Co bylo ukradeno, musí býti vráceno


Zvyk upalovat čarodějnice je spojen s katolickou církví. K tomuto nakládání s povětrnými ženami, které létaly na koštěti obcovat s ďáblem na čertových a jiných kamenech, se tato církev již nehlásí. Existuje totiž podezření, že víc než o chlípné představy sexuálně deprivovaných kněží, šlo o majetek, který po hříšnicích zůstal.

Věříme, že motiv očisty plamenem existoval již před vznikem naší judaisticko-křesťanské civilizace. Zatím zjištěné stopy vedou daleko před Samovu říši. To je z hlediska současného poznání významné, protože předurčuje naše zakotvení na západě.

Základem naší víry je známý příběh, který je bohužel do našeho povědomí podsouván, a to již od kolébky, jako pouhá pohádka.

Připomeňme si o co jde: Hänsel a (v originále und) Gretel je dvojice tápající v nevědomosti, symbolizované hlubokým hvozdem. Oslabení a hladoví spatří v temnotě světlo, znamenající naději a spásu. Vydají se za ním a dojdou ke stavení vonícím perníkem.

Netuší, že spadají do osidel ďábla. Jeho rekvizity jsou vždy součástí stejného triku. Perník, nabízející přežití je nutně staršího data než jablko, použité v pohádce o naplánovaném vyhnání Adama a Evy z Ráje. Hladový člověk touží po nasycení, ne po poznání čehosi neurčitého.

Intuitivní schopnost Hänsel a Gretel odlišit dobro a zlo má základ v jejich každodenním boji s chudobou a nehostinným životním prostředím. Biblická dvojice Adam a Eva byla naopak vystavena nesnesitelné lehkostí přebývání v blahobytném Ráji. Teprve za jeho branami zjistili, že bůh a ďábel často jedno jsou, aby dotáhli různé válku čertoviny až do konce.

Ďábel našeho příběhu byl ohyzdného vzhledu a neurčitého pohlaví. Hladem halucinující dvojici se ovšem jevil jako vlídná stařenka, přímo se třesoucí na dobrotu. Poznámka o vykrmení byla skrytým varováním pohanského boha: Opatrnosti nikdy nezbývá a proto Hänsel und Grete ďáblův úmysl odhalí.

Do původního příběhu se postupně vloudily středověké prvky. Přibyla macecha, která se chce zbavit nevlastních dětí a objevují se tehdy módní jména Jeníček a Mařenka. Popis smrti babizny zcela potlačuje původní výzvu, aby se potomci Hänsel a Gretel vydali za světlem a očisťovali svůj svět.

Katolická církev vykradla z příběhu plamen, který byl v duchu středověké krutosti proměněn na nástroj likvidace nežádoucích žen.

Co bylo ukradeno, musí být vráceno. Život upálených nešťastnic se nedá vrátit, ale je nutné trvat na omluvě za spáchané zločiny a na navrácení symbolu naděje následovníkům dvojice Hänsel a Gretel.

V současná době se zvažuje podání žádosti o registraci skupiny, jejíž víra se opírá o věrohodnost příběhu Hänsel a Gretel a zejména o jeho hluboké humanistické hodnoty. V budoucnu bude předložen i požadavek na spravedlivé finanční narovnání, které zajistí ústavou zaručené právo na existenci obnovené církve a její odluku od státu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pozdravy z Poottawí se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

16 reakcí na Co bylo ukradeno, musí býti vráceno

 1. strejda napsal:

  Obvykle článkům u Bavora rozumím, často rozumím i článkům odjinud. Zde ovšem smyslu napsaného nerozumím. Nejde o jednotlivé věty, jde o smysl sdělovaného.
  Chápu to – ale viz. výše – že by měla vzniknout nová církev, která by chtěla podíl na pomalu mizejícím koláči církevních restitucí. K čemu to bude dobré? Kdo jsou ti se? Proč ke své víře potřebují církev? Proč k tomu potřebují peníze – aha, jsme u toho – jak prosté! Už jsem pochopil, nic nového pod sluncem.

  To se mi líbí

  • bob napsal:

   Taky jsem to moc nepochopil, ale bylo mi blbý to napsat.
   Vy jste vyřkl, když použiji pohádku, že „císař je nahý“, zatímco já viděl totéž, ale z úcty k autorovi (upřímné) jsem přemýšlel, jestli nemá ten císař průhledné, resp. šaty, které nevidím. V každém případě se těším na další články pana Jírovce, kde bude mít císař skutečné šaty….

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Tak pro vysvětlení, co mi autor napsal jako průvodní list:
   dnes se zase budou pálit čarodějnice. Vzpomněl jsem si na příběh Hänsel a
   Gretel a dospěl k názoru, že je nejvyšší čas vytvořit jejich jménem novou
   církev, která by byla založena na již dávno šířených hodnotách.

   Podle českých zákonů stačí pro založení jakékoli církve 297 + 3 vůdcové.
   Třeba se ten nápad ujme. Myšlenka, že MV se takovým nápadem nejen musí
   zabývat, ale dokonce musí registraci schválit, protože český občan může
   věřit čemukoli.

   Posílám náčrt možného postupu k Vašemu laskavému uvážení. Nemám v úmyslu
   jít v napadání katolíků a evangelíků dál než za procesy s čarodějnicemi.
   Způsob, jakým si irští katolíci a evangelíci dávají do držky samozřejmě
   naplňuje definici teroristické organizace, ale to nechme stranou.

   To se mi líbí

   • brtnikvbrlohu napsal:

    300 – to by se dalo – co takle církev vyznávající jako boha Beskydského medvěda – asi se stanu prorokem.
    Tedy až vylezu z brlohu – a symbolem církve pivní krýgl?? Kdo se přidá??

    PS včera jsem zahlýdl na návsi místní vesnice jdouce na pivo jakýsi hlouček cca pár osůbek spíše juvenilního věku chráněných místními ponocnými – prý demonstrovali proti koblihovi – tvořili několik hloučků od nichž se odlupovali malé skupinky prchající do dáli. 🙂
    jejich snaha která nikoho nezajímala musela být frustrující.

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Škoda, že jich nebylo 300, vůdcové by se snad našli, a mohli založit církev. Čerty už mají, teď jen ty bohy, možná by jim stačil jeden. Jeho symbolem by mohl být stažený králík a na něm brejle bez skla na důkaz, že se jedná o církev intelektuálů.

     To se mi líbí

   • Lex napsal:

    Myslím, že autor (poněkud zmatečného) textu, když v závěru píše – “ V budoucnu bude předložen i požadavek na spravedlivé finanční narovnání, které zajistí ústavou zaručené právo na existenci obnovené církve a její odluku od státu.“ poněkud připopozapomněl na platný a účinný zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi č. 428/2012 Sb., podle jehož § 1 – cituji – „Tento zákon upravuje zmírnění některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým režimem1) církvím a náboženským společnostem, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi..“ https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-428?text=vyrovn%C3%A1n%C3%AD+s+c%C3%ADrkvemi
    Zákon nabyl účinnosti 1.1.2013 a tedy jakékoliv „církve a náboženské společnosti“ vzniklé resp. registrované po 31.12.2012 mají nárok tak akorát na „suché z nosu“. A to nejen z hlediska „restitucí“ a náhrad, ale i z hlediska nároku na jakékoliv financování státem.
    Ano, zákon má mnoho negativ, ale tohle je jeho významné pozitivum. Týká se to např. Církve Armáda spásy, která byla registrována 25.9.2013, Církve Nový Život registrované 25.10.2013 a případně dalších, kdo chce, ať si to vyhledá – http://www3.mkcr.cz/cns_internet/

    Méně je někdy více.
    L.

    To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Lexi, tady to bylo zbytečné, protože šlo přece jen o nadsázku a tam je dovoleno i nedodržení zákona.

     To se mi líbí

     • Lex napsal:

      Asi se zařadím po bok strejdy a boba a přiznám svou duševní nedostatečnost.
      Protože jestli takto /ta mnou citovaná věta autora/ vypadá NADSÁZKA, tak to já jsem fakt retardovaný.
      Při známém vztahu autora k církvím (katolické na prvním místě) tím spíš.

      Ano, souhlasím, že ostatní obsah článku je taková „veselá kopa“ nahrnutá trochu lehkým perem. Leč ten poslední odstavec pro mě, samozřejmě jakkoliv nemyšlený vážně, i nadále zůstane coby obyčejná hloupost. Tím spíš, že jde o organický „orgasmus“ /vyvrcholení/ celého textu.

      No, promiňte hlupci.
      L.

      To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Lexi, matně si pamatuji a marně jsem ve starémPC hledala článek z té doby vzrušeného schvalování . že tam byly i „církve“, které před 1948 neexistovaly nebo žádný majetek tehdy neměly. A přesto je římští katolíci jmenovali a dávali lidu obecnému na vědomí – kolikže peněz z toho balíku dostanou… Nemáte přehled? Jen tak pro zajímavost….Dík

     To se mi líbí

     • Lex napsal:

      „(2) Výše finanční náhrady pro jednotlivou dotčenou církev a náboženskou společnost činí:
      a) Apoštolská církev 1 056 336 374 Kč,
      b) Bratrská jednota baptistů 227 862 069 Kč,
      c) Církev adventistů sedmého dne 520 827 586 Kč,
      d) Církev bratrská 761 051 303 Kč,
      e) Církev československá husitská 3 085 312 000 Kč,
      f) Církev řeckokatolická 298 933 257 Kč,
      g) Církev římskokatolická 47 200 000 000 Kč,
      h) Českobratrská církev evangelická 2 266 593 186 Kč,
      i) Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 118 506 407 Kč,
      j) Evangelická církev metodistická 367 634 208 Kč,
      k) Federace židovských obcí v České republice 272 064 153 Kč,
      l) Jednota bratrská 601 707 065 Kč,
      m) Luterská evangelická církev a. v. v České republice 113 828 334 Kč,
      n) Náboženská společnost českých unitářů 35 999 847 Kč,
      o) Pravoslavná církev v českých zemích 1 146 511 242 Kč,
      p) Slezská církev evangelická augsburského vyznání 654 093 059 Kč,
      r) Starokatolická církev v České republice 272 739 910 Kč.“

      Které z nich před 25.2.1948 neexistovaly lze dohledat v onom rejstříku http://www3.mkcr.cz/cns_internet/
      Nicméně, těm se samozřejmě nic nevracelo, těm pouze Římskokatolická církev, které prakticky celá ta suma „náhrad“ patřila, ze svého bohatého stolu náhrad uvolnila ty částky zde uvedené a tím je uplatila, aby podpořily přijetí zákona.
      Jo, marně Ježíš kdysi vyhnal kupčíky z chrámu. Dnes pořád jsou peníze až na prvním místě.
      L.

      To se mi líbí

 2. Miluše napsal:

  https://www.ceskazceska.cz/filipojakubska-noc/

  Noc čarodějnic (František Novotný)

  Má milá dneska nemá stání
  Ohýnky v očích a košťátko si hledá
  Miluju její čarování
  Vylétne v noci a zastavit se nedá.

  Násadu mezi stehna dá si
  Výskne a mizí kdesi v dáli
  Od plamínků ji chytnou vlasy
  Od vlasů srdce a to mně spálí.

  Už letí – přední za zadní
  Čaruje až mi srdce tluče
  Jenom mi děvče nespadni
  A když – tak ke mně do náruče.
  * * *
  Kdepak, František Novotný, toho milují všechny posluchačky Českého
  rozhlasu Dvojka. 🙂

  To se mi líbí

 3. NavajaMM napsal:

  Mne sa, v kontraste s predrečníkmi, tento článok páči. Hlavne nastolenými témami.
  Je pochopiteľné, že dnes týmto archaickým príbehom rozumie málokto a vôbec sa nedá hovoriť o retardovanosti. Priam naopak. Čím menej si niekto rozumie s dnešnou modernou dobou, tým má väčšiu šancu tieto príbehy pochopiť.
  Pán Jírovec sa dostal pomerne hlboko, ale neverím, že zašiel až po jablko z raja. Podľa kontextu sa nedostal pod Grimmovcov a teda neprekročil začiatok tridsaťročnej vojny.
  Hänsel a Gretel – veď to je číry nemecký import.
  Okrem toho, príbeh o chalupe z perníka a o vykrmovacej diéte je síce fascinujúci, ale je to len torzo z pôvodného príbehu. Jeho odlesk u nás na Slovensku uchoval Dobšinský a príbeh sa volá Šurienka a Atalienka.
  To je veľmi starý príbeh a v koreňoch si podáva ruky až s bájou o Minotaurovi.

  https://zlatyfond.sme.sk/dielo/531/Dobsinsky_Prostonarodne-slovenske-povesti-Druhy-zvazok/9

  To se mi líbí

 4. cobolik pacholik napsal:

  hele jicko,je jasne,ze nemusis cirkev a to hlavne katolicku,bo sa nabalila,zakamufloval,si to tak,ze tazko polapat,tvoj kolega vysinuty este viacej,bo nezrobis aj tak nic,bo maju power,pricom je pravda,king hvarel,daj biednemu a oni sa obohacuju,docista proti jeho uceniu,ale kazda ideologia,tak robi,bo kazda jedna je dobra,len si ju mocny upravia jak jim pasuje a na hony sa vzdialia od danej ideologie,uz sa opakujem o tych jebanych alahistoch,ci chazarikoch ani nemuknes a henty to kurvy o nic slabsie,stale jebes mater do tej kultury,ku ktorej patri ta religia,tak kurva napis o vyjebancoch uzernickych od talmud,ci tych od koranu,jak inovercom podrezuju krky,kurva nebud,jednostranny,bo druhe religie tie co menujem ohrozuju viac,jak ta z ktorej kultury sme bo ta nasa nas len o kasu ojebe,ale tie dve to siahnu na nase bytie,tak najblizsie,clanocek o nich.a nie tych pepickych antikristov,este viacej odklanas,hoci treba priznat a to som zistil uz hezky davno,pepici antikristi sa nemodlia,do kostola nechodia,ale lepsie dodrzuju prikazania,jak veriaci.
  aby bolo jasne,pre vsetkych,drzim pri katolikoch,bo z nich som,prikazania nedodrzujem,nemodlim sa nechodim do kostola,bo nemozem a preco nemozem,bo ked existuje kristus a boh,dali mi rozum a slobodnu volu,tak tam nechodim,bo nemam ,tam co robit,bo zradzam prikazania a rules tj religie.bo keby ma tam najvyzsi videli,nemusia mi hovorit,nerob zo seba kokota,ja to viem a preto nebudem kurvit,to o com viem,ze nedobre robim ,ale budem sediet v kostole a modlit a nikdy som sa nepolepsil.proste necham tomu volny priebeh…

  To se mi líbí

 5. Jiří Jírovec napsal:

  Autor nemá vysvětlovat, jak co myslel, to se má podařit na první pokus. Můj článek není namířen proti víře, ale proti kupčíkům s ní, nejúspěšněji representované katolickou církví.

  Text vznikl kombinací několika impulsů:

  Nedávno jsem v ČT viděl pořad o Janu Nepomuckém. Z jeho příběhu je pravdivé jen to, že byl shozen do Vltavy. Jenže nikoli kvůli zpovědnímu tajemství, ale mocenským piklům, které z něj chtěli vytáhnout mučením, při kterém zemřel. Pod vodu šla Hansova mrtvola a z ní se nezachoval jazyk, jehož zachování si přál sám KHB, ale jakási část mozku.

  Pak přišly přípravy na letošní pálení čarodějnic. Samozřejmě s potlačením jakékoli zmínky o krutosti, kterou katolická církev páchala a krádeži majetků, které po upálených zůstaly. Po odeslání článku jsem v hospodě viděl holčičku, která byla oblečena za čarodějnici. To je zvěrstvo, které rodiče páchají na dětech. Možná tam byla s macechou, která ji k hranici přistrčí.

  Celkem náhodně jsem zjistil, že vedle práva věřit čemukoli existuje jednoduchý legální proces jak založit novou církev. Stačí 3 vůdcové v čele 297 oveček obelhaných a podání žádosti o registraci na MV. Ta je, kvůli právu na víru, neodmítnutelná. V tomto ohledu jsem se nechal unést představou, že si Hamáček a jeho sbor čte v pracovní době pohádky.

  Sepsal jsem tedy článek, který oprašuje víru v poselství toho světla, které přivedlo dvě děti k perníkové chaloupce i v očistnou sílu jednorázově použitého plamene. Nacpal jsem do příběhu všechna moderní klišé, včetně původních jmen dětí, pohrdání ženami prostřednictvím postavy macechy, tedy souložnice nebo možná otrokyně, ale nikoli představitelky institutu manželství, které tehdy neexistovalo. Je tam i naše předjudaisticko-křesťanské ukotvení na západ.

  Zmínil jsem ďábla, jeho účelová spojení s katolickým bohem i sračky o Adamovi s Evou a jejich předpřipraveném vypovězení z Ráje. Naznačil jsem požadavek omluvy církve za upalování a navrácení ukradeného symbolu očisty.

  Nemohl jsme se vyhnout otázce finančních náhrad, protože jsou spojeny s bohulibým úmyslem státu oddělit se od církví. Mohl jsem vznést požadavek na kus hvozdu, v němž se církev H und G, respektive J a M zrodila.

  Myšlenku ustavit novou církev je možné dál rozvíjet. Zákon to umožňuje a je jen třeba najít mezeru, kterou ostatní církve zatím přehlédly. Lze si vyhradit právo žehnat všem značkám perníku, nejen pardubickému.

  Myslel jsem, že to všechno bude taková sranda, ale není.

  To se mi líbí

 6. vonrammstein napsal:

  Ještě MNOHEM větší debil, než jsme doufali.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.