399 – Svět nad propastí …!


Protesty, především mladých lidí, lavinovitě se šířící celým světem, jsou si natolik podobné, že …

 Shlédl jsem záznam z nedávného sezení pracovní skupiny „Izborského klubu“*) a utvrdil jsem se v přesvědčení, že protestní hnutí, pod různými nálepkami se šířící světem, mají společného iniciátora. Jednání účastníků bylo natolik zajímavé a obsahují, pro našince dosud málo známé informace, že jsem pro vás připravil překlad podstatného z několika vystoupení…

 Leonid Ivašov, gen.plk. a prezident Akademie geopolitických problémů.

 Nic zvláštního ani ve vztahu k Sýrii, ani pokud jde o jiné události, se neděje. Bez ohledu na to, že je svět dnes považován za civilizovanější a bezpečnější, než tomu bylo v celé předchozí historii, tak Američané, přesněji – světová finanční elita, se nevzdali svého úsilí o kontrolu nad celou planetou, ovládnutí veškerého jejího bohatství.

Jak prokázaly výzkumy, provedené v roce 2011 pracovníky curyšské Vysoké školy technické, v předvečer krize let 2008-9 patřilo 60% světové ekonomiky skupině 147 korporací, v čele s Rotshildy. Domnívám se, že za uplynulé desetiletí, poznamenané gigantickými objemy emise ničím nepodložených měn, se tento podíl ještě zvýšil, protože jakákoli emise znamená především přerozdělení vlastnictví ve prospěch emitujících center.

Takže boj o světové prvenství probíhá, a v libovolném momentě může přerůst v otevřenou válku. V současné etapě nabývá tento boj civilizační ráz a formy „hybridní války“. Na samém počátku 90. let se Zbygniew Brzezinski vyslovil v tom smyslu, že s komunizmem bylo skoncováno, a teď je na řadě – pravoslaví. A Samuel Huntington k tomu dodal, že po pravoslaví se objektem likvidace stane – islámský svět. A tento program se začal uvádět do života bombardováními Jugoslávie v roce 1999.

Zřejmě ale poté, z řady příčin, se muselo pořadí priorit změnit, a v letech 2001-2014, před Ukrajinou, se hlavním cílem globalistů stal islámský svět – a Blízký Východ jako jeho centrum. Formální ekonomickou záminkou byl, hlad Američanů po živých penězích na obnovu vlastního hospodářství, protože mnoho zainvestovali do břidličného plynu a neměli ho komu prodat. Jediným takovým trhem byla a je Evropa.

Potřebovali opiáty, potřebovali ropu a plyn, a potřebovali, aby se to vše nedostalo do Číny. Proto byla provokace 11.září 2001, proto rozdmýchávání sunnitsko-šiítských konfliktů, byly plány na geopolitické přerozdělení Blízkého Východu. To vše se realizovalo jak za prezidenta Bushe mladšího, tak za demokratického prezidenta Obamy, a realizuje se i za dnešního republikánského prezidenta Trumpa.

Lze se poučit z toho, nakolik důsledně a komplexně je vedena americká zahraniční politika, a plánují-li nějakou operaci, nikdy ji neřeší jednotlivě, ale v celém komplexu (já se od nich stále učím). „Arabské jaro“ vyhlásila, státní tajemnice USA C.Rice v listopadu 2008, a začalo za její nástupkyně H.Clinton. Vše tam bylo vzájemně propojeno: „břidličná revoluce“ v USA, odmítnutí Bulharska podílet se na „Jižním proudu“, nátlak na „Severní proud“, události na Ukrajině, a současně s tím projektování mohutného plynovodu z Kataru přes území Sýrie do Evropy. Bašár Assad odmítá, Evropa ruší sankce vůči Iránu, aby bylo možno zapojit tamní gigantické naleziště „Jižní Pars“ s odhadovanými zásobami 50 bilionů m3. USA to nevyhovuje a zapojují Turecko…

Když jsem dostal informaci, že v rezidentuře CIA u Istambulu probíhá porada za účasti zástupce ředitele CIA, šéfů tajných služeb Turecka, že jsou tam pozváni bývalý turecký viceprezident a uprchlí bývalí ministři, atd., že se už na území Turecka připravují dva tábory pro syrské uprchlíky,  hned mě to znepokojilo. Tenkrát se prezident Erdogan objímal s Assadem, nazýval ho „bratrem“, na jejich společné dovolené i s rodinami, a pro Evropu byl Assad „nejdemokratičtějším“ prezidentem Blízkého Východu… Byla to dobře naplánovaná operace. O té operaci o čtyřech etapách, jak bude probíhat, jsem informoval Bašára Assada, ten mně následně pozval a společně s vedením jsme tam vše zpracovali. Námi popsaný scénář byl realizován skoro do puntíku. Jen se tam ještě plánovala velká krvavá teroristická akce., ale Bašár Assad zakázal syrským policistům dokonce i nosit pistole…takže se nekonala.

A to, že se Rusko do syrského konfliktu vložilo, přičítám jakési naší funkci, kterou nazývám kosmoplanetární fukcí – usmiřování.

Putin loni 1. března ve svém federálním poselství řekl jasně: „Svět má polocivilizační ráz“. Znamená to, že už to není svět států, ale svět civilizací. Nadnárodní korporace jsou rovněž civilizací, a my víme, jaké civilizaci je ta zavázána za své zjevení. A světové etnokulturní civilizace, především pak „východní“, jsou dnes jedinými subjekty, schopnými se těmto globálním korporacím postavit.

Naše civilizace, jak já tomu rozumím, má dva základy: pravoslavno-slovanský a muslimsko-turkotatarský. Proto našim geopolitickým spojencem nemůže být v 21. století ani Západ, ani Čína. Geopolitickým, civilizačním spojencem Ruska ve 21.století, může být – dle mého názoru – jen islám. Islám je nejmladší ze světových církví a musí se projít všemi těmi kataklyzmaty, aby Rusko usadilo sunnity a šííty k jednacímu stolu a přistoupilo k formování civilizačního islámského jádra na základě zatím jen Turecka a Iránu, potom ale jich nejspíš bude víc. Základny Tartus a Chmejnim a vše ostatní – to je podružné.

Rusko ochraňuje svoji budoucnost hledáním spojence a zastavením sériového ničení spřátelených a nám blízkých států, aby nastartovalo proces smíření šíítů a sunnitů.

Proto není nic neočekávaného, že ani v Sýrii, ani v dalších zemích Blízkého Východu se, podle mého názoru, zatím neděje.

Abbas Džuma – Moskvě narozený a vystudovaný, ale v Sýrii žijící novinář a publicista.

Po dlouhou dobu jsem se nedávno setkával s nejrůznějšími lidmi, něco jsem pro sebe pochopil a chtěl by se o to podělit. Ani jednou a nikde jsem neslyšel nic rozumného k budoucnosti Blízkého Východu. Vůbec! Ani programy, ani jména, ani požadavky. Jen samý populizmus, hesla, brožury, zběsilý dav, který se řítí bůhvíkam a kterým manipulují … A když vytáhnete z davu člověka a začínáte se vyptávat:

 • Co ti nevyhovuje?
 • Nespravedlnost a chudoba!
 • A co navrhuješ?
 • Navrhuju zlikvidovat nespravedlnost a chudobu.
 • Kdo to má udělat?
 • To vyřešíme potom, nejdřív odkliďte tyhlety.

Dobrá odklidí je. A co dál?

(pozn.Bavor: Tohle skutečně není odpověď Mináře z Milionového chlívku)

Libanon:

 • To samé. Jsou tam radikální sunnité, jsou tam i zakázaní ichvanisté (Muslimské bratrstvo). Rozmlouval jsem s jejich muftím
 • a on mi řekl: „Potřebujeme autokraty“.
 • Já mu odpovídám, že: „Šejchu, při vší mojí úctě k Vám, zhruba chápu, co potřebujete. Vy potřebujete lidi, kteří budou dělat to, co studovali. Tenhle zemědělství, onen zase medicínu. Tomu rozumím, ale řekněte mi program a nějaká jména – kdo to bude? “.
 • On mi odpovídá: „Copak si myslíš, že se v celém Libanonu nenajde nikdo jiný, než ti, co jsou dnes u moci?“ A pak řekl ještě horší větu: „Přijď v pátek ke mně do mešity a podívej se na můj džamát, podívej se, jací jsou tam mládenci. Z nich se bude formovat elita“.
 • Řekl jsem mu, že to přece nejde, protože v Libanonu je náboženské rozdělení docela stabilní. Prezidentem je křesťan – maronita, premiérem muslim- sunnita, mluvčím parlamentu muslim – šííta. To jsou tři velké obce. A pokud chcete, aby se mezi sebou potýkali, pak ano, vybereme elitu z Vašeho džamátu, který je sunnitský, navíc velmi radikální.
 • On na to hned, že tak to neřekl, že mi jen odpověděl na otázku.

A v Sýrii mi odpovídají:

 • A ty si myslíš, že velký starý syrský lid nezrodí nikoho kromě Bašára Assada?“.
 • To je možné, ale dej mi konkrétní alternativu k Assadovi.

Já, jako občan Sýrie, který má v Sýrii celou rodinu, jsem ochoten vypovědět o obrovském množství  porušení zákona se strany státní moci, o nespravedlivosti, korupci, o čemkoli. Ale máme zkušenosti s tím, co máme teď, a co měla moje rodina v Sýrii, chápeme, co se děje na územích kontrolovaných islamistickými bojovníky, a chci žít tak, jak o dřív, i při všech minusech, které přitom byly. Nechci žít například v Idlibu, a málokdo ze Syřanů by se tam chtělo žít.

 Ani ten šejch, ani nikdo další mi nedokázala odpovědět na otázku: „A co dál?“

Jednal jsem i s komunisty. Komunisti jsou tam vůbec otrlí, militantní a v podmínkách dnešního Libanonu se o ně nelze opřít- je třeba navrhovat něco nového a nedělat to odtrženě od reálií…

Alexandr Nagornyj, místopředseda Izborského klubu.

Chci dodat dva momenty.

 • První – skutečně jak v USA, tak i na Západě jako celku požadovali od Assada, aby odstoupil, opustil svoji pozici. Podpořili ho jen v Kremlu a trochu také Číňané, kteří jsou zainteresováni v energonosičích Blízkého Výchovu a nechtějí, aby ty nešly do Evropy, nýbrž k nim.
 • Druhý – už široce známý úder „kalibrů“ z akvatoria Kaspického moře na cíle v Sýrii 7. října 2015, který prakticky zničil poválečnou hegemonii U.S.Navy ve světovém oceánu, jeho výsostnou kontrolu nad námořními trasami světového obchodu.

Ano, gordický uzel globální politiky dnes, stejně jako v dobách Alexandra Makedonského, se nachází na Blízkém Východě a stal se ještě zamotanějším. Kreml se ale přece jen pokouší ho nepřetnout, ale rozvázat. Je to věc složitá, bude nutné se občas někde vracet zpět a napravit způsobené chyby a začít vše znovu, ale kromě nákladů je třeba počítat i výnosy. Protože Ropa po 40 dolarech nebo 60 dolarech za barel – to jsou dvě různé ropy. Je to ohromné plus pro ruský rozpočet.

Jinou věcí je, jak se ty prostředky používají, kde a s jakým cílem pracují – to ale vychází za rámec tohoto „kulatého stolu“. Nicméně pomíjet tyto momenty, stejně jako nové kontrakty na dodávky našich zbraní, výstavbu jaderné elektrárny podle ruských technologií atd., bychom nejspíš neměli…

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=VWreGSE9Ez4

*) Intelektuální debatní platforma fungující už od roku 2012, aktuálně má 56 členů, mezi nimiž jsou vědci různých oborů, vojenští experti, duchovní, politologové, novináři a publicisté. Schází se na různých místech, v různém složení – podle projednávaných témat; poskytuje vedení země analýzy a doporučení, vydává knihy.

 

Překlad: 191127

 

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

37 reakcí na 399 – Svět nad propastí …!

 1. jaa napsal:

  díky moc za vyhledání a překlad. I když je to na víckrát čtení, aby si to jedna zařadila do – už známého a v souvislostech.

  To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  …hergot příteli hrochu, von mluví o Sýrii? Není ta podobnost:

  Já, jako občan Sýrie, který má v Sýrii celou rodinu, jsem ochoten vypovědět o obrovském množství porušení zákona se strany státní moci, o nespravedlivosti, korupci, o čemkoli. Ale máme zkušenosti s tím, co máme teď, a co měla moje rodina v Sýrii, chápeme, co se děje na územích kontrolovaných islamistickými bojovníky, a chci žít tak, jak o dřív, i při všech minusech, které přitom byly. Nechci žít například v Idlibu, a málokdo ze Syřanů by se tam chtělo žít“

  čistě náhodná?

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   nebo tohle:
   Ani ten šejch, ani nikdo další mi nedokázala odpovědět na otázku: „A co dál?“

   To se mi líbí

   • b napsal:

    … jak typický a příznačný pro dnešní dobu, žejo? Někdy si říkám, že bych z fleku mohl dělat hegemona kdekoli na zeměkouli a nikdo by ani nepoznal, že umím hovno

    To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Zde si dovolím upozornit na našeho ideologického vůdce současných našich protestů na Letné aj. (nesvádějte to prosím na Mynáře, je to pouze vykonavatel) :

    Tož nevím jak budou vyzbrojeni účastníci následujících protestů pořádaných milionem chvilek pro demokracii.

    To se mi líbí

    • bob napsal:

     Není to fake news? Tohle fakt Pehe řeklo?

     To se mi líbí

     • Cech napsal:

      Bezesporu ano.

      To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Na rozdíl od Novotného, tak tohle je fakt. A kolik podobných blbů se připojilo v diskusi

      ale někteří reagují i takto:

      To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     … to je přesně, jako bych napsal:
     Budou zapotřebí scénáře Osvětim, Treblinka, Belzec, Sobibor …tedy konečný řešení každý den, dokud cikáni neodejdou. Máme na to?, žejo pane Perhe … A naši prokurátoři a policajti? … jako obvykle nic, dvojí metr v praxi. Kde je Hamáček s tou svou předsudečnou nenávistí?

     Ale le zase pravda, svrženej klučík ze střechy v Hongkongu je úplně něco jiného, než splynovanej klučík v Treblince, ale až na to, že výsledek takových výzev kokotovi Pehemu při jeho inteligenci uniká!

     To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Když mi poštovní holub donesl tenhle článek, tak to bylo první, kde mne napadlo srovnání s Milionovým chlívkem. A co dál?! A přítel Hroch se přiznal témuž.

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     To se mi líbí

 3. bob napsal:

  Zajímavý článek.
  O jeho částečné tendenčnosti hovoří to, že o 11. září 2001 se zde hovoří jako o provokaci…(pokud je teroristický čin provokace, nevím).A ty spiklenecké teorie o 11. září, srovnávám s teoriemi, že nebylo žádné přistání na Měsíci, že Gagarin nebyl ve vesmíru…, tj, dávám jim velmi malou pravděpodobnost
  Jinak při čtení článku si člověk uvědomí, jak nás oblbují, když se v souvislosti s Irákem, Libyí, Sýrií, Afgánistánem…hovoří u šíření demokracie.(nikdo mě zatím nepřesvědčil o tom, že kdyby zůstali Kaddáfí, Hussain, Asad, bylo by v oblasti a nebojím se říct na světě lépe.
  Stejně tak mě nutí k zamyšlení zda je Rusko obr na hliněných nohou, jak nás pořád přesvědčují (ale zároveň musíme zvyšovat náklady na zbrojení).
  Zkrátka ten výklad současného světa nelze pořídit podle naší-vaší ČT, ale jen kompilací(chcete li syntézou) článků -viz tento, zpráv TV Al-Džazíra, BBC, CNN atd…s využitím kritického myšlení, tj. nevěřit všemu, co do nás hustí .(v tom, že nás jen tak někdo nezblbne jsme my prošlí „školením“, resp. praxí minulého režimu mistři).

  To se mi líbí

  • Jethro napsal:

   Svého času jsem se 11.9. dost intenzivně zabýval, četl vše dostupné ze všech stran, počítal, co jsem uměl – například množství leteckého benzinu potřebné k roztavení ocelových konstrukcí vs objem nádrží těch „teroristických“ Boeingů. To vše s výchozí myšlenkou, že něco tak obludného se nedá ani v USA utajit a proto se to určitě nestalo.

   Dnes vím mnohem víc, spoustu věcí jsem si ověřil a jsem zděšený z toho, že dokážu připustit, že šlo o provokaci. Dokonce víc. Jsem o tom přesvědčen.

   To se mi líbí

  • Janka napsal:

   Ja síce to nemám prepocitane, ale dve lietadlá zničia tri budovy? A všetci to akceptujú? A požiar roztavil zelezobetonovu konštrukciu budov, ale pasy teroristov sa našli neposkodene? Majiteľ budov krátko pred útokom poistil ich proti padu lietadlá……fakt tomu veríte že je to náhoda?

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    No v těch nonstop filmech a přenosech, co na Spektru tenkrát běžely, byla taková prapodívná zmínka. Že tak zhruba měsíc před, byly v budovách v mezipatrech uskladněny kýmsi -jakésy plné sudy, nikomu se nepodařilo zjistit kým, a s čím, i když po tom tenkrát silně pátrali. Pak to utichlo.
    K tomu majiteli – ten původní je zhruba půlrok před – prodal někomu jinému, který okamžitě změnil pojistku jak na výši náhrady tak rozsah. No a pak to taky zmizelo programu a objevila se furt a stejná hesla jako jinde. To jen v první moment v tom šoku, dávali press ven vše co se dozvěděli – necenzurované – než se to usměrnilo…..hned jak se našly ty dokumenty „pachatelů“ v odstavených autech……tož kdo ví….

    To se mi líbí

   • oh napsal:

    Co furt máte s tím tavením ocelových konstrukcí?
    „Pro stavební účely se používá běžná konstrukční ocel. Jedná o nízkolegovanou ocel, která není tepelně upravována. Tato ocel si zachovává své materiálové vlastnosti do zhruba 400°C nad touto teplotou se již projevuje redukce meze pevnosti a meze kluzu. Pokud dojde k ohřátí konstrukce do cca 600°C a jejímu postupnému zchladnutí materiálové vlastnosti se opět vrátí na původní hodnoty. Při překročení teploty 600°C se materiálové vlastnosti po zchlazení zcela nevrátí na původní hodnoty.
    V případě, že je zahřáta konstrukce rychle ochlazena, například při požárním zásahu, dochází ke zvýšení tvrdosti, zároveň však ke křehnutí a k nárůstu vnitřních pnutí. Tato ocel je náchylná na porušení křehkým lomem.

    Ocelové konstrukce po požáru
    Je to jen seminárka, takže je to i krátké. Kdyby si snad někdo chtěl práci prohlédnout, na straně 5 je moc hezký obrázek železobetonové desky po požáru a na straně 12 šroubový spoj. Obojí vypadá dost nepoužitelně, přestože ani jedno evidentně nebylo roztavené.

    To se mi líbí

  • Josef K. napsal:

   No já bych 11. září také neviděl jednoznačně. Jde jen o to, zda je možno připustit, že stavební fyzika dnes nemusí respektovat fyzikální zákony. Když si přečtu Prof. Ing. Františka Walda CSc. z ČVUT, je s 11. zářím vše v naprostém pořádku. Práce Doc. Ing. Ivana Němce CSc. z Ústavu stavební mechanuky VUT tomu ale nenasvědčuje. Docent Němec zdůrazňuje, že se nezabýval příčinou pádu věží, pouze tím, zda pád za daných (tvrzených) okolností mohl proběhnout tak, jak proběhl, což možné není. Dovedu si představit, jakým peklem docent Němec od zveřejnění své práce prochází. Jeden z mých synů je vzděláním stavební inženýr, PhD. v oboru statika a dynamika staveb. S docentem Němcem soukromě souhlasí, ale veřejně by tento svůj názor neprezentoval. Kde ale potom jsme? „We’ll know our disinformation program is complete when everything the American public believes is false.“ William Joseph Casey (Budeme vědět, že náš dezinformační program je dokončen, až vše, čemu americká veřejnost věří, bude falešné.) A já dodávám: We’re hopelessly, irredeemably fucked.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    Pepo, otázkou ovšem je, jestli to Váš syn po vzoru Němce počítal, či přepočítával. Dovolím si tipnout, že nikoli, v tom případě jste propásl okamžik mlčet. Jako každej zkušenej stavař si za svým výsledkem holt stojí a je na druhých, aby na něj zpracovali oponenturu, kterou ho případně pošlou do háje. To se nestalo a Němec dál působí na škole, dál počítá a následkům sporů vyplývající z jeho každodenní pracovní činnosti (byť každý den neposuzuje zřícení výškové stavby) je už navyklý. Zase z toho nedělejte se synem kovbojku,

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     a pokud mu vokopávaj kotníky nějací škrábalové, předpokládám že Němce nemůže rozhodit, tak jakýpak „procházející peklo“

     To se mi líbí

     • Josef K. napsal:

      No nevím, možná jsem se vyjádřil trochu moc expresivně, ale přesto jsem přesvědčen, že takoví, co se mu od té doby snaží život „zpříjemnit“ se určitě našli. Syn nic nepřepočítával, ale za 1120 Kč si koupil knihu Dynamics of Collapse of a High-Rise Building. Z ní je podle něj zřejmé, že na to, aby se dvojčata zhroutila celá, a tou rychlostí jak se to stalo, musely by být parametry dynamiky pádu nastaveny vysoce nepravděpodobně. Toť vše. Ale nepovažuje za prospěšné tento svůj názor nějakým způsobem prezentovat.

      To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      tušíte-li Vy vůbec, kolikrát do tejdne mě někdo pošle do háje, jenom proto, že mi staťák tak vyšel? A samozřejmě, že to zkouší jinak. Peklo vypadá, Pepo, zcela jinak, to mi věřte, jak říká klasik, „když nejde o život, jde o hovno“ a pokud vím, Němec nepožádal nikoho z nás o zastání či dokonce o ochranu a buďte si jistej, že na rozdíl od Vašeho syna bych byl první, kdo by vyrukoval na jeho ochranu a to nemám PhD. Stále ještě na to máme páky, sice nevím jak dlouho, ale furt ještě máme, si buďte jistej! Stále ještě u nás platí, že ta naše profese není chválabohu o okecávání, ale o skutečných počtech, skutečných výsledcích a nekonečných hodinách odseděných na prdeli. Jediný co je na dohadování či diskuse, jsou vstupní předpoklady výpočtů … to je ten pravej důvod oněch dohadů odborníků!, o kterých škrábalové nemaj potuchy.

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       omlouvám se, byl jsem zbytečně osobní, nechal sem se unést.

       To se mi líbí

       • Josef K. napsal:

        Nemáte se za co omlouvat, já se také dovedu ozvat, když se mi něco nelíbí, a navíc proti tomu, co jste napsal, nic nemám.

        To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       Místo abychom se zaměřili na zřícení toho letadly nedotčenýho třetího baráku, kterej nemohl spadnout vod fyziky, tak se vydáváme po falešných stopách, věštíme z koule a točíme se v kruhu

       To se mi líbí

       • jaa napsal:

        No blbíši, ale asi je pravda, že nikdo neví co v tom třetí baráku bylo a zda či jak byl s dvojčaty propojený. Jediným faktem bylo, že to byl komplex domů… to je tak všechno.

        To se mi líbí

       • jaa napsal:

        chyba, nějak se tam obsah potichu rozrostl za ta léta
        Budova č. 7

        Budova WTC č. 7 v roce 1992
        Budova č. 7 (World Trade Center 7) byl mrakodrap, postavený v letech 1983–1985 jakožto poslední budova komplexu. Mrakodrap byl ocelové konstrukce (běžná výztuha ocelovými trámy ve všech směrech – nikoli s jádrem a nosníky jako budovy „dvojčat“). Měl lichoběžníkový půdorys a tyčil se do výšky 186 m. Mrakodrap měl 47 pater; na jeho střeše se kromě antén nacházel menší prostor, nazývaný penthouse. Prostory v budově si v té době pronajímaly významné finanční či investiční společnosti[1]. Místo pro své kanceláře si zde pronajali i FBI, CIA (největší pobočka mimo Washington, D.C.)[2], U.S. Secret Service (tajná služba Spojených států),[3] Ministerstvo obrany Spojených států amerických, IRS (Internal Revenue Service, finanční úřad pro výběr daní, který zde měl dokumenty případů Enron a Worldcom) či Office for Emergency Management (česky přibližně úřad/kancelář pro krizové řízení, spolupracující s FEMA). Mrakodrap byl ve 23. patře též vybaven zástavbou zvanou doomsday bunker se zpevněnými zdmi, neprůstřelnými skly, vlastními generátory elektřiny a vlastní ventilací a zásobami vzduchu, jídla a vody. Zásluhu na stavbě „bunkru“ měl tehdejší starosta New Yorku Rudy Giuliani, stál přibližně 14 milionů dolarů a jeho účelem bylo poskytnout zázemí pro policii, požárníky a úřad starosty v případě vážného infrastrukturního kolapsu. 11. září 2001 v něm Giuliani zorganizoval provizorní krizový tým, později dopoledne však toto místo opustil. Ve stejný den, tedy 11. září v 6:47:03, byl vypnut alarm, který by v budově signalizoval požáry.[4] Mezi 9. a 10. hodinou byla budova evakuována a přibližně v 11:30 ji opustili i požárníci FDNY a policisté z Port Authority. Přibližně ve stejné době se na asi třech místech budovy objevily lokalizované požáry. V 17:25 (někdy uváděno 17:20) místního času se budova č. 7 zhroutila podobným způsobem jako budovy „dvojčat“, nicméně bez zásahu jakéhokoli letadla.

        Od roku 2006 tuto budovu nahradil nový mrakodrap, nazvaný 7 World Trade Center. Ten je se svými 52 patry vysoký 226 m.

        Ostatní

        Plánek Světového obchodního centra před útoky z 11. září 2001
        Kromě dvojčat a budovy č. 7 se v komplexu nacházely další čtyři budovy. Tyto budovy byly jen několik pater vysoké (např. budova č. 6 osm). Při pádu dvojčat byly tyto budovy zasaženy troskami budov, protože se nacházely v jejích bezprostředním okolí. Škody zahrnovaly roztržení celých pater a byly tak vážné, že při následném odklízení trosek byly tyto budovy strženy.

        Azbestové izolace
        Nosníky pater jak dvojčat tak budovy č. 7 byly tvořeny ocelovými profily, jež byly v době stavby vystříkány azbestovou izolací. U věží však pouze do 64. patra[5]. Během stavby byl autoritami uznán vliv azbestu na lidské zdraví a v roce 1971[6] bylo sprejování azbestu na konstrukci budov zakázáno.[7] Od poloviny 80. let, kdy již byly karcinogenní účinky azbestu prokázány, začalo město vyžadovat po vlastníkovi, aby byl azbest ze všech budov centra odstraněn.[6] Tato operace však byla předběžně odhadnuta na přibližně 1 mld. dolarů, a byla majitelem neustále oddalována.[8] Odhaduje se, že celkově bylo v konstrukcích výškových budov WTC použito na 400 tun této nebezpečné látky.[7] Již tři dny po 11. září vydala agentura EPA (Environmental Protection Agency) kontroverzní prohlášení, že kouř stoupající z trosek WTC nepředstavuje nebezpečí. Podle odhadů World Trade Center Health Registry jí bylo 11. září a následných záchranných pracích zasaženo 410 tisíc lidí.[7]

        To se mi líbí

 4. LB napsal:

  Úvahy ze zákulisí

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/odstoupeni-babise-kvuli-auditu-nepredbihejme-premierkou-byt-nechci-rika-schillerova-83866

  Tahle M. Bidrmanová byla na paní ministryni docela dost připravená, že?

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Ani komunisti nedokázali konspirovat tak jako vy. To, že se redaktor někoho na něco zeptá, je otázka jeho úvahy a nikoli odpovídajícího.

   To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Máte pravdu, je to trochu divný intervjúk. Četl jsem to hned po ránu a měl jsem dojem, že je takříkajíc „objednaný“.
   Jsem na rozpacích, zda se pustit do spikl. teorií, které obíhají tzv. zasvěcenými kruhy, ale když se už tady dnes tyhle teorie probírají. (Podotýkám, že ty „kruhy“ nejsou jedny, ale různé, každej fedruje jiné představy.)

   Intervjúk by snad dával smysl jako obrana té vypasené paní proti momentální teorii č. 1, že si totiž AB přeje za sebe do Strakovky Havlíčka. Což se spojuje se druhou teorií, že totiž Andrej míří na Hrad – což teda pochybuju, že by bylo průchozí.
   Ale zůstaňme v rovině téhle teorie: AB má totiž jednu nespornou výhodu: ví, jaká je situace prezidenta republiky a může o ev. načasování vědět víc, než jiní.

   Je to divočina, nesporně. Zůstaňme raději u moudré rady páně Bavorovy, a vyčkejme.

   To se mi líbí

 5. Bavor V. napsal:

  Jedno mohutné OT
  Právě jsem mluvil s paní Kateřinou. Na nějaký čas se opravdu musí odmlčet, ale všechny vás pozdravuje a pochopitelně ji potěšilo, že i vám se po ní stýská jako mně.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   čtěte celé vlákno

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.