341-Beneficianti „Nového středověku“…


Profesor Georgij Malinickij – ved. oddělení Ústavu užité matematiky Ruské akademie věd je v Rusku populární svými, často neotřelými názory na dění ve světě (nejen vědy)…, přednesl nedávno v Podnikatelském a kulturním centru Běloruska v Moskvě zajímavou přednášku o výhledu do budoucna s poněkud složitým názvem: „Digitální realita v bifurkačním bodě*) a strategické úkoly Svazového státu“ – nicméně, začtěte se… (překl.)

Aktuálně se nalézáme na rozcestí, z něhož směr si volí nejen lidstvo jako celek, ale i každá země zvlášť – i náš Svazový stát**). V čem spočívá ta volba? Podívejme se na údaje, které jsme obdrželi loni z USA. Představují rychlost růstu multifaktorové produktivity práce. Chci upozornit na to, že na úrovni 2,5% ročně byl pouhých 10 let – mezi roky 1955-1965. Právě díky tomu se podařilo vytvořit „zlatou miliardu“ – tedy miliardu lidí, žijících podstatně lépe než všichni ostatní. Podařilo se toho dosáhnout díky všeho všudy třem ekonomicky významným technologiím:

 1. automatizaci amerického průmyslu
 2. novým materiálům, vysoké chemii
 3. totální automobilizaci

Dál následoval trojnásobný propad, a nyní propad desetinásobný! Jestliže nyní hovoříme o technologiích, tak se nepodařilo zopakovat to, co bylo před 50 lety.

V roce 2000 nositel Nobelovy ceny Richard Coloy analyzoval ve kterých odvětvích americké ekonomiky přinesly počítače maximální zvýšení produktivity práce a došel k paradoxnímu výsledku. Zatím je tu jen jedno odvětví, které přináší maximální ekonomický efekt – výroba počítačů. Nejsou žádná další odvětví, ve kterých by počítače přinesly významný ekonomický efekt. Přinesly ale velký efekt sociální – udělaly nerovnost zřetelnou. Poslechnete-li si dnes stanici Al Jazeera, ozývá se tam pomalu každou hodinu: „vraťte nám, co je naše“ 5 miliard lidí si činí nárok na životní úroveň Evropy a celé zlaté miliardy. Otevírají se před námi 3 cesty:

 

A tady se dostáváme k problému ideologie. S čím kalkuloval kapitalizmus? Že díky vlastní iniciativě bude vysoká produktivita práce. Teď je ale produktivita kapitálu na úrovni roku 1890 – z toho plyne, že kapitalizmus bankrotuje. S čím kalkuloval komunizmus? S tím, že díky svobodnému člověku budeme mít opět vysokou produktivitu práce. Ani jemu se to nepodařilo. Proto vzniká zásadní otázka nové ideologie.

 1. Bude pokračovat pád životní úrovně ve světě, úroveň kultury, vědy, roste úroveň zločinnosti.
 2. Světová válka – válka, která donutí některé regiony smířit se se stavem a vrhne je o staletí zpátky.
 3. Opakování onoho úspěšného desetiletí mezi roky 1955 a 1965. Ekonomicky zdůvodněné inovace.

Chci upozornit na to, že Rusko vyhlásilo svůj nový kurs – ocituji slova pronesená prezidentem Ruské Federace v poselství Parlamentnímu shromáždění RF: „Změny ve světě mají civilizační charakter. A měřítko této výzvy od nás vyžaduje stejně silnou odpověď. Jsme připraveni takovou odpověď dát, jsme připraveni ke skutečnému průlomu“. Pojem „civilizační výzva“ naposledy použil John Kennedy, když označil let sovětského člověka do vesmíru za výzvu nikoli technickou, ale civilizační. Putin kromě toho vyjmenoval čtyři základní směry:

 1. Zlepšení kvality života lidu
 2. Ekonomický růst, nová industrializace
 3. Osvojení území, modernizace infrastruktury
 4. Zajištění národní bezpečnosti

Teď pár slov k civilizační výzvě. Tady dochází k určitému nepochopení. Jistá část ruské elity předpokládá, že jsme součástí Evropy, částí Západu. To je, podle mého názoru, obrovský blud. Pojďme se na to podívat blíž: – jak říkal car Alexandr II., Západ žije podle zákonů, zatímco my podle přísloví a rčení. Oblíbená západní pohádka je „Popelka“. Ta dělá vše podle instrukcí a nakonec dostane krásného prince. Naše typická pohádka je „Ivánek hlupáček“ – ten ne, že by byl hloupý – jen není přizpůsoben k materialistickým bratrům, nicméně je to on, kdo v extrémní situaci problém řeší. Západní věc: „Každý sám za sebe, jen Bůh za všecky“, u nás platí Suvorovovo „Sám zahyň – přítele zachraň“. Základem Západu je zákon, naším základem je kultura a svědomí. Nedávno jsme si připomínali 500 výročí zrození protestantů, jejichž symbolickým svatým je Marin Luther – ale když se ti lidé rozhodovali jak věřit, muselo se pomlátit 2/3 Německa. Náš značkový svatý Sergej Radoněžskij (1314-1392) se svým „Konání, to nejsou kázání, ani prohlášení“ – zase obraz. My jsme, zkrátka, jiní.

A proto, jestliže hovoříme o civilizační volbě, pak nejsme nějaký „zkažený“ Západ a nemusíme se vracet do světové civilizace. Musíme jít vlastní cestou. Kromě toho, ukazatele, které dnes máme, nelze považovat za uspokojivé. Hovoříme-li o inovativní ekonomice, vidíme, že jen 9,6% firem u nás zavádí inovace, zatímco Británii je to 45,7% a v Německu dokonce 58,9% firem. Krom toho bylo v prezidentově poselství řečeno, že naším hlavním nepřítelem je zaostalost. Analyzovali jsme v rámci jednoho grantu dráhu 40 tisíc ruských firem a zjistili jsme, že sankce na ně působily pouze 1 rok (2008-9) v období světové hospodářské krize. Celou ostatní dobu se rozvíjejí po vlastní dráze. Proto náš hlavní problém leží především uvnitř. Výsledky jsou neuspokojivé, protože např.: – dosahujeme pouhých 1,8% světového hrubého produktu, 0,5% světových aktiv, 70-90% závislosti na dovozu zařízení, vyrábíme pouhých 300 kovoobráběcích strojů měsíčně, atd. Takže v podstatě musíme začít kapitálně. Takový je obrázek svazového státu. Proto naše úsilí musí být zaměřeno na mobilizační variantu rozvoje, na novou industrializaci a na razantní změnu neuspokojivé situace.

Nyní, pokud jde o vědu: – k výhledu na 50 let dopředu se musíme podívat na citovanost prací věnovaných různým oblastem vědy. To není samolibost, ani hloupost našeho ministerstva – to jsou peníze. Peníze vkládané do těch či oněch směrů a společenství v těchto směrech pracujících. Když jsem se učil ve škole, tak byla matematika považována za složitou vědu, fyzika a chemie dvakrát jednodušší a biologie dvakrát jednodušší než fyzika. Dospělá věda taková vůbec není. Podíváme se na následníky moderní biologie – tedy imunologii, biofyziku, biochemii, genetiku, vidíme, že z čísla 50, charakterizujícího citovanost, představují: – molekulární biologie;  imunologie 20; biologie a biochemie 16; chemie 10; celá fyzika 8; atd…. na konci pak celá matematika 1,5 a informatika 1,5. Co to znamená? Že zásadní otázky týkající se informatiky jsou v podstatě vyřešeny. Kde je hlavní trend? Tím je medicína, vztahující se ke kvalitě lidského života. Proto příštích 50 let to bude medicína a biologie, a informatika bude užitečná potud, pokud bude tato dvě odvětví podporovat. Kromě toho se potvrzuje prognóza velkého ruského filozofa Berďajeva (1874-1948). Ten měl za to, že se 20. století stane druhou antikou. Co to znamená? Zájem o okolní svět, rozvoj vědy, techniky, člověk obrácený ven, tedy orientace extrovertní. Zatímco 21. století bude stoletím „nového středověku“ – tedy pohled dovnitř. Tedy hlavní výsledky v humanitní oblasti – odsud pramení logika humanitní revoluce – vliv vědy, stejně jako ve středověku, klesá.

Kromě toho probíhá volba:

 1. Svého času Stanislaw Lem napsal a předpověděl zbraně 21.století: – že budeme mít digitální technologie, které umožní obrovský skok, od těžkých strategických bombardérů přejdeme k dronům… Na posledních manévrech předvedla Čína letadlo obklopené tisícovkou dronů…
 2. Takže stojíme před veledůležitou bariérou, kterou jsme nazvali bariérou Lemovou a kterou nesmíme překročit: – existuje tu zhruba 14 tisíc jaderných bomb, z nichž je cca 9,5 tisíc v bojové pohotovosti. Každý jaderný výbuch změní náš svět. Pokud dnes mají prezidenti RF a USA na rozhodnutí o odvetě na jaderný úder 40-45 minut, tak po rozmístění raket středního a krátkého doletu se tento čas  zhruba 5x zkrátí – takže ze 45 minut zůstane minut devět! A ani to ale není hranice. Budeme mít hyperzvuk, atd. – … a dál přichází to, o čem psal Lem – člověk nebude stíhat hlavní rozhodnutí a neslýchaně rychlý stroj chybuje neslýchaně rychle. A pak se svět ocitne v rukou síťových algoritmů a umělého intelektu – to je nesmírně důležité nedopustit. Právě teď je třeba zahájit jednání, abychom nespadli do onoho světa v oblasti obrany – to je velmi důležitá volba.
 3. Existuje jistá utopie spojená s kryptoměnami. Víme, že Rusko a Bělorusko mají velmi silnou politiku, politiku průmyslovou. Ale proč tedy předávat ohromný sektor ekonomiky do stínu, to naprosto není jasné. My jsme předpověděli, že se bitcoin, samozřejmě, zhroutí – no a předvedl se jako krátce žijící bublina – slepá ulička. Velká pozornost našich dvou vlád věnovaná kryptoekonomice svědčí o tom, že vědcům příliš nenaslouchají.
 4. Další důležitou věcí je prudce rostoucí zločinnost. Nerado se o tom hovoří, ale zločinnost – bez ohledu na to, že např. Američané investují ročně skoro bilion do bezpečnostní a justiční sféry, sedí absolutně nejvíc lidí právě ve věznicích USA. Dokud to u nás není tak hrozné, máme upevnit náš právní systém zapojením do toho umělé inteligence? Jako první s tou myšlenkou přišel Leibnitz (1646-1718), který vynalezl kalkulačku, jež uměla dělit a násobit. A ten vyslovil skvělou myšlenku, že to bude natolik čestné, neúplatné a přesné, až to vše svěříme strojům, které budou soudit lidi… Je to, dle mého, naprosto hrozná, ale velmi zralá antiutopie. Dále to byl G. Orwell se svým „velkým bratrem“. Davosské fórum předpokládá, že po světě bude 1 bilion snímačů, které budou mít všechny pod kontrolou. K čemu to povede, o tom je kouzelný film Matrix, který ukazuje jak elita, která nezvládá sociální problémy, vlastně nastoluje totální kontrolu. Poslední Harariho knížka „Homo Deus“ ukazuje, že je to vlastně chtěná perspektiva, že předáme moc nad sebou síťovým algoritmům, kdy Google a Facebook budou o nás vědět víc, než víme my sami. To je děsivá perspektiva. V Číně se ji rozhodli realizovat v několika provinciích zavedením sociálních ratingů, kde seznam hříchů i předností není zveřejněn. Výsledek? Jeden milion lidí nemá právo letět letadlem, 4 miliony nesmí používat vysokorychlostní vlaky, atd. Upozorňuji na to, že jde o zlom kultury proti časové ose.

Nacházíme se ve velmi hluboké krizi významů, hodnot… Naše generace vyrostla na knihách bratrů Strugackých. Boris Strugacký v rozhovoru pro Playboy řekl, že se obává, že lidstvo nic lepšího než spotřební společnost nevymyslelo. A skutečně. Ve vyspělých zemích pracuje v průmyslu 10%, v zemědělství 3% a v řízení 12%. Čím zaměstnat zbývajících 75% obyvatel? Takže hlavní sociální rolí digitální ekonomiky je zabíjení volného času. Podle názoru zakladatele internetu Bernerse-Lee, se internet změnil ve svůj opak – nástroj spekulace, obohacování a manipulace lidmi. Například každý druhý dolar s elektronického obchodu Amazon jde nikoli výrobcům, ale této kouzelné společnosti. Navíc, velká pětka (Google, Facebook, Solid, AlphaGo a Amazon) má HDP srovnatelný s HDP Německa. Tato větev, je nicméně, nejspíš do budoucna také slepou uličkou.

Pokud jde o náš Svazový stát – co bychom měli dělat: – bohužel velmi málo vyrábíme toho, co bychom chtěli. Máme přitom obrovské možnosti – m.j. Bělorusko v oblasti elektroniky a robototechniky, potenciál kádrový (na posledním mistrovství školáků v robotech jsme zaujali první tři místa a v první pětce jsme měli 4 zástupce). Podívejme se ale na aktuální stav v počtu robotů na 10 tis. pracovníků: – Japonsko a USA po 170, Německo 309, Jižní Korea 640, v Rusku 3!

Dále – jsme měli sen o plánované ekonomice, vycházející z prací akademiků Gluškova***) a Mojsejeva. Nyní přichází doba, kdy ho můžeme uskutečnit. V našem ústavu bylo vyvinuto Kognitivní centrum – jako systém matematických modelů, plus distribuce, plus expertiza, plus velké informační toky.

Další veledůležitou věcí je řešení dopravní situace. Žijeme ve velmi chladné zemi s velkými vzdálenostmi. Aparát „Ekip“ vyvíjený už v SSSR, velký dopravní prostředek, létající na vzduchovém polštáři, který funguje i na zemní plyn a nepotřebuje letiště. Jeho výroba měla být zahájena v roce 1991… problémem byla elektronika – úplně jiný řídící systém. Pak nebude potřeba nová Transsibiřská magistrála, když na staré dnes jezdí vlaky průměrnou rychlostí 16 km/h. Stavba další souběžné železnice by byla, dle mého názoru, opět slepou uličkou. V našem ústavu se vyvíjejí i nákladní ponorky pro severní dopravu. Přeprava jimi po Severní mořské cestě by byla podstatně levnější, než ledoborce. Opět ale narážíme na problém elektroniky.

Dalším důležitým problémem je zemědělství, které je sice jak v Bělorusku, tak i u nás silně rozvinuté, ale náš malý a střední byznys nemůže vyjít na mezinárodní trhy, takže výrobci se stávají rukojmími překupníků. Velmi by pomohla digitální burza, vyvinutá rovněž naším ústavem.

SSSR zaujímal přední místa v úrovni vzdělání. Díky totální deformaci vzdělání jsme spadli -například – v kategorii patnáctiletých žáků ve schopnosti využít vědomosti: na 25. místo v matematice a 32. místo v přírodních vědách, v rodném jazyce jsme rovněž ve třetí desítce. Proč tomu tak je? Důvod je prostý. Plošně se na středních školách prosadily „Jednotné státní zkoušky“, kde byla například v matematice rozdělena úroveň na základní a profilovou, přičemž základní úroveň požaduje vědomosti na úrovni 5. třídy! Jednou z pozitivních cest ukazuje systém Sirius určený pro nadané děti, ale změnit bude nutné celý vzdělávací systém.

*) Bifurkační bod – kritický stav systému, při němž se systém stává nestabilním co se týče fluktuací (libovolná náhodná odchylka od průměrné hodnoty jakékoli veličiny) a vzniká neurčitost:stane-li se stav systémy chaotickým, nebo přejde na novou, diferencovanější vyšší úroveň uspořádanosti. Termín má kořeny v teorii uspořádanosti (viz. nerovnovážná termodynamika a synergetika) – wikipedie. Populárně řečeno, jde o situaci osla před rozcestím… (pozn.překl.)
**) Svazový stát Ruska a Běloruska, svazová smlouva podepsána v r. 1999
***) Profesor Gluškov (1923-1982) – matematik a kybernetik (vedl vývoj 1.osobního počítače v SSSR), vedl tým, který vyvinul Celostátní automatizovaný systém sběru a zpracování dat, který ovšem tehdejší stranické a stání vedení v 70. letech „zařízlo“
     Profesof Mojseev (1917-2000) – matematik – oblast obecné mechaniky a užité matematiky. Vedl m.j. vypracování matematického modelu následků jaderné války, teorii systémů řízení kosmických objektů, modelů dynamiky a stability biosféry, atd.

https://www.youtube.com/watch?v=QttFn-M8Uew

Překlad:    190221

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

8 reakcí na 341-Beneficianti „Nového středověku“…

 1. Slim napsal:

  Solow, žádnej Coloy.

  A ta přednáška jsou nesmysly. Je vidět, že se snaží oslnit laiky termíny jako bifurkace.

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   A ještě navíc Robert.
   I když zkomolené příjmení by se možná dalo svést na překlad mezi angličtinou a ruštinou (a češtinou), zejména kdyby ten překlad angličtina -> ruština byl z mluveného slova.

   A když už přišla řeč na Lema a zbraně budoucnosti, vybavuje se mi prakticky okamžitě Nepřemožitelný. 😦

   To se mi líbí

  • cobolik pacholik napsal:

   chuj s terminom,ale,ze sa kontroluje holota v demokracii lepsie jak za stb casov to pravda a dalsia pravda,je,ze 1% vyjebancov vlastni to,co namukluje holota,dalej pravda amazon a ostne vyjebky,tam perfektne vidiet,jaky to vyjeb a jak sa niekto moze nabalit a este pritom drzi ruku na srdci americky patriot a ojebuje svoj kraj jak svina,treba kus ten zlaty prach rozdelit,nie bratsky a nemyslim tahy soudruha znarodnit,bo ked ty workoholici vyjebany to samy neurobia,naturalne sa to stane,ze sa tie ich krvopotne zarobky mozu znarodnit,bo ja neidem 50 rokov dozadu,ale ostatne 20 rokov sa ich slusne zarobku nasobia tak,ze nuly za nejakym cislom treba pisat na rovnik a holota,co to namaka,bolsij chuj,ze mam tahy soudruhu?ked samy na to nepridu,budu mali zajebane a este budu radi,ze preziju.

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Pojem bifurkace se užívá i v geografii. Známá je na příklad bifurkace Orinoka a Amazonky, tedy propojení jejich přítoků Casiquiare a Maturacy. Pohybovali se tam i Češi, cestovatel E.S.Vráz a také filmaři Kamila Broulová a Vladimír Šimek.

   To se mi líbí

   • cobolik pacholik napsal:

    tak vie zareagovat len studovana holubici povaha,slusne vysvetli,prida este cestovatelov,jak fajne,ze sme kazdy dajaky,bo mna to slovo ani nehne,bo to u mna rozvediem moje zmyslove postupy do mojej beletrie vymyslena kokotina aby to dalo,dalej rozvediem moj zmyslovy postup,preco napise niekto taku kokotinu, ,co sa vysvetli,bo som sa ihned naucil prepojenie niecoho,ani by som nehladal vysvetlenie,ale strejda hned to podal,bo ten vania len oipisuje danu realitu,co vidim aj ja,len ja neprednasam v maskve na bieloruskom konzulate,ci nejakom bieloruskom dome,ja mam prednasky tu,ktore mozu byt brane za velmi vystizne,ci velmi debilne aj jedno aj druhe mi fuk,kto jak berie bo ja independent podavac expertiz,este stastie,ze tu to mozem podavat a slechta ma nezabanuje,co kopa soudruhu,aj demokratov by aj hlasovala pro a ked som dnes zistil,ze az 500 holoty tu nakukne,myslim 420 to ta kurva na policii co kontroluje,bo sa boja kurvy potom,kde ja by jebal tie svoje dristy,pravdu povedat nejeblo by ma,ale tak prednasat jak mam moznost tu a nie som matematik,vlastne nie som nic,ale tu zistim,ze casom mam spolocne dumanie,jak ty,co maju tyituly a ine moznosti dristania na hocijakych dristackach,bo ,co dalsie niekto zareaguje,ze len to slovo tam prepojenie,mna ani nehlo,vyzsie pisem,hned jak si to ja vysvetlujem a automaticky moje vysoke IQ to ani nezaznamena,takze ty co uz postavali pocitat pre vas rannu dristacku od experta,napraskat palcov a ked vstanem tak si to zhodnotime,jak soudruzy tak aj demokrati,d mne dobru noc a vam dobre jitro pepici,ten moj drist to tak na rozcitanie a na dobry start do dna,bo moje zjeby tu nepochybujem spestrenie vasho zivota a aj tej kurvy na policii,bo moze pisat hlasenie,protidemokraticky zivel a znehodnocovac ludskych hodnot uz reaguje,potom to analyzuju a riesia jak take zivly eliminovat,najlepsie do kamenolomu,…

    To se mi líbí

   • Rexus Orbis napsal:

    S těmi bifurkacemi je to daleko složitější Nejprve je bývalé rameno Orinoca, které se stalo kdysi dávno samostatným tokem Casiquiare a to vstupuje do vod Ria Negra. a to následně do Rio Amazonas. Ale také do Casiquiare se vlévá Pasimoni, ta má zase přítok Rio Baría a z té se odděluje, tedy bifurkuje malá říčka jménem Matarucá. Ta zase ale pokračuje rio Cauaburi a ta do Rio Negra a to do Rio Amazonas. Čili z Orinoca do Casiquiare to je po proudu, pak do Pasimoni proti proudu, pak do Rio Baría, také proti proudu a z něj do Riachuelo Matarucá, po proudu do Rio Cauaburi také po proudu, do Rion Negro po proudu, do Rio Amazonas po proudu a k ostrovu Marajo..

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.