Rok 2019 v pěti obrazech


Rok Babiše a komunistů

Babiš zůstal centrální postavou české politiky. Je terčem nadávek, protože se postupně stal sprostým podezřelým, vyšetřovaným a později trestně stíhaným. To, že „chátra“ nemá ponětí o existenci Listiny základních práv a svobod, nijak nepřekvapuje. Kdo jiný než politici, zejména ti elitní, by měli řadového občana upozorňovat na to, že existuje presumpce neviny.

Naše politická elita proti Babišovi nemá jinou zbraň než nadávky. Babišovi spadly do klína dlouho neřešené sociální problémy. Jmenujme alespoň tři z nich: nedostupnost bydlení (včetně nájemného), obchod s chudobou a zabezpečení občanů ve stáří.

Podmíněná podpora, kterou koalici poskytuje KSČM je sebezáchovná. Na druhé straně otevírá prostor bojovníkům proti komunistům. Jde o příklad politické schizofrenie. Prezident, premiér, předseda i místopředseda Senátu byli v KSČ. Dokonce i generál Pavel, který by kandidoval na prezidenta, kdyby bylo zemi nejhůř. Ochota bývalých komunistů pracovat pro dobro lidu, je neochvějná.

Opozice se stala spolkem šašků. Předseda ODS by tak nevypadal, kdyby byl schopen přijít s jednoduchou analýzou:  V ČR chybí tolik a tolik bytů, abychom se s danou situací mohli vypořádat, musíme jich tolik a tolik postavit, bude to odhadem stát tolik a tolik, zde na to vezmeme a takto zaručíme nájemné odpovídající příjmové úrovni obyvatelstva.

Babišova vláda se potýká s problémy, které přinesl kapitalismus a pro které nemá ideologicky správná řešení. Nemůže dělat víc než záplatovat. Pravicoví demagogové ta řešení nemají a tak pilně hazejí vidle do čeho jen mohou.

Rok čísel

Na prvním místě není kulatý počet let od začátku sametu, ale třicítka, která se objevuje v každém průzkumu volebních preferencí. Patří hnutí ANO 2011.

Jde o číslo, které vzrušuje stratégy a vůdce všech ostatních stran. Chovají se jako smečka chrtů, která běží za návnadou. Zapomínají, že stejně jako psi, kořist nezískají. To by museli dělat něco úplně jiného. Návnada, kterou se snaží urvat pro sebe, je paralyzuje do té míry, že nejsou schopni dělat nic užitečného.

V mediích se dále objevují čísla 50 a 500. Jde o milióny, které bude ČR (údajně) vracet EU kvůli Babišovi a Agrofertu. Pro běžného občana to jsou obrovské sumy. Jenže ta první představuje jednu pětinu (!) ceny parkurového koně, kterého koupil pan Kellner své dceři. Ta druhá koně dva.

A pak je zde číslo 1 milion. Zde nejde o koruny, ale o počet obyvatel, žijících na nebo pod hranici chudoby. To je 10% populace ČR.

Politiky to nezajímá. Maji to u prdele. Slušněji se to říct nedá.

Chudoba cti netratí, ale kdo se na ni má dívat… A tak vytváříme vyloučené oblasti, odsunujeme chudé čím dál tím víc na okraj. Ti chudí jednou ještě rádi pojedou do svého Terezína a pak možná vlakem do nějaké země, kde bude dostatek žiletkového drátu a někdo se o ně konečně postará.

Rok šmejdů a udavačů

V roce 1968 se media zabývala českým udavačstvím za Protektorátu. Prý bylo těch udání tolik, že je Němci, kteří pomáhali udržet pořádek a chránit klid, házeli do koše.

Doba pokročila, ale udávání nikoli. I kdyby snad padli všici, vstanou noví udavači, lze parafrázovat revoluční píseň [1].  Ze stran ač jsou různých, předstírají, že v nich žije jediné přání: po letech hrůzných bít se za blaho všech [2].

V českém rybníčku to znamená zbavit se Babiše, poslední to překážky na cestě k nejčistšímu a nejtransparentnějšímu kapitalismu.

Naši udavači se rekrutují z politiků, zhrzených náměstků, jiných úředníků i reprezentantů politické strany. Pomoz, báťuško, volají směrem k EU. Pomoz odstranit toho zloducha. Věz, že on i tebe, slunce naše, okrádá.

Kategorii udavačů doplňuje kategorie politických šmejdů. Mezi ně patří poslanci, kteří nejsou ochotni napravit šmedské zákony, které umožňují lichvu a obchod s  chudobou.

Rok Pavla Zemana

Nejvyšší státní zástupce Zeman se dostal do nepříjemné situace. Musel veřejně přijmout nebo zamítnout rozhodnutí zástupce Šarocha ve věci ČH.

Jde o zapeklitou věc. Kdyby Šarochovo rozhodnutí přijal, dostal by se do tlam davu: „Hanba, hanba, Zeman podlehl tlaku!“  A šťouralové by se mohli ptát, jak vlastně policie a zastupitelství pracují, když několikaleté vyšetřování, poměrně jednoduchého případu k ničemu nevedlo.

Zástupce Zeman mohl Šarochovo rozhodnutí zrušit a případ poslat k soudu. Jenže pak by se, kvůli mizerným a vlastně nepoužitým 50 miliónům, rozpoutala taková politická vřava, že by nezůstal kámen na kameni.

Spekulaci o politickém pozadí akce ČH lze podložit odkazem na informace z medií.

Ve volbách v roce 2013 zvítězila ČSSD těsně nad ANO 2011. O 2% a 5 mandátů. V polovině roku 2015 vzrostly volební preference Babišova hnutí na 30% [3].  S pravděpodobností hraničící s jistotou lze předpokládat, že Sobotka zpanikařil.

Je možné, že mu některý ze stratégů ČSSD po způsobu Balderika ze seriálu Black Adder řekl: „I have a cunning plan, Sir“ neboli „Mám mazaný plán, pane“. Mohl spočívat v udání, že ČH je podezřelé.

I stalo se, že jakýsi Tomáš Kapler podal v září 2015  (na nějaký čas) anonymní trestní oznámení, vycházející, jak sám později uvedl, z „článků o této kauze v médiích Svobodné fórum a Euro“ [4]

Preference ANO 2011 byly v roce 2016 kolem 25, kdežto ČSSD kolem 7%. [5]

Preference se příliš neměnily ani ve volebním roce a tak došlo na předposlední zoufalý pokus: Sobotka se rozhodl vytlačit Babiše z ministerstva financí. Ten skutečně odešel, jenže jako zjevná oběť špatně zorganizovaných politických hrátek.

Těsně před volbami 2017 požádala policie o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. Do stíhání byla zahrnuta i celá Babišova rodina, ale výsledek se nedostavil. Z politiky odešli dva čelní představitelé ČSSD.

Volby dopadly pro ČSSD katastrofálně, získala necelých 8, kdežto ANO 2011 30% [6]

ČSSD nakonec vytvořilo s ANO 2011 koalici podporovanou KSČM.  Podržela si MV a tedy kontrolu nad informacemi, které by mohly naznačit,  co se mohlo neformálně odehrávat v rámci nezávislého vyšetřování.

To je politické pozadí ČH do kterého bude lépe nešťourat.  Zástupce Zeman získal něco času. Vášně pominou a je naděje, že vše vyšumí. Pak všechno zarazí.

Rok nálepek

Dostal jsem nálepku. Přesněji řečeno, cenu Unie českých spisovatelů za knihu Sladký život. Jsou to drobné příběhy, žádná politika. Kdyby doba nebyla přecpána Havlem, mohl by to být třeba i bestseller.

Cena má podobu hrnku se jménem laureáta.

Pronesené laudatio mě označilo spisovatele, tedy za inženýra lidských duší, nebo malinkou součást  elity, která se tváří jako svědomí národa. Kdybych to zde nenapsal, málokdo by o tom věděl.

Společnost o spisovatele příliš nestojí a co je horší, spisovatelé nestojí jeden o druhého. Přesněji řečeno jedna skupina nestojí o druhou.

Byly doby, kdy se spisovatel psaním uživil, pokladna Československého svazu spisovatelů přetékala penězi, náklady knih byly desetitisícové a na zámku na Doříši se vesele psalo i hodovalo.

Když v roce 1967 uspořádal Svaz československých spisovatelů svůj IV. sjezd, došlo k určitému nedorozumnění. Skupina komunistů (Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Milan Kundera, Pavel Kohout, Eduard Goldstücker a Jan Procházka) si troufla mluvit hlasitěji než snesl sluch skupiny partajních delegátů, kteří na protest odešli ze sálu.

Následujícího roku se vášně napřely jiným směrem, po Pražském jaru přišel Srpen 68.  Začátkem  sedmdesátých let se situace spisovatelů postupně znormalizovala. Něco se zametlo pod koberec, někteří komunisté se stali bývalými, vyvržení publikovali pod pseudonymy nebo jménem svých kamarádů nebo emigrovali. V globálu se jelo dál močálem černým kolem bílých skal.

Záhy po sametu se začalo znovu gruntovat. Již v druhé polovině prosince 1989 ovládla skupina těch nově progresivních pokladnu i majetek Svazu českých spisovatelů a založila Obec spisovatelů České republiky.

Heslo „Nejsme jako oni“ bylo dotaženo k dříve neznámé dokonalosti. Třídní nepřítel byl vyobcován důsledněji než kterýkoli nepřítel moci před tím.

Vyobcovaní se vzpamatovávali přes 10 let, ale nakonec v roce 2001 založili vlastní organizaci, Unii českých spisovatelů.

Vypukla svoboda. Každý si může napsat knihu, když to umí. Může si ji nechat vytisknout, když na to má. Padne-li knihkupcův zrak na nálepku, může se probudit jeho svědomí a autora odmítne prodávat. Takže se dílo nemusí dostat k občanům.

Když peníze i s majetkem zmizely, bylo vedení Obce spisovatelů České republiky nařknuto z manažérské neschopnosti.  Revolta vedla v roce 2014 ke vzniku Asociace spisovatelů.  Souběžně s těmito třemi oganizacemi funguje PEN klub.

V roce 2017, tedy padesát let po slavném IV. Sjezdu československých spisovatelů, uspořádala Asociace spisovatelů vlastní sjezd. Jeho smyslem nebyl pokus o sjednocení roztříštěných sil, ale demonstrace, že pouze a jen Asociace je hrdou dědičkou revolučních tradic.

Lydie Romanská, místopředsedkyně Obce českých spisovatelů program sjezdu okomentovala takto [7]:

„[…] zjistila jsem, že v [programu] zatím není jediné místo, ani hodina pro kohokoli zvenčí, pro jakoukoli svobodnou výměnu názorů, pro příspěvky, které by mimo fan klub Asociace reagovaly na výzvu k účasti, na výzvu k polemice či alespoň vlastnímu názoru. Taková výzva totiž neexistuje.“

Unii českých spisovatelů předsedá Karel Sýs. V roce 2018 se o něj ušpinil Pirát Pikal, protože jeho podvýbor nechal Sýse projít směrem k Hradu. Pikal tu hanbu ze sebe setřel (nepochybně čistými) penězi. Jako pokání poslal 50000 Paměti národa.

Cena Unie českých spisovatelů tedy není stužka na sako. Je to odsuzující nálepka, tedy trest, že se autor ocitl v pochybné společnosti.

Jeden z letošních oceněných, František Ringo Čech, ve svém poděkování poznamenal:

„Měl jsem velkou retrospektivní výstavu. Galerista mi volá: Ringo, teď tady byl návštěvník a říká  jak můžete vystavovat takovýho šmejda, takovýho zmetka hnusnýho. Vám se ty obrázky nelíběj, ptá se galerista?  No líběj se mi, ale ten Zeman…“

Unie českých spisovatelů letos ocenila dvě skupiny a šest jednotlivců. Myslíte, že v sále byly kamery ČT, Barrandova, Seznamu, DVTV a jak se vůbec všechna ta media jmenují? Ani nápad.

Dobře, nezajímá je nějaký Jírovec, ale letošní cenu dostal i Kolektiv jazykovědců: Za vydání Velkého učebního Česko-vietnamského slovníku. Oslavovalo se dokončení mnohaletého projektu, tedy vydání posledního šestého dílu.

Cenu dostal i vynikající fotograf Jindřich Štreit a Michal Macháček za knihu o Gustávu Husákovi.

Je pravděpodobné, že někteří z těch, jimž se dostanou oceněná díla do ruky, budou jednat podle Švejkovy historky:

„U nás před léty v Budějovicích probodli na trhu v nějaké takové malé hádce jednoho obchodníka s dobytkem, nějakého Břetislava Ludvíka. Ten měl syna Bohuslava, a kam přišel prodávat prasata, nikdo od něho nic nekoupil a každý říkal: ,To je syn toho probodnutýho, to bude asi také pěknej lump.'“

Ohlupený občan si může říct:  XY byl odměněn s Čechem, to bude asi také pěknej šmejd a hnusnej zmetek. Dá se na to koukat, dá se to číst, ale ten Zeman a ten Sýs.

Macháček měl Husáka vidět jako komunisticko-normalizační svini, chtivou moci a slávy.

V tom selhal. Podle tohoto zdroje  [8] se kariéra úspěšného mladého odborníka na totalitní éru zadrhla. Akademie věd mu opakovaně odmítla žádosti o zařazení do špičkového vědeckého programu. Macháček byl nucen opustit akademické prostředí a nyní píše dějiny pražské Zoo.

A k tomu všemu má nálepku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pozdravy z Královských Vinohrad se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

33 reakcí na Rok 2019 v pěti obrazech

 1. strejda napsal:

  Vítejte v Česku 2019

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   ja myslim,ze to nie je len ten rok strjedo,co konci to uz ponad 20 rokov mozno pisat ,vitejte v kokotove.

   To se mi líbí

 2. cobolik pacholik napsal:

  hele jicko,co rozhoduje u teba,ked si napisal knikzu,jaku cenu ti dali,ci kolko holoty kupilo knizku,hlavne ma nezaujima nejaky expert ,co bude jebat mater o tom co si napisal,tak jak o filme ci opere,ci muzike,ked holota kupuje,ci slucha muziku,ci cita to mi staci,bo neznesiem nejakeho kokota,podobneho do mna,co si mysli,ze co on o knizke jebne to kurva rozhodujuce a este preco si napisal knihu a vydal,aby si odlahcil dusi,bo zarobit neviem,ci nejaky odkaz chces zanechat,ci vyvolat prevrat v cesku,ci myslis,ze tvoja knizka pomoze tvojej zemi?vymackni se vole,kdyz chces a ked nie mozes ma poslat do pice…

  To se mi líbí

 3. vonrammstein napsal:

  …aneb jak mi Havel posmrtně vyfouknul Nobelovku za literaturu. To už nestojí ani za pohrdavý odplivnutí.

  To se mi líbí

 4. bob napsal:

  Kromě těch spisovatelů, kde se trochu ztrácím, (resp. neměl jsem ponětí, že mají tolik „zastřešujících“ organizací) je to naprosto skvěle napsáno.
  To, že spisovatelé mají tolik organizací vypovídá o řevnivosti.
  Rozumím tomu, že jsou „správní“ a „nesprávní“ spisovatelé.
  Jedny vyznamenává prezident Zeman, jiné asi různé neziskovky.
  Rovněž s pozorností médií to bude klasika.
  Díky autorovi jsem aspoň částečně nahlédl, ale, že by narostly u mě sympatie ke spisovatelům jako celku říct nelze.
  Možná, (autor mi určitě promine, že to zlehčuji) by stálo za to uspořádat kvíz – udělat seznam spisovatelů a zařazovat je do jednotlivých spolků…:-)

  To se mi líbí

 5. Hudec napsal:

  Úpadek české beletrie je naprosto zřejmý, hezky to popisuje Ondřej Horák ve včerejších Lidovkách. Ovšem, i to je literární kritik, který ví nejlíp jak by to napsal, kdyby to uměl. O tom úpadku mj. píše:
  „Otázkou ovšem je, zda se tohle všechno nestalo – neděje – jen proto, že dnes zkrátka už i v literárním světu vládnou čísla. Kolik se toho prodalo, kolik cen to dostalo, do kolika jazyků bylo přeloženo…. Všechny tyto ukazatele jsou brány jako důkazy toho, že daná kniha je kvalitní.“
  Článek je celostránkový a složitý, nebudu se snažit ho tu reprodukovat.
  Čemu se ještě, podle mého subjektivního názoru, daří, je faktografická literatura. Skvostem a „knihou roku“ je pro mne Petra Čorneje „Jan Žižka“, který vyšel před pár týdny. Možná je to tím, že kvalifikovaní historici mají na co navazovat, v čem pokračovat (Janáček, Spěváček, Amedeo Molnár atd.).
  Pro pobavení, také o číslech, pošlu p. Bavorovi mailem, neumím to sem dát. Také ze včerejších Lidovek.
  A dost keců, jdu plavat….

  Líbí se 1 osoba

   • Slim napsal:

    Bletroval jsem včera tou anketou a přišlo mi neuvěřitelné, kolik toho ti účastníci za rok přečtou ze SOUČASNÉ tvorby (nebo to aspoň tvrdí). Jestli přečtu za rok dva tři nové tituly, je to hodně. A ani náhodou né prózu, samé non-fiction. Třeba Hulebeka už bych se dneska číst neodhodlal. Jsou to prostě dobrodruzi. A ti tzv. humanitní vědci jeví větší znalost/smysl pro povinnost co by „měli“ číst. Přírodovědci mají lepší a širší výběr

    Ale pár zajímavých tipů se tam najde, při troše trpělivosti

    To se mi líbí

 6. brtnikvbrlohu napsal:

  Tak Novové republice převzato – jen autorství připsané Bavoroví.

  Líbí se 1 osoba

 7. čtenář napsal:

  To se mi líbí

 8. Jiří Jírovec napsal:

  Čobolíku, pošli mi přes Bavora V. adresu a knihu Ti pošlu i s věnováním. Tady je video z předávání cen. https://www.youtube.com/watch?v=g_w8L2ZdA9M Moje poděkování je kolem 28 a dodatek od 48. minuty. Moje kniha je nepolitická. Stojí za ní nakladatel Petr Štengl, přesněji řečeno jeho výzva, abych napsal něco, co „nenasere nikoho“. Jsou to drobné příběhy z Prahy, Bělehradu, Kanady a zase z Prahy. Některé se týkají mých kamarádů, kteří již opustili tento svět (takže jde o nekrology). Kdesi uprostřed jsou dva recyklované články o Werichovi a Osvobozeném divadle.
  Tu knihu jsem nepsal pro peníze ani pro slávu. Chtěl jsem mít ke své první knize Mé přítelkyni ještě jednu, abych se mohl kamarádů ptát, jestli již mají v knihovně sebrané Jírovcovo spisy. Protože jsou chudší než já, koupil jsem k pěti autorským výtiskům (tedy svému celému honoráři) asi 20 dalších, které jsem rozdal.
  Nemám ambice něco změnit. Občas jsem měl pocit, že by něco z toho, co vím mohlo zajímat lidi nahoře. Psal jsem třeba o důchodech, ale ani Potůčka ani Maláčovou nezajímá, jak to funguje jinde. Nechtít vědět naznačuje hloupost a oni hloupí jsou. Je to marné, je to marné, je to marné, jak praví klasik

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   no jicko,jak ja by panovy napisal,hej prve dakujem za odpoved,dakujem za ponuku,ktoru nemozem prijat bo ja kurva samostatna a hlavne rebel co by strielal do vsetkeho co sa vola jich pravda,pan slusny a holubici povaha,dalsi rozdiel medzi namy je intelekt a sposob zivota,co neznamena ze mam nieco proti jicku,jasne nieco mam,ale neprevazi,aby mi jeho dristy nepasovali,bo co som si myslel asj jicku verim,chce pomoct svojej holote,co sa vola cesky obcan a jeho zem toto cujem a ostatne mi ukradnute,video som videl uz davno,bo mne pasuje i ringo toho poznam zo sabinova so schilengerom,jasne nie sme nijaky kamosi jebli par rumov ja bol vtedy 17 rocny jebak,co vedlajsie,co je hlavne a mas odjebane na viacej palubach lodi,ze ti ide o tvoj dom, preto som sa pytal a ostatne jak pisem mi ukradnute,bo ja sledujem takych jak ty slusnakov co sa snazia demokraticky pomoct svojej zemi bo vidia ,ze picou ke zdi a maju vas na haku, u mna nema je to marne ,mna len utvrdzuje v tom,bo ja nie som nejaky vrah,bo kym strelim dumam kurva nezabijes,ale vidim,ze netreba dumat,ale strielat,bo drzim pri tebe,aj koli tomu,ze kus viem,co emigracia,sam vidim,ze niekde ide a u nas nie,len nas deli postavenie,co nehra najmensiu rolu, v tom,ze nam ide o jednu vec a tou je nas dom. a este jedno nerozdavaj tak kanadske dolare,malo kto tam vie,jak si ich zarobil.

   To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Že ten milionový chlívek pracuje pro sudeťáky říkám od samého začátku. A že socan, TOP,KDU, STAN, nově piráti a přes modrou Fialu i ODS je všemožně podporují, není žádné tajemství, viz třeba nabídka klimatizovaných autobusů od KDU z Brna na demonstraci v Praze.

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    tu hrebik jebnuty presne na hlavu,tote kolaborantske kurvy maju peniaz z reichu,to judasi vyjebany,co za preskurveny peniaz nemaju problem zradit nasich vlastencov a nasu holotu,co kurva robi BIS a vlada,jak chrani nasu zem kurva,ze pritazene za vlasy,ja jebem totalne take hlasky vyjebane,bo aj najmensim nerv vo mne mi dava jasne impulz,pozor to nebespecenstvo nasho bitia,to najhorsia vec co pod slnkom je a tou je zrada svojich,do oci bije to prerabanie pomnikov a tie ich zjeby o odsune a neludskom chovani sa ku tym kurvam,co vrazdili nasich.tu naozaj plati len jedno kurva lide bdete,chuj s ich autobusom,ci len lizatkom pre nich,musia byt zabity,jedine vychodisko,cez krv bo inaksie vsetko bude v pizde,pokial neucuju strach o svoju palici neprestanu jebat a ked ani to nepomoze, zabit a prosim ze mam pojebane dumanie mi tu nejebat,k tomu ma nepriviedol nejaky film,ci hra play station,k tomu ma vedie cinnost tych vyjebancov nazdar.

    To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Čobolíku, BISka je s nimi na jedné lodi. Jejich šéf si chodí pro metály k CIA. A to je dost průs švih.

     To se mi líbí

     • cobolik pacholik napsal:

      kurva,co to sme za holota,predtym KGB,teraz hosi z langley,kurva najmensej dostojnosti nema,potom sa ma budu pytat,co vas vede k tomu,aby ste tak zmyslal,co kurva mam povedat takemu hovadu,ze mi odjebalo,kurva budu mi jebat jak soudruh o nejakych demokratickych principoch,zakone,ktory je zakonom,aby moji boli vyjebany,odpoved mam pripravenu,chodte vy do pice…bo kurva jak z toho filmu,tak se to bohousi nedela,bo ja za boha jak by som chcel neznesiem ich pocinanie,jak by som kurva nechcel nemozem,vyzera,ze ma musia tiez zabit,otazka je len,ze ja nemam take prostriedky jak oni,co chuj treba vyuzit aj to malo,bo ma to napina jak kurva,nie na zvracanie,toto kludne prezijem,ale to druhe moze byt po mne bo moje prostriedky mizive oproti jich a aj tak ma to neodradzuje,kurva recnicka otazka,co sa sam seba pytam,si ludku pojebany ci co sa s tebou robi,se ptam a odpovedi ty se nedockam…bo za boha nemozem co jak sa snazim stlmit to co mi bolo dane a to je nenavist uz k nim…jasny,hned je tu ich vysvetlenie,mate psychicku poruchu,bo jim,keby som povedal,ze oni maju?zajebu mi jak soudruh,my jsme v pravu,vyzera,ze som sa asi nenarodil do tej spravnej doby,takze ostava len jedno,abo ja,abo oni a nisa sport mi jasne ukazuje ty pojdes do pice ludku a vo mne coraz viac je ,ze na to jebem,ked do pice tak na paradnom koni.

      To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   tak teraz som si pocital rambousek,kurva co pise on ja nemal ani pary,u mna prevlada instiknt,bo kurva on pise jak ja,mna uz jak na letne kurvy kolaborantske urobili mitink,mi jeblo,kurva to sudetacke kurvy a reich bude,abo som sibyla,to neni nahoda bo nie prvykrat som trafil,co v loterii 20 rokov a chuj a v takych veciach trafim,bo kurva,co pise rambousek a ma toho materialu do ojebania,ja len obycajny pud mi dal signal,to kurva sa cudujem,ja nemam nijaku ideologiu jak on bo ja nedumam ideologikcy,kus mozno hej,ale barz malo,bo ja sam svoj pojeb ideologicky,co mi jeblo,ze ja operujem vlastnecamy,hrdostou na svojich a vzdy dumam jak kurva rusit holotu,aby kolaboranstke kurvy bo nie su glupe,ak im len zacne dymit okolo riti,nie toboz horiet,rychlo zabudnu na judasky peniaz a on vidno,ze chytrejsi jak ja a istota,ze pepici zvednou tie rite od pocitatcov je,ze ich kurva prestane zaujimat,kto koho jebe ci sa pochcal,bo pojde o kasu a jeho peniaze,to kurva dobre,bo nejakym vlastnecom jak ja sa snazim,nemam belma na ociach,ze som pro srandu kralikum,tu impulz,aby sa pepici nastarovali skurveny peniaz,im zobrat a to na sto pro zabere.dalej ja odkazy necitam,ale ,toto jak som preletel tu ojebanu pesnicku jedneho nemusim druheho nemilujem,mi dalo impulz,co zase za kokot,jake on ma zase problemy bo to uz narodny sport,rovno povedat,zemana milujem a toho skurvenho cobola uznavam bo kurva dobry je kurva a kurva som si pocital,co ja v kostiach cujem ,bo netreba byt sybila,len gazdovsky rozum,ze tie vykurvene chvilky to smrtelna rana moze byt a nie zranenie do vyliecenia,teraz uz naisto viem a budem o tom pamatat,nesermuj tu chujku vlastenectvom,ale sahni na peniaz a budes v mihu oka ukrizovany,hoci zlaty prach nemoze mat u mna vahu,aby ja zmenil svoje pohlady,uz hezky dlouho zijem,aby som o tom vedel,ale keby mi prsty lamali a na koule plusovej dratik z baterie a na cicku minusovy,to uz nemozem s istotou prehlasit,ci by som nespieval jak zlatej slavik a dost casto o tom dumam,jak by mi islo o kejhak,ci by som spustil na tu muziku ,co vas nuti spievat,abo by som mlcal,tu nemozem zarucit ani chuj,toto si myslim,ze nenatrenuju najlepsie spionazne sluzby celeho sveta do kopy a pritom viem o ludoch,co u mna su viac jak bohovia z olympu,co ich bolo lamane a ponizene hlbsie jak kapitan nemo na svojej lodke a kurva oni mlcali a len pomyslenie na tie kurvy vyjebane z letne,mi jak blesk ujebe vedomost o tych,co mlcali a uz je ohen na strese a cobolik by za to zabijal jak kurva.ja neviem ma niekto take jebnute myslienkove zjeby jak ja,ci ja chory na palici sam…
   bo kurva za zivota som sa nestretol tu,ci kdekolvek,aby niekto otvorene uz nabadal k zabijaniu a kurva neviem,ci kurva policajt ma nejebne na zoznam a v reichu ma budu viezli do pepikova k mocnym klukum z BIS,bo kurva skorej ma jebnu,kym by som chcel nieco vyviest,musim zojst do hlbokej ilegality,bo si to sam pojebem,este raz staci pepikom zobrat cumlik zvany peniaz a do sekundy bude po chvilke skurvenej,je vidiet,ze jsa nikdy neoperoval na vladnej urovni ja operoval v svetlach mest a tam plati zakon jak kurva…

   To se mi líbí

 9. Pingback: Rok 2019 v pěti obrazech » Oral.sk - Porno Politika

 10. Rosťa napsal:

  Pěkný rozbor od pana autora. Škodná zde v republice není moc početná, ale ovládá všechna důležitá místa. Mimo podrazáckých stran je to kanál na Kavčích horách, část ČRo, klíčové VŠ, ÚSTR, vnitro, prapodivná justice, media patřící Bakalovi a jistě by se dala najít i jiná důležitá místa. NSZ Zeman moc dobře věděl, jaký cirkus jím obnovené stíhání vyvolá. Než by šel s kůží na trh, tak raději udělal ze Šarocha blbce a „umyl si ruce“ jako jeden pán v dávné historii. Nevyznám se v tom, co může a nemůže, ale kdyby byl chlap, tak se nechá pozvat do bakalovize a v hlavních zprávách důrazně připomene něco o presumpci neviny, dokud se případ neuzavře.
  I když Babiše nevolím, tak musí přežít útoky, musí posílit Trikolora, Japončík, kterého volím také a komanči by se měli také nějak sebrat. Vše ostatní, co je v patlamentu je ta výše uvedená škodná.

  To se mi líbí

 11. tata napsal:

  Až tak bych s článkem pane JÍROVEC NEMĚL PROBLÉM,kdyby tam zaznělo že v současné době je Babiš to menší zlo aspon v náznaku.Dostali jsme se do situace kdy lidé s mím náhledem na svět klidně mu říkejme ,,rudým,,.

  Ted trochu odbočím …reaguji na pana Bavora a jeho notickou rudé mozky..mýlíte se pane…oni nikdy rudými nebyli,spíš ta modrá je jejich pravá barva,proto to tak dopadlo,protože skutečně člověk s takzvaným rudým názorem jde o zájem celku .Ano uznávám že je to spíš utopie ve velkém chtít aby nadpruměrný chytří lidé a šikovní měli stejně jako pruměrní lidé a ten kompromis,vyváženosti zatím nikdo nenašel nebyl to ten minulí režim a není to ani tento.

  Vratím se k tématu došlo to tak daleko že přes velké nebezpečí které nedokáži odhadnout ale vím o něm že při upevnění moci Babišem bude to možná vyhnat čerta dáblem,nastálá situace nemá jiné řešení pro lidi jako já že mě ta banda žene do volby Babiše přesto riziko…….také vnimám obrovské riziko páté kolony a dávno jsem o něm psal a je to čím dál zřejmější

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Krystalické dobro se vyskytuje jen v Troškových pohádkách. Nám nezbývá, než volit toho nejmenšího gaunera, který je schopen a ochoten jít s kůží na trh proti zahraničním mocným, kterým je naše blaho to poslední, co by je zajímalo. To, co musí předvádět premier a prezident je tanec mezi vejci a není jim co závidět. Napřímo to nejde. To blahé paměti zkoušel Dubček se Smrkovským a výsledek známe. A že bych byl zvědavý, jak nám zde blíže nejmenovaná mocnost přiváží demošku na perutích B 52, to tedy nehrozí.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.