372-Babička s těžkým osudem… pokud A.Merkel otrávili, tak kdo, a proč to udělal?


Předkládám vám překlad komentáře známého ruského ekonoma a analytika Michaila Deljagina, tentokrát k záhadnému onemocnění německé kancléřky. Jako nejspíš mnohým z vás, mi jeho závěry připadají poněkud přitažené za vlasy – nicméně…

Někdy formálně správné myšlenky jsou vyřčeny ve formě, vyvolávající nevoli a protest. To se m.j. týká i mnohých komentářů, které musíme vyslechnout ve věci nepochopitelné, ale v podstatě i pochopitelné nemoci německé kancléřky.

Jistěže je to náš nepřítel, o tom není pochyb. Ano, ona vykonává roli velmi podobnou té, kterou vykonávala paní H.Clinton, která ji, jak známo, svého času vyštěkávala z tribuny. Ale mezi A.Merkel a H.Clinton je jeden, a to principiální rozdíl: – paní Merkel, to je, abych tak řekl, taková babička s těžkým osudem. Pokud si Hillary svoji životní cestu zvolila sama, tak Merkelová se dopustila jedné jediné chyby. Ve svém raném mládí, kdy – jak je módní říkat mezi našimi západními „kolegy a partnery“ – „highly likely“ – z blbosti vstoupila v NDR do mládežnické nacistické organizace (přirozeně, že tajné). Přirozeně ji také odhalili, a tak se (jak někteří říkají) paní Merkel stala agentkou Stasi. Nepřímo to potvrzuje délka jejího pobytu v SSSR – v naší zemi. Tak dlouho představitelé soc. zemí zpravidla jen tak nepřebývali.

A dál, kdy už NDR – prodaná Gorbačovem ,zahynula, se značná část archivů Stasi dostala do rukou Američanů, a samozřejmě lidé na které byly v těchto archivech svazky, byli nuceni po hrozbou ukončení svého života, sloužit Američanům. Východisko nijak zvlášť neměli. Jistěže se mohli zachovat hrdinně, jako jeden náš, který se oběsil v holandském vězení, jen aby nemohl být obviněn z vlastizrady. Ale většina z nich byli obyčejní lidé, a hrdinský čin od paní Merkel bych nepožadoval…

Její osud, její chování, její skvělá kariéra, byla do značné míry způsobena tím, že (opět „highly likely“) je představitelkou amerických zájmů, a proto ji německý byznys poslední dobou nenávidí – a to zuřivě – za dvě věci:

 • Cynicky a drze oklamala, pokud tak lze soudit a nakolik je možné předpokládat, kapitány německého průmyslu, když otevřela dveře migrantům, a ničila tím Evropu, ale německému byznysu řekla, že tito lidé pro ně budou pracovat. Ona je člověk chytrý a domnívám se, že velmi dobře věděla, že její zásluhou „běšenci“ (jak je nazývají ruští emigranti v Evropě) že pracovat nejdou, ale že jdou vybojovat Evropu pro nový Chalifát. A německý byznys jí uvěřil a docela dlouho se domníval, že tomu tak skutečně bude, že opravdu půjdou pracovat, sníží náklady na pracovní sílu v Německu a vše bude o.k. A důvod jejich postoje je průzračný, logický, a já tu mohu jen zatleskat jak lidské podlosti, tak (což je ještě důležitější) politickému mistrovství na hranici geniality. Protože paní Merkel, pokud nechápala, tak jistě cítila, že v podmínkách hospodářské krize, v podmínkách završení kapitalistické tržní ekonomiky, střední třída v Německu, stejně jako v dalších zemích, začíná mizet. Je přirozené, že pokud střední třída umírá, začíná se hlasitě rozhořčovat, a může smést vládu.

Jak to udělat, aby lidé, kteří ztrácí příjmy, a žijí stále hůř (jistěže podle jejich měřítek – u nás by to byl život pohádkový), a ví o tom? Ale jak to udělat, aby neprotestovali, ale naopak s tím byli spokojeni? Je to prosté: – je třeba zaměnit program! Je třeba zaměnit program blahobytu programem fyzického přežití, když se lidé reálně radují každý den, že nebyli znásilněni, okradeni, že neztratili práci, nebo je nezavřeli do vězení za křivý pohled na migranta – podle Vysockého: „…děkuji, že jsem živ…“. A to se jí podařilo – Německo zapomnělo na snížení životní úrovně, Německo zapomnělo na to, že střední třída žije stále hůř. Francie nezapomněla, ale Německo ano, protože se vystavilo hlavnímu úderu oněch „běšenců“. Jistěže je za chodu demolována Evropa, ale koho to zajímá, že? A německý byznys za to svoji kancléřku nenávidí zuřivou nenávistí.

 • Druhá příčina nenávisti je značně hlubší a fundamentální. Německý kancléř tradičně zajišťuje velmi delikátní funkci pro byznys. On zajišťuje německému byznysu (především výrobnímu a s ním souvisejícímu) komerční preference spojené s politickým svazkem s USA, a politickým podřízením Německa USA. Ale přitom je kancléř povinen bránit svůj byznys před nepoctivou konkurencí z USA, svých politických pánů. Je to složitý a velmi těžký úkol, a proto kancléři Německa – a mezi nimi nebyli hloupí, neschopní lidé, musí tuto funkci zvládnout. Angela Merkel ale, vzhledem ke své, více než obvyklé závislosti na Americe, toho schopna nebyla, a nakonec tato její neschopnost došla dokonce i kapitánům německého byznysu.

A v této souvislosti vznikají otázky: – a co se to s paní Merkel stalo, a že němečtí lékaři nic neříkají? Je přece naprosto normální, že pokud se s politickým představitelem něco děje, tak lékaři vysvětlují, co se děje. Jaké diagnózy vystavovali americkým prezidentům, a přitom veřejně… do podrobností zabíhat nebudu, protože – co když někdo z vás právě jí …? Zdálo by se, že němečtí lékaři měli říci: – drazí přátelé, nic hrozného se neděje – anebo: – ano, jsou tu problémy, které ale nemají vliv na výkon funkce kancléřky, paní Merkel…atd. Ale nikdo nic neslyšel – všichni mlčí – ale proč mlčí?

A tady vstupujeme do oblasti ještě větších předpokladů a dohadů. Domnívám se, že není náhoda, že se Putin na jednání G-20 objevil s vlastním termohrnkem, což je porušení protokolu. On je přitom člověk nanejvýš, řekl bych, že až chorobně uctivý. Pokud uctivý člověk porušuje protokol, tak k tomu musí mít důvod. A když protokol porušují dva uctiví lidé… – podívejme se na soudruha Si-Ťinpchinga s podobným vlastním hrnkem tamtéž … Na těchto dvou lidech osobně, závisí v tomto světě velmi mnoho – a oba přišli se svým, po podivném onemocnění paní Merkel. Prostě si propojte body a zamyslete se… Kloním se k předpokladu, že paní Merkel otrávili, – a přitom tak, že pít léčivou minerálku a vykládat, že vlastně je vše o.k., už je poněkud pozdě. Pravda, v Německu lékař, obsluhující mocné, nemůže zalhat, protože nespojuje se stání mocí celý svůj život. On pak musí rozšiřovat a obsluhovat svoji klientelu, svoji kliniku, a pokud se ukáže, že lhal při diagnóze …? Ve srovnání s naším systémem taková přednost, zachovaná ze starých dob a ještě nepodrobená postliberálnímu rozkladu, v německém systému je.

To je hypotéza, a hned řeknu, co si teď pomyslíte – Američané! Ale ti jsou nějak mimo podezření. Proč? To není styl a podpis Američanů. Trávit dovedou Angličané a mají v tom letitou praxi. V poslední době použili chemickou zbraň proti Skripalovým, a v podstatě už je dnes zřejmé proč.  Skripal nevěděl nic významného a podstatného o Rusku, ale něco věděl o Anglii a jejích tajných službách, se kterými spolupracoval. Musel se s těmito službami radit – protože byli jeho šéfy, a podle všeho soudě, když se Američané začali zajímat o to, kdo konkrétně v anglických tajných službách zajišťoval pro H.Clinton záměrně lživé a falešné materiály proti Trumpovi, Skripal si zřejmě myslel, že Angličané jsou šéfové menší než Američané, a proto by měl spolupracovat s vyššími šéfy. No, a vydal se, dle všeho soudě, cestou Borise Berezovského (ruský uprchlý oligarcha, který se před pár lety chtěl vrátit domů – dokonce napsal osobní žádost Putinovi – ale v Londýně se krátce po tomto rozhodnutí „oběsil“ v koupelně na ručníku…). Skripalovi jsou ale chemická cesta. Jak pracují Američané? – buď barevná revoluce (což není o Německu, ale lze stvořit velké nepříjemnost kdekoli – viz „žluté vesty“ ve Francii). Bannonova mise za rozložení EU není namířena proti Německu, ale proti Evropě jako takové, a je vlastně jen pokračováním věčné anglické politiky „rozděl a panuj“, převzaté „mladším bratrem“.

Na americký styl se, prosím, podívejte do Latinské Ameriky, kde nemocí z povolání protiamerických prezidentů je co? – onkologie (asi jako u starých horníků silikóza). Ale není to jed! Přičemž, pokud by šlo o chemický zásah, tak se domnívám, že Němci, kteří jsou v chemii pionýry, by si věděli rady.

Nabízí se otázka, zda není zdrojem těchto věcí někdo v Německu samém… protože paní Merkel už se tam příliš rozseděla – to je hypotéza. Takových hypotéz bude ještě mnoho, ale já chci toto vystoupení věnovat úplně jinému tématu. Kolegové, neměli bychom být zlomyslní, netřeba se posmívat. Ona je sice nepřítel, což dokázala svou podporou nacizmu na Ukrajině a jeho přivedením k moci, ale i sankce proti nám, ale:

 1. Ona si nezaslouží ponížení – čistě lidsky je mi jí prostě líto. Dokonce i posuzujeme-li ji ne jako člověka, ale jako nepřítele, je její pozice vynucená, ona věděla, do čeho jde – je to hluboká lidská tragédie.
 2. Stalo se neštěstí, které si lidsky nezasloužila. Proto jí, i přes politické názory, přeji zdraví, přeji jí, aby se hypotéza, kterou jsem tu předložil, ukázala jako chybná.

A doufám, že nástupcem paní Merkel bude člověk orientovaný proněmecky víc než ona. Ruská pozice se od západní liší tím, že Západ všude potřebuje prozápadní elity – Amerika proamerické, Německo proněmecké, Polsko propolské, atd., ale Rusko potřebuje všude patrioty svých zemí. Protože se s patrioty vzájemně pochopíme – ať dobře nebo špatně – pochopíme a nějak se dohodneme. Je daleko jednodušší mít co do činění s ukrajinskými nacisty, než s moskevskými liberály. Ukrajinští nacisté, (i s jejich prvobytným uvažováním) si přejí dobro pro ty, které považují za skutečné Ukrajince. Ale ruští liberálové chtějí dobro pro spekulanty proti svým národům. Mimochodem:…Víte, jak NKVD kdysi převerbovalo banderovce? Je historický fakt, že ti prosili jen o to, aby nevešla ve známost jejich spolupráce s NKVD. Je prostě z táborů vyváželi do měst, a ukazovali jim: – chceš, aby Ukrajina žila dobře? Tak se podívej… Chceš, aby děti mluvily ukrajinsky? Pojď do školy, vyber si kterou chceš, posedíš na hodině a uslyšíš, jak se děti učí tvůj ukrajinský jazyk.

Proto se my vždycky dohodneme s patrioty, kteří milují svůj národ/lid, ale nikdy se nedomluvíme s těmi, kteří svůj národ nenávidí a prodávají ho globálním spekulantům. A pokud jde o německou politickou kulturu…“ Byl takový významný politik (předseda CDU před Merkelovou) předseda vládní koalice v Bavorsku, dvakrát spolkový ministr vnitra, v devadesátých letech jeden z nejpopulárnějších německých politiku, Wolfgang Scheuble… V říjnu 1990 byl na něj spáchán atentát, po kterém byl trvale upoután na invalidní vozík. Další, starší německý vysoký politik, byl poté, co odmítl přísahat podřízenost USA, napaden a zmrzačen přímo na stranické akci, a z nemocnice vyšel už jako velmi vážně nemocný člověk (se zcela jiným onemocněním). (…Anebo červnová vražda politika CDU Waltera Lubckeho – pozn.překl). Nebo se podívejte na Saru Wagenknecht (50 let), o které se mluvilo jako o perspektivní německé kancléřce…Co s ní provedli, že letos v březnu oznámila odchod z politiky ze zdravotních důvodů – co se tam dělo?

Ale německá politika, oficiálně zakrytá flórem demokracie a lidských práv, je až prvobytně krutá. Výsledky toho jevu občas vidíte… Proto zopakuji svoje přání, aby moje hypotéza (s otravou – pozn.překl.) byla chybná, ale paní Merkelové přeji, aby co nejdříve uvolnila místo člověku, který na rozdíl od ní má možnost skutečně sloužit zájmům Německa. A je mi jedno, zda dokáži jméno toho politika správně vyslovit, protože my potřebujeme v celém světě patrioty příslušných národů. My se domluvíme s těmi, kteří milují svoji vlast, ale nemáme se o čem bavit s těmi, kdo svoji vlast nenávidí. A to se netýká jen zahraničí…

Zdroj:    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1079&v=ahAzYmRuGYk

Překlad:  190706

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

24 reakcí na 372-Babička s těžkým osudem… pokud A.Merkel otrávili, tak kdo, a proč to udělal?

 1. blbíš napsal:

  úplně mi stačí ti naši … (fucke off „Mutti“)

  To se mi líbí

 2. Rosťa napsal:

  Člověk tak nějak cítí, že všechno není úplně normální. Třeba ti onkologicky postižení „neproameričtí“ prezidenti z Jižní Ameriky, nebo útoky na německé pol. představitele, jak se píše v článku. Tu Saru W. jsem si rád poslechl, ostrá jako břitva a …. , finito, preventivně zdr. důvody a pryč z politiky. Makrelína už delší dobu měla takový skleněný, až tupý pohled. Přišlo mně, že je nadopovaná jak dostihový kůň. Nepřipadá v úvahu, že by jí okolí nedalo pocítit, co udělala s Evropou, takže bych to viděl v totální rozpad osobnosti vlivem nějakého chem. svinstva, které požírá mírou vrchovatou. Bohužel, Německo v periodách nepravidelně po sobě jdoucích, způsobují světu obrovské tragedie a nejinak je tomu i dnes. Po válce se časem vše opraví a život se dostane do normálních kolejí. To, co nachystali tentokrát, však řešení nemá.
  V článku mě zaujala poznámka, jak si na mezinárodní candrbály VVP a Si nosí vlastní bandasy. Asi vědí proč, rakovina je mrcha.
  Dík autorovi za překlad. Je to silné cafe, ale je v něm mnoho pravdy.

  To se mi líbí

 3. vonrammstein napsal:

  Nelze vyloučit.

  To se mi líbí

 4. cobolok pacholik napsal:

  deljagin pise jak pojebany amici par rokov dozadu,ze putin ma cas spocitany,bo ma cancer pankreas,ja sa teraz trasiem dost casto,bo horucka na smrt do toho skurvena vlhkost a strihat zive ploty merkelova nestriha,ale preco tu pisem,bo prezidentka united slovak arab emirates,ta sa zatial netriasie,ale ministra z poza murika,skolila o ludskych pravach,ze by zlutasky na to dbali,bo ona znepokojena a mi clen eu sa drzime europskej politiky a hodnot,co sa tyka ludskych prav,boha jak za soudruhu,ked sme sa drzali ploscadky,ja nechcem ju ponizovat,ale nas kraj ma tolko vo svete do jebania,co zid za okupace,uz tym ukazuje,ze sme hovna,ten zlutasek by jej mal povedat,aby si urobila poriadok s degesamy,na ktorych doplaca delnicka trida a hlavne nech nepoucuje chinu,bo ten obrovsky kraj ludi,ma naisto lepsie presadzovanie prava jak u nas,za murikom,ked rozjebe zlutasek miliony a napcha si do svojej kapsy,to ho odjebu na stadione u nas,to kurva ta prevratena osmicka,nekonecno,bo preco to kurva tu pisem a mnoho drotarov ma zavrazdi,bo ked prisiel ten usmievavy zlutasek tu do tej riti,to kym zacal nieco dristat,tak im pekne english povedal,ze hned to zabali a moze ich jebat do ucha s ich ludskymi pravamy a predstavte si nikto ani necekol v tak kvazi demokratickom kraji,bo zmluvy na 150 fucken miliard $ tak im sefredaktory slusne povedali ze shut fuck up,to iste bolo u tych jebanych cajickarov na ostrovoch albionu,na koci ho vozili a zeman,ked tam ide to huk jak kurva a nasa svetovladnuca prezidentka ich poucuje,bo unia tak hvari,sme ,boli a budeme hovna a pepici jak by smet,tam,kde mozno nabit majland,to poucujeme a v unii to sme skurveny ohnuty lokaj zajebany,boha soudruh tiez nemal vela do dristania za ploscadky,ale myslim,nie myslim kurva ukazuje mi nisa sport,ze sme viac boli svoji,hoci bars neslobodny,bo teraz sme slobodny?ked tak kukam tak menej jak za soudruha a nevyvracat mi tu nic s nejakym bananom,bo to uz otrepane,pan veselovsky s tou pickou,by mi vysvetlili a fendrych to by sa zhrozil chuj skurveny kolaboranstky.pisanie,ze je otravena,kurva skade vie,zo social media?tak jak ze rusi zostrelili malaya air lines,ci amici ukazuju nejaky zaber,kde cln na vode okolo nejakeho objetku a hovoria,ze to iranske narodne gardy davaju minu,ci snimaju dole z tankeru,ked to tak bude pokracovat toto preukazovanie dokazov,nic ine nas necaka,len jedno pojebeme sa samy.

  To se mi líbí

 5. cobolok pacholik napsal:

  deljagin,nech tu nedrista jak internacionala so vsetkymy proletarmy,bo kazdy vlastenec dba cisto o svoj kraj jasne reich to nie nejake pidistaty jak my to ekonomika jak sto kurvy a gazda jak svina,pritom tazi aj z nas ,mame par montovny a bijeme sa v prsia jaky to my ekonomikcy mocny,kurva do ploscadky sme posielali topanky a pivo saris na tony a nie na pary,ci litre,ale oil to sme mali za babku. na belaz vyklapacoch pisalo sdelano v cccp a pritom agregat vyrobeny v zts martin,vsz kosice us steel neplati ziadne dane ponad 10 rokov v amerike nie do pomyslenia,hlavne,ze ludske prava ked nie skurvena socialistka uvedomelost,tak demokraticka uvedomelost ludske prava po novom s eu na vecne casy,boli,sme a budeme za kokotov a kto si mysli,ze hrdej cech ci slovak?nech nerobi zo seba kokota,na predkov to naisto hej,ale teraz na tu sametovu pritomnost,to nasrat.kurva na asfaltarni sustruh made in czecholsovakia,komousi predali tu,kolko sustruhov,ci nejakych nasich vyrobkov teraz predaju na zapad no nie na zapad nasim partnerom,nemam nejaky prehlad,len strielam od pasa,velky chuj oproti soudruhom predavaju,ceske pivo tu je a lowa topanky z cobolova,hej a este dlazdicky v lincoln tunnel made in czechoslovakia myslim 31 rokov su tam pod zemou a drzia,v celom tunely nase dlazdicky,teraz kolko predaju a ceske sklo?to ani nepisem,aby mi nejeblo,skurvena socialistka uvedomolst vystriedala, ludske pravov ktorom clovek ohnuty,nase kraje za lokajov jebanych,ked pisem bludy,neoponovat ala veselovsky,ci fendrych,bo to politicky mi tak na vlas dristal jak oni.ked som picoval.

  To se mi líbí

 6. cobolok pacholik napsal:

  cobolok necobolok,az teraz som si vsimol a seriem na to neprezivam,mozno neskor opravim…

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   … uniká mi, z čeho pramení Tvůj optimismus? Jako že z toho konstatování, že k žadatelům vedou již časově zasmrádlý, avšak občas provozovaný www stránky?

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Z toho, že z větší části utřeli hubu. Z toho, že už ani preventivně vstřícně předposraný orgáni se nenechaj až tak lacino ojebávat povinnou korektností. Z toho, že si tu pijavici z nohy občas někdo odtrhne místo toho, aby si v tabletkách doplňoval železo.

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     …no já jen že sem ten dojem z toho neměl, mně to připadá furt nadmíru předposraně vydávanej peníz

     To se mi líbí

     • vonrammstein napsal:

      To jistě ano. Ale v korytě sakra ubejvá a to je pozitivní trend.

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       … no právě že ubejvá, proto mi ty uvolněný peníze nepřipadaly až nesmyslný … ale co je vlastně v týhle záležitosti vůbec smysluplný, žejo?

       To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        mělo bejt „připadaly“

        To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Vůbec nic. Tyhle dotace ignorujou jednu zásadní věc: Když něco chci, musím si na to vydělat. Nebo i půjčit, pak ale musím splácet. Nikdo nic nedostává zadarmo. Kromě cikánů. Obce, spolky apod. zdánlivě ano, ale ty zase odvedly peníze státu na daních. To se o cikánech říct nedá, většina z nich se už zřejmě rodí s invalidkou. Kdo státu ničím nepřispěl, nemůže po něm nic chtít. Kromě skutečných invalidů.

        To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.