403-Čína a USA „zmrazily“ obchodní válku


Vasilij Kašin, vedoucí vědecký pracovník Ústavu Dálného Východu Akademie věd RF opět zasvěceně komentuje pro stanici „VestiFM“ čerstvé události v Čínsko-amerických vztazích…

 Z toho, co víme, dostalo se Trumpovi ústupků, které ostatně Čína už od počátku učinit chtěla. Ve skupině otázek spojených se změnou obchodní bilance obou zemí to je skupina otázek nejméně důležitá, nicméně je to srozumitelné pro voliče a dává to okamžitý velký efekt.

Čína souhlasila s docela prudkým zvýšením nákupu americké produkce v příštích dvou letech o sumu cca 200 mld.usd, zejména pak surovin, což je skupina nejméně významná, nicméně má propagandistický význam – téma nerovnováhy ve dvoustranném obchodu. Druhá skupina otázek souvisí se strukturálními otázkami čínské hospodářské politiky – a to je to, co Američany znepokojovalo nejvíc. Čína se pokoušela s přispěním velké státní finanční pomoci vytvořit řadu moderních vysoce technologických odvětví a korporací – světových lídrů, které by začaly s přerozdělením světového trhu. Skutečným cílem obchodní války bylo právě přinucení Číny k uzavření tohoto záměru. Tohoto cíle dosaženo nebylo, strukturální ústupky Čína neudělala, a zvýšení nákupu americké surovinové produkce pro Čínu neznamená velký problém, protože v podstatné míře jde o zboží obchodované na burze, a s hlediska čínského hospodářství nemá velký význam, zda budou nakupovat sóju v Brazílii nebo v USA. Takže se budou jen přerozdělovat zdroje dovozu této produkce.

Trump samozřejmě tvrdí, že to je kontrakt ve fázi 1.etapy, a dál na Číňany přitlačí a dosáhne u nich už ústupků v otázkách skutečně důležitých – tedy strukturálních. Tomu ale málokdo věří, protože jednání o 2. fázi, kde se mají projednávat ony strukturální otázky, proběhnou v době blíže neurčené, a zejména nejspíš po amerických volbách.

Takže, v tuto chvíli to vypadá tak, že tu obchodní válku zmrazili. Ona neskončila, protože dříve uvalená cla dál zůstávají, ale nebudou se dále posouvat.

Američané požadují ukončení jakýchkoli čínských pokusů o devalvaci juanu k usd…

Je tam jedno z  Trumpových oblíbených témat – odmítnutí jakýchkoli cílených devalvací, vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti čínské produkce. Je to téma mezi oběma zeměmi velmi staré – už do počátku nultých let, a ve skutečnosti bylo vyřešeno už za prvního období prezidenta Obamy podpisem dohody v roce 2011 a následnou revalvací juanu. Od té doby nejsou nějaké spolehlivé náznaky pokusů Číny o cílenou manipulaci kursem v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti. Výjimkou je poslední období, kdy Číňané reagovali na kroky Trumpa v rámci obchodní války, kdy zaváděl a zvyšoval cla na jejich produkci, což vyvolalo obrannou reakci v podobě jistého oslabení juanu.

Za předpokladu amerického zklidnění ve clech, Číňané s kursem měny nijak významně hýbat nebudou, protože to ani předtím nedělali. Vcelku je to otázka, mající do značné míry jen propagandistický význam pro Trumpa v rámci úsilí o znovuzvolení prezidentem. Pro reálnou praxi americko-čínských vztahů nijak důležitá není.

Devalvace je jen jednou stranou mince. Z historie ale víme, že součástí Reaganova „hospodářského zázraku“ bylo v půli 80. let donucení Evropy a zejména Japonska k revalvaci svých měn…

Takovou dohodu USA svým partnerům vnutily, což následně vedlo především ke stagnaci japonského hospodářství, ze které se dodnes nevzpamatovalo. To je příklad amerického diktátu, a příklad toho, že jakmile dosáhnete určité úrovně rozvoje, tak se těsné vztahy s USA, které do té doby byly vaším aktivem, mění v obrovské pasivum, a nutí vás konat proti zájmům vlastní země a lidu. Tak tomu skutečně bylo, ale v tomto případě se setkáváme se situací odlišnou.

Američané se dnes pokouší vykládat, že se Číně nic nepodaří a argumentují právě příkladem Japonska: – „Podívejte se, počátkem osmdesátých se všude psalo, že se Japonsko stane velmocí a hodí nám rukavici, ale teď je legrační to dokonce i připomínat..“. Klíčový rozdíl v obou situacích spočívá v tom, že Japonsko bylo politickým a vojenským vazalem USA, kterému vnutily pro něj záměrně nevýhodnou dohodu, která vedla k jeho stagnaci a krizi.

V Číně taková situace není. Tam se sama Čína nemůže na nynější úrovni svého rozvoje stále uchylovat manipulacím kursem své měny. Oni jsou sami do jisté míry zainteresováni na stabilním, podloženém kursu juanu. Souvisí to s tím, že Čína je velkým investorem v zahraničí, sama už na nové úrovni láká zahraniční investice, pokouší se postupně změnit juan v mezinárodní rezervní měnu a její podíl v mezinárodním zúčtování stále roste. Hrátky s kursem v zájmu dosažení nějakých krátkodobých cílů hospodářské politiky s tím sotva jdou dohromady. Dalším významným omezovačem je to, že musí stále myslet na inflaci – mezi lidem jsou obrovské úspory – což je politicky citlivá otázka. Současně ale pro ně cesta omezování hospodářského růstu pod vlivem USA nemá smysl, protože ty už pro Čínské hospodářství nejsou až natolik důležité. Počínaje koncem nulových let Čína podstatně snížila závislost na vývozu a USA, jakkoli jsou největším jednotlivým obchodním partnerem, v diverzifikovaném čínském obchodu zaujímají výrazně menší podíl. To je velký rozdíl proti Rusku, pro nějž dosud představuje EU přes 40% obchodu. Číňané mají podíl EU, USA a velkých asijských partnerů vcelku srovnatelný – plus velmi rychle roste podíl jejího obchodu s rozvojovými zeměmi (včetně Ruska). Proto tam USA nemají páky k prosazení takových katastrofálních ústupků.

USA se nelíbí protekcionářská politika ČLR a dotování, stimulace a podpora vlastní výroby a nazývají to státním vměšováním do ekonomiky…

 To také je strukturální výhrada, spojená m.j. s požadavkem na zrušení programu „Vyrobeno v Číně 2025“ v jakékoli podobě. Tato výhrada má zjevně demagogický ráz, protože v rozporu s mytologií víme, že prakticky všechny velké (americké) inovační průlomy posledních desetiletí byly uskutečněny státními investicemi. Příkladem může být soukromá iniciativa v High-tec Elona Muska, která má skutečně výsledky zejména v kosmické sféře, představuje státní zakázky, státní subvence, infrastrukturu poskytnutou státem, bezplatné využití všech patentů a vynálezů. Nehledě na to, že přišel do situace, kdy stát po 70 let rozvíjel kosmické odvětví, což vedlo k vytvoření poolu dodavatelů (často vzájemně konkurenčních), systému odpovídající fakult technických vysokých škol, systému přípravy kádrů ze kterého lze čerpat – to vše bylo uděláno výhradně státem.

Číňané se pokouší proti tomu postavit rovněž státní podporu, jen jinak právně formulovanou. To sice vyvolává protesty USA, ale vzdát se státní podpory High-tec by pro ČLR znamenalo vzdát se vlastní budoucnosti, takže žádné ústupky tu možné nejsou. Ochrana vlastního trhu musí být na druhé straně vyvážená, protože naprosté jeho uzavření způsobuje ztrátu motivace domácích producentů. Takže se dají očekávat mírné ústupky – že čínský trh bude otevřen odvětvím a skupinám výrobků, které budou pro dlouhodobé zájmy Číny výhodné –  např. zlepšení ochrany práv intelektuálního vlastnictví – kdy se Čína už sama mění ve velký generátor technologií, patentů, atd., nebo jistá liberalizace finančního odvětví v souvislostí se snahou dostat juan do pozice světové rezervní měny na úrovni euro, usd, atd.

Jak to tam vypadá s pochopením krize, probíhající jako globální. Je tam ještě marxizmus?   

Marxizmus je tam přítomen, ale přece jen se to vykládá zejména v kategoriích relativního oslabení a úpadku USA naproti relativnímu umocnění Číny. Spíš je tam vidět mnoho publikací o tom, že se role Západu a USA ve světě snižuje jako objektivní proces a na pozadí tohoto procesu řada velkých rozvojových zemí včele s Čínou postupně zvyšuje svoji roli. Dál už jde diskuse spíš o tom, jak je třeba budovat vnitřní systém Číny, aktuálně spojený s idejemi vytýčenými Si Ťin-pchingem na 19. sjezdu KS Číny, které sází na posílení vlivu státu v ekonomice, na zvětšení a posílení roli státních společností, které se stávají motory rozvoje důležitých inovačních a industriálních programů. Mění se přístup k prioritám hospodářské politiky – do pozadí ustupuje sázka na vysoká tempa růstu HDP ve prospěch kvality růstu a rovnoměrné rozdělení společenských statků, snižování nerovnosti. V podstatě vidíme dlouho nazrávající svébytný přístup, odlišný od západního. Dnes se ve světě často píše o snižování tempa růstu čínského HDP. Ale už před nějakými 10 lety se předpokládala jako normální pro naše léta úroveň růstu HDP 4-5%, takže dnešních +6 není alarmující. Je vyšší proto, že se vláda snaží o jeho podporu v zájmu vyhnutí se růstu nestability v jednotlivých regionech země (kde je mnoho specializovaných výrob). Snižuje se nutnost kvantity pracovní síly, nutnost vytvářet nová pracovní místa, v některých regionech je nedostatek pracovních sil, takže tam je záměr automatizovat, zvýšit kvalitu pracovních míst. Vše se změnilo. Proto se spíš zaměřují na stav uvnitř Číny, jak se mění. Jistěže existuje porozumění pro osud kapitalistického systému, což je spíš politicky ostrá otázka, protože se projeví i ve vnitřní diskusi o dalším směrování Číny.

Jak se v Číně hodnotí to, že v Hongkongu nic nekončí? Změní Čína svůj chladný odstup?

Co se hlavně změnilo a hlavní faktor, vzhledem k němuž dříve mnozí, včetně mně samotného, chybně předpokládali, že Čína stanoví bod, za kterým začne postupovat tvrdě, je otázka následků pro čínské vedení. Předpokládalo se, že to nemohou do nekonečna strpět. Teď se ukazuje, že vlastně ani není co strpět, protože protestující proti sobě velmi negativně naladili pevninské obyvatelstvo, které požaduje jejich tvrdé potlačení, neprojevuje solidaritu s nimi, a navíc se to šíří i na skupiny Číňanů v zahraničí, například studentů. Mnozí čínští studenti západních univerzit organizují demonstrace na podporu čínských úřadů, velmi často početnější než demonstrace přívrženců protestujících v Hongkongu, což je pro posledně jmenované nepříjemné. Situace vypadá tak, že vše, co se děje, je pro čínské vedené plně komfortní. V žádném případě to nepodkopává pozice KS Číny na pevnině, protože prakticky všechno, co státní propaganda tvrdila o těch protestech, se ukazuje jako pravdivé: – protestující nejsou vlastenci, nemají rádi rodnou zemi, pálí státní vlajky, mávají vlajkami USA, je mezi nimi skupina vystupující za nezávislost – tedy vše, před čím státní propaganda varovala.

Protest postupně vyhoří, ekonomika Hongkongu se bude propadat, postupně bude probíhat jeho diskreditace a po nějaké době bude možno tam přejít k potlačení – dříve, či později k tomu stejně dojde. Protože protestanti nemohou dosáhnout žádných cílů, nemohou ovlivnit rozhodování centra na pevnině. Jediná ztráta čínského vedení – a je to vážná ztráta – je vliv událostí v Hongkongu na situaci na Tajwanu, kde posílily pozice tamní prezidentky před blížícími se volbami.

Pokud jde o šéfku administrativy Hongkongu, projevuje jí Si stále podporu i přes zahraniční i vnitroměstské výpady proti ní.

Je to tak, že Čína odepsala Hongkong do ztrát?

Pokud se to podaří ukončit bez vyslání ozbrojených sil z pevniny, a to se nejspíš podaří, pak se s hlediska Číny neztrácí zase tak mnoho. Infrastruktura tam zůstane, právní systém rovněž, užívat Hongkong jako ofšór mohou i dále, a to že, v důsledku protestů, klesne životní úroveň místního obyvatelstva – nemusí čínské vedení zajímat. Takže užitečnost Hongkongu pro čínský zahraniční obchod zůstane zachována, a pokud se vše ostatní tam zhorší, mohou si za to sami. Vyžádá si to ale určitý čas.

Protesty tedy vlastně neměly smysl, protože neměly cíl. Jediným cílem, který mohli vyhlásit, byla suverenizace, případně (ještě hůř), připojení k Británii nebo USA…

Ono vůbec to předání Hongkongu Číně proběhlo zajímavě. Hongkong sestává z několika částí (Ostrov, Poloostrov a Nová území), které měly různý statut, ovšem část území se nalézala pod neomezenou suverenitou Británie, takže ji nemuseli předávat. Odevzdávala se Nová území, která byla v nájmu na 99 let, ale Britové si spočetli náklady a pochopili, že když se to rozvíjelo jako jednotný systém s jednotnou strukturou, takže odtržení a udržování toho, navíc v nepřátelském obklíčení Čínou, se jim nevyplatí.

Obyvatelé Hongkongu jistě nějaký seznam požadavků mají (např. určité reformy – odpovědnost policie, odstoupení vedení, atd.). Problém je v tom, že tyto požadavky jsou nesplnitelné a reálné požadavky zase oni nejsou schopni předložit, protože neměli žádnou organizaci.

Tedy, sama myšlenka zaprotestovat si, udělat kravál a něco vyžadovat od Pekingu, byla ve svém počátku správná. Když ale dostanete první výsledek, musíte se zorganizovat, a tak říkajíc, stáhnout smetanu, a dál založit základ pro budoucnost. Jestliže jste dosáhli těch ústupků, založíte stranu, vstoupíte do dialogu, uzavřete „obchod“, upevňujete svoji stranu a vidíte, že s vámi už počítají jako s nějakou silou, a pokud nezajdete příliš daleko, máte šanci. Číňané by k tomu, nejspíš, byli ochotni, protože takové dohody mají rádi a navíc je tam na tom území nic extrémně nezajímá.

Ale protestanti ne, ti museli všechno dovést k trpkému konci, museli se tam snažit o to, aby vláda ztratila tvář, vyvolat výbuch násilí… Čím déle se to bude táhnout, tím hůř pro ty, kteří to začali.

https://www.youtube.com/watch?v=aM3xd085j8w

Překlad:  191218

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

24 reakcí na 403-Čína a USA „zmrazily“ obchodní válku

 1. jaa napsal:

  Pane Hrochu dík za vyhledání a překlad. Autor potvrdil mé dřívější hodnocení co bude s KH . Navíc se mi potvrzuje , že hřibovití a kolářovití, zcela nechápou situaci, U kolářovitých se mi navíc potvrdilo, že už asi nemají ty informace z kruhů diplomacie nejvyšších tak jako mívávali v r. 2010,2015. A tak jedou postaru…. no a že se k nim přidal i jeden senátník… tož, víte u některých seniorů už to tak bývá….
  On ten vývoj je potvora a uhlídat si jej je fuška… no joj
  Dík

  To se mi líbí

  • st.hroch napsal:

   Jo poslouchal jsem to včera celý a je to vážně síla. To se do našeho, ani do žádnýho z euhnijních SMRADů nedostane… – a že by, sakra, mělo!

   To se mi líbí

  • Slim napsal:

   To je ovšem od Putina zkreslování dějin, stravitelné jen pro amatéry. Pouze SSSR uzavřel kromě smlouvy o neútočení s Německem dvě tajné dohody o dělení Polska a dalších území. Velice příznačné je, že se je dlouho po válce snažil popřít. Nakonec i rozhovory v Berlíně v listopadu 1940 mohly skončit úplně jinak. 🙂
   (Proto taky P. mluví raději jenom o Litvinovově období, kdy se Sovětský svaz skutečně snažil vytvořit protinacistickou koalici. Je to míchání melounu dohromady s jabkama a třešněma.)

   Samozřejmě, že to byl hlavně appeasement Západu, který Hitlera spoluvytvořil, ale tohle rozmělňování smlouvy ze srpna 39 je mimořádně nešikovné a může přesvědčit jen neznalé nebo dychtivé se dát přesvědčit.

   Kromě toho SSSR Německo de facto výrazně podporoval dodávkami surovin ve válce s Fra a VB. (Je jasné, jakou námitku tady uslyšíme.)

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Mno Slime, když já nikdy nevím jestli to myslíte vážně, ale je fakt, že kdyby uvolnil další dokumenty… moc bychom se divili. Ale vlastně ani moc nee. Ono se u nás vždycky všecko dřív nebo později vyneslo.

    To se mi líbí

    • Slim napsal:

     To bychom se divili, to máte asi recht, ale toho se nedožijeme, bohužel. Pak by se totiž mohlo ukázat, jak vážně chtěl SSSR pomoci Československu bez účasti Francie.

     Ne náhodou se kremelské archivy začaly opět zavírat roku 2000, po částečném otevírání v 90. letech. Nebýt toho otevření, mnozí z vás by dodnes nevěřili v existenci oněch tajných dodatků, ani třeba Katyně a několika dalších míst, kde NKVD vybila část polské inteligence v odvodním věku. A v mnoho jiných věcí.

     Vina za WW2 je totiž složitější, než si myslíte (taky vlk v tom má, mimochodem, pěkný hokej). Není tu hrdinů bez bázně a hany, SSSR má mnoho kladných bodů, víc než Západ, ale tahle Putinova snaha o relativizaci je velmi nešikovná a dá se lehce vyvrátit. Který poraděnko mu tohle napsal? 😦

     Strejda se mýlí: Anglie ani Francie si ale PRO SEBE část Sudet nevzala, v tom je ten zásadní rozdíl. (To není ani taková analogie, jako mezi Kosovem a Krymem.) A jedno to určitě není, proto to SSSR tak dlouho popíral.
     Vývoj anglického pohledu na Sudety je zčásti popsán v článcích o versailleské smlouvě. na kose. A mnoho jiných věcí by se dalo dodat, ale je to zbytečné.

     Pokud jde o SVR, ta ví co zveřejnit a co ne 😀 . To citované není ani překvapivé, ani neznámé, stačí číst třeba Dejmka. Leč interpretace je trochu „cinklá“.

     Stručně – snaha přítomných bojovat s „mejnstrímem“ zachází do věření jinému druhu pohádek

     To se mi líbí

     • strejda napsal:

      slime, GB a F si v Mnichově pro sebe vzali mír pro jednu generaci. To se vám zdá málo? Jim to připadalo geniální. Není možné děje determinovat jen územními nároky. Oba výše uvedené státy po Velké válce získaly všechno o co měli zájem. SSSR, respektivě Ukrajina, Bělorusko a Litva přišly o svá stará území obydlená jejich etnikem. Chce to nezaujatý pohled.
      A dodám, pohled na ledacos, nejen na Sudety se mění s časem. Někdy až radikálně. To je zcela přirozené, ale nedává to důvod k násilným změnám.

      To se mi líbí

     • jaa napsal:

      No Slime, ale moc se od faktů nevzdalují, bylo – v uvolnění před 67mým, veřejně známo, jak proč GB a F se s N dohodli. Fakt je že obětováním nás mysleli, že se před nimi zachrání Obojí na střet vojensky neměli — stejně jako nyní – proto nato a jeho řádění a proto si ani nyní nedokáží udělat doma pořádek. V podstatě angláni se na válku připravovali/učili se válčit až po napadení. Frantíci to jen šolichali partizánama. Fakt že údajně mají atom—- kdo ví jak to je. Taky obojí dokáží jen šolichat / manipulovat ostatníma aby válčili za ně. Bylo to tak, je to tak a bude to tak… sorry…..
      https://video.info.cz/strunc/konec-idyly-z-filmu-o-cetnicich-jihem-francie-zmita-islamismus-a-zharstvi-rika-kechlibar-43724.html
      a to jsou ty konce sladké Francie co si opět myslela, že spolupovládne…..
      tož tak se to jeví mně.

      To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Baktuálně bojuje s mejnstrímem?

      To se mi líbí

     • jaa napsal:

      I otvírání archívů je třeba dávkovat. To by měl vědět každý krapítko věcí znalý diplomat a nikoliv jako slon v porcelánu. Navíc přemíra informací by mohla spíš uškodit.

      To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Dohodu o dělení cizího území jako první uzavřelo Německo, Francie, Itálie a Francie. To byl precedens pro další podobné smlouvy. Vyzkoušení že to jde. Ve výsledku je jedno zda smlouvy byly známé či nikoli. To vycházelo z aktuální geopolitické situace.
    U každé takové a podobné smlouvy je zcela nutné zkoumat i to, co jí předcházelo a co měla přinést. V případě východního Polska to byl návrat do stavu ante, na Curzonovu linii schválenou Západem.
    USA také prodávalo Německu, jen Německo mělo problém to dovézt domů. To přece víte.
    Apropó, když už jsme u toho, co říkáte problému Chášukdží a průběhu sankcí a vyšetřování. Vypadá to, že Saúdská Arabie je i nadále naším věrným přítelem a nemilostí Západu pro nedodržování lidských práv netrpí. A Muhammad bin Salmán je nevinný.

    To se mi líbí

   • oh napsal:

    To tedy do toho ovocného salátu přidám ještě trochu staršího rybízu a angreštu. 🙂
    Ruská zahraniční rozvědka (SVR) odtajnila materiály k Mnichovu 1938, které doposud skrývaly moskevské archivy.

    To se mi líbí

 2. oh napsal:

  Americký ban na dodávky pro Huawei přinesl první konkrétní výsledky.
  Jen si nejsem zcela jistý, že si to ve Washingtonu představovali zrovna takhle. 😉

  To se mi líbí

 3. berkowitz napsal:

  A co tento sled událostí?

  To se mi líbí

  • brtnikvbrlohu napsal:

   Ono se nejvíc řve s tou doložkou, ale že stejnou měli poláci a zabrali kus ČSR se zamlčuje.

   To se mi líbí

  • Slim napsal:

   To je zcela propagandistické namíchání událostí, bez ohledu na kontext, význam a obsah. Meloun vs. třešně už jsem popsal včera.

   Kontext:
   -chybí sovětsko-polská smlouva z r. 32. ((Je důležitá pro pochopení jaký kurz Polsko za Pilsudského a Becka sledovalo. Stručně, politiku „dvou protivníků“ a uzavírání bilaterálních smluv, namísto kolektivní bezpečnosti via SN. Obě cesty nakonec selhaly.)

   -chybí smlouva Molotov-Laval, Moskva 1935. (v logice autora toho spisku shora by bylo se pohoršovat, že se Stalin usmívá na (pozdějšího) arcikolaboranta Lavala)

   -Mnichov je samozřejmě uveden správně. To je flek jako prase, a byla to mj. smlouva pod nátlakem vůči ČSR

   -30.9. 38 nebyla žádná smlouva, jen Hitler podepsal Chamberlainovi list papíru, kterým pak Ch. mával na letišti jako dokumentem o „míru pro naši dobu“

   -6.12. opět nebyla smlouva, ale deklarace Ribbentrop-Bonnet. Málo známá, obsah viz zde.
   https://avalon.law.yale.edu/wwii/ylbk028.asp

   -smlouvy s Estonci a Lotyši jsou zcela uvedeny nesmyslně, to jen si jen zastrašené malé státy snaží zajistit holou existenci. Stejně by mohli uvést prohlášení Háchy v Berlíně 14.3. 39. Samotné jednání s nacisty ještě nic nedokazuje.

   -Molotov s nimi jednal 3x, v srpnu a září 39 a znovu v listopadu 1940, kde se probíraly dokonce povážlivé další možnosti. Teprve po tomto jednání se Hitler def. rozhodl k útoku na SSSR (18.12. 40)

   Jak říkám, nahrubo a zcela mechanicky smíchané, navíc slovenský překladatel z ruštiny je „někulturnyj“ a chybně píše Chamb. jméno

   (Kdyby se někdo o vánocích nudil, tenhle memoár na ruském webu Militera je ke studiu paktu, kterému se dnes říká R-M, v mnohém poučný..
   http://militera.lib.ru/memo/german/hilger_g01/text.html#t2 )

   To se mi líbí

 4. cobolik pacholik napsal:

  ja neviem,ci ste naivny s tymy zmluvamy to krivacka holota podpisuje su toho priehrste v nasej hisytorii,kde plati slovo a nie nejaky vysoko kvalitny papier s nejakym podpisom,je ulica a mafia a proc bo tam plati zakon jak kurva a mozete byt isty ,mam zo svojej ruky o tych druhych,co pisem jasne a s stou prvou mam skusenost bo krivacka kurva povie,nase demokraticke zriadenie uznava zasady demokracie,plurality nazorov a rovnosti pred zakonom,mi nejedname jak ulica,ci mafia oni to preto hovoria bo tam by boli synovia smrti…

  To se mi líbí

 5. jaa napsal:

  tak to dám asi sem, snad si to někdo přečte. Je to zajímavé
  https://outsidermedia.cz/zapad-potrebuje-ruske-uzemi-jako-zalozni-letiste/

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.