361-Tři nebratrské národy … Rostislav Iščenko


Po nějaké době vám nabízím svůj překlad docela zajímavé analýzy situace na Ukrajině a jejích perspektiv od Rostislava Iščenka…

Když Putin říká, že na Ukrajině a v Rusku žije jeden a tentýž národ, těžko s ním nesouhlasit. Je ale nutné ho doplnit. Kromě stejného národa, ať už v Rusku nebo na Ukrajině, žijí další dva národy.

Jeden z nich se skládá z Haličanů a jim podobných Rusů (kteří v sobě Rusa zabili kvůli ukrajinství). Nazývají se nejen Ukrajinci, ale i nezpochybnitelnými patrioty a sní o tom, že budou všichni pochodovat ve výšivkách, a řvát „Sláva Ukrajině!“ a štěbetat výlučně „suržikem“*). Považují se za Evropany a Lvov za Evropu. Jsou mezi nimi i relativně úspěšní a vzdělaní lidé, kterým se nelíbí „patriotické haličské buranství“, kteří dokonce ani v ruštině nevidí nic hrozného, a které utiskuje zastydlost dnešní Ukrajiny. Mají za to, že je třeba bojovat s korupcí, budovat Evropu na Ukrajině a další správné věci. Jenom to nechtějí dělat spolu s Ruskem, ale navzdory Rusku, které z nějakého důvodu považují za nepřítele. Stále ještě doufají, že se u nich nakonec objeví vláda, která zarazí zlodějnu a začne platit daně, nicméně sami tyto daně platit nechtějí a přejí si, aby jejich soukromé (a nikomu nepotřebné) projekty byly financovány rozpočtem (státním, nebo místním).

Je to vrstva úzká, dnes už nehrající žádnou roli v „patriotickém prostředí“. Začínají se jich stranit bývalí jejich přátelé, příbuzní a známí. V nedaleké budoucnosti je začnou pronásledovat jako „kritiky“ a zrádce. Vzhledem k tomu, že svoje bývalé, kteří se stali cizími, ničí se zvláštním potěšením, mnohé z nich čeká, že na vlastní kůži pocítí to, co se dělo v roce 1937, kdy si vítězná frakce v bolševické straně vyřizovala účty s poraženými. Těchto „patriotů s lidskou tváří“ by bylo možné si nevšímat, nebýt jejich role v počáteční etapě hnutí, kdy právě účast lidí „s jasnými tvářemi“, „se třemi vysokými školami“, „se čtyřmi jazyky“, kteří „mnohokrát viděli Evropu“, „vypracovali se sami“, ale při tom všem zůstali intelektuálně panenskými, byli příkladem pro lidové masy, potvrzením, že boj se vede za správnou ideu.

Teď názory těchto „intelektuálů“ nikoho nevzrušují. Marginalita, vypuštěná na svobodu, si dávno vštípila, že je ceněna jen síla, že „intelektuálové“ lehce obhájí oděsský masakr, je-li to pro ně výhodné, ale pokud se začnou cukat, lze jim snadno připomenout, že moc má dávno „člověk se zbraní“ a žádný zákon, žádná policie „intelektuála“ neochrání. Zákon a řád byly zničeny za aktivní účasti „intelektuálů“ právě proto, aby se zákonem stala vůle oligarchie, realizovaná ozbrojenou marginalitou. Intelektuální prostředníky k tomu nepotřebují.

Příklad této sociální skupiny „intelektuálů-patriotů“ banderovské ráže), která s jistotou šla v čele nacionalistických zástupů v letech 1989-2014, je velmi důležitý. Lidé, nemající ani zkušenosti, ani profilové vzdělání – nic, kromě ambicí – sami sebe určili za intelektuály, se upřímně domnívali, že pokud se nějaká provincie nazývala Ukrajinou, pak tam byli i Ukrajinci jako národ, a tedy – v zájmu všeobecného štěstí je třeba obyvatelstvo provincie, která se stala státem, ukrajinizovat – a teprve pak nastane všeobecná demokracie a rozkvět. V tomto smyslu velmi připomínali ruskou inteligenci počátku 20. století, která se upřímně domnívala, že stačí jen svrhnout cara, a hned nastane nejvyšší spravedlnost. V obou případech se ukázalo, že jakmile se ideje „intelektuálů“ realizovaly v plné šíři, stali se oni sami prvními oběťmi bestie „osvobozeného lidu“ (svobodného od cti, svědomí, náboženství a současně i od řádného státu, zaměněného „revoluční zákonností“), vymanivší se na svobodu za jejich aktivní účasti.

Tento příklad je důležitý, protože třetí národ (kromě Rusů a Haličanů, žijících na Ukrajině), rovněž sestává ze dvou nestejných částí, z nichž jedna aspiruje na ideologickou výživu svých spolubratří.

Část občanů Ukrajiny, náležejících ke třetímu národu, se nazývá ruskojazyčnými Ukrajinci, část Rusy. Rozdíl od Rusů, kteří žili (a částečně dosud žijí) na Ukrajině, kteří tvoří jeden národ s Rusy, žijícími v Rusku spočívá v tom, že Ukrajina je pro ně samostatnou hodnotou. Většina z nich považuje za potřebné zachování ukrajinského státu, jen změnit jeho vnitřní a zahraniční politiku, menšina nemá nic proti tomu, aby Ukrajina jako stát zmizela, a její území vešlo v rámec Ruska, ale Rusko za hranicemi Ukrajiny oni nevidí. Dnešní Rusko je pro ně jakési vzdálené území, nezbytné pro blahobyt ruských Ukrajinců na Ukrajině a neprozíravě ztracené státní mocí Ukrajiny.

Tento národ má vlastní „intelektuální“ menšinu, která se snaží stát se ideologem tzv. proruské části Ukrajinců. Tato menšina se označuje za jediné skutečné Rusy (nazývala Rusy, žijícími v Rusku za „erefejce“ a Rusko samé „Erefijí“**), která nemá nic společného se skutečným historickým Ruskem). Tato menšina je absolutně přesvědčena, že právě ona zná jedině správný recept na chování Ruska a ruské moci v každém momentě a v každé geopolitické zatáčce. Ti, stejně jako jejich kolegové z haličského „patriotického“ tábora, jsou přesvědčeni o své naprosté intelektuální převaze. Stejně tak byli přesvědčeni, že, co je dobré pro ně osobně, je dobré i pro stát (bez rozdílu, zda ruský nebo ukrajinský). Protože Rusko jejich přání neplní, tak dle jejich názoru už brzy nebude.

Obě skupiny „intelektuálů“ (haličská a „proruská“) nejsou ve skutečnosti ničím jiným, než provinciálními mravokárci, přesvědčenými, že se svět musí točit kolem nich a jejich bydliště, kterému přisuzují jakousi mystickou globální nadhodnotu, a domnívají se, že planetární konflikty jsou vyvolány výlučně bojem o jejich území, bez kterého (a samozřejmě i bez nich) by nevyšlo slunce. Jen jedni sází na USA a EU, a druzí na Rusko. Obě skupiny mají tentýž egocentrický požadavek: „Dělejte pro nás dobro!“. Stejně jako ukrajinští „intelektuál-patrioti“ nechápali a ani si nepřáli pochopit Ukrajinu ve vší její rozháraností a v jejich protikladech, v její hospodářské závislosti na Rusku, tak si pseudoruští „intelektuál-patrioti“ nepřejí pochopit Rusko. To je jim, se svými problémy, hluboce cizí. Požadují od Ruska aktivity výhradně utilitární: – posílat vojska k potrestání těch, kteří pseudoruské „intelektuál-patrioty“ urážejí a financovat uspokojení jejich základních potřeb.

Od letošního dubna se dva typy „intelektuál-patriotů“ sjednotily další akcí. Jedni i druzí volili Zielenského. Ukrajinští „intelektuál-patrioti“ byli přesvědčeni, že zlikviduje korupci, potrestá oligarchy a přizve tyto „všestranné experty“ do vedení státu. Pseudoruští „intelektuál-patrioti“ se spoléhali na totéž, plus na to, že Zielenskij změní vnitřní politiku, a oni se nebudou muset bát o svůj život a svobodu.

Chápu, že hlasování pseudoruských Ukrajinců pro Zielenského – je akt zoufalství. Svoji volbu ale motivovali poněkud divně: – Zielenskij není lepší než Porošenko, ale toho je třeba odstranit. Za prvé: – proč odstranit Porošenko, není-li Zielenskij lepší? Za druhé: – logika napovídá, že pokud jsou oba horší, tak je lepší prostě k volbám nejít. Protože pak bude nepříjemné vyprávět dětem, jak jsem hlasoval pro Hitlera. Tím spíš, že převážná většina těchto milovníků Zielenského patřila do elektorátu Porošenka, který ho v roce 2014 zvolil už v prvním kole za výkřiků, že „neušpiněný“ Porošenko bude lepší, a proto je třeba odstranit Turčinova, který „má ruce v krvi“.

Mnohokrát jsem říkal, že nejde o Zielenského, ani o Porošenka, a dokonce ani o Američany. Je to v systému oligarchistického řízení, definitivně usazeném na Ukrajině koncem prvního období prezidentování Kučmy (1998-1999). Ten je zaměřen na využití všech zdrojů, nahromaděných před vyhlášením samostatného ukrajinského státu v zájmech úzké skupiny (nejlépe pak jednoho člověka). V důsledku vyčerpání zdrojů není systém schopen zajišťovat důstojný život stále většímu počtu občanů. Aby se systém udržel, potřebuje stále tvrdší, totalitárnější a terorističtější vedení. To přechází od prezidenta k prezidentovi. Následující vždy byl a bude horší než předchůdce. Na pokojné reformováním systému bylo těžké sázet dokonce i před rokem 2014 (byly v sázce příliš velké peníze). Ale poté, co byla moc uchvácena silou zbraní, a lidé, kteří se dostali k moci, rozpoutali občanskou válku, vůbec není naděje na to, že odevzdají moc mírumilovně.  Proto každý, kdo volil, hlasuje za pokračování moci Turčinova – Jaceňuka – Porošenka – Avakova – Bileckého – Kolomojského – jen za jinou plentou. Mohou se měnit prezidenti, mohou se měnit oligarchové řídící prezidenty, mohou se měnit vůdcové nacistických skupin. Systém se změnit nemůže.

A tak „intelektuál-patrioti“ obou zabarvení systém jen upevňují, protože legitimizují proces výměny moci, ukazují celému světu, že se moc opírá o podporu většiny aktivních voličů. Jen podvádějí elektorát svými sliby krásného a chlupaťoučkého kocoura v pytli a pak pokrčí rameny a říkají: „My jsme netušili, že to tak dopadne“.

Takže na Ukrajině jsou tři národy. Nazval bych je Rusové (stejný národ s tím, který žije v Rusku), Ukrajinci (ruskojazyční, kteří si přejí dobré vztahy s Ruskem, ale svůj osud spojují s Ukrajinou, ať je jaká chce) a Haličané (včetně pohaličených Ukrajinců, kteří v sobě zabili Rusa a stali se absolutně protiruskými). Ti si i esesáckou uniformu navléknou, i vztyčí prapor Rajchu, i se snaží kooperovat s Američany, a vůbec s kýmkoli – jen když to bude nepřítel Ruska. Právě Rusko jim překáží. Právě oni si je přejí zničit za každou cenu, dokonce i za cenu životů všech občanů Ukrajiny.

Většina Rusů (kteří jsou jedním národem) Ukrajinu opustila (v rámci Krymu a Donbasu i jednotlivě). Mezi nimi je dost velké procento (přes 30%) ruskojazyčných Ukrajinců. Oni nezakoušejí nepohodlí, protože opustili Ukrajinu spolu s územími, proto jejich integrace do Ruska probíhá velmi klidně, i když v běžném a hospodářském životě pomalu. Krym, LNR, DNR, plus samostatní emigranti z dalších ukrajinských území představují přibližně 7 milionů lidí. Z těch, kteří zůstali na území pod kontrolou Kyjeva, jsou ještě 3-4 miliony, kteří jsou Rusy, kteří jsou jedním národem. Ostatní jsou zhruba po polovině Haličany a ruskojazyčnými Ukrajinci.

Haličané jsou odsečeným úlomkem. Je lze překoupit, ale nikoli překovat. Mezi nimi byli rovněž ruští lidé, ale ti už buď odjeli do Ruska, zahynuli, nebo přijali novou realitu. Jedinci, kteří zůstali, žijí jako příslušníci podzemí v době německé okupace. Haličané, kteří se dokonce řízením osudu ocitnou v rámci Ruska, se budou chovat jako v SSSR – budou dělat kariéru, drát se ke státním postům, ale zemi budou nenávidět a snít o jejím rozpadu a další ukrajinské nezávislosti. Upřímně řečeno, dal bych přednost tomu, aby jejich haličské problémy řešili Poláci – mají s tím bohaté zkušenosti a během dvaceti let zredukují ukrajinství skoro k nule. Ukrajinci, kteří se dostali do Polska v rámci poválečného dělení v roce 1945 prakticky všichni přežili a měli děti. Tehdy tvořili kolem 4% obyvatel Polska. Ale dnes tam Ukrajinci prakticky nejsou (48.000). Všichni jejich potomci už jsou Poláky, nenávidícími Banderu a Haličany.

*) neoficiální hovorové nářečí, vzniklé následkem hromadného dlouholetého soužití ukrajinsko-ruské dvojjazyčnosti v její bilingvální formě.

**) – hanlivé označení Rusů a Ruské federace, používané ukrajinskými nacionalisty

Zdroj:  www.alternatio.org

Překlad.:  190520

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

16 reakcí na 361-Tři nebratrské národy … Rostislav Iščenko

 1. strejda napsal:

  Jasné, přehledné a odpovídající realitě. Tou je nutné dělení Ukrajiny. Především oddělení Haliče, která je díky historickému vývoji zcela jiná něž zbytek země. Hranice mezi Haličí a ostatní Ukrajinou je i dnes jasně znatelná. Zde je skoro tragickým problémem Zakarpatí, chudé, zaostalé ale jiné. Na rozdělení doplatí. Zbytek Ukrajiny je nepřehledný, hranice s Ruskem – když odmyslíme hranici politickou – nejasná. Tam se to řeší nejhorším možným způsobem, emigrací. A centrální Ukrajina je vleku osudu, ztracena a rozkládána.
  Ukrajina si musí pomoci sama, ale nedokáže to. Je v patu bez možnosti řešení. Do toho patu jsme ji dostali my, Evropané. Pomoci ji nedokážeme a až si bude chtít pomoci sama, dorazíme ji.
  Ukrajina je ukázkou neschopné evropské politiky a všehoschopné politiky americké. Pokud tomu někdo nevěří, ať se podívá na páně Petříčkovy kejkle.
  Velice zajímavé je tvrzení o splývání Ukrajinců s Poláky. My to, i když v menším množství, známe také. Již v druhé generaci se Ukrajinci považují za Čechy a Čechy také jsou. Díky bohu, jinak bychom časem vymřeli. Takto vymřou Ukrajinci. Je to jediná evropská země odkud se utíká na východ i západ.

  To se mi líbí

 2. Dampit napsal:

  A ještě jsou tu Rusíni. S.K.Neuman napsal: „Rusínský lid rusky neumí, s Moskaly nikdy nežil na dobré noze, rusínský lid tedy nemůže náležeti k ruskému národu, leda v záludné fantazii některých politiků.“ Ale Ukrajinci je neuznávají. Pro ně jsou „za Karpatami“.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Mé zkušenosti ze Zakarpatí jsou poněkud jiné. Je to ale pohled, který se nebude líbit Ukrajincům. Na severu, v horách, žijí Rusíni a mluví rusínsky, v nížinách na jihu žijí ostře oddělení Maďaři a po válce přišedší Ukrajinci, kteří Rusíny nepovažují za národ a rusínštinu berou jako nářečí. Odnárodňují je mnohem víc než dříve Maďaři. Je to pochopitelné, nevzdělaní horalé neměli školy, žili si posvém a také tak mluvili. Když nechtěli funkce nebo žít mimo své území, měli klid – ale také velkou bídu. Chránila je silná jazyková bariéra mezi maďarštinou a rusínštinou.
   Dnes jsou všude povinné školy s ukrajinštinou, rusínština se učí jen sporadicky. Jazyková blízkost nechrání, naopak umožňuje jazykovou asimilaci. A tak mnozí Rusíni, a bylo tomu tak i minulosti, vidí protiváhu v Rusech a považují ve vztahu k ruštině rusínštinu za stejně postavenou jako je ukrajinština.
   My se vesměs jen utápíme v nostalgii na těch 20 společných let z tisícileté historie. Zakarpatí Československo dostalo jako danajský dar, nikdo po Velké válce nevěděl co s ním. A Rusíni jako národ na to doplatili, s Maďary by měli čas dospět v plnohodnotný národ a dnes mohli mít nějakou formu autonomie. Konec konců, k ní postupně spěli i za první republiky.
   Podíváme-li se na jejich prvo-, ale hlavně druho- republikové elity, tak vidíme jak se na národu v honbě za vlastním profitem provinily. Nedivme se jim, i jiní mnohem světovější se zachovali dementně.
   Šance na přežití Rusínu jsou malé, snad by pomohla federalice Ukrajiny a utvoření vlastní entity. Rozpad Ukrajiny by je patrně ponechal pod nadvládou nacionalisté Haliče. To by byl rychlý konec. Skutečná šance by byla, zní to neuvěřitelně, spojením s Maďarskem a utvořením autonomie. Viz uvedená jazyková bariéra. To je ovšem řešení s nulovou šancí. Sbohem Rusíni jako národ!

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    strejdo ,nikdy oni nevymru,to tvrda nacia jak kurva,rec naisto zachovaju a ked rec zije,narod zije tiez,ja pojebany vychodnar zo sarisa,jasne uz sa viac drista slovensky,hlavne mlady,ale ked kus ostarnu prejdu na sarisky a jebu na slovensky doma dristat,toto sledujem furt jak tam pridem,,to iste ,ked som bol v dubovej,tam na kazdom kroku rusnacky,tak skoro po rusinoch nebude,ich pesnicky ludove jedne z najkrajsich,podbne do ruskych,ci ukrajinskych,bo oni vlastne ku nim patria,je to proste slovanska nacia a feferoni jak pises,ja tvrde pochybujem,zeby tam mali majland podkarpatska rus, u nas naisto,bo recov sme si blizko a s madarom to ani chuja.

    To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   rusinov na tom jebanom vychode trochu je,dost dobre ich poznam uz od mladi,robil som s nimi a 5 rokov som pracoval vo firme ,co samy rusin,kus su to svoji,neveria cudzim,ale ked vas spoznaju to ste ich clovek,nikdy som s nimi problemy a vlastne nejake big problemy neboli,to nasa holota,rozumiem ich reci dobre a casom aj zajebem rusinsky,oni budu stali pri nas,ale madar ani chuja,baby jedne z najkrasich na svete rusnacky bo mi nevolame rusini ,ale rusnaci,pijaci,jak kazdy u nas a makaci jak kurva,vacsina rusinov,co pracovala minimalne 3 mesiace v pepikove,mluvila cesky ;lepsie jak rodeny pepik,maju svoje skoly,vacsina uz robi vianoce jak katolici,co predtym nebolo a v dubovej,nedaleko bardejiva mam dodnes rusnaka s ktorym sa kontaktujem,bo nikdy sa nezmenil a len rusnacky jebe mater,kdekolvek,keby niekto povedal,ze je primitiv nevzdelany,zajebem ho na mieste,bo taky nemenia charakter az do smrti a toto cenim jak kurva,co sa tyka ukrajiny,nie ludia,co tam ziju narobili kokotiny,ktore su tam teraz,ale ta ich vzdelana reprezentacia,,podobne bolo v juhoslavii a my,jak narody holubicch povach a baranov,co pasu bacovia,sme sa dali len ojebat,nasimy,vzdelanymy intelektualmy zvany politici,predtym CCCP fungovalo,my fungovali,juhoslavia fungovala,jasne nikde nebolo idealne,bo idelanych to len cintoriny plne,pokial vzdelany politik nezobral do ruky vec a rozjebuje holotu,jak sa len da,toto,co pise ten rus,tam uz tak storocia,nikto nebude hovorit bo nekorektne teraz,ze kyjevska a moskovska rus,rozjebala mongolov,jak boli po kope,dojebali napoleaona,wehrmacht a teraz sa dojebu samy,je pravda,ze cast ukrajincov,to docista debil,robil som tu s nimi,to holota na pohladanie,jasne nie vsetci,ty z halica boli vyhladavany za reichu jak strazcovia v KL,ty z halica,najviac rubali sekeramy lachov a UPA to ich vzdelany reprezentanti,teraz,sa to vola pravy sektor ak sa nemylim,tych treba eliminovat fyzicky a ukrajina bude mala nabeh na nejaku buducnost,tak to tam chaos a blud,ktory hlavne vyuziva najvacsi ukrajinsky vlastenc,co sa vola politik,pre seba a svoju vykurvenu stranu,tak jak v celom to skurvenom ost block.

   To se mi líbí

 3. Cech napsal:

  Bezesporu poděkování za překlad ale zde bych si asi vypomohl samotným současným stranickým hodnocením Ukrajiny stranou ČSSD, interpretovaným panem Mgr. Tomášem Petříčkem, M.A., Ph.D. .
  Putin nyní postupně oslabuje Ukrajinu a bude v tom pokračovat, pokud Západ Kyjevu neumožní vypořádat se s Putinem podsouvaným národnostním splynutím ukrajinců a rusů. Pakliže bude veřejně prokázán stávající stav, kde rusové jsou na Ukrajině nepodstatnou skupinou řízenou Putinem, tehdy bude naše pomoc konečně účinná.
  Zde Rostislav Iščenko tak nějak potvrdil „naši“ (zde se samozřejmě jedná o koncepci na které se dohodla EU se svými spojenci, neboť zadavatelem pro pana Petříčka byl je a zůstane pan Poche) koncepci možného využití Ukrajiny.
  Proto podporu EU kterou Mgr. Tomáš Petříček, M.A., Ph.D. na příkaz pana Pocheho na Ukrajině z prostředků našeho státního rozpočtu realizoval lze opět popsat jeho slovy.
  Vladimir Putin velmi dobře ví, že jak my tak i Západ (Spojené státy, NATO a EU) bude vždy podporovat Ukrajinu, protože je to jeho nevyhnutelná volba ve strategickém vyrovnání se s Ruskem. Jak je ale zřejmé pokud se veřejně neprokáže národnostní odlišnost ukrajinců od rusů, zůstane především u podpory, kterou např Česko realizovalo ve prospěch ukrajinského prezidenta Petro Porošenka ale k následným, tolik potřebným vojenským činům nedojde. Západ se sice tváří bojovně, ale nechává celé roky Putina, aby Ukrajinu postupně oslaboval a destruoval.
  Proto bez výraznější národnostní diferenciace od Ruska a na to navázené naší pomoci, se na tom nic nezmění ani do budoucna.
  Tož zde si dovolím poněkud strejdovi oponovat – žádné kejkle pouze prosazování naší politiky = = politiky EU a jeji spojenců ve prospěch Ukrajiny.

  To se mi líbí

 4. tata napsal:

  Trochu mimo mísu,ale myslel jsem že nepujdu volit ani to už tolik nesleduji,nevím koho ale asi půjdu.ODS,TOP,ČSSD,PIRÁTY,OKAMURU NÉ……..KOHO BYSTE DOPORUČOVALI………..uvažoval jsem o těch mladych s KSČM ale nic o nich nevím

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   S KSČM ohledně voleb do EU parlamentu, snad nemude mít dle mého mínění problém ani zarytý SPDák.
   Pouze SPD a KSČM svádí souboj o jednoho a téhož voliče ale jejich vystupování v EU parlamentu bude obdobné pouze v případě SPD se dá předpokládat o něco radikálnější.
   Vždyť i celý demokratický blok pro volby do EU mezi nimi nečiní žádný rozdíl. Dokonce sám velký Kalousek nazval pro volby do EU parlamentu KSČM a SPD, jako velké levicové nebezpečí.
   Tož tak.

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Vzhledem k tomu, co jste napsal a tomu, co o Vás vím, je volba KSČM logickým řešením. Doporučil bych i zakroužkovat Konečnou, sichr je sichr. Zajímavý je i nebojácný Ondráček, ale jistě by se našli i další.

   To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   jasne ,ze soudruzy,budu popularny,bo demokrat tak gazduje,ze aj hitlera by sa teraz volilo,jak budu mali komunisti,uz vacsiu moc a aby im tam demokrati nepicovali,bude novej viteznej unor a soudruh prezident demisi prijme,potom sa demokratov posle na uran a na 40 rokov bude vystarane,pokial sa soudruh nedojebe sam a vystrieda demokrat,tak tam ide od roku 1918 a inaksie ani nebude,cokolvek tatudlo bude volit,nic na nejaku dlhsiu dobu,bo proc?bo tam kurva strieda kurvu,bo sme narod kuriev,co nas ojebe hocijaka kurva.

   To se mi líbí

 5. K-k. napsal:

  OT: Urozený pane, mejlík putuje… 🙂

  To se mi líbí

 6. Bavor V. napsal:

  Požadavky demonstrantů – diskuse – Nohavica to již naformuloval. , suva, 23. 5. 2019 21:20:10
  Já žádám povolit marihuanu Já žádám zakázat komunistickou stranu Já žádám zrušit ofsajd na modré čáře Já žádám vyškrtnout vánoce z kalendáře Já žádám více medvědů na Antarktidě Já žádám méně žáků v každé třídě Já žádám vystoupit z Unie i NATO Já žádám ať platí jen ten kdo má na to Já prostě žádám žádám žádám Svůj apel posílám všem vládám Svůj apel posílám vládám všem Kdo se mnou souhlasíš tak podepiš se sem Já žádám zakázat prodej zlatých křečků Já žádám zrušit nad měkkým i tečku Já žádám pověsit všecky lumpy Já žádám zdarma benzín u každé pumpy Já žádám zvětšit D1 na tři pruhy Já žádám zřídit rezervaci pro soudruhy Já žádám bulvár aby o mně hezky psal Já žádám aby mi pořád stál Já prostě žádám… Já žádám odebrat Spartě 15 bodů Já žádám ve třiceti odchod do důchodu Já žádám zakázat mrkev i špenát Já žádám rozpustit sněmovnu i senát Já žádám naházet je všecky do Vltavy Já žádám přebarvit na fialovo krávy Já žádám zastavit hladomor v Čadu Já žádám aby měli lidi prdel vzadu

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.