Novinky z prastarej histórie (2019-09)


Niekoľko zaujímavých nových správ z portálu Ancient Origins.

Prekvapujúci nález posunul vek Tróje najmenej do roku 3500 p. n. l.

Čitateľom je pravdepodobne známy príbeh objaviteľa Tróje – amatéra Heinricha Schliemanna, pred ktorým si celý odborný svet myslel, že Homérova Trója bola len bájne mesto a nikdy skutočne neexistovalo. Trójska vojna, ktorú Homér opísal v Iliade, sa odohrala okolo roku 1200 p. n. l. No odborní archeológovia, ktorí sa venovali vykopávkam po Schliemannovi, roztriedili nálezy najmenej do 10 historických vrstiev a najstaršia pochádzala až z roku 2900 p. n. l., čo vznik Tróje posúvalo až do doby bronzovej a jednotlivé kultúrne vrstvy dokladali kontinuitu osídlenia, s obdobiami boomu a úpadku, až do obdobia Byzantského impéria.

Najnovšie objavy však zistili ešte hlbšiu kultúrnu vrstvu, ktorú archeológovia datujú ešte o 600 rokov skôr, než sa doteraz predpokladalo. V tejto najstaršej vrstve zatiaľ našli zvyšky ohnísk, drevené trámy a hrnčiarske výrobky. Výskumníci si sľubujú, že sa dozvedia veľa nového nielen o Tróji, ale o celkových pomeroch okolo Stredozemného mora v dobe bronzovej. Plánujú sa tu použiť aj nové metódy molekulárnej archeológie. Ide nielen o skúmanie DNA v organických zvyškoch, ale aj o skúmanie nálezov na molekulárnej úrovni. Tieto nové smery pravdepodobne prinesú do archeológie viac objektivity a presných údajov a archeológia sa už nebude natoľko opierať o expertné subjektívne posudky.

 

Prví Američania zrejme prišli po mori už pred 15 000 rokmi

Ďalšia dnešná novinka je ešte prekvapujúcejšia a siaha do ešte skoršieho obdobia v histórii. V odľahlých končinách na západe štátu Idaho na brehoch rieky Columbia, na mieste s názvom Cooper’s Ferry objavili výskumníci z Oregonskej štátnej univerzity doteraz najstaršie stopy ľudského osídlenia v Amerike. Profesor Davis na tomto mieste robil prieskum už ako doktorand pred viac ako 20 rokmi a našiel mnoho kamenných nástrojov, ktoré sa javili ako veľmi staré. Najnovšie výskumy objavili dielňu na nástroje z doby kamennej a aj zvieracie kosti so stopami týchto nástrojov. Výskumníci mali šťastie, že nad nálezmi objavili vrstvu so stopami drevného uhlia, ktoré mohli datovať rádiokarbónovou metódou a dostali údaj 14 000 rokov, čo znamená, že nástroje sú ešte staršie.

O osídľovaní Ameriky sme sa ešte my koncom 20. storočia učili, že prvé vlny prebiehali po ľadovom moste v Beringovej úžine niekedy pred 12 500 až 10 000 rokmi. Tejto skupine ľudí sa medzi vedcami hovorí kultúra Clovis, podľa náleziska, kde boli prvý raz objavené ich typické kamenné nástroje. Nové nálezy sú nielen podstatne staršie, ale sa aj odlišujú od nástrojov Clovis technológiou výroby. Porovnávacími metódami sa najpodobnejšie kamenné nástroje našli na japonskom ostrove Hokkaidó, no vedci upozorňujú, že ide len o indície a bude treba nájsť ešte mnoho ďalších stôp, ktoré objasnia príchod prvých ľudí do Ameriky. V tomto období totiž ešte boli Ázia a Amerika oddelené morskou úžinou a ľudia pravdepodobne museli časť cesty prekonať po mori. Osídľovanie Ameriky teda mohlo byť podstatne komplikovanejšie ako naše doterajšie predstavy.

 

Grécki stavitelia chrámov používali žeriav oveľa skôr, ako sme si doteraz mysleli

Aj tretia dnešná novinka posúva hranice historického poznania ďalej do minulosti. Profesor Alessandro Pierattini z Univerzity Notre Dame sa dlho venuje skúmaniu technológie stavieb antických chrámov. Analýzou zárezov vo veľkých kamenných blokov chrámov v Isthmii a Korinte, z ktorých boli vystavané veľké antické stavby a z ktorých mnohé majú hmotnosť niekoľko stoviek kilogramov, priniesol dôkazy, že tieto zárezy boli primárne určené na manipuláciu s kamennými blokmi pomocou lán a na páke založených zdvíhacích konštrukciách – predchodcoch žeriavov.

Kľúčom k novému objavu boli rovnobežné kamenné zárezy na veľkých kamenných blokoch, o ktorých sa doteraz verilo, že boli určené len na nakladanie a vykladanie týchto blokov na vozy a lode. Pierattini však argumentuje, že toto vysvetlenie ignoruje nutnosť dopraviť bloky na určené miesto priamo na stavbe. Okrem toho poukazuje na vyspelú schopnosť Korinťanov, skvelých moreplavcov, stavať lode. Korinťania preto poznali možnosti pomocou rôznych konštrukcií presmerovať a kumulovať sily.  Pierattini sa preto domnieva, že stavbári bloky dvíhali pomocou lán a pomocou pák ich pri manipulácii a spúšťaní usmernili tak, aby ich položili presne vedľa susedného bloku, ktorý už ležal na mieste. Je to podobná technika, akú používali Egypťania pri spúšťaní sarkofágov do pohrebných komôr pyramíd.

Ta tieto objavy nadväzuje aj Ashley Cowie vydaním zaujímavej knižky A Twist in Time. Upozorňuje na to, že hoci sa pri týchto popisoch veľmi často hovorí o dvíhaní ťažkých bremien pomocou žeriavov, pák a lán, samotné laná sa tu spomínajú len ako druhoradá pomôcka. Vo svojej knižke však Cowie pojednáva o tom, že laná sú podstatne staršia pomôcka ako akýkoľvek iný nástroj. Popisuje v nej mnohé spôsoby dávnovekej výroby lán a tvrdí, že lano slúžilo ľuďom mnoho storočí skôr, než dokázali sekať kamene na veľké bloky.

Zaujímavým doplnkom je aj ukážka z asýrskeho reliéfu z 9. storočia p. n. l. z Ašurnasirpalovho paláca v Nimrude, na ktorom je pod ramenom lukostrelca zreteľne zobrazená kladka, na ktorej je prevlečené lano (obrázok vyššie).

 

Pokračuje stavba monumentu slávneho náčelníka Lakotov

 

Pred mnohými rokmi sa hrdých potomkov víťazov od Little Bighorn na citlivom mieste dotklo vybudovanie monumentálneho súsošia amerických prezidentov na Mount Rushmore. Niekoľko náčelníkov Lakotov v 30-tych rokoch minulého storočia navštívilo sochára Gutzona Borgluma, ktorý bol autorom Mount Rushmore, a zadali mu objednávku na podobnú obrovskú jazdeckú sochu Šialeného koňa. Treba povedať, že toto meno je doslovným prekladom Crazy Horse z angličtiny, ale v jazyku Lakotov znie „Tašunka Uitkó“, čo znamená „Jazdec na splašenom koni“.

Svetoznámym sa stal svojou úlohou pri porážke generála Custera v roku 1876, keď viedol rýchly jazdecký obchvat, ktorým sa Lakotovia dostali Custerovej jednotke do chrbta a tým spôsobil jej porážku a záhubu. Šialený kôň bol však už dlho predtým neohrozeným a energickým bojovníkom. Zdroje spomínajú aj podobný incident z roku 1854, keď poručík Grattan s jednotkou 30 jazdcov vtrhol do tábora Lakotov, v ktorom vtedy žil aj mladý Tašunka Uitkó, a chystali sa zatknúť a potrestať jedného z mladých bojovníkov, obvineného z krádeže kravy. Náčelník Víťazný medveď vystúpil na obranu svojho človeka, no vojaci ho pri potýčke zastrelili. Rozhnevaní mladí Lakotovia vtedy nikoho z vojenskej jednotky nenechali nažive.  Tašunka Uitkó sa pri tomto incidente vyznamenal a stal sa medzi Lakotmi váženým bojovníkom. Mladý zachránený muž ostal jeho blízkym priateľom až do smrti. Boli spolu pri poslednom boji a Tašunka Uitkó mu zomrel v náručí prebodnutý bodákom.

V roku 1931 náčelníci Lakotov napísali Gutzonovi Borglumovi: „Crazy Horse bol skutočný vlastenec a patrilo by sa, aby bol zobrazený hneď vedľa Washingtona a Lincolna.“ Borglum vraj na list nikdy neodpovedal. Lakotovia, samozrejme, nemali žiadne prostriedky, ktorými by mohli takú stavbu zaplatiť a tak ich návrhy narážali na hluché uši až do roku 1939, kedy sa náčelníkovi Stojacemu medveďovi podarilo dohodnúť so sochárom poľského pôvodu Korczakom Ziolkowskim (dolu na obrázku so Stojacim medveďom a modelom pamätníka).

 

Ako miesto na pamätník Lakotovia zvolili skoro 200 metrov vysokú skalnatú horu, no časť pozemkov vlastnila federálna vláda a kým sa Lakotom podarilo výmenou získať všetky potrebné povolenia a pozemky, mohlo sa so stavbou začať až v roku 1948. Pri slávnostnom ceremoniáli bolo prítomných aj päť posledných bojovníkov, ktorí zažili bitku pri Little Bighorn. Plán Korczaka Ziolkowského bol veľkorysý. Chcel pod pamätníkom vybudovať celý komplex s múzeom na pamiatku pôvodných Američanov. Ziolkowski sa do tohto projektu natolko morálne vložil, že neprijal žiadny plat a odmietol všetky financie z verejných zdrojov USA. Celá stavba je financovaná od dobrovoľných súkromných darcov.

Pamätník je obrovské dielo. Začiatok zhotovil sám Ziolkowski, neskôr s pomocou dobrovoľníkov. S jednou mladou ženou spomedzi nich sa aj oženil, mali spolu 10 detí a sedem z nich naďalej pokračuje v otcovom diele. Ziolkowski zomrel v roku 1982, v projekte potom pokračovala jeho manželka do svojej smrti v roku 2014 a ešte uvidela kompletnú tvár náčelníka. Manželom Ziolkowskim sa podarilo aj vybudovať múzeum, ktoré dlhé roky slúžilo ako jeden z dôležitých zdrojov prostriedkov na budovanie pamätníka. V tomto roku sa však podarilo nakumulovať pomerne veľa nových prostriedkov a darcov, práce pokračujú zrýchleným a neprerušeným tempom a dobudovanie pamätníka začína nadobúdať reálne kontúry.

 

Zdroje:

https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/city-troy-0012483

https://www.greecehighdefinition.com/blog/2019/8/23/ancient-city-of-troy-may-have-been-founded-600-years-earlier-than-thought-new-archaeological-findings-show

https://www.argophilia.com/news/troy-of-legend-much-older-than-thought/223641/

https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/first-americans-0012508

https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/construction-technology-0012505

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Navaja se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

22 reakcí na Novinky z prastarej histórie (2019-09)

 1. Devana napsal:

  Super článok, ako sa hovorí z každého rožka troška…
  Mám rada históriu a často sa v nej vŕtam ako sa hovorí, čítam, sledujem rôzne dokumenty.
  Ľudstvo má veľmi bohatú históriu z ktorej môžeme čerpať a keď sa hovorí o vyspelosti našej civilizácia často sa len pousmejem.
  Ale cítim aj smútok z toho, koľko toho ľudia dokázali zničiť počas svojho trvania a ako sa správali Európania počas posledných necelých dvetisíc rokov.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Horší je, jak se chovají Arabové za posledních 1500 let. Když si vzpomenete, kolik toho jejich učenci před mnoha lety dali světu a dneska jsou na úrovni pastevců v poušti… Narazil jsem na starou učebnici chemie. A těch slov, která jsou původně arabská. Al-kímija (alchymie), al-gebra (algebra), al-ixir (elixír), alambik, alkohol… Nebo takový Íbn Sína (Avicenna – lékař), Abu-Musa-Džafar-al-Sofi (Geber – chemik, který vynalezl kyselinu dusičnou a lučavku královskou), případně Hárún ar-Rašíd…

   To se mi líbí

   • brtnikvbrlohu napsal:

    Exemlární příklad co dokáže náboženství udělat se vzkvétající kulturou.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Pro naši kulturu to ovšem neplatí. Katolická Církev byla tahounem evropský kultury. Mmch první slabikář vydali jezuiti.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Protože se panovníkům podařilo udržet je mimo koryta. To něco, co v jiných kulturách neplatí.

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       To se mýlíte. Jezuiti měli ve svý vrcholný době obrovskej vilv.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Vliv není totéž co vláda. A také protestanti dokázali hodně udržet církev od vlády. Nehledě na anglikány. Prostě církevní hodnostář nemohl být zároveň vládcem. I když měl různý vliv.

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Zas nemáte pravdu. Řím Vám budiž voditkem. Nebo současná Andorra. Anglikáni a protestanti se pohybují mimo okulár mého makroskopu.

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Andorra a Řím jsou něco mimo. Řím je tradice a Andorra je tak napůl. Jinak všude vládl nějaký světský monarcha.

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        V urputný spolupráci s církevní hierarchií. Jinak to nešlo. Církve-a teď je jedno, o jakou denominaci šlo-měly vždycky obrovskej vliv na vládu. Bez podpory církví by žádnej panovník nedokázal udržet moc dýl, než do příštích narozenin.

        To se mi líbí

     • brtnikvbrlohu napsal:

      … co ho opsali od Komenskýho, apropo – pouívali je Bránu… (nejen) beze změny – jen neuváděli autora.

      To se mi líbí

      • vonrammstein napsal:

       Ale hovno. Žádnej slušnej jezuita by na Komenskýho ani nepomyslel.

       To se mi líbí

       • brtnikvbrlohu napsal:

        Studente, jak vidno tak vaše znalosti Komenského jsou nedostatečné ke složení zkoušky z dějin pedagogiky, ale že nejsem pes tak si tento termín nepíšu, – máte 14 dní na doučení se.

        To se mi líbí

   • Josef K. napsal:

    Arabům bych přiznal především zásluhu, že v jejich opisech, či jejich citacích se zachovala díla starořeckých učenců, především matematiků, která by jinak byla nenávratně ztracena. A zároveň je pravdou, že naprosto geniální „arabské“ číslice včetně nuly jsou dílem Indů.

    To se mi líbí

   • Devana napsal:

    Napríklad taká vyspelá bola Arabská kultúra v Španielsku, znovu navrátila Európe múdrosť antických filozofov a učencov. Kresťanská kultúra z toho mnoho čerpala.
    Náboženský fanatizmus zničil mnoho kultúr a civilizácií, napríklad aj Egyptskú…

    To se mi líbí

   • Rexus Orbis napsal:

    Tak bohužel většina z těch slov není vůbec arabská, zřejmě Vás mýlí jejich „arabský“ vzhled, ale nejste sám. Tak napříkad, alchymie – al chymiá je od slova khéme (Chéme) což je Tmavá Země ( ve staré egyptštině ale i v dnešní koptštině), a tak se označoval lidově Egypt, čili jako umění z Tmavé Země alias Egypta, dále alkohol (al kehal) je slovo dokonce sumerské, arabský je na něm jen ten ukazovací člen jako v předchozím slově, dále třtina – kana, například caña ( cañavera – třtinová plantáž , Cabo Cañaveral – Mys Třtinové plantáže – mys na Floridě) a v mnoha jazycích podobně . Nebo myrha – myrh je sumerské dávné slovo, nebo sádra – gyps je také sumerské slovo ale všechna je převzali Akkadové a přes akkadštinu se dostala do arabštiny. Vaše slovo Al gebra, tedy Al džabr je opravdu zřejmě arabdské asi máte na myslii Al kitab al muchtasar fí hisáb al džabr wa l muqabala, Kniha krátká o počtu algebry a muqábaly , tedy o řešení rovnic a úkonech k tomu vedoucích, tím slovem se označovaly ony úkony, třeba přičíst k oběma stranám rovnice stejný výraz a pod. Dixit Abú al Chwarismí (Pravil Al Chwarismí = Al Gorismí = algoritmus). Jinak kitab je ale i v dávné perštině KNIHA a tak to nejspíš není arabské slovo, jelkož Peršané měli svá města dávno, zatímco Arabové v té době, měli jen pastevectví a žli vesměs ve stanech). Ale třeba hotel, který má v názvu INN tak to je kupodivu chaldejsky inani = pohostinný dům, čili hostinec) Takže když se hotel jmenuje Inn, tak se vlastně jmenuje tak, jak se mu říká obecně. tedy Hotel.Takže co se názvů týče, tak arabské jsou zcela určitě ty, které vychází z jmen svých nositelů Ibn Sená, Abú al Chwarismí a podobně, co se konkrétních názvů týče, tak jen tam, kde to vyjadřuje konkrétní předmět řečený arabským obecným slovem, třeba alhydáda je al hedad čili kruh Nebo theodolit vzniklo z The al hedad, tak toto je arabsko anglická přesmyčka a zkomolenina, něco zezadu dáno dopředu asi jako z el llagarto (ještěr) udělali Angličané aligator, také přesmyčka , tak Španělé rovněž krokodýl – cocodrillo, také přesmyčka. Sama sumerština se nepodobá vůbec ničemu, naopak její slova se objevují v mnoha jazycích a dokud nebyla rozluštěna, tak se mělo dlouho za to, že jsou ta slova z těch jazyků, pomocí nichž byla „dopravena“ do Evropy, zde arabštiny.

    To se mi líbí

 2. Josef K. napsal:

  Arabové, Turci nebo Mongolové nebyli a nejsou Evropané a kolik toho dokázali zničit a jak se chovali. Nikdo neví, co by dnes bylo nebo nebylo, pokud by Evropané neměli Karla Martela, Jana III. Sobieského, Evžena Savojského, Miloše Obiliće a mnoho dalších.

  To se mi líbí

 3. cobolik pacholik napsal:

  takeho lakota siu,ja myslel,ze len soudruh na zjazde strany daval citat pionerom a svazakomx oglala,mam vykerovaneho na ramene,,uz lezi mrtvy na marach a nos ma jak hak na polskom vagone,ja mam podobny cim som starsi kokot,tym vacsia skoba sa mi robi,jak na cepine v nepale,co sa tyka indianov tu videl som v new mexico,arizona,nevada jak cigani ,nie jak v jarovniciach,kus vyzsi level,pijaci a nemakacenky,bo je pravda,pokial im biely nedal ohnivej vody,museli lovit a zivit sa samy,jedna vec,teraz skocim ku tej picke zasranej,grete,na druhy tyzden este len dostane prvu menstruaciu a uz drista jak by mala za sebou diviziu jebakov a v bordely odjebane 20 rokov,jej sen je dojebany,bo kazda holota ma nejake sny,jeden sa aspon najest,druhy zajebat,treti byt milionar,stvrty chce byt jezis kristus a greta chce byt boh na zemi.
  ja myslel,ze len soudruzy davali citat na zjazde pionierom a svazakom,jak budu kalit stal,jak pioneri postavia,matku kurvu a svazaci splnia plan,ze dojebu andreja stachanova a kukaj kurva demokrat na svojom zjazde v NY city,robi este lepsieho kokota zo seba jak soudruh,hoci musim priznat,ze uz jak 12 rocny som sa zucastnoval akcii narodni fronty,pri cisteni nasho burakova,ci okolia skoly,ci sadenia stromkov v lese,nehovorim o krmeni hydiny,prasata,kopania zemiakov a brigady zemiakove uz od 14 roku zivota,dnes maju gretu nabulikaju jej picovin lepsie jak soudruh a kali sa stal klimaticka,to kurva saskarna,kto cita clanok od tej zmagoretej picky,bude mal strupy na mozgu,bo ja nemam sny,aj ked spim,nic sa mi nesniva,barz malo a aj tak potom neviem co,bo spim jak baran dojebany,co mam vizie,napriklad jak zabit kolare,a jak to previest,ci len urobit kaliku,ale taku,aby si ani rit neutrel,,bo ta picka vymetena,bude jebat mater o kaleni klimatizacie a v azii v jej rokoch,dievcata,pracuju vo firmach a nemaju kedy zo seba robit pice na pode zjazdu demokratickeho OSN adidas,puma,H&H,michael jordan,polo ralph lauren,wrangler kraje jak banglades,sri lanka,india,kde deti cely den v podrepe robia zapalky,ci v china mlade devy robia koralky rucne 20 hodin na den bo mardi gras coming,a este sa usmievaju stastne,ze zarobia a pojebane jak jak ja,toto ta vylizana picka nepovie,bo panove,co jej napisaly,jej sny,by jebli do svojej party workoholikov,tym sa pripravuje s tym kalenim klimatizacie,dalsia bouda na holotu,jak ju vyjebat z kasy,zelena ideologia to este takeho pojebanstva tu nebolo,lide bdete mel jsem vas rad.

  Liked by 1 osoba

 4. cobolik pacholik napsal:

  zase som pojebal,opravoval som a nepresunul,proste kokot som,to si musim pratele priznat.slechto,ked sa da tak vymaz ten zjeb bo ma jebne…abo chuj,niekto musi byt za kokota na karnevale…

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.