349-Proč Rusko prodává energonosiče téměř výhradně za fyzické zlato…?


Předkládám vám text, který nejspíš vyvolá zvolání nevole i „vole“, nicméně doporučuji si odfiltrovat tendenční pochvaly geniality ruského vůdce a personifikace ruských úspěchů…., a zamyslet se nad obsahem. Možná to, uvedeno do souvislostí, pomůže nalézt si odpověď na řadu otevřených otázek o rostoucí protiruské hysterii, ale i o vnitřním dění „u nás na západě“…. (překladatel)

 Západní masmédia nezřídka srovnávají Putinovu schopnost rychlého analytického myšlení ke schopnosti šachového velmistra při simultánce v bleskovém šachu. Poslední události, které sledujeme v americkém a vůbec západním hospodářství, umožňují učinit závěr, že v této části hodnocení Putinovy osobnosti, mají západní masmédia naprostou pravdu.

Bez ohledu na četné vítězné relace ve stylu Fox News a CNN, se hospodářství Západu včele s USA ocitlo v Putinově pasti. Možnosti úniku z ní na Západě nevidí a neumí najít nikdo. A čím více se Západ snaží se z této pasti dostat, tím víc se dostává do stále beznadějnější situace.

V čem tkví ta skutečně tragická situace, ve které se Západ a USA ocitly? A proč všechna západní masmédia a přední západní ekonomové o tom mlčí, jako o největším vojenském tajemství? Pojďme se pokusit vyznat v podstatě probíhajících hospodářských událostí, právě s hlediska ekonomiky, aniž bychom se rozptylovali detaily morálky, mravnosti a geopolitiky…

Takže, poté co si Západ včele s USA uvědomil svůj neúspěch na Ukrajině, vytýčil si cíl zničit hospodářství Ruska cestou snížení cen ropy a s tím souvisejícího i plynu – tedy hlavních zdrojů příjmů ruského exportu a hlavních zdrojů doplňování ruských zlatých a měnových rezerv (ZVR). Tady je třeba poznamenat, že hlavní zdroje neúspěchu Západu na Ukrajině, vůbec nejsou vojenské ani politické. Nýbrž ve faktickém Putinově odmítnutí financovat tento západní projekt Ukrajiny na úkor rozpočtu Ruské federace (RF), což činí tento projekt Západu apriori neživotaschopným v blízké i nevyhnutelné budoucnosti.

Naposledy, za Reagana, vedly podobné kroky (snížení cen ropy) k úspěchu a k rozvratu SSSR. Historie se ale neopakuje. Tentokrát pro západ vše vypadá jinak. Putinova odpověď připomíná zároveň šachy i judo, kde se síly, vynaložené protivníkem na útok, obracejí proti němu samému, ovšem s minimálním vydáním vlastních sil a prostředků bránícího se. Reálná Putinova politika je neveřejná. Proto je ve větší míře zaměřena na efektivitu než na efekt.

Velmi málo lidí chápe to, co Putin v daném momentě dělá. A prakticky nikdo neví, co udělá dál.

Ať se to zdá být jakkoli divné, tak Putin prodává ropu a plyn výhradně za fyzické zlato.

On to nevytrubuje na celý svět ve stylu dotěrné reklamy. On, samozřejmě, stejně jako dřív přijímá americké dolary jako průběžné platidlo, ale okamžitě mění všechny ty dolary USA, obdržené za prodej ropy a plynu, – za fyzické zlato!

K pochopení se postačí podívat na dynamiku růstu objemu zlata v  ZVR Ruska a porovnat tyto údaje s devizovým inkasem RF z prodeje ropy a plynu ve stejném období.

Navíc ve 3. čtvrtletí dosáhly ruské nákupy fyzického zlata nebývalé – rekordní výše. V tomto období Rusko nakoupilo neuvěřitelné množství zlata – víc, než kolik nakoupily všechny ostatní země světa dohromady!

Není to tak dávno, co britští vědci došli ke stejnému závěru, jaký byl před několika lety zveřejněn v „Závěrech geologické služby USA“, – a konkrétně: – Evropa nedokáže přežít bez dodávek energetických surovin z Ruska. To v překladu z angličtiny, nebo kteréhokoli jiného jazyka znamená: „Svět nedokáže přežít, pokud z celosvětové bilance dodávek energetických surovin vypadnou dodávky ropy a plynu z Ruska“

A tak se celý západní svět, postavený na hegemonii petrodolaru, ocitl v bezvýchodné situaci, v níž Západ bez dodávek ropy a plynu z Ruska přežít nedokáže, ale svoji ropu a plyn Rusko je od nynějška ochotno prodávat Západu jen výměnou za fyzické zlato! Pikantní v této Putinově partii je, že mechanizmus prodeje ruských surovin Západu jen za zlato, funguje nyní nezávisle na tom, souhlasí-li Západ s úhradou ruské ropy a plynu svým uměle podhodnoceným zlatem, nebo ne.

Takže, za ceny zlata, které FED a ESF tak starostlivě násobně snížily proti uměle nafouknuté kupní síle amerického dolaru. Zajímavý fakt: Stlačení cen zlata zvláštním oddělení vlády USA – ESF (Exchange Stabilization Fund) v zájmu stabilizace kurzu dolaru, bylo v USA povýšeno na úroveň Zákona.

Ve finančním světě byl přijat za axiom postulát o tom, že zlato je antidolarem.

-V roce 1971 prezident USA Richard Nixon, zavřel „zlaté okno“, když ukončil svobodnou výměnu dolarů za zlato, zaručenou se strany USA v roce 1944 v Bretton-Woodu.

-V roce 2014 prezident RF Vladimír Putin toto „zlaté okno“ zase otevřel, aniž by bral ohled na to, co si o tom myslí a říkají ve Washingtonu.

Právě nyní ztrácí Západ mnoho svých sil a prostředků na to, aby stlačil ceny zlata a ropy, aby tak na jedné straně zkreslil existující hospodářskou realitu ve prospěch dolaru USA. A na druhé straně, – aby zničil hospodářství Ruska, odmítajícího roli pokorného vazala Západu.

Právě dnes taková aktiva jako zlato a ropa, vypadají proporcionálně oslabeně a nadmíru podhodnoceně proti americkému dolaru, což je důsledkem obrovských ekonomických úsilí Západu.

Dalším zajímavým momentem v Putinově partii je – ruský uran, díky jehož dodávkám v USA funguje každá šestá žárovka. A který Rusko Americe prodává rovněž za dolary.

Takovým způsobem výměnou  za ruskou ropu, plyn a uran, platí Západ Rusku americkými dolary, jejichž koupěschopnost byla uměle navýšena oproti ropě a zlatu –  a to péčí Západu samého. Putin ale využívá tyto dolary, jen aby od Západu vytahoval jeho fyzické zlato, za – oním Západem, uměle snížené – ceny zlata, vyjádřené v dolarech USA.

Tato Putinova skvělá ekonomická kombinace, staví Západ včele s USA do situace hada, horlivě požírajícího svůj vlastní ocas.

Idea této ekonomické zlaté pasti pro Západ, nejspíš, od počátku nepatří Putinovi samému. Nejspíš pochází od jeho poradce pro hospodářské otázky – akademika Sergeje Glazeva. Proč by jinak Glazev, státní úředník zdánlivě vzdálený od byznysu, byl spolu s ruskými byznysmeny zařazen Washingtonem osobně do sankčních západních seznamů? Myšlenku ekonoma, akademika Glazeva, Putin skvěle realizoval, když se předtím zajistil naprostou podporou svého čínského kolegy Si-Ťin-pchinga.

Zvlášť zajímavě v tomto kontextu vypadá prohlášení prvního náměstka předsedkyně ruské centrální banky (CBRF) Xenie Judajevové, která zdůraznila, že CBRF může použít zlato ze svých rezerv k úhradě dovozu – pokud to bude nezbytné. Toto prohlášení, v podmínkách západních sankcí, bylo zřejmě adresováno zemím BRICS a především pak Číně. Pro Čínu se připravenost Ruska k úhradám zboží západním zlatem velmi hodí. Ale proč, o tom jsme psali v jednom z předchozích materiálů.

Čína totiž nedávno prohlásila, že přestává hromadit svoje ZVR, nominované v dolarech USA. Vezmeme-li v úvahu stále rostoucí deficit obchodní bilance mezi USA a Čínou (aktuálně pětinásobná ve prospěch Číny), tak toto prohlášení v překladu z jazyka finančníků zní asi takto: „Čína končí s prodejem svého zboží za dolary USA“. Světová masmédia tuto, v nové monetární historii průlomovou událost – raději přehlédla. A otázka vůbec nestojí, zda Čína doslova odmítá prodávat svoje zboží za americké dolary. Čína, samozřejmě jako dřív, bude přijímat dolary jako průběžný prostředek platby za svoje zboží. Čína ale hned po jejich inkasu se jich bude zbavovat a zaměňovat je ve svých ZVR něčím jiným. Jinak by ztrácelo smysl prohlášení nejvyšších monetárních míst Číny, že: – „Čína končí s prodejem svého zboží za dolary USA“. Takže Čína už nebude kupovat za příjmy z obchodu s kteroukoli zemí americké dolary, treassures (státní pokladniční poukázky USA), jak dosud vytrvale činila.

Tak bude Čína vyměňovat všechny dolary, inkasované nejen od USA, ale i z ostatních zemí, za něco jiného – aby nenavyšovala svoje ZVR nominované v  USD. A tady vzniká nejzajímavější otázka: – za co konkrétně? Za jakou konkrétní měnu nebo aktivum? Analýza běžné monetární politiky Číny ukazuje, že nejspíš inkasované dolary, nebo jejich podstatnou část, bude Čína tiše měnit a de facto už mění za Zlato.

Z tohoto pohledu se pasiáns rusko-čínských vztahů skládá neobyčejně úspěšně jak pro Moskvu, tak i pro Peking. Rusko od Číny nakupuje zboží napřímo za zlato podle jeho aktuálního kurzu, a Čína kupuje za zlato podle jeho aktuální ceny, ruské energetické zdroje. Na tomto rusko-čínském svátku života je místo pro všechny: jak pro čínské zboží, ruské energetické suroviny, tak i pro zlato jako prostředku vzájemného zúčtování. Místo nemá na tomto svátku života jen jeden uchazeč – dolar USA. A není se čemu divit, protože dolar není ani čínským zbožím, ani ruskými energetickými surovinami. On je jen průběžným finančním nástrojem vzájemných zúčtování – zbytečným prostředníkem. A nepotřebné prostředníky bývá zvykem ze schématu součinnosti dvou samostatných obchodních partnerů vylučovat.

Tady je třeba zvlášť zmínit, že světový trh fyzického zlata je nicotně malý ve srovnání se světovým trhem dodávek ropy. A tím spíš světový trh fyzického zlata je mikroskopický, ve vztahu k úhrnu světových trhů fyzických dodávek ropy, plynu, uranu a zboží.

Důraz na termín „fyzické zlato“ je kladen proto, že výměnou za svoje fyzické a nikoli papírové energetické zdroje, Rusko odebírá od Západu zlato, výhradně v podobě jeho fyzického a nikoli papírového dodání. Totéž dělá Čína, když Západu odebírá za současné uměle násobně podstřelené ceny, právě reálné fyzické zlato, – jako prostředek platby za fyzické dodávky svého reálného zboží na Západ.

Naděje Západu na to, že Rusko a Čína budou přijímat za svoje energetické zdroje a zboží nějaký „shitcoin“, nebo tzv. „papírové zlato“, se rovněž nenaplnily. Rusko i Čínu, jako konečný platební prostředek, zajímá jen zlato a jen jako fyzický kov.

Pro informaci: Obrat na trhu papírového zlata, jen v podobě futures*) na zlato, se odhaduje zhruba na 360 mld.USD měsíčně. Ale fyzická dodávka zlata se uskutečňuje pouze za 280 mil.USD měsíčně. To vytváří na trzích papírového zlata proti zlatu fyzickému poměr více než tisíc ku jedné !!!

Použitím mechanizmu intenzivního stahování jednoho, Západem uměle podhodnoceného, finančního aktiva (zlata), výměnou za jiné – týmž Západem uměle nadhodnocené aktivum (dolary USA), Putin spustil zpětný odpočet pro světovou hegemonii petrodolaru. Tak dostal Putin Západ do slepé uličky neexistence jakékoli pozitivní ekonomické perspektivy. Západ může vynakládat, kolik chce vlastních sil a prostředků, na zvýšení kupní síly dolaru, snížení cen ropy a snížení kupní síly zlata. Problém Západu je jen v tom, že zásoby fyzického zlata v dispozici Západu nejsou neomezené. Proto, čím víc Západ znehodnocuje ropu a zlato proti americkému dolaru, tím rychleji ztrácí levné Zlato, ze svých zdaleka ne nekonečných zásob. V této, Putinem skvěle rozehrané, ekonomické kombinaci, fyzické zlato z rezerv Západu rychle odtéká do Číny, Ruska Brazílie, Kazachstánu a Indie – země BRICS. Při takovém tempu poklesu zásob fyzického zlata jako nyní, Západ prostě nestíhá proti Putinovu Rusku nic udělat, až do chvíle zhroucení celé západní konstrukce petrodolarového světa. V šachu se situace, do které Putin postavil Západ v čele s USA, nazývá „Zeit Not“ (nedostatek času k promyšlení tahů).

Západní svět se ještě nikdy nesetkal s takovými ekonomickými událostmi a jevy, které probíhají právě dnes.  SSSR, v podmínkách propadu cen ropy, urychleně prodával zlato. Rusko, v podmínkách propadu cen ropy, urychleně toto zlato nakupuje, a tak vytváří reálnou hrozbu existenci amerického modelu petrodolarové světovlády.

Hlavní princip modelu petrodolarového světa, umožňující západním zemím v čele s USA, žít na úkor práce a zdrojů jiných zemí a národů, je založen na dominantní roli národní měny USA ve světovém měnovém systému (MVS). Znamená to, že americká národní měna je ve struktuře MVS konečným aktivem akumulace, které nemá smysl směnit za jiný. To, co teď dělají země BRICS v čele s Ruskem a Čínou, fakticky změní roli a statut dolaru USA ve světovém měnovém systému. Z konečného, platebního prostředku a aktiva akumulace, se národní měna USA, společným úsilím Moskvy a Pekingu, mění jen v jakýsi průběžný prostředek plateb, za jiné a skutečně konečné finanční aktivum – zlato. Tak dolar fakticky ztrácí roli konečného platebního prostředku a aktiva akumulace, a přenechává obě role jinému, všeobecně uznávanému, odnárodněnému a odpolitizovanému monetárnímu aktivu – zlatu.

Západ tradičně používal dva způsoby odstranění hrozeb hegemonii petrodolarového modelu světa a z něj vyplývajících neúměrných privilegií pro Západ.

Jedním z těchto způsobů jsou – barevné revoluce. Druhým, který obyčejně Západ využívá, pokud ten první nefunguje, – vojenská agrese a bombardování.

V případě Ruska ale jsou pro Západ oba způsoby buď nemožné, nebo nepřijatelné. Protože, za prvé: – obyvatelstvo Ruska, na rozdíl od obyvatelstva mnohých jiných zemí, umíněně nechce vyměnit svoji svobodu a budoucnost svých dětí za západní koláče, které může dostat už dnes. Je to zřejmé podle rekordně vysokých ratingů Putina, pravidelně publikovaných předními západními ratingovými agenturami. Osobní přátelství favorita Washingtonu Navalného, se senátorem McCainem, sehrálo pro něj i pro Washington velmi negativní roli. Když se o této skutečnosti z masmédií obyvatelstvo Ruska dovědělo, tak 98% jich Navalného považuje výlučně za vazala Washingtonu a zrádce národních zájmů Ruska. Proto o žádné barevné revoluci proti Rusku reálně uvažující západní profesionálové nemohou ani snít.

Pokud jde o druhý, pro západ tradiční způsob – přímou vojenskou agresi, tak Rusko určitě není Jugoslávie, ani Irák, ani Libye. Při jakékoli nejaderné vojenské operaci proti Rusku, na území samotného Ruska, je Západ v čele s USA odsouzen k drtivé porážce. A generálové v Pentagonu, uskutečňující skutečné velení silám NATO, to dobře vědí. Stejně bezperspektivní je i jaderná válka proti Rusku, a to včetně tzv. „preventivního odzbrojujícího jaderného úderu“. NATO prostě nemá technické možnosti k takovému úderu, který by mohl úplně odzbrojit ruský jaderný potenciál, ve všech jeho četných projevech. Odvetný masivní jaderný úder odplaty na protivníka, nebo poolu protivníků, bude v takovém případě nevyhnutelný. A jeho úhrnná síla by byla dostatečná, aby ti, kteří přežijí, záviděli mrtvým. Takže výměna jaderných úderů se zemí jako Rusko, není v zásadě řešením zrajícího problému krachu petrodolarového světa. V lepším případě by to byl finálový akord a závěrečná tečka v historii jeho existence. V horším případě, by to byla jaderná zima a ukončení existence všeho živého na planetě, snad s výjimkou radiací zmutovaných bakterií…

V západním ekonomickém establishmentu, si nepochybně uvědomují celou hloubku tragična a bezvýchodnosti situace, ve které se západní svět ocitl, když spadl do ekonomické zlaté Putinovy pasti. Vždyť od dob Bretton-Woodských dohod všichni znají zlaté pravidlo: „Kdo má víc zlata, ten určuje pravidla“. O tom ale na Západě všichni mlčí. Mlčí proto, že nikdo neví jak nalézt východisko z této situace.

A proto, pokud někdo vysvětlí západní společnosti všechny detaily probíhající katastrofy, tak tato společnost si sama začne klást  – pro přívržence petrodolarového světa – nejhroznější otázky.

Ty budou znít takto:

Jak dlouho dokáže Západ kupovat ropu a plyn z Ruska, výměnou za fyzické zlato…?

 -A to, co se stane s petrodolarem USA poté, co Západu fyzické zlato na zaplacení ruské ropy, plynu a uranu, ale i čínského zboží dojde…?

 Odpovědět na tyto, zdánlivě jednoduché otázky, dnes na Západě nedokáže odpovědět nikdo.

Autor: Dmitrij Kalininěnko

*)  „futures“ – finanční nástroj, umožňující prodat/koupit v budoucnu zboží  za dříve dohodnutou cenu
Zdroj:    https://www.youtube.com/watch?v=SmrEhWTKpDc   textová podoba na:  https://cont.ws/@severro/1260219

Překlad:  190322

A já k tomu připojím zajímavé video. Kolik je na něm pravdy nevím. Ale zajímavé je:

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

29 reakcí na 349-Proč Rusko prodává energonosiče téměř výhradně za fyzické zlato…?

 1. Hudec napsal:

  Občan není stát a zlato pro něj má smysl jen v několika ohledech:
  1. Jako šperk (= jako dárek)
  2. Jako sběratelský předmět (= mince a pod.)
  3. Jako „krabička poslední záchrany“
  Zatímco první dva body jsou jasné, u třetího je třeba se pozastavit.
  Existují i investiční fondy, zabývající se výhradně zlatem, což je vlastně to „papírové“ zlato. Skutečnou trvalou hodnotu má ovšem jen zlato fyzické. Počítat s tím, že přinese nějaký výnos je bláhové, protože třeba i samotný jeho případný zpětný odprodej přináší ztráty. Nákup zlata za účelem krátkodobé spekulace je už úplný nesmysl, protože jeho cenu určují na trhu velcí hráči a to dosti nevypočitatelně.
  Smysl má jen jako část rezerv jedince, pro případ nějaké totální finanční krize a zhroucení měn. To sice není až tak pravděpodobné, alespoň ne za života nás, staříků, ale vyloučit je úplně nelze.
  Takže několik uncových „cihliček“ někde bezpečně uložených poskytuje tu službu výše uvedené „krabičky“. Větší balení raději ne, blbě by se v případě nutnosti prodávalo.
  Národní hospodářství a zlato – to musí vysvětlovat někdo jiný, na to si netroufám.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Zlato, to je něco jako velká nádrž vody někde v kopcích, která slouží jako rezerva. Nezhodnocuje se, během roku mění hodnotu, odpařuje se. Jako investice je to nevalné, ekonomicky není důvod to podporovat, ale když přijde do tuhého, je co pít. Bez vody není života.
   Podstata článku je v tom, že převodem rezerv „úspor“ z dolaru do zlata se snižuje kvalita dolarových rezerv. Za dolary se nakupuje zlato a nastává přebytek dolarů, které se na rozdíl od fyzického zlata dají tisknout. Kdo má tiskárnu vydělává. Dokud o dolary bude zájem.
   Pokud se tento trend nezastaví, vydavatel dolarů se dostane do problémů. Jak k tomu dojde a jak to bude vypadat, popisuje článek. Pozoruhodné na něm je především to, že Rusko jako krachující stát plný hladových lidí a úpící pod zničujícími sankcemi Západu to dělá. Letos se podle nedávných předpovědí mělo zhroutit a otevřít se Západu. Asi se někde někomu vloudila chyba a bude to jinak. No, řečmi potěšíš, ale nenajíš se.
   Jedná se o velmi tvrdou metodu, kterou je nutné zastavit. Přenáší se i na jiné subjekty, třeba Německo chce mít své zlato fyzicky doma. Dost si troufá. Pozitivní je, že je nutné postupovat pomalu, aby se dolarové rezervy neznehodnotily.
   Je zřejmé, že v závěrečné fázi půjde cena zlata nahoru a tím pádem hodnota dolaru dolů. Existují jen dvě řešení, kapitulace nebo válka.

   To se mi líbí

  • Jethro napsal:

   Asi tomu nerozumím, ale existuje nějaké pravidlo rozprostření „zásob“ zhruba do třetiny drahého kovu (pochopitelně ne papírového), do třetiny nemovitostí a do třetiny hotovosti v nějaké „pevné“ měně. Která to je ta pevná měna? Chtělo by to věšteckou kouli.

   Já už jednou na vrata zavřené banky bušil a povím vám, že je to dost blbý pocit. Navíc šlo o „obratové“ prachy mého podnikání, které z velké části nebyly moje. V té době pro mne likvidační, ale to nikoho nezajímalo…

   Logika je celkem jednoduchá: Když se sesype dolar a s ním většina navázaných měn, bochník chleba nekoupíte ani za milion (někde v šuplíku mám staré bankovky s takto zajímavými čísly). Když to celé prdne, nepomůže vám ani zlato, toho se nenajíte. Takže nemovitost s kusem půdy …

   A že se toho v tomto životě nedočkáme? Jako realista vím, že někdy to jde všechno dost rychle. Jde o roky a ne desetiletí.

   A ještě jedna chuťovka: Tlak na omezení plateb hotovostí. Proč asi? Spolu s odebráním zbraní a celoplošným velkým bratrem je to absolutní kontrola. Nad kým? Nad námi. Je velmi snadné vypnout vám peněženku, vymazat vás z pojištění, ze světa. Jak se ten film jmenoval? Síť?

   Líbí se 1 osoba

 2. cobolik pacholik napsal:

  rusko mozno chytre,ale nie hlupe,putin moze byt chytry jak chce,ritiarom odjebe,bo budu cut,ze su v pici,tak im poslu fotku z velinou jadrovych rakiet,kde budu krytky odpalu zdvihnute a obalky s kodamy obok a povedia,ze 24 hodin davaju cas,vtedy sa kyvadlo sveta zastavi a co vyduma putin,proste odbije hodina H,ze pisem jebnute ulety,kurva ja sa malo kedy jebnem,bo sam som zazil,ked islo o velice moc a vtedy sa duma inak,jak,ked este nejak ide,moze niekto namietat,chujku tvoje blaboly to s tym nemaju nic spolocne a ja poviem skade si si isty blbecku,ze to blabol,teraz moznov tejto v chvili,ale ked priticne kurva velmi tvrda realita to moze byt…

  To se mi líbí

 3. Bavor V. napsal:

  A ještě jedna lahůdka, tentokráte technická – železniční most na Krym

  Líbí se 1 osoba

 4. Cech napsal:

  No snaha RF a ČLR vyřešit budoucí krizi pomocí řezačky šedozelených papírků a ne pomoci JZ, je obrovská ale jak správně podotkl cobolik pacholik naprosto zbytečná.
  Pokud nebude možné realizovat obchod s RF a ČLR v současném pojetí, tak bude nezbytné jak RF tak ČLR k tomuto obchodu donutit silou.
  No a to je to celé, jestli to dotlačí jak RF tak i ČLR na hranu a budou schopni reálně vyhrát současnou obchodní válku, tak my nemáme co ztratit a musíme použít silu jinak by bylo s námi opravdu zle.
  Tož doufejme že postačí přijmout Gruzii do NATO a z Polska udělat nárazníkovou zónu, když se to v Bělorusku nepovedlo.

  To se mi líbí

  • lujjza napsal:

   Polsko prostě dychtí být nárazníkovou zónou… a vybírá si bezva kámoše (ne že by to u nás bylo nějak lepší):
   https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/500796-polsko-nepusti-putina-na-pietu-do-westerplatte.html

   „(…) Polský prezident Andrzej Duda nepozval nejvyššího představitele Ruské federace Vladimira Putina……. kvůli současnému přístupu k události z 1. září 1939. (…)“
   „(…) Polsko si podle oficiálních informací 80. výročí vypuknutí druhé světové války, během níž do května 1945 padlo za oběť přes 70 milionů lidí po celém světě, připomene se spojenci z NATO, EU a Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny).(…)“

   To se mi líbí

   • poznamkovnik napsal:

    a nepoučí se a nepoučí, znova si chtějí odehrát historickou roli Polska v 30. letech minulého století..

    To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    co ma prve jebne,ked citam,co prehlasili lachy,ze kurva kto im dal pravo si prisvojovat vojnu,jej vypuknutie,obete,nasadenie vsetkej holoty sveta,preskurvene utrapy,znicenia,proste osudy tych,ktorych sa to vtedy a aj teraz tyka kurva,kde beru ,vlastne jak rozmysla ich vlada,aku uctu ma k ostatnym,pozvu pomaly kazdeho a traktarov nie,bo,neviem ci pravda musel by som pocut toho debila z lachova,ze sa na tu kuka dnesnou dobou,co to za kurva prehlasenie,co to vlastne jebe mater,ide oslavovat vypuknutie vojny z pred 80 rokov a berie to jak teraz,ci jak to mam polapat?uz predtym rusku holotu nezavolali do auschwitz,bo krym,slovensky skurveny kokot prezident,tiez nebol na ploscadke polozit kyticku tej ruskej holote,bo krym,predtym nie tak,kurva pripomina sa jedno z najvacsich vyroci v utrpeni ludstva,ale nie,co sa stalo vtedy,ale kukaju,co teraz,jak si polsky obyvatel tej pospolitej vysvetluje taku kokotinu… kazdy aspon kus normalny politik,ale kukam,ze politik to najvacsia kurva ,by mal upozornit polackov,ze ked vania nebude,tak nebude ani on,bo v takom smiesnom vustupeni,bez hlavneho aktera,to docista fraska,jasne ,ze pozvat aj volke,aby tam stali tiez,bo tym sa im ukaze ,tu stojite kurvy,ale musime nejak zit s vamy,aj vy s namy bo sme predsa ludia,normalne tak povedat volke,bo kurva viete,co ste narobili,nemusia si tam sypat popol na hlavu,ale dat im najavo,ze sme ;ludia a z boka ruku v past a pohrozit im,dobre nebudem tu dalej rozvadzat vec takej dolezitosti pre vacsinu sveta a pre mna tiez,aspon ukoncim po svojom,naj se pierdola,te polske pierdoly. a naj spierfdalaju na drzewo…

    To se mi líbí

 5. Rosťa napsal:

  Dík autorovi za překlad. Situace je pro „demokratický“ Západ v čele s USA ne právě ideální. Jak už bylo nastíněno, barevná revoluce v RF nepřipadá v úvahu a válka s ním nedopadne dobře. Co dál, když to nerostné bohatství nutně potřebují a pokud možno zdarma?
  Pravda je, že lid obecný je na válku připravován. Žvásty o nebezpečí z RF, o jeho rozpínavosti a bláboly, že Rus rozumí jen síle, slýcháme dvacetkrát denně. Napoleon i Hitler si to také mysleli. A že těch válečných štváčů u nás máme, blbem Pavlem ( Petrem? ) počínaje, přes různé Gabaly, Klvaně, Romancovy … stupidním Kocábem konče.
  Takže co dál? Sankce mají úplně opačný efekt, škodí nám, pomáhají Putinovi a Rusové už konečně pochopili, že pro Západ budou vždy jen podlidi ( stejně jako my ). Úloha nemá rozumné řešení, protože pochybuji, že by si v USA dělal někdo vrásky s pár miliony mrtvých na druhé straně planety. Mám stále silnější pocit, že to Gorby tehdy podělal. Jestli z hlouposti vlastní, nebo záměrně, to neposoudím.

  To se mi líbí

 6. hans napsal:

  Článek je nesmysl.

  Tahle tabulka http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ článek vyvrací:
  1. ukazuje, že růst zásob zlata tvoří pouze cca třetinu růstu ruských rezerv,
  2. ukazuje že ve 3. kv 2018 zlaté rezervy nerostly (v dolarech poněkud klesly přičemž dolarová cena zlata taky o málo klesla),
  3. a když si zjistíte kolik ropy a plynu Rusko prodá do zahraničí, uvidíte že růst zásob zlata je jen malým zlomkem příjmů za ropu a plyn…).

  To se mi líbí

  • brtnikvbrlohu napsal:

   Opravdu úúúplný nesmysl???

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Už jsem vám jednou odpovídal.
   Podíváme-li se na stav zásob zlata v ruských rezervách, tak vidíme neustálý růst od roku 2007. Viz. https://zlato.kurzy.cz/zpravy/475613-ruske-zlate-rezervy–rekordni-rok-2018/
   Změny v horizontu čtvrtletí nemají žádnou vypovídací hodnotu. Jsou bezvýznamné.

   Jedinou vypovídací hodnotou je váha uloženého zlata. A ta nepřetržitě roste. V roce 2014 171 tun, pak 208, 199, 224 a za 10 měsíců roku 2018 227 tun. To se vám opravdu zdá málo?
   A co se týká vašeho bodu 3), to je již jen demagogie. Snad si opravdu nemyslíte, že příjem za prodej (čehokoli) je i čistým ziskem? Vy jste jistě nikdy nepodnikal. Příjmy jsou v prvé řadě na úhradu nákladů, poté na investice a obnovu. Zbytek se zdaní a z čistého zisku jdou příjmy akcionářům, tedy z části i ruskému státu. Z toho také nelze vše uložit do rezerv (zlato, měny cizí i vlastní), ale musí se platit provoz státu a také investovat do rozvoje státu.

   Podstatné na článku je, že je dolar nadhodnocený, zlato podhodnocené a Rusko zahájilo strategii postupného odklonu od dolaru. A k tomu využívá slabosti USA jako světového hegemona, který nemá odpovídající strategii. Zase další judistická taktika. Velký efekt za zlomek nákladů – a o to jde, David se nebojí Goliáše. Nemusí se vám to líbit, nemusíte s tím souhlasit, ale to je tak vše.
   🙂

   Líbí se 1 osoba

   • Bavor V. napsal:

    Národní šampioni nejsou způsob, jak soutěžit s Čínou
    https://www.ft.com/content/4dd69bfa-4cb3-11e9-8b7f-d49067e0f50d

    To se mi líbí

    • jaa napsal:

     Sice nevím, proč bych měla soutěžit s Čínou, ale taky nevím, proč bych si měla nechat radit od ?národních šampionlů?. kteří vedou svět financí zu grunt. Ale je to docela zábavné, jak se snaží……..
     si lehko vydělat na cizí účty…

     To se mi líbí

   • hans napsal:

    Prosím, přečtěte si ještě jednou jak článek, tak mou kritiku.

    1. Článek píše, že ve 3. kvartálu Rusko rekordně nakupovalo… já píšu že podle statisktiky ruské centrální banky ve 3. kvartálu zlata nic moc nepřibylo. S názorem, že změny za kvartál nemají výpovídací hodnotu se obracejte na autora článku, to on má změnu za kvartál důležitou.
    2. Článek píše, že „Putin přijímá americké dolary jako průběžné platidlo, ale okamžitě mění všechny ty dolary USA, obdržené za prodej ropy a plynu, – za fyzické zlato“. Já tohle kritizuji jako nesmysl, protože na trhu prostě není dost zlata aby ho bylo možno vyměnit za tržby z ropy a plynu.

    Vaše kritika mých ekonomických znalostí a zkušeností je proto hloupost a příznakem čtenářské negramotnosti – ne já, ale to autor článku tvrdí, že Rusko veškeré tržby za ropu a plyn, doslova “ všechny ty dolary USA, obdržené za prodej ropy a plynu“, mění na zlato. Proto vaše výklady o tržbách, nákladech a zisku a úvahy nad podnikatelskou zkušeností adresujte autorovi článku, to on nechápe rozdíl mezi tržbami a ziskem. A navíc ani ten zisk Rusko nemění na zlato, ale to uniklo i vám i autorovi…

    3. K vašeme „Jedinou vypovídací hodnotou je váha uloženého zlata. A ta nepřetržitě roste. V roce 2014 171 tun, pak 208, 199, 224 a za 10 měsíců roku 2018 227 tun. To se vám opravdu zdá málo?“ Nezdá. A kdyby jste si ještě jednou přečetl co jsem napsal, zjistíte, že netvrdím, že je to málo. Ani že je to moc. Já jsem totiž ruské zlaté zásoby jako takové a jejich růst nijak nekomentoval, komentoval jsem nesmyslná tvrzení autora článku o vztahu mezi vahou zlata v rezervách a tržbami za prodej energonosičů do zahraničí.

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Jak vidno, naše diskuse přinesla 31 bodů, to je vynikající. Je vidět, že se o ruské zlato zajímá opravdu mimořádně mnoho čtenářů i když by si to jiná témata jistě zasloužila víc. Dost se tomu divím, asi to magické zlato.
     Nemá smyslu se pouštět do nějakých soubojů. Vy jste si řekl své a já také. Na tom co jsem řekl nemám co měnit.

     Něco ale dodám.
     a) V článku se píše: „Navíc ve 3. čtvrtletí dosáhly ruské nákupy fyzického zlata nebývalé – rekordní výše.“ Jak vidno, těžko se to dá porovnávat, já to nedokáži, když není uveden rok o který se jedná (2017, 2018 ?)
     b) V Rusku vytěžené zlato patří těžařům, státním a soukromým společnostem. Na osvětlení třeba citát z Wikipedie: “ Důl Kupol, v němž se těží zlato a stříbro, je ve vlastnictví kanadské těžařské společnosti Kinross Gold Corporation se sídlem v Torontu.“
     Lehce se z toho odvodí, že vytěžené zlato musí stát do svých rezerv kupovat. Za ruble stěží. V Rusku socialismus není.
     c) Měnové zlato je jedna věc, průmyslové a šperkařské druhá. Velká část vytěženého zlata se uplatní v průmyslu, soukromém spoření a šperkařství. Zbytek se může prodat do rezerv.

     Základem článku je fakt, že Rusko zvyšuje své skutečné zlaté rezervy především za peníze získané prodejem dolarů. Volné dolary si ve výši přírůstků zlata neukládá v dolarových obligacích či hotovosti, ale směňuje je. Vytrvale a rychle, tak že tímto tempem se jeho zlaté rezervy blíží nejbohatším státům světa. A západ je ve vlastní pasti a nemůže s tím nic dělat.
     A vztah mezi energonosiči a zlatem? Jednoduchý, kdyby nebyly zisky za prodej plynu a ropy, nebyly by nákupy zlata. Nevím, jak to napsat jednodušeji.

     To se mi líbí

     • hans napsal:

      … vytěžené zlato musí stát do svých rezerv kupovat. Za ruble stěží. V Rusku socialismus není….

      Pche. Samozřejmě, že zlato vytěžené soukromníky musí stát, resp. centrální banka kupovat. Ale taky je samozřejmé, že když ruský stát na ruském území nakupuje od tamních ruských firem (byť mohou mít zahraniční vlastníky), tak nakupuje za ruble. Ať jde o zlato nebo o propisky.

      …Základem článku je fakt, že Rusko zvyšuje své skutečné zlaté rezervy především za peníze získané prodejem dolarů. ..

      To není fakt. To je ničím nedoložená vaše spekulace. A tvrzení autora článku – že za všechny dolary získané prodejem ropy a plynu Rusko nakupuje zlato – je blud jehož nesmyslnost je zřejmá ze srovnání výše tržeb za ropu a plyn s výší nákupu zlata.

      Stejně tak lze vyslovit tezi, že do ruských zlatých rezerv přibývá pouze zlato vytěžené ruskými státními firmami a zlato nakoupené za ruble od ruských soukromých těžebních firem a na mezinárodní trh ze zlatem ruská centrální banka neleze. Co můžete říct proti této tezi? Nic. Zlata se v Rusku těží dost aby to mohlo takhle fungovat, centrální banka má dost rublů aby mohla takhle nakupovat, ruští těžaři samozřejmě v Rusku fungují v rublech.

      To se mi líbí

 7. c napsal:

  prehadzovacka prehlasil,ze rusko okamzite asi 100 soldatov musi opustit caracas,na otazku jak ich donuti,povedal,ze vec otvorena a amerika ma vela sposobov,jak to urobit,ked som to videl pred chvilou,v duchu som sa zasmial,tak demokraticky kraj ,bejvavalo za ktory sa usa vydava,uznava nejakeho chujka,co ma vahu mna, zberaca hoven po psoch,nikym,nicim nezvoleny a oni ho uznavaju,tak jak povedal john kerry,ze malaya air lines zostrelili rusi,na vapros skade ma nejaky dokaz,povedal,ze zo social media,docista amerika zacina byt pocmarana ,jak soudruh,on mal podobne prehlasenia o demokracii u nas a svetlych zitrku,ja si za boha nemozem pomoct a neviem ci niekto tak duma,neveril som rusom za zvezdy ani hovno a teraz sa obratilo,jak predtym som veril zapadu,tak dnes viac rusom,mam zistene ,ze za komuny som mal dobry nos bo cas mi dal za pravdu a toto iste teraz,len uz casu vela nemam,ma niekto podobne dumky?ci len mna take napada,bo amikov sa pytat nema preco,bo oni nevedia,ani co je caracas,aspon ty s ktorymi som v styku,je to picou ke zdi,z jednej komuny do druhej,bo ty nasi svetoborny demokrati,tiez len picovinu povie,jak za zvezdy,co ploscadka,tak aj my,kurva aspon kus byt svoji a nie zasa ohnuty skurveny lokaj,dobre pisem jak mi houklo v koulicke,pytam sa tu,bo nemam kde…

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.