O perspektivách americko-čínských vztahů …


Pravidelný host pořadu Dm.Kulikova, docent moskevské MGIMO*) a kariérní diplomat Andrej Bezrukov upozorňuje na některé opomíjené skutečnosti a rizika v mezinárodních vztazích ….(vzhledem k tomu, že Kulikov je, k újmě pořadu, velmistrem ve skoku do řeči, jeho vstupy buď vynechám, nebo zestručním…)

 Dnes probíhají současně dvě věci, které daleko přesahují rámec zpravodajství:

 Tou první je zatčení finanční ředitelky společnosti Huawei paní Meng Wan-čou v Kanadě, což vypadá jako drobná epizoda v pošťuchování mezi Američany a Číňany, nicméně je to mnohem závažnější. A měl-li bych to charakterizovat jako jednu z epizod onoho pošťuchování, pak je to epizoda, může být onou slámkou, která zlomí vaz premiérovi Pierru Trudeau. To, k čemu skutečně došlo, posouvá existující obchodní válku a jakýsi poziční tlak jedné strany na druhou, a směřuje je na osobnosti. Takže se prochází jistý bod nenávratna, za kterým čínské vedení bude ve velmi složité pozici před svým národem, bude-li chtít zdůvodnit nějakou měkčí pozici. To tlačí Čínu do politické konfrontace, jakkoli se jí do ní nechce, a snaží se to udržet v hospodářské oblasti. Víte, já nejsem velkým přívržencem úvah o „stínové vládě“, nebo podobných teorií, ale toto je právě odtud. Trump se může domlouvat jako hlava státu o nějakém příměří v obchodní válce, ale mašinérie Státního departamentu a justice už se rozeběhla, která bude pomalu plnit svůj úkol, bude hledat nějaké lidi, které bude možné s případem spojit, přitlačit na ně, zavřít je, atd… a semele každého, kdo jí padne pod ruku.
Byl vydán pokyn, už před nějakým časem, byla dána zelená praxi exteritoriality amerických zákonů, kterou Kongres vždy podporoval. Nikdy ale nepřekročila rámec, zpoza kterého bude těžké se vracet. Když to dělali proti Rusku a lovili někoho z ruských, řekněme programátorů, bylo to vždycky možné navléknout na tvrzení, že jde o hackery, kteří vlezli někam, kam neměli, ukradli 10 milionů dolarů, atd. Tady se poprvé sebere čínský byznysmen a říká se, že americký zákon říká, že to, to a to dělat nelze (bez ohledu na mezinárodní právo) a my budeme odteď všechny, kteří takový zákon nedodrží, zavírat a nadlouho.

Co dělají Číňané?

Předvolali kanadského velvyslance, což je zatím diplomatické opatření, protože jejich občanka je zatím v Kanadě. Ale pokud ji ovšem vydají do USA, pak tento konflikt nabývá zcela jiné podoby. Zatím ještě je možnost nějak ustoupit, Kanaďané ji mohou nějaký čas podržet v Kanadě, pak potichu může proběhnout nějaký handl. Pokud se ale ocitne v USA, pak to nejspíš nepůjde. Doufám ale v první variantu, protože pokud to překročí rámec ekonomického boje, půjde o boj čistě politický. A my si pamatujeme, co se dělo před 5 lety s konfliktem mezi Čínou a Japonskem, kdy se čínské vedení rozhodlo převést konflikt do roviny nacionalistické, kdy začaly bojkoty japonského zboží, demonstrace u japonského velvyslanectví, atd.
Pokud se toto přesune na americký byznys – a to může být spontánní – protože Číňané kontrolují jen tu část blogosféry, která není patriotická, zatímco patriotickou její část budou zastavovat jen těžko, a tam k excesům už vůbec daleko není. Američané se totiž všelikými sankcemi a výhrůžkami, devadesátidenním ultimátem, už uchylují mimo rámec, stanovený Trumpem, kdy techničtí vykonavatelé na druhé, třetí úrovni nejsou vázáni závazky dané Trumpem v osobním jednání. Oni prostě plní strategické nastavení a čím dále půjdou, tím lépe budou vypadat v očích americké veřejnosti. Tito techničtí vykonavatelé na úrovni justice, Pentagonu, atd. budou těmi, kdo vykonává reálnou politiku. Trump se, dle mého, od toho poněkud straní a zůstává v rovině obecných prohlášení.

V čem je tedy hlavní problém?

 Skutečný problém spočívá v tom, že Čína byla po velmi dlouhou dobu jakýmsi doplňkem ekonomiky USA a Američané přirozeně chtějí, aby jím zůstala. V té době ale Čína vrší svou hospodářskou základnu a díky této základně, kterou jim Američané do značné míry pomáhali finančně i technologicky budovat, se Čína dostává do pozice jejich přímého konkurenta. To, co Američany skutečně nazvedlo, to je program technologického rozvoje Číny do roku 2025, ve kterém je přesně zapsáno, že Čína se musí v klíčových oblastech vědy a techniky dostat do vedoucí pozice. Znamená to, že se USA po roce 2025 ocitnou v situaci, kdy nebudou mít technologickou a poté ani vojenskou převahu nad Čínou. Řeči na téma, co dělat s touto situací, se vedou už 10-15 let, ovšem zájmy amerických korporací jsou v Číně natolik hluboko zakotveny, že na ně nebyla žádná páka. Ony určovaly politiku za Clintona, za Obamy i Bushe mladšího. No, a teď, kdy Trump převrátil celý politický systém, tyto problémy vyvřely současně.
Takže Američané chtějí v první řadě zablokovat technologický rozvoj Číny. Plán Číny totiž znamená, že jestliže bude pokračovat stejným tempem ve výzkumu vesmíru, po roce 2025 velmi vážně naruší americký sledovací a komunikační systém, bude-li budovat flotilu válečných lodí s raketami středního doletu, které Američané nemají, pak bude pro Američany lepší, se méně než na nějakých 3.000 km nepřibližovat, protože výsledek takové avantýry by bylo těžko předvídat. Hlavní těžiště souboje leží v Asii. Na poslední konferenci na Papua-Nová Guinea řekl viceprezident Pence otevřeně: – v žádném případě nespolupracujte s Čínou, protože si vás podrobí, teď vám dá úvěry, jakoby na budování infrastruktury, a vy potom budete v její moci… Takže jim vlastně řekl něco v tom smyslu: – pojďte k nám, drazí přátelé, mi to děláme dávno a technologicky… Problém je také v tom, že Čína si najednou dovolila předkládat alternativy možností rozvoje v Asii, alternativní zdroj peněz – bez nutnosti chodit na MMF, nebo do Světové banky, nebo s nimi spojených finančních institucí.
Tím, že zavřeli Meng Wan-čou, která patří k elitě elit, odřezávají Číně cestu zpět a já si nejsem jistý, zda vědí, co činí. Spustili mašinerii, ta si dělá svoje a dokonce závodí, která z částí mašinerie způsobí Číně větší bolest, přičemž nepříliš koordinovaně, a onen už na začátku zmíněný „Deep State“ nejspíš postrkuje jejich prostřednictvím Ameriku do situace, kdy jakékoli domluvy s Čínou nebudou možné – do konfrontace – ať už politické nebo vojenské. Já se nedomnívám, že Trump konfrontaci potřebuje – on potřebuje od Číny nějaké ústupky. Pokud ale zaženou Čínu do rohu, tak nebudou žádné ústupky, ale konfrontace na celé frontě a tím tlačí Čínu do spojenectví s Ruskem. To je se strany USA naprostá nezodpovědnost.
Tím, že Američané převedli spor do roviny osobní, znamená, že čínské vedení to politicky už nebude moci uvnitř země ignorovat. To se vylije do ulic, v čínském a nejen partajním tisku už se objevily formulace, že Čínu ponižují. Nedejbůh, aby se zvedla celá tato houština čínského odtržení imperializmu, které se zformovalo v době opiových válek a ponížení Číny… vyvolá to růst nacionalistických nálad – chápou vůbec Američané, co to bude znamenat?
Budou-li se USA dále snažit tlačit na Čínu a pokoušet se ji rozvrátit zevnitř – bude to hrát do not čínského vedení, které chápe, že se hospodářství zpomaluje, a taková koncentrace veřejnosti kolem hlubokého čínského nacionalizmu, který opět ponížili kolonizátoři. Umožní mu to, bez ohledu na cokoli, řešit některé vnitropolitické otázky.

Pár slov k Evropě:

 Čína se postaví na odpor, ale u Evropy je tu malý rozdíl: – Evropa, v osobě Macrona nebo Merkelové, se k odporu nechystá. Oni nejsou ochotni to udělat, nemají ani politickou podporu, ani mentálně nejsou schopni hájit svoji pozici. To, co se děje, znamená, že ztrácejí kontrolu nad situací. Pokud by to ve Francii byly odbory, které by jako loni vyrazily do ulic, tak ony jsou součástí oné mašinérie vybudované za sto let proto, aby konflikty urovnávaly. Dnešní „žluté vesty“ – nejsou ničím. Je to prostě vzbouřená střední třída, která nezávisle na tom, kdo co povídá, vyšla do ulic, a která toho už má plné zuby. Došlo ke smísení obyčejných lidí od lékařů, učitelů, po drobné podnikatele, atd. – naředěných městskými radikály, kriminálními živly, pravicovými a levicovými aktivisty, kteří čekají jen na to, kdy se budou moci vyřádit. To, co Macron teď navrhuje – že se sejdou s odbory a představitele byznysu a budou jednat, to je zbytečné – to nejsou ti lidé, kteří představují ulici – dění a ulici bude pokračovat. Jde o to, že my jsme to přece očekávali – my jsme to tu probírali už před několika měsíci, že dojde k sociálním protestům. Nikoli politické, ne kvůli Brexitu, ale protesty sociální, protože lid toho má už plné zuby. On už není ochoten tak žít. Oni žili příliš dobře za peníze, které tyto země vydělávaly. Teď, kdy přivřeli všechny ty zdroje, a naopak (i když ne silně) zvyšují daně, přešli bod nenávratna, kdy politický systém už nekontroluje, co se v zemi děje. A Macron, který je slabý vůdce, a který místo aby začal něco dělat, kdy to bylo třeba, tak on odletěl do Argentiny. Pak už bylo pozdě a navíc 5 dní nejednal vůbec s nikým, přehodil to na svého premiéra, který není nic víc, než jmenovaný řídící úředník, který nepředstavuje vysokou moc… A tak vidíme, že to začíná už i ve Španělsku, Belgii… jak daleko půjdou? – nejspíš nepříliš dál, tam je asi dokáží potlačit. Ale je to kotel připravený kdykoli explodovat. Totéž platí pro Británii, jestliže rozhodnou nesprávně o Brexitu – to přidá tolik nejistoty do všech jednání, do celé vnitřní politiky, kdo je vlastně legitimním gestorem. Tento vroucí kotel způsobí, že letos nebo v příštím roce, ještě k něčemu závažnému dojde. Zvláště s ohledem na efekt sociálních sítí, efekt rozvoje situace, kterou už nikdo nedokáže kontrolovat a zastavit – tedy přibližně totéž, co se stalo s „arabským jarem“. Hranice mezi zeměmi jsou otevřeny, všecky sociální skupiny jsou si navzájem podobné, někde je více, jinde méně kontroly, někde více, jinde méně radikálů… Neříkám, že se všechno zvrhne. Ale tato sociální nespokojenost vyvře a bude určovat veškerou vnitřní i zahraniční politiku. No a přirozeně všechny vlády, které mohou, budou obviňovat nás, že to nějak podporujeme.

A ještě dodatek: – pokud teď v Evropě (a tam je nevelký, ale přece jen růst) dojde v roce 2019 k hospodářskému poklesu, bude to desetkrát horší.

*) MGIMO – Moskevský státní institut mezinárodních vztahů – diplomatická škola ruského zamini – prestižní ruská univerzita, založená v roce 1944, studuje na ní ročně kolem 6 tisíc studentů, vyučuje se tam nejvíce cizích státních jazyků – 53. Je členem prestižní „Association of Professional Schools of International Affairs“.

https://www.youtube.com/watch?v=EE0kMAgbYFk

 

Překlad:  181210

 

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

43 reakcí na O perspektivách americko-čínských vztahů …

 1. Cech napsal:

  Před rokem vyšel v lidovkách na české manipulační prostředí vynikající a tak nějak z 60 % pravdivý článek.
  https://www.lidovky.cz/svet/trumpuv-poradce-bannon-do-peti-az-deseti-let-budeme-valcit-s-cinou.A170208_201956_ln_zahranici_ele
  Zde prosím stojí za vstřebání hodnocení profesora Kerry Browna z King’s College London.
  „Nejlepší možný výsledek je, že obě strany dojdou ke kompromisu – Čína se bude chovat zodpovědněji, skončí se svým avanturismem a USA ji přenechá více prostoru.“
  Zde Kerry Brown jasně vytýčil mantinely, ve ktrých se ČLR musí pohybovat pokud hodlá zachovat spolupráci s USA.
  Na druhou stranu gesto dobré vůle udělal soud ve Vancouveru vůči ČLR, jeho veliký vstřícný krok když přistoupil na kauci deset milionů kanadských dolarů.
  “ Po třídenním jednání soud ve Vancouveru přistoupil na kauci, manažerce ale nařídil nosit elektronický kotníkový náramek, odevzdat cestovní pasy a zůstat ve Vancouveru. Během noci se musí zdržovat v jednom ze svých dvou vancouverských bytů.“
  To, že ředitelka firmy Huawei Technologies si nedokázala uvědomit, jaký dopad bude mít obcházení protiíránských sankcí je evidentní. Naprosto svobodně si dál žila ve Vancouveru místo toho aby okamžitě zmizela do ČLR.
  Proto nyní americká prokuratura která viní finanční ředitelku čínské firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou z obcházení protiíránských sankcí, ji může odsoudit. Samotné Meng Wan-čou za každý bod obvinění hrozí až 30 let vězení.
  Možná že ji dobří právníci trest poněkud sníží ale i těch 15 let bude pro Meng Wan-čou krušných.

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Jenom pro dokreslení jak je to vlastně v Česku s Huawei.
   Narozdíl od trendů v západním světě i varováním českých zpravodajských služeb se u některých českých politických i byznysových představitelů společnost Huawei těší neutuchající podpoře. Jejím nejnovějším příkladem je listopadové memorandum o porozumění mezi společnostmi PPF a Huawei o rozvoji sítí páté generace.
   Svá zařízení se už firma snažila dostat i na některá česká ministerstva. Vybavení Huawei se mělo testovat na vnitru, ale na varování Úřadu pro zahraniční styky a informace k tomu nedošlo. Huawei přesto dodává technologie pro Ředitelství silnic a dálnic a nově firma také vyhrála tendr na vybudování datového centra pro ČEZ.
   Od roku 2014 chytré mobily Huawei používají dokonce také zaměstnanci Pražského hradu. Celkem jich Hrad zakoupil skoro 390, tedy o čtyřicet více, než je všech tamních zaměstnanců. Lidové noviny ale píší i o dalších nejasnostech, které spolupráci firmy a Hradu obklopují. Hrad dokonce například poskytoval firmě Huawei protislužby – reklamní kampaň, volné vstupenky na hradní akce či prohlídky reprezentačních prostor.
   Letos v červnu si společnost požádala o bezpečnostní prověrku u Národního bezpečnostního úřadu, aby vyvrátila podezření a mohla dodávat svoje výrobky i do citlivých institucí a projektů.
   Tož nevím jak se s takovýmto nerespektováním US zákonů a nařízení, srovnají naše zodpovědné orgány a jak to případně doloží americké prokuratuře.

   To se mi líbí

  • oh napsal:

   Nejprve faktická poznámka. Toto tvrzení z článku „..bude-li (Čína) budovat flotilu válečných lodí s raketami středního doletu, které Američané nemají,..“ je chybné, protože stará smlouva INF, týkající se raket středního doletu (500-5000km) má jednu podstatnou vyjímku – netýká se raketových systémů umístěných na lodích. USA tedy v námořním zbrojení nijak neomezovala a Strýček Sam tedy touto kategorií námořní výzbroje zcela samozřejmě disponuje – spadají do ní například amíky s oblibou používané demokratizátory třídy tomahawk.

   Jak asi víte, v říjnu magazín Bloomberg přišel s informací, že se čínské tajné službě podařilo výrobu serverů Super Micro Computer, Inc infiltrovat a přidat do počítačů vlastní hardwarové štěnice.
   Včera výkonný ředitel společnosti Supermicro, Charles Liang, zveřejnil dopis zákazníkům, ve kterém prohlašuje, že audit provedený externí firmou v jejich výrobcích žádné čínské štěnice nenalezl. A teď se v tom vyznejte – šlo skutečně špionáž, nebo podvodné ovlivňování ceny akcií?
   Proč ti čínští špióni jednoduše nejezdí fotografovat nádraží. 🙂

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    oh, žijeme ve svobodné zemi a ve svobodném světě. Každý si může napsat co chce o své svobodné vůli. Jedni píší o slečnách, druzí o štěnicích, třetí, ti co mají rozum, píší u Bavora.
    Jsem jen obyčejný strejda, nula nul. Kdybych ale chtěl – a nebylo by to tak drahé – napsal bych do několika novin nějaký hoax. Stačí mít kamarádské novináře žíznivé po senzacích – Komárků je habaděj, plný trh – a pak bych to ve svých novinách otisknul jako seriózní zprávu ověřenou z několika zdrojů. Tak to totiž ve světě chodí, stále před očima vidím Colina Powella jak mává s těma jeho věcičkama o iráckých zbraních hromadného ničení a články svobodného tisku o saddámovsko-iráckém vyhazování robátek z inkubátorů v Basře. „Ozdrojované“, ověřené, naprosto spolehlivé a ověřené informace, které se příčily zdravému rozumu, ale vedly k válce se statisíci mrtvými. Pak omluva a sypání popela na hlavu, jak dojemné!
    Co jsou proti tomu čínské štěnice? Co na to čučkaři?

    To se mi líbí

    • Antimon napsal:

     Čínské štěnice a čučkaři jsou tak na stejné pohádkové úrovni 🙂 Představte si zařízení uprostřed obvodů počítače, které si dělá co chce. Aby se mohlo projevit nějak navenek, tak tam musí běžet nějaký software, který mu tu komunikaci umožní. No ale ten lze velmi snadno odhalit. Budeme-li předpokládat, že čučkaři či velké korporace nemají úplně zfetované ajťáky, tak se na to dříve, či později přijde. No a výrobce hardware má utrum a může vyrábět třeba tak akorát dudlíky.
     Pokud štěnice sídlí mimo základní hardware, tak potřebuje vlastní program a ten musí být někde uložen. Tedy štěnice musí mít paměť. Taky potřebuje napájení, aby mohla fungovat. No a aby mohla bonzovat, tak musí být napojena na síť. Jenže jak? Ale tam je to stejně samý router a firewall, takže taky pro ni nic moc přívětivé prostředí.
     Lze akceptovat tezi, že nějaké zařízení v rámci základů je, a to potřebuje aby se na daný stroj dostal nějaký vir, který je aktivuje a využívá. Jenže to se na tom stroji neutají a jsme zase … u těch dudlíků 🙂 Colin Powell měl mobilní výrobny bojových látek, Trump ma čínské štěnice. Každý má něco …. 🙂

     To se mi líbí

     • oh napsal:

      Což o to, takové zařízení si klidně představím. Ono dokonce v serverech už jedno takové je „by design“. Intelácký Management Engine má spoustu zajímavých schopností; všechny může používat za zády operačního systému a uživatele/správce. Navíc je v něm prý víc děr jak v ementálu. 😀
      A protože Intel dostal Nápad tenhle svůj cedník hardwarově uzamknout, tak si říkám, k čemu by ještě potřebovali nějaké čínské štěnice? Bude stačit podvrhnout patřičně upravenou „záplatu“ a pak už budete moci takto „ošetřené“ desky pouze vymontovat a omlátit je šéfům Intelu o hlavy.

      P.S. Dudlíky od Intelu rozhodně nebrat! 😀

      To se mi líbí

      • Antimon napsal:

       “ ….. ke zneužití chyb je potřeba mít fyzický přístup k počítači. “
       To je citace z Vašeho odkazu. Raději dudlíky od Intelu, než chrastítka od někoho jiného.

       To se mi líbí

    • oh napsal:

     Zatímco Colin Powell ze sebe pouze veřejně udělal blbce, což z hlediska práva není nic proti ničemu, na manipulaci s cenou akcií kombinovanou s vyděláváním na tomto pohybu ceny, provozovanou jednou a tou samou osobou se soudy (a berňák) Strýčka Sama dívají.. no, hodně nevlídně. Ty, kdo se u toho nechají chytit, pak oceňují dlouhodobou rekreací na státní útraty a intenzivní finanční dietou. 🙂

     Ostatně, bývalý šéf BIS Randák v rozhovoru pro Rozhlas předvedl také poněkud zvláštní představy o rozdělení moci v demokraciích a o kompetencích vrchního špióna:
     Randák:„..maximálně bych panu prezidentovi už neposlal žádnou utajovanou skutečnost a žádnou zprávu, dokonce ani výroční. Pro mě jako ředitele služby by přestal být minimálně po nějakou dobu, než by se věc objasnila, na seznamu zákonných adresátů informací.“
     Golis: „O tom přece ale ředitelé tajných služeb nerozhodují.“
     Randák: „Ale mohou dělat, že žádné informace neexistují. Já bych tou cestou šel, ostatně nebylo by to poprvé. „.
     IMHO by si takovými nápady měl jakýkoli šéfšpión vykoledovat doživotní vyhazov ze státních služeb a rovněž doživotní pozornost svých bývalých podřízených. Ovšem, když si to spojím s některými našimi překabátěnými NATO generály, zdá se mi, že se nám tu líhne takový malinkatý vojenskobezpečnostní komplexíček, přesvědčený o vlastní božském právu ignorovat zákony a civilní kontrolu ozbrojených složek.
     Takže, co asi čučkaři na tohle? Nemají podobné vejlupky čistě náhodou také v popisu práce coby ohrožení demokratického systému ČR? Nebo nemají čas, protože si hrají po Praze na schovávanou s ruskými „diplomaty“?

     P.S. Tak si říkám, jak by asi takovému šéfovi svých špiónů poděkoval za tahání za fusekli a věšení bulíků na nos.. třebas kardinál Richelieu?

     To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Zeman ale není nadřízeným BIS, pokud se nepletu, a to ani jako vrchní velitel. Takže to není „jeho“ šéf (kontra)špionů.

      To se mi líbí

      • oh napsal:

       Zákon o zpravodajských službách České republiky 153/1994 Sb. ve svém §8 tvrdí:
       (1) Zpravodajské služby podávají prezidentu republiky a vládě jednou za rok a kdykoliv o to požádají zprávy o své činnosti.
       (2) Zpravodajské služby předávají prezidentu republiky, předsedovi vlády a příslušným členům vlády v případech zjištění, která nesnesou odkladu, informace bezprostředně.
       (3) Zpravodajské služby předávají státním orgánům a policejním orgánům informace o zjištěních, která náleží do oboru jejich působnosti; to neplatí, jestliže by poskytnutí ohrozilo důležitý zájem sledovaný příslušnou zpravodajskou službou.
       (4) Vláda a prezident republiky ukládají zpravodajským službám úkoly v mezích působnosti těchto služeb. Prezident republiky ukládá zpravodajským službám úkoly s vědomím vlády.
       (5) Podávání zpráv, předávání informací a ukládání úkolů podle odstavců 1 až 4 se u Bezpečnostní informační služby uskutečňuje prostřednictvím ředitele této služby a u Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství prostřednictvím příslušných ministrů. Při předávání informací podle odstavců 2 a 3 se tak může stát i jen s vědomím ředitele Bezpečnostní informační služby nebo příslušného ministra.

       Podle §12 téhož zákona činnost zpravodajských služeb podléhá kontrole vlády, Poslanecké sněmovny a Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky.
       Ustanovení §8 odstavce 4 podle mě dělá z prezidenta, premiéra a členů vlády prakticky nadřízené zpravodajských služeb – sice bez přímé kázeňské pravomoci – ale s právem je úkolovat. Mimo jiné si mohou poskytnutí informace vynutit příkazem, pokud by nebylo v souladu se zákonem službou poskytnuto. IMHO tato zákonná úprava neposkytuje žádný prostor pro osobní iniciativu kteréhokoli ředitele kterékoli české tajné služby vládě nebo prezidentovi informace neposkytovat nebo jim dokonce lhát. Vy snad o nějakém paragrafu, který by mu to umožňoval, víte?

       To se mi líbí

       • Slim napsal:

        Nemáme prez. systém (naštěstí). Ve vašem výčtu je důležitý výraz „s vědomím vlády“.
        Možnost je úkolovat prezidentem je jednou z četných anomálií našich zákonů. Je to podobné jako s odpovědností za zahraniční politiku.

        https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD_informa%C4%8Dn%C3%AD_slu%C5%BEba
        „Za činnost BIS odpovídá Vláda České republiky, která zároveň koordinuje její činnost. Oprávnění ukládat úkoly BIS v mezích její působnosti náleží i prezidentu republiky s vědomím vlády. Ředitel BIS je jmenován a případně odvolán Vládou ČR. BIS nespadá pod žádné ministerstvo, je samostatným státním úřadem“.

        V daném případě kolují zvěsti, že BIS odposlouchávala Mynáře, Nejedlého a Jana Nováka (to je ten, co žije s exministrem Slamečkou, býval šéfem Úřadu vlády), jako potenciální bezpečnostní riziko a Zemanovi to někdo prozradil a on si proto pozval Koudelku na kobereček. Čímž počal jejich přátelský vztah.
        Skutečnost, že vláda plk. Koudelku neodvolala nejspíš znamená, že se na věc dívá odlišně.

        2) Randák nebyl šéfem BIS.

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        wiki je více než naše zákony?

        To se mi líbí

     • Slim napsal:

      Nakonec musel reagovat i premiér, jako zodpovědná osoba. Byl přitom hodně opatrný, ze zřejmých důvodů.
      https://www.novinky.cz/domaci/491386-babis-bis-odvadi-profesionalni-praci-mam-s-nimi-jen-dobre-zkusenosti.html

      (Relativní (momentální) slabost premiéra vůči prez. je další specifickou okolností této situace. Stačí si vzpomenout, jak druhdy zametl Paroubek s Klausem, když se mu chtěl plíst do zahraniční politiky.
      Kdepak, ten Cepl ústavu zpatlal, minimálně u vymezení prezidentovy role.)

      V Randákově článku je ostatně řada zajímavých momentů, když to čtete pozorně
      Služba na rozdíl od policie může jednat preventivně;
      ..ostatně nebylo by to poprvé;
      vztah Langa k prezidentovi.
      A nakonec i to vyjádření „urbi et ruris“ (ty pády budou blbě)

      To se mi líbí

      • oh napsal:

       S tím Randákem jste měl pravdu, Slime a já to spletl. V BIS Randák jen pracoval, šéfoval zahraniční rozvědce (ÚZSI), do které z BIS přešel.
       Souhlasím, česká ústava by si místy zasloužila více přesnosti a méně právní duchařiny – IMO nejen u role prezidenta, ale třeba i v té části o důsledcích demise premiéra. (Slovenská ústava obsahuje ustanovení „demise premiéra“ = „demise celé vlády“ natvrdo a tím vylučuje jakékoli diskuze na téma, co že tím tvůrce ústavy myslel.)
       Premiér Babiš může mít s BIS jen dobré zkušenosti (nebo jen nestojí o další problémy a využívá příležitosti si vykolíkovat „svoje“ území 🙂 ), prezident Zeman je mít nemusí. Ovšem, i kdyby byl přesvědčen o naprosté neschopnosti BIS, asi by to nemusel takhle veřejně inzerovat. 🙂
       Přesto dál tvrdím, že civilní kontrola zpravodajských služeb (a armády) musí být absolutní a šéf zpravodajské služby musí ve sporu s civilními nadřízenými zákonitě prohrát. (Tady by mu nahrávalo, že se ti nadřízení neshodnou 🙂 ) Bez ohledu na „preventivní“ působení služby, zákon podávání informací stanovuje jednoznačně a bez vyjímek. Podle mého názoru si špióni ani kontrašpióni nesmějí dovozovat, které zákony se jich týkají a které plnit nebudou. Tedy dokud máme parlamentní demokracii a ne špiónskou republiku, kde by si služby v rámci „preventivního“ působení zavedly nekontrolovatelnou cochcárnu schovanou za klasifikaci „tajné.“

       To se mi líbí

       • Slim napsal:

        Souhlasím, ale vidíte, že mezi orgány provádějící kontrolu podle §12 vašeho výčtu prezident nepatří. On je tam jako jakýsi (chudý) příbuzný, který jim může něco zadat, ale co mu na to odpovědí…
        (Je to vůbec divné, s rolí prezidenta. On např. je V.V. ozbr. sil ale v Bezpečnostní radě státu je pouze návštěvníkem a nemá hlasovací právo.)

        Rozhodně nadřízená je JEN vláda, a ta je s BIS spokojená, jak pravil její šéf.

        Navíc gen. v.v. Randák je teď soukromá osoba, která vyjadřuje soukromé názory. Plk. Koudelka by je asi nechtěl komentovat.
        Jaká je ovšem praxe, je věc jiná, to určitě chápete, a Randákova slova mohou o té praxi leccos naznačovat. (R. byl ovšem znám jako schopný operativec, ale taky jako horká hlava; rozhodně to není žádný opatrník.)

        PS: Jak škrtnu to slovo chudý?

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        PS: Jak škrtnu to slovo chudý?
        a na konci s lomítkem, nebo a na konci s lomítkem to samý, ale s lomítkem

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        , nebo

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        tak naposledy:
        v „ostrých závorkách“ napište „del“, nebo „strike“ a v uzavírajících závorkách navíc s „lomítkem“

        To se mi líbí

       • Slim napsal:

        Díky!

        To se mi líbí

       • oh napsal:

        Použitím html tagu „strike“ („s“ ve wordpressu nemusí fungovat). A nezapomenout na ukončení „/strike“ jinak bude přeškrtnuté všechno.
        https://www.jakpsatweb.cz/html/text.html

        To se mi líbí

 2. jaa napsal:

  Tak nějak docela nechápu. teroreticky – co by mělo Číně, nebo kterékoliv jiné zemi být do amerických sankcí. Nikdy to nefungovalo a ani nemohlo. Pamatuji na doby, kdy %Cína měla STOPKU na jakékoliv americké ?technologie? ale vždycky se tam všechno dostalo. „Pašeráci“ byli , jsou a budou na kterékoliv straně a cestičky si najdou. Spíš jde o to ,že tentokrát část výtěžku se nedostala do těch jedině správných rukou. KOneckonců co by mělo být Číně do toho – že amíci chtějí zničit Irán… i když chápu jejich snahu pomoci ovládnout střední východ sionům- kteří americe vládnou. .

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Ach jaa, i tady v Bavorově se o tom často píše. Končí éra, tedy skončila éra, jednoho hegemona a ten to nese velmi těžce, ocitá se nad propastí. A tak sebral všechny své síly a snaží se o změnu (pokud je blbej), nebo zpomalení. A tak ukazuje svaly a vlastní zákony aplikuje na celý, celičký, svět. Nohsledi ho poslouchají, slabí drží hubu a krok, silnější se všelijak kroutí a silní si testují své svaly. A o tom, že nejsilnější je Čína není nejmenších pochyb. Na rozdíl od Ruska, Indie a Japonska má své vlastní elity a od globálních či vlastních amerických má víc než odstup, pokud se to tak dá nazvat. Je to velká a hluboká propast. Hlavně aby ta propast vydržela, jinak to bude boj na život a na smrt.
   K tomu si do Vašich úvah zamontujte, že Čína nikdy nezapomíná a také nespěchá. Lidský život a jeho délka nemá tak velký vliv jako v západní civilizaci. Stále ještě nejsou uzavřeny události opiové války etc. To my Evropané nechápeme a nerozumíme tomu. Ale i čínská veřejnost je částečně nakažena evropským duchem a začíná těžce nést západní tlaky. To je pro čínské vládce nová, neznámá, zkušenost. Nehrozí boxerské povstání, vnější nepřítel není v Číně, ale tlak na vládu je silný.
   Dnes půjde jen o otestování čínských sil proti USA. Jedna dáma se ve složité šachové hře dá obětovat, otázka je co bude muset obětovat protistrana, která na oběti není zvyklá.
   Když to shrnu, Čína se stane nejsilnějším subjektem světa, který ale bude multipolární. To bude Číňanům vyhovovat, budou mít před očima krach USA.

   To se mi líbí

 3. berkowitz napsal:

  Sankce USA na Írán v souvislostech : hlavním důvodem je skutečnost, že Írán si dovoluje prodávat svou ropu za nějakou jinou měnu, než je $. To by mohlo být nakažlivé (jako Ebola) a i mnohé jiné ropné země by mohly začít obcházet $. Což by byla pro dominanci USA ve světě smrtelná rána.
  A sankce nechť si USA vyhlašují jakékoliv, ale platné pouze na jejich území. Když sankce nejsou podpořeny rezolucí RB OSN, tak dle mezinárodního práva jsou neplatné.
  Co si budeme povídat, Amíci kašlou na nějaké mezinárodní právo, mají jen své zájmy a jak říkal Obama, je potřeba odpůrcům kroutit ruce.

  To se mi líbí

 4. jaa napsal:

  Ti jedou, jen jestli budou opravdu kontrolovat všechny poskytnuté dotac e a jejich trvalost…. Bude ještě sranda v tý naší kotlině.
  https://echo24.cz/a/SRk5N/babis-je-v-koute-bez-dotaci-jeho-byznys-neprezije?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Problém je v tom, že jeho zemědělské provozy mají na dotace nezpochybnitelný nárok stejný, jako každý další zemědělec. Na hektar či na kus dobytka. Což se nedá zpochybnit. Takže pokud se cokoli stane, tak Agrofert má právo protiútoku ve formě žaloby na diskriminaci a porušování dotačních podmínek.

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Máte zcela pravdu, nakonec budeme platit miliardy jako u krvavé Diag Human.
    Ale nebojím se, opozice ho plně a jednoznačně podpoří. Hlavně ODS a TOP 09 nedovolí aby Babiše někdo okradl 🙂

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Ne, já myslela ta různá „nedokončená“ a tak porůznu divná – napříč kotlinou.. Třeba ty Kalouskovic dotace knýžeti… Kdysi jsem dostala divnej mejl na tohle téma. Protože jsem se si nebyla jistá a nic se k tomu nedá najít,myslela jsem na fake. Akorát mi bylo divné, že knýže se k dotacím nic moc nevyjadřuje – spíš drží zuruck… Tož kdo ví….

    To se mi líbí

  • lujjza napsal:

   Jan Schneider: „Evropský dvojí metr a Babiš“
   http://www.novarepublika.cz/2018/12/evropsky-dvoji-metr-babis.html

   To se mi líbí

 5. cobolik pacholik napsal:

  zapad na cele s usa,je posrakulkany,pred 20 rokmi rusia uz bola na sracky a teraz?teraz to sa muzik z KGB usmieva,zlutasek pred 30 rokmi velka nula,ostatne 4 petiletky.american patriots,aby sa este viac nabalili,jak ja ich neznesiem kokotov,prestahovali vsetko za murik ku chuan che,pracovitost zlutaska a hlavne stat dohliada na podnikanie,sa zlta rieka rozliala,ze amici cumia jak puky,jak v prvom pripade rozjebanie traktarskeho sojuzu,ho len zmocnilo a zlutasky to maju viac penez,jak cely zapad na cele s amerikou dokopy v dlhopisoch to maju tolik pepici,ze ked ich jebnu na predaj,amici budu mali jedinu moznost a tou je WAR.tu vidiet,ze demokraticke podnikanie a politikarenie ,ala skurveny uzernik je picou ke zdi,sankcie na rusko za krym,zvysenie ciel na shit z china,nic im nepomoze,jedina cesta,je ubrat uzernikovy kysliku,bo volny trh to uz len fatamorgana ak sa nekontroluje,keby v traktarove a zlutaskove,nedrzali pod krkom tie skurvene uzernicke hnidy,mali by rit palovu a nie take rezervy jak maju,co amikom zostala jedina rezerva ich army,ja nikdy nezoberiem zbran proti amerike,zeriem tu chlieb uz hezky dlouho,ale podporovat demokraticku skurvenu ideologiu peniaza,ked bohaty to rozkradne a este mu stat da peniaze,ktore si pozicia,aby sa neposlo vsetko jebat,jak to bolo v 2007 a teraz komisia zhrla,preco bolo recesia a preco mulat najebal 800 miliard fucken american dollars,do tych kuriev vyjebanych uzernickych,za recesiu v 2007 nesie vinu financny sektor a vlada usa,lepsi od souduha ta financna ideologia,ked uz 1 plus jedna maju osem a vzdy im malo,bo amerika sa len tak neposra,ale priposrata uz je a co sa tyka militarne,hosi v pentagfon vedia,ze rusky traktar so zlutaskom,nema ta mocna army na nich,moja analyza a rozbor situacie,je cisto z gazdobvskeho rozumu a kuku ,ktory neovlplivnilla ani ideologia zvezdy ani zlateho prachu a nemylim sa ani chuj,jak som po pol roku,ked zacinali lepsie zitrky po cinkani,cul tym jebanym cobolskym nosom,ze to len dalsi vyjeb.viem kopa soudruhu tu,ktorym sa nepaci,ked jebem na komunu,ale kuker to mi brusili za komuny,bo komuna jebala mater a dobre veci som sa naucil a tie ich jebane lepsie zitrky a vecne casy jebal do ucha,tak jak jebem do ucha,teraz noveho ideologa od skurvenej uzery,bo v chine to vladne trhove hospodarstvo jak kurva,len s jedinim rozdielom od tej riti,tam nema,ze nejaky vyjebany workoholik jebe len do svojej kapsy na chinske pomery to ma nenormalne prachy,ale ostatok berie vlada,chuj nic svetoborne nepisem,kazdy slaby strednacek aj bez financnej gramostnosti to vidi podobne a ked nie,ze to dristam bajecky,ani hovno,nijaku pravdu,ale trvdu realitu.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.