Minulost a současnost očima nestraníka- ČÁST I.


„Bylo zdravotnictví, za které se nemuselo platit. Školství bez poplatků, kultura přístupná všem. Dnešní svoboda je pro pár vyvolených, pro pár zbohatlíků, pro korupčníky. Pro církve, kterým se dá majetek z našich kapes… Všechno před rokem 1989 nebylo špatné… Každý systém má své chyby, ale stále více lidí poznává, že ten dnešní má chyb více, než měl reálný socialismus…“

Kdo by to byl řekl. Od krachu komunistických režimů ve střední Evropě uplynulo už třicet let, přesto nelze přeslechnout, jak hlasitě Leninovi obdivovatelé tu změnu stále zpochybňují – úvodní citát jsme si vypůjčili od KSČM. A nejde jen o jejich hlasy. Každý pátý Čech si myslí, že za neomezené vlády soudruhů se žilo lépe. Myslí si to dokonce i stejné procento středoškoláků, kteří socialistickou realitu vůbec nezažili. Kdo dnes zpochybňuje liberální demokracii, dočká se na sociálních sítích deště lajků. Ozývá se volání po pevnější ruce a silnějším státu.“

Petr Fišer (1)  

„V epoše lidského vykořenění, odcizení a ztráty smyslu světa, musí mít nutně ideologie zvláštní hypnotickou přitažlivost: bloudícímu člověku nabízí snadno dostupný ,domov´: stačí ji přijmout, a rázem je vše opět jasné, život dostává smysl a z jeho horizontu mizí tajemství, otázky, neklid a osamělost. Za tento levný ,domov´ platí ovšem člověk draho: abdikací na vlastní rozum, svědomí a odpovědnost.“

Václav Havel citovaný Petrem Fišerem (1) 

Začněme Havlovým blábolem (byť pochází z oslavované Moci bezmocných). Z bytu na nábřeží se snadno fantazírovalo o vlastním rozumu, svědomí a odpovědnosti.

Byla by to krásná slova, kdyby je nenapsal člověk, který, jak vzpomíná Pavel Landovský (2), sám o sobě „tvrdil, že je kurevník, a chodil tam, kam já, protože tam byly vždycky děvky. Ježíš, těch bylo,“ , kšeftař, který kdysi v Americe podfoukl Voskovce a slíbená práva na produkování své hry prodal za jeho zády, předstíral nezájem o majetek, aby zašmelil svoji polovinu Lucerny přes Chemapol, aby ji stejně dostala jeho „nenáviděná“ švagrová. Havel přijal cizí ideologii výměnou za „levnou“ slávu, čestné doktoráty a pocit moci. Projevem v Kongresu abdikoval na vlastní rozum. To vše z jeho slov dělá nepoužitelné plky.

Lidské vykořenění, odcizení a ztráta smyslu světa jsou kategorie, které patrně souvisí s nudou lidí Havlova typu. Chlast, děvky a vzdálenost od světa mocných časem omrzí. Proto se bývalí disidenti rychle vzdali podstaty své existence, tedy druhé a podle definice jediné svobodné kultury. Magor Jirous a Milan Kozelka před několika lety odešli a tak z těch opravdových zbyl pouze performer Milan Kohout.

Není pravda, že se „tenkrát“ ideologie musela příjímatmout. S odstupem času se dozvídáme, že div ne milióny proti ní, levný domov sem, levný domov tam, úpěnlivě bojovaly. Někteří z nenávisti dokonce vstoupili do KSČ, aby ji rozvraceli zevnitř. Tituly, uznání i peníze patrně brali jako zástěrku šturmu s pomyslně obnaženou hrudí proti stejně pomyslným komunistickým kulometům. Teprve po sametu ukázali charakter a zeškodlivělé medaile a tituly naházeli do Vltavy. Ti nejstatečnější si později připsali k dobru, že Antichartu s odporem, ale opravdu s odporem podepsali. Chartu 77 z nich podepsal jen málokdo. Ze zasloužilých umělců jen Chramostová.

Když se plusy a minusy vyruší, zbydou nuly, jimž abdikace na rozum, svědomí a odpovědnost může přivodit stav vykořeněnosti, ledaže se proderou k moci.

Pozadí padesátých let

Československé dějiny let 1948-1989 jsou téměř výhradně spojeny s vývojem uvnitř komunistické strany. Ten byl, zejména do poloviny padesátých let, podněcován ekonomickým i politickým tlakem Západu. Nahlíženo zpětně, často šlo o akce, které jsou podle současných měřítek teroristické. Lidská práva, coby politická zbraň, byla vynalezena až v sedmdesátých letech.

KSČ se nedokázala vypořádat s procesy padesátých let. Místo pozdějších omluv měla otevřít archivy a přiznat, že neprokoukla schopnost CIA využít Stalinovu teorii o zostřování třídního boje (čti: chcípající kobyla kapitalismu nejvíc kope) a vyvolat nejistotu ve vedení komunistických stran.  Když se objevili nepřátelé komunismu v Maďarsku (Rajkův proces v roce 1949), vzniklo podezření, že není možné, aby nebyli ve vedení ostatních stran, tedy i v KSČ.

Od současných historiků se sotva dozvíte, že v Polské sjednocené dělnické straně byl za vnitřní bezpečnost odpovědný plukovník Josef Swiatlo, později přiznaný agent CIA. Nedozvíte se, že jistý profesor bohemistiky v USA sestavoval pozdravné dopisy československým politikům, které vedle banalit obsahovaly slova, která vypadala jako zakódované instrukce.

Když byly materiály CIA po padesáti letech odtajněny, šly zase rychle do trezorů. Nejspíš proto, že prozrazovaly stále používané metody.

Z hlediska současné propagandy je nosný případ Milady Horákové: Gottwald má na svých prackách její krev, protože jí, přes žádosti světových celebrit, nedal milost. Zkuste ale psát o krvi Ethel Rosenbergové na prackách Eisenhowera. Ta byla popravena 4 roky po Horákové, puvodně za to, že opisovala pro svého muže jakési zprávy, které posílal do Ruska. Americký president rovněž nevyslyšel žádosti světa o milost. Po letech se ukázalo, že Ethel byla odsouzena na základě falešného svědectví člověka, který chtěl zachránit vlastní manželku.

Milada odolávala katovu dušení, kdežto Ethel potřebovala několik elektrických šoků navíc.

Měly smůlu, protože v té době se ještě podezřelí z nepřátelství popravovali. Teprve daleko později, v roce 1962, došlo k výměně pilota sestřeleného U2, Garry Powerse, za plukovníka Abela.

Vývoji v Československu byla nepřátelská katolická církev, autoritářský spolek, který ve jménu vymyšleného boha kupčí s vírou, tedy kombinací naděje se zatracením. Spolek, který historicky páchal neuvěřitelná zvěrstva, vedl války a používal teroristické metody dokonce i ve jménu stejného boha.

Církev stále prahne po majetku, ohlupuje žehnáním tunelů a vědeckých přístrojů a má pořád nohu ve dveřích.

Šmejdi ve špičkách katolické církve znemožňovali trestání pedofilních kněží. Když se papež František k jakémusi přiznání odhodlal, vrátila se ozvěna „ó hrůza, rozbíjí církev“.

Snahu odkázat církve kam patří brzdí obava pregnantně formulovaná Járou Cimrmanem: „Jsem zapřísáhlým atheistou, až se bojím, že mě pánbůh potrestá“.

Možná proto zůstalo náboženství i po roce 1948 povinným předmětem na základní škole. Rodiče mohli požádat o osvobození dítěte, podobně jako u tělocviku. O několik let později byl systém částečně změněn a místo osvobození se podávala žádost o zařazení do hodiny náboženství. S dalším časovým odstupem bylo náboženství vyjmuto z kurukula.

Neomezená vláda soudruhů

 Petr Fišer mluví o „neomezené vládě soudruhů“, tedy o hypotetickém stavu, kdy vládcové občas hodí plebsu částečně ohlodanou kost, aby neobtěžoval. Taková zkratka se připisuje Husákovi, který v obavě o normalizaci dal stavět byty, aby lid víc souložil a měl děti.

Hlavní Husákovou zásluhou nepochybně je, že dal Západu i Moskvě najevo, že má situaci pod kontrolou a není třeba „barevné revoluce“ vedoucí k ničení.

Soudruzi – a že jich bylo – i nestraníci byli součástí společnosti, která se pokoušela vybudovat sociální stát. Vláda jedné strany nebyla neomezená a navíc se měnila s tím, jak se společnost vyvíjela. Každý z nás se setkával s blbostí, která, jak říkal Werich je nevyplelitelná, a je součástí každého politického systému.

Každá moc určuje, ve svém vlastním zájmu, nepřekročitelné hranice a udržuje prostředky, jimiž je, tedy sebe sama ochraňuje. Každá má k dispozici špicly, tajné služby, policejní těžkooděnce, vodní děla, gumové i ostré střely, vězení a účelově sepsané zákony.

V Česku se násilné metody zatím nepoužívají, zřejmě v obavě, aby nedošlo k znehodnocení výroků jako „bijí naše děti“ nebo „mlátička Ondráček“.

V době rasové segregace byla na demonstranty za lidská práva v USA posílána policie. Národní garda vnikla v Kentu na akademickou půdu, když tam probíhaly „neamerické“ protesty proti vietnamské válce a čtyři studenty, po našem děti,  tam zastřelila a další zranila.

Nejvyspělejší demokracie jsou charakteristické tím, že je jejich politický systém nezměnitelný. Za příklad mohou opět posloužit Spojené Státy. Vedení demokratů a republikánů, dalo při jedné z předcházejících presidenských kampaní ultimatum televizním stanicím: Odmítají přítomnost nezávislých kandidátů. Buď jen D a R, nebo nic.  Tedy ani peníze za reklamy. TV stanice se rády podvolily.

Když nedávno zesnulý texaský miliardář Ross Perot kandidoval v roce 1992 jako nezávislý prezidentský kandidát, získal 20% všech hlasů, ale ani jednoho volitele. Kampaň ho stála $ 63.5 milionů, za které si kupoval čas v CNN. Zvolení Obamy stálo investory 1 miliardu dolarů. Jakápak demokracie, slovo mají ti, kteří si presidenta koupili.

Americkým vynálezem jsou i tak zvané Protest Areas, kde mohou lidé svobodně protestovat. Háček je v tom, že takové místo je dostatečně vzdáleno od medií i sluchu a očí papalášů.

Na jedné z nich, zřízené pro primárky v New Hampshire, předvádí satirickou performanci Milan Kohout (2). Nápis na ceduli je autentický.

Petr Fišer omílá klišé, že se lidem stýská po pevnější ruce a silnějším státu.

Kdo není slepý, vidí, že pokud jde o kontrolu nad občany, je současný český stát daleko silnější než předchozí, který byl navíc oslabován západní propagandou. V současné době o nás stát ví vše: kde se pohybujeme, s kým komunikujeme, ve které hospodě a s kým jsme byli, co sledujeme na internetu a co lajkujeme. Stát má schopnost ve zlomku sekundy propojovat obrovské množství informací.

Lidem, kteří se ohlížejí zpátky, se spíš stýská po tehdejším jednodušším a slabším státu.

Fantazírování o touze po pevné ruce je opět klišé odvozené od Havla a jeho přijetí ideologie výměnou za „levný domov“.

Komunisté se pokoušeli vybudovat sociální stát. Nesmíme zapomenout, že původně přicházeli z  velmi chudých poměrů. Neměli zkušenosti a stál proti nim Západ, tedy kapitalismus, který nechtěl takový systém připustit.

Z tohoto důvodu je obdivuhodné, co se za oněch 40 let podařilo. Zdravotnictví, školství, vzdělanost obecně, kultura, zemědělská i průmyslová výroba daly v souhrnu všem občanům   existenční jistotu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pozdravy z Královských Vinohrad se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

13 reakcí na Minulost a současnost očima nestraníka- ČÁST I.

 1. strejda napsal:

  Zažil jsem ty časy od počátku. Popis v podstatě odpovídá.
  Jen si říkám jak snadné je něco zničit a přemýšlím, zda je tak snadné zničit i to, co máme dnes. Návrat do minulosti není možný, co nám tedy příští léta přinesou? Napětí ve společnosti i světě stoupá a lze již slyšet bubny v podzemí.

  To se mi líbí

 2. NavajaMM napsal:

  Ešte na začiatku 1990 mi spadla sánka pri jednom šote Fedora Gála v TV novinách. Pripúšťal, že v socializme majú ľudia zabezpečenú existenciu a nikto nemusí bojovať o holý život. Ale to mu pripadalo ako ubíjajúca nuda. Povedal doslova, že západný svet na druhej strane ponúka ľuďom „bohovsky zaujímavý život plný problémov, ktoré musia každodenne riešiť“.

  To se mi líbí

 3. Devana napsal:

  O týchto témach píšem často…
  Súčasná oficiálna propaganda pripomína zločiny komunizmu, ale zabúda na zločiny Mccarthyizmu v USA.
  Takisto sa spomínajú počty obetí na životoch, ktorých počet neustále rastie podľa toho ako to propaganda potrebuje, ale nehovorí sa o obetiach prevratov, ktoré USA priamo riadili, napr. v Južnej Amerike, vo vojne vo Vietname, v bývalej Juhoslávii, Iraku, Líbyi, ale aj súčasného terorizmu, ktorý USA stvorili…
  Žijeme v období klamstiev a hnusu, keď sa ľudská zvrhlosť stáva ikonickou záležitosťou…

  To se mi líbí

 4. Cech napsal:

  Zde pouze jediné, návrat k postfeudálnímu kapitalizmu je opravdu krokem zpět.
  Tož no a to je vše.

  To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Jestli se něčemu divím, tak jen tomu, že se někdo diví tomu, co je v článku popsáno, tedy pololegální polygamii pro určitou skupinu obyvatel.
    Když se řekne A, ano v tomto případě masové imigraci, tak se musí říci B, C, D a tak dále až k Ž. Problém je jen v tom, že to mnoho aktivistů popírá a tvrdí, že se to zastaví u C, K, N a tak podobně 🙂 🙂 🙂 .
    Podotýkám, že nepíši jen o muslimské polygamii, ale i o dalších záležitostech soužití pouštní kultury s evropskou tradicí a historickým vývojem.

    To se mi líbí

 5. Rosťa napsal:

  Souhlas s autorem. Mnoho lidí už stačilo vystřízlivět a budoucnost nevidí v růžových barvách. Kruté je, že s tím člověk nic neudělá. Většinu života jsem prožil v minulém režimu a s odstupem času lze porovnávat s tím, co zažíváme dnes. Ta padesátá léta v obráceném gardu byla i v USA a možná ještě tvrdší, než u nás, jen se o nich jaksi nemluví. Pažravá katolická církev se nám plete do života mírou vrchovatou a nemám pocit, že bych ji na něco potřeboval. Dokonce má i v parlamentu zastoupení tou nejdestruktnější stranou, která tam kdy byla.
  Pokud bych měl popsat vývoj, tak za komárů se situace malými krůčky zlepšovala, teď se zhoršuje a není na to léku. Jako největší průšvih vidím astronomický růst nákladů na bydlení, nesmyslné příkazy z Brusele hraničící s diktátem, porušení zákona „můj dům, můj hrad“, kdy kdejaký blbec z národního výboru může vlézt do vašeho obydlí bez soudního povolení ( to si netroufl ani komanč ), nárůst bezdomovců a kdekdo v exekuci. Homo homini lupus.

  To se mi líbí

 6. cobolik pacholik napsal:

  grule(brambory) stoja viac jak banany,za jeden byt sa plati v blave pred 9 rokmi v tej betonovej jungle tolko,co stalo soudruha vybudovat jeden block o 10 vchodoch,na stavebninach bol kokot a holota budovala,vlastne za komuny mala holota viac penazi jak teraz,len nebolo dostatok tovaru,teraz tovaru do ojebania,ale dukatikov nestaci,mne stacilo v roku 1985,ked soudruh dal holote pozicku 200000kcs,to nenormalne prachy boli na 2% ci na 2,7% urok na budovanie domu,to proklete nizky urok a ked do roka postavi hrubu stavbu,okna a zakryje nemusi byt ovakovane 100000 sa odpusta,pritom staval tie betonove jungle o dusu,holota v okolitych burakovach to budovala jak jebnuta,cosi som sa namakal na tych stavbach a bol som na roztrhanie,dnes taky domcek v lepsej oaze stoji 100000,to su tie co mu odpustili,ale uz nie koruny,ale eura,nikde som nevidel kolkokrat som tam bol,aby staval demokrat nejake kralikarny,nikde,ale obchodakov to mame viac jak v amerike a hlavne tych bilboards to kurva nema vo vegas,jak v presove kdekolvek najebane tie reklamy vykurvene,to sme v tom svetova velmoc,clanok som necital ani deko,ani prvy,ani druhy,bo jak expert,staci mi len nazov vo velkom sarisi sa buduju rodinne domy,pozemky to kurva jak by tam bolo zlato v tej zemi tam,taky maly 3 izbovy domcek od 100000 eur a vyzsie,kurva bol som tam kuknut,drevaren mame kus mensiu a to drevaren z kvadrov a opravena,bo saris to uz skok do presova,vatsina buranov,co teraz buduje,bud podnikatel u nas,ale tych jak safranu 90% co buduju,to vsetci pracuju vonku,zase sa opakujem jak ten kokot,keby tu holotu jedneho dna uz nepustili na muracky do sveta bude po tom bananistane tam,ja len vidim reklamu na atlas.cz v tom praglu,ci v dobrych oazach,to miliony stoja domy a vilky desiatky milionov,ked tak na to kuksam,myslim,ze nie ze to nenormalne,ale docista pojebane na hlavu,tie ceny, a este pepici,gothaj to najlepsia salama na svete,moj brat kukal jak kokot,ked som si kupil 20dkg,rohliky,malu horcicu a zral,svetova salama ten gothaj v cechach som zral len gothaj a ovarek a zral rohliky,bez nicoho,len take posne,kurva az som sa dusil a len kofolu pil u nas nema gothaj a rusku zmzlinu ci lekvarniky,take satecky s lekvarom slivkovym,pizu ani raz a ani nemienim bo jebem tu nezriem a ked tak,ked som u svojej holoty a slaninu som piekol a cibulu zo zahradky vytiahoil a u suseda kalarab som si zajebal,ale musel som s nozikom ocistit,bo nemam uz tie zuby,jak ked som male hovno okolo torysy prepadaval s bandou zaumienky a fedor gal,to original vysinuty sion brothers.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.