Krokodýlí slzy nad 21. srpnem 1968 rychle oschnou


Už jsme se báli, že se mršina obrodí. Jiří Dědeček, Přišli včas (1)

Vono je vůbec moc věcí na světě, který se nesmějí dělat, ale můžou se provádět. Hlavní věc je, aby to každej zkusil, jestli se mu to povede, když to nesmí, aby to moh.  Švejk (2)

Pražské jaro bylo výslednicí generačních i kulturních změn, které probíhaly po celá šedesátá léta. Evropou otřásala studentská hnutí. Vznikly nové filmové školy, i ta česká, representovaná Formanem, Passerem a dalšími. Byl Elvis Presley a The Beatles se vlámali do USA.

Tam narůstal odpor proti válce ve Vietnamu, byly masové demonstrace proti rasové segregaci, došlo k zavraždění Kennedyů a Martina Luthera Kinga, přišla generace hippies, rock’n’roll i politicky angažovaní folkoví zpěváci. Bob Dylan a Pete Seeger nebyli žádní Klusové.

Československo šedesátých let tuto vlnu svým způsobem sledovalo. U nás ale šlo o boj uvnitř establishmentu, ne s ním. V roce 1963 totiž byli Kolderovou (3) a Barnabitskou komisí (4) rehabilitováni někteří z komunistů, kteří přežili procesy a čistky padesátých let, a ti se začali vracet zpět do politiky.

Tito staronoví komunisté se prohlásili za progresivní a slibovali obrodu oné mršiny z Dědečkovy básnické zkratky. Prý dají socialismu lidskou tvář. Jenže ideologie žádnou tvář nemá. Lidskou tvář může získat politik. Někdy stačí obejmout dítě nebo celebritu, jindy zapůsobí šipka skočená do bazénu.

Rok 1968 přinesl jen dvě zajímavější změny: Formálně byla zrušena dávno zpuchřelá cenzura (*) a ministr vnitra, Josef Pavel, vyzval občany, aby nadále neposílali anonymní dopisy (čti: udání) na MV. Oba výdobytky upadly v trvalé zapomnění. Anonymně se udává i po sametu a cenzura, tedy metoda pro potlačování myšlenek, byla po sametu výrazně inovována.

V rozsáhlém dokumentu „Poučení z krizového vývoje“ (5) lze mezi nánosem ideologického balastu najít základní prvky, charakterizující Pražské jaro:

 • V KSČ se vzájemně okopávala mužstva kapitánů Novotného a Dubčeka.
 • Společnost měl sjednotit Akční program KSČ (6) ze začátku dubna. Z textu oproštěného od frází o dělnické třídě, Sovětském Svazu, mezinárodní spolupráci socialistických států a vítězství nad kapitalismem by mohla svůj program skládat kterákoli současná česká politická strana. Šlo o dokument, odpovídající úsloví „snadno se to řekne, ale těžko udělá“;
 • Vznikly dvě organizace (**), které skutečně (K231) nebo potenciálně (KAN) ohrožovaly tehdejší politický systém; a
 • Rozpory uvnitř KSČ znepokojily vedení států Varšavské smlouvy v čele se Sovětským Svazem.

Poslední zmíněný bod je klíčový, protože jím vstoupila do hry geopolitika, tedy praxe, v níž se, jak vysvětloval Švejk u rozstříleného vlaku červeného kříže,

„něco [se] nesmí dělat, ale každej to  zkusil, jestli se mu to povede, když to nesmí, aby to moh.“

Dubčekovo slzení: „co mi to udělali?“ dokazuje, že nic nepochopil. Byla studená válka a Sovětský Svaz reagoval na hrozbu, že se vykolíkovaná hranice posune na východ. Jednal tedy ve vlastním a ne Dubčekovu zájmu.

Dnes již víme, že Západ vycpává základnami a zbraněmi každé území, které je ta která vláda ochotna poskytnout. V rámci geopolitických zájmů se odstraňují nepohodlné vlády a jejich země se podle potřeby bombardují nebo embargují. Na lidských životech a místních „Dubčecích“ nikdy nesejde.

Možná i Gaddafi si říkal „co mi to Sarkozi s Blairem udělali“ a setřel slzu. I Hussain, podporovaný Američany v irácko-iránské válce, nakonec skončil na šibenici.

Když se Američanům znelíbil někdejší spolupracovník CIA Noriega, vybombardovali Panamu. Oficiálně kvůli drogám, které pašoval do USA. Šlo však jen o to zabránit uskutečnění dohody o předání průplavu Panamě, kterou USA podepsaly. O průplavu se nemluvilo jen o drogách, které  Noriega pašoval potřebným Američanům. Akce se podařila, kontrola průplavu byla zajištěna. Bylo zabito něco lidí, (4000 podle středního odhadu americké vlády) a Noriegův protikandidát ve volbách složil přísahu věrnosti panamskému lidu v bezpečí americké vojenské základny.

Srpnová invaze proti tomu byla operetní záležitostí a Duček se Svobodou ji přežili.

Velmoci pro svoje konání žádnou záminku nepotřebují i když ji neodmítají. Ti „malí“ do toho nemají co mluvit. Platí to i pro pět lidí (7), jejichž dopis údajně srpnovou invazi způsobil. Jeho autoři se obávali, že vývoj v Československu může vést k obnově kapitalismu. S odstupem času víme, že Bil’ak a další se obávali správně, ale nepřesně. Spletli o dvacet let. Existuje důvodné podezření, že se politici, kteří pocházeli z velmi chudých poměrů, návratu kapitalismu opravdu báli.

Současná propaganda šedesátá léta ignoruje. Pražské jaro toleruje jen s nejvyšším odporem, takže se scvrklo na lkaní nad 21. srpnem 1968 a střetem mezi demonstranty a mocí o rok později. Jsou zdůrazňovány emoce, kdežto historie jde stranou.

Před 51 lety byla naše společnost v šoku, protože věřila v sílu hesla „jsme s vámi, buďte s námi“. Nevnímala geopolitiku, aby se posléze divila, proč nám Západ nepomohl.

Podpora KSČ trvala i po srpnu. Palachův protest nebyl namířen proti systému. Měl upozornit na nebezpečí, že společnost bude narušena cenzurou a sovětskou propagandou, kterou šířily noviny Zprávy.

Teprve o rok později došlo k určitému oslabení vztahu občanů k moci. O zákroku proti demonstracím v roce 1969 se opět píše způsobem útočícím na emoce. Bili nás a stříleli, přestože jsme jen házeli dlažební kostky na policajty, fízly a milicionáře.

Takový přístup zakrývá, že je to vláda, ať již jakákoli, která nese odpovědnost za výsledek. Francouzská vláda nasadila proti žlutým vestám na 60000 policistů. Nechtěla, aby se situace vymkla z ruky a tak byli mrtví i ranění.

Smyslem normalizace bylo přesvědčit Západ i Východ, že v Československu nejsou, současnou terminologií řečeno, podmínky pro Majdan nebo sponsorovanou barevnou revoluci. Husák to dokázal.

Představa, že od února 1948 do ledna 1968 nebylo nic než bolševická krutovláda a v okamžiku, kdy se se národ nadechl, přišla invaze a po ní nastalo temno trvající až do sametu, je falešná.

Fabulace (8) překabátěného komunisty Petra Pitharta o drastickém dopadu normalizace možná platí pro lidi jeho typu, kteří byli vyhozeni z KSČ, ale ne pro většinu nestraníků. Pithart tvrdí:

„[Trauma začalo] celostátními prověrkami, v nichž se všichni občané museli obrovským způsobem ponížit. Toto trauma, děsivý úprk do soukromí a k sobeckému individualismu, který trvale ovlivnil české povahy a české charaktery, česká společnost nezpracovala dodneška, přestože dodnes je normalizace určující charakteristikou i dnešní české společnosti […]  Atomizace společnosti je to nejhorší, co se mohlo stát. Ztratili jsme důvěru vůči sobě navzájem.“ 

To je jistě nechtěná pochvala „komunistické společnosti“. Kdy český charaktery a povaha zformoval?

Jaké trauma náš lid utrpěl, když v roce 1942 oslavoval na naplněném Václavském náměstí ukončení stanného práva po atentátu na Heydricha? Jak dlouho se vzpamatovávali naši umělci z hajlování při podobné oslavě? Jak dlouho byly některé české herečky traumatizovány stykem s německými milenci?

Pithart svoje výroky ovšem nemyslí vážně. Jde o účelový konstrukt použitelný jako výmluva, proč se některé věci skoro 50 let od traumatizujícího podpisu nezměnily. Prý to bude trvat ještě několik generací, než se po totálu osvobodíme k demokracii.  Pravda a láska jsou na horizontu, který se vzdaluje rychlostí, kterou se k němu přibližujeme.

Atomizace společnosti a sobecký individualismus jsou produkty kapitalistické společnosti.

V každé společnosti existuje boj o moc, peníze, kariéru; to vše podporované závistí, řevnivostí a generačními střety. (***)

V současné době je historie neuvěřitelně przněna. Ztratili jsme schopnost analyzovat minulost a  vidět celkový obraz.

Jsme velmi blízko Orwellovu světu: Prolétům dáváme pornografii, fotbal a nějaké to jídlo. Metody pro kontrolu občanů jsou obdobné těm, popsaným v románu 1984. Bývalí příslušníci StB se musejí zalykají vztekem, jací oni byli břídilové.

Máme válečnou propagandu, která definuje Eurasii jako nepřítele naší Oceánie, která má Eastasii jako momentálního spojence. To se může změnit až nám současný spojenec přeroste přes hlavu.

Paměť národa je desetiminutovkami nenávisti ochromována až k úplnému zblbnutí. Stali jsme se gubernií, která si netroufne těm mocným ani naznačit, že snad máme vlastní názor.

Poznámky

(*)  Třicet let po sametu má cenzura formu odmítání, nezvání a ignorování. Autora diskvalifikuje i spolupráce s nevhodným mediem. Nejsme daleko od kriminalizace názorů.

Jako inovace se objevila nálepka „kauza“ někdy vylepšená adjektivem „dezinformační“. Probíhá kolem vás kauza, sdělili Karlu Sýsovi, členu poroty soutěže Seifertovy Kralupy:

„Mnohokrát děkuji za skvělou práci při vyhodnocení letošní autorské soutěže. Naše účetní vám pošle odměnu za vykonanou práci. Mám nemilou povinnost poprosit vás o vaši neúčast na sobotním slavnostním vyhlášení vítězů autorské soutěže. Tento krok vedení města je podmíněn kauzou, která nyní kolem vás probíhá. Děkuji.“

Ona kauza se týkala rozhodnutí Sněmovny navrhnout básníka na prezidentské vyznamenání, které mohlo, ale nemuselo být uděleno.

Herci Kladenského divadla odmítají vítězku konkurzu na jednatelku svého divadla, Irenu Žantovskou. Vyhlašují stávkovou pohotovost (9), mimo jiné také:

„kvůli jejímu manželovi Petru Žantovskému, který figuroval v několika dezinformačních kauzách.“

Herce snad omlouvá, že většinou nemají v hlavě vlastní myšlenky. Petr Žantovský nemá s činností své ženy, pro danou pozici vysoce kvalifikované, nic společného.

(**)  K231 sdružoval občany odsouzené podle zákona 231/1949) a KAN. Jeho vedení před srpnem 1968 souhlasilo, že zmírní protikomunistickou rétoriku.

Klub angažovaných nestraníků (KAN). Byl založen autorovými spolužáky z Přírodovědecké fakulty KU, Ivanem Jonášem, Ludvíkem Rybáčkem a Zdenou Janglovou ve spolupráci s několika lidmi z VŠCHT. Na začátku měl být happening, tedy výlet parníkem do Davle. Bude chlast a ženský, zval tehdy Ivan. Nakonec   KAN začal skromněji, nudnou schůzí na VŠCHT (10).

KAN měl povolenu pouze přípravnou činnost. V jejím rámci začaly vznikat skupiny i mimo Prahu. K formální registraci ale nedošlo a KAN se po srpnu 68 rozpustil.

(***)  Módou sezóny se stalo psát o tom, jak ta která celebrita trpěla. Každý článek pro jistotu obsahuje alespoň jednu větu o útlaku.

Věra Čáslavská, se stala známou protestem na stupních vítězů při OH v Mexiku. Představa, že člověk, který je naštvaný za druhé místo, myslí na stupních vítězů na politiku, je poněkud obtížná.

Politická gesta na stupních vítězů jsou známa. Na stejných OH protestovali američtí sprinteři Carlos a Smith proti rasovému útlaku a chudobě černochů v  USA. Na stupních vítězů měli černé oblečení a vztyčená paže s černou rukavicí symboly hnutí Black Power. Za svoje gesto byli vyloučeni z týmu a museli opustit olympijskou vesnici.

Setkali se s odsouzením a po padesáti letech připustili, že jejich gesto negativně ovlivnilo jejich životy. Americká moc jim dala nelibost najevo stejně jako česká Čáslavské. Ta byla v roce 1971 vyloučena z ČSTV, ale přesto vystudovala Institut tělesné výchovy a sportu KU (1974) a v letech 1979-81 trénovala v Mexiku.

Rudolf Hrušínský st. směl v letech 1972-75 hrát „jen“ v ND (13 rolí). Pak se cosi stalo a od roku 1976 do roku 1989 natočil 100 filmů a v roce 1988 dostal titul Národní umělec. Míru jeho útlaku je těžké hodnotit, když neznáme hranici mezi ideologií, obecnou blbost a závistí.

Ještě před sametem byl Jiří Suchý napadán, že si už dost vydělal a měl by jít od válu. Dávno po sametu zmiňuje setkání s mladým mužem, „jemuž vadilo, že nejsem mlád a pokročilý věk je mu odpornej. Protože mu však nechci odplácet zlé zlem, přeju tomuto mladému muži, aby se toho hrozného stáří nedožil.“ To je sarkasmus genia.

O Josefu Kemrovi jakási Janovská píše: „Totalitnímu režimu se zprotivil hned dvakrát. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl, a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc velmi miloval boha a svoji víru neskrýval. Díky tomu měl omezenou uměleckou činnost a jeho práce byla přehlížena.“ Kemr má v České filmové databázi 238 záznamů, z toho 209 za období 1948-89. Zase, postih jako hrom.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pozdravy z Královských Vinohrad se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

36 reakcí na Krokodýlí slzy nad 21. srpnem 1968 rychle oschnou

 1. strejda napsal:

  Připomněl jste mně Heinricha Heina, který napsal.
  „Toužím po nejmírumilovnějším uspořádání. Má přání jsou: skromná chaloupka s doškovou střechou, ale dobrým ložem, dobrým jídlem a nejčerstvějším mlékem a máslem, květiny pod oknem a několik dobrých stromů přede dveřmi. A jestli Bůh chce naplnit mé štěstí úplně, zajistí mi radost z pohledu na šest, sedm mých nepřátel visících na těchto stromech. Před jejich smrtí, pohnutý z celého srdce, jim odpustím vše, co mi v životě udělali zlého. Člověk musí, tak je to správné, odpustit svým nepřátelům – ale ne dříve, než jsou pověšeni.“
  Od těch časů, co jsem to četl, je Heinrich Heine v mé duši na stejné, té nejvyšší, pozici jako Johann Wolfgang Goethe.

  To se mi líbí

 2. cobolik pacholik napsal:

  toto bohove strejdo,ja heina v zivote necital,ale s tymy stromamy o tom dumam cely zivot a mlieko neznesiem a naposledy som pil,ked ma mat kojila,ale to uz nepamatam, a teraz ku jicku,vsetko pekne napisane,ale po bitve,v case bitvy tak hezky nebolo,mnoho malo ritku zrastenu,ja tiez dnes mudrejsi jak vcera,takze toto len pohlad na danu dobu,ale chuja to moze vyjadrovat danu dobu,tych co pozvali,nezavesili na tie stromy a preto dnes tak vyzera jak vyzera jak u kokotov,chuj so 68 ja dumam jak zajebat starostu prahy 6,niekde treba zacat,bo boh mi stromy nepristavy,bo ja nie palach nemienim sa upalovat,ja myslim daneho zajebat to je lepsie,mozem dostat 15 rokov,bo nemienim nikde utekat a do smri bude o mna postarane,vela mi aj tak uz nezostalo…

  To se mi líbí

 3. Jiří Jírovec napsal:

  Čobolíku, maj pravdu. K tomu, co jsem napsal, a je to opravdu obraz po bitvě, musím dodat, že bych se tím nebyl abgéboval, kdybych neviděl tu šílenou podlízavost: „Zdráv buď, ó pane náš, tvůj lid tě vítá […] všechno se veselí, poctu ti vzdává, novému pánovi čest buď a sláva“ a stejně šílené přepisování historie. Tento citát z Jakobína jsem použil v článku Osvobození Československa americkou armádou z 12.5. 2015

  Nová doba s novým pánem mě znervózňuje. Bojím se, že mě zpotvoří do podoby nerudnýho dědka, který nevidí pokrok a cestu ke skvělé budoucnost.

  Mezi tím se na mě valí informace ze solidních zdrojů: Třeba Jan Nepomucký je podvod, protože nebyl utopen, ale holt nesnesl trochu trápení (tehdy se tak říkalo mučení), které se týkalo jeho údajného pletichaření ve střetu Václava IV s církví. Zásadovost, tedy neporušení zpovědního tajemství, a potupná smrt utopením ve Vltavě byla pro církevní scénář blahoslovení vhodnější.

  Onehdá jsem se dočetl, že Havel si vlastně nemyslel, to bude on, který vyhlásí vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí. Prý to jaksi byl cíl k němuž se jednou dospěje. Něco na způsob Neumannovy básně mnou (neodborně) modernizované:

  ulicí bílou půjdou děti rozesmáté
  na khaki blůzkách skautské šátky
  to bude po letech snad v pětiletce páté
  ty také budeš čekat až se vrátí
  ze školy děvčátko, tvoje skautka malá
  a mámo co to vlastně byla ta pravda a láska?

  No a stařík mého typu, který se zatím nerudnosti brání, se nasírá Havlovým podvodem. Možná z lítosti, že již odrostl chlastu, děvkám a touze po metálech.

  To se mi líbí

 4. blbíš napsal:

  co srpen 1968, pane Jírovče, ten mě už dávno netankuje, ale posuďte sám:

  Odporný ráno!
  Kurvy, kurvy, kurva … a to bez omluvy, přátelé. Jestliže něco považuju za zřetelnou, otevřenou a ničím neomluvitelnou kolaboraci těch po plyšáku u vesel se střídajících deprivantů, tak je to tohle:

  “Kdo bude nově učit (! ! !), když chybí 6000 pedagogů? Studenti z prváku a kolegové z jiných předmětů“.
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdo-bude-nove-ucit-kdyz-chybi-6000-pedagogu-studenti-z-prvaku-a-kolegove-z-jinych-predmetu-77956?dop-ab-variant=4&seq-no=1&source=hp

  Tohle těm blbům nikdy neodpustím, ani náhodou!!! Dyť já už sem alergickej i na ty jinak rozumný „školský“ kecy mladýho Klause, stačí si pouze vzpomenout na tu opovržlivou a arogantní argumentaci jeho tatínka a za ním v řadě stojící blby s tou jejich neviditelnou rukou TRHU, která vyřeší úplně všechno, všechno předežene a všechno zařídí v TV monolozích s Černým a Bubílkovou. Ano vyřešila a výsledek je dneska naprosto hmatatelnej, bez nadsázky tragickej. To se prostě nedá ani číst, emani, furt nechápou, že když prostě něco není, tak ani smrt nebere. A furt a furt pokračujou v tý genocidě našeho školství a vymejšlej jednu bejkovinu za druhou. To je už na profackovávání. Polejvá mě hrůza, přátelé, že před mý vnoučata za katedru nastoupí absolventi s diplomkama o Ferovi Brabencovi.

  To se mi líbí

  • Minorita napsal:

   Už tam dávno jsou – ti „absolventi“. A jsou všude …

   To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   co som ti hovoril stara krabice,ryktuj ty svoju malu mafiu na emigraciu,moze ich deda do nich huciet jak do pilinaku,urobia z nich debilov a ked nie budu zit v debilstane plnom bananov,jedina zachrana odchod prec,ked budem zit pomozem im,co budem mohol,v cudzine sa vypracuju coho su schopny,zalezi na nich,tu mu uctelia pomozu nezistne,ja videl na svojej mafii,kurva zadarmo to robia a nema zaplateny prescas,nechvalim ameriku,ale tak ucitel robi v amerike,nejakej holote,co prisla z pice,co nevie,kde ani na mape dava zo seba vsetko,aby jej pomohol,dumaj stara krabice a chystaj prachy na zaplatenie emigracnych poplatkov,ked chytry len spolovice jak deda,uspech bity…najlespie jak uz su kus starsie,okolo desat a viac rokov,poznaju tam system a zistia jaky tu,bo uz taky hovniar lape svet,toto som nevycital v nijakej expertnej sprave to moja prax tu a co pises ku konci,nijake profackovani,ale fyzicku eliminaciu ja len o tom zijem,plevel ked nevytrhas s korenom rastie jak jebnuty,cosi sa tu naplejem kurva,len ich spratat z toho sveta,nejakym demokratickom slovom,to mozes tak v lese do stromov dristat,maj sa a dumaj,tvoj cas sa krati,ale pred tvojou malou mafiou sa este len hodiny rozbehuju,kto zavaha nezere,chod do garaze jebni deco,preloz par pivamy,lepsie sa duma a sily to doda kurva,mam tiez prax.nic tu nepisem zo srandy,ked myslis,ze mam pojebane nevis,co mluvis dedku,ide o tvojich jasny vole?

   To se mi líbí

  • anonymní napsal:

   Ten Ferda Mravenec by ve svým důsledku nebyl zas takový zlo. je to důkaz. že študent čte.
   Daleko horší je konformismus mladejch, přesně podle hesla „Kdo nejde s námi, jde proti nám“.
   Dovolit si prezentovat vlastní názor, odlišný od mainstreamu je společenská sebevražda.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    já Vám dám, že by … Ten Ferda Mravenec by ve svým důsledku nebyl zas takový zlo…, ani náhodou. To je jako říct o rakovině, že …„by ….“ pouze to naznačuje, že nic nevíte o jejím hlavním nebezpečí, metastázích! S takovou na mě nechoďte, ani náhodou.

    To se mi líbí

 5. jaa napsal:

  Tak nevím, myslí to vážně, nebo je to vějička.
  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/macron-prohlasil-ze-nadvlada-zapadniho-sveta-konci/
  Jakpak na to zareaguje jejich/naše 🙂

  To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Především by měl být azbuk opatrný. Jakmile mu začne Západ mazat med kolem huby, přijde mu to proklatě draho. Ale možná slyším pithartovskou trávu růst. Třeba je to jen proto, že někdy kolem roku dvacet končí smlouva dodávek plynu a ropy do Evropy a je tu riziko otočení produktovodů na Čínu.

   To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Tady se domnívám, že by ambasáda RF měla sochu odstranit a převézt na velvyslanectví. Ne proto, že bych měl stejný náhled na věc, jako ten fašounský dobytek TOP STAN na radnici, ale aby se předešlo dalším podobným prasárnám.

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    To by ale bylo vítězství toho dobytka.

    To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Ta úloha nemá řešení a útoky na sochu budou pokračovat. To si Koněv nezaslouží. A příklady táhnou. V Brně máme bystu maršála Malinovského a nějaký idiot by se mohl inspirovat. Na radhausu je to také samý klenot, radost pohledět.

     To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Nic netrvá věčně, ale počítám, že památníků na naše vojáky vč. legionářůje po rusi širé podstatně víc, copak by naši zastupiči tam s nimi dělali. 🙂
      To jsou ty akce nevzdělanejch a nemyslících „“taky politiků“. Že tím ukazují svou ubohost jim nedochází.

      To se mi líbí

      • Rosťa napsal:

       Každá nová garnitura politiků je o řád mizernější, než ta předešlá. A potom člověk má jít k volbám a volit ty správné. Kde brát, když je na výběr hlupák, nebo zaprodaný kolaborant.

       To se mi líbí

       • Josef K. napsal:

        Ze seriálu South Park vyplývá, že volby jsou pokaždé jen volbou mezi obřím vyplachovačem a hovnovým sendvičem. A ono to nějak tak bude.

        Líbí se 1 osoba

      • cobolik pacholik napsal:

       zatupici,to barz dobre,kurva co holota nevymysli…

       To se mi líbí

     • jaa napsal:

      No o to se už pokoušeli, ale zatím jim to neprošlo…asi proto, že k nám až, se hrdinná americká armáda nedopracovala…….ale tož kdo ví, třeba se časem dozvíme, že to bylo jináč, třeba něco ve stylu „Scoty přeprav mně“

      To se mi líbí

     • jaa napsal:

      Víte Rosťo, já na to našla mast. Takže už jenom registruji a čekám jak to dopadne.
      Předčasem jsem v těch nočních „moudrých“ rozhovorech na 24 zaslechla jednoho hytrého jak doporučoval a všecko mu bylo jasné atd. Napřed jsem se rozčílila, ale pak jsem , nevím co mne to napadlo, jestli obrana proti přehřátí či co, prostě začala jsem ta jeho „moudra“ dotahovat ad absurdum a za použití reciprocity. Divil byste se co to dokáže s naštváním udělat…. a jak v téměř momentě víte co za idi ota dostává v té jejich/námi placené prostor k sebeshazování…. je to docela zábavné…
      Zkuste a uvidíte.

      To se mi líbí

      • Rosťa napsal:

       Já jsem si 24 vymazal z předvolby, páč jsem chabrus na pajšl. Jsou lidé, kteří ty jejich bláboly unesou, já bych to bez vážných zdr. problémů nezvládl.

       To se mi líbí

       • jaa napsal:

        ale ono se to hodí na ledacos, když omylem překlapnu na něco divného. Koukám se tak málo, že nestojí za námahu pamatovat si čísla předvoleb. Takže přeťukávám, až se dostanu kam chci, pokud chci, ono těch programů tak moc ke koukání není, pořád všecko dokola a všude, mockrát viděné…. a když je něco nového – ke koukání to není… i ty pohádky už zmršili….. zač jim vlastně platíme???

        To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    hele rastislave,mame nase krize z kostolov dat dole,bo novy kokot prisiel alahista a dat ich do ohrady?tak isto sochu vojaka,otca z fotky nevystrihnes,bo sa s mati rozviedol?ani boha,kameru a nech tam stoji,treba spratat toho kokota starostu a jeho prizdisracov,odjebat ,cisto zakerne zo zalohy,maliari soch rychlo dostanu rozum.

    To se mi líbí

 6. Rosťa napsal:

  Bylo mně 16 a hltal jsem každé slovo všech těch Dubčeků, Smrkovských, Černíků ….. a na Svoboďáku jsem dal do velké skleněné kasy posledního Žižku, co jsem měl ve šrajtofli. Byli tam i peníze větší hodnoty a dokonce i zlaté prsteny a náušnice. No, trvalo to krátce a přišla bratrská pomoc. Ve škole kantor mluvil o aijské podlosti. Jeden den. Během týdne mu vyměnili rozum a většího podporovatele intervence by člověk pohledal. Tehdy jsem měl jasno, jednoznačná prasárna. Dnes, když člověk má info díky internetu prakticky o všem, již tak přesvědčen nejsem. Má pravdu ten, který říká, že bez intervence bychom byli dnes úplně jinde, nebo ten, který říká, že díky ní, jsme rozkradení, bezdomovectví, exekuce a status kolonie oddálili o 20 let? Jedno však vím stoprocentně. Při té bratrské pomoci bylo zabito asi 200 lidí a škoda jich. Pokud dělá podobná „opatření“ Amerika, oběti se počítají na statisíce, až miliony. Žádní troškaři.
  Autorovi dík za článek.

  To se mi líbí

 7. Antimon napsal:

  „Nová doba s novým pánem mě znervózňuje. Bojím se, že mě zpotvoří do podoby nerudnýho dědka, který nevidí pokrok a cestu ke skvělé budoucnost.“

  To vidím a cítím úplně stejně. Díky za článek.

  To se mi líbí

 8. strejda napsal:

  Nová doba je taková zvláštní. Na netu jsem, brouzdaje se po různých stránkách, dopracoval i tomuto skvostu z péra jakéhosi Marina Fendrycha. Udělal jsem si maličký výtah:

  Aktuálně.cz, 28.8.2019
  Martin Fendrych

  titulek:
  Česká chlastací republika: Pijeme jak Rusové, abstinent je v Česku „divnej“

  jsme čtvrtí za Francií, Rakouskem a Litvou (ta vede)
  „bejt nalitej jak puma“ je česká normalita.
  Všimněte si, jaké pohoršení (doslova) vyvolá člověk, který ve společnosti nepije alkohol, abstinent/ka, to slovo zní skoro jako urážka a minimálně obsahuje zprávu „je ňákej divnej“, „divná“.
  Podívejte se, jak chodí prezident. Chcete chodit taky tak?

  Titulek, co tisk prodává, píše o Rusech, v textu ovšem o nich není aní zmínka. Píše se však, že nejvíc pijí (nechlastají, to jen my a Rusové chlastáme) Litevci, Francouzi a Rakušané. Takže ožralí Rusové pijí méně než stále nalití Češi. Francouzi, ti jen tak elegantně popijí, jeden by neřekl, že vychlastají víc než Češi.
  Za ta léta jsem si nevšimnul, že být nalitej jako puma je normalita. Ale asi tady u nás nejsme normální, možná v Praze, někde v kavárně, je to jiné. Nevím.
  No a zmínka o prezidentovi, to je opravdu rána pod pás. I když, kdyby tam byl minulý čas…… A toto všechno si říká pravdivý a poctivý tisk. Taková ta správná žurnalistika. Jsme v žumpě.
  Fujtajbl.

  To se mi líbí

 9. K-k. napsal:

  zcela OT: (ukradeno u Terezy Spencerové):
  „→ v rámci nové politiky „člověk především“ úřady v kalifornském San Francisku ruší pojmy jako „zločinec“, „odsouzený“, „závislý“, „pachatel“ nebo „mladistvý delikvent“… a místo nich pro propuštěné zločince zavádí termín „vracející se obyvatel“, ti, kteří byli propuštěni podmíněně, budou „lidmi pod dohledem“, a z „mladistvých delikventů“ se nově stanou „mladí lidé, kteří měli co dočinění s justičním systémem“… atd… fascinující…“

  To se mi líbí

 10. cobolok pacholik napsal:

  vidim,a nemusim byt psycholog,co som,len nemam diplom bo mi na chuj,ze mnoho tu vzdelanych a kultivovanych ludi,uz ma dumky jak ja ,a ja nevzdelane neotesane hovado ja uz otvorene pisem o zabijani jednotlivcov,ktory nie ze skodia,ale dojebu ten kraj docista,ty vzdelany este nepisu otvorene o eliminacii,tych kokotov,ale v duchu uz maju dumky jak ja,ja nemam len dumky,ale ja presvedceny,ze to len bude dobre pre nasich,ked sa taky pojeby sprataju,uz som pisal,ja nemam chute jak palach,ci drzat nejaku hladovku,ci stat niekde s transparentom na ulici,az taky kokot opbmedzeny som neni,bo nechcem,ked sa upalim,aby po mne menovali ulice a namestia,to nie je moj styl,nahladoval som sa dost pre svoju skurvenu pijatiku,nic nove by som nepoznal a mohol by som aj umriet,aj tak by mali v pici,lepsie,ked umru oni a mna jak prinajlepsom psychicky naruseneho jebnu za kater,bo trest smrti zrusili kokoti,bo nejake demokraticke prostriedky,,ci s nejakou pravdou a laskou,to,tiez ,nemam pojebane,aby som tomu veril,ze s tym sa daco da,ci ma niekto lepsi napad?bo pisanie v nejakych vyrazcoh heina,ci jakobina,ci jak sa vola,to je jak hrach na stenu hadzat,len sa clovek sam ojebuje,bo take mozno pisat takemu,co ma nejaku sebereflexiu,ci aspon kus empatie,ale u nich,nieco take hladat,to skor ihlu v sene najdete,netreba sa ojebavat,ci sa utesovat,mensie zlo si hovorit a podobne picoviny,treba proste zacat jednat,ja viem v kriminale,nechce nikto hnit,bo opratka zrusena,ale niekto musi zacat,kto sa prida k pojebovy jak ja,prosim nie hufne,viem,ze taky inteligentny ludia,nebudu zo seba robit kokotov jak ja spodek,ale potom prosim tu nepisat jak je na picu,co za ojeb,co prezivate,bo nic co pisete,nie je nejaka fatamorgana,ale len postreh z vasho okolia,ktore vidite,ze je picou ke zdi,treba sa raz rozhodnut,alebo rybky,alebo akvarium…

  To se mi líbí

 11. cobolik pacholik napsal:

  este dojebem tu viac,vidite vy,aby podobnych do vas,co ste kultivovany a inteligentny,aby taky mali nejaky priestor v sdelovacich prostredcich?ci su pozyvany do nejakych besied,ci si takeho zavola ten kokot najmudrejsi politrucky veselovsky a ked hej,tak vam bude vtiskat svoju zranicu,svoju pesnicku,uz sa tu len opakujem,toto mame vsetci za sebou z komuny,ked sme picovali a skutek utek,pritom soudruh,mal prehmaty,ale na tych sa nedopracoval,bo oni zobrali zezlo a ani najvacsi skeptik,kurva jake slovo odborne ma napadlo,si nevedel premietnut,ze to tak daleko moze dojst,nasa spolocnost,ktora je v rukach vyjebanych prospecharov,co este chuj,ale kolaborantov,ktory na celej ciare zradili nasich predkov,,ktory pre ten kraj umreli,neide mi o nejake zasrane peniaze,ale o to,ze zradene nasich a zradu svojich,co myslite,dutka,ci nejaky clanok napisat kus vo vyzsom tone?nemate belma na ociach a klapky v usiach,nemate srot v tych siskach,aby ste nevedeli,ktora u nas bije nazdar. a co vole delat?treba urobit nieco,aby zacali dumat ,pritom oni dumaju,ale bez zabran,strachom sa vytvori u kazdeho jedinca zabrana,len sialenec nema zabrany ,lebo jak zistia,ze sa im nieco moze stat,ci ich blizkym,to budete koukat,jak sa vie clovek zmenit,myslim,ze viete dobre,ze to nie su sialenci,mozu byt fanatici vo svojom presvedceni,ja o nic mensi fanatik.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.