Greta se mýlí, protože ji řídí finanční zájmy


Omluvte sníženou kvalitu překladu, ale článek je natolik zajímavý, že jej „musím“ dát, i když nemám čas jej vyladit. Protože s CO2 je to samozřejmě jinak, než nám prostřednictvím Grety tvrdí různí klimatologové. Už jsem tu dával rozhovory s několika našimi odborníky. A tady je studie zahraniční.:

Domů Drát V nové studii „foukání mysli“ výsadba stromů snižuje uhlík lépe než uhlíkové daně

V nové ohromující studii  výsadba stromů snižuje uhlík lépe než uhlíkové daně

 • GettyImages-973325366.jpg
21. 8. 1919 

Nedávný článek v Guardianu  oznámil zjištění o  nové studii publikované v  Science  , která zjistila že masivní výsadba stromů by – zdaleka – nejlevnější a nejefektivnější přístup ke zmírňování změny klimatu. Je ironií, že nové myšlení ukazuje úskalí politických přístupů k boji proti takzvaným „negativním externalitám“. Dobrá zpráva o výsadbě stromů naruší známé vyprávění o uhlíkových daních, které i profesionální ekonomové už řadu let živí veřejností. Celá epizoda je příkladem toho, na co Ronald Coase varoval, ve  svém klasickém článku z roku 1960, který ukazuje nebezpečí v tradičním přístupu používání daní k nápravě domnělých selhání trhu.

Ronald Coase vs. AC Pigou o „externalitách“

Coaseův „problém sociálních nákladů“ je jedním z  nejčastěji citovaných  ekonomických článků všech dob, ale pro nováčka může být obtížné absorbovat jeho ponaučení. V tomto revolučním díle Coase zpochybnil standardní přístup k externalitám, který vyvinul ekonom  AC Pigou .

Podle Pigou funguje tržní ekonomika při přidělování zdrojů za většiny okolností dobře. Pokud však třetí strany zažijí výhody nebo poškození v důsledku konkrétních tržních transakcí, Invisible Hand selže. Pokud například továrna vyhodí odpad do řeky jako vedlejší produkt při výrobě televizorů, pak majitel továrny vyprodukuje „příliš mnoho“ televizorů, protože majitel nezohledňuje újmu, kterou jeho podnikání způsobuje lidem žijícím po proudu. Systém zisků a ztrát předpokládá, že spotřebitelé a firmy dostávají zpětnou vazbu od dopadu jejich jednání, a tak (Pigou argumentoval) případ znečištění vede k neefektivnosti.

Pigou navrhl, že v takovém případě by vláda měla uvalit na televizní továrnu daň, která odpovídá škodě, kterou způsobí další produkce lidem žijícím po proudu. Daň by pak vedla majitele továrny k omezení výroby, do té míry, že by „marginální“ vyrobená televize udělila společnosti přibližně stejné přínosy a náklady, přičemž by vzala v úvahu všechno. (Bez pigovské daně by vlastník továrny vyrobil další televizory, u nichž jejich mezní náklady společnosti  překročily  jejich mezní užitek, což znamená, že společnost by byla kvůli těmto dalším jednotkám horší.)

Pro účely tohoto příspěvku budu muset být stručný, ale tady je rychlá a špinavá verze toho, jak Ronald Coase přišel a zcela vyzdvihl tuto tradiční Pigovianovu analýzu: Za prvé, Coase řekl svým čtenářům, aby přestali myslet na tyto situace v podmínky dobrých i zlých. V mém hypotetickém případě televizní továrny – což je můj příklad, ne Coaseův – bychom neměli na majitele továrny pohlížet jako na někoho, kdo porušuje vlastníky domů. Coase spíše naléhal na své čtenáře, aby zvážili, co nazval „reciproční povahou“ problému.

Coase konkrétně v našem příkladu uvedl, že skutečným problémem je nedostatek a konkurenční využití pro říční vodu. Majitel továrny by rád použil řeku jako místo, kde by vypustil svůj odpad po výrobě televizorů, zatímco majitelé domů by chtěli využít řeku pro své děti, aby si hráli nebo prali své oblečení. Obě použití jsou neslučitelná a problém je: Kterému účastníkovi by mělo být použití řeky přiděleno? Coase nás varuje, že pokud vláda nainstaluje televizní daň do továrny, politici jednoduše  předpokládají  , že nejefektivnějším řešením konfliktu je, že továrna omezí produkci televize.

Ale můžeme si představit lepší výsledky, v závislosti na specifikách. Předpokládejme například, že existuje jen několik domácností, které žijí po proudu od závodu a jsou poškozeny jeho odpadními produkty. V této situaci, namísto toho, aby majitel výrazně omezil produkci televizního vysílání – a připravoval spotřebitele v celé zemi o levné televizory – možná nejlevnější řešení je, že majitel továrny  koupí nemovitosti od několika rodin a zaplatí jim, aby se někam přestěhovali jinde . Všimněte si, že mluvíme o  dobrovolnosti výměny zde; lidé nejsou šerifem vystěhováni. Spíše předpokládejme jen pro argument, že za (řekněme) 2 miliony dolarů by majitel továrny mohl koupit rodiny žijící po proudu a všichni by byli mnohem šťastnější než výsledek, který by vyústil v televizní daň.

Nyní, když jsme prošli tímto hypotetickým příkladem pro ilustraci out-of-the-box myšlení Coase vyvinutého v jeho dokumentu z roku 1960, ukážu jeho význam pro novou studii o stromech a změně klimatu.

Stromová varianta může výrazně snížit „sociální náklady na uhlík“

Jak vysvětluje Guardian , nová studie je mnohem optimističtější ohledně rozsahu výsadby stromů dostupných na Zemi, než tomu bylo dříve. Proto si vědci zapojení do studie myslí, že masivní kampaň výsadby stromů je nyní jediným nejlepším přístupem ke zmírnění změny klimatu. Zde je několik klíčových výňatků z článku Guardian :

Výsadba miliard stromů po celém světě je podle vědců, kteří provedli první výpočet toho, kolik dalších stromů by mohlo být vysázeno, aniž by zasahovalo do zemědělské půdy nebo do městských oblastí, zdaleka největším a nejlevnějším způsobem řešení klimatické krize.

Jak stromy rostou, absorbují a ukládají emise oxidu uhličitého, které řídí globální vytápění. Nový výzkum odhaduje, že celosvětový výsadbový program by mohl odstranit dvě třetiny všech emisí, které byly do atmosféry čerpány lidskou činností, což vědci označují jako „ohromující“.

„Toto nové kvantitativní hodnocení ukazuje, že obnova [lesa] není jen jedním z našich řešení změny klimatu, je to převážně to nejlepší,“ řekl Prof Tom Crowther na švýcarské univerzitě ETH v Curychu, který vedl výzkum. „To, co mi fouká mysl, je měřítko.“ Myslel jsem, že by obnova byla v top 10, ale je to mnohem silnější, než všechna ostatní navrhovaná řešení změny klimatu. “

Crowther, který uvedl, že výsadba nového stromu stojí zhruba 30 centů, poznamenal, že bychom mohli zasadit cíl 1 bilionu stromů utrácením asi 300 miliard dolarů. Jistě, to je velké číslo, ale není to nikde blízko k ekonomickým nákladům na zavedení celosvětové uhlíkové daně, „řešení“, které mnozí ekonomové propagují už několik let jako nezavádějící. ( Model William Nordhaus  ve své kalibraci z roku 2007 odhadoval, že i jeho skromná uhlíková daň by způsobila několik bilionů dolarů [v dnešních dolarech] v nákladech na dodržování předpisů, zatímco agresivnější návrhy by způsobily více než 20 bilionů dolarů v ekonomických nákladech.)

Tato epizoda je konkrétním příkladem problému, na který Ronald Coase varoval. Logika daně z uhlíku konkrétně předpokládala, že problém byl: „Lidé vypouštějí příliš mnoho oxidu uhličitého a musíme je donutit, aby se zmenšili.“ Ale co když místo toho problém byl: „Lidé nezasadí dost stromů a my potřebujete je donutit, aby více zasadili? “

Chcete-li dát několik rychlých čísel: Podle  některých odhadů může jeden zdravý strom sekvestrovat až na tunu oxidu uhličitého v době, kdy dosáhne 40 let, a  čteme také,  že strom javoru stříbrného absorbuje 400 liber oxidu uhličitého čas, kdy dosáhne 25 let.

Zvažte tedy uhelnou elektrárnu, která bude emitovat tunu oxidu uhličitého, aby vyrobila další elektřinu. Pokud by se ekonomové daňového systému dostali na cestu, byla by na elektrárnu uvalena daň ve výši 42 USD, protože podle Obamské dohody o hospodářském partnerství se odhaduje, že se jedná o  „sociální náklady na uhlí“  pro rok 2020.

Přesto, pokud je na Zemi místo pro více stromů – vzhledem k plánům všech ostatních -, odhad Obamaovy éry výrazně nadhodnocuje škodlivé emise. Spíše než uložení 42 dolarů na náhradu škody, jak navrhují výpočty EPA, by vlastník elektrárny mohl utratit pouhé 3 dolary na 10 stromů, což znamená, že v příštích dvou desetiletích by stromy absorbovaly více než další emise a ve skutečnosti by i nadále snižovaly CO 2  v atmosféře po celá desetiletí.

Jak ukazuje tento jednoduchý příklad, uhlíková daň ve výši 42 USD by byla hrubou nadměrnou hodnotou. To by vedlo elektrárny a další firmy, aby snížily své emise velmi nákladnými způsoby, které potlačily hospodářský růst, když – zjevně – bylo k dispozici mnohem levnější řešení. A všimněte si během celé této diskuse, stanovuji základní rámec pro vnější charakter kvůli argumentaci a pouze poukazuji na problémy, které Ronald Coase předvedl tímto univerzálním způsobem myšlení.

Divadelní analogie

Zvažte kino. Je problém, že lidé někdy upustí popcorn a další vrh na zem. Nyní existují dva způsoby, jak by divadlo mohlo reagovat: (1) Mohlo by nainstalovat kamery a personál pro sledování zákazníků a těžce v pořádku, kdyby někdo chytil padající věci na zem. To by byla obrovská nepříjemnost a filmové dění by bylo mnohem méně příjemné. Nebo (2) divadlo mohlo najmout personál, aby  vyčistil podlahu  po představení. A všimněte si, že i když byla použita nějaká kombinace – možná divadlo přivolá policii na někoho, kdo právě běhá nahoru a dolů po skládce sodovky na podlaze – neexistuje důvod, proč by „pokuta“ uvalená na vrhy měla být použita na zaplacení plat zaměstnanců, kteří vyzvedávají popcorn s koštětem. To jsou dva zcela odlišné úvahy.

Pokud jde o daně z uhlíku, konvenční logika jednoduše předpokládala, že penalizace emisí je vhodným řešením zdánlivého problému škodlivé změny klimatu. Ale možná je to úplně špatně. Možná by bylo mnohem rozumnější platit lidem za sázení stromů.

A i když je pravda, že některé návrhy týkající se daně z uhlíku obsahují (mírná) ustanovení o zalesňování, neexistuje žádný důvod, aby tyto programy byly propojeny. Zdanění uhlíku je obecně velmi neefektivním způsobem, jak zvýšit vládní příjmy. Pokud je výsadba stromů skutečně nadřazená, bylo by z ekonomického hlediska rozumnější použít na daňové dotace obecné daňové prostředky. Neexistuje vůbec žádný důvod vyčlenit příjmy z uhlíkové daně na zalesňování; to by bylo stejně hloupé, jako by bylo trvat na tom, aby kina pouze platila čistícím zaměstnancům z jejich „daně z vrhu“, nikoli obecných příjmů z prodeje vstupenek.

Závěr

Nový vývoj vědecké literatury ukazuje, že výsadba stromů by mohla být jediným nejlepším způsobem, jak snížit lidský přínos oxidu uhličitého v atmosféře. Celá epizoda ukazuje pošetilost politických řešení shora dolů na sociální výzvy. I když stanovíme standardní rámec „selhání trhu“, nevyplývá z toho, že daň z uhlíku stanovená na „sociální náklady na uhlí“ je způsob, jak obnovit účinnost. Důvod pro daň z uhlíku je  mnohem slabší,  než nás ujišťují takzvaní odborníci.

Původně publikováno v Institutu pro energetický výzkum

Robert P. Murphy je vedoucím spolupracovníkem institutu Mises. Je autorem mnoha knih. Jeho nejnovější je  Contra Krugman: Rozbíjení chyb nejslavnějšího keynesiánského Američana . Mezi jeho další slova patří  teorie chaosu ,  lekce pro mladého ekonoma a  volba: spolupráce, podnikání a lidská činnost  (Independent Institute, 2015), což je moderní destilace podstaty Misesovy myšlenky pro laik. Murphy je spolu-hostitelem Toma Woodse z populárního podcastu  Contra Krugman , což je týdenní výměna sloupce New York Times  Paula Krugmana  . Je také hostitelem  výstavy The Bob Murphy Show .

https://mises.org/wire/new-mind-blowing-study-planting-trees-reduces-carbon-better-carbon-taxes

Příspěvek byl publikován v rubrice twitter se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

29 reakcí na Greta se mýlí, protože ji řídí finanční zájmy

 1. strejda napsal:

  Tak jsem si přečetl tento článek o stromech, před chvílí jsem přečetl jiný o tom, že hoří tisíce čtverečních kilometrů pralesů v Africe. To jsou stromy. Ráno jsem četl, že hoří tisíce čtverečních kilometrů pralesů v Amazonii. To jsou stromy. Včera jsem četl, o tom jak lidstva přibývá a ze školy vím, že Země není nafukovací.
  Může mně někdo říci jak se v tom vyznat?
  Opravdu postačí sázet stromy?
  Je zřejmé, že je nutné použít všech metod, jak ke snížení emisí, tak i nápravě škod na přírodě. Volná ruka trhu to nevyřeší.
  A když k tomu přidáme lidi, kteří tvrdí, je to v pohodě, jedná se běžný opakovatelný jev klimatických změn, tak se opravdu lze domnívat, že si musí příroda poradit sama. Poradí si, je jen otázka, zda a druhem homo sapiens sapiens bude počítat.
  No a nakonec mně napadlo, proč by měl majitel té nešťastné továrny na televizory vykupovat domy a pozemky kolem továrny, když továrnu může přestěhovat někam do pralesa, který vypálí. Tam může odpad vypouštět podle libosti.

  To se mi líbí

 2. cobolik pacholik napsal:

  prirode netreba pomahat,ona nikdy nemala,nema a nebude mat problem a moze byt aj totalna jadrova vojna,nezostane nic,ale natura zostane,dojebana,ale zacne naspat zit,bo strejdo to nie natura ma problem,ale clovek,nema co ani pisat nejake prejavy,vsetko okolo toho len bachorky,my mame problem a nie priroda,kurva cisto ta jebana ludska holota je ohrozena a tak ma byt,co tak ma byt,tak aj vzdy bude,bolo a je nazdar.
  a greta?to dalsi blud na obrazovke,mozu horiet lesy kolko chcu,rieky vysychat,my vydochneme a vsetko si natura vrati sama,bez toho najiitelingenejsieho tvora cloveka,bo uz sa len opakujem ,jak ten kokot,nie clovek,ale natura to jedinecne stvorenie a system,na ktory nikto a nic nema,toto nie realita,ale postulat,aby bylo jasny a greta,to zmizne po case zo sveta,jak kazdy,natura nikdy a proc,bo to najmocnejsia moc tu na zemi.

  To se mi líbí

 3. Jiří Jírovec napsal:

  V Kanadě se před několika lety vynořil kluk (možná 10 nebo 12 let starý), který se dostal do medií s požadavkem, aby ve světě skončila dětská práce. A jel s tatínkem na Filipiny nebo kde se šijí boty Nike, Addidas a ještě další. Byl kolem toho obrovský rozruch, ale pak to zase rychle uvadlo, protože firmy potřebují mít zisky a ne negativní publicitu. Rodinný podnik zanikl a těm, kteří na dané značkové výrobky mají je šumafuk, kde a jak se vyrábějí.

  V ČT nedávno mluvil o sibiřských lesních požárech odborník na lesy. V podstatě řekl toto: „ale hovno přátelé, takové požáry tam jsou obvyklé. Je to obrovská plocha a postupně se obnovuje. Když v některé části dlouho nehoří, nashromáždí se na zemi mrtvý materiál, který snadno hoří. Čerstvé lesy jsou odolnější.“ Z mého pohledu jsou sibiřské požáry materiálem pro protiruskou propagandu.

  Expert upozorňoval na to, že když uhasíme požár na malé ploše a necháme zbytek nevyčistěný od „paliva“ nastávají požáry, které vidíme třeba v Kalifornii. Ono je krásné mít divokou přírodu hned za barákem, ale jen do té doby než to „stelivo“ začne hořet.

  Jenže čistit obrovské sibiřské plochy je nemožné a tak to necháme na přírodě.

  V roce 1988 vznikl v národním parku Yellowstone obrovský požár. Tento zdroj je v angličtině, ale obrázky ukazují, jak se vegetace znovu obnovila: (http://theconversation.com/heres-how-forests-rebounded-from-yellowstones-epic-1988-fires-and-why-that-could-be-harder-in-the-future-101495)

  Pokud jde o Gretu, je to v podstatě hloupá holka, která je obětí ambicí rodičů, kteří nepochybně našli zdroj peněz u korporací.

  Musíme si uvědomit, že boj o životní prostředí je především bojem o peníze, tedy zdrojem obživy. O životní prostředí jako takové vůbec nejde.

  Na webu má stránky Petr Kubáč, lékař z Frýdku Místku. To co uvádí v těchto (http://petr-kubac.blog.cz/1901/prisne-tajny-vyrobce-kysliku a http://petr-kubac.blog.cz/1903/rostliny-nas-jednou-zabiji) je zajímavé.

  To se mi líbí

 4. Jiří Jírovec napsal:

  Coatsův přlíklad s továrnou na televisory je ukázkou jednostrannosti myšlení, která kupodivu postihla i nositele Nobelovy ceny. Vykoupit pozemky „potížistů“ a pak vypouštět odpady do řeky dává ekonomický smysl. Jenže ekonomie není žádná věda.

  V současné době je stejný princip finančního vyrovnání používán pro uspokojení domácích odpůrců znečisťování životního prostředí. Odpady se vyvážejí tam, kde se obyvatelstvo nemůže a nebo nesmí bránit. Německý odpad se vyvážel i do Česka; i polský končil na našem území. Kde se berou plasty, které končí v afrických pobřežních vodách?

  To se mi líbí

 5. Slim napsal:

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100830/

  Stopáž 44:40

  Chytří židé holt vždycky pokrok vedli. Ne náhodou se největší přírodovědec historie jmenoval Izák 😀
  Hloupí židé – to je obtíž

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Na využití pouští pro výrobu elektřiny už se přišlo dávno. Ale má to pořád jednu vadu. Je to prostě daleko. Co si může dovolit Izrael,to by v našich podmínkách asi nefungovalo.Leda bychom vykáceli další lesy a vytvořili si vlastní poušť. Jenže by se nám neglobálně oteplilo. A to dost výrazně.

   To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Jj, taky mi to Hudec poslal. Dávka propagandy nad ránem. Co ten Jarda po nocích dělá…

    Máte smůlu, hoši, tuhle bitvu už jste projeli.

    https://www.theguardian.com/environment/video/2019/aug/30/greta-thunberg-joins-hundreds-of-teenagers-in-climate-protest-in-new-york-video

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     To ještě neznamená, že jsme prohráli válku. Pořád doufám, že se někomu rozsvítí v hlavě víc a dokáže změnit nesmyslné akce na akce smyslné a konkrétně fungující. Sorry jako… ale zpátky na stromy se mi rozhodně nechce.

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      To už zní rozumněji…

      2) A trochu odjinud

      Vot těchnika. I těchnologija publičnogo informirovanija

      https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/radiace-v-rusku-vybuch-se-musel-tykat-jaderneho-reaktoru-pot/r~f799c8ecc97211e99d020cc47ab5f122/

      To se mi líbí

      • brtnikvbrlohu napsal:

       Původní člán ek je tady:
       http://www.osel.cz/10712-co-realne-vime-o-vybuchu-ve-vojenskem-polygonu-v-archangelske-oblasti.html
       Jediné co vytýká je neinformování, ale kde pisálkové vzali ten reaktor?? Ostatně baktualné jako obvykle.

       To se mi líbí

       • brtnikvbrlohu napsal:

        Slim mne předběhl, což nemění nic na tom ře baktualista stvořil blábol.

        To se mi líbí

       • cobolik pacholik napsal:

        tieto ich zvesti,vycitane z kukuricneho srotu,ktory sa zaparoval sviniam,hlavne co sa tyka traktarov,cokolvek sa tam nestane napisu si lepsie jak soudruh,bo ja neviem boha jak vy,ale ked take citam,ci cujem,hned mi v tej jebanej palici blika kontrolka,bo uz som bol predtym lakovany a po case niekto normalny rozprava,ze moznosti je viac v tej havarii,ale s istotou nemoze prehlasit nic a nasa kurva masmediala je jistej,zase zvopaknu,samy sa pojebu,len co dumam,abo su obmedzeny na zavitoch mozgovych,aby toto vedeli,alebo su si taky isty,myslim,ze su si isty,musim ich upozornit,ze to budou cumet a nech ich boh chrani,ked sa zmeni system,aby ich za to nesudili ala 50 roky u nas,bo uz teraz su v smrtelnom nebezpecenstve,kolar z bubence naisto syn smrti kokot vyjebany s klvanom to maju za malo…

        To se mi líbí

      • Slim napsal:

       No jen opatrně. Za prvé neinformování (mlžení) je až dost, a za druhé Wagner reaktor nevylučuje (jak chápou lidi, co studovali jadernou fyziku), on ho jen zatím nezmiňuje, nemaje důkazy.
       Je poučné si přečíst, jak diskutuje s jedním „odborníkem“, který se snaží informaci bagatelizovat. Je to věčná historie blogových diskusí…

       Re: škoda

       Vladimír Wagner,2019-08-20 11:21:23

       Takže nyní fakta. Lassina Zerba (šéf mezinárodní organizace pro kontrolu dodržování zákazu testů jaderných zbraní) informoval, že dvě stanice v Rusku vypadly až po uveřejnění mého článku. Podle serioznějších informací, než které zde prezentujete, dva dny po havárii vypadly na nějakou dobu dvě stanice v Rusku, které jsou součástí mezinárodního systému monitorování radiace pro kontrolu naplňování zákazu testů jaderných zbraní. Rusové tvrdí, že šlo o komunikační a síťové problémy. Můžeme jim věřit a nemusíme. Ovšem, faktem je, že obě tyto stanice jsou relativně dost daleko od místa havárie. Obě (Kirovo a Dubna) jsou od místa havárie vzdáleny více než 800 km. Takže řada podobných stanic v Norsku (o nich píši i v článku) či ve Finsku a Švédsku jsou mnohem blíže. A kromě jedné zmíněné v Norsku, která zaznamenala slabou stopu jódu 131, nic nezachytily.

       Problém je, když někdo nechce znát skutečnosti, nechce věcem porozumět, ale jen rozšiřuje nesmysly o věcech, o kterých nic neví. Ať už je to z ideologické zaslepenosti jakéhokoliv směru. Víte pane Koščo, možná by bylo daleko užitečnější, kdybyste občas pro Osla napsal něco zajímavého o farmaření, o kterém určitě hodně víte, než, abyste rozšiřoval a přeposílal různá „fake news“ o věcech, o kterých nevíte nic, .jako to zatím standardně činíte

       Odpovědět

       Re: Re: škoda

       Vladimír Wagner,2019-08-20 11:54:37

       Ještě možná dodatek. Pochopitelně je možné, že atmosférická situace způsobí, že bližší stanice v severských částech Evropy (tedy na severozápad od události) mají menší šanci zachytit spad, než stanice blíže Moskvy na jihovýchod od události. Ale přece jen bych nepovažoval za příliš pravděpodobné, že by bližší stanice nezaznamenaly nic.

       To se mi líbí

       • brtnikvbrlohu napsal:

        Nejde o Wagnera, ten se snaží být maximálně objektivní s tím že nevylučuje žádnou možnost – navíc když je na tenkém ledě kdy by si na něm ledaskdo rád smlsnul, ale jde o to co se z kauzy udělalo, svým článkem se snažil emoce tlumit – nesmí se zapomínat na zlaté pravidlo komunikace – kdo a proč o tom mluví – to k tomu baktuálníkovi.
        Pokud jde o vojenský výzkum stejně nikdo neřekne oč jde – dočkáme se jen dvou variant sdělení – ticha nebo zahlcení nepodstatnostmi.

        To se mi líbí

       • oh napsal:

        Wagner se snaží být objektivní, baktuální novinář tématu zjevně moc nerozumí a baktuální titulkář k tomu smolí klikbajtové superkraviny (původní titulek baktuální titulek byl „V Rusku ve skutečnosti vybuchl jaderný reaktor, ne armádní raketa, říká norský expert“), ale zásadní problém IMHO tentokrát trčí v zcela nesmyslné „krizové komunikaci“ Rusů. Pokud zachycené izotopy ukazují na únik z reaktoru, je – z prominutím – megablbost předstírání, že se nic takového nestalo. Zjeména, když tvůrce těch prohlášení by si měl být vědom, k čemu došlo. Shazuje to důvěryhodnost Rosatomu i v civilní oblasti a podle mě má jaderná energetika už dost potíží se svatou Grétou a protijadernou sektou Zelených.

        To se mi líbí

       • brtnikvbrlohu napsal:

        To OH – tak nějak – podstatný je ostatně poslední Wagnerův odstavec – apropo – další Wagner:
        http://www.osel.cz/10744-me-prosby-k-studentum-pred-dalsimi-stavkami-za-klima.html

        sice by se nějaká připomínka našla – ale spíš jako jiná definice po debatě.

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        A nějakému alarmistovi se to nelíbí. Přesně ten typ, který nehodlá diskutovat o své „jedině správné a neotřesitelné“ pravdě.

        To se mi líbí

       • oh napsal:

        Brtníku, tahle nudle už je otravná, něco ještě dám dolů.

        To se mi líbí

 6. oh napsal:

  Když už přišla řeč na bitvy prohrané s dobrotrusnými aktivisty (a jejich nepochybně všehoschopnými PR agenturami), chrlícími místo argumentů na veřejnost kýble (dusíkem) našlehaných emocí, alternativci usilovně odmítající škodlivé očkování konečně dosáhli prvního konkrétního výsledku na své cestě k lepším alternativním zítřkům: Světová zdravotnická organizace (WHO) zrušila České republice, Británii, Řecku a Albánii status zemí, v nichž byly vymýceny spalničky.

  To se mi líbí

 7. oh napsal:

  Z dolnorakouských děr vylézají staré známé krysy: „Není možné, že některé země pod pláštíkem ochrany klimatu nyní postaví jaderné elektrárny, nukleární elektrárny jsou nebezpečné, drahé a nejsou prostředkem ochrany klimatu.“ míní zástupce dolnorakouské hejtmanky Stephan Pernkopf a spolu s bývalou rakouskou ministryní životního prostředí Elisabeth Köstinger hodlají na ČR žalovat v Bruselu kvůli státní podpoře.
  Zjevně je v ekologické budoucnosti podle Rakouska přípustná státní podpora jen pro vrtulárny, soláry a spalování obnovitelných biopaliv, ekologicky dovážených z celého světa. 😦

  Rakouské ministerstvo udržitelnosti a cestovního ruchu (náhrada někdejších ministerstev životního prostředí a zemědělství) má také jasno: „Plánovanou výstavbu odmítáme. (..) Náš cíl je proto 100 procent obnovitelné energie.“ To je stanovisko země, která nespuštěný atomový Zwentendorf nahradila uhelnou elektrárnou Dürnrohr, provozovanou do srpna 2019.

  To se mi líbí

  • brtnikvbrlohu napsal:

   Registroval jsem – chtělo by to mít koule na vzkaz – trhněte si nohou. Ona i ta voda už jim dochází – projeví se i úbytek alpských ledovců – souvisí to i s zrovnoprávněním forem vlastnictví kdy státní je znevýhodňované třeba povinností tzv výběrových řízení která ve finále vedou k neklvalitnímu řešení (tedy nejlevnějšímu i tedy nejvíc ošizenýmu). Tohle dává klacek na podobné projekty jako jsou Dukovany 5.

   To se mi líbí

 8. cobolik pacholik napsal:

  nech ty nemecky vychodnari nepicuju, a nech sa staraju o svoj kokot,bo mi neprevadzkujeme jadrove elektrarne druhy tyzden,jasne,ze dost demokrat dojebal toto,co sme mali svetove,bo tu skodovku v plzni dojebali docista tou rukou neviditelneho trhu,bo ked sa maju dobre,mozeme im zadarmo dat tych nasich ekonomov,co dobre o tom vedia a myslim oni by postavili draty,aby takych expertov tam nedostali,nech nerobia zo seba kokotov a budu na urovni a nie ,ala greta…to jim odkazuje tiez vychodnar,ale ceskoslovensky richtich ci jak sa pise…

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.