Ekologie vs. Ekologismus


V současné době se stále zvyšuje nebezpečí pro přírodu. Jenže není to se strany normálně myslících obyvatel, ale se strany ekologistů, zelených fanatiků a neznámo proč i některých  mocných. Ti jsou jednak ukryti v pozadí, takže jejich přítomnost pouze tušíme, jednak si ale neuvědomují (?), že pokud by se podařil ekologistický scénář, zbyde tu pouze krajina podobná té po jaderném konfliktu.

„Úspěchy“ ekologistů jsou již na mnoha příkladech známy.

Zákaz kosení podhorských luk, protože se tam „chránila“ vzácná rostlinka způsobil, že silnější plevely ji málem vyhubily zcela. A tak se muselo kosení a pastva vrátit zpět.

Radost z toho, že z vojenského prostoru Boletice odešla armáda, která tam „ničila“ přírodu, byla velice brzy nahrazena hrůzou z toho, že byl ohrožen brouk, který byl závislý na pravidelném rozjíždění louží právě onou těžkou technikou. A tak se musí v pravidelných časech zajišťovat ona těžká technika, která vytvoří prostředí pro onoho broučka, který by jinak nepřežil.

I další zásahy do přírody v rámci boje za její ochranu jsou dost katastrofální. Přidávání bio složky do pohonných hmot zapříčinilo zvýšené pěstování plodin, ze kterých se ta složka dostává. U nás je to známá řepka. Plodina, která se pěstovala vždy, ale jen v množství potřebném pro potravinářský průmysl na kvalitní řepkový olej. Ale plochy řepky se musely zvětšit, aby se pokryla spotřeba i pro automobilový průmysl. Na úkor jiných plodin, případně na úkor luk a pastvin.

Podpora alternativních paliv vede k tomu, že se začaly pěstovat rychle rostoucí stromy, které se ještě v „mladém“ věku vykácejí a seštěpkují. Podobné to je i u biomasy. Opět se na úkor jiných plodin pěstují takové, které lze dobře zpeletovat a tím použít v těch jedině správných kotlích.  Takže na místo náhradního řešení, kdy měl být takto zužitkován pouze odpad z jiné produkce, stal se z odpadu hlavní produkt.

Němečtí Zelení a proslavená Svatá Greta bojují proti uhlíkové stopě. Vycházejí přitom ze zfalšované zprávy amerického profesora Michaela Manna1), který si vymyslel tzv.hokejkový graf, jímž měl naznačit prudké zvýšení teplot do roku 2030. Pochopitelně se jedná o několikrát vyvrácený nesmysl, ale tito fanatici nemají potřebu se průběžně informovat. Dav nikdy nezajímají informace.

Heslem naší české doby se stalo „zadržet vodu v krajině“.  Jenže aby bylo co zadržovat, je třeba to nejprve mít. Tedy hlavním úkolem doby by mělo být dostat vodu do krajiny. A protože náš státeček leží vprostřed Evropy, tak jediný způsob, jak dostat vodu do krajiny, je ovlivňovat proudění vlhkého vzduch  do našich zejména pohraničních hor a tam vytvářet podmínky pro častější deště. Že to vypadá jako pokusy o magii? Nikoli. Již naši předkové totiž znali výrazný vliv lesů právě na proudění vzduchu a ovlivňování klimatu v okolí. 2)

V oddílu VI. kapitole 8. Účinky lesů na podnebí krajiny se popisuje např.: Proudí-li vlhký vzduch přes les, nad kterým vždy jest chladnější ovzduší, srážejí se hojné jeho páry v hustý mrak, z něhož za nedlouho padá déšť k zemi. Táhne-li však suchý vítr přes les, nasycuje se tu vodními parami a stává se alespoň vlhčím. Opětuje-li se tato saturace vzduchu vodními parami v několika lesích po sobě a ochladí-li se pak vzduch buď větrem, nebo chladnějším lesním ovzduším, srážejí se vodní jeho páry v jemné kapky dešťové, které pak k zemi padají buď nad lesem samým nebo v nejbližším jeho vůkolí, z čehož patrno, že v krajinách lesnatých častěji prší než v krajinách bezlesých.

Ostatně důkazy o vlivu lesa na teplotu ovzduší prokazují i území, kde vlivem lidské činnosti byly lesy téměř vykáceny a kde panuje mnohem větší sucho a horko než v místech zalesněných, ačkoli se nacházejí na podobné rovnoběžce.

Zadržovat vodu v krajině lze mnoha způsoby. Jedním z nich jsou samozřejmě les, o jehož vlivu na udržení vody není pochybností. Další jsou umělé vodní plochy. Výstavba rybníků i budování mokřadů místo fotovoltaických polí opět může ovlivnit proudění vzduchu. Výpar z ploch se větrem může dostat buď do oblastí s vyšší vlhkostí, kterou mohou nasytit natolik, že dojde ke srážkám, případně, bude-li vzduch odjinud přicházející sám o sobě nasycen na hraniční hodnotu, může přicházející výparová vlhkost opět iniciovat místní srážky.

Rovněž se přeceňuje vliv uhlíku jako takového. Uhlík je totiž základním stavebním kamenem veškerého života. Většina organických sloučenin v sobě vždy nějakým způsobem uhlík „C“ obsahuje. Navíc rostliny jej nutně potřebují a právě zalesněné plochy dokážou s uhlíkem – ve formě CO2 významným způsobem pracovat. 3)

Dalším velkým omylem ekologistů je ne-boj proti kůrovcové kalamitě. To, co se děje na vrcholcích Šumavy je naprostým popřením staletého vývoje tohoto území. Šumava totiž od dávných dob byla lesem hospodářským, nebyla tedy žádnou ochrany vyžadující divočinou. Katastrofy v podobě polomů i kůrovců ji postihovaly celkem pravidelně a stejně pravidelně se člověk postaral o její obnovu. Za což se mu odvděčovala častějšími dešti. To, že nám poněkud zdivočela, se dá přičítat jen a pouze Železné oponě, kdy byla hospodářská činnost omezena a tím mohly vznikat jakési „unikáty“. Jenže současné bezzásahové zóny nemají žádný logický význam. Již od dob Marie Teresie se lesníci učili, jak zacházet s lesy tak, aby v dostatečné míře kácení bylo nahrazeno výsadbou a přírůstkem. Z toho plyne, že při běžném využívání lesů není příroda na Šumavě nikterak ohrožena. Pochopitelně, že mezi hospodářsky využívané nikdy nepatřily slatě a rašeliniště. Takže jejich funkce nebyla celá staletí nikterak dotčena lidskou činností. Jedinou chybou, kterou tehdejší majitelé šumavských plání Schwarzenberkové udělali, bylo nahrazení původní skladby lesů nepůvodní smrkovou monokulturou. A poslední polomy a kůrovcové kalamity se vyřádily právě na pozůstatcích toho, co na Šumavě nechali vysázet již zmiňovaní Schwarzenberkové.

Zavádění elektromobilů jako záchrany před výfukovými plyny také není právě nejvhodnější řešení. Současné elektromobily totiž vyžadují (a budou vyžadovat více podle počtu) nesmírné množství elektrické energie. Energie, kterou zatím dokážeme vyrábět hlavně v elektrárnách uhelných. Nahradit jejich kapacitu energií z obnovitelných zdrojů je v našich podmínkách téměř nemyslitelné a i tak se to děje na úkor přírody. Solární pole i lesy vrtulí zabírají místo pro pole, louky i pastviny. I lesy by se zde daly vysázet. Jenže tolik větrných dnů, jako mají přímořské státy, tu nemáme a slunce také nesvítí 24 hodin denně. Jediné, co by šlo jakžtakž využít, je energie z vody, ale tam se zase naráží právě na ekologisty. Takže zvyšováním počtu elektromobilů se dostaneme do vyšší spotřeby elektrické energie, kterou ale nedokážeme rozumně vyrobit. A je tu opět obrácený postup. Místo snižování spotřeby se bude spotřeba zvyšovat.

Dá se říci, že jedinými opravdu obnovitelnými zdroji jsou jádro a voda. Protože ani fotovoltaický panel ani větrník nevydrží věčně a nedají se obnovovat. Musí se odstranit a odpad nějakým způsobem zlikvidovat. Jestli recyklací nebo skládkováním, to se vlastně pořád ještě neví. Naopak „vyhořelé“ tyče z reaktorů slibují další možnost nového využití. Zatím sice není technologie obnovy na takové úrovni, aby se dala využít průmyslově, mnohé pokusy byly již úspěšné. Zatím pouze v „laboratorních“ podmínkách. No a voda, pokud se nepostaráme o její nedostatek, bude roztáčet kola turbin neustále.

O tom, že voda je důležitým živlem pro přírodu svědčí i studie jejího využití z roku 1898 právě v oblasti Šumavy. 4) Bohužel se již nedá zjistit přesný účel zřizování přehrad na horním toku Vltavy, ale jedno z míst, která tehdy autor Gustav Abel navrhoval se vyskytuje téměř ve stejném provedení jako dnešní přehrada a vodní nádrž Lipno.

Závěrem bych chtěl podotknout, že současná vlna klimatického šílenství může přinést nedozírné škody právě té přírodě a tomu klimatu, kterým by údajně měla předcházet. Domnívám se, ač laik, že žádné uhlíkové stopy neexistují, ale nebezpečí vzniká právě nehospodárným  zneužíváním ploch pro nesmyslné projekty, místo aby se do přírody vracela voda a lesy – zejména v přímořských oblastech. Tedy v místech, kde holá půda způsobuje přehřívání zemského povrchu a odkud proudí horký vzduch do vnitrozemí. Samozřejmé ovšem zůstává, že se v přírodě nebudeme chovat jako doma, ale jako na návštěvě u významných hostitelů. Protože pořádek po sobě musíme udržovat sami. To za nás žádná vláda ani demonstrace a stávka neudělá.

 

1)https://tadesco.cz/globalni-oteplovani-podvodem-stoleti-michael-mann-ikona-ideologu-klimaticke-propagandy-prohral-soud/

2) Fr. Hromádko: Základové meteorologie a klimatologie. Praha 1882, oddíl VI. O podnebí, oddíl VII. Praktická meteorologie

3)https://www.scienceworld.cz/ostatni/kaciri-globalniho-oteplovani-375/?switch_theme=desktop

4) A abych v tom „nejel“ sám, přidám ještě názory jiných. Například:

EU míří k socialismu s nelidskou tváří

Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

23 reakcí na Ekologie vs. Ekologismus

 1. Hudec napsal:

  Bavore, to jsou pomýlené představy, česky řečeno jsou na hovno.
  Takhle na tom nikdo nevydělá, to nemůže projít.
  Je třeba nejdřív zvýšit daně a potom ty prostředky investovat do něčeho, co se „okotí“.
  Jako třeba ti naši sluneční baroni, ne ?

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   V tomto s Vámi naprosto souhlasím, pouze doplním co je cílem toho, kdo si privatizoval zisky z distribuce vody v Česku. Jelikož se nepodělil dostatečně a žene zisky naprosto bezohledně na své české přihrávače do zahraničí, tak byl cíleně odhalen. Proto mu svítá naděje, že když umístí vodoměr na každou studni a příslušně zpoplatní tento odběr, tak za zřizování a správu těchto vodoměrů si uhradí současné ztráty.
   https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/studna-voda-cerpani-stat-vodomer.A190925_201347_domaci_jum
   Tož jak prosté, milý Watsone.

   To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  Bohužel se již nedá zjistit přesný účel zřizování přehrad na horním toku Vltavy
  Tomu nemůžu uvěřit, Bavore, že by přímí aktéři a pamětníci třeba z Lipna /1952 a 1959/ se během tý doby, o který se tady tvrdí, že se nedá zjistit, nevyjádřili, nic nenapsali, nezpracovali zdůvodňovací elaboráty a že by je nearchivovali? Ať byl bolševik byl jaký byl, ale na tohleto si potrpěl, vím vo čem mluvím!

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Těžko můžeme zjisti, co si v XIX.století myslel pan Abel. To totiž s Lipnem nemá nic jiného společného než jeho lokalizace jedné z nádrží do místa, kde se dnes nachází, ovšem v jiném rozsahu, právě ono Lipno. Všimněte si, že Abel měl velkou přehradu umístěnou poněkud výše v místech, kdy vlastně končí tam, kde dnešní Lipno začíná. V podstatě zaplavoval Mrtvý Luh.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    no jo, blbě sem četl, dyť je to hned jasný z předešlý věty, takže se omlouvám, moje chyba, příteli!

    To se mi líbí

 3. vonrammstein napsal:

  Perfektní shrnutí, Bavore. Podepisuju.

  To se mi líbí

  • Josef K. napsal:

   Mám stejný názor. Výborný, srozumitelný, perfektně strukturovaný článek s přesně formulovanými argumenty. Jen doplním, že větrníky podle České ornitologické společnosti mohou být pro ptáky 1) rušivým prvkem, ke kterému se neodvažují přiblížit, využitelný prostor v krajině se pro ně zmenšuje, ptáci jsou vytěsňováni z tradičních lokalit svého výskytu, 2) migrační bariérou, které se snaží vyhnout, což zvyšuje jejich výdej energie, 3) přímým nebezpečím, které plyne z rizika kolize s lopatkami rotoru. Ale jako ve všech otázkách, když se chce, lze dojít k tvrzení, že je vše naopak a větrníky ptákům vůbec nevadí – a opět je to „věda“. https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/vetrne-elektrarny-ohrozuji-ptaky-mene-nez-se-soudilo-kocky-jsou-mnohem-horsi-84431

   To se mi líbí

 4. blbíš napsal:

  nevím co k tomu napsat, Bavore, ale tady chybí k tý ekologii asi jen připsat, že se musí řešit tak, jak každej z nás zažívá doma, když nastanou problémy. V klidu zasednout večer ke stolu (když děti spí, teď si vlastně uvědomuju, že by to měla bejt podmínka, a když se třeba vzbudí, tak jim akorát dáme JEN napít, vyčůrat a zase je uložíme do postýlky!!!!) a o problému rozumně pohovořit, vyslechnout názory, porovnat je již s prožitejma zkušenostma, našima možnostma a hlavně rozhodovat ku prospěchu CELÝ rodiny, nikoliv jednotlivců! Můžeme se poradit i s tetou žijící někde v tramtárii, ale maximálně zvednu JEN telefon a zeptám se jí na radu (=EU)! Co je na tom tak těžkýho, vlastně co je na tý ekologii tak těžkýho, je to jen o pochopení problému, vzdělání (někdy postačí úplně jen ten selskej rozum), možnostech a hlavně o chtění, nic víc? … Já vím = prachy a zas jen prachy, ty to značně komplikujou!

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Nic na tom není těžkýho. Jenom chybí ten selskej rozum.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    jo, taky si myslím

    To se mi líbí

     • strejda napsal:

      Už jsem se tak dlouho nezasmál. Patrně to bude výstava modelů vagin, je asi málo pravděpodobné, že by po smrti nějaké nositelky její vaginu naložili do lihu a vystavovali. I když, kdo ví? Dnes je možné všechno. Tady je ta Hillary, nebo krvavé Madly či matky Terezy. Viděl jsem v muzeích v lihu naložené i nedonošené děti. Dokonce prý byla výstava – muzeum ne – i lidí stažených z kůže. Velká atrakce!
      A že děvčata nepoužívají slovo vagina protože se stydí? 🙂 Možná proto, že používají jiné výrazy, pí.a, ku.da. Když mně na vycházce s pejskem míjí skupinky mladých děvčat, tak jsou to nejfrekventovanější výrazy. Nejhezčí vyposlechnutý: Ty pí.o ta ku.da mu nedala.
      To, že je na Islandu muzeum fasů je zajímavé. Jo, fas, jistě to maďarské slovo znáte, často se pojí s koněm, ten se jmenuje lo. Za mého mládí, jak dávno to je – jsme to spojení používali běžně, holt mluvit cizozemsky se již tehdy nosilo.

      To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      Dneska na mě pomalu, vone, sem už vod rána pěkně naštvanej, protože sem očima brnkl o MF-Dnes, co stále ta moje naivka odebírá ve čtvrtek kvůli TV programům (!) a tam stálo“Stát zpřísní dohled nad studnami, podobně blbě jako ta zpozdilá dívenka v OSN, která taky na nás bude dohlížet a teď Ty s vagínama, když sem si o nich přečetl v Tvým odkazu, že :“Cílem instituce je prý také sloužit jako prostor, kde se může volně debatovat o feminismu, ženských právech, LGBT komunitě a takzvané intersexualitě.
      Když sme u tý dnešní „Bavorovy“ ekologie – stát nechal bez povšimnutí rozkrást vodárenství, dividendy přetékaj za hranice bez jeho povšimnutí, ale hlavně, kurva, že zpřísní blbíšům dohled nad studnami! Chuj s takovým státem! Ten se má především starat, jak dostat veškerou vodu pod svou kontrolu, tedy řešit nejdřív od „A“, ale to né, řeší to jako obvykle od blbíšů, tedy od „I,J,K…! Tohle je už opravdu na Letnou, nebo ještě líp, na Island!

      To se mi líbí

 5. Josef K. napsal:

  Až při druhém čtení jsem si všiml určité nepřesnosti. Myslím tím větu: „Většina organických sloučenin v sobě vždy nějakým způsobem uhlík „C“ obsahuje.“ Slovo „většina“ je nadbytečné, protože organická chemie je doslova chemií uhlíku. Základní organické sloučeniny – uhlovodíky – obsahují vedle C i H. V jejich derivátech jsou některé, nebo i všechny (např. u tetrachlormethanu) atomy H nahrazeny jinými atomy (O, N, P ap.). Neexistuje ale žádná organická sloučenina bez C (ani přirozené se vyskytující, ani syntetická) – to by už ani nebyla organická látka.

  To se mi líbí

 6. jaa napsal:

  Uff
  https://video.info.cz/strunc/bartos-babis-ma-jen-eet-to-je-sakra-malo-cas-ukaze-ze-kecy-nemaj-cenu-chci-byt-premier-43014.html
  včil chápu, proč byl při vyhlašování výsledků u posledních voleb tak naštvanej…
  Pání ten myslí vysoko….

  To se mi líbí

 7. Gustav G. napsal:

  Mnoho ľudí si dnes neuvedomuje, akým spôsobom sa vytvárajú masové hnutia v spoločnosti a tým nasmerováva jej vývoj v zmysle záujmov tých skupín, ktoré takto vplývať na spoločnosť dokážu.
  Ak chcete napr. zbaviť ľudí mobility, a tým lepšie kontrolovať uvedený aspekt ich života, potrebujete dosiahnúť odstránenie automobilov z rúk občanov a vrátiť situáciu 50-70 rokov nazad. Keď by ste to len tak oznámili, samozrejme to vyvolá vlnu odporu nie len ľudí ale aj majiteľov automobiliek, preto to musíte robiť postupne a maskovane. Zaplatíte vedcov, ktorí detinsky lipnú na svojej relatívne pohodlnej pozícii v spoločnosti a tí vám za pár drobných cez grant vyčarujú nejaké tie čísla a výskumy a zrazu máte globálne otepľovanie. Potom vyhlásite, že za všetko može CO2 a hneď vymyslíte uhlíkovú stopu a začnete s ňou bojovať ako svojho času Don Quijote s veternými mlynmi a podaktorí na kvótach hneď aj zarobia. Potom odstránite z vysveľovania kvantitatívny rozmer a začnete bojovať proti 17% produkcie CO2 veľkohubými a zanietenými kecmi všelijakých pochybných postavičiek, ktoré sa inak živiť nedokážu a nechcú, radšej budú zobať z ruky Diablovho účtovníka Sereša a povyšovať sa nad tými, ktorí za podstatne menej chodia denno denne do roboty. Nakoniec pod rúškou elektromobility začnete meniť zákony, rušiť neekologické elektrárne, pritvrdzovať kritéria pre STK/EK a takto potichučky likvidovať mobilitu obyvateľstva a viesť automobilky do bezvýchodiskových situácii nesplniteľnými limitmi.
  Nakoniec prejde nejaký čas a ľudia trpiaci kalejdoskopickým idiotizmom zistia, že svoje autá už nemajú, dostupných elektromobilov niet, elektrická sieť dobíjacich staníc a pod. niet, existujúca elektrická sieť nie je dimenzovaná na elektromobilitu, zdrojov elektriny niet a ste skončili. Budete strácať čas rozčuľovaním sa nad nekompetentnosťou politikov a tí si zatiaľ budú užívať svoju odmenu za dobre odvedenú robotu – viď Gorbačov a chechtať sa nad blbosťou ľudí. Tí, čo ich zo zákulisia najali aby vytvárali zdanie vládnucej vrstvy pre nevedomé davy si odškrtnú ďalšiu splnenú úlohu a posunú sa o krok ďalej k realizácii takej budúcnosti, ktorú si dav nedokáže predstaviť, zato sa dokáže v krčmách nekonštruktívne dohadovať o tom, či nejké to zákulisie môže byť alebo nemôže.
  Ľudia budú musieť odložiť svoj falošný pocit chytrosti a začať chápať, že to bola blboť a nie chytrosť. Väčšina ľudí pozná slovo moc, ale nechápe čo to v skutočnosti znamená. Netuší, že reálna moc je veľmi konkrétna a vecná, v praxi uplatniteľná schopnosť kontrolovať procesy v objekte riadenia, napr. spoločnosti. Predstavujú si, že tá jednoduchá a hrubá dominancia, ktorú máme spoločnú so zvieratami je ono, pretože sa nikam ďalej nedovyvíjali. Predstava gorilieho samca s veľkým chujom, prackami a hubou je to, čo si väčšina predstavuje podvedome pod slovom moc a tým pádom im nedáva žiaden zmysel myšlienka, že by niekto mohol riadiť nie len celé štáty ale uvažovať aj v celoplanetárnej škále, pretože to sa hrubou silou jednoduchej dominancie nedá.
  Kontrolovať, nemusí znamenať primitívne deterministicky riadiť každý chĺpok, stačí významne modifikovať štatistiku celku. Krátkodobé procesy typu denno denný bordel z parlamentu publikovaný súkromnými plátkami je len umelo vyrobená clona na odvedenie pozornosti od oveľa serióznejších procesov, ktoré samozrejme potrebujú oveľa viac času než nejaké to volebné obdobie, preto tzv. volení zástupcovia nemôžu tvoriť a realizovať žiadnu koncepciu rozvoja spoločnosti, na to majú reálne podmienky len tí v zákulisi a tzv. diktátori typu Saddám a Kadáfi, o ktorých pravdoláskarské plátky vedú nekonečné nenávistne drísty, zatiaľ čo oni dokázali reálne pozdvihnúť život vo svojej krajine a tým nie len pomôcť miliónom ľudí, o čom žiaden Sereš-jugend nikdy nedokáže ani len snívať, ale zároveň zamiešať karty človeko-nenávistným zákulisným hráčom, ktorí si ten Sereš-jugend a prestitútov nepriamo platia.
  Nakoniec by som rád varoval pred najivnými a detinskými predstavami všelijakých lacných rozumbradov o tom, že dokážu len tak prekuknúť metódy zákulisia. Tie metódy boli zdokonaľované v chode tisícročí a odovzdávané z generácie na generáciu v zákulisí a rôznych pochybných spolkoch vyvolených typu iluminátov a slobodomurárov. Stoja nie len na prostej manipulácii s verejnou mienkou a lži, ale na sofistikovaných a mocných praktikách tzv. čiernej mágie. Pokiaľ človek nedosiahol takú morálnu integritu a vnútornú vnímavosť, že by dokázal vedome identifikovať tzv. egregory ako energeticko-informačné štruktúry v priestore prenikajúce do myslí ľudí (čo je technický podklad náboženstiev) a vedome do nich vstupovať a vystupovať; pokiaľ človek vlastnou skúsenosťou nepochopil, že je možné kontrolovane energizovať uržité tendencie v priestore príčin (ktorý mimochodom kvantová mechanika pozná ako De Broglieho vlny), a tým zvyšovať pravdepodobnosť istého algoritmu vývoja situácií – čiže predprogramovávať budúcnosť (v tom hrajú úlohu aj symboly); kým človek nepochopil, aký je vzťah základných kategórií videnia sveta (materialistické – „hmota, priestor a čas“ verzus širšie a pravde bližšie energia (hmota ako kategória je nepotrebná, pretože je len energiou prejavenou vďaka do nej vloženej informácie, priestor a čas sú iluzórnymi prejavmi/dôsledkami hmoty), informácia (to čo dáva energii štruktúru) a miera (veda začala až vtedy, keď človek prešiel od kvalitatívnych pochopení ku kvantitatívnym a začal všetko merať)) k reálnym možnostiam vývoja spoločnosti; kým človek nepochpil, že lož podlieha takému istému zákonu ako radioaktívny rozpad a jej premiešavaním s pravdou možno ovplyvňovať veľkosť časovej konštanty a tým polčas trvania danej lži do jej odhalenia …. dovtedy je stále na príliš nízkej úrovni, aby mohol reálne posudzovať prebiehajúce procesy v spoločnosti a zmysluplne im klásť odpor presadzovaním vlastných záujmov. Prostriedky typu peniaze, vojenská moc a rôzne nástroje masovej degradácie a genocídy sú len hrubšie a dlhodobo menej účinné nástroje zákulisia. Hrátky na vymýšľanie rôznych ekonomických modelov a zákonov, ktoré by mali všetko riešiť sú treťoradou záležitosťou, ktorá je presaditelná len ak máte v rukách reálnu moc. Demokracia neexistuje, nikdy neexistovala a z princípu nemôže existovať, pretože 1) reálnu moc vám nemôže dať niekto, kto ju nemá a ani netuší, čo to je (snáď preto majú vôl a voliť spoločný koreň?) a 2) moc nemožno niekomu dať (pretože moc tkvie v schopnostiach a miere pochopenia), moc možno niekomu len vziať ak máte na to reálne silu (voliči, skúste si to voči tým, čo vás sklamali …). Áno, stádo volov na ulici sa môže rozbehnúť a rozbiť výklady (chvíľková ilúzia moci – spomeňte si na skákajúcich na Majdane a kde sú dnes?), ale v žiadnej revolúcii nikdy nevyhrali tie voly, čo robili nepokoje, ale tí šikovní, čo ich nahuckali a mali vopred pripravený plán a schopnosti ho realizovať – viď plyšový podvod s ovcami, štrngajúcimi zvončekmi v ČSSR v 1989 a jeho predošlý nevydarený variant v 1968. Diktatúra jednotlivcov pri súčasnom počte ľudí v spoločnosti tiež neexistuje a nemôže existovať. Figúrky typu Hitler sú len panáčkovia, ktorých obetovaním sa skryje celá masa reálnych vinníkov s pred zraku verejnosti. Sú to terče pre nenávistné emócie primitívov, ktorí ničomu reálne nerozumejú, nič si poriadne nepamätajú a hodnotia veci na základe klebiet, propagandy a neschopnosti vidiet vnútornú logiku a zákonitosti jednotlivých zložiek procesov.
  Dnešné ľudstvo buďto vyvynie úsilie na zvýšenie svojej vnútornej kvality, alebo odíde na smetisko dejín v tragických a bolestných udalostiach. Súčasný ovčan sa podobá psovi, ktorý bojuje s palicou, ktorú mu podstrčili pod nos (viď dezinformačné poslanie medií a cirkus zvaný parlament) a nie s tým, kto tou palicou hýbe. Ak máte takú strašnú sebaúctu, ako sa podaktorým zdá, tak prijmite priamy pohľad do zrkadla svojho vnútra a spravte sa tej sebaúcty hodnými. Pokiaľ budete strácať čas porovnávaním si veľkosti chuja, praciek a tlamy, budete len opice v ZOO, o ktorej vedení ani len netušíte. Občas narazíte na nejaké tie mreže limitujúce vašu slobodu a hneď sa zase vrhnete späť do výbehu užiť si aspoň tú slobodu, čo zostala. Staňte sa ľudmi, zvyšok doriešime potom!

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.