Když lež vítězí nad pravdou a nenávist nad láskou


Před časem zde proběhla bitva o Babišově agentství, což věcnými a faktickými argumenty pěkně okomentoval náš kamarád Lex. O  něco později na základě dohody se mnou a hlavně s Lexem sestavil Taras jakýsi sumář všech faktů (Taras). Jak čas běží, objevují se další fakta, která Milionový chlívek pro nenávist odmítá vůbec vzít na vědomí, natož aby se jimi zabýval. Proto jsem se rozhodl udělat naopak malý sumář všeho, co je zatím fakticky o Babišovi známo.

Nejprve tedy o Babišovi a Burešovi.

 Budu citovat Lexe tak, jak to napsal v diskusi.

Ve svých úvahách se Lex nejprve odvolal na autoritu, na komentář Jana Schneidera, o němž prohlásil, že co slovo, to zvon. Jedno takové Schneiderovo zvonění ocituji: Jde o studii ÚPN o tzv. XII. správě ZNB (Bratislava). Obsahuje zjištění Inspekce ministra vnitra z roku 1986 o zneužívání zvláštních finančních prostředků na tomto útvaru a o následných kádrových změnách. Editor této studie, Jerguš Sivoš, pracovník ÚPN, vystupoval u soudu jako svědek proti Babišovi, aniž by jen slovem tuto studii zmínil.
Stojí za to z ní citovat: „V druhej polovici roka 1986 … komplexná kontrola Inšpekcie ministra vnútra ČSSR zistila, že náčelníci a niektorí vedúci starší referenti špecialisti operatívnych odborov neoprávnene nakladali s tzv. zvláštnymi finančnými prostriedkami určenými na agentúrno-operatívnu činnosť XII. správy ZNB. Prepustení, resp. na vlastnú žiadosť uvoľnení boli … mjr. MilanGreguš … kpt. Rastislav Mátray.“ (s. 35)
Žádost o odchod do civilu tedy podali oba nadřízení správce svazku Bureš, kterých se podvody bezprostředně týkaly s takovou intenzitou, že jim hrozilo trestní stíhání. Proto šli raději sami, aby zachránili příspěvek za službu a ostatní náležitosti.
A zde přicházíme k zásadní skutečnosti, kterou ÚPN před soudem totálně zamlčel. Inspekce tehdy přišla na to, že v rámci podvodů se zvláštními finančními prostředky bylo založeno mnoho fiktivních agenturních svazků, což bylo bezprostředně napraveno. Za skutečné agenty byla uznána necelá polovina, další čtvrtina „agentů“ byla zrušena bez náhrady.
A pozor: zbytek „agenturních svazků“ byl převeden zpět na svazky důvěrnické. Této situaci přesně odpovídá „návrh na D“, nejpodivnější záznam v seznamu dokumentů svazku Bureš. O tom pěkně prosím píše ÚPN ve své studii (s. 74–75), ale před soudem perfidně mlčí.“ Celý komentář J.S. ZDE.

A pokračuje Lex se svým prvním komentářem:

Andrej Babiš byl od roku 1980 veden v evidencích StB jako „důvěrník“ /kategorie, která byla z hlediska lustračního zákona eliminována/. V roce 1982 se na deklech jeho svazku objevuje převedení do kategorie „agent“.
Vážený LB, kdo jenom trochu prošel kolem problematiky, ví, že před verbovkou na agenta předcházelo poměrně dlouhé období, kdy byla zájmová osoba vedena jako KTS, tj. kandidát tajné spolupráce, během něhož se děly hloubkové prověrky vhodnosti a důvěryhodnosti pro to, aby se osobě navrhlo podepsání vázacího aktu o vědomé spolupráci.
Kde je u Andreje Babiše ta „kandidatura“? A kde je ten „vázací akt“?
Ale ne o tom jsem chtěl mluvit, o tom zřejmě mluvil jeho „řídící důstojník“ Julius Šuman, který ten zápis, ten převod na „agenta“ měl na svědomí. Leč u soudu to popřel, přiznal, že k získání Andreje Babiše za agenta ve skutečnosti nedošlo.
A teď ten průběh soudního projednávání
– v únoru 2014 rozhoduje Okresní soud v Bratislavě na základě žaloby Andreje Babiše proti ÚPN, že je Andrej Babiš veden ve svazcích tajných spolupracovníků StB u ÚPN neoprávněně
– za rok na to v červnu 2015 odvolací Krajský soud v Bratislavě tento rozsudek potvrdil, ÚPN proti tomu podává dovolání k Nejvyššímu soudu SR
– únor 2017 Nejvyšší soud SR znovu potvrzuje rozhodnutí nižších soudů, že Andrej Babiš je veden jako tajný spolupracovník StB neoprávněně, načež ÚPN podává ústavní stížnost
– říjen 2017 Ústavní soud celou záležitost staví „z nohou na hlavu“, ruší všechna předchozí rozhodnutí obecných soudů s tím, že žalovaným ve sporu nemůže být ÚPN, otázkou spolupráce Andreje Babiše se meritorně nezabývá
– leden 2018 Krajský soud v Bratislavě v intencích rozhodnutí Ústavního soudu SR pravomocně rozhoduje, že žaloba Andreje Babiše na ÚPN, že je neoprávněně veden ve svazcích jako spolupracovník StB se zamítá.
Takže jaké jsou skutečnosti – VŠECHNY stupně obecných soudů v SR konstatovaly ve věci žaloby Andreje Babiše proti ÚPN, že je Andrej Babiš veden ve svazcích tajných spolupracovníků StB u ÚPN neoprávněně
– za rok na to v červnu 2015 odvolací Krajský soud v Bratislavě tento rozsudek potvrdil, ÚPN proti tomu podává dovolání k Nejvyššímu soudu SR
– únor 2017 Nejvyšší soud SR znovu potvrzuje rozhodnutí nižších soudů, že Andrej Babiš je veden jako tajný spolupracovník StB neoprávněně, načež ÚPN podává ústavní stížnost
– říjen 2017 Ústavní soud celou záležitost staví „z nohou na hlavu“, ruší všechna předchozí rozhodnutí obecných soudů s tím, že žalovaným ve sporu nemůže být ÚPN, otázkou spolupráce Andreje Babiše se meritorně nezabývá
– leden 2018 Krajský soud v Bratislavě v intencích rozhodnutí Ústavního soudu SR pravomocně rozhoduje, že žaloba Andreje Babiše na ÚPN, že je neoprávněně veden ve svazcích jako spolupracovník StB se zamítá.
Ústavní soud SR, přesto, že takových rozhodnutí obecných soudů a neoprávněnosti vedení ve svazcích bylo v minulosti „hafo“ a všichni, o nichž tak bylo rozhodnu, jsou z vedení jako tajní spolupracovníci exkulpováni, u Andreje Babiše jako prvního v historii rozhodl ne že je veden oprávněně, ne, že byl agentem nebo vůbec tajným spolupracovníkem, ale o tom, že se svého očištění nemůže domáhat vůči ÚPN, aniž naznačil, vůči komu by to bylo legitimní. Nic Vás při té příležitosti nenapadá?
Mě tedy ano – POLITICKÁ ÚČELOVOST z toho čouhá jako sláma z bot.
A stydím se za takové ústavní soudce, za takové právníky, do kteréžto kategorie /právníků/ mě osud také zavál.
Stydím se za ně stejně jako za soudce Ústavního soudu ČR Šimíčka a Šimáčkovou, kteří rozhodli, že diskriminace ve službách, je-li namířena vůči tomu politicky „správnému“ subjektu, je ústavně konformní.
Hanba mě „líská“ za takové právníky.

A druhý Lexův komentář:

Protože nepředpokládám, že si kdokoliv z géniů, co tak dobře vědí, čeho všeho se dopustil „agent Bureš“ (který má podle náměstních hňupů podat demisi či být vhozen do koše) přečte ty závěry soudů SR v řízení o žalobě Andreje Babiše proti Ústavu paměti národa na neoprávněnost jeho vedení jako tajného spolupracovníka StB v kategorii „agent“ (a zásahů do jeho osobnostních práv veřejným přístupem k tomuto zařazení), dovoluji si zde citovat podstatnou pasáž závěrů, ke kterým dospěl nalézací soud, a které osvědčil i soud odvolací a Nejvyšší soud SR zamítnutím dovolání:
„Vykonané dokazovanie tak preukázalo, že navrhovateľ nikdy nepodpísal záväzok k spolupráci s ŠtB a ani s touto organizáciou ako tajný spolupracovník vedome nespolupracoval, nebol získaný k spolupráci spôsobom stanoveným Smernicou pre prácu so spolupracovníkmi kontrarozviedky (RMV č. 3/1978), neudržiaval s pracovníkmi ŠtB konšpiratívny styk, neplnil pre ŠtB žiadne úlohy, nepodával ŠtB žiadne spravodajské informácie či poznatky a ani tejto organizácii neposkytoval žiadnu pomoc alebo služby, ktoré by bolo potrebné utajovať. Vykonané dokazovanie preukázalo, že zväzok BUREŠ bol vedený len formálne, bez reálnej spolupráce navrhovateľa ako tajného spolupracovníka, a vzhľadom na tieto skutočnosti bola a je jeho evidencia ako tajného spolupracovníka ŠtB neoprávnená.
Napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa je potom vecne správny, súd prvého stupňa vo veci vykonal i náležité dokazovanie a správnym smerom, zhodnotením výsledkov vykonaného dokazovania v súlade s § 132 O.s.p. dospel k správnym skutkovým záverom a na ich základe vyvodil vo veci samej aj správny právny záver… Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov potom odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny v zmysle § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, s konštatovaním správnosti jeho dôvodov podľa § 219 ods. 2 O.s.p.

Pokračuje Lex se svým komentářem:

Že Ústavní soud nakonec nařídil tato rozhodnutí formálně zrušit a žalobu Andreje Babiše zamítnout, absolutně nic nemění na těch soudních zjištěních a závěrech v nich obsažených. Znamená to jen tolik, že ačkoliv ta zjištění byla uskutečněna, už na ně Andrej Babiš nemá formální glejt a bude se ho domáhat novou žalobou ve smyslu té „měnící se judikatury podle Ústavního soudu SR“.
Zdůrazňuji – bylo prokázáno, že Andrej Babiš
– nikdy nepodepsal závazek ke spolupráci s StB
– nikdy s touto organizací vědomě nespolupracoval
– nebyl získán k spolupráci způsobem stanoveným Směrnicí pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky (Rozkaz ministra vnitra č. 3/1978)
– neudržoval s pracovníky StB konspirativní styk
– neplnil pro StB žádné úkoly
– nepodával StB žádné zpravodajské informace nebo poznatky
– neposkytoval StB žádnou pomoc nebo služby, které by bylo třeba utajovat
dále bylo prokázáno, že svazek „Bureš“ byl veden formálně bez reálné spolupráce tajného spolupracovníka a že evidence Andreje Babiše jako tajného spolupracovníka StB je neoprávněná.

Dále Babiš a Čapí hnízdo

Všichni „vědí“, že Babiš vyvedl ZZN Agro Pelhřimov úmyslně, aby se dostal k dotacím. Jenže podle zprávy OLAF, která nebyla našimi sdělovaly nikde zveřejněna (a pokud ano, tak velice rychle zapadla) bylo vše trochu jinak. Tady odkážu na článek  PPmagazín nazvaný Návrh na Babišovu obžalobu měl podle Pavla Zemana dávno padnout. Policie asi nevyhodnotila zprávu OLAF. A odcituji jeden poněkud zajímavý odstaveček. Prosím sledujte pozorně v něm uvedená data:

Kroky k prodeji společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s.r.o., IČ 62508873, později transformované na Farmu Čapí hnízdo, a. s. byly skutečně podle zprávy OLAF prokazatelně uskutečněné před tím (například posudek z listopadu 2007 k 31. 10. 2007, transformace k 1. 12. 2007), než byla zveřejněna 20. prosince 2007 dotační Výzva č. 4, takže v době zahájení transformace nemohl Babiš ani Nenadál vědět, že jakákoliv výzva bude zveřejněna a co v ní bude.

Babiš a dotace

O dotacích si můžeme myslet cokoli,ale prostě jsou a je nutno je vzít na vědomí. A co se týká toho „auditu“, tak nejprve je nutno si uvědomit, že se jedná o „první nástřel“, tedy  nic, co by mělo o čemkoli rozhodovat. A také je podstatné něco, o čem se mluví jen tak v náznacích. Polovička zprávy se zabývá zásadními pochybeními v přidělování dotací a kontrole uchazečů. Tady je nutno si uvědomit, že žádat může kdokoli  cokoli. Ale dostat může (nikoli musí) jen v případě, že splní podmínky daného dotačního titulu.

Já vím, že se ozývají hlasy, které tvrdí, jak se dotační úředníci Babiše bojí. A to se ho báli i v době, kdy nebyl ve vládě a kdy byl obyčejným občanem Babišem majitelem Agrofertu? Pochopitelně že ne. A také se vůbec nezmiňuje, kolik bylo jiných firem se ziskem dotací a v jakých výších.

Ještě mi vrtá hlavou jedna otázka: Jaký je rozdíl mezi dotací a grantem kromě toho, že obojí jde z našich – tedy vašich i mých – daní? Snad by mi mohli odpovědět ti umělci, kteří se předváděli na demonstracích.

 

A na závěr moudro z úst jistého zrzavého Mikuláše Mináře na téma střetu zájmů: (citováno z rozhovoru pro Seznam.cz 24.6.2019

Ale to by také mohl stát Andrej Babiš v pozadí a pořád vše řídit, jako je tomu třeba v Polsku.

To se může stát, ale pro nás je nepřijatelné, aby v demokratické zemi člověk s takovým střetem zájmů, trestně stíhaný, přímo všechno kontroloval a řídil. Pokud bude tato podmínka splněna, tak budeme nadále monitorovat, co dělá hnutí ANO i Andrej Babiš, ale nebude tak velké naštvání lidí a minimálně formálně bude vše v pořádku.

-Z toho logicky vyplývá, že když Babiš vložil holding Agrofert do svěřeneckého fondu je formálně vše v pořádku a není nutné se tím zabývat. Nehledě na to, jak je v českém právu postaven svěřenecký fond.

Myslete si o Babišovi co chcete, jen o jedno prosím. Respektujte fakta. Doložená a doložitelná fakta, nikoli fámy a pomluvy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Bavorovy poznámky se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

34 reakcí na Když lež vítězí nad pravdou a nenávist nad láskou

 1. jaa napsal:

  Já něco přidám – co taky lítá luftem a proč asi lidi myslící na tu squadru nedají.
  http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Novinarka-Jana-Lorencova-k-Capimu-180108.htm

  To se mi líbí

 2. Cobolik pacholik napsal:

  Ja jak cezpolny buran,co ma prve jeblo,odozvy z reichu na tu prekrasnu demonstraciu a hned som stal v pozore napnuty,bo cujem kurva,ze cuju sancu volke,ty demokraticky demonstranti,su kluc k zruseniu benesovych dekretov a hned druhe,co mi jeblo,zrada nasich vlastencov je na ceste,to kurva u mna vec najvyzsieho vyznamu,nedopustit,ze nijakych okolnosti,prezident,ci ktokolvek tam hocijaky ustavny cinitel,musi dat jasne na javo,ze toto,ani bohovy,toto najdolezitejsie,nedopustit uz do otvorenej zrady,bo potom ste v pici pepici docista,dalej co mi jeblo v koulicke,jak operuju kolko holoty bolo,jak bocny kukac,viem,ze v prahe vyhrali len strany,co nemusia nikoho,jak zemana,tak,babisa,ci najvyzsieho sudcu,proce sa demonstracia,dalsia neurobi v brne,plzni,ostrave,hradci,budejovicich a liberci,vyzsie napisane co dava slechta ffifth,co kazdy tu cital,jak to vyjadril nas advokat lex,toto na tej peknej demonstracii,nebulo pocut,masmedia neukazuju,nevedie sa diskuzia,bo ten skurveny covolsky ustavny sud a ten vykurveny ustav pamati,to jednaju jak sudca,co poslal slanskeho a jeho partu,bez najmensich dokazov na opratku,kurvy z reichu v strehu bo neglupy volke a cuju moznost,tento cas teraz ta chvila,moze znacit,ked ta pekna demokraticka demonstaracia,dosiahne odvolanie,bez volieb,predsedu vlady,ci najvyzsieho sudcu,ze treba brusit bodak,bo tam nema najmensej demokracie,ci ucty k nejakemu pravu,len nasilim nastolit pravo a zakon,to jest nijaka obcianska neposlusnost,ale so zbranou,bez rozhodnutia volicov,ci referenda,je vsetko ilegala proti zakonu a ustave vasho kraju,ked sa nerusite,este viac sa vam slucka kvazi slobody stiahne okolo krku,na vlas jak soudruh,ked sa dostal k moci pocmaral sa na celej ciare a mordoval,bez dokazov a nastoloval,svoju slobodu a demokraciu,jak tie kurvy teraz,ked teraz nepostavice domiesavce s betonom na cesty a kolajnice,pokial nezoberu hlas pepikov nie z prahy,ale z celych hvozu a bucin,mate prejebane drazy pratele,neviem,ake iy,bo cajzly urcuju,co spravne pre cely czech land,pamtajte holubici povahy kurva a dufam,ze vam jeblo,co tu beletrizujem,ze treba jebnut,nie jebnut,ale rozkopnut ten bordelbo kurva nikto nerobi proti chvilkam protidemonstraciu naprikald v plzni,ked bude koncom cervence,osobne pridem a nie s transparentom,ale so sutrom v ruke,bo ta zem,kde zijete,to nie je na nejaku chvilku,ci pre nejaku chvilku,ta zem to vase vsetko ponali kurva,nedat si to vybit z ruky ani bohovy, a nie dumat,co ten pojebany drotar,zase beletrizuje,bo vy budete mali dojebane a to jak by mal ja bo tam lezia moji ludia,ziju a nemozem kukat na tu kurvaren.dobre dalsia tu moja strela do luftu,nie som docista kokot obmedzeny,aby som si myslel,ze zejtra budete stat na barikadach,jak vas poznam zostane jak jak za soudruhu,v hospode,ci tu beletria o nicom,moja tiez o nicom,bo z nej chuj,nememu dietatu,ani vlastna mat nerozumie.

  To se mi líbí

 3. Cech napsal:

  To že kriminalizace Ing. Andreje Babiše ponese stopy jeho konkurence a jeho protivníků je asi jakýsi standard v současné demokracii. To mnohem horší a naprosto totalitní jsou současné praktiky kdy Babiše v současnosti kriminalizují státní orgány které řídí ČSSD a strany demokratického bloku.
  To co rozhodlo, že pan B. Sobotka jako první použil proti Babišovi státní správu, tak to je fakt že A. Babiš opravdu hodlal zlikvidovat nezdravý klientelismus.
  „Je jasné, že Babiš bude dělat vše pro to, aby se ochránil, a že k tomu bude využívat i svou politickou funkci a vliv. Ale všechny další problémy a spory ostatních chce nechat pískat na rovinu. Ať se řeší, jak mají,“
  Viditelně proto B.Sobotka za pomoci Dienstbierovců odstartoval kriminalizaci Babiše pomocí státní správy i v Česku (na Slovensku to bylo odstartováno již dříve).
  To jakým způsobem prosazuje náš stát příslušné řízení == kriminalizaci, nechť poslouží použití provokatérů na demonstraci kterou pořádalo SPD.
  Zde si dovolím použít článek Jaromíra Petříčka neb se mi opisovat jím velmi dobře popsaný jev :
  http://www.novarepublika.cz/2019/06/proc-se-na-letne-neprotestovalo-proti.html
  Tož to co je opravdu zásadní je ona samotná podstata likvidace Ing. Andreja Babiše a AGROFERTU s tím, že se náš stát pod vedením několika marginálních stran snaží uzurpovat téměř absolutní moc pro Dienstbierovce.
  Nevím ale pro mne to tak nějak splývá do Československa, pouze Slováci jsou již po převratu a nás to teprve čeká.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    Nemohu narychlo dohledat to celé vystoupení B.Basikové tak pouze ty myšlenky které naprosto samostatně rozvinula do této finální podoby.
    „Aby prezident této země, i když já ho nevolila a polovina národa taky ne, prostě nebyl vůči nám tak sprostej a arogantní jako dosud,“
    „Aby Andrej Babiš odešel do své rodné země“.
    No a potom ono podstatné kdy je B.Basiková vynucena pro zvýšení svých příjmů koncertovat pro jiné než normální lidi tj. koncertovat mimo Prahu.
    „Když koncertuju někde daleko za Prahou, čím je to dál od Prahy, tím je to horší.
    Ti lidé vůbec neznají pravdu, protože jsou obelháváni, a je potřeba prostě jim otevřít oči.“

    O reakci jsme proto požádali i mluvčího prezidenta Miloše Zemana Jiřího Ovčáčka. „Není to pravda. Pan prezident opravdu nemá čas se zabývat paní Basikovou. Má důležitější věci na práci.
    No a další v dodatku.

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     https://video.aktualne.cz/dvtv/basikova-chci-aby-zeman-nebyl-sprosty-a-arogantni-premier-at/r~2ac635a8966911e9a01c0cc47ab5f122/
     Tož no a co na to pan místopředseda hnutí ANO a bývalý ANO ministr obrany

     To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Mno, já se divím, že je v Ćesku. Když:

     V prezidentské volbě 2013 výrazně podporovala kandidaturu Karla Schwarzenberga, po jeho porážce rozeslala přátelům následující SMS: „Milí přátelé a kamarádi. Nemám facebok, tak vám posílám sms. Dnešní tragickou událost jsem obrečela, je mi strašně. Nechci tady žít a vychovávat svoje dítě. Objevila jsem lásku a pochopení v jiné zemi, a pokud to bude jen trochu možné, odejdu tam. Navždy. S láskou vaše Bára Basiková“.[1]

     Takže zájem nebyl a ona smrdí zde? Oj, oj, a jezdí vzdělávat nevzdělané venkovany. To ji ještě nikdo …. a vůbec… komedianti…

     To se mi líbí

 4. Rosťa napsal:

  Začínám mít velmi špatný pocit ze soudů. A to nejen z toho výroku ÚS ohledně hoteliera v Ostravě, ale především z toho, co se děje kolem Andyho. Čapák není tak složitý, aby se kausa musela táhnout několik let a konec je stejně v nedohlednu. Dvě Ústavní stížnosti ( jedna od prezidenta ) na „Lex Babiš“ § 4c leží na ÚS dva roky a také se nic neděje. Pokud by soudy rozhodly, tak či onak, situace by se rychle vyřešila. Ale to loutkovodiči asi nechtějí. Český a slovenský ÚSTR si hrají do noty, tam bych křivárničky očekával, ale u těch soudů mi to přijde přes čáru. Oni snad necítí napětí ve společnosti a čekají, až propukne v nějaké násilí? Jestli je v tom ze strany soudců záměr, tak je to pěkná prasárna a výrok dr. Benešové o soudcovské mafii nebude tak úplně od věci. Pro technika v.v. jsou mně okultní vědy, jako třeba ekonomika, nesrozumitelné, takže neposoudím, zda je Babiš přínosem pro společnost, ale dobrodinní různých Drábků, Hegerů a Kalousků jsem zažil na vlastní kůži a to úplně stačilo. A že by se mi líbil na postu premiera ten napomádovaný blb od nás z MU, to jaksi také nee(é).

  To se mi líbí

 5. Rosťa napsal:

  Přijde mně komické, že na té maškarádě v Práglu nejvíc vyřváňali komedianti, jejichž bytí a nebytí je přímo úměrné výši dotací a grantů na to jejich béčkové umění. Kdyby těch dotací nebylo, museli by k rekvalifikaci na ÚP a konečně by byli obyvatelstvu užiteční. A takovým exotů tleskalo 200 000 užitečných idiotů. To jsou paradoxy ( mám – li použít hlášku od humbombarďáka ).

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Proč by neřvali, však jim jde také o prachy… podle nich dokonce o „jejich zasloužené“ prachy.

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Po Andym tu zůstane Čapák a tisíce lidí má práci. Po béčkových komediantech jen pachuť zmaru. Dal jsem vám palec vzhůru a současně naskočilo několik mínusových. To mně, venkovskému nevzdělanci, hlava nebere.

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     To neřešte. Počítače si vždycky dělaly, co je zrovna napadlo.
     A navíc, Kartouzovi „Elfové“ si také potřebují nějak vydělávat na živobytí. 😀

     To se mi líbí

 6. taras2 napsal:

  Na serveru Česká justice před více než rokem vyšel článek se zcela zavádějícím titulkem „Babiš na Slovensku prohrál soud. Ve svazcích StB je veden oprávněně“
  https://www.ceska-justice.cz/2018/02/babis-slovensku-prohral-soud-ve-svazcich-stb-veden-opravnene/

  Kdo takový titulek napsal, je pěkná svině, protože z textu pak ale vyplývá to, co tady vyčerpávajícím způsobem napsal Lex, tedy že Babiš žaloval nesprávnou instituci, tedy slovenský Ústav paměti národa, který není pasivně legitimován. Ústavní soud Horních Uher však neřekl, koho má tedy vlastně zažalovat a předvedl piruetu: estébáci, kteří dnes svědčili v Babišův prospěch jsou jako svědci nevěrohodní, avšak věrohodní byli tehdy, když Babiše do svazků zapisovali jako agenta, ačkoliv měli v roce 1985 průser s tím, že jako agenty vedli tzv. mrtvé duše, aby na ně mohli čerpat prachy na výdaje. I to tady napsal Lex via Schneider. Rozhodnuto soudně tedy není nic a Babiš akorát neví, koho má žalovat o neoprávněnost záznamu, já mu radím, že Čaputovou. Před soudem na ni bude lepší pohled než na suchary z Ústavu paměti, i když ten zadek jak pivovarská kobyla…

  To se mi líbí

 7. oh napsal:

  Český rozhlas Plus si pozval k rozhovoru místopředsedu Miliónu chvilek pro demagogii Benjamina Rolla, hovořil s ním redaktor Michael Rozsypal.
  Benešová by měla odejít
  „S Marií Benešovou jsme si mysleli, a myslíme si to stále, že to dosažitelné je. Měla by převzít odpovědnost, uvědomit si ten tlak a odstoupit..“
  U ministryně spravedlnosti prý nejde o to, co udělala špatně ve funkci, stejně jako u premiéra nejde o to, jestli je, nebo není vinen ve svých kauzách.
  „Jde o to, co Benešová může. Může ze své pozice vyvíjet tlak na vyšetřování… taky dlouhodobě vyjadřuje svou podporu premiéra, a když to řekne šéf justice a vy jste soudce nebo státní zástupce, tak jste nutně pod tlakem. To se nám nelíbí a chceme ten tlak alespoň vyvážit podporou veřejnosti. Aby vyšetřování proběhlo nestranně a bez ovlivňování,“ vysvětluje.
  Milionu chvilek pro demokracii přijde podezřelá i minulost Benešové a „nechceme, aby takový člověk vedl ministerstvo spravedlnosti.“

  O tom, co konkrétně připadá Benjamínu Rollovi a jeho spolku na minulosti Benešové podezřelé dotyčný sám nic bližšího neřekl a redaktor Rozsypal se na to nezeptal. Asi mu to to – nejspíše z nějakých věřejnoprávních objektivně vyvážených důvodů – nepřipadalo důležité ani zajímavé.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Milionový chlívek v podstatě šikanuje dva lidi jen proto, že si to někdo přeje. Oni predikují, co kdo by mohl kdyby pes nesral. A podle našich zákonů je každý občan nevinen, dokud jej pravomocně neodsoudí příslušný soud. Takže Milionový chlívek pro šikanu a demagogii je vlastně žalovatelný.

   To se mi líbí

   • oh napsal:

    Obávám se že není. Podle ústavněprávní dvojice šašků Š + Š je trocha té diskriminace, vedené ušlechtilými důvody v zájmu vyššího dobra, přípustná a podle propracovanéího návodu Mgr. Arne Nekuly, mimořádně „podšitého“ státního zástupce MSZ Brno, úplně stačí, když se ti milónchvilkoví demagogové odvolají na důvěryhodný zdroj a nikdo z české nezávislé justice jim ani stébélko přes cestu nepřeloží. 😦

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Mno, ale zapomínáte, že při „nezávislosti aa výkonnosti“ našich soudů….. áááááááááááá
    Navíc, nejde jen o chlívek , musello by se to rozšířit o politiky, psavce a …. á to by byl proces jak 🙂

    To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Ale víte co je zajímavé, jak bezostyšně vyhlašují O CO JIM JDE. Nejde o to že nic neudělala ale jde o to, že by jim nedovolila udělat to co chtějí. Trochu mi to připomíná ta „aféru“ s těmi dluhopisy. Trošku mne mate , proč se „uřekla“ o těch odposleších a docela jsem se bavila jak vylítli jako čertík z krabičky. To není samo sebou a myslím, že nápověda asi bude právě v těch odposleších.

   To se mi líbí

 8. oh napsal:

  Ještě že tu „novou magistrátní krev“ na pražském Mafiánském náměstí máme. Jen nastoupili, a už jedním vrzem řeší nejpalčivější problém pražské MHD:
  „Vizuální proměny se dočkají autobusy, vlaky, tramvaje i uniformy personálu. Výsledek soutěže zajistí moderní, ale zároveň nadčasovou identitu systému PID, integrované veřejné dopravy hlavního města Prahy a Středočeského kraje,“ řekl Adam Scheinherr (zastupitel a náměstek primátora pro dopravu – Praha sobě).

  To se mi líbí

 9. lujjza napsal:

  http://www.novarepublika.cz/2019/06/hrabe-walderode-byl-nacisticky-zlocinec.html
  Oldřich Hoeppner: „Hrabě Walderode byl nacistický zločinec, má na svědomí smrt stovek českých odbojářů, tvrdí historik. Navzdory Benešovým dekretům však hrabě má na základě rozsudku českých soudů dostat zámek a miliardy“

  http://www.novarepublika.cz/2019/06/nacisticky-hrabe-walderode-otevrel.html
  Oldřich Hoeppner: „Nacistický hrabě Walderode otevřel brány dalším šlechtickým rodům. Teď tvrdě útočí Lichtensteinové a chtějí desítky zámků, hradů a pozemků závratné hodnoty.“

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.