NATO se chystá k útoku na Kaliningrad


V Pentagonu oznámili, že USA mají plány na zničení systému protivzdušné obrany Kaliningradské oblasti. Co to znamená? Vytváří se nebezpečná situace náhodné eskalace? Tomuto tématu se věnovali moderátoři stanice „Suť veščej FM“ Dmitrij Kulikov a Olga Podoljan se svým hostem Dmitrijem Suslovem, zástupcem ředitele Rady pro  pro zahraniční a obrannou politiku RF a Centra komplexních evropských a mezinárodních výzkumů Vysoké školy ekonomiky v Moskvě…

 

Přišla zpráva, že americký generál, jeden z vyšších velitelů amerických vojsk v Evropě prohlásil, že USA mají hotové plány na zničení systému protivzdušné obrany Kaliningradské oblasti. Nedávno na manévrech nacvičovali úder raketami s plochou dráhou letu vybavenými jadernými hlavicemi na území Ruské Federace (RF). To přesně potvrzuje naše závěry napsané ve zprávě Rady pro zahraniční politiku obranu RF*), kterou jsme už v květnu vypracovali společně s předsedou Bezpečnostní rady RF Sergejem Karaganovem, a co už několikrát poté prohlásil náměstek zamini RF Rjabkov, že hrozba, nebezpečí a riziko jaderné války a vůbec vojenského střetnutí, které přeroste v jadernou válku je velmi vysoká. A to bez ohledu na to, že politické vedení Ruska a USA spolu údajně bojovat nechtějí. Nicméně politické, mezinárodně-politické a vojensko-technické faktory vytvářejí nebezpečnou situaci neúmyslné eskalace, která může přerůst v jadernou válku.

 

Velmi nebezpečné je, že válka mezi RF a NATO, včetně jaderné, se stává jakýmsi normálně posuzovaným příběhem mezi vysoce postavenými představiteli USA a NATO, včetně vojenských. Takže to pro ně už není cosi naprosto nepřípustné, ale naprosto normální. Takže scénář jaderné války se pro ně stává už normálně posuzovaným a přijatelným. Jde o fantastické snížení prahu, možnosti použití jaderných zbraní, kdy USA vytvářejí tzv. jaderné zbraně malé síly, které nemají připustit vojenské vítězství Ruska v regionálních konfliktech, a přitom nepřistoupit k totální jaderné válce mezi oběma mocnostmi. Způsobeno je to, dle mého třemi hlavními tendencemi:

 

 1. A hlavní tendence: – Západ ztrácí svou globální hegemonii, což je pro něj příšerná politická a zahraničně-politická výzva a Západ – zejména USA, se snaží tyto pozice zachovat.
 2. Provádějí to prostřednictvím tvrdé, vzteklé konfrontace se zeměmi, které jejich hegemonii narušují – jsou to RF a ČLR. Bez ohledu na přechodně mírumilovnou rétoriku Donalda Trumpa o navrácení RF do G-8, pozvání Putina na příští její summit v USA, je strategickým kursem nepřipustit změnu RF v globální velmoc a nezávislé centrum síly – dostat RF do závislosti na USA, a to buď jejím rozdrcením, anebo její kooptací (pokud RF sama bude chtít podřízené postavení zaujmout). Právě tato nezbytnost konfrontační politiky s cílem obnovy vojenské převahy, tlačí USA, aby vystupovaly z jedné dohody po druhé a uvolňovaly si ruce pro nové závody ve zbrojení.
 3. Nebezpečné snížení kvality elit v západních zemích. O tom jsme tu už několikrát hovořili, třebaže jen v souvislosti s Brexitem, ale totéž platí o USA. Nynější politické elity na Západě si nepřičichly k velké válce. Před několika dekádami u nás i v západních zemích byli lídry „fronťáci“, pro které bylo skutečně velmi důležité nepřipuštění války. Když SSSR za Brežněva vyhlašoval cíl – boj za mír – čemuž se dnes mnozí smějí, tak to byl naprosto upřímný a správný cíl, protože – koneckonců – sám Brežněv bojoval v zákopech 2. světové války a věděl, co to velká válka je. Dnešní generace lídrů v USA znají válku z počítačových her, fantastických filmů a podle zkušeností ze svých válek (1. a 2. Irácké války, války v Jugoslávii) – tedy, že válka se vždy odehrává na cizím území, není pro USA spojena s vysokými lidskými ztrátami (i generace veteránů války ve Vietnamu odchází), že jde o válku proti jasně slabšímu protivníkovi, a že je to dokonce válka bezkontaktní…

 

Dalším faktorem je kampaň za rekonstrukci historie. Polínko si přiložil i německý Steinmeier, když v Polsku prohlásil, že USA rozdrtily nacizmus ve válce na východě i na západě. V USA je to naprosté konceptuální dogma, že vyhráli 2. světovou válku a 2x zachránili Evropu – nejdřív od nacizmu a pak od komunizmu, a zajistili Evropě bezpečnost a rozkvět. A na tomto mýtu se v mnohém drží transatlantické vztahy. Na něm vyrostlo několik generací evropských elit, které si nedovedou představit život bez USA a dnes podstatně víc Evropané než Američané podporují přítomnost USA v Evropě.

 

Skutečně se zde vytváří velmi nebezpečná situace. Můžeme hovořit o vojensko-technických faktorech, mazání hranice mezi jadernými a nejadernými zbraněmi. Mimochodem, časopis „International Interrest“, který popsal výše zmíněná cvičení úderů USA na RF, naprosto správně poznamenal, že dnešní válka není jen jaderný úder, ale vše začne tzv. hybridními operacemi – informačními operacemi, útoky proti životně důležitým spojovacím systémům, potlačení systému velení pomocí radioelektronického boje (nyní nazývaného kyberoperacemi). Současně s propagandou mezi obyvatelstvem, přesně cílenými speciálními operacemi bez použití jaderných zbraní, což teprve poté může přejít na jadernou úroveň. To je velmi nebezpečná situace.

 

Podle našeho názoru existuje reální hrozba neplánovaného jaderného střetnutí, vyvolaného nesprávným propočtem vojenské doktríny na obou stranách, nesprávného propočtu kroků stran, náhodné srážky ve vzduchu nebo na moři, včetně kyberprostoru, což v podmínkách nynějšího mazání rozdílu mezi jadernými a nejadernými zbraněmi může snadno přerůst v jadernou válku. A to tím spíš, že USA jadernou válku plánují a plánují jako pokračování konfliktu nejaderného. Především se jim v hlavách usadilo přesvědčení, že Rusko chce obsadit Pobaltí… – prohlásil to dokonce i novopečený bezpečnostní poradce prezidenta USA Robert O´Brian.

 

Co lze postavit proti těmto rizikům? – Jsou dva základní způsoby reakce:

 1. První je nikoli překonání, ale upevnění zadržování, což automaticky vylučuje odzbrojení. Epocha odzbrojení se, dle našeho názoru, zastavila jen přechodně. Navrací se konkurence velmocí, mizí pravidla této konkurence, snižuje se práh použití jaderných zbraní. To není nutné dělat symetricky, protože to by automaticky znamenalo závody ve zbrojení. Rusko dnes má k dispozici takový potenciál, a takové úspěchy ve vojensko-strategické sféře, které ji nenutí do kopírování kroků USA. Tedy, pokud se, dejme tomu, USA rozhodnou 3-5 krát posílit svůj jaderný potenciál, nemusí to dělat Rusko, protože jeho současné supermoderní zbraně umožní Rusku zničit protivníka – nezávisle na kvantitativní úrovni prostředků tohoto potenciálního protivníka. Znamená to, že se nacházíme v podstatně výhodnějších podmínkách než SSSR, který se stále snažil kvantitativně dohánět a předhánět USA a vyčerpal se.
 2. S cílem upevnění zadržování je nezbytné na doktrinální úrovni – tedy na úrovni politických prohlášení a oficiálních dokumentů – jasně ukazovat Spojeným státům, že regionální jaderná válka s Ruskem není možná, protože není možná z principu. Dnes USA plánují jadernou válku proti RF, na což je orientována vojenská strategie NATO, která, jak prohlašují, má zbavit smyslu ruskou údajnou ruskou vojenskou doktrínu eskalace kvůli deeskalaci. USA plánují regionální jadernou válku v Asii proti ČLR, ale musí jasně pochopit, že regionální jaderná válka nebude, protože zaútočí-li USA na ruské území např. z ponorek, odvetný úder bude cílen na území USA. Dnes, protože USA mohou rozmístit rakety středního a krátkého doletu v Evropě, a už vyrábějí jadernou munici menší síly, které instalují na strategické nosiče, reálně snižují práh vypuknutí jaderné války. K opětovnému pozvednutí tohoto prahu je nutné upozorňovat, že naší odpovědí bude jaderný úder na USA – a to znamená globální jadernou válku, na kterou nejsou USA připraveny.
 3. Je nutně všemožně upevňovat kanály spojení a komunikace mezi RF a USA a NATO po vojenské linii. Radu Rusko-NATO je nezbytné transformovat ve vojenské fórum, aby vojáci reálně posuzovali snížení rizik vojenských střetnutí. Nezbytné je vést s USA, a nejen s nimi jednání o strategické stabilitě v nových podmínkách, o nové filozofii a nových cestách upevňování strategické stability. Strategická situace se změnila natolik zásadně, že dřívější přístupy k zajištění strategické stability, které předpokládaly paritní snížení jen strategických jaderných arzenálů a jen dvou zemí – RF a USA, tyto přístupy už nefungují, protože se objevují stále nové prostředky vzájemného strategického poškození. Američtí generálové a strategičtí experti nikoli náhodou poznamenávají, že nynější válka bude komplexní – s kyberoperacemi, se strategickými operacemi s útoky vysoce přesných zbraní. V takové situaci snižovat jen počet strategických jaderných raket je nesmysl.
 4. Americké argumenty typu, že je nutné vystoupit ze stávajících smluv, aby bylo možné jednat s Čínou, jako neoficiálně třetí jadernou mocností, vyznívají směšně. Jestliže chtějí jednat s ČLR, tak ať jsou do jednání zahrnuti i jejich strategičtí spojenci (Británie, Francie, atd.). Taková je i pozice Ruska – do jednání o strategické bezpečnosti musí být zahrnuty všecky jaderné země, protože strategická stabilita je už dnes otázkou mnohostrannou, a to bez ohledu na to, zda USA v otázce započtení Číny lžou nebo ne. Vojensko-strategická situace byla jen bipolární pouze v období studené války. Při mnohostranném jednání bude nutné vzít v potaz skutečnost, že jaderné země jsou různé – bez toho jednání k ničemu nepovedou. Při jednáních SALT-1 a 2 se vycházelo z toho, že země mají zhruba stejné potenciály, a také, že vyčleňují stejné systémy k jejich omezení nebo snížení. Dnes to není fyzicky možné kvůli různosti systémů a různému množství těchto systémů.

 

Na druhé straně už dnes Trumpova administrativa nehovoří o nutnosti omezení jaderných zbraní, protože už nejsou přesvědčeni o své naprosté převaze v konvenčních zbraních, jak tomu bylo ještě před 10 lety. V každém případě je dnes velmi nebezpečná technická úroveň vysoce přesných zbraní a kybernetických prostředků, pomocí nichž lze paralyzovat nebo i zničit značnou část technického a lidského potenciálu napadené země.

 

Otázkou ovšem je, zda jsou USA vůbec schopny reprodukce toho obrovského arzenálu, který nahromadily. Gigantický schodek amerického státního rozpočtu a znovu se blížící hospodářská krize v USA, jakož i změna poměru sil ve světě tuto schopnost USA zpochybňují. Ona militaristická prohlášení o schopnosti USA vyhrát jakékoli závody ve zbrojení jsou bluffem a pokusem o zastrašení Ruska a Číny a jejich donucení ke kapitulaci ještě před začátkem těchto zbrojních závodů. Nejmoudřejší je přístup Ruska k této otázce: – pokud chcete závody ve zbrojení, tak prosím, závoďte sami se sebou… Rusko je nebude kopírovat, protože už má systémy schopné překonat jakýkoli systém protiraketové obrany, a v každém případě uštědřit USA pro ně nepřijatelné poškození.

 

To ale nevylučuje obecnou nebezpečnost existující situace, nezbytnost jednání o strategické stabilitě, zejména ne o snížení počtu zbraní, ale o strategické stabilitě. Tato jednání musí být orientována na odvrácení přímých vojenských střetnutí, na upřesnění pravidel chování v regionálních konfliktech, a vůbec pravidel hry ve vojenské sféře, aby nebyla nebezpečí střetnutí, aby nebyly lety bez transponderů, atd. Nutný je i velmi vážný dialog o pravidlech hry v kyberprostoru. Jen to může v dnešní komplikované době zajistit absenci horké války a horkého vojenského střetnutí mezi jadernými mocnostmi.

https://www.youtube.com/watch?v=sO17UuOQXEk                                                 06:50 až 39min.

 *)  kdo ze čtenářů se chce seznámit s celou obsáhlou zprávou (je i v anglické verzi) – viz odkaz: https://globalaffairs.ru/number/Sderzhivanie-v-novuyu-epokhu-20174

 Překlad:  190922

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

68 reakcí na NATO se chystá k útoku na Kaliningrad

 1. vonrammstein napsal:

  Velmi chvástavý článek. Typicky ruský.

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   Vone, chvástání je projev velkohubosti bez podání důkazů o tom, o čem se chvástáme. Když vemu v úvahu tu šílenou story od Gorbačovo-Jelcinovskýho Ruska až po současný stav Putinova Ruska, nepřipadá mi to až tak velkohubý chvástání. Je to prostě skutečnost, Rusáci sou zase zpět a je nutný sakra s nima počítat! Ty jejich technologie sou vo něčem jiným, než ty technologie bejvalejch medvědů, blahý paměti.

   Ale co je dle mýho mnohem víc na mokrej hadr, když čtu, že : „…že USA mají hotové plány na zničení systému protivzdušnéobrany Kaliningradské oblasti….“. Takže jak říká náš čobol:“… chuj, niekto musi byt za kokota na karnevale…“…mohl by mě tady někdo vysvětlit, proč bych měl nasakovat všem těm idiotům vod Jandy a spol., potažmo našim současným spojencům, co maj na rukou krev Iráčanů, Syřanů, Libyjců, Jugoslávců atd., atd., když přes jednoho jejich nejvyššího armádního idiota mi vzkazujou, že maj plány na zničení obrannýho systému. Chuj s nima!

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Blbíši, tady jste klepnul hřebík na hlavičku. Ano, NATO chce zničit obranný potenciál Ruska, aby ho poté mohlo ovládnout. To je zcela změněná doktrína, už nejde o zastrašování a udržení rovnováhy. Jde o zoufalou snahu končícího hegemona zvrátit vývoj.
    Ruská reakce je po poučení ze zbrojení SSSR velmi tvrdá. Odpovíme tím co máme a zničíme státy NATO za odplatu za naše zničení. Nemusí ani dodávat, co na to řekne Čína a koho po skončení bojů dorazí. Ztráty budou asymetrické, Rusko má několikanásobně méně obyvatel než země NATO a na větší ploše. Zničena bude celá Evropa a západ a východ USA. Z části přežije Kanada a střed USA. Ale moc veselo jim nebude. Velmi těžce se bojuje proti někomu, kdo je smířen s porážkou za cenu zničení soupeře.
    Současná doba je velice složitá, začíná zde působit mnoho nezávislých sil a na něco takového nejsou staří válečníci připraveni.
    Pokud nedojde ke zničující válce budou změny ve světě zcela zásadní. Velmoci si budou hlídat své blízké zájmové sféry a svět se jim bud desetiletí přizpůsobovat. USA přestanou být světovým četníkem, stáhnou se a zaměří se jen na své základní zájmy, stejně tak i Čína, Rusko, Indie, ale i Írán a Pákistán. Izrael bude ohrožen a Evropa masovou imigrací vyřazena. Pro Česko to bude znamenat přehodnocení svého postavení, možná se objeví snahy o neutralitu – mnoho dnešních ideologů proto obrátí. Konec konců, umí to dobře.
    A von, připomínáte trochu toho kluka Šiklgruberovic, myslel si totéž co vy. Pokoje nedošel.

    To se mi líbí

    • cobolik pacholik napsal:

     strejdo pises toto,co ja uz skor cujem v kostiach,proste amerika jej odjebe a povie,abo bude po nasom,abo krytky hore a fire!doba nie je zlozita strejdo,tu dobu si namiesali samy svojou nenazranostou,amerika tak moze mysliet,ale vtedy sa china primkne este viac k rusom,francia tiez,italii nezostane nic ine,reich tiez nebude vymyslat a hrdy albion,sa z neho len zdymy,israel,sion brothers su pernamentne v ohrozeni pre ten svoj vyjebany talmud,ktory kristus zmenil,ale oni nechcu nic menit,tak,aj oni mozu zacat,jim by som najmenej veril uz idu budovat svetle zitrky na zapadny jordan,zase pojde krv a cesko,ci sl;ovensko,tie sa spoja naspat a nebudu nic vyhodnocovat,budu hladat,do ktorej riti sa strcit a neutralita?podochne od hladu minimum jedna tretia holoty,kym nastartuju naspat drustva a majetky,aby sme mali aspon suchy pagac,bo neverim,ze nase kraje teraz su sebestacne v potravinach,v jednom sme sebestacny v bananoch a pravdy a lasky su plne hvozdy a buciny a aj nad tatrou je toho do ojebania,co je hlavne,ze mi sa nemame nicoho bat,zapad nam pomoze,oni si odtrhnu od ust a daju nam,ich armady vyslu bezodkladne na nasu obranu,klidne spete v pepikove,kto tomu veri,musi byt vecsi karnevalovy kokot jak ja.

     To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Odpovím Ti prastarým vtipem, kterej podle mě přesně vystihuje ruskou-a taky českou-mentalitu.
    To takhle přijede Brežněv na oficiální návštěvu do Prahy, Tahaj ho po památkách a tak a taky procházej přes tržiště Tam se Brežněv zastaví u lísek s jabkama a ptá se: Što éto? Éto jábloki, dopovídají mu. Jábloki?? Ech, u nas balšóje!
    Kousek popojdou a Brežněv se zas zastaví: I éto što?? Éto igrúši, tavárišč. Igrůši?? U nas mocna balšóje!!
    To už nevydrží prodavač, popadne bednu s melounama a povídá-Uhni, vole, nesu rybíz.

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     takhle přijede Brežněv…
     a přesně vo tom byla ta moje velkohubost, sem rád, žes pochopil i žes´to umístil do správný časový osy.

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      Ne tak docela. Ruská mentalita se od tý doby vývojem sice trochu pozměnila, ale ne v archetypální rovině.

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       nojo no, ale v tom případě Ty vo koze a já o voze, to můžem rovnou k tý Tvý aechetypální rovině rovnou přizvat mudry přes diplomacii a psychologii a stejnak se nedohodneme, protože to na vlastní kůži zažitý s ruskou mentalitou je v nás jak v koze, to nám nikdo nevodpárá (a možná, že je to tak dobře, nevím).

       Jenže vono to bylo o konkrétnu hrochova překladu a tam si jel moc po povrchu v zažitých stereotypech a s tím já holt nesouhlasil, tak sem Ti to prostě napsal musel, místo Tobě běžně dávaných záporných palců.

       To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        V pohodě. Stojím pevně na obou zadních, protože znám dost Rusů a vím, že jejich mentalita s tím velkohubým článkem koresponduje. Nemám jim to za zlý. Jenom vidím realitu jinak.

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        jo, to tvrdí i moje kámoška, která si, tomu nebudeš věřit, dokonce vzala jednoho Rusáka, když studovala stomatologii v SSSR, blahý paměti. Tak asi budeš mít pravdu v tý symbolický rovině.
        Asi ten ruskej svéráz vidím měkčeji, podobně jako čočka filmový kamery filmů o ruským rybolovu a teď si už nevzpomenu, o jakým svérázu byl ten druhej film.

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        už sem si to našel, jedná se o:
        Svéráz národního lovu a Svéráz národního rybolovu .
        Doporučuju

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Znám ty filmy oba, baví mě a mám je v archivu. Ale to je jenom jeden aspekt široký ruský duše. Druhej je třeba „Jdi a dívej se“.

        To se mi líbí

       • Minorita napsal:

        Velkohubý článek Vone ? To jako vážně, i přes desetiletí provokací, okopávání kotníků, podrazů, pošklebků, arogance, vytahování se ze strany „demokratů nejkovanějších“ ??? Já zase vidím až příliš velkou porci trpělivosti, jež se lehce dala v minulosti zaměnit se submisivitou. Doslova kdokoli si bez mrknutí kopne, i švábi, kteří nestojí ani za ohnání se.
        Samozřejmě, že si o to více vyskakují ex post hrdinsky kryti Velkým bratrem, jenž žvaní poslední dekády provokující věci jak na běžícím pásu.
        Tedy v masivním mezinárodním mocensko-mediálně-politickém lynči je vcelku oprávněný pocit až přesvědčení, že „jsem sám proti všem“ ( a ono to tak je, v Ruských dějinách ne poprvé ) . K smíchu jsou trpaslíci jako my, když jim vyhrožujeme, poučujeme, školíme, atd., ač vlastně včera mnohým nekoukaly z jejich zadku ani podpatky… To je hrdinství, panečku …
        Nebo snad odsuzujete schopnost syrově zobrazit „zábavu a obohacení“ osvoboditelských jednotek wermachtu+SS(mnohonárodnostní)+spojenců ??? Chápu, že totální válka, naprosto bezohledné vybíjení původního obyvatelstva slovanské řasy Vás nechává klidným – vždyť to byli přece bolševici, ne ? Tak proč si nezařádit tak, že po „mejdanu“ domělí mrtví ještě dva dny hýbou zeminou, pod níž jsou pohřbeni…
        Děla se tam nepředstavitelná zvěrstva v nepředstavitelném rozsahu, která opravňovaly Rusy v případě vítězství nejen Germány úplně vyhladit … Což si mnozí potrefení velice dobře uvědomují – na rozdíl od proradných salónních spratků made in Czechoslovakia.
        Vysrat se na nás měli …
        Jsme opravdu zrádná, proradná svoloč, úplatná prospěchářská lůza schopná prodat vlastní matku vlastnímu katovi … Posledních 30 let jsou toho plny…
        Wauuu, zrovna v jednom dokumentu, oslavující britské tradiční podrazáky, bez skurpulí lžou o údajném sovětském podrazu s onou smlouvou o neútočení prý právě na brity, kteří prý už tehdy otočily v přístupu k onomu malíři … K popukání, klasická anglosaská vzpupná lež a drzost …
        Celá století se snaží je zničit jak ze západu, tak z východu, stejně jako z jihu, jejich dějiny jsou plné krve, která by nebýt jich ( geograficky ) , tak s velkou pravděpodobností stříká z nás …
        Ale při vědomí toho všeho jsme klasicky „evropský progresivní“, nebo-li – je to horda arogantnímu opic, že …

        To se mi líbí

  • Laco G. Mlynář napsal:

   V politologické části své důchodcovské knihovny mám 3 knihy Zbigniewa Brzezinského. Brzezinski už není, ale byl velmi respektovaným poradcem několika USáckých prezidentů, mimochodem jeho manželka se jmenuje Emilie Benešová Brzezinski, praneteř Edwarda Beneše a výborná sochařka (jeden dřevěný objekt má vystaven před Muzeem Kampa). Na díle a myšlení Brzezinského je vidět USácko-polské chvastounství a nerealističnost myšlení non plus ultra.
   Zejména ve Velké šachovnici (1997) se Rusku přímo velkohubě vysmívá, pokud Rusko vůbec zmiňuje jako ke zmínce hodnou entitu a jestli někoho trochu v knize respektuje, tak ČLR. O EU píše, že bude dobré, když si nezaloží svoji evropskou armádu. No nabob. Ve Volbě (2004) píše trochu realističtěji pokud jde o porovnání sil protivníků USáka, ale pořád si myslí, že to USák zvládne vlídným vůdcovstvím.
   Potom ještě napsal 2 knihy, než natáhl brka, Druhá šance (2007) o krizi americké supermoci a Amerika a svět (2008).
   Jak se na Rusko dívali ničemové z NATO, viz projev Putina na bezpečnostní konferenci v únoru 2007 https://www.youtube.com/watch?v=wHlv7ead3mU . Oni se mu jednoduše smáli, viz. záběry do publika. A on po nich chtěl jediné, aby Rusko brali jako partnera. Uběhlo 12 let a zmrzl jim úsměv na namyšlených ksichtech. Jestli tu byl a je někdo chvastoun, tak to byl a je vůči Rusku Západ.
   Dnes Západ ví, že bez Ruska nevyřeší žádný velký světový problém (Trump) a pokud si nějaký USácký chvastounský maršálek myslí (jsem si jist, že v reálu ne, protože jejich strategické hry na počítačích jim určitě dávají reálné výsledky), že povede lokální jadernou válku s Ruskem, tak mu správně v článku odpovídají, zkuste jedinou jadernou nálož a máte Ameriku posetou jadernými výbuchy.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    Laco, však maj ještě dalšího devadesátišestiletýho holubičího našeptávače, Henryho Kissingera, ten se jim taky povedl!

    To se mi líbí

    • Josef K. napsal:

     Když můj diskusní příspěvek je ohodnocen mnoha palci dolů, je mi to srdečně jedno, nepotřebuji, aby se mnou každý souhlasil. Obzvlášť, když srozumitelně napíše, s čím konkrétně nesouhlasí. Potom mohu svůj názor obhajovat. Nyní ale nevidím nějakou polemiku s příspěvkem Laca G. Mlynáře a s reakcí blbiše na něj. Přesto má Laco náhle 20 palců dolů a blbiš 19, aniž by někdo napsal, s čím nesouhlasí. To sem chodí tolik hňupů?

     To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      nechodí, Bavor tvrdí, že prej holubí letka, tak to vysvětlení prostě beru (sice přesně nevím co je, ale živě si umím představit, co po ní všude zůstává a tak mi to přirovnání přijde dost k věci, když sem ta peruť zavítá!) a … a tak to hoďte za hlavu

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       … a nebo je tady vopravdu tolik znalců, který něco (málo) ví o úloze Brzezinského i o úloze Kissingera v rámci „administrativy“ USA. Ale to silně pochybuju, Pepo, protože ve výsledku dělaly a dělaj USA to co dělaly a dělaj, takže přínos obou pánů je pro mnohé (i znalce), abych tak řekl pravdu, zastřen, no a tak se tedy tady palcuje palec-nepalec.

       To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       To sice netvrdím já, ale souhlasím s tím tvrzením

       To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        A propos, když sme u toho palcování, lajkování a čeho všeho co netuším. Vím sice vachrlatě co je BLOGER, ale když vidím ty IN vysmátý zážitkový tváře, třeba tyhle zvlášť propečený:

        který vo sobě navíc tvrděj, že jsou blogeři/blogerky (rozuměj, že to maj jako svý povolání) … tak mi řekněte, CO, nebo KDO živí ty blogery?
        Představuju si to tak, že nějakej pacholek má vodněkud moc peněz a když najde (nebo si udělá) druhýho pacholka, kterej je schopen vést blog, jako třeba to Tarasem správně nazvaný šukací oddělení na Novinkách, který třeba radí mý stále ještě ženě, aby to místo teplý večeře na mě zkusila třeba tímhle:
        1. Dotýkejte se ho před kamarády
        2. Pořiďte pár sexy obrázků
        3. Šeptejte mu chlípnosti
        4. Zabrnkejte na jeho tajné sny
        5. Zahrajte si hru bez kalhotek
        a k těm idiotskejm radám ještě ten druhej pacholek něco připíše, co si ten první pacholek přeje, tak za to ten první pacholek pošle tomu druhýmu pacholkovi nějakou apanáž, která ho opravňuje tvrdit, že se tím pacholstvím živí? Je to tak, nebo v tom mám výraznej hokej?

        To se mi líbí

       • Ahele napsal:

        Není to tak blbíši. Je to nějak takhle
        https://www.semor.cz/blog-umisteni-ppc-reklamy-na-vas-web-ci-blog-5884.html
        a přes ty reklamy umístěné na vašem blogu (pokud si ho zřídíte) vám budou vydělávat i kdybyste sám psal blbosti. Bude ovšem záležet na tom koho a hlavně kolik příchozích budou zajímat a kolik jich tím pádem uvidí ty reklamy u vás umístěné.

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        … copak blbosti mi nedělaj vůbec žádný potíže, teď aby je taky někdo viděl, žejo? Asi se spojím s Bavorem a začnem vydělávat. Já blbosti a Bavor se postará o koukání přes reklamy na mě. Je to tak dobře?

        To se mi líbí

       • Ahele napsal:

        Blbosti nejsou nutnou podmínkou. Třeba najdete mezeru na trhu blogů a přijdete na něco převratného co přiláká příchozí. I když ………pokud se znovu podíváte na vloženou fotku, tak vlastně škoda namáhat mozek přespříliš dnes zabírá zřejmě každá kravina. Tedy záleží na cílové skupině. Aniž bych vás však chtěla podceňovat, ale myslím, že u mladých a inteligentních pouze vaše selfíčko nezabere. 🙂

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        Ahelko, byl jsem k Vám dosud moc jemnej, žejo? Ale s tím selfíčkem s Vámi končím. Je vidět, že ani náznakem nevíte, co byste měla vědět už z dětských knížek o kráse nesmírný a to je v porovnání se mnou hodně, hodně „při zdi“. No nic, naštvala ste mě, né že né, du na večeři, bude-li a poptám se všech přítomných, zda se něco od ranního podívání se do zrcadla nezměnilo!

        To se mi líbí

   • Laco G. Mlynář napsal:

    Vzkaz pro holubičí skvadru, vaše palcování je mi u prdele.

    To se mi líbí

  • tata napsal:

   Mínus jsem nedal ale reaguji ,škoda že ani tak jinak chytrý člověk nepřekročí stín svého fanatismu protože jádro ,,pudla,, je vtom že po jaderné válce nebude vítěze otázka je ,jestli to neroztrhne zeměkouli.Je uplně nepodstatné jestli se chvástají,podle ukázek jejich zbraní co píšou zahraniční pozorovatelé to až podle mě chvástání není,spíš by soudného člověka mělo zarazit že tak vrcholní představitelé USA vubec o tomto spekulují

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    člověk se ani pořádně nevyspí a holubí letka to tu pořádně zase..! Nic jinýho bych v tom, tato, neviděl

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Přilétla a zase odlétne, není třeba si z toho dělat hlavu. Pořád je to lepší než kdyby Pán prostoru zrušil hodnocení. Je to takový dobrý zvyk.

     To se mi líbí

    • tata napsal:

     blbíši nějak Vaší reakci nerozumím,to o minusu byl nepodstatný uvod,jestli si pamatujete vždy sem to oznamoval.Vmé reakci to bylo to nepodstatné,co mě zaráží ale že tak chytrý člověk řeší vtom článku naprosto nepodstatnou jako chvastání ale že si nevšímá toho hlavního jako je atomový konflikt,no asi jako v peliškách hold je to USA

     To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      Ano nerozumíte. A třeba taky proto, že to co Vy pokládáte za podstatný je tady u Bavora kmenovým jasný a co hůř, tato, už dávno!
      Může to bejt i tím, že sme už dál, než si myslíte, proto diskutujeme možná z Vašeho pohledu o nepodstatných věcech, jako třeba o chvátavosti a stylu, jakým nás ti idioti zpracovávají, nebo lépe, si myslej, že nás zpracovávají. Třeba o tom, že nejvyšší představitel USarmády si dovoluje před náma velkohubě žvanit a přitom ve svým válečným mozečku není schopen ani rozlišit, co je i našim prvňákům na ZDŠ zcela jasný = rozdíl v pojmech obranný a útočný. No a vo tom je ta dnešní diskuse, nikoli o důsledku atomových konfliktů, který sou schopný rozmetat celou zeměkouli, jak správně píšete. Váš příspěvek byl potvrzením diskutovaného, co tam bylo navíc, byly ty záporný palce, tak sem si je dovolil označit jako nepodstatný vzhledem nás navštívené holubičí letce. Jestli to tak, tato, stačí?

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       chvástavosti

       To se mi líbí

      • tata napsal:

       No mijíme se,protože já v reakci neřešil kde JSTE jako celek,ale pozastavil jsem se na jen nad reakcí RITÍŘE.NIC VÍC NIC MÍN…Nezlobte se když budu reagovat na to co jste mi odpověděl naposled,no zřejmě nepochopím jestli někoho zajímá chvástavost a vy to vysvětlujete že VY už jste dál …….na to mi napadá vtip….babička vypovídá u soudu jako svědkyně,povídá oni tam mr..li,soudce ji napomene snad souložili,ona na to dobře ale stejně si myslím že mr..li no nic

       To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       No vidíte, tato, i v tomhle jste, dle mého názoru, zcela vedle. Ve svém úvodním příspěvku jste se pozastavil nad dvěma vonovými, zcela krátkými, větami a jak i nyní potvrzujete, odvodil jste si z nich pro sebe další nehezký vlastnosti rytíře, kterými jste tradičně zatížen. Přičemž bych Vás přece jen upozornil, že Von v těch dvou krátkých úvodních větách nic nerozebírá ani neanalyzuje, abyste si z toho mohl odvozovat dost ujetý závěr o vonově fanatismu!!! Von nenapsal nic jiného, než:“ Velmi chvástavý článek. Typicky ruský “ Zatímco já s ním nesouhlasil z pohledu obsahu hrochem přeloženého, von zase z pohledu stylu, jakým ruská strana komentovala to, co komentovala. To mi však ihned došlo z další výměny písmenek mezi mnou a vonem. Nemusíte souhlasit, tato, ale mě jeho vysvětlení postačilo a v lecčems mu dávám na základě mých osobních zkušeností s Rusáky za pravdu.

       A teď v otázce proč si stále myslím, že jsem oproti Vám dál. Pokud byste si přečetl „doobjasňovací“ diskusi mezi vonem a mnou, zjistil byste, že vonovy dvě kraťoučké věty byly vztaženy POUZE k „typicky ruskému“ stylu onoho chvástavého článku , na což má von samozřejmě právo=jako každý tady u Bavora! Dále bych vás upozornil, že jeho dvě věty napsal spíše v archetypální rovině (přeložil bych to spíše jako symbolické, nebo obecně vžité , ale ten výklad nechám jiným) a aby i blbíšovi bylo jasno, tak mu von závdavkem přidal melouny coby rybíz a dokonce jmenoval Brežněva coby symbol rusácké chvástavosti, mohu-li to tak dovysvětlit. Pro mě si ten závdavek mohl odpustit, ale teď z Vaší reakce vidím, že nemohl, i když to bylo vonovi prdlajs platný.

       Už chápete, proč si dovoluji tvrdit, že jsem dál než Vy, když si, na rozdíl ode mě, z toho ponecháváte, “…že tak jinak chytrý člověk nepřekročí stín svého fanatismu„? Toto, tato, je názorná ukázka světa kolem nás, kdy k sobě přistupujeme předem předpojatí, neposloucháme se, nikdo z nás není ochotný se nad sebou samým zamyslet!

       Ale to je velká škoda … (to tvrdím s tím vědomím, že s vonem je to tady někdy těžké!)

       To se mi líbí

       • tata napsal:

        MYSLÍM že to zde dost často prokazoval a prokazuje,vždy je to uhel pohledu.klidně si myslete že jste dál,dávno mě přestalo bavit se vlastně dohadovat o něčem co vždy bude uhel pohledu.A na VÁS reaguji že vím že přesto máme ten uhel pohledu dost rozdílný si VÁS VAŽÍM , jINAK mě dávno přestalo bavit obhajovat svůj pohled,toto byla zase po dlouhé době vyjímka…tím zase se stahuji

        To se mi líbí

  • Josef K. napsal:

   Já článek za chvástání nepovažuji. A dokonce považuji chvástání za typicky americké chování, ne ruské. Co ale vidím jako zajímavé je, že u vašich názorů, se kterými bez výhrad souhlasím, máte často palce dolů a teď je tomu většinově naopak.

   To se mi líbí

   • Minorita napsal:

    Samozřejmě, naprosto jednoznačně jsou ( minimálně od r.1900 do dnes, respektive především v posledních 30-ti letech doslova nehorázným způsobem ) „zástupci“ nejmenované spřátelené mocnosti za louží 😉 …
    To, co si dovolí pustit do světa jejich potentáti, naprosto bez skurpulí ať už formou tiskovky, nebo prohlášení, projevů, článků, publikací, knih, jsou čím dál častěji nehoráznosti skandálních rozměrů, kdy i náckovská „tvorba“ z minulosti se cudně krčí v koutě co by trapný, stydlivý a vyměklý sirota.
    Nebo-li krátce – tolik odporné arogance, vyhrožování, zastrašování, vydírání, a vůbec obecného chvastounství ani zdaleka nedosahovali skopčáci za dob budování jisté tisícileté říše – tito se chovají, jako by to měli NAVĚKY …
    Nemohu pojmout, asi na to nemám buňky, jak je možné, že mají tak rozsáhlý fanclub – veřejný i skrytý, jak je vůbec možné, že se mnozí z nich vůbec dostanou s tím svým štvaním vůbec do médií, které ty zvratky jako poslušný ratlík šíří dál …

    To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    To je místní folklór. Když napíšu, že je voda mokrá, mám minimálně pět minusů jistejch.
    Tahle nálož plusů bude asi opravdu dílem „holubí letky“, ačkoliv nemám nejmenší tušení, co to je.

    To se mi líbí

 2. cobolik pacholik napsal:

  ja precital,len nazov,potom prispevky, a teraz jak expert si zajebem tu svoj zjeb,co by ja nechcel mat,znicit,podrobit si,ohnut kazdeho,tak jak amerika,tak rusia bez najmensieho pardonu ma vsetky strategicke zakladne,letiska,priehrady,elektrarne a satelity naprogramovane vo svojich pocitacoch a jak v traktarove,tak u strejcka toma tam sedia dostojnici 365 dni v roku bez prestania a cakaju na rozkaz,aby to,co kazdy si sebou isty,obratit v prach,ale ta istota,to jak vyhra v loterii, bo jadrove raketky na 3 krat poistene,myslim,ze ani atomovy reaktor,tak nie je isteny,poniektore casti,ale aj tam neni iste,ci to zabere v raketach na isto,ci to stihne,nemienim citat ani riadok,nie ,ze z ruska,moze byt aj od nas z burakova,bo jebem,ja jak za kokota na karnevale tu,automaticky viem,ze to len dristanie o nicom na dva strany,bo realita to,co jak expert pisem,co kazdy,kto gramotny to vie,taky kchodlovsky by to podal specialne a ja podal lidovo po lopate,bo lopatak som odjakziva a tak aj zdochnem a vobec mi to nevadi.
  teraz k starej krabici,ktory na druhy mesiac na vyrocie nasho kraju bude spat v hamaku vonku,kurva to borec nad borcov,to maly boh u mna,ale k veci sluchaj a citaj co pise kokot z karnavalu,rusko 1000 rokov nikto nedojebal,kus pukli dvere u nich,ale ked sa spamatal,vzdy tym,co jeho dvere chceli vyvazit,tak ich rozkopol na prach,pamataj krabice,co ruda zare pise,za najhorsich casov,jelcina,ked rusko obor na hlinenych nohahch ich arzenal jadrovy myslim,bol vzdy v spickovom stave,umre polovicka rusie z hladu,ale toto bude jak z cukru a proc,bo taky su,proste ich zivot naucil za tie storocia,rusi nijaka bohorodicka ruska,tiez maju svoje zaujmy,ale teraz ich slucham tak,jak som sluchal zapad pred 37 rokmi a zapad slucham tak,jak som sluchal rusov vtedy,dost mi to hlavu prebija,bo uz roky to tak u mna je a kurva vzdy sa pytam sam seba,ci som sa nemzmylil,ale zatim nisa sport mi ukazuje,ze nee.a tu som ti vysvetlil,ze rusky armadny idiot to nedrista,bo oni nemaju vo zvyku robit zo seba kokotov na takej urovni,oni len ich system obratia v prach a potom armadny kokot im povie myslim rusky,ze nech viacej nejebu do nich,bo im rozjebu vsetko aj s bielym domom a canyon dokopy,hej a zo mna sa tiez zdymy,elektrren jadrova odomna vzdusna cara 10 km a to vykurvene city hodinu cesty.neboj pepikovo nebudu bombardovat,tam sa boja, ta army a jej vyzbroj,coboslka jak by smet to neobrania okresne mesto s 20000 ludmi do obedu…bo nase kraje su chuj vo svete,predtym,to sme boli zamiereny,myslim jak som sluzil soc.vlasti,ale teraz?sak sam vidis a vies… a hej neviem,ci nemas nejake oktany,bo nie vzdy tak pises,aby si klial,myslim,ze das do zily a utlmuje tvoje dobre stranky a stava sa z teba hulvat jak ja.

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   1)
   … ze nee.a tu som ti vysvetlil,ze rusky armadny idiot to nedrista,bo oni nemaju vo zvyku robit zo seba kokotov
   musíš číst pozorněji, čobole, napsal sem, že drista USA nejvyšší armadny idiot
   2)
   letos na Den republiky nemohu spát v lese v hamace, čobole, chytly mě záda a bolí to jak ďas, bohužel. Ale syn s vnučkama de, holky už maj připravenej stan!

   To se mi líbí

 3. Slim napsal:

  OT, ale docela důležité
  Hop a je tu … IMPEACHMENT !

  https://www.denik.cz/ze_sveta/impeachment-na-obzoru-snemovna-reprezentantu-usa-zahaji-kroky-k-sesazeni-trumpa-20190925.html#utm_content=freshnews&utm_term=impeachment&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

  Co se nepovedlo Muellerově zprávě, přichází teď v nové, avšak obdobné aféře. Nancy Pelosiová se bránila, nevěří zjevně na účinnost, ale pak už nešlo odolávat. Sněmovna Reprezentantů zahájí vyšetřování a pak musí odhlasovat předání vyšetřování Senátu. K tomu stačí prostá většina, pokud se dobře pamatuju, takže to by mohlo projít, Demokrati jí ve Sněmovně mají. Ovšem v Senátu je třeba 2/3, většina, takže je konečné schválení a odvolání prezidenta není pravděpodobné. Jak to ale zapůsobí rok před volbama toť otázka. Je to dvojsečné… může to !očištěnému“ pomoct, ale při vyšetřování mohou taky vypadnout kostlivci ze skříní.

  https://slate.com/news-and-politics/2019/09/impeachment-process-remove-president-from-office-guide.html

  Dějiny impíče v Americe jsou zajímavé. Byl veden proti Andrewu Johnsonovi v r. 1868, to bylo v období rekonstrukce po občanské válce; v Senátu ho zachránil jediný hlas.
  Richard Nixon odstoupil raději sám v r. 1974, když zahájení procesu jen hrozilo.
  A Billa Clintona v r. 1999 taky nakonec podržel Senát. Ta dvoutřetinová podmínka je hodně silná, ovšem impíč vám politické body většinou nepřidá. Rozhodně nic příjemného.

  To se mi líbí

  • Josef K. napsal:

   Můj názor je, že se Demokraté tímto postupem zaslouží o znovuzvolení Trumpa.

   To se mi líbí

  • LB napsal:

   Slime, díky za ten druhý odkaz, je to skvělé shrnutí složité procedury!
   Politický dopad může být dvousečný, přesně jak říkáte: objeví se noví kostlivci, anebo taky naopak to Tr. posílí. Jak si myslí pan JK.

   Dneska je, zdá se mi asi hodně brzo na nějaký pevný názor, všechno teprv začíná

   To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Ano Slime, je to překvapivá zpráva ( pro detailní pozorovatele + příznivce Hitlery, pardon Hillary C. možná ne 😉 ), páč mediální lynč+šílenství okolo možného odvolání Trumpa, pro standartně seznámeného, dočasně vychladlo s „neúspěchem“ pokusu prvního. Ovšem koukám, že aktivisté bez času na oddych ( především pro veřejnost a zbytek planety ) zkouší další nástřel – což znovu znamená typické us mediální bombardování jmenované persony, nechutné ataky všech a všeho druhu, přičemž onen jedinec bude „americky“ poprávu roztrhán koňmo za to, že jeho babička měla ruského souseda …
   Čekejte, že bude opět v parku řádně …
   Mám ten silný dojem, že si jistá vrstva v US připravuje finální personální obsazení pro spuštění válečného dobrodružství s Rusy …
   Kolik Kolářů za tou louží asi je, a není ten protekční spratek z Dejvic nakonec ještě nekňuba ve srovnání s fanatickým politickým zaoceánským hnojem ????
   Denně ten stát za louží naplňuje vrchovatě smysl glosy: a ani o vteřinu déle …

   To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     Kdepak, záštita „svobodného světa a svobody vůbec“, země, kde za osobní svobody a ústavní dodatky o svobodě slova protestují i mravenci 😁😉 … Kovaní demokraté, vyspělá společnost, svobodná media co OPRAVDU NIC NEZAMLČÍ, samoočistný společenský systém progresivní stejně jako ničím neregulovaný trh ( již dávno kánonizováno ) , neustálý tlak na dodržování lidských práv podpořený trhem bez přívlastku , jenž zamezuje zneužití masmédií, prostě IDYLA …
     Pane domácí, to byl buď rusácký šotek, terorista, nebo sabotér hacker proniknuvší do vnitřní datové sítě CNN 😱😁… JE BY TO URČITĚ ANI NENAPADLO … 🏦🗽📷📺🎥💲🇺🇸

     To se mi líbí

 4. Rosťa napsal:

  Jeden schopný bojovník, třeba takový Stallone, porazí bez problému jakoukoliv armádu. I tu z RF. V Holyvúdu na toto téma natočili mraky filmů, tak to musí být pravda. A já tomu věřím, stejně jako většina Američanů. Sednu si ke komplu a budu to pečlivě sledovat v přímém přenosu. Třeba koupí vysílací práva i ČT, to by bylo úplně nejlepší. Koupím popkorn, kokakolu a budu fandit těm našim. Už se těším.

  To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Kdyby jen Rambo ( ten bude dislokován zároveň na 2fronty – vietnamsko – čínské bojiště + Blízký Východ ), dále je tu Capitain Amerika, Superman, Batman, Robin,Catwoman, Hulk, Green Later, A-Team, MacGyver, Walker Texas ranger, etc…
   Kdo by odolal … 😱 …
   Nota s Emou nám to v přímém přenosu vysvětlí … 👍

   To se mi líbí

   • Minorita napsal:

    Ach, mělo být: Nora s Emmou … Omlouvám se …

    To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    To už by byla zbytečná přesila, stačí ten Rambo. Kdyby se tak připlížil ke Kremlu ( jak on to umí ) a tím svým lukem vystřelil šíp s atomovou hlavicí, to by byl šrumec. To by Putin s Medvěděvem nestačili počítat schody a už to vidím, jak Šojgu vystrkuje bílý lajntuch z okna. A Noru nebrat, je mně z ní blivno. Ema Kyška je sice taky blbá, ale aspoň se dá na ni dívat.

    To se mi líbí

    • Minorita napsal:

     To je fakt, všechny fronty zvládne Rambo obchvatem sám, jen prosím, zda mu může Walker Texas ranger doručit další šípy, munici a také pořádného Burgera z Mekáče, ať ti rusácký sedláci viděj, jak kvalitně a rychle baští emerickej hrdina 😉 …
     Když ona je Nora tak zapálená ( nemyslím tím její nazrzlý přeliv … ) 😁 …

     To se mi líbí

     • Rosťa napsal:

      S tím Mekáčem nesouhlasím, protože to by byla nedovolená podpora.

      To se mi líbí

     • oh napsal:

      Není třeba. Rambo nosí v kapse muniční fabriku. A když Cordell Walker v Dallasu kopem s otočkou trefí místní mekáč, tak se ta chatrč okamžitě přesune na Rudé náměstí, přímo naproti chrámu Vasila Blaženého. 🙂

      To se mi líbí

  • b napsal:

   mě zaujalo:
   „Rád bych něco řekl palestinským žebrákům, kteří … . Jste naprostými vyvrheli. Ten kdo uráží našeho prezidenta, uráží nás všechny.“

   … no jó – Arabové, ale jestli vono to nemá i přesah trochu dál, třeba do ČR? Jen nám tady chybí to arabský „přes držku“, vona by to „vyřešení přírodou“ takovým polčákům a spol. ihned došlo, žejo?

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.