Globální oteplování: půlstoletí apokalyptických předpovědí


Abychom uctili Gretin týden – jak to nazval Slim, předkládám ještě dva články, které tvrdí něco úplně jiného než zneužitá a zfanatisovaná Greta.  A vlákno z twitteru o „znečištění“ čistotou.

Globální oteplování: půlstoletí apokalyptických předpovědí

Peter Baggins, PhD.
Occidental Observer
Překlad: Délský potápěč
19.dubna 2019

Dva zásadní problémy, které se takzvaný Green New Deal („Zelený nový úděl“, GND) s vynaložením nespočetných bilionů dolarů pokouší vyřešit, jsou globální oteplování a jeho více či méně důsledky jako sucha, hladomory nebo záplavy. Možná si vzpomenete na Obamův projev ke stavu Unie z roku 2015, kde prohlásil, že největším nebezpečím pro naši zemi není terorismus, Islámský stát, ani jaderné zbraně v rukou darebáckých režimů. „Žádná z výzev není pro budoucí generace větší hrozbou než změny klimatu,“ varoval tehdy Obama.

Celý jeho kabinet, včetně viceprezidenta Joea Bidena a ministra zahraniční Johna Kerryho, se k tomuto Obamově postoji opakovaně přihlásil. Sám Obama pak své přesvědčení podtrhoval při každé příležitosti, jako třeba během návštěvy floridských Everglades u příležitosti Dne Země: „Není to problém pro příští generaci. Plynou z něj velice vážné důsledky pro náš stávající způsob života.

V nedávných týdnech a měsících pak i demokratičtí uchazeči o nominaci do prezidentských voleb jako třeba Beto O’Rourke dávali halasně na odiv svou podporu GND předpověďmi, že pokud nepodnikneme něco zásadního, svět za 12 let skončí. „Toto je poslední šance, v tom jsou vědci zcela zajedno – nemáme o moc déle než 12 let, abychom tváří tvář krizi podnikli skutečně smělá opatření. Nechci být nějak melodramatický, ale budoucnost světa závisí na nás, právě tady a teď.

Nabízí se tak otázka, kolem níž se jako nit vine celá tato krátká a dat se přidržující esej: Jaké měli politici a jejich experti dosud se svými klimatickými předpověďmi výsledky? Některé z nich přece zazněly už před 10, 20 nebo 50 lety. Není tak možné podívat se s odstupem času na jejich predikce a úspěšnost?

Stejně jako někteří mí předchůdci jsem se rozhodl zvolit si za výchozí bod „oslavy“ Dne Země v roce 1970. Možná se ptáte, Den Země, kdo by mohl být proti? Je to překrásná myšlenka, kterou jsem nadšeně podporoval už jako vysokoškolák v Ann Arbor, kde jsme jej slavili v areálu kampusu Michiganské univerzity.

Toto říkali odborníci skoro před půlstoletím, na Den Země 1970:

„Jestliže okamžitě nepodnikneme rozhodnou akci proti problémům lidstva, civilizace během 15 nebo 30 let zanikne.“
– Harvardský biolog George Wald

„Už nyní je příliš pozdě na to předejít rozsáhlému hladomoru.“
– hlavní organizátor Dne Země Dennis Hayes

„Stojíme na prahu ekologické krize, jež ohrožuje přežití nejen naší země, ale celé planety jako místa vhodného pro život lidí.“
– Biolog z Washingtonské univerzity Barry Commoner

„Vzestup populace nevyhnutelně a kompletně pohltí jakékoliv případné učiněné zisky na poli produkce potravin. Úmrtnost bude stoupat, dokud nebude v příštích deseti letech umírat každý rok hladem 100-200 milionů lidí… Většina lidí, kteří zahynou v největším kataklyzmatu dějin lidstva, už se dost možná narodila… (Do roku 1975) se podle některých odborníků zhorší nedostatek potravin natolik, že současný hlad přeroste v hladové bouře nevídaného rozsahu. Podle jiných, optimističtějších odborníků, dojde k velkému smrtícímu střetnutí rostoucí populace s křivkou produkce potravin až v 80. letech.“
– Biolog ze Stanfordovy univerzity Paul Ehrlich

„Demografové se v podstatě jednohlasně shodují na následujícím temném scénáři: do 1975 vypuknou rozsáhlé hladomory v Indii, jež se do konce 80. let rozšíří do celé Indie, Pákistánu, Číny, na Blízký východ a do Afriky. Do konce století nebo i dříve budou Jižní a Střední Amerika žít ve stavu hladomoru… Do roku 2000, tedy za třicet let, tak bude hladovět celý svět s výjimkou Evropy, Severní Ameriky a Austrálie.“
– Profesor Severotexaské státní univerzity Peter Gunter

„Ještě v tomto desetiletí budou lidé ve městech nuceni nosit plynové masky… do roku 1985 sníží znečištění vzduchu objem slunečního svitu dopadajícího na zemi na polovinu.“
– časopis Life

„Při zachování stávajícího tempa přibývání dusíku je jen otázkou času, než světlo nebude moci proniknout atmosférou a půda se tak stane nepoužitelnou… Do roku 2000 budeme při zachování trendů spotřebovávat ropu takovým tempem…  že žádná nezbyde. Přijede k benzince a řeknete obsluze, „plnou prosím“ a on na to: „Je mi moc líto, ale žádný nemáme.“… Svět se posledních dvacet let rychle ochlazoval. Bude-li to pokračovat, bude do roku 1990 v globálním průměru asi o 4, ale do konce století už o 11 stupňů studenější. To je asi dvojnásobek toho, co je potřeba k přechodu do doby ledové.“
– Kenneth Watt

 

Globální oteplování a hladomory

Svou pozornost hodlám zaměřit na dvě nejdůležitější předpovědi: globální oteplování a hladomory. Pokud se vrátíme k výše reprodukované mylné předpovědi globálního ochlazení, dostanou se data o teplotě do trochu širší perspektivy. Údaje NASA ukazují, jak teplejší periodu 20. a 30. let minulého století následovala dvě až tři desetiletí nižších teplot do 70. let. V té době mnozí experti včetně Carla Sagana světovou veřejnost varovali před možným příchodem doby ledové – klima se ovšem zlomilo opačným směrem. Od 70. do konce století byly zaznamenávány teploty o něco vyšší. Zajímavé ovšem je, že i když NASA v této době varovala před globálním oteplováním, listem New York Times citované data NOAA [National Oceanic and Atmospheric Administration] žádné oteplení za posledních 100 let v USA neukazují.

Skupinové myšlení a politická korektnost ruku v ruce s lákadly v podobě veřejných grantů a postupu v akademických kariérách od té doby vytvořily prostředí velice silných pobídek k tomu připojit se k módnímu trendu předpovědí zrychlujícího se oteplování. Jako bychom se tak vraceli ke katastrofickým scénářům typickým pro 70. léta.

Pak se ale podnebí z ničeho nic znovu proměnilo. Křivka globálních teplot je od roku 1998 v zásadě plochá – a podle oficiálních dat NASA se mezi únorem 2016 a únorem 2018 dokonce o půl stupně Celsia ochladilo, byť se samozřejmě jedná pouze o dvouletý trend.

Asi vám neušlo, že takřka všechny teorie o konci světa jsou uvozeny slovy „při zachování stávajícího vývoje“. Jak jsem ale ukázal v předchozím odstavci, stávající vývoj nezůstává stabilní. Globální teplota jde nahoru, dolů nebo zůstává setrvalá. Tempo růstu populace se snižuje, dochází k objevům nových ložisek ropy a zemědělské výnosy rostou ještě rychleji než v minulosti. Hlasatelé pohrom vždy přikládají přílišnou váhu negativním trendů a podceňují lidskou vynalézavost při řešení problémů.

Proto se musíme ptát, jak má informovaný občan pochopit současnou pozici lidstva na jeho domovské planetě?

Jisté je, že skutečně došlo a dále dochází ke zvýšení koncentrace CO2 a dalších skleníkových plynů, uvolněných při spalování fosilních paliv i dalších lidských činnostech. Většina vědců to označuje za hlavní příčinu zaznamenaného globálního oteplování.

Jak výrazné však toto oteplení je?

Vědci se shodují na to, že průměrná teplota na Zemi se za posledních 100 let zvedla asi 0,4°C, což je podstatně méně, než odborníci předpovídali. A v tom je myslím zakopaný pes: vědci jsou lepšími pozorovateli než prognostiky.

Dobrý příklad: experti z Mezivládního klimatického panelu zabývajícího se výzkumem globálního oteplování předpovídají, že globální teplota by se do roku 2100 mohla zvýšit o 1,4 až 5,8°C. Povšimněte si skoro pětinásobného rozdílu mezi konzervativnějšími a umírněnějšími (nebo snad „progresivními“?) odhady. Připadne mi to obdobné, jako by meteorolog předpovídal teplotní maxima na zítřek mezi 40 a 80 stupni (Fahrenheita, asi 5 a 27 °C). Pokud tak přemýšlíte, jestli bude vhodné počasí na koupání, příliš jim za podobnou předpověď nepoděkujete. Důvěra v přesnost předpovědi je vysoká ažaž, přesnost ovšem podle všeho schází. Nakolik ale důvěřovat podobným projekcím, vezmeme-li v potaz nedostatky modelů a dřívější nepřesné předpovědi?

Co se týče druhé hlavní kategorie katastrofických scénářů ze Dne Země, tedy masového hladomoru a smrti stamilionů, novější satelitní data NASA a NOAA přinášejí velice přesvědčivé vysvětlení nezdaru těchto předpovědí.

Téměř polovina vegetací pokryté plochy naší planety vykazuje v posledních 35 letech výrazné ozelenění se, z velké části díky rostoucí koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře, jak ukázala nedávná studie časopisu Nature Climate Change. Mezinárodní tým 32 autorů z 24 institucí v osmi zemích pracoval mj. se satelitními daty ze zobrazovacího spektrometru středního rozlišení (Moderate Resolution Imaging Spectrometer) od NASA a radiometru s vysokým rozlišením NOAA, aby pro vegetací pokryté části planety stanovili index o/zalistění oblasti, tj. hustotu pokrytí listy.

Toto ozelenění představuje nárůst množství listů rostlin a stromů na ploše dvakrát větší než kontinentální Spojené státy, nebo také dvě miliony čtverečních mil (přes 5 milionů km2) olistěné rozlohy ročně ve srovnání s počátkem století. Tento vzestup znamená nesmírné množství potravin k nasycení hladové planety, což je jeden z hlavních důvodů nenaplnění hladových předpovědí ze Dne Země před padesáti lety.

A protože média hlavního proudu ignorují i tak důležité informace, které nezapadají do jejich narativu konce světa, jako jsou například výše zmíněná data z měření NASA a NOAA, zatím jsem nenarazil na nikoho, kdo by o nich už dřív slyšel, pokud je zmíním. Sám jsem se o nich dozvěděl teprve před pár lety díky Mattovi Ridleymu, jehož skvělý blog všem bezvýhradně doporučuji:

Možná si z hodin středoškolské biologie vzpomínáte, že vyšší koncentrace oxidu uhličitého pomáhají fotosyntéze a tím růstu rostlin. Zelené listy berou energii ze slunečního světla procesem fotosyntézy, kdy dochází k chemické reakci CO2 s atmosférickým dusíkem, vodou a živinami ze země, při níž vznikají cukry, jež jsou hlavním zdrojem potravin, vláknin i paliva pro život na Zemi. Dobrá zpráva zní, že pozitivní vliv tohoto nárůstu zelené hmoty na zásobenost potravinami ve světě není navzdory zdráhavosti médií nijak umenšen. Kdy jste naposledy slyšeli zprávy a hladovění stovek, nebo jen třeba desítek milionů lidí? A co jediného milionu… zaslechl jsem snad alespoň sto tisíc? No tak…?

Fakt: Následkem s podnebím souvisejících přírodních pohrom umírá stále méně lidí.

…i když to tak nezní při sledování médií, která se nemohou nabažit neustálého sledu všemožných katastrof. Střízlivější analýza by se ale měla zaměřit na průměrný počet úmrtí za dekádu v období 1920-2017. To by však ukázalo „ohrooomný“ pokles v počtu úmrtí způsobených změnou klimatu, což přece nejde akceptovat, že ano? Přiložená data pocházejí z nejuznávanějších globální databáze International Disaster Database.

V ostrém rozporu s temnými předpověďmi z roku 1970 počty s podnebím spojených úmrtí posledních 70 let výrazně klesají. Za povšimnutí stojí také to, že k poklesu absolutního počtu úmrtí došlo v období, kdy se celkový počet obyvatel naší planety navýšil hned čtyřnásobně. Pro každého jednotlivého člověka tím pádem pokleslo riziko úmrtí následkem přírodní katastrofy související s klimatem od roku 1920 do současnosti skoro o 99 %. Prosperita spolu s technickými možnostmi reakce na přírodní katastrofy výrazně snížila naši kolektivní lidskou zranitelnost vůči klimatu. Dobré zprávy pro racionální lidi, horší už pro demokratické kandidáty a jim podobné.

Vědci už nějaký čas vědí, že jejich předpovědní modely globálního oteplování se stále více rozcházejí s naměřenými údaji. V poslední době tak věnují zvýšenou pozornost některým chybným modelovým předpokladům při odhadech (nikoliv pozorování) globálního oteplování. Jedním z příkladů tohoto typu korekcí může být třeba článek z roku 2018 v prestižním časopise Science.

Dostupnost dusíku je významným činitelem růstu suchozemských rostlin a tím i uhlíkového cyklu a globální změny klimatu. Dosud se všeobecně soudilo, že hlavním zdrojem pozemského dusíku je atmosféra. Houlton et al. však nyní překvapivě ukázali, že horninové podloží je podobně důležitým zdrojem dusíku v mnoha různých biotopech naší planety.

Klimatologové samozřejmě dávno vědí, že rostliny kompenzují dopady klimatických změn pohlcováním a zadržováním CO2. Domnívali se však, že tato kapacita rostlin je omezená dostupností atmosférického dusíku. Jak ostatně stálo ve starší studii, publikované v Science v roce 2003, „k udržení vysoké úrovně vstřebávání uhlíku nebude dostatek dusíku“.

Tezi, že jediným zdrojem dusíku pro rostliny je ten atmosférický, však vyvrátil novější článek, také otištěný v Science. Dnes tak už víme, že v matečné hornině naší planety e nacházejí nesmírné zásoby dusíku, jež mohou rostliny také využívat. Půdní biogeochemik z Kalifornské univerzity v Berkeley Roland Amundson tak ve světle těchto zjištění pro Chemical and Engineering News řekl, že „pokud jsou zásoby dusíku větší, než se předpokládalo, omezení růstu rostlin v prostředí s vyšší hladinou CO2 nemusí být tak zásadní, jak jsme se domnívali“.

Díky mohutnému přísunu dusíku mohou rostliny pohltit výrazně více CO2, než klimatologové tradičně odhadovali. To „v sobě skrývá potenciál změnit všechny projekce spojené s klimatickou změnou“, jelikož by se mohlo ukládat více uhlíku na zemi a méně v atmosféře, než modely předpokládaly.

Zájemcům o toto téma doporučuji sérii článků, které ukazují také další doklady chatrnosti klimatických modelů předpovídající budoucí oteplování. Ty nepředpověděly desetiletí trvající pauzu ve vzestupu globálních teplot a nedošlo ani na všemožné katastrofy, jichž jsme v této době už měli podle předpovědí být svědky. A nová studie, publikovaná v dalším prestižním vědeckém časopise Nature, naznačuje nižší citlivost planety na rostoucí koncentraci CO2, než s jakou dosud pracovaly počítačové modely.

Nebe samozřejmě padá, ale možná přece jen ne tak kvapem, jak nám tvrdí levicová média. Dávejte si pozor na vypočítavé socialistické projekce, založené na překonaných počítačových modelech nebo úplně na vodě. Nechvalně proslulá Alexandria Ocasio-Cortézová a jí podobní si tak mohou dovolit nevídanou míru ignorance, protože při stávající situaci v novinařině bohatě stačí, když tyto nepravdy mají náležitě levou ideovou orientaci. Každý zvídavý občan si však může vyhledat, co se podle předpovědí „expertů“ mělo odehrát během posledního půlstoletí, a tak si potvrdit, jak mylné a přehnané jejich halasné predikce byly.

Před 13 lety vyhlásil Al Gore „celoplanetární výjimečný stav“ s tím, že na záchranu světa zbývá pouhých deset let. Někdejší viceprezident se nechal slyšet, že pokud „během příštích deseti let nepřijmeme drastická opatření ke snížení produkce skleníkových plynů, dospěje svět do situace, z níž už není návratu“.

Jeho slavný dokumentární film Nepříjemná pravda (Inconvenient Truth) obsahuje podle rozhodnutí britského soudu devět omylů. Podle soudce jej nelze promítat studentům bez poznámky poukazující na tyto omyly. Následující devatero děsivých předpovědí Al Gora se tedy nevyplnilo:

 1. Vzestup hladiny oceánů ohrozí pobřežní metropole a ostrovy
 2. Častější výskyt tornád
 3. Nová doba ledová v Evropě
 4. Vysychání jižního okraje Sahary
 5. Ohromné záplavy v Číně a Indii
 6. Zásadní úbytek arktického ledu
 7. Vyhynutí ledních medvědů
 8. Prudký nárůst globálních teplot kvůli CO2
 9. Katrina coby předzvěst budoucích síly hurikánů

Goreovým bodem zlomu měl být rok 2016. Za svůj film jak známo dostal Oscara a jako hrdina Hollywoodu měl ideální postavení k tomu stát se vůbec prvním „uhlíkovým miliardářem“. Za pouhých sedm let (2000-7) se jeho aktiva zvětšila více než padesátkrát, z odhadovaných 780 000 – 1 900 000 dolarů na „hodně přes“ sto milionů. Krom svého filmového hitu využil Al Gore paniku ze změn klimatu k lobbyingu za investice do těch hospodářských sektorů, kde mu to přinášelo zisk. Do roku 2008 „nalil“ Gore 300 milionů dolarů do kampaní vyvolávající klimatickou paniku, zatímco pomyslnou druhou rukou nabízel společnostem takové metody k omezení uhlíkové stopy, z nichž měly prospěch firmy, do nichž investoval.

Když tak Goreovu poselství nakloněná Obamova vláda přišla se svým programem „obnovitelné energie“ v hospodářství, 14 technologických společností, v nichž byl Gore zainteresován, přímo získalo nebo snadno dosáhlo na půjčky, dotace a daňové úlevy ve výši přesahující dvě a půl miliardy dolarů.

Komentář: Al Gore je vůbec velice obratný, co se týká spojení politiky a byznysu, takže kdykoliv se tento pán snaží o něčem přesvědčit veřejnost, můžete si být jisti, že je v tom na první místě jeho finanční zájem: Kdo vydělává na šíření nesmyslů o tom, že konzumace masa prý ničí naši planetu? Al Gore je největším investorem do výrobce imitovaného pseudo-masa.

Demokraté spoléhají na to, že lidé na každé temné hrozby konce světa do deseti promptně zapomenou, jen aby o deset let později přišli s novou várkou podobných předpovědí. A veřejnost na to zdá se skutečně zapomene – nebo alespoň demokraté. Jelikož se každé nové generaci Američanů dostává ve školách intenzivní indoktrinace scénáři zkázy, ochotně protestují proti „klimatické nečinnosti“, odhodlaní spasit naši planetu

Nepříjemnou pravdou pro Gorea, Obamu i současné demokratické ambiciózní uchazeče o nominaci je fakt, že žádná celoplanetární pohotovost nenastala. Ani jediná z jejich temných prognóz se nevyplnila. Proč tedy spolu se svými početnými následovníky i nadále – ve světle půlstoletí popření jejich platnosti – takřka nábožně proroctvím zkázy věří? Dosti věrohodné vysvětlení přináší psychologové.

V 50. letech psychologa Leona Festingera zaujal novinový článek o kultu soudného dne, vedeném hospodyňkou z předměstí Dorothy Martinovou, která podle svých obdržela zprávy o blížící se potopě světa. Festinger v té době pracoval na své teorii kognitivní disonance a tento případ se mu zdál být dokonalou laboratoří studia toho, co se stane při vyvrácení pravdivosti hluboce zastávaného přesvědčení. Očekával, že následkem nevyhnutelného selhání vyslovených předpovědí vznikne disonance. Změnu či popření původního přesvědčení považoval za velice obtížnou, jelikož Martinová se svou skupinou jí byli tak intenzivně oddaní. Skvělou aplikaci teorie kognitivní disonance na myšlení liberálů najdete třeba tady.

Tak tedy začala jedinečná pozorovací studie tohoto malého apokalyptického kultu, jež položila základy jedné z nejvlivnějších psychologických teorií v dějinách oboru. Martinová tvrdila, že obdržela varování od „Strážců“, skupiny nadlidsky vyspělých bytostí z cizí planety, že 21. prosince 1954 zničí svět potopa. Trojice psychologů se spolu s několika dalšími asistenty připojila ke kultu a na vlastní oči sledovala život jeho členů měsíce před oznámenou apokalypsou i po ní. Když datum nastalo a potopa nikoliv, prohlásila Martinová, že svět byl ušetřen díky „síle dobra a světla“, již její věrné ovečky rozšířily do světa. Než aby se své vyvrácené víry vzdali, přimknuli se k ní kultisté tím pevněji a začali svou víru zapáleně šířit i mezi ostatní.

Festinger právě tuto reakci předpověděl. Aktivní obracení lidí mimo kult na víru podle něj bylo metodou, jak tito lidé mohli získat širší společenskou podporu, a tak snížit tíhu disonance z vyvrácení své víry. Festinger napsal: „Pokud se o pravdivosti daného hodnotového systému daří přesvědčit další a další lidi, pak nepochybně musí být pravdivý.“ Jak uvádí ve své slavné knize o případu, When Prophecy Fails (Když se proroctví nenaplní), víra ve správnost přesvědčení ve skupině nejen že nebyla narušena, ale dokonce ještě posílila.

Nacházíme zde myslím hojné paralely s dnešními klimatickými alarmisty, kteří předpovídají konec světa, jak ho známe, během deseti let – a toto proroctví s novým zápalem obnovují každé další desetiletí už od 70. let 20. století. Všudypřítomná kulturní a institucionální moc demokratických médií (film, celý ekosystém talk show, televizní zpravodajství, velké noviny i časopisy atd.) pak představují mimořádně silný systém sociální opory. Konec konců pokud se nacházíte v  nesmírně silné institucionální nebo politické mocenské pozici, dostává se vám nejen ohromné podpory od kolegů, kteří vaše postoje sdílejí, ale jejich zpochybňování by navíc mohlo ohrozit vše, na čem vám záleží: práci, pověst, karierní ambice i společenské postavení. Festinger se zvlášť pečlivě soustředil na roli společnosti při udržování disonance v uctivé vzdálenosti: „Čím více lidí vyznává tytéž postoje jako vy, tím silnější je vytvářená konsonance a tím menší je v případě neshody disonance.“

Model zkázy světa, s nímž v roce 1970 na Den Země přišli jeho upřímní vyznavači a který po nich přebraly i následující generace vůdců Demokratické strany od Al Gora a Obamy až po aktuální „Zelený nový úděl“, dostává další a další trhliny s tím, jak se předpovědi stále výrazněji rozcházejí s realitou. Kognitivní disonance, způsobená značnou chatrností intelektuálních základů této doktríny, ale znamená, že tento apokalyptický věroučný systém v blízké budoucí neztratí nic na své přitažlivosti a bude vytvářet další a další popírání, dysfunkční myšlení, hysterické výzvy  ke klatbě a potrestání „klimatických popíračů“ i stále tvrdší prostředky k jejich umlčení.

Více k Festingerově teorii naleznete zde:

Festinger, L., Riecken, H. W., & Schachter, S. (1956). When Prophecy Fails. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.

Esej Petera Bagginse Fifty Years of Apocalyptic Global Warming Predictions and Why People Believe Them, Part 1  vyšla na stránkách The Occidental Observer 19. dubna 2019, druhá část Fifty Years of Apocalyptic Global Warming Predictions and Why People Believe Them, Part 2 21. dubna 2019.

Související články:

Oteplování nezpůsobuje člověk, ale zvýšené kosmické záření, tvrdí nová studie finských a japonských vědců

Milan Vidlák
Časopis Šifra
15.července 2019

Kdo si myslí, že celé bláznění kolem skleníkových plynů – zejména označování činnosti lidstva, které produkuje příliš CO2, jako hlavní příčiny globálního oteplování – je nesmysl, může slavit. Potvrzuje to totiž nová studie finských vědců, která byla publikovaná 29. června. Podle studie nemá činnost člověka na změnu klimatu prakticky žádný vliv, a na zvýšení množství tohoto plynu v atmosféře se lidé podílí méně než 10 %.

Závěry potvrdil i tým výzkumníků z univerzity v japonském Kobé výzkum rozšířili a došli též k jasnému závěru: „Nové důkazy nasvědčují tomu, že vysokoenergetické částice z vesmíru, známé jako kosmické záření, ovlivňují klima na Zemi tím, že způsobují zvýšení oblačnosti, což následně vytváří deštníkový efekt.“ Pokud se kosmické záření dopadající na Zemi zvyšuje, je i více oblačnosti. Pokud se naopak snižuje, je oblačnosti méně. Znamenalo by to jediné: oteplování nebo ochlazování planety si řídí příroda či dokonce univerzum.

„Za posledních sto let se teplota zvýšila kvůli oxidu uhličitému o 0,1 °C. Lidský podíl na tom byl 0,01 °C,“ uvádějí Finové.

Teorie o zvyšování teplot kvůli COse spíše jako vědecká stále jasněji ukazuje jako geniální byznysový trik, jak vydělat další a další miliardy dolarů a zavést pár nových daní.

Věšení bulíků na důvěřivé nosy odstartoval v roce 2007 bývalý viceprezident Spojených států  neúspěšný kandidát na prezidenta Al Gore, který vyrukoval s rádobydokumentárním filmem Nepříjemná pravda. Podle hystericky alarmistického filmu, který vyhrál dokonce Oscara (to se stává u špatných, ale politicky vhodných filmů často), měla být v roce 2010 celá Florida pod vodou. „Máme před sebou dlouhou cestu, ale každý z nás může přispět k tomu, aby se něco změnilo,“ blekotal na ceremoniálu Gore. Hned druhý den získala nezisková organizace z Goreova rodného Tennessee na základě federálního zákona o svobodném přístupu k informacím politikovy účty za elektřinu. Výsledek? Pan zelený Gore spotřebuje ve své dvacetipokojové rezidenci dvacetkrát víc, elektřiny než běžná americká domácnost a celkově dosahují jeho účty za energie cenu astronomických 30 000 dolarů. Ředitel organizace Tennessee Centre for Policy Research (TCPR) Drew Johnson pro britský deník Guardian prohlásil, že nemá nic proti někomu, kdo ve svém multimilionovém sídle spotřebuje energii za 30 000 dolarů ročně. „Mám problém jen s tím, když nám takový člověk říká, jakými žárovkami máme svítit a že si máme kupovat ledničky s nízkou spotřebou. To je pokrytectví a jsem rád, že jsem ho odhalil.“

Kdyby šlo o něco jiného než o to vytahat z lidí, firem a států další peníze, za které si pak pár vyvolených postaví dvacetipokojové paláce, museli by ekologisté spíš než proti nevinnému CObojovat proti příšernému plýtvání a skutečnosti, že korporace vyrábějí schválně nekvalitní výrobky, aby lidi museli šunty kupovat stále dokola.

Už v roce 2011 vyvrátil dezinformace a machinace médií, korporací, politiků a době poplatných vědců, kteří by v případě opravdového vědeckého zkoumání nedostali granty, australský profesor Murry Salby. Ten ve své přednášce na Sydney Institute, která vzbudila velký ohlas, vysvětlili, že COreaguje na teploty, nikoli teploty na množství CO2. Na konci roku 2012 pak vyšla i přelomová studie Oleho Humluma, která tvrdí totéž: „Vrty v ledovcích ukazují, že variace atmosferického CO2 bývaly zpožděny za změnami teplot o celá staletí. Avšak předpokládalo se, že moderní teploty budou naopak se zpožděním reagovat na změny atmosferického CO2, protože růst teplot cca od roku 1975 se pokládá za důsledek moderního nárůstu CO2.“

Podle měření je to ale přesně obráceně. Změny globálních hladin atmosférického oxidu uhličitého jsou totiž zpožděny o 11 až 12 měsíců za změnami globální teploty povrchu moří a hladina CO2se mění proto, že se mění teplota oceánů, nikoli naopak. Nemluvě o tom, že změny atmosferické hladiny COneodpovídají změnám v lidských emisích CO2. Na byznys, politiku a média je ale jakýkoli rozum krátký.

Komentář: O studii Murry Salbyho si můžete přečíst v článku Blockbuster: Planetary temperature controls CO2 levels — not humans, který do češtiny přeložil Miroslav Pavlíček: Teplota planety kontroluje koncentraci CO2 – nikoliv lidé.

Související články:

Příspěvek byl publikován v rubrice twitter se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

32 reakcí na Globální oteplování: půlstoletí apokalyptických předpovědí

 1. Hudec napsal:

  Je to kabaret…
  Jako skeptik a vrcholný mediální nedůvěřivec si musím klást otázku, které straně tedy více důvěřovat?
  Racionální odpověď:
  S dosavadními zkušenostmi a s (velmi omezenou) mírou vlastního poznání problematiky raději ani jedné.
  🙂

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Přesně tak.
   Jsme zapleveleni teoriemi o všem možném. Stačí si jen vybrat. Je svět starý miliardy let nebo jen 10 tisíc? Je Země placatá nebo kulatá? Pozorují nás mimozemšťané nebo ne? Existuje vůbec svět nebo jste všichni jen mojí představou (ale co jsem pak já?)
   🙂 🙂

   To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  No konečně něco jinýho než ta furtGréta. A protože všechno se vším souvisí, zajímavý k těm tabulkám by bylo dohledat, jaký hlavní nápravy, opatření, kroky se skutečně dělaly, když se to tak výrazně projevilo v těch grafech. Zjistili byste pak, že i v rámci skutečně splnitelného a možného se daj dělat velice zásadní a hlavně postupný změny, který nevyžadujou žádný hysterčení ani panikaření. Uznávám ale, že za vším je nutno vidět prachy a že musí dojít k probuzení těch, kdo je drží, jenže ti je zase dobrovolně nedaj. No a sme zpátky u toho bubnování, či způsobů, jak z nich ty prachy dostat. Jak sem řek, dobrovolně to nepůjde, ale taky to nepůjde s pistolí u spánku, jak už nyní tlačej zelení pomatenci. Takže zbývá zase osvědčená střední cesta a selskej rozum v hrsti, tj. cesta postupného zlepšování a toho se dá docílit koncepčními opatřeními na všech frontách. Ještě jedno zdůrazňuju, na všech frontách, to je podle mě hodně důležitý.

  To se mi líbí

 3. vonrammstein napsal:

  Naprosto vynikající!

  To se mi líbí

 4. Slim napsal:

  Výborně, Bavorov se vrací k tradici a úrovni půlky roku 2015.
  https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2015/07/01/nedrazdeme-tygra/

  V diskusi si můžete – někteří – přečíst sebe před 4 roky, to bývá zajímavé
  Mě tam tenkrát nejvíc zaujalo slůvko stupor, jak si vzpomínám. Není běžně známé a myslel jsem si, že se z něj dá usoudit na profesi-vzdělání jeho uživatele.

  No a k psychologii taky víceméně patří tohle.
  https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/greta-thunbergova-co-je-zac-a-proc-tak-zasadne-rozdeluje-spolecnost

  Tam mě zase zaujalo jméno ‚Svante‘. Do doby Gretina otce jsem, znal jako jeho nositele, jenom právě zmíněného chemika . A vlastně taky syna jednoho českého spisovatele, nebo básníka, kterému otec to zvláštní jméno dal. Zapomněl jsem ale, kdo to byl, NENAPADÁ NĚKOHO?

  Přiznávám se, že tento odkaz jsem vzal z onoho pondělního článku na kose, o „Gretě z oblouku“, který už jsem tady v pondělí doporučoval.

  Jsem rád, že jsme to tady pěkně podrobně rozebrali, je patrné že po Gretě opravdu nikdo „za rok ani nevzdechne“ 😀
  Teď mě ale laskavě omluvte, musím balit. Brzo ráno se jedeme podívat na London-blondo, co to tam tem gumovej blond lev vyvádí…

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Nějak jste zamrzl v té době. Dneska víme zase poněkud více, kromě toho, tehdy ještě nebyla Ani Svatá Greta, ani tak fanatičtí němečtí Zelení.

   To se mi líbí

   • oh napsal:

    O tvrzení, že tehdy nebyli tak fanatičtí němečtí Zelení, mám důvodné pochybnosti.
    Jediný rozdíl oproti stavu tehdy a teď je v tom, že už máme dostatek vlastních aktivních blbců, dožadujících se „aby stát začal neprodleně snižovat emise z fosilních paliv a v roce 2025 dosáhl uhlíkové neutrality. a používajících klasickou teroristickou taktiku kladení nejméně jedné nesplnitelné podmínky pro to, aby s terorizováním přestali.
    Ostatně, britská odnož téhož spolku má také značně „geniální“ Nápady.
    Jj, panikařit, to je přesně ta správná cesta k nápravě čehokoli. :mrgreen:

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Třeba jsem to tolik nevnímal, a nebo se o těch Zelenáčích tolika nemluvilo. Rozhodně neměli takový vliv, jako dnes. I když měli velký, to je pravda.

     To se mi líbí

  • Hudec napsal:

   Co uhlíková stopa?
   🙂

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Jedu na kole a na kanoi, jak jinak?

    O zamrznutí se nebudu hádat zrovna se „znalcem“ toho, co bylo ve třetihorách a kdy byly doby ledové. Není na to čas, balím sedlovou brašnu-lodní pytel. Nechápu, jak dospělý člověk může věřit, že někdo rozumný věří na nějakou svatou. Tak hloupá fligna… -D

    https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2013/05/18/muzika-sobotni-noci-20-krasna-sedesata-bozsky-kaja/

    To se mi líbí

    • Ahele napsal:

     Karel Gott R.I.P

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      I Němci pláčou

      To se mi líbí

      • Rosťa napsal:

       Němci pláčí a u nás Bakalova sebranka už hledá cokoliv, čím by Mistra mohla pomluvit. Je mně zle z těch darebáků.

       To se mi líbí

       • jaa napsal:

        jo za vydatné pomoci jejich/námi placené. Měla jsem sto chutí tu placku majznout z balkonu, když začal Takáč „debatovat s kandidátem Horáčkem“. Cifix to tam řádí nějaký virus, nebo už jsou tak ubozí, že si neuvědomují co dělají. . Tolik neznámých „odborníků“ až jedna žasne – i když o nichdosud nikdo nic neslyšel – jediné co je spojuje je schopnost – plivnou hořčinu… fujtajbl. Ty blbce se fakt nedá…..
        Šmárjá, kam jsme to dopracovali.

        To se mi líbí

       • Rosťa napsal:

        ČT je jediné medium, za které nemusel dát Bakala ani korunu.

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        Dneska sem stával až ve 14:00 hodin (!!!) a ta ještě moje furt žena měla vlhkej kukuč, tak sem ji raději šel z dohledu a začal zběžně prohlížet byt, jako co sem zase provedl a … a vono nikde nic by se dalo říct a … a pak z ní vykáplo, že prej Kája už není mezi náma a že jí přišla líto ta poslední žitá mistrova doba, kterou si ho bral do držky a pera každej bezvýznamný Šídlo a jemu podobný hyeny (promiň hyeno), jak správně píše náš Rosťa (a co vím, nepatřila úplně mezi mistrovy fanynky). A pak otevřu PC a tam:“Karel Gott patří k národní paměti, státní pohřeb by nebyl přehnaný“ a říkám si, přátelé, Pán Bůh s jeho rodinou a vlastně i s Kájou, to ještě není ani zdaleka konec, co ta si ještě bude muset vytrpět, prostě si vypít svůj žal hořkosti až na samý dno! Ale co s tím, když je mezi náma svoloč, pro kterou je přání smrti druhejm lidem běžnou normou, žejo Polčáku, Hutko, Rejžku, …sebranko vod Bakaly. Kurva!

        To se mi líbí

       • Rosťa napsal:

        I zvěrokleštič Bělobrádek si musel plivnout. Já už na to, blbíši, nemám nerva. Od dob, co havloidní slunečníci prohrávají jedny volby za druhými, mediální brutalita nezná mezí. Ataky bezvýznamných nul na ikony snad ani nemají hranice.

        To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Ve zpravodajství ČT na 24 musej sedět samí kádrováci. Chtěla jsem vědět co ČT udělá a tak jsem se snažila koukat. Bohužel jen semtam, protože vždycky, když už toho bylo moc – tak jsem vypnula. Připadala jsem si jako když jsem kdysi dávno – seděla před komisí při komplexním hodnocení neblahé paměti. Stejné poťouchlé otázky – nespokojenost s odpověďmi,manipulacce…> byl to děs. Co bylo nejhorší – jak jsme na to zvyklí – jak se všeci poddajně tomu posmrtnému kádrování KG poddávali, Snažili se omlouvat, vymlouvat – málokterý/Hybš a zepár / se ozvali………
      Lidi, kteří toho v životě dokázali co by jednotlivci víc, než celé osazenstvo dohromady už zase před nimi KG obhajovalo – a pár poddajných … . . Kdo jim dal na to právo a proč jim to tolerujeme …. neví někdo… Myslím, že je nejvyšší čas s tou squadrou něco udělat…. co je moc to je moc, ale tohleto už je příliš.

      To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   V diskusi jsem si ověřil, jak příšerně tady chybí kchodl.

   To se mi líbí

 5. Ahele napsal:

  Mohl by to být Ladislav Svante Rieger pravnuk Františka Ladislava Riegera. On sám byl docentem matematiky a logiky na ČVUT.

  To se mi líbí

 6. Rosťa napsal:

  Nejsem odborník na dané téma. Podle mě největší problémy planety souvisí s devastací deštných pralesů v Amazonii, za což může hon za penězi a také přelidnění planety a to je zase věcí přenané péče o méně vyspělé národy, kdy se zachraňují už narození, místo, aby se věci řešily preventivně antikoncepcí. Sex je omastkem nás chudých, jak říkal jeden můj bývalý kolega v práci a něco na tom bude. A to vymlácení skotu je výmysl chorých mozků.
  Grétu popsal předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie ČR a soudní znalec Jaroslav Matýs. Vlna blbů od sluníček a Bakalovy stáje ho donutila k rezignaci. V padesátých létech jsem se narodil a znovu se do nich vracím. Že bych z toho byl na haluzi se říct nedá. Opět budeme říkat pravdu potichu, nejlépe pod duchnou. Mimochodem, kolik lidí „skončilo“, protože dostalo metál od prezidenta Zemana? A kolik si za jeho volbu muselo pomazat hlavu popelem, aby nevybírali kontejnery? Vítejte v Havloobludáriu.

  To se mi líbí

 7. Joda napsal:

  Jeden z těch expertů z roku1970 vyhrožoval tím, že přijedeme k benzinové pumpě a on benzin nebude, protože zdroje budou čerpány. Toho nenapadlo, že za několik desetiletí někoho napadne benzinové pumpy zakázat.
  Z jiného soudku:
  https://echo24.cz/a/S5jXp/psychiatr-matys-ktery-mluvil-o-autismu-grety-rezignoval-na-funkci?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sbrowser
  To si ten psychiatr dovolil moc – sáhnout na svatouGrétu. Byl po zásluze potrestán.

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   „Jeho nedávné výroky ve vztahu k dětem s poruchami autistického spektra považujeme za významně stigmatizující, dehonestující a zcela neprofesionální. Ministr zdravotnictví, znepokojen výroky pana doktora Matýse, se dopisem obrátil na Psychiatrickou společnost ČLS JEP s žádostí, aby byla celá věc z jejich strany projednána a odborná společnost k ní zaujala stanovisko.“

   Podle mýho je to JEN reakce na počínání ministra a jeho kolegů v naší vládě, když s tou jejich posranou politickou korektností bez sebemenší sebereflexe pustí na lidi nedovzdělaný duševně postižený děcko. Je to tak šáhlý na hlavu, že vůbec není od věci, že vyvolali protireakce, v kterých se zase oni holt dozvěděli, co by měli vědět, ale neví, protože nekonají! Oni si myslí, že to zase vyhnijí udavačským podnětem jakési komoře, která zase korektně zlikviduje pana doktora Matýse. Ať se ministr Vojtěch kouká věnovat místo tomu korektně bonzáckýmu dopisování skutečným problémům na MZ, protože se v žádným případě nedá říci, že za jeho působení by těch problémů ubylo, spíše naopak. Podle mého Vojtěch propásl vzácný okamžik mlčet!

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Já bych chybu neviděl u ministra, ale u Psychiatrické společnosti. Protože „zaujmout stanovisko“ tím, že někoho vyhodím, to ukazuje, že něco není v pořádku v té Psych.společnosti

    To se mi líbí

 8. Josef K. napsal:

  Slim: „Nechápu, jak dospělý člověk může věřit, že někdo rozumný věří na nějakou svatou. Tak hloupá fligna… -D“ Já měl ale z jedné diskuse dojem, že se necháváte inspirovat teosofií a Madame Blavatskou. Jenže racionalita končí právě před branami teosofie a také před prahem rodiny Thunbergovy.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.