Zdroje jsou, jen mít odvahu použít je


Ministryně Maláčová a europoslanec Niedermayer si roztomile zatlachali u Moravce o důchodech a různých přilepšeních občanům. Europoslanec je gentleman a tak jen občas
Maláčovou přidusil otázkou, kde najde peníze.
Nápady ministryně Maláčové se totiž podobají Cimrmanově pohádce „Jak chudák do ještě větší nouze přišel.“
Hledáme poučení v historii a přijímáme podobná opatření, jaká za Protektorátu platila pro cibulí páchnoucí židy. Roníme krokodýlí slzy nad Lety, ale nakonec tam postavíme repliku tábora a tu současnou svoloč tam šoupneme. Nakonec je vyvezeme do třetí země, která si ráda přivydělá provozem krematorií.
Nemáme politiky, kteří by byli schopni definovat naše sociální problémy. Nemáme sociology a filosofy, kteří by šli s kůží na trh a vytrvale vysvětlovali, že chudoba je problém nás všech, moje i vaše. Chudoba cti netratí, tedy těch, kteří na ni bohatnou.

Základním sociálním problémem české společnosti je odkaz sametové revoluce v oblasti bydlení. To, co se stalo, se dotýká celé populace, všech věkových skupin.

Bytový problém byl v letech 48-89 v podstatě vyřešen uplatněním tří nástrojů:

1) Přerozdělování bohatství spočívalo především ve vyvlastnění činžovních domů a v první
fázi i v rozdělení některých velkých bytů na dvě bytové jednotky se sdíleným příslušenstvím;
2) Regulace nájmů snížila cenu bydlení na hranici odpovídající tehdejší cenové hladině; a
3) Masivní bytová výstavba bytů (ročně 70000 bytů I. kategorie v období 70-89) přinesla nové formy vlastnictví. Vedle státních nebo podnikových bytů byla podstatná část bytů majetkem členů bytových družstev a nebo v osobním vlastnictví. V menším měřítku pokračovala i výstavba rodinných domů.

Komunisté uspěli, protože vesměs pocházeli z velmi chudých sociálních poměrů a chtěli odstranit chudobu a nezaměstnanost. Pokusili se vytvořit sociální stát pro celou společnost.
Bytový systém se v letech 48-89 postupně rozvíjel. Zahrnoval různé typy vlastnictví i finanční spoluúčasti. Nájmy byly určeny podle podlahové plochy, počtu uživatelů a kategorie bytu. Státní byty byly formálně spravovány Bytovým odborem Národního výboru a udržovány Obvodními podniky bytového hospodářství (OPBH). Družstevní byty byly spravovány jednotlivými družstvy.

Vedle státních bytů existovaly i podnikové byty, jejichž přidělení bylo vázáno na pracovní smlouvu. Byty v rodinných domech byly v osobním vlastnictví stejně jako určitý počet bytů ze státní výstavby.
Významným stabilizačním prvkem byly dekrety na byt. Platily na dobu neurčitou, tedy po dobu života jeho držitele. Při splnění určitých podmínek byl dekret přenositelný na děti, příbuzné nebo spolubydlící.
Poměrně jednoduchý a přehledný systém byl po roce 1989 úspěšně rozmetán lidmi, jejichž obzory končily několika poučkami o trhu. Jistý hlupák si ještě přisadil označením paneláků za králikárny a bylo zaděláno na současný problém.
Představa, že trh vše vyřeší se nenaplnila a stát postupně ztratil schopnost dělat jakoukoli sociální politiku. To, co vidíme, je flikování, které je navíc dává prostor pro různé zlodějny.

Současné politiky zajímají jen určité segmenty společnosti, tedy ty, které při správné masáži budou volit, jak ta která strana potřebuje. Hnací silou je vidina podílu na současných 30%
preferencí ANO 2011.

Přerozdělení bohatství a regulace nájmů nejsou komunistické výmysly. To první přece známe pod pojmem“rozevírání nůžek“. Maláčová ty nástroje má k dispozici, byť v ideologií pozměněné podobě. To, že je nepoužívá je dáno tím, že ČSSD má slovo sociální v názvu již dávno jen ze setrvačnosti.
Městské části se začaly zbavovat obecních bytů, takže nemají lidem v nouzi co nabídnout.
Pražský Magistrát pronajímá obecní byty některým státním zástupcům a soudcům za 70-80 kč/ měsíc/m2, tedy zhruba za pětinu běžného nájmu. Ve Sněmovně na to poukázal místopředseda Pirátů Michálek. A je ticho po pěšině, kdepak mimořádná schůze, která by se zabývala možnou korupcí údajně nezávislé výkonné moci.
Doneslo se do Lán a Průhonic, že se v Česku nechají „vybydlovat domy“ a na jejich zbourání pak lze získat dotace? Vědí tam, že zákon umožňuje vyhlašování vyloučených oblasti. Mají moc, ale nejsou ochotni praštit pěstí do stolu.
Zdroje jsou, jen se nesmíme obávat mluvit o nich.
Chystáme se promarnit 40-50 miliard ročně na zbraně (čti: vylepšení obchodní bilance USA), abychom byli připraveni na naši malou vlasteneckou válku proti Rusku.
„Elity“ ve Sněmovně by měly spolupracovat s chutí usilovnou na národa roli dědičné. Místo toho si nadávají do buranů, zlodějů a fízlů. Kdepak přijít s nějakou myšlenkou.
K moci se derou Piráti se svým „kříšťálově čistým“ udáváním do Bruselu. Vládnout by chtěl i člověk, který svoji profesorskou důležitost rozmělňuje prostřednictvím hesla „kdo nejde s námi, jde proti nám“. Vyloučit, zašlapat do země a postihnout finančně.
Duka by pro naši gubernii mohl vyprosit milost a ochranu, jenže bůh je příslovečně příliš vysoko.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pozdravy z Poottawí se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

14 reakcí na Zdroje jsou, jen mít odvahu použít je

 1. bob napsal:

  Musím se přiznat, že i tento článek mého oblíbeného autora ve mě budí trochu rozpaky…
  Já osobně řešení např. bytové otázky v současné době nevidím.
  Pokud jsou na trhu staré panelákové byty v Praze (ekvivalent sociálních bytů na Západě) za
  cca 5 000 000,- (3+1), o nových bytech nemluvím, tak nevím.
  Tzv. sociální, resp. startovací byty budou mít obrovský korupční potenciál. Když vezmeme cenu nájmů v těch stávajících panelákových bytech a tu předpokládanou (sociální)
  Zajímavá je situace za 1. republiky (znám z vyprávění…)
  Ambice vlastnit byt nebyla.
  Ty krásné prostorné luxusní byty si pronajímali advokáti, lékaři….
  Řekněme, že normální byty si pronajímala střední třída.
  A pak byl Žižkov, Vysočany s pavlačovými byty…
  Každý bydlel podle toho na co měl…, ale neslyšel jsem o bytové krizi, vysokých nájmech…
  Dnes, a je to logické, každý vyžaduje standard (tj. minimálně ten panelákový byt).
  Takže jsme u základního ekonomického zákona – nabídky a poptávky a zopakuji, že řešení v dohledné době nevidím.

  To se mi líbí

  • brtnikvbrlohu napsal:

   Bobe – za první republiky? Znalým připomínám „Černou ruku“ ze Žižkova. A o bytová krizi se už tehdy mluvilo celkem otevřeně, A existovala stavební družstva – stavěla od řadovek až po byty v domech.
   Jinak souhlasím že trh bez přívlastku problém bydlení řešit neumí.

   To se mi líbí

   • bob napsal:

    Tu „Černou ruku“ jste neměl připomínat. Ještě se toho vláda nebo nějaká neziskovka chytne…I když vlastně Piráti mají už nakročíno.

    To se mi líbí

  • Lex napsal:

   Nechtěl bych vypadat jako fatalista, ale nemůžu to neříct – většina lidí posuzuje svět podle jeho jevové stránky. Což by nebylo nic proti ničemu, kdyby se s tím nespokojovali a nesnažili se jít dále. Protože každý jev má svou podstatu, jejíž je vnějškovým projevem.
   A titíž lidé by rádi měnili ty jevy a nedomýšlejí, že bez změny těch podstat to není možné.
   To, o čem autor píše, je prostě imanentní naší (a zdaleka nejen naší) současné společnosti. Svobodné, demokratické společnosti, ve které jsou si všichni rovni /žel, ne tak stejně je u nich vyžadována odpovědnost/, která je založená jako právní stát, a ten stát zase je založen na svém politickém systému a TRŽNÍM SYSTÉMU EKONOMIKY /svobodné vlastnictví výrobních prostředků a systému nabídky a poptávky s korigujícím prvkem konkurence/..
   ¨Tenhle stát zažil čtyřicet let budování a upevňování jiného systému, systému principiálně politicky totalitního, v němž jedna strana měla ústavně zakotvenou vedoucí úlohu, ale také systému založeného na státním všelidovém vlastnictví výrobních prostředků (resp. také na dalších druzích tzv. „socialistického vlastnictví“).
   Každý z těch systémů má svá pozitiva a negativa /i když nic nelze generalizovat, ani v tom jednom nebo druhém systému není a nemůže být řečeno, že to, co je pozitivem pro jednotlivce nebo skupinu lidí, nemůže být negativem pro jiného jednotlivce, skupinu lidí nebo dokonce pro většinu lidí/.
   Co tímhle exkursem chci říci? – není možné od současného společenského a ekonomického systému požadovat regulaci /a s ní spojené náklady/, aniž by její důsledky nedopadaly na bedra dalších, těch, kteří tou regulací nejsou oněmi privilegovanými.
   Nelze z peněz VŠECH stavět „sociální“ byty, v nichž by ti privilegovaní byli pozitivně diskriminovaní vůči těm ostatním, na jejichž úkor by se to dělo, navíc těch, kteří za tytéž byty a služby v nich platí „neprivilegované“ ceny. To si skutečně mohl dovolit „bolševik“, který to ovšem nefinancoval z prostředků vzniklých z daní a na úkor ostatních, ale z výnosů veškeré ekonomické činnosti státního hospodářství, které byly také jeho vlastnictvím.

   A už jen poznámka na konec – ten „bolševik“ privilegoval, pozitivně diskriminoval ty, kteří se tou nejvrchovatější měrou podíleli na budování a rozvoji státu a o něž proto měl zvlášť zvýrazněný zájem – dělníky, rolníky, pracující inteligenci, státní zaměstnance, rodiny s dětmi řádně vychovávající své potomky, /podnikové byty byly přidělovány těm potřebným pro bezvadné fungování firmy/, vojáci, policisté, hasiči, lékaři /zejména na vesnicích a v pohraničí/, to samé učitelé a další a další.
   Rozhodně pozitivně nediskriminoval ty, kteří podobnými atributy nedisponovali, naopak snažili se parazitovat. Ale nakonec i množství z nich, dnes by se řeklo „nepřizpůsobivých“, se dočkalo bydlení na plné kvalitativní úrovni té doby. Dokonce tak vznikla celá sídliště –
   mohli bychom jmenovat Chánov – kdo nevěří ať tam běží https://www.youtube.com/watch?v=azvx88C698g nebo košický Luník https://www.youtube.com/watch?v=Xpd5INgzff4 a řadu dalších.
   No, jaký šel, takového potkal.

   Kvadratura kruhu?
   Zkušenosti těch, kteří to nezažili, jsou asi stěží co k čemu.
   Hlásím se k tomu, co jste napsal, bobe.

   To se mi líbí

   • NavajaMM napsal:

    Priateľu, dozvedel som sa o zaujímavom rozhodnutí vášho ústavného súdu vo veci hotela Brioni v Ostrave, ktorý odmieta ubytovať Rusov, ak nepodpíšu výzvu proti anexii Krymu.
    https://domaci.ihned.cz/c1-66563600-hotel-pokutovany-za-udajnou-diskriminaci-rusu-uspel-se-stiznosti-pripad-znovu-otevre-nejvyssi-spravni-soud
    Dosť ma zaujalo zdôvodnenie ÚS, že podnikateľ má „právo na sebarealizáciu“ aj takýmto spôsobom (t. j. neplnením štandardov úrovne služieb, na ktoré od štátu dostal živnostenské oprávnenie) a štát by mu v tom nemal brániť.
    Pozrel som si aj Tripadvisor, čo o tom hoteli píšu Rusi (iní hostia ho vo všeobecnosti dosť chvália). Rusi píšu, že majiteľ je rusofób a chová sa k nim ako nacista. Vyžaduje to aj od svojich zamestnancov.
    Celkom by ma zaujímal Váš pohľad na vec.

    To se mi líbí

    • Lex napsal:

     Příteli,
     na podobnou otázku jsem odpovídal kamarádovi Jethro pod druhým článkem tady. Myslím, že v té odpovědi je všechno, navíc když si nakliknete to disentní stanovisko soudce Davida, jak je tam odkaz na text onoho nálezu, bude Vám vše jasné. Takže tady je link na ten můj koment https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2019/04/28/co-prekvapilo-boba/comment-page-1/#comment-133343
     Příjemné počtení toho disentu a varování, aby se vám neudělalo nedobře při případném čtení většinového názoru zbývajících dvou členů senátu.
     K pochopení jejich stanoviska bychom se museli blíže seznámit „who is who“ u těch dvou. Nic, co by překvapilo. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“, se říká u nás.

     Liked by 1 osoba

     • NavajaMM napsal:

      No to potěš…
      Vďaka, priateľu za usmernenie a ten nález. Bolo by mi to uniklo, lebo som sa o veci dozvedel z iných zdrojov a diskusiu pod článkom u pána domáceho som nečítal celú.
      Predsa len mám napokon dobrý pocit aspoň z toho disidentského právneho názoru, aj z toho, že pán sudca trval na tom, aby bol v zápisnici.

      To se mi líbí

      • Bavor V. napsal:

       https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/A-ted-neobslouzi-Sabatovou-dokud-nepodpori-vystoupeni-z-EU-Peklo-po-verdiktu-Rychetskeho-soudu-579856
       Dlouze, barvitě a temně se k problematice vyjádřil publicista Ladislav Henek: „Zdravý rozum říká, že jestli vůbec má antidiskriminační zákon smysl, tak pak přesně kvůli takovým ideologickým diskriminačním výmyslům. Pro intelektuálně slabé a nesmělé nebo kvůli ideologii úplně slepé: Je mi úplně jedno, jestli to bylo pro Rusko, proti Rusku, nebo za Marťany, nebo proti Marťanům. Prskal bych úplně stejně, ať by se to rozhodnutí týkalo jakéhokoli politického postoje. Pakliže je zákon neideologický, pak to nemá řešit. A pokud je ústavní soud neideologický, pak je jeho rozhodnutí naprosto nepochopitelné.

       Lidé plní nenávisti k Rusku se dnes smějí, jásají a tleskají. Protože si nevidí ani na špičku nosu a nejsou schopni pochopit, že jestli má platit právě tento neuvěřitelný výklad, tak se může kdykoli nesmírně snadno otočit proti nim a pokosit je. Poskytnout někomu JAKOUKOLI službu až po vynuceném podpisu JAKÉHOKOLI POLITICKÉHO PROHLÁŠENÍ je diskriminační svinstvo prvního řádu. A kdo to nechápe – bez rozdílu na politický názor – bude muset prožít asi dost velké utrpení, než konečně pochopí, jak zásadně důležitá věc mu unikla. Tohle je právní rozhodnutí z hlubin třicátých, čtyřicátých a padesátých let.

       Tímto můžeme klidně zakázat ubytování komukoli za cokoli. Takže budeme nutit muslimy, aby podepsali prohlášení, že odsuzují teroristické útoky? OPRAVDU? Budeme nutit Židy, aby se káli za osady na palestinských územích? Budeme tlačit na lidovce, aby se omluvili za inkvizici? Neubytujeme žádného komunistu (nebo mu neposkytneme žádnou veřejnou službu), dokud se neomluví za všechno, co komunisté napáchali od říjnové revoluce 1917? Nehneme ve službách prstem pro členy ODS, dokud nám písemně nepotvrdí, že odsuzují privatizaci a všechny zločiny kolem ní?

       Pokud to pan soudce myslí vážně, pak ale ihned zrušme do jednoho všechny antidiskriminační zákony a ustanovení v jednotlivých normách. Ale soužití tohoto nesmyslu s antidiskriminačními zákony je nemožné, šílené.

       Uf. Musím říct, že tohle, co vypadlo z Ústavního soudu, je neuvěřitelný paskvil, atomovka v našem právním řádu. Pokud nebude odstraněna, nikdo nedohlédne, jakou paseku nadělá. Můžeme si být jisti jen tím, že hodně velkou.“

       Liked by 1 osoba

      • Lex napsal:

       Existuje asi jediný způsob jak tuto hanebnost soudců Šimíčka a Šimáčkové eliminovat – zasednout v plénu ÚS a platnost názorů uvedených v odůvodnění suspendovat a autoritativně vyslovit názory nové, které budou v souladu s Ústavou ČR /výrok již suspendovat asi nejde – ale tu vzal čert pos.aných pět tisíc/.
       L.

       To se mi líbí

 2. vonrammstein napsal:

  A kde je pokojíček pro služku, světem protřelej inteligente? Já jsem v takovým bydlel 4 roky. Asi jsem měl emigrovat do nějaký kanadský vily, abych taky prudce zmoudřel. To myslíte, Bavore, vážně? Už to bude Jírovecblog?

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přidělila Soukupově TV Barandov pokutu 200000 Kč za neobjektivní vysílání. Že prý:
   „Část nazvaná Ryba smrdí od hlavy obsahovala tvrzení ohledně problematických zakázek, jež byla předkládána jako fakta, přičemž zainteresované osoby a subjekty nedostaly prostor se k těmto domnělým faktům vyjádřit. (..)
   „Celý případ byl prezentován jednostranně bez zařazení jakéhokoliv relevantního opozičního vyjádření. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců,“
   oznámila vysílací rada.
   Tak mě napadá – viděli členové RRTV někdy Rosího Newsroom nebo Otázky Václava Moravce?
   Namátkou třeba ty, kde se probrala nevhodnost jmenování M. Benešové ministryní spravedlnosti bez výskytu jakéhokoli oponenta?

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.