330-Nový hospodářský model Číny …?


V posledním loňském (v Rusku následuje záviděníhodně dlouhé 11 denní období novoročních svátků) pořadu „Formula smysla na „Vesti.FM“ 29.prosince si za dovolujícího se Dmitrije Kulikova povídal zaskakující Sergej Michejev s jedním z předních ruských expertů na Čínu Alexejem Maslovem*), jehož názory jsou natolik zajímavé, a pro nás místy překvapivé, že se s vámi o ně podělím. Pro ty, kteří dobře rozumí mluvené ruštině níže odvolávka -(pozn.překl.)

 O Číně se v poslední době vyrojila řada, často protichůdných informací…Co se vlastně v Číně děje, jak tomu máme rozumět?

 Začal bych skandálem kolem dohody o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), domnívám se, že hlavním cílem nebylo Rusko, ale Čína. Připomínám, že Čína není účastníkem INF jednoduše proto, že v době uzavření dohody o takových raketách v ČLR nebyla řeč a ČLR dlouho prakticky raketové síly nerozvíjela – až do let 2006-2007, protože do té doby sice měla technologie, ale nebylo pro ni aktuální. Aktuální to začalo být tehdy, když začala Čína úplně nově koncipovat politiku kolem sporných ostrovů v Jihočínském moři, když se to zpočátku snažila řešit tradičně – tj. mnoho investovat do zemí, které si tak, či onak činily nároky na tyto ostrovy (Filipíny, Vietnam, atd.). Investovali tam velké peníze a především do Vietnamu napumpovali řádově 40-50 mld.USD, přičemž se ale nikdo ostrovů nevzdával. Proto Čína naprosto správně začala rozvíjet rakety středního krátkého doletu, které pokrývají onu část Jihočínského moře, a krom toho tam takto kontrolují přes 40% světové dopravy, procházející tímto regionem. Protože nebyla zavázána INF, rozmísťovala tam Čína v pohodě svoje rakety. No a sporné ostrovy, které dříve byly v podstatě k ničemu, a nikdo tam nežil, se ukázaly jako velmi vhodné k rozmístění těchto raket. A to je to, čeho Čína chtěla dosáhnout – kontrolu námořních tras (dosud výsostně americká) a dopravních cen obecně, které získávala porůznu – buď koupí železnic, nebo výstavbou nových železnic a dálnic v zemích svého zájmu, anebo akvatorium pokrývá svým raketovým deštníkem.

Takže Čína, díky veškeré této činnosti, začíná Američanům, a ti nemají čím kontrovat. A hlavně těmito cestami probíhá 75-80% dodávek ropy a ropných produktů do Číny. Čína m.j. koupila v Indonézii řadu ropných ložisek a čínské tankery potřebují volnou cestu do Číny. Proto nebude nikdy jednat o jakýchkoli ústupcích v regionu. Čína má k dispozici 4 brigády těchto raket na periferních místech svého území: – jedna je umístěna v Sin-Tiangu, což vyvolává jisté pochybnosti, protože je v blízkosti Ruska, Kazachstánu. Další je na severovýchodě a pokrývá Japonsko a Koreu, plus brigád na hranici s Indií. Čína má mezi 14 a 40 spornými územími se sousedy, což je pro velmoc přinejmenším podivné. Některé jsou neřešitelné (s Japonskem, ostrovy v Jihočínském moři), ale také konflikty formálně nekonečně se táhnoucí, ale řešitelné, řekněme, symbolicky. Příkladem může být část liduprázdného horského Badachšánu, kterou Tadžikistán Číně předal, podobný případ s Kyrgizií, s Ruskem v podobě předání pár ostrovů na řece Amur, atd. Čína je zemí symbolů, a proto oceňuje takováto symbolická gesta – jako uznání čínskému lidu a velikosti Číny, což je pro ni velmi důležité. Čína ovšem otázku sporných území nikdy definitivně neuzavírá, je tam řada nedořešených otázek – a i proto se mohou hodit ty rakety.

A není to nadbytečná síla?

Domnívám se, že ano. Otázka ale spočívá spíš v logice rozvoje Číny. Číně se líbí vlastní velikost. Tento paradox, který patří spíš do sféry psychologie, ale je velmi citlivý. Číňan, od generála do prostého Číňana se velmi pyšní rozmachem, měřítky. A pokud Čína vykládá o svém rozvoji, operuje jen velkými čísly, což je logické v zemi s půldruhou miliardou obyvatel. V tomto smyslu je v Číně mnoho nadbytečného, a když se Čína opájí těmito ciframi, často jí unikají drobnosti, které pak tlačí ekonomiku zpátky.

Vrátím-li se ke zmíněným raketám, tak se domnívám, že USA dosud nevypracovaly protičínský raketový plán. Vytáhli něco a čekají, jak Čína zareaguje. Ta někdy reaguje divně, neadekvátně a nečekaně. Oni totiž k té věci řekli, že to vše je předmětem diplomatického jednání, ovšem protože Američané nevyjádřili vůči nim žádné přímé výhrady a Čína není součástí dohody INF (jen Číně nabídli připojení k dohodě), tak není vlastně o čem jednat. Američané očekávali, že Čína buď začne řinčet zbraněmi (což potřebovali), aby ukázali Čínu jako zemi nemírumilovnou, která hromadí zbraně proti svým sousedům. Jedním z hlavních úkolů je přeměnit Čínu v jakéhosi strašáka pro jihovýchodní Asii. Pokud se totiž podíváme na základní vojensko-politickou doktrínu Číny, tak ta hovoří o tom, že všechny konflikty se řeší mírumilovně, kromě jediného – konfliktu s Tajwanem. Nicméně Čína nezareagovala tak razantně, jak Američané očekávali, byla velmi zdrženlivá – nezareagovala vůbec, a já se domnívám, že téma této vojenské hrozby Číny postupně vychladne. Čína takto reagovala i v řadě dalších otázek, např. Tibetu. Takže Američané teď přemýšlí, zda to vzali za správný konec, nebo dostatečně nemotivovali sousedy (Japonsko, Koreu). Američané se k tomuto tématu jistě na jiné úrovni vrátí. Je ale možné další pokračování tohoto tématu, a sice příprava nové americko-asijské vojenské smlouvy, a oni potřebují ukázat, proti komu to chystají. USA vedou intenzivní jednání o vzájemné podpoře s Japonskem, obnovily velmi důležité dodávky zbraní na Tajwan.

Celý rok se vedou jednání o uzavření potenciální vojensko-politické aliance mezi Čínou a Ruskem. A tady Čína říká, že není třeba dohodu formalizovat, protože existuje už řada dohod jiných, protože se nechce vázat nějakou formální smlouvou s jakoukoli jinou zemí. USA proto chápou tanec kolem INF jako přípravu pro právě zmíněný nový americko-asijský pakt, otevřeně protičínsky zaměřený. Konkurence mezi USA a Čínou není jen ekonomická a politická, ale hlavně civilizační. Čínu často nedoceňují proto, že na ni hledí svrchu, s hlediska standartních vztahů. Ve skutečnosti je tam zvláštnost viditelná při pohledu zevnitř: – je to zvláštnost obnovy národní důstojnosti Číny, která je čínskou národní ideou. Každý Číňan, bez ohledu na postavení, s vámi bude hovořit o národních urážkách Číny – to mají v krvi. Takže to, aby byli doceněni a pochopeni, musí oni dokázat, že jsou velmocí, aby Američané pochopili, že Čína je tím hlavním. V Americe se diskutuje na téma, že Čína zapomněla na svoje místo a je třeba je na ně odkázat. Posledních 40 let byla Čína obklopena pozitivem, mnohé země si ji braly za příklad – takže teď je čas Číně tuto pozici sebrat. A to je, dle mého názoru, velmi široce založená strategie USA.

Američané jakoby usilovali svými kroky ke sblížení Číny s Ruskem. Ono je to trochu jinak. Všimněte si, že k podobným situacím docházelo už dříve (2010,2012,02014), kdy probíhal zpočátku velký nátlak na Čínu z různých pozic, a následuje jemná narážka na to, že pokud se Čína od Ruska trochu odtáhne, pak budou některé negativní kroky a sankce zmírněny nebo zrušeny. Pokud by se totiž dnes podařilo aspoň jednou rozbít ten politický, nebo dokonce ideologický svazek mezi Ruskem a Čínou, vznikne mezi nimi na desítky let velký pás nedůvěry, která se 40 let krok za krokem odstraňuje. Pracuje na tom v Americe několik center.

Já jsem se setkával a částečně jsem četl práce Trumpových poradců pro Čínu. Je to skupina velmi chytrých a informovaných mládenců, kteří jasně považují Čínu za jediný nestabilizující faktor ve světě. Potřebují propočítat, do jakého místa a kdy jí zasáhnout. Problém je v tom, že Čína má pozitivní imidž, a pozitivní protiamerický imidž. Proto potřebují ukázat, že ve skutečnosti je horší než Amerika, že je agresivnější, má méně srozumitelná pravidla hry, a hlavně se zabývá hospodářskou agresí. Čína se snaží obsadit celé oblasti hospodářství těch zemí. Posuzuje se otázka, kolik Čína investovala např. v Evropě, a kolik získala podniků loni a předloni. Prognózování je obtížné. Vezměte si, že ještě před dvěma lety se soudilo, že Čínu nelze zastavit. Čínu nelze hodnotit jen s hrubě ekonomického hlediska, protože sama struktura čínské ekonomiky není natolik pružná, aby reagovala na nestandardní výzvy.

Čínská ekonomika

Čínský rozvojový model, kdy stát prakticky odnímá celý nadprodukt a pak ho reinvestuje do své ekonomiky, což bylo efektivní v dvoutisících letech i dříve, a díky tomu Čína rostla, dal maximální svobodu malým a středním podnikům a odnímáním nadproduktu v podobě daní a poplatků, aby potom do tohoto průmyslu investoval. Vznikaly problémy s přehřátím, protože investice nebyl efektivní.  Daně jsou vysoké ze dvou důvodů. První je velmi mnoho režijních výdajů (penzijní zabezpečení, rozvoj koncepce „Pás a cesta“, kam Čína dnes investuje už jen 10% slíbených peněz, např. do východoevropských zemí místo slíbených 150 mld.USD dává jen 15 mld., což není sice málo ale je to nesrovnatelné).

Čína prodělala obrovský rozvoj, dnes je technologicky nejsilnější na světě a konkurovat jí mohou jen USA a jedná se i o základní výzkum a kybernetický prostor, atd. Hospodářský experiment ovšem proběhl jen v malých a středních podnicích. Stát řekl, tady máte optimální podmínky, nezdanitelné minimum, nízce úročené úvěry, rozeběhněte výrobu, rozšiřujte pracovní místa, zabezpečte svoje rodiny, pak začnete platit daně. Vytvořením podmínek stát odešel z malého a středního byznysu, což je pozitivní. Stát v zájmu stimulace spotřeby nastavil velmi nízké úročení úvěrů, odstranil bariéry v zahraničním obchodě, ministerstva přeformoval v komerční asociace. Takže Čína deideologizovala dolní úroveň, ale neodstranila komunistickou stranu jako takovou. KS Číny vcelku úspěšně plní funkci prostředníka, který zajišťuje vyváženost a tlumí napětí mezi spodními vrstvami, místy a státem.

Nesmírně cenný je pro nás poznatek, že se Čína zaměřila na rozvoj národní ekonomiky, a nepokoušela se o westernizaci, jak se dělo v Rusku, a nevzniklo tam oficiálně to, co u nás označujeme za „ofšórní elitu“ – tedy lidi, kteří dělají peníze tady a přečerpávají je za hranice. V Číně to je považováno za naprosto negativní jev s velmi tvrdými (i hrdelními) postihy.

Co se tedy v Číně porouchalo?

Celý systém byl budován v době, kdy byla Čína exportně orientována, kdy se nacházela v obklopení pozitiv, a hlavně když tam stále, díky levné pracovní síle, přicházely zahraniční investice a hlavně technologie, a nebála se těmto technologiím konkurovat. Jakmile ale Čína k sobě přilákala společnosti jako IBM a další podobné, osvojila si jejich technologie, odbytové sítě a přesměrovala je na sebe, vše se změnilo. Všecko fungovalo dobře, dokud nezačaly tyto společnosti v posledním roce být blokovány. Poslední skandál nebyl překvapivě, jak by se čekalo, v Británii nebo USA, ale v České republice, která v polovině prosince oznámila, že státní orgány a instituce nesmějí užívat technologie společnosti Huawei, ZT, a tak absolutně podpořila protičínskou kampaň zahájenou Američany, Japonci. Číňanů se to velmi dotklo, protože do Čech dost investovali… Ukázalo se, že Čína špatně reaguje na negativní zahraniční trh. Rusko se zapře a začíná se bránit. Proto se domnívám, že se Čína bude orientovat na nový ekonomický model, což bude další experiment, který bude zajímavé sledovat.

*) Alexej Maslov (1964) – profesor, vedoucí školy východních studií VŠE v Moskvě, autor více než 40 knih o filozofii, politice a především o východních bojových uměních, 1.viceprezident Mezinárodní federace ŠaolinKungfu, budhista;

 

https://www.youtube.com/watch?v=FpsDwbHCmYY                od 2:02:02´´

Překlad: hroch-hlava 190109

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

18 reakcí na 330-Nový hospodářský model Číny …?

 1. cobolik pacholik napsal:

  30 jari maximum 40, dozadu sa o zlutaskoch dristalo,ze sa mnozia jak sarance a vlada im obmedzila sexualnu produkciu na celeho,ine nic ,co by stalo za pisanie sa tam nedialo,kus show na namesti nebeskeho pokoja,kde fotka,ktora obletela cely svet,jak zlutasek stoji s nakupmy pred tankom a ten mu uhyba a potom to uz nezacalo,ale islo na plne obratky,zacali budovat,kupovat,opisovat,american patriots tam najebali biznis,aby v tej riti tu nemuseli platit holotu a svoje kapsy nabalili,lez nepocitali,ze zlutasek zarobene,nepoberu nejaky workoholici zvany CEO,ci uzernicka kurva,ale jebany komunista,dovolil najvacsie kapitaliske podnikanie,ake v china v historii a vo svete nebolo a nabil taky majland,ktory investoval do svojej chytrej holoty,ktora ten majland len este viac mnozi,namiesto jebania,zamestnal zlutaskov v jebani penazi,ktore investuje do vsetkeho,kurvy zlte stavaju nove hlavne mesto,ktore ma stat 100 fucken miliard U$D,co v tej riti tu nemaju na dalsi tunel pod hudson river za 7 miliard U$D,soudruh mao ukazuje celemu svetu,jak sa gazduje,co je hlavne drzi uzernicku kurvu a workoholikov pod krkom,aby nenagazdovali jak tu v tej riti,ci u nas.tam je kapitalizmus s ludskou tvarou,kde ta ich jebana strana dotiahla chinu na svetovy piadestal v ekonomike,bo rano kym otvoria tu vykurvenu wall street,najprv ojebavaci kukaju do telefonov,ktory dojeden vyrobeny za murikom,jaky selest je na hang seng a potom zacnu ojebavat.
  tota moja expertna analyza,cisto z mojej jebnutej palice,kde som si poprevracal a polopaticky napisal a ani deko nepochybujem,ze som kurevsky blizko reality a clanok som precital par viet,bo china uz slabe 3 roky oxiduje mocnejsie okolo tych spornych ostrovov,amerika kus na nu robi bu.bu ty stara kurvo a je jasne,ze tam nikto iny nebude diktovat,len zlutasek z poza murika,citate najnovsiu analyzu specialistu na china a cely bozi svet,bo preco tak pisem?bo kurva kazdy,kto kus kuka okolo seba a na ten bozi svet,toto vie a ked som to kus jednoducho pobral,pamatat z jednoduchych veci po case vznikaju veci,ze clovek kouly vocima,este mi jeblo,ze sa mozem volat expertny analytik,bo tento nazov sa uz storocia vola gazdovsky rozum a nie jak si podavaju nazvy,aby to vyzeralo dolezito,dolezite je byt buran a nedat si nasrat do hlavy akoukolvek kurvou,co prave teraz mysli,ze ma patent na pravdu a buducnost,este musim sa pochvalit,jak mi fajne poslo,jak som tu pekne najebal svojich dristov a zbesnenych myslienkovych pochodov no uznajte,nemam pravdu? este male upozornenie,nereagovat davovo,ale epertnou analyzou,mi plusovat prinajhorsom a prinajlepsom tu pisat,jak to ja viem vsetko znaalyzovat,teraz pocitam clanok letmo,mozno jebnem dalsiu dalekosiahlu analyzu a vy citajte holubici povahy a dobre sa bavte.

  To se mi líbí

 2. Cech napsal:

  Domnívat se že Čína nepodnikne adekvátní opatření pro ochranu svých nyní již přímo ohrožených aktiv v Česku je opravdu směšné.
  To že američané naprosto perfektně zasáhly pomocí NÚKIB to nejcitlivější, co zastavilo možnost Petru Kellnerovi být laciný a sahnout po velkém kousku Evropy, tak to je každému zřejmé.
  https://www.lupa.cz/clanky/huawei-chce-postavit-tuzemske-5g-site-s-ppf-uz-podepsala-prvni-dokument/
  Rozvoj škoda auto = = Volkswagen, jasně ukázal možnosti dalšího nástupu v ČLR a pracně vyfabrikovaná Dieselgate by šla do kytek a úpadek US auto produkce by opět pokračoval. No ale díky opravdu velmi silnému ukotvení Dienstbierovců v Česku a neschopnosti Andreje Babiše pružně reagovat na US podpásovky se zadařilo. Ten vzácný okamžik nezbytného mlčení, který na rozdíl od Miloše Andrej propásl, se bezesporu velmi negativně odrazí na PPF a Volkswagenu ale také zastaví technologický nástup mnoha firem z ČLR v Česku.
  https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/cesky-byznys-v-cine-skoda-auto-i-kellner-by-v-pripade-odvetnych-opatreni-zaplakali.A190111_130415_firmy-trhy_pkk
  No a ona naprosto ujetá ba co téměř stu***ní šaškárna, kterou Dienstbierovci pomocí Babiše zrealizovali, jako že do asie ale hlavně bez Číny, je ukázkou kdo řídí naši ekonomiku.
  Tož každopádně je nezbytné do budoucna počítat s tím, že Čína bude muset vyměnit Česko za jiný spolehlivější stát pro své kontaktní obchodní vztahy s EU.
  To proč se muselo Česko zamíchat do obchodní války mezi USA a ČLR, tak na to jsem bohužel doposud nepřišel.

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   K posledni větě ,asi protoze Zeman a protože o česko vůbec nejde, no a žebab – asi už to nestačí kontrolovat – nebo to jsou tyjeho nám nezname kontakty.

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Když jsem si přečetl následující povídání: https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/kdo-chce-valcit-s-cinou/
   musel jsem se praštit do brady, abych nestál s otevřenými ústy užaslý nad tím co, ale hlavně kdo to píše. 😲😦🤔

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Takové metamorfózy lze pozorovat odjakživa. Můžeme začít komunisty odstavenými od koryta po roce 1968, na příklad dáma zvaná Rudá Fena, dalšími odstavenými po roce 1989 a dnešními ochotnými výše uvedeného typu.
    Kritický politik chce proniknou do nejvyšších funkcí. Ve svobodné a demokratické společnosti musí projít výběrem a musí slíbit hegemonu naprostou poslušnost. V pluralitní demokracii sedí hegemon hodně vysoko, daleko od Vltavy. Povídat po svém smí až potom, co vypadne ze hry. Jedinou stále otevřenou otázkou je, nakolik je to morální. Do řešení musíme zařadit i konečnost života. A o těch morálních se nikdy nedovíme. Snad i jsou.

    To se mi líbí

 3. Cech napsal:

  Zde je to sice OT ale dovolím si přidat tento odkaz, který ukazuje jak vypadá nefalšovaná hrůza v očích Dienstbierovců.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tydyt-Konec-sveta-Jaromir-Soukup-nacural-do-mraveniste-Praha-sili-566997
  Vyjádření (zděšení) Bakalových manipulačních prostředků, naprosto dle očekávání.
  Tož ale celkem zděšeně také zareagoval další náš US zástupce Ivo Lukačovič a ten má celkem velmi dobrý čich na ty co jej ohrožují.

  To se mi líbí

 4. brtníkvbrlohu napsal:

  Zajímavé – chtělo by to ověřit ale podle mne je to spíš zákonitý proces – stejně jako odklon od náboženství v USA a Kanadě, ani by mne nepřekvapil stejný vývoj v Iránu, o Sýrii nemluvě.

  To se mi líbí

   • strejda napsal:

    To jsou klasické dedukce podřadných novinářů a politiků. Zaměňují vlažné věřící, v tomto případě muslimy, za ateisty. To je naprostý nesmysl, přestat věřit je vnitřní proces velmi málo závislý na praktikování víry. Popsat to může patrně jen opravdový ateista.
    V Turecku se jedná o účelové odklonění od tradičního praktikování víry, počínaje obřady a konče povinnostmi.
    Je dobře, že se zvětšuje skupina praktických muslimů nepodléhajících vlivu imámů. Svým vlivem na společnost tlumí vášně. Ovšem to nijak nevylučuje obnovení extrémních postojů v další generaci, daných vlivem kominity. U ateistů to nehrozí. To jsou individualisté.

    To se mi líbí

    • brtníkvbrlohu napsal:

     A co to takle vidět jako že onen hospodin nějak utíká mezi prsty – jaksi se fyzicky vzdaluje – středověký bůh seděl na obláčku na nebi, čert v díře pod zemí – dneska se dohlédne pomalu až na konec současného vesmíru a ejhle boha není, nějak ztrácí ty antropogenní rozměry (na rozdíl od bohů na Olympu) – to vzbuzuje i otázky o jeho podstatě, (sviňa ontologie) na které teologie nemá odpovědi. S rostoucí vzdělaností plebsu (obecně – od negramotnosti – u nás je to anomálie a na západě to od té znalosti akorát trivia často také moc nepokročilo) – přesto se teologie stává čím dál víc absurditou příčící se logice. Ostatně proč si emíci dali na známku k programu apolo „VĚŘÍME V BOHA“ – jako zaříkávání červa pochybnosti ??

     To se mi líbí

 5. K-k. napsal:

  OT: Urozený pane, mejlík putuje… 🙂

  To se mi líbí

 6. blbíš napsal:

  „Řekl mi, že si mě dokáže představit jako šéfa ústavního soudu“, Baxa se ostře pustil do Zemana
  a představte si, přátelé, vono né! Tak ten pracovně-právní vztah mezi „nadřízeným“ (když holt presidentovi ústava dává to právo jmenování) a podřízeným vezmeme přes média, nejlépe přes ten objektivně nejobjektivnější Seznam, přidám coby chudáček všechny minulý utrpěný nátlaky nadřízených co sem si jako šéf za ty velice dobrý prachy musel vytrpět a vono by bylo, aby se neurodilo. Už za Seznamem tuším svolávače demonstrací, že jako takhle sme si tu demošku nepředstavovali a že nezávislost soudců je něco, před čím si každej musí akorát tak sednout na prdel a že jako Zemanovi přejeme smrt.

  Kurva, vzpomínám, jak bych kdysi asi tak vod šéfa letěl, když jsem byl ještě v zaměstnaneckým poměru, kdybych si jen z poloviny dovolil, co Baxa! To holt už tak bejvá, že jeden je nadřízenej a druhej podřízenej a nemusí se mi to zrovna líbit! Nebo se zas tak výrazně něco změnilo v těch zaměstnaneckých vztazích? Pamatuju, že sem měl jedinou volbu, buď držet hubu a makat, nebo práci nevzít a jít do háje. Dyť i blb vidí, ty jejich všelijaký rozsudky dvojího metru (třeba ty trencle na Hradě jako uměleckej happening, to bylo pro mě vopravdu výživný, ale pravda, ten správní soud v tom prsty nemá, tam je určitě všechno v naprostým cajku).
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rekl-mi-ze-si-me-dokaze-predstavit-jako-sefa-ustavniho-soudu-baxa-se-ostre-pustil-do-zemana-64465?dop-ab-variant=3&seq-no=2&source=hpo

  To se mi líbí

 7. hamilbar napsal:

  Vřelý dík váženému tlustokožci. Na oplátku mohu doporučit, pokud ho ještě nezná, Igora Ašmanova např zde:

  Já ho objevil zhruba před týdnem a ke svému údivu jsem na to vydržel koukat celé dvě hodiny.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.