362-Tři nebratrské národy … Rostislav Iščenko (pokračování)


Odchod Rusů (kteří jsou jedním národem) z Ukrajiny bude pokračovat. Dnes se pokoušejí odjet dokonce i ti, kteří se domnívali před 4-5 lety, že je lépe počkat. Rusové hledají jakoukoli možnost opuštění dnešní Ukrajiny, a právě pro ně je usnadnění procedury udělení ruského občanství důležité, a už vydané Putinovy výnosy řeší problém většiny, ale ne všech.

Většina ruskojazyčných Ukrajinců (druhého národa) se nikdy nepohne z místa (ledaže bude už hlad a práce v zemi úplně zmizí). Oni se budou postupně integrovat do nové reality. Nebudou mít rádi státní moc, ale nebudou proti ní nic podnikat. Pokud se v důsledku nějakých geopolitických otřesů na území, kde žijí, ustaví ruská státní moc, přijmou ji bez problémů, a pokud vyrostou mzdy a ceny klesnou, pak dokonce s úlevou. Ale stejně tak přijmou polskou, rumunskou i maďarskou moc (která je zbaví ukrajinského zlého snu). První generace bude mít problémy s jazykem, ale druhá a tím spíš třetí se úplně asimiluje.

Ukáži to na příkladu. Pro mně, stejně jako pro moje přátele (jednotného národa), byla vlastí velká Rus (od Varšavy po Japonsko a od Bílého moře do Černého). Pokud se od ní odlamoval kousek a zdálo se nemožné ho připojit, muselo se tak učinit individuálně. Což miliony lidí také udělaly po roce 2014, kdy poslední naděje na možnost mírové integrace Ukrajiny do hospodářských a politických struktur Ruska zmizely.

Na rozdíl od toho, pro ruskojazyčné Ukrajince (druhý národ) je zásadní otázka malé vlasti. Většinou by nebyli proti, aby se jmenovala Rusko. Ale i Ukrajina by jim vyhovovala, problémy vznikly ne kvůli jazykovým nebo religiózním útlakům, jako kvůli prudkému propadu životní úrovně. Jejich připoutanost k území je nutí zařadit se do jakéhokoli politického systému. Nepřekvapuje, že značná část „intelektuálních“ vůdců této části ukrajinského občanstva, prohlašující se za „pravé Rusy“, ve skutečnosti deklaruje nenávist vůči Rusku, které „nepřišlo včas“ a „nezachránilo“. To není jen, nebo dokonce ani ne natolik, zklamání z Ruska (stát není vždy schopen uspokojit všechna přání jednotlivců, tím spíše ne těch, kteří nejsou občany tohoto státu), jako chápání nebezpečí, strach z pronásledování se strany režimu a nevědomý pokus stát se částí režimu, jaksi bez ztráty zásad. Na jedné straně Rus svoji ruskost nejenže neodmítá, ale dokonce ji i hypertrofuje, na druhé straně ale Rusko nenávidí. Ale vždyť právě nenávist k Rusku je pro (kyjevský) režim zásadní. Ostatní je zatím druhořadé a není známo, zda bude někdy důležité.

Rusko zjevně aktivizuje svoje kroky v ukrajinském směru. Na Ukrajině lze v blízké době očekávat další příliv destabilizace, způsobené soupeřením oligarchických skupin. USA už ukrajinské téma nebaví a schylují se k doporučení Sorose, který tvrdí (a já s ním v tom plně souhlasím), že dokonce i naprosto chaotizovaná Ukrajina – je problém především Ruska (dodal bych ještě, že i EU), ale pro USA je výhodná. Proto je vysoká pravděpodobnost neočekávaných a dramatických změn v průběhu ukrajinské krize, týkající se zájmů různých států, ale především Ruska. Takže předběžné plánování si vyžaduje respektování toho, že se na Ukrajině nacházejí tři národy, s v podstatě různým vztahem k Rusku a žijícím tam Rusům (od plného splynutí v jeden národ do naprostého odmítnutí).  Krom toho je nezbytné brát v úvahu, že politicky aktivní skupiny, aspirující na postavení intelektuální elity u Haličanů a ruskojazyčných Ukrajinců, každá z jiného důvodu, nicméně stejně silně nenávidí současné Rusko, třebaže to nebudou nutně deklarovat za hranicemi sociálních sítí.

Podtrženo a sečteno: – práce s Ukrajinou vyžaduje nestandardní a nešablonovité přístupy, diferencované region od regionu. Rusové se na Ukrajině soustředí většinou na Jihovýchodě. Jejich procento se v celkovém počtu obyvatel konkrétní oblasti směrem k centru Ukrajiny postupně snižuje a prudce klesá v sedmi oblastech za řekou Zbruč (přítok Dněpru).

V oblastech Jihovýchodu je rovněž docela dost ruskojazyčných Ukrajinců. Na Donbasu a v Charkovské oblasti jich je kolem 30-40%. V Dněpropetrovské, Záporožské oblasti a na jihu Oděsské oblasti 40-50%. V Nikolajevské, Chersonské a na severu Oděsské oblasti k 60%. V centrální a severních oblastech Ukrajiny  tvoří ruskojazyční Ukrajinci převážnou většinu  (70-80%) obyvatel.

Už v Žitomirské, Vinické oblasti a dokonce i v Kyjevě a čím dále na západ, tím větší je podíl Haličanů – nicméně dominují pouze ve třech oblastech klasické Haliče (Lvovské, Ivano-Frankovské a Těrnopolské). Probanderovské nálady jsou silné i na Volyni, ale tam není jisté, koho nenávidí víc, zda Rusy, nebo Haličany (svého druhu regionální banderovská konkurence).

Ve vztahu k dominanci různých národů, v různých regionech Ukrajiny, s různým vztahem  k Rusku, a různě vnímajících svou (nebo cizí) ruskost, nemůže Moskva realizovat svoji politiku pomocí jednotného mechanizmu. To, co fungovalo na Krymu a v Donbasu, nebude fungovat nejen v Haliči, ale dokonce ani v Kyjevě. Dokonce i sever a jih Oděsské oblasti se vzájemně liší víc, než Oděsa od Charkova. Proto mi připadá, že salámová strategie postupného odlamování kousků Ukrajiny, přijatá v roce 2014, bude vynuceně pokračovat. Nelze najednou strávit obrovské území, s obyvatelstvem různě identifikujícím sebe sama (třemi různými národy se vzájemnými vztahy, které těžko nazvat bratrskými), ale nechat bez dohledu toto území, stále více se propadající do anarchie, je s hlediska národní bezpečnosti škodlivé.

Hlavní problém, který bude třeba řešit, je problém územního rozdělení tří národů. Rusové (pomyslný Jihovýchod) chtějí do Ruska (Donbas o to bojuje). Haličané a pohaličení (západ za Zbrujem) chtějí do EU a NATO, a také vrácení Krymu a vítězství nad Donbasem. Oni bojují o pohaličení celé Ukrajiny. Ruskojazyční Ukrajinci (centrum, sever a část Jihovýchodu) chtějí mír, ale za podmínky obnovení územní celistvosti Ukrajiny (vzdát se Krymu a Donbasu je ochotna menšina – mimochodem, v této otázce se jejich pozice může rychle změnit), ale také obnovení hospodářsko-obchodních vztahů s Ruskem ve formátu pro Ukrajinu výhodném, a přitom bez odtržení od EU (NATO jsou ochotni se vzdát). Ruskojazyčných Ukrajinců v režimní armádě, bojující proti Donbasu, je násobně víc než ve sborech DNR/LNR. Bez aktivní účasti ruskojazyčných Ukrajinců ve válce na straně Haliče, by nemohla válka na Ukrajině vůbec být.

Vyřešit výše uvedený problém jednou ráznou akcí se nepodaří. Ovšem ještě složitější problém nás čeká při oddělování banderovských „intelektuál-patriotů“ od pseudoruských „inteletkuál-patriotů“. Vzájemně se liší tím, že mají diametrálně odlišné auditorium. První z nich se orientují na Haličany, zatímco druzí na ruskojazyčné Ukrajince. Zato úrovní nenávisti vůči Rusku, nadějí na jeho rozpad a vychvalování USA jsou absolutně stejní. Jedni ani druzí se osobně zločinů nedopouštěli. Banderovští schvalovali zločiny režimu, zatímco pseudoruské tyto zločiny rozhořčovaly. Ovšem, dle jedněch i druhých vše zavinilo Rusko – ovšem zatímco banderovci tvrdili, že je vinno vměšováním do vnitřních věcí Ukrajiny, tak pseudoruští – tím, že se nevměšovalo nebo vměšovalo málo a pozdě.

Upozorňuji, že jsou to lidé, které nebude za co zavřít, ani je omezit v právech, a mají svoje stabilní auditorium (každý ve svém národu), a pseudoruští navíc dokáží určovat program pro ruská masmédia. Ať tak, či onak, jiná elita na Ukrajině není. Národ ruskojazyčných Ukrajinců bude naslouchat svým „intelektuálům“, Haličané svým, Rusové jsou dávno integrováni do Ruska a jsou cizí názorům jedněch i druhých. Přitom od všech tří národů – proto, aby aspoň někdy a nějak skončila krvavá bakchanálie – se požaduje přijetí souhlasného řešení/rozhodnutí. Zabrat (jak navrhují někteří) do rámce Ruska Novorusko, kde Rusové vcelku dominují – to není východisko. Zbývající území i zbývající dva národy se samy také nezařídí, a rána na ruské hranici bude krvácet i nadále. Problém by bylo možno vyřešit tak za dvacet let, ale obávám se, že tolik času nemáme. I tak jsme měli pětiletou pauzu.

Můžete mě vinit z umělého dělení národa. Připomínám ale, že se mapa, dělící zemi podle kvality (Halič – 1., Centrální Ukrajina – 2., Jihovýchod – 3.) se objevila už během prezidentských voleb v roce 2004. Pak byla několikrát reprodukována jak podle výsledků mnoha hlasování, i podle v Polsku vydané mapy „perspektivního dělení Ukrajiny“ (Halič, Volyň, Zakarpatí, Bukovina – Západu;  Novorusko – Rusku;  Centrální a Severní – ořezaná Ukrajina jako nárazníkové pásmo) – i v jiných podobách. Vždy se přesně vyjímala tři teritoria (Halič, Centrum, Jihovýchod). Jistě se mnou souhlasíte, že pokud tam je jeden národ, a ne tři různé, a ne tři, tak takové trojčlenné dělení Ukrajiny, pozorované uvnitř země i za jejími hranicemi na amatérské i profesionální úrovni, je více než divné. Nicméně se stále zaznamenává právě politické (a částečně i religiozní a jazykové), a ne geografické dělení. Přičemž, třebaže jazykem, kulturou a náboženstvím, má Centrální Ukrajina blíže k Novorusku, v principiálních politických otázkách ale prakticky ve všech případech podporuje programově Halič.

Můžeme to politicky korektně nazvat regionálními zvláštnostmi, ale brát v úvahu tento fakt musíme, protože politika nestrpí násilí na realitě, ale bývá tím úspěšnější, čím úplnější realitu bere v úvahu.

Zdroj:  www.alternatio.org

Překlad: hroch-hlava 190521

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

6 reakcí na 362-Tři nebratrské národy … Rostislav Iščenko (pokračování)

 1. strejda napsal:

  Dodávat něco k dnešnímu Iščenkovi nemá valný význam. Je to završení celé studie a nechává otevřený konec. Zajímavé je tvrzení, že k řešení nezbývá mnoho času a přitom nikdo nezná a vesměs ani nemá na řešení zájem. USA mají důležitější problémy, EU není příliš schopná a je ideologicky zabedněná – vidíme to na Petříčkovi – a tak jen Rusko má zájem na řešení, ovšem jen na tom, které mu bude vyhovovat a zajistí jeho východní hranici. Přitom ale Rusko řeší své vlastní složité problémy. Pokud bude postupovat úspěšně, bude i jeho pozice vůči Ukrajině sílit.
  Z Ukrajiny se tak stává stále hlubší černá díra. Zásobárna pracovní síly a patrně i zdroj asimilovatelné imigrace do některých zemí EU.

  To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   ja nemusim sluchat iscenka,staci gazdovsky kuknut,traktarovo sa z ukrajiny slavnej neposralo a neposra,odoberie mu par milionov este normalnych obcanov a zostanu tam len pojeby ala pravy sektor,co kricia na kolena a slava ukrajine,donbas s pomocou rusie je nad akekolvek sily chocholov a co sa tyka nejakej bezpecnej hranice,ze by ukrajina zostala,clen nato,ci nejakeho bloku,to sa jebe mater cely cas,jak strycek tom,tak ta unia,vedia dobre,ze pri najmensom pohybe na ukrajine nejakeho takeho tahu,by dali cast krasnej armii do najvyzsej bojovej pohotovosti a otvorene by povedali,eto nenada,bo budem strelat,ja obycajny baca zajebany to netusim,ale viem,vsetko okolo toho len mocne reci,nic insie nemoze zapad urobit,bo vie,ze by to znamenalo very big problem pre nich,ale cosi ticho o venezuela,ze by 100 vojakov specnacz stacilo?abo sladka demokracia zistila,ze holota nebude stala na strane saska a kolaboranta,ktoremu nikto z domacich nedal nejaky velky hlas,ci moc,otvorili hranicu s braziliou a necut nejake problemy,ci valne uprky ,jak z ukrajiny,naisto by tam myslim caracas zacala domova vojna a co sa mi paci tam,ze army stoji na strane ludi,uz davno by natiahla uzaver a madura spratala,nie jak playboy pavel to kurva cesky vojak na pohladanie,hlavne,ze na donbase sedia jedny aj druhy v zakopoch,nezabijaju sa,bo cas najlepsi vyjednavac a doktor na skurvene veci,mozno herec tam daco vymysli,uz dobre zacal rozpustil parlament a pridu kus inaksi a vec s rusiou sa jak tak urovna,len traktar a chochol nech to robia,bo demokracia to tam dojebala pekne a hlavne lachy nech tam nepchaju rypak kokoti zajebany,upa ich mordovala jak sarancata,ale proti rusii sa spoja so svojim vrahom,to robi len herst ober kokot a v polande u holoty nemaju ziadnu podporu,staci ,ze cas od casu pocitam onet pl a mam jasne,radova polska holota to neznesie viac ukrajincov jak rusov,bo dobre vedias jak ich rodakov kantreno sekeramy a palene za ziva,nemluvnata rubali na rukach ich matiek naraz z matkamy to kurva lepsi od tych gruppen,co isli za wehrmachtom,rusi tiez nie svaty,ale aspon nieco priznaju a ze jim zajebaly oficierov,polacky zajebali a nechali zdochnut od hladu tisice traktarov,ked sa stal cud na wislu a porazili rusov,ktorych zajali,zdochynali jak vsi po postreku,toto sa nedrista,cely cas sa stavaju polacky do rusov uz sa ojebali s nord stream o milony zlotuvek,ziju v minulom case,ked poland bol po cierne more,nikto nema na traktarov a nie nejaky poland,hej stetina paci sa mi plovouci prase stetinate v cechach a par vysinutych jak ten pavel,vedia jak na nich,zase litanie a nic nove nepisem analyza lepsia jak od iscenka,len buransky podana da svidanja druzja…

   To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   v cechach to chocholov viac jak cely presov ma tych jebanych vychodnarov a ze su asimilovatelny uz davno ja videl v kutnej hore,dristaju cesky,maju tam domy ich deti chodia do ceskych skol,bo som sa zaujimal jak kurva,co za holota,ktoru poznam z ameriky tam sa nejabala do mojej zeme,vatsina a hlavne dalsie generacie chocholov to budu platny pre pepikovo,cakam ci schvaly AFB chocholov v pepikove,ci ma posle do pice aj s chocholamy,to vastinou greko a pravoslavny,krestania su a nie jebana holota od mesity.,bo religia rozhoduje jak kurva, ma blziko k nasej kulture a aspon bude viac veriach v tom pepikove antikristov co sa hlasia k nejakej viere.

   To se mi líbí

 2. cobolik pacholik napsal:

  teraz som precital koniec clanku jak sa ukrajina deli a predtym jak som zacal pisat,precital som len co napisal strejda,hned co ma koplo,ze jak kazdy vie hlavne iscenko jak je podelena ukrajina,co je aj kus pravdy,ale ked si mysli,ze v rusku vsetky tie nacie jednotny jak monolit,to nech najprv kukne tam doma o amerike jak by smet,je tu velka ciganska komunita,zvana hispanic,vsade v kazdom velkom kraji tak je a rusia to zmes jak sto kurvy,co dumsam,keby v amerike bola taka zivotna uroven jak v rusii,to by union dlho nevydrzal,bo predsa rusi to ina mentalita,asi tak.

  To se mi líbí

 3. vonrammstein napsal:

  Výborné.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.