto let vystřídá se trojí generace. Tedy třicet generací tu již bylo. Palacký a Tomek nám vylíčili dějiny národa českého. Kdo pak tyto dějiny čte? Palacký odhadnul počet českého národa před vypuknutím válek husitských asi na 6 milionů. Ve válkách husitských nastalo vraždění českého lidu. Prováděl ho Žižka a jeho stoupenci Vraždění to trvalo nepřetržitě plných 200 let až do konce války 30 tileté. První sčítání lidu za Marie Teresie provedené, zjistilo počet obyvatel: roku 1763: Čechy 1,750.984, Morava 883.366, Slezsko 176.834. Poněvadž se za 100 let obyvatelstvo zdvojnásobí, dovedeme odhadnouti, mnoho-li obyvatel tu bylo po válce 30tileté, to jest asi roku 1660. Plných tisíc let brání se český národ germanisaci. Poslední pokus český národ bud’ zgermanisovati nebo vyhubiti podnikli Němci roku 1914. První válka světová se jim nepodařila. Podniknou proto válku druhou, lépe se na ni připraví. Jest proto úkolem všech národů mimoněmeckých, celé Evropy,, aby se na tento druhý nápor Němců lip připravili, než na ten první. Nebezpečí jest nyní daleko větší, poněvadž tu není Ruska. Kdyby povstalo Rusko carské, pak bychom my Čechové mohli klidněji se dívati do budoucna. Nepovstane-li carské Rusko, bude s námi zle.

Rudolf Vrba.

Josef Jan Fric:

1. Pastýřský list kardinála Merciera ze dne 1. ledna 1916.

Aby uchvátilo panství světa a uvolnilo si volnou dráhu od Severního moře k Perskému zálivu, rozpoutalo Německo světovou válku. Opřeno o armádu počtem největší, nejpřísněji vyškolenou a nejdokonaleji vyzbrojenou, neštítilo se žádného prostředku, aby, jisto vítězstvím, vyhledalo příčinu k vražednému útoku. Předstíraná pověst o úmyslu Francie postoupiti od jihu podél Meusy na území belgické, a líčená starost, že by Belgie bez mocného přispění nedovedla svými silami vzdorovati, byly dostatečným důvodem pro ultimatum, podané Belgii dne 2. srpna 1914. Stalo se tak o 7. hodině večerní a lhůta k odpovědi stanovena na 12 hodin. Odpověď sestavena byla během noci a zněla takto: »Zámysly, podkládané Francii, nejsou oprávněny. Přes to, kdyby Francie porušila neutralitu, postaví se jí Belgie na odpor plnou silou. Mocnostmi, a jmenovitě také Německem zaručena jest její neutralita. Belgie nemůže vyhověti vyzvání, aby propustila německou armádu svým územím, aniž by obětovala svou národní cest a zradila své závazky mezinárodní.

A den na to hlásal již kancléř Bethmann-Hollweg na sněmu říšském v Berlíně, že vojsko německé obsadilo Lucemburk a proniklo na území belgické. »Pouze k obraně spravedlivé věci tasíme meč z pochvy. My z nouze se bráníme a nouze nezná žádných přikázání! Kdo tak je ohrožen jako my, a zápasí o své nejvyšší zájmy, smí mysleti pouze na to, jak se probije.« A celá sněmovna povstala, aby schválila válku. »Hle, celý německý národ sjednocen do posledního muže !« volal s uspokojením kancléř. My, že jsme útočníky? Nikoliv, my jsme napadeni, my se bráníme, neboť my to jsme, kterým jde o život — toť bylo heslo, kterým Němci ulehčovali svému svědomí, pokud vůbec jaké mají. Přesvědčeno, že se Belgie skloní před ohromnou přesilou, vysílalo pak Německo své vojsko „zábavními vlaky“ — do Paříže. Hrdinný odpor Belgie zcela neočekávaně zarazil postup Německa. Ve vojsku jeho pak rozpoutal vášně do nejvyšší míry.

V celé Belgii nebylo pamětníka války a Belgičané, ukolébáni vědomím, že neutralita jejich území zaručena jest čtyřmi mocnostmi, po léta nechtěli připouštěti, aby vlastní armáda sesilována byla k obraně země. A v málo hodinách, jaký tu obrat! Malá Belgie, rozdrobena stranickými boji i jazykem, jednomyslně nastavila prsa smrtelné ráně. Očekávajíce pokoru, předstírali Němci přátelství. Generál Emmich, vkročiv na půdu belgickou, sterými plakáty ujišťoval národ nejvřelejšími sympatiemi! Po několika dnech padl Liège. Z trosek pevnosti Loncin vynesli zpola zadušeného generála Lemana, hrdinného obránce jejího, který zajat píše králi: »… zachoval jsem čest našim zbraním. Nevzdal jsem ani pevnosti, ani města«. Němci, ztrativše tu na 70.000 mužů, pokusili se ještě jednou přemluviti Belgii k povolnosti. »Německo nepřichází do Belgie jako nepřítel. Pouze donuceni vojenskými přípravami Francie, museli jsme vniknouti do Belgie a obsaditi Liège. Jelikož nyní belgická armáda hrdinným odporem vůči veliké přesile zachovala co nejskvěleji čest svým zbraním, prosí (!) německá vláda Jeho Veličenstvo krále a belgickou vládu, aby ušetřily Belgii dalších hrůz válečných. Německo ujišťuje opětně co nejslavněji, že nikterak nebylo vedeno úmyslem přivlastniti si zemi belgickou atd.« Belgie odmítla. I rozpoutala se fúrie války. »Kraft ist Recht.« Síla jest právo. Krvavá záplava tiché země zůstane věru na věky »důstojným« listem v dějinách německého národa! Vraždy a loupeže na vyšší rozkaz, požáry dle předem smluveného plánu, toť prostředky, jimiž vlévána statečnost do žil zpitého vojáka. Za smělých bojů ustupovali Belgičané před přívalem nesmírné přesily. Nízkou mstu za utrpěné ztráty vybíjelo pak vojsko na bezbranném lidu. Stačil nahodilý výstřel, aby zahájeno bylo šílené vraždění; stačilo porušení trati, aby vesnice v celém okolí byly vypalovány a obyvatelstvo hnáno, aby bylo štítem útočícímu vojsku. Přes 20.000 domů ve více než čtyřech stech obcích lehlo popelem, přes 5000 mužů, žen starců i dětí popraveno, přes 18.000 občanů zajatých, posláno do Německa… Aerschot, Dinant, Andenne, Louvain, Termondes, Tamines — místa hrůzami na věky památná, kde po stech ničeny »za trest a pro příklad« životy nevinných lidí. Král se svým štábem opustil hlavní město země. Za doby noční barvily požáry nebe východní, denně vzrůstaly proudy ubožáků a zoufalé nářky jejich byly svědectvím, že již na blízku je — přítel Belgie.

V těžké této chvíli stál tu v čele města vzácný muž — hrdý starosta Max. Tím objevil se již v prvním svém provolání z 19. srpna: ». . . po právu válečném zapovězeno jest nepříteli donucovati obyvatelstvo, aby podávalo zprávy o národním vojsku a jeho obraně; mějte tedy na paměti,, občané, že jest vaší povinností a v zájmu vlasti, odmítati vetřelcům odpověď na každou podobnou otázku … O každém jejich přehmatu budiž mi okamžitě podána zpráva. Pokud budu živ a na svobodě, budu chrániti ze všech sil práva a čest svých spoluobčanů . . . mějte důvěru ve mne; já ji nezradím. Sláva Belgii svobodné a neodvislé! Sláva Bruselu!«

Tento pastýřský list kardinála Merciera líčí nástup německých armád přes Belgii. Němci nepočítali, že malá Belgie se postaví na odpor. Obléhání Lüttichu i Antwerp zadrželo postup německých armád a umožnilo vítězství na Marně. Kardinál Mercier, katolický kněz svým hrdinným odporem proti Němcům dodával celému národu belgickému v době největšího zoufalství zmužilosti a důvěry v Boha.

Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

61 reakcí na NEBEZPEČÍ DRUHÉ VÁLKY SVĚTOVÉ – ÚVAHY O BEZPEČÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

 1. NavajaMM napsal:

  Výborný výber materiálu a teším sa na pokračovanie.
  Aj ten podrobný popis bojov v Belgicku je aj pre mňa ešte málo známy. V dejepise nám to vždy spomenuli len jednou holou vetou, že nemecká armáda prešla cez neutrálne Belgicko.
  Lebo o niekoľko vyučovacích hodín neskôr by ten následný nárek nad Mníchovskou zradou a nevyhnutnosťou ustúpiť silnejšiemu potom v porovnaní s Belgičanmi vyzeral predsa len trochu menej hrdinsky.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Výběr bude hned v úterý. Ale přiznám se, že někdy je ten výběr opravdu složitý. Autor je totiž tvrdý antisemita a antisocialista. Proto jsou některé kapitoly naprosto nepublikovatelné. A některé jen s výhradou.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    To jsou celkem sympatický vlastnosti, ne?

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     V jeho podání už ne. Ale možnost posouzení nebude. To opravdu není možné. Mohla by totiž přijít i Policie

     To se mi líbí

     • cobolik pacholik napsal:

      historicke fakty,opisovat neznamena,ze bavor je antisemita,bo o chazaroch nemozno pisat,co sa pisalo 100 rokov dozadu,treba korektne tak jak o kurvach sudetackych a nacistoch,ktory mordovali nasu holotu vcetne tych zidkov to uz poniektory upravuju kurva,vid pomniky,odsun, to kurva to policajt nepride,takze slechto jak to mam chapat,bo ja vidim tak a dalej charta ludskych prav to na jaku picu je,to jak navaja pisal o tom cobolikovy,co sa odvolaval na cobolskych narodovcov,bud mam volnost vyjadrenia a svedomia ,jak jebal letiste,abo som v takej pici jak predtym.

      To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Radšej na záver článku napíšte, že sa s citáciami nestotožňujete. Veď viete, písal som pred časom o trampotách, čo mal u nás Rostas kvôli štúrovcom. 😉

    To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    este bavore,da sa kniha kupit,ci slechta fifth cerpe z nejakeho web site.

    To se mi líbí

 2. NavajaMM napsal:

  Ešte malé OT. Pred pár hodinami tu v LM bol ohňostroj nad firmou Vlhovcov. Petra to dnes dala Schiffrinovej o 1,31 s. 🙂

  To se mi líbí

 3. cobolik pacholik napsal:

  ja myslim,ze aj 500 rokov predtym boli taky spisovatelia jak vrba,po kazdej skurvenej vojne sa vie jak to prebiehalo,vrba nenapisal nic nove,co by nevedeli cele generacve europy pred a po.tak isto prejavy tych,co agresor,ci tych,co sa branili,agresor chcel slusne jednat a pritom jasny vrah,obrancovia odhodlany branit svoju zem a aj tak prehrali,co je jasne vidiet,ze kazdy maly kraj nema sancu sa ubranit,pred ovela mocnejsim,bo volke najchytrejsia nacia v europe,nebola ,len vtedy silna a vycvicena,bo oni su uz taky od cias rimskych legii,ked legie narazili jak kurva ,nikde tak nenarazili jak na uzemi,ktore sa dnes vola nemecko,ale co cti kazdu naciu jak kurva,ze sa brani hoci presile,rady mrtvych,to len odrobinky,co sa dialo za druhej vojny,pre mna vrba nic nove nenapisal bo kazdy vie,ked uz po funuse,tak je uz odjakziva,ked sa vedie vojna,len prostriedky su do zabijanie vzdy prebohovo vylepsene o com hovori cislo zabitych a este,ze si neberie servitku o sionistoch jebanych,o nich,ze su vyjebanci zname odkedy svet svetom existuje,len teraz nemozno na oficialnej urovni,tak o nich jebat mater,jak vtedy,bo vtedy,este nemali tak podchytenych prizdisracov,aj teraz co sa tyka iranu,ani amerika tak nechcela jak vyjebany sionisti,bo v ich zaujme,ten,co rozpraval z pentagon,co ten general nemal naplanovane,vyznieva,jak by cely israel uz lezal popolom a amerika mlela z posledneho,nejaky dokaz,jak s malaya air lines,ze mal uspechy jak kurva s vykurvenymi alahistami,kde s pomocou traktarou ich vyjebali,amerika zistila,ze co dalej,ked nema alhistov,zidky im navrhli a amerika sa vjebala v hovna,pre nich pre chazarikov,bude raz po amerike,ale s tym velka pravdepodobnost,ze po vsetkom a myslim,len fajne bude,naisto dakto prezije a za dlasie stovky rokov bude amerika spominana ,jak rimske imperium,ktore v danej dobe bude len torzo z toho,co bolo predtym.
  nebojte z nas tiez nieco zostane,naisto sa vopchame do dajakej riti jak furt…

  To se mi líbí

 4. strejda napsal:

  Nepovstane-li carské Rusko, bude s námi zle.
  Carského Ruska již nebylo, ale Rusko zůstalo a od zla nám pomohlo. Patrně je důležitější Rusko než jeho politicko-ekonomický systém.
  A tak stále máme naději.

  To se mi líbí

 5. Bavor V. napsal:

  Válka je 100% dílo člověka. Klimatické změny ne.

  Liked by 1 osoba

  • NavajaMM napsal:

   Vynikajúca hláška, podpisujem!
   „Ak viac času venujete protestovaním za životné prostredie než proti vojne, tak máte odo mňa nulové sympatie“.

   To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Syrské děvče se dobývá do otevřených dveří. 😀
   Nikdo netvrdí, že 100%, stačí si přečíst toho Skota zde, z 1.7. 2015. Jde o zesilovací účinek CO2, může to být klidně jen pár %. U nelineárních jevů neplatí naše obvyklé, že 70% je 7x důležitějších než 10%, ale je těžké to pochopit, vím.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Spinnig z vaší strany. Nebo nepochopení? To bych od vás vlastně také mohl čekat. Už jste tu nepochopil víc věcí a snažil jste se je vždycky odspinovat na jinou kolej.

    To se mi líbí

    • Slim napsal:

     Vida, jsem lepší, než si myslím. V čem to podle vás spočívalo? Jedna půlka toho přirovnání kulhá, a možná i druhá. Co když k válce vedou vrozené instinkty, je to pak „man made“ ? (O nechápavosti bych být vámi, nemluvil… 😀 )

     To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     „Každej nemůže bejt chytrej, pane obrlajtnant,“ řekl přesvědčivě Švejk, „ti hloupí musejí dělat výjimku, poněvadž kdyby byl každej chytrej, tak by bylo na světě tolik rozumu, že by z toho byl každej druhej člověk úplně blbej. Kdyby například, poslušně hlásím, pane obrlajtnant, znal každej zákony přírodní a doved si vypočítat vzdálenosti nebeský, tak by jenom vobtěžoval svoje okolí, jako ňákej Čapek, kterej chodil ke Kalichu do hospody a v noci vždycky vyšel z výčepu na ulici, rozhlížel se po hvězdnatej obloze, a když se vrátil, chodil od jednoho k druhýmu a říkal: „Dneska krásně svítí Jupiter, ty nevíš, pacholku, ani co máš nad hlavou. To jsou vzdálenosti, kdyby tě, lumpe, vystřelili z děla, tak bys tam rychlostí dělový koule letěl milión a milióny let.“ Bejval přitom tak sprostej, že potom vobyčejně vyletěl z hospody sám vobyčejnou rychlostí elektrický trmavaje, asi tak, pane obrlajtnant, deset kilometrů za hodinu. – Nebo máme příklad, pane obrlajtnant, brabence….“
     Nadporučík Lukáš se vztyčil na pohovce a sepjal ruce:
     „Musím se divit sám sobě, že se s vámi vždycky, Švejku, bavím, znám vás přece, Švejku, takovou dobu – – „

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Jj, ten chlap psal úžasně 😀 😀

      Těší mě, že jsi stále v dresu klíímaskeptiků, ono to teď bude stále těžší

      To se mi líbí

      • Hudec napsal:

       Napsal jsem snad něco o klimatu?

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Donutil jsi mne, abych jen tak hodil do světa kapitolu z knihy:
        44. Zásoby uhlí.
        Uhlí a železo jsou dvě podmínky, které umožňují základy průmyslu v některém státě. Anglie a Německo mohly vybudovati tisíce továren, poněvadž mají potřebné k tomu zásoby železa a uhlí. Země, kde těchto dvou základů průmyslu není, zůstanou trvale na průmysl chudými, jako na př. Itálie nebo Španěly. Světovou válkou byly přivoděny dosti značné změny v zásobování uhlí i železa. Nejvíce těchto zásob ztratilo Německo. Ztrátou Elsaska pozbylo dolu na železnou rudu.
        Mezinárodní kongres hornický v Kanadě 1913 konaný, odhadl zásoby uhlí v Evropě před válkou na 8030 miliard metrických centů až do hloubky 2000 metrů. Z toho připadlo:
        na Německo 4240 miliard
        na Anglii 1890 »
        na Rusko 500 »
        na Rakousko 290 »
        na Francii 180 »
        na Belgii 110
        na Holandsko 40
        ostatní Evropa 780 »
        Mělo tedy Německo před válkou ze všech států Evropy největší zásoby uhli v zemi, a to 52% všech zásob uhlí celé Evropy. Anglie byla na druhém místě se 23 procenty. Bývalé Rakousko pouze 4 proc. Tyto zásoby uhlí z bývalého Rakouska dlužno připočítati nyní jako vlastnictví československé republiky. Máme tedy dle toho odhadu zásob uhlí pod zemí 290 tisíc milionů q. Poněvadž ročně vytěžíme okrouhle 250 milionů q, stačíme pouze s uhlím na 100 let. Ale co potom. Nás ovšem hlava boleti nebude, ale ty generace, které přijdou po nás? Jest proto třeba, aby se uhlí šetřilo a hlavně aby se zaváděly úsporné způsoby topení na drahách, v továrnách a domácnostech. Němci odhadují ztrátu zásob uhlí v Elsasku, v Saarském území a Horním Slezsku na 1900 miliard q. To je ovšem nesmírně znepokojuje a proto budou usilovat i o odvetnou válku, aby dostali uhelná ložiska, jim odňatá, zpět. Nej bohatším státem na uhlí stalo se Polsko. Jeho zásoby uhlí se nyní odhadují na 2080 miliard q do hloubky 2000 metrů.
        Polsko má nyní 26% všech zásob uhlí pod zemí z celé Evropy. Německo 30%, Anglie 23%, Francie 31%. Jest tedy Německo dosud na prvním miste uhelného bohatství Evropy. Obsazením rurské pánve ocitlo se však v moci okupačního vojska Francie 1900 miliard q uhlí pod zemí v državě Francie. Toto obrovské bohatství uhlí stačí úplně na krytí reparací. Jedna miliarda q uhlí má přece větší cenu než 1 miliarda marek ve zlatě. Němci přiznávají, že rurské pánve uhelné mají uhelných zásob v zemi 1900 miliard metrických centů. Právě proto chápeme význam okupace rurské pánve a chápeme tu geniální prozíravost Poincarea, že nečekal na svolení z Londýna a bez dlouhých okolků dal obsaditi největší poklad Německa, jeho uhelné pánve v celém Porýnsku. Proto Němci tak zuří a napínají veškeré síly, aby okupační vojsko Francie Porýní opustilo. Nyní také chápeme, proč v Londýne mají takovou zášť na Francii, že obsadila Essensko.
        Dokud Německo bude zbaveno bohatých svých zdrojů na uhlí a obilí, dokud bude. nuceno tyto dvě potřeby doplňovati nákupem z ciziny, dotud bude naděje a jakási záruka, že nebude schopno pozvednouti odvetnou válku.
        Zatím Německo dosáhlo svého cíle a obdrželo rurskou pánev zpět. Žid Herriot a MacDonald darovali Německu uhlí a železo Westfálska, aby se mohlo nerušeně připravovat na válku odvety. Nástupci Herriota Josef Caillaux a min. předseda Painlevé, zaprodanci Německa a ochránci žida Dreyfusa, dílo Herriotovo vedou dále.

        To se mi líbí

       • Slim napsal:

        Jo, předpovědi se často pletou, asi i ta tvoje z jara/léta, že do roka po Gretě neštěkne pes se tak docela nesplní… 😀

        Tvůj krajan z městysu v pátek celkem snadno vybodoval dr. Čarnogurského na téma klímy

        https://slobodnyvysielac.sk/relacie/trikolora/

        (Je to asi ve 2/3 délky, není tam stopáž. Je to poslední pořad, ze 2.1.)

        Je ovšem třeba dodat, že Čarnogurský je rytířský soupeř, velmi konciliantní. Navíc si zvolil nešťastný příklad, s freóny, čímž si naběh

        To se mi líbí

       • brtnikvbrlohu napsal:

        Bavorova vsevka o uhlí je zajímavá ani ne tak obsahem, jako způsobem uvažování – a daná do kontextu pěknej střípek do mozaiky.

        To se mi líbí

      • Josef K. napsal:

       Tak nevím. Jestli jste takový matematik jako přírodovědec, tak bych si od vás nenechal spočítat ani nákup. Samozřejmě, že v nelineárním systému není 70 % sedmkrát víc než 10 %. Ale u CO2 se bavíme o setinách %. CO2 je ve vzduchu 0,04 a C3 rostliny by intenzitu fotosyntézy zvyšovaly v přímé úměře (experimentálně prokázáno) až do obsahu CO2 ve vzduchu 0,4 %, tedy 10x vyšší. V karbonu byl právě až 10x vyšší obsah CO2, vyšší teplota ovzduší, ale také mnohem vlhčí klima – skutečnost, že rostlinstvo velmi prosperovalo, měla samozřejmě pozitivní vliv na objem koloběhu vody a zároveň na udržení vody v krajině. Katastrofické scénáře s CO2 píší ti, co se sami účastní na krocích, které opravdu povedou ke kolapsu životního prostředí. Právě ta tzv. globalizace ničí planetu – výroba pro výrobu a pro produkci odpadu, zbytečná doprava zbytečné produkce sem tam po Zeměkouli, bezuzdná exploatace přírodních zdrojů, devastace oceánů. Až po zhroucení současné „civilizace“ si příroda a život znovu najdou tu správnou cestu. Ale slabomyslná Greta a greténi se o to zaslouží jedině tím, že napomůžou rychlejšímu pádu. Stejně v tom cirkusu se skleníkovými plyny jde jen o to, najít další způsob ždímání peněz.

       To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Slime, to, čo ste tu napísali, to tá sýrska dievčina ani náhodou nepopiera. Ide o položenie dvoch vecí vedľa seba – vojny a klimatickej zmeny.
    Toto porovnanie mi v mnohom pripomína jednu scénu z Hlavy XXII, možno najsilnejšiu. Smrť Snowdena.
    Ak to náhodou nepoznáte, tak to prirovnám k dopravnej nehode, kde zistíte, že váš spolujazdec je v bezvedomí a nedýcha, ale vy sa sústredíte na znehybňovanie vytknutého zápästia.

    To se mi líbí

    • LB napsal:

     Jak to že nepopírá? Dává na jednu stranu 100%, na druhou něco méně (nevíme kolik, možná 0%) než 100%. To první není pravda, nejen z důvodů, které uvedl Slim, to druhé jen klimatikům připisují spineři, nebo si to myslí jen nějací pomatenci na okraji toho hnutí.

     Každý přece vidí, že je tu činnost Slunce, a tak dále a podobně… , ale právě v tom odkazovaném článku se dočtete, že Milankovičovy cykly za klim. změnu nemohou. (A že Arrhenius cosi spočítal. Mimochodem, Greta není jeho vnučka, jak si snad myslí vlk. Možná je nějaká vzdálená příbuzná.), Resp. že tam velký kus vysvětlovaného účinku chybí. Právě jsem si to znova přečetl.

     Je to prostě taková ta líbivá, poetizující metafora, která ale není pravdivá, při bližším ohledání.

     To se mi líbí

     • NavajaMM napsal:

      To, čo píšete, je demagógia. Na samostatne mysliaceho človeka, čo dobre rozumie po anglicky, to nemôže fungovať.
      Pre istotu ešte raz a pomaly jej prvú vetu:
      Vojny sú na 100 % dielom človeka (to platí aj v prípade, že do toho Slim zaplietol inštinkty, lebo ani on nemyslel iné inštinkty ako ľudské – ktoré sa, mimochodom, učíme zvládať – bohužiaľ vplyvom LGBT propagandy s čoraz menším úspechom…)
      Druhá časť vety: …klíma nie je (na 100 % dielom človeka). (BODKA)
      V tej výpovedi nie je nič viac, len to, že keď sa ľudia rozhodnú nezorganizovať vojnu, tak sa to určite podarí – vojna nie je žiadna prírodná katastrofa.
      Ak sa však človek rozhodne niečo urobiť s klímou, tak je výsledok neistý.
      Proste míňate energiu na neistý výsledok a závažnejšiu hrozbu nechávate nepovšimnutú. Ak dám stranou všetky politické kontexty, takto sa chová len hlupák.

      Aby som odľahčil emócie, tak mi prišla na myseľ príhoda kamaráta, čo bol v 68 na uliciach v Prahe a ocitol sa pri nejakom tanku, čo demonštranti zapálili. Ozývala sa streľba a horiaci tank šiel ich smerom a s pár chlapíkmi z núdze rozbili najbližšie okno a skočili rovno do obývačky jednej staršej panej. A tá im na to: „Pánové, prosím, zujte si boty.“

      Vzhľadom na vývoj tejto diskusie začínam byť presvedčený, že klimatická hystéria má presne tento účel – má slúžiť ako červené súkno pre ľudí, čo sú naštvaní na systém a zároveň má slúžiť ako nakašírovaná španielska stena, za ktorou sa robia prípravy na vojnu.
      A napokon – dnes už fakticky ani nie je možné protestovať v uliciach proti vojne. Stačí pár najatých ľudí a z ľubovoľnej takej akcie sa u vás stane masovka proti Zemanovi a Babišovi a u nás proti Ficovi a Kotlebovi.

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       Ostatně další pokračování výběru z knihy vaše slova pouze potvrdí. Válka je ze 100% dílo člověka. A v tom je celá myšlenka té dívky. (Geopol Analyst, Counter-Terrorism, Contributor, Chemist, millennial )

       Liked by 1 osoba

      • blbíš napsal:

       to je přesně vono, Navajo, i já to tak dávno cejtím!!!:
       Vzhľadom na vývoj tejto diskusie začínam byť presvedčený, že klimatická hystéria má presne tento účel – má slúžiť ako červené súkno pre ľudí, čo sú naštvaní na systém a zároveň má slúžiť ako nakašírovaná španielska stena, za ktorou sa robia prípravy na vojnu
       bych si dovolil jen dodat, že nejen na vojnu, ale na takřka všechno, co prospívá uzký skupině lidí, která třímá v prackách skutečnou moc, ta vojna nemusí bejt vždycky jedinej důvod, ale většinou, bohužel, je.

       Liked by 1 osoba

  • Slim napsal:

   Hořící Austrálie

   https://pbs.twimg.com/media/ENh__e6XsAA40o7?format=jpg&name=small

   Je to z twitru, snad to není upravené

   To se mi líbí

 6. berkowitz napsal:

  Soliman (Větvička):

  Ja teda nevim jak vy, ale do te doby, než z něho Ameryka zrobila mrtveho, tak sem ani nevěděl, že je živy. Ale asi je dobře, že je mrtvy, když to řika Česka televiza.

  „Ostatně domnivam se, že během zasahu proti temu iranskemu generalovi existuje jeden činitel, o kerem nemože nikdo pochybovat. Nalety a tři rakety z bezpilotniho stroja na cizim uzemi na mezinarodnim letišťu nebyly vyvolane hmotnym zajmem. Jejich povaha byla vylučně humanytarni. To, co tady bylo ve hře, su zakladni principy, lidska prava, kerym byla dana taka pryjoryta, že lidske pravo jedinca je tady naprosto nicotne. Tady prostě všeobecna lidska prava su duležitějši, než jakesik jedno lidske pravo nebo třeba statni suverenyta…“

  Zdroj: https://vetvicka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=741250

  Tak Laďa Větva tomu dal, ta „Humanitarni“ povaha mi něco připomíná!

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   kde ty chodis berkowitz na take zjeby,lada haluzka to chytra kurva,lepsi od capka ,co napisal svejka,bo o co sa opiera jak napisat zapad,ci len amerika s irsael to druhe skor,ze ten general mal tolko planov,uz pripravenych ,len spustit zabijanie zidov a americanov,kdekolvek na svete a ohrozovat ich zaujmy,kurva ,co teraz demokrat urobi,sankcie na ameriku,za teroristicky utok,ci jak to poberu,nemyslel som ze dozijem do stadia,ked od sluchania stvavych vysielaciek,tie stvave vysielacky,robia este lepsie a prevracaju teraz,jak ty o ktorych stvali,no kurva za boha si nemozem [pomoct,ale tak sa to uz do oci ukazuje,dalej dumam,ked iran bude nieco riesit v OSN,to budu len za kokotov,vojensky nemaju na ameriku,myslim,ze sa bude viedol partizansky boj,bo ked amerika prevedie nalety na iranske uzemie,vtedy sa asi ozve vania,ja myslim,ze vania aj zavolal do DC,bo nejak ticho je,bo myslim a nemamvelky voci,ze tato sistuacia kurvesky nebzpecna,bo tam vsade oil a vo to go,to ceny do jezis boha pojdu,vyjebanec chazarsky len na to caka,pre neistu situaciu sa cena zvysuje to nie len hrozba iranu a nejakeho ich genrala ja cujem,ale slabo ide amikom a jak najebat peniaz vojnou najlepsie v roku 1931 krachla burza,teraz krachne obchod s oil a kazdy vie,jak skoncilo vtedy , jak bude po vsetkom nejaky spisovatel napise…

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    co bude zapadna demokracia jebat za neistu situaciu na burzach sveta,je iran,kurva uzernicka vie co robi,na picny vlas podobny scenar kus s obmenamy jak za cerneho patku,,co budu uistovat vsetci ekonomovia sveta a politici,ja jebem,vtedy tiez tak bolo,vzdy tak to je,vlastne je to v nasej historii normalne,tak jse tady nevzrusuj cobole a jdi do pice.ja uz jdu,jdu uz mam vsechno hotovy…

    To se mi líbí

 7. hans napsal:

  Hlavní (a pro Západ jediný) zločin německých nacistů byl, že se se západními bílými lidmi (Francouzi, Židy, Nizozemci atd.) zacházeli tak, jak se slušný západní člověk chová k podřadným nezápadním podlidem, černochům/indiánům/Indům/Číňanům/Rusům… Případ Belgie je důležitý, protože ukazuje, že chyba nebyla v nacismu, ale objevila se dříve.

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Keby sme mali byť poctiví, tak chyba nebola ani v „Nemcoch“, ale objavila sa oveľa skôr. Napríklad keď bol Napoleon v Španielsku. Ale ani to nemusí byť úplný začiatok.
   (Tak v rýchlosti som si spomenul na štramberské uši.)

   To se mi líbí

   • hans napsal:

    V tomto kontextu štramberské uši nejsou dokladem „chyby“, ale normálnosti – („chyba“ je že se ke „svým“ lidem chováme stejně jako k podřadným; pro Mongoly byli Moravané podřadní, jako pro pro Evropany černoši a Mongolové…).

    Francouzi ve Španělsku mě tak nějak minuli..

    To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   ty kurva toto do boha dobre na zadumanie na prebohovske zadumanie,ked si na to prisiel sam jses dobrej kurva…

   To se mi líbí

 8. cobolik pacholik napsal:

  citam,jak sa rozobera,co syrska jebacka napisala,inteligentny hned okolo toho vytvoria diskuziu o vyzname objavenia lieku na rakovinu,ci perpetum mobile,jebacka zazila vojnu v svojej zemi,neviem ci nebola este alahistamy vyjebana,ci stratila niekoho v rodine,cokolvek co sa stava,ked skurvena vojna,nemame o tom pary ani chuja,jasne citame o tom,vidime zabery,proste v krajoch,jak syria,iraq,afganistan je regularna vojna a s nou spojene veci,ktore vplyvaju na dumanie tych,co su tam okolo toho a tu od pocitaca,my co vieme o jej prezitiach picu,vlastne poniektory,zacnu jebat mater,jak zajebany politruci a ukazovat svoj intelekt v rozvadzani klimatickej hrozby,ze nespajat s nejakou vojnou,dakto druhy nieco kus ine zajebe a dany inteligent pojebany rozvedie na sirku,kurva,kde nevidno konca,ked toto je ukazka intelektu cloveka a jeho znalosti a inteligencia u mna taky obycajny debil,co nevie kure hlavu odrubat,to kurva take jebanie a rozoberanie niecoho,co normalne buranstvo kdekolvek na svete si precita tu jebacku,hned mu jebne ktora bije,ze klimaticka hrozba,je chuj ,orpti tomu,co je skurvena vojna.

  Liked by 1 osoba

Komentáře nejsou povoleny.