Aké bolo skutočné poslanie NATO a komu slúži


Den javorového sirupu

Obrázok z 23. 8. 1954, v deň, keď Spolková republika Nemecko podpísala zmluvu o NATO, zľava minister zahraničia Francúzska Pierre Mendés, nemecký kancelár Konrad Adenauer, britský minister zahraničia Anthony Eden a minister zahraničia USA Fohn F. Dulles.

Je dobrým zvykom, že po desaťročiach sa odtajujú dôležité štátne dokumenty a verejnosť do nich môže nahliadnuť. Po mnohých desaťročiach sa odtajujú aj prísne tajné a práve v tomto období sa na svetlo dostali dokumenty z obdobia vzniku NATO, ktoré na celú organizáciu, jej poslanie a štruktúru vrhajú celkom nové svetlo.

Už necelých 10 rokov po porážke v 2. svetovej vojne sa Nemecko hospodársky postavilo na nohy a jeho kancelár Konrad Adenauer sa v medzinárodnom kontexte snažil vrátiť Nemecku suverenitu a dôstojné postavenie v medzinárodnom spoločenstve. Naviac, od začiatku v Nemecku existovali silné snahy o znovuzjednotenie.

Tajné memorandum pre ministra zahraničia USA z 28. 9. 1963 osvetľuje, že USA v čase znovuvzkriesenia nemeckej hospodárskej sily strašil príklad zo začiatku 20-tych rokov, keď vlády Nemecka a ZSSR pod tlakom medzinárodnej izolácie a represií podpísali 16. 4. 1922 v Rapalle pri Janove dohodu o spolupráci, ktorá umožnila Nemecku obchádzať Versailleskú zmluvu a pomohla Nemecko rýchlejšie militarizovať. Následne pakt Molotov – Ribbentrop bol prekvapujúci len pre tých, čo boli plne odkázaní na oficiálnu rétoriku, pretože bol priamym a logickým dôsledkom tejto dohody.

USA teda prijali rozhodnutie neopakovať chybu po prvej veľkej vojne a pomôcť Spolkovej republike Nemecko plne sa integrovať do západoeurópskeho spoločenstva, aby nemuselo bezpečnostné záruky hľadať na východe. Pri tejto snahe o začlenenie Nemecka do Západu bolo nutné hľadať  krehkú rovnováhu so záujmami Francúzska, ktoré nechcelo pripustiť, aby Nemecko bolo schopné získať bývalú vojenskú silu a nechcelo pripustiť zdieľanie spoločných vojenských tajomstiev.

Celú medzinárodnú situáciu a ciele politiky USA a Veľkej Británie v Európe vysvetľoval britský minister zahraničia Eden ministrom zahraničia Beneluxu 11. 9. 1954 v rámci prípravy na veľkú konferenciu 9 západoeurópskych mocností, ktorá sa mala konať 28. – 29. 9. 1954 v Londýne. Z tohto stretnutia existuje prísne tajný záznam, ktorého kópie dostali do rúk len zúčastnení ministri a minister zahraničia USA (z tohto odtajeného zdroja o ňom vieme dnes).

Nie je náhodné, že túto dôležitú diplomatickú prípravu absolvovali práve ministri zahraničia Beneluxu, ani to, že centrála NATO a dnešnej EÚ je v Bruseli. Z kontextu zverejnených dokumentov (USA) je zrejmé, že už koncom 40-tych rokov, keď vznikala dohoda o voľnom obchode s uhlím a oceľou, sa o tomto jadre európskej integrácie hovorilo ako o Európskej únii. Až od času prijímania západného Nemecka do spoločenstva sa tento pracovný názov zmenil na Západoeurópsku úniu.

Dokument hneď v úvode konštatuje zložitú medzinárodnú situáciu, pretože Francúzsko odmietlo iniciatívu USA, ktorá počítala s rýchlou a priamočiarou integráciou Nemecka do západnej Európy a ktorá viedla k podpisu Parížskej zmluvy z 27. 5. 1952. Táto zmluva by položila základ EÚ už na začiatku 50-tych rokov a počítala so vznikom spoločnej nadštátnej štruktúry z krajín Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko, Francúzska a Talianska. Zmluva počítala s takou hlbokou integráciou, ktorá by viedla k vzniku spoločnej paneurópskej armády. Nebola však ratifikovaná parlamentom Francúzska. Ako vedľajší poznatok sa črtá, že EÚ bola od samého začiatku projektom USA. Ciele tejto politiky boli dva. Po prvé, zabrániť, aby sa Nemecko stalo v Európe veľkým samostatným a nezávislým hráčom, a po druhé, vzhľadom na pretrvávajúce obavy ostatných štátov z nemeckej dominancie, ostanú vojská USA trvale prítomné v Európe ako stabilizujúci prvok.

Po zlyhaní amerického plánu sa iniciatívy ujala Veľká Británia a pokúsila sa zostaviť zmluvu o NATO tak, aby bola prijateľná pre Nemecko aj Francúzsko a aby sa podarilo dosiahnuť hlavné ciele aj za cenu prípadnej izolácie Francúzska. Americká iniciatíva počítala s tým, že účasť Nemecka v zjednotenej armáde Európy úplne eliminuje možnosť návratu nemeckého militarizmu. Britský prístup počítal so samostatnou nemeckou armádou, ale na druhej strane ju mal podriadiť spoločnému veleniu tak, aby jednak nemecká armáda nemohla konať samostatne, a jednak aby bolo Nemecko limitované v možnostiach výzbroje (konkrétne od začiatku sa malo Nemecku zabrániť získať jadrové, biologické a chemické zbrane).

Anthony Eden ministrom Beneluxu v diplomatickom jazyku povedal, že toto bude pre Nemecko prijateľné len vtedy, ak tieto pravidlá nebudú pre Nemecko diskriminujúce. V normálnej ľudskej reči to znamená, že podobným pravidlám sa budú musieť podriadiť armády všetkých členských krajín NATO. Že budú úzko podliehať spoločnému veleniu a nebudú úplne samostatne rozhodovať o svojej štruktúre a výzbroji. Presne toto bola príčina, prečo Francúzsko vystúpilo z vojenských štruktúr NATO a niekoľko desaťročí hľadalo samostatnú, akoby neutrálnu vojenskú cestu.

Zo zápisu zo stretnutia Anthony Edena s ministrami zahraničia Beneluxu stojí za zmienku ešte jedna drobná časť textu. Na strane 2, v odseku 4, bode b) Eden hovorí, že text Bruselskej zmluvy (o založení Západoeurópskej únie), najmä jeho článok VII, sa dnes s ohľadom na otázku začlenenia Nemecka môže javiť ako iritujúci, ale toto znenie bolo zvolené preto, aby nedráždilo podozrievavosť ZSSR. Keď si toto preložíme do ľudskej reči, znamená to, že zmluvy o EÚ a NATO nie sú samonosné dokumenty a nesmieme ich znenie brať doslova. Je za nimi mnoho tajných dohovorov, štruktúr a kultúra, ktorá je ich neoddeliteľnou súčasťou. Naši vrcholní politickí predstavitelia museli pri podpise týchto zmlúv vedieť o všetkom, ale verejne nám to nepovedali. Nie náhodou o vstupe do NATO nebolo v záujme vládnucich strán vyhlásiť referendum a podobné referendá v nových členských štátoch boli spravidla iniciatívou skupín, ktoré chceli vstupu zabrániť.

Po prijatí vyššie široko citovaného dokumentu pripravil minister zahraničia USA ešte v ten istý deň (10. 9. 1954) memorandum pre prezidenta s odporúčaniami, ktoré pre prípravu na Londýnsku konferenciu 9 mocností už reflektovali celý britský návrh Anthony Edena prerokovaný v Bruseli. To, čo sme si povedali vyššie, v tomto memorande podčiarkuje tento odsek: „Paralelne s týmto krokom (pozn.MM: prijatie Nemecka do NATO) je potrebné v NATO dosiahnuť dohodu o efektívnejšej vojenskej integrácii. Keď Nemecko prijme členstvo v NATO, bude tak samozrejme viazané týmito dohodami. … Ako vedľajší výsledok to bude obmedzovať samostatnosť všetkých vojenských síl v Európe, ktoré podpíšu dohodu o NATO, teda aj všetkých nemeckých vojsk.

O 10 rokov neskôr, 13. 8. 1965, mohol teda Thomas L. Hughes, asistent ministra zahraničia pre otázky tajných služieb, napísať do podkladov pre memorandum prezidentovi Johnsonovi hneď do abstraktu túto vetu: „(1) NATO sa stalo všeobecne akceptovaným nástrojom dominantnej prítomnosti USA v Západnej Európe, a to aj politickej, aj vojenskej.

Spracoval

Zdroje:

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/nuclear-vault/2018-12-11/natos-original-purpose-double-containment-soviet-union-resurgent-germany

http://odmtt.platon.sk/clanky/Rapallo%20faktor.htm

https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=5448700-Document-11-Thomas-L-Hughes-to-the-Acting

https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=5448696-Document-07-Nine-Power-Meeting-September-28-29

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_establishing_the_European_Defence_Community

https://www.sme.sk/c/867685/severoatlanticka-zmluva-plne-znenie.html

http://www.weu.int/Treaty.htm

https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=5448695-Document-06-Assistant-Secretary-of-State-for

https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=5448702-Document-13-INR-Thomas-L-Hughes-to-the-Secretary

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Navaja se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

45 reakcí na Aké bolo skutočné poslanie NATO a komu slúži

 1. strejda napsal:

  Zajímavý článek, nikdy neškodí si ty události připomenout.
  Hlavní myšlenkou je, cituji:
  NATO sa stalo všeobecne akceptovaným nástrojom dominantnej prítomnosti USA v Západnej Európe, a to aj politickej, aj vojenskej.“
  K tomu lze dodat jen jedno slovo aj ekonomickej.

  To se mi líbí

 2. brtníkvbrlohu napsal:

  https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/historia-magistra-vitae
  Nenechte přehlédnuté!!! Autorem je Godot nám všem známý a mluví mi z duše.

  To se mi líbí

 3. Slim napsal:

  No… je to hodně neúplné, pokud se má jednat o cíle a důvody vzniku N., jen útržkovité vlastně

  NATO bylo především založeno roku 1949, do značné míry v reakci na vývoj v roce 48. V tomto směru se dá říct, že jeho zakladatelem byl Stalin.

  Cíle vyjádřil docela elegantně známý bonmot prvního gen. tajemníka NATO
  Keep the Soviets out, the Americans in, and the Germans down

  https://www.nato.int/cps/us/natohq/declassified_137930.htm

  Do integrace NSR do aliance, kterou se zabývá článek uběhlo ještě 5 let:
  mezitím vyhráli komunisté v Číně, obě hlavní mocnosti odzkoušeli vodíkovou pumu, vypukla velká periferní válka v Koreji, zemřel Stalin, Berija provedl první pokus o sjednocení Německa aj., aj

  Zkrátka stalo se toho hodně, bylo by to na dlouho, názory diskutujících a kdo to bude, to je
  předem jasné

  To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Samozrejme, nešlo mi o vyčerpávajúci prehľad dejín NATO. To by som Vás hodne nudil, keby som mal opakovať všetko, čo už o téme viete. Primárne mi šlo o zverejnenie obsahu niekoľkých tajných dokumentov, len nedávno zverejnených, preto pochybujem, že ich obsah už poznáte. Zaraďte si ich do svojho inventára znalostí o NATO tak, ako uznáte za vhodné.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    jo

    To se mi líbí

   • Slim napsal:

    V tom případě by se hodil jiný nadpis, tento je matoucí.

    To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Berte to teda ako môj subjektívny dojem, ktorý v podstate vznikol až po dopísaní článku. Priznám, že moja predchádzajúca predstava o NATO ( a to som toho dostal dosť už od MRH a PŠM, aj od našej prípravy na vstup), sa viac-menej zrútila. A konečne som pochopil, prečo sa Slovensko úplne vzdalo tankov a rozhodlo sa špecializovať na Luftwaffe.

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Vždyť jste koupili F-16 ne?

      To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       Áno, presne tak a máme asi dva pojazdné tanky. Niečo nesedí?

       To se mi líbí

       • Slim napsal:

        Té Luftwaffe nerozumím. Ostatně, může si malá země, jako ČR, SR dovolit „širokospektrální“ armádu??

        To se mi líbí

       • NavajaMM napsal:

        Myslel som na vzdušné vojsko. Kúpili sme F-16 a pred pár rokmi Blackhawky bez výzbroje. Pomýlil som Vás tým nemeckým termínom.

        Vašu otázku by som na základe týchto posledných informácií preformuloval: Načo by za tejto medzinárodnej situácie malej krajine, ako ČR alebo SR, vôbec bola „širokospektrálna“ armáda?
        Naši politici, keď zdôvodňovali nákup F-16, hovorili, aké to bude skvelé, že budeme môcť prispievať k spoločnej obrane a podieľať sa na obrane vzdušného priestoru – napríklad Islandu. Island totiž žiadne letectvo nemá. V podstate nemá ani žiadnu armádu, okrem niekoľkých lodí pobrežnej stráže. Takže rozmýšľam, či by pre nás nebolo výhodnejšie prispievať tými 2 % HDP priamo Veľkému bratovi, ktorý nás chráni a ušetrili by sme si kopec starostí a hanby.

        To se mi líbí

       • oh napsal:

        Asi by si i malá země měla dovolit jakžtakž bojeschopnou armádu. Protože slavný článek 5 nemusí nutně přinést přímou vojenskou pomoc, ale může znamenat i to, že zmiňovaným opatřením bude přání „hodně štěstí!“ a výhodný odprodej US vojenských přebytků.

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        Hele, příteli, a votočí se u vás na Slovensku ta vaše nevyzbrojená F-16, nebo musíte taky žádat sousední státy o dovolení. Já jen, když tady občas vidím „naše/jejich“ Gripeny (a vím houby, jestli je vyzbrojená, ale za ty prachy snad jó) jak to nadzvukově nad náma mydlej, tak si říkám, že u Islandu to snad stihnou votočit nad mezinárodníma vodama Atlantiku bez dovolování se třetích států a zase přilítnou již beznadzvukově nás chránit.
        P.S.
        A čistě teoreticky, stejnak bych (ze zvědavosti) viděl „rád“ souboj vaší F-16 a našeho Gripenu, jako kdo z koho a jak zhruba by to vypadalo, kdyby se nad hranicích na Moravě čistě náhodou minuly, tak jako kde se votočí, aby zase mohly po sobě pálit, aniž by do toho potenciálního souboje/(jako státní znepřátelený rozepře) NEvtáhly třetí státy? De to vůbec realizovat? Nebo je nám těma technickýma parametrama F-16 a Gripenu zase souzeno, abysme žili ve vzájemným míru a tolerovali Vaši nezřízenou chuť po těch hnusných okrajích?

        Liked by 1 osoba

       • NavajaMM napsal:

        No práve. Keby sme sa mali biť medzi sebou, tak nám to nedovolia Poliaci a Maďari, aby sme im neplašili hydinu. To nám tatíček nachystal, aby sme mali, keď pôjdeme spoločne na Rusa.

        To se mi líbí

      • jaa napsal:

       Teda pánové, když tak čtu Vaši debatu, začínám být z toho jelenice. Je sice fakt, že Morava je v průměru širší, ale tak mi vysvětlete, co za stroje/minimálně 6ks/ nám tu kreslí dost často/skoro furt po ránu / čmáranice na obloze. Kdysi říkávali, že to dělaj tryskáče – prý trénink. Ale dle Vašeho popisu ty obloučky a čmáranice by asi nebyly možné. Teda leda by naše armija – nezprovoznila /nemodernizovala/ staré odložené tryskáče a netrénovala na nich. Přiznám se že zmodernizované – /ač tomu moc nerozumím/ staré stroje by byl dobrý tah na zmatení nepřítele. Nebo ne? kdo ví,.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Věřte nebo nevěřte, ale jsou to běžné letecké spoje. A možná byste byla překvapena, o jaké trasy se jedná. Třeba kolem Strakonic létá linka New York-Šanghaj nebo Mnichov-Tokio

        To se mi líbí

       • jaa napsal:

        no možná, ale ty kudrlinky dělaj na trase Vyškov – Náměšť a tolik létadel – je to diuný….

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Právě teď kolem vás letí linka Tel Aviv-Praha, za chvilku tam bude linka Los Angeles-Tel Aviv, na východě možná ještě vidíte linku Petrograd-Vídeň. To teď je 9:40

        To se mi líbí

 4. Cech napsal:

  Zde je velmi žádoucí se poučit z pouček :
  https://www.nato.int/docu/review/2006/issue2/czech/art3.html
  NATO bylo vytvořeno, aby „ochránilo“ Evropu po druhé světové válce. To již není stěžejní problém. NATO nebylo postaveno na to, aby se vypořádalo s tím, co přijde po jeho grandiozním úspěchu. Panuje shoda, že chaos v islámském světě je nežádoucí (ovšem reálný pohled vládnoucích elit je opačný) a proto nikdy nebude konsensus na následujících třech bodech.
  Za prvé, neexistuje žádná dohoda, že NATO jako instituce má povinnost pacifikovat region společnou vojenskou akcí.
  Za druhé, neexistuje a existovat nebude shoda nad tím, jak by taková pacifikace měla vypadat.
  Za třetí, není a nebude žádná shoda na tom, že by mělo být prováděno koordinované a společné úsilí k předcházení teroristickým útokům na členské země NATO.
  Proto v současnosti Je NATO tou zásadní zárukou udržení E15 jako vedoucí síly v EU a garantem dobudování a udržení sanitárního koridoru mezi EU a RF.

  To se mi líbí

  • K-k. napsal:

   tohle je taky OT, pane rytíři, ale předpokládám, že vás článeček zaujme – já se docela dobře bavila: https://www.lidovky.cz/kultura/spektakl-za-pul-miliardy-se-historie-nedrzi-nejdrazsi-cesky-film-oblekl-zizku-do-motorkarskych-kalhot.A181216_172857_ln_kultura_mber

   To se mi líbí

   • Cech napsal:

    To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    Ta robka má bohužel pravdu. Ne na sto procent, leccos si lidi splichtili doma, něco zdědili po dědovi-husiti nebyli žádný pravidelný vojsko s jednotnou výstrojí. Je třeba si uvědomit, že k husitům se většinově přidávala chudina. Kde by takovej chudej sedláček přišel k lamelovejm rukavicím, který měly větší cenu, než jeho stateček? Radši si nechal u kováře udělat drátěný, který stály dvacetinu. I když se nosily ve dvanáctým a ještě v první polovině třináctýho století. Nějaký krytí to poskytuje, tak co? U těch nejchudších rebelů vůbec nemám problém s koženejma rukavicema a nátepníkama. Kůže byla levná a snadno dostupná. Ovšem ty kalhoty se šněrováním na bocích-to fakt ne.

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     Sakra ta Monika Feyfrlíková má ale postřeh, ty hřebíky ve dveřích sem ani po zvětšení obrázku nedokázal identifikovat … asi v oboru bude dobrá!

     A na týhle ukázce (= zdrcující kritice kostymérů onoho filmu) může Bavor vidět, jak se má „m a k a t! Prostě je potřebný, aby ten, kdo dělá vedoucího, něco UMĚL a stačil na funkci, kterou zastává (= prej Babiš)! Takhle vybavenýmu vedoucímu prostě stačí jedinej pohled, aby jím drtil každýho neumětela se pohybujícího v jím kontrolované funkci(= všechny ty „petříčkové“ jeho vlády)! Nestačí na premiéra bejt dobrej JEN v něčem, od premiéra očekávám širokej záběr, proto ho, dle mýho, nemůže dělat každej … byť úspěšnej podnikatel.

     Liked by 1 osoba

 5. Cech napsal:

  Prosím za prominutí je to OT ale !
  “ Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl pro deník Právo, že jej překvapilo, že ministerstvo zahraničních věcí stále ještě nesdělilo OSN, že Česko odstupuje od globálního paktu o migraci, jenž byl minulý týden podepsaný v Marrákeši. Chce tak po šéfovi diplomacie, sociálním demokratu Tomáši Petříčkovi, aby tak učinil.“
  Tož nevím, je to od Petříčka pouze liknavost, nebo samostatnost v řešení zahraniční politiky.

  To se mi líbí

 6. strejda napsal:

  Trošku o něčem jiném, ale jen trošku. Zpráva z dnešního tisku:
  Násilnosti propukly podle agentury Belga v evropské čtvrti belgické metropole.

  Myslel jsem si, že takové informace přijdou nejdříve za deset let, jak vidno, za deset let to již bude takto:
  Násilnosti propukly v evropské čtvrti Prahy. Policie je potlačila střelbou do davu……….

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Zaregistroval jsem. Je to v pořádku. Čím dřív, tím líp. Eurokomisaři se musí bát.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    Pamatuješ-li si, jak sem psal o tý (tuším Černý) ze Seznamu jak referovala o tý nedávný střílečce a s ní nesouvisející blízkost EP, v který právě zasedal parlament EU … a jak třeba „náš“ Štětináč to hrdinsky natáčel z vokna jeho voblíbený restaurace, kde prožíral a prochlastával svůj dobře placenej čas, po kterej měl zasedat v parlamentu?

    Je moc dobře, že se najdou v Belgii síly (a je mi jedno, zda tzv. pravicový), který konečně ty europoslance dokážou konfrontovat s důsledky jejich neuvěřitelných rozhodnutí. Jen ať se začnou bát, to je naprosto v pořádku … za mě, jen houšť!

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Nepamatuju, nemám moc času na čtení ani na psaní. Ale děsně se mi líbí, jak jsou ti kokoti vysraný z toho, že se sebere jenom pár tisíc lidí a vymlátí jim vokno. Ano, houšť a víc. A ať jich jsou desetitisíce a statisíce. A těch oken (a hlav) taky. Pak je šance na změnu.

     To se mi líbí

 7. lujjza napsal:

  OT
  „svojský“ – česky: osobitý, svérázný

  To se mi líbí

 8. Slim napsal:

  2x OT
  Že se bude Franco stěhovat z Údolí mrtvých slyším dnes prvně

  https://www.google.cz/search?biw=1051&bih=455&tbs=qdr%3Ad&ei=1MkXXNvYE8TYwALXrIPABQ&q=francisco+franco+exhumation&oq=francisco+franco+exhumation&gs_l=psy-ab.12…4673.11249..14426…0.0..0.89.780.11……0….1..gws-wiz…….0j0i22i30.jmcpDZscn0I

  A ve Westminsteru se to zase řeže, více se dozvíme později večer
  https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-news-live-latest-update-theresa-may-deal-vote-parliament-statement-second-referendum-commons-a8686451.html

  To se mi líbí

 9. Stribog napsal:

  Po nukleárním bombardování Hirošimy a Nagasaki američtí vůdci rozhodli, že tato zbraň nemůže být svěřena generálům, nýbrž je nutno kontrolu nad ní přenechat politikům. Historie dokázala správnost tohoto kroku – generálové často nejsou schopni domyslet politické následky svého působení; ani ne za 10 let nato generál Douglas McArthur prosazoval u prezidenta Eisenhowera (bývalého generála a výjimky z pravidla) použití jaderných zbraní proti Severní Korei a Číně. Což ho nakonec stálo kariéru.

  V současné době, během „studené války“ меzi Ruskem a Západem, se situace nezměnila. Zatímco evropští a ruští politici se snaží najít kompromisní řešení tohoto konfliktu, generálové vážně přemýšlejí nad jeho vojenskými (tj. sebevražednými) variantami.

  Poměrně nedávno byl na toto téma v Mezinárodním centru obrany a bezpečnosti vydán krajně alarmující dokument s titulkem „Zaplňujeme pobaltské vakuum NATO“, věnovaný posilování uskupení aliance v regionu a analýze politiky Ruska vůči pobaltským státům.

  Podle jejich názoru nynější konflikt mezi Ruskem (přesněji řečeno „režimem Vladimíra Putina“) a Západním společenstvím nemá taktický ani časový, nýbrž existenciální charakter. „Západní hodnoty jako demokracie, pluralita, transparentnost, lidská práva a svobody, jakož i svrchovanost zákona zasadí smrtelný úder kleptokratickému autoritářskému režimu“, – píší autoři dokumentu. Proto také jejich výtvor začíná frází o tom, že „za nynějšího kremelského režimu Rusko představuje vážnou hrozbu pro NATO, zejména pro východní členské země aliance“. Podle mínění autorů dokumentu Rusko zavinilo destabilizaci jak východních, tak i jižních křídel NATO, a jeho metody se pohybovaly od „anexe částí nezávislých států až po zaštiťování se problémy migrantů». A to v téže době, kdy sama aliance se chovala «defenzivně, průhledně a předvídatelně“.

  Podobný jednostranný přístup již vyvolává vážné otázky stran objektivity a serioznosti předložených návrhů. Například akce aliance v Černé Hoře (zatahování země do NATO proti vůli velké části jejích obyvatel) lze těžko považovat za průhledné, a rozhovory o dalším rozmístění vojsk v Pobaltí za obranné.

  Je na tom IMHO hezky vidět, jak bezstrukturní řízení globálních satanistů může mít svá rizika, co se setrvačnosti procesů týče. Sám autor obkličovací doktríny Zbigniew Brzezinski před svým skonem neustále opakoval, že další obkličování Ruska NATO je nebezpečné. Že se okno na zničení Ruska zavřelo. To čeho jsme svědky je labutí píeň anglo-sionistické říše. Velmi turbulentní a rizikové období. Naštěstí dnes v Kremlu sedí tým ovládající globální politiku, diplomacii a vyspělou strategii. Jestřábi typu Clarka i američtí neocons uvažují pouze vojensko-takticky.
  Putin přinutil Západ hrát hru podle svých not. Nestíhají. Tvrdí, že je-li rvačka nevyhnutná, je třeba udeřit jako první. Nestíhají reagovat na jeho obraty. A kvalitně připravená ruská diplomacie potom získává body.

  I když nepodceňuji pobaltské chřestění zbraněmi, které když to někdo pohnojí může skončit jadernou zimou. Je to setrvačný proces. Kroky hlupáků, kteří nejsou schopni včas zaznamenat změny. Samotný Západ čelí existenční krizi biblických proporcí. Snaží se rešit své problémy obvyklým způsobem. Válkou. Ta byla vždy sestra kapitalismu. Jenže to jde v případě, kdy potřebuje rozbít hubu nějakému béčkovému diktátorovi, který se utrhl z vodítka Washingtonu a ne v případě jaderné velmoci…
  Pobaltí je zničeno neoliberalismem a vykradeno Západem na stojato stejně jako třeba my. Přes veškeré fašizující síly, které tam existují je možné zaznamenat i velmi silný sovětský sentiment u lidí, kteří ještě neodjeli z vykradených zemí za prací do zahraničí.
  Obnovení sovětského prostoru si nakonec lidé vynutí sami. To samé na Ukrajině v Bělorusku, Gruzii a dalších zemích, kde si lidé začínají uvědomovat, že za SSSR bez genocidy jménem neoliberalismus bylo lépe.
  Rusko Západ přehrává v informační válce. Poprvé v historii.
  Skončí to nakonec nějakou novou Jaltou, která rozdělí nové zóny vlivu a stvrdí konec unipolarity.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Bohužel, Jalta byla možná jen a pouze na konci vítězné války. V míru by se podobné dohody NIKDY neuskutečnily.
   Alternativou je pouze oboustranné uznání statu quo na hranici vyrovnaných sil. Možná podle Jalty s nějakými korekcemi.

   To se mi líbí

 10. Slim napsal:

  Dnes stojí za čtení čl. Daniela Veselého v Blistech. Myslím, že se to nejvíc hodí sem.

  https://blisty.cz/art/93880-chceme-skutecne-pokracovat-v-ceste-vedouci-k-apokalypse.html

  (D.V. je asi nejlepší z pravidelných přispěvatelů Blistů. Článek vyfutroval hromadou odkazů, některé budete možná znát. Jsou bez výjimky velmi zajímavé, od posledního Buletinu atomových vědců až po připomenutí toho, jak a proč kdysi Kennan oponoval rozšiřování NATO na východ.)

  To se mi líbí

  • oh napsal:

   Souhlasím, Veselý rozhodně za přečtení stojí.
   Ovšem jak je pro dnešní postoje Čulíkových Listů typické, všechny odkazy k souvisejícímu tématu pod článkem jsou světovým výcucem přesně toho černobílého jednotně „protimordorského“ postoje, který Veselý kritizoval.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.