311-Amerika nestvořila Hollywood, to americký film udělal Ameriku


Měl jsem rozepsán výtah ze zajímavé přednášky čestného předsedy  Výboru pro zahraniční vztahy a bezpečnost Sergeje Karaganova, nicméně mi do toho „spadla“ beseda světoznámého filmového režiséra, držitele Oscara a dříve i herce Nikity Michalkova1) v tv. pořadu „Právo vědět“. V ní Michalkov vyslovil v jaksi zhuštěné, nicméně příklady doložené formě řadu věcí v Karaganovově přednášce obsažených (takže k té se vrátím někdy později – pozn.překl.) a předkládám vám podstatný výtah z  půldruhahodinové besedy…

Ve světě, ale i u nás se stále častěji mluví o válce. Proč nevyhlašujeme mobilizaci? 

V Zinovjevském klubu2) jsme si položili otázku: – co je to válka, a kam se poděje Michelangelo, Puškin, Dante a vůbec to vše bude vymazáno s povrchu zemského. Prakticky celé lidstvo a jeho historie, kultura, zkušenosti bude převráceno v prach a popel. Pro vesmír, pro kosmické časy je zřejmě naše zemička kapkou rosy – tedy ničím. Ale pro nás je to katastrofa. Problém spočívá v tom, že v nás žije genetická paměť války. Protože pokud bojuje národ na svém území proti vnějšímu nepříteli, tak bojuje všecko – to nejsou jen vojáci, – to bojuje hrneček, citrón rtěnka, střecha domu, stařenky, děti – to všechno bojuje. Proto ta genetická paměť války a fráze „jen aby nebyla válka!“, které se potom vysmívali, a která zazněla v závěru mého filmu „Pět večerů“ v podání Ludmily Gurčenko, tato fráze je naplněna reálným smyslem – jen aby nebyla válka. Všechno je možné přežít, přetrpět – jen aby nebyla válka. A teď si představte, že žije obrovská, velmi bohatá země, která vždycky a ze všech kataklyzmat světa jen profitovala, a která otevřela druhou frontu až ve chvíli, kdy bylo jasné, že Němci válku prohráli. Která měla možnost a čas vytvořit první atomovou bombu, atd. Jistěže, oni válčili ve Vietnamu, v Koreji, v Libyi, v Sýrii – kdekoli. Ale jestliže přiváželi rakve, tak se to týkalo většinou jedné rodiny, neštěstí jednoho domu, ale nikoli neštěstí země. Ohromná země, která: za 1. nikdy nebojovala na svém území proti vnějšímu nepříteli a za 2. byla vychována Hollywoodem – „my teď hop, a zachráníme svět“. To je příšerné nebezpečí! Jestliže si představíme, že k tomu, nedejbůh, dojde, že to začne ať už Trump nebo kdokoli jiné ve své zemi, tak bude proklet na věky věků, protože jeho národ se bude cítit oklamaným. Protože tomu národu vyprávěli: – ničeho se nebojte, my máme tohle a naši chlapci takhle…“ ale ti „jejich chlapci“ ve Vietnamu nevylétali k bojovým letům, pokud jim dali k jídlu míchaná vajíčka z prášku a nikoli z vajec… To je sice k smíchu, ale když dítě neví, že je toto horké a ani jednou se nedotklo vařiče, pak je před tím naprosto bezbranné. A tato jejich lehkost může přinést totální katastrofu. Taková zajímavost: – oni už smetli s povrchu zemského New York, i Los Angeles a mnoho dalšího – tsunami, atomové války, vetřelci, opice – oni jsou na vše připraveni – ovšem ve filmu. Vždycky vyhrávali – a tento virtuální svět, o kterém se domnívají, že je skutečný, protože – a to je věc velmi zajímavá – nikoli Amerika stvořila Hollywood, ale americký film udělal Ameriku…

V letech deprese, široce rozkročený policajt se žvýkačkou a temnými brýlemi a s rukama založenýma za zády…, – ten přišel do amerického života z amerického filmu! A proto je tu rovnováha narušena – oni skutečně existují tak, jak jim vypráví filmy a věří tomu. Naivně. Mým snem je, aby náš divák tak krásně a naivně věřil tomu, co mu ukazují naše filmy. Za Stalina, když ukazovali kubáňské kozáky, tak si lidé myslili, že to tak skutečně je. Ale to vše skončilo a my známe cenu – zatímco oni ne.

Putin jim na rovinu řekl, že pokud nás napadnou, tak svět, ve kterém není Rusko, nemá pro nás smysl. Ukázal jim červenou linii – ale jim to nedochází.  Jak je zde možný dialog?

Víte, my už Brusel nepotřebujeme, už jsme to pochopili. My jsme pro ně nedůstojní, pro ně nejsme nikdo. Zapomínají ale, že za našimi zády je ještě jistý prostor s miliardami lidí. Ten svět evropské kultury, která zradila sama sebe až do konce, která zakotvuje a dovoluje hlásat jednopohlavní manželství, která šíří fejkové zprávy a Overtonovo okno, která je celá založena na lži. A nejen to: – o jaké budoucnosti lze hovořit, jestliže nejvyšší představitelé hlavních evropských zemí sami nemají děti. Ne, že by děti neměli rádi, ale nevědí, co je to mateřství a otcovství, kteří nemají ono očkování pocitu, že se o někoho bojíš, o někoho nejdražšího, který nemá žádný vztah k milionům lidí. Bez toho nelze hodnotit budoucí svět.

Nepouštějí nás do PACE, atd. Co dělat? – Bílá Horda!3) – tam je budoucnost. Tady (v Evropě – pozn.překl.) je vše jasné, tady vše umřelo a vše je dovoleno, smazány jsou všechny hranice. Protože to je tolerance, multikulturalizmus – samé bla,bla,bla. Evropa je osídlena lidmi, kteří na ni zvysoka kašlou, tváří se, že shromáždí-li 15 staříků, bude na ně jeden mladý. Nebude – bude to pěkný, nákladný hospic. Oni se ale nemohou zastavit, protože nemají vlastní názor a cítí se absolutně přikryti americkým jaderným deštníkem, přičemž Američané na ně úplně kašlou – jen je vydírají právě tvrzením, že je už tolik let brání před komunizmem…

My je stále žádáme, aby nám ukázali Skripalovy – nic. Kde jsou důkazy, že jsme sestřelili „Bukem“ Boeing – nic. Proč olympionici… – nic. Nikde žádná odpověď. Nabízíme spolupráci – ale jsme pro ně třetí kvalita. My jsme ale jediný reálný most mezi východem a západem, jsme na zeměkouli jediní, kdo skutečně přes sebe propustil západní kulturu i východní větry. My jsme k tomu imunní. Možná jsme barbaři, Skytové – ale my jsme to ve svém, tak říkajíc byzantském kotli, semleli. My nemáme imunitu k jednopohlavním sňatkům – ale proč se máme snažit se zařadit a koupit si lístek do pekla – za vlastní peníze? Ať jdou…

My stále vedeme spor o tom, zda elita zradila národ, anebo národ elitu:

Proč si myslíš, že elita jsou ti, kteří mají prachy? To jsou jen lidé s penězi a díky tomu žijí lépe než ostatní. Promiň, ale elita, to jsou úplně jiní lidé… Viz příběh Putinova dědy z 1.světové války – to je úžasný příběh: – když na jedné straně on, na druhé straně Němec na sebe mířili, ale Putinův děda vystřelil první, Němec spadl a schoulený naříkal. Děda, když se setmělo, tak se připlížil k protivníkovi a z vlastního balíčku mu ošetřil ránu. Němec mu chtěl líbat ruce, ale on se odplížil zpátky, seděl a čekal, kdy si pro něj přijdou, pokud ho někdo viděl – protože by ho popravili za zradu. To je elita!

S tou naší elitou je to vnucený stereotyp. Ctitel naší země, zuřivý nepřítel  Zigmund Brzezinski, části našich lidí vnukl takové přesvědčení, že naši elitu drží oni v hrsti, protože ta má všechny účty za hranicemi, takže si s nimi budou dělat, co chtějí. On to byl geniální člověk, skutečný geniální, moudrý nepřítel. To byl on, kdo řekl, že komunizmus byl rozvrácen a zbývá už jen rozvrátit pravoslaví. Dnes vidíme, co se děje. On to přesně věděl, co se bude dít. Už Bismarck hovořil o tom, v jakém vztahu je svět k tomu, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou. To už je, takřka axiom. Když ale hovoříme o elitě, tak tu je třeba vychovávat od mládí a nejen podle toho, nakolik jsou bohatí a významní jejich rodiče, ale jaký ten člověk je a nakolik v něm existuje to, co je třeba rozvíjet, a tomu věnovat peníze, státní peníze, učitele, atd. Elita vznikající spontánně díky bohatství… – to není správné. Skutečná elita vytváří přístroje, o kterých mluvil prezident. Elita dává 120 koncertů do roka, diriguje orchestry, píše knihy…- to je elita. Ale prvně zmíněná elita nemá ani na otázku, zda je špatná ona nebo národ – oni se zabývají jen svou věcí. Máma mi říkala, abych nikdy nehodnotil svůj život podle těch, kteří žijí lépe než já, ale podle těch, kdo žijí hůř – protože jich je víc. Zbavíš se tak mnoha problémů, říkala. Elita musí hodnotit svůj život nikoli podle těch, kteří žijí bohatěji, ale podle těch, kteří žijí chudobněji.

Často přemýšlím o dvou Vašich filmech, které měly každý jiný osud, přestože byly oba výborné. Mám na mysli film „Unaveni sluncem“ kterému tleskali a dali Oscara a film „Lazebník sibiřský“, kolem kterého bylo naprosté ticho, přestože otvírá ohromný svět ruské duše, a držitel Oscara Michalkov přestal pro ně existovat – proč?

 Nejenže kolem něj vytvořili ticho. Velmi výmluvné bylo, že po sestříhání jsem na prohlídku filmu pozval Kevina Costnera, ten přijel, díval se, smál se, plakal, atd. Za dva dny mi poslal dvě stránky připomínek a já jsem z toho byl vedle – redakční kolegium Gosfilmu jsou ve srovnání s tím děti… On například napsal, že: – jak vyplývá z filmu, tak Jane byla dřív prostitutkou – lépe by bylo, kdyby nebyla Američanka, ale Angličanka. Seržant O´Leary neví, kdo je to Mozart – bylo by lépe, kdyby to věděl – atd, atd. Nejen to. Přijel jsem na festival do Argentiny, kde film promítali, divákům se moc líbil. Potom přišli a ptali se, proč není film v distribuci. Řekl jsem, že nevím a zavolal jsem do Paříže našemu producentovi – a on mi řekl, že ho prodali Brazílii pro celou Latinskou Ameriku, ale USA film vykoupili, zaplatili i ušlý zisk, jen aby po filmu v Americe nebylo ani stopy. Proč? – Protože oni o nás mohou točit cokoli, ale my o nich v žádném případě… To je čistá cenzura. Vážná, mnoholetá – ale to není to hlavní: – hlavní je to, že proti tomu nikdo neprotestuje! Anebo si vezmi americký film „Dannyho parťáci“ za 15 mil. dolarů, který koprodukoval Brad Pitt, a ve kterém si i zahrál – vynikající film, zdálo by se, že tam musí vše zafungovat… Film je o loupeži v kasinu a celý průběh filmu podkreslují rozhlasové a televizní projevy prezidenta, který hovoří o všem, co nevidíme na plátně – takže jde o kontrapunkt, že on vlastně celou dobu lže. Ale kolik film v Americe vydělal? – 15 milionů – tedy sotva pokryl náklady (ve světě film vydělal více než 2x tolik – pozn.překl.). V Americe to sami o sobě nechtějí vidět – to už je jejich vnitřní autocenzura – oni si nedokáží sami sebe takovými představit! To je výchova desetiletími – a proto je ta společnost tak lehce ovladatelná. To je derivát toho, o čem jsme mluvili na začátku – virtuální svět, který tě semele. To je společnost, do které, jak doufám, my nikdy nedožijeme. Já nechci být pro ně pochopitelný – já chci, aby mě pochopili, a v tom je veliký rozdíl…

Hlavní je, jak se naučit nedojít do takové krajnosti, musíme se tím přece zabývat dřív a včas. Ukrajině jsme se měli věnovat dřív – tam 23 let jiní učili děti tak, že vypěstovali generaci, která k nám nikdy nepřijde – je učili! A tím se musí zabývat elita, kterou je třeba vychovávat.

https://www.youtube.com/watch?v=25W3eptwd2Q

1). Nikita Michalkov (1945) – sovětský a ruský herec a režisér, držitel několika řádů a státních cen, cen z velkých mezinárodních festivalů, předseda Svazu filmařů RF.
2). Zinovjevský klub – klub, jehož členy jsou významní ruští intelektuálové. Klub je rozdělen do několika sekcí, takže zasahuje poměrně velkou šíři otázek ruského společenského, kulturního a ekonomického života.
3). Bílá Horda – podle tradičního ruského výkladu jde o středověký stát – západní část Zlaté Hordy po rozpadu Čingizchánovy říše ve 13. – 15.století, kterou vedl Batú a jeho následníci

 

Překlad:  181105

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice hroší kůže se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

188 reakcí na 311-Amerika nestvořila Hollywood, to americký film udělal Ameriku

 1. Slim napsal:

  Tak slyšíme, že toho rakouskýho obrsta, obviněnýho ze špionáže jim práskli Britové. Je to patrně vzkaz Kurzovi.

  To se mi líbí

 2. blbíš napsal:

  příteli hrochu, tohle od Vás mám moc rád, díky!

  To se mi líbí

 3. strejda napsal:

  Takové články velice potřebujeme. Máme vůči Rusku velký deficit, který začal před 50 lety a trval půlku té doby. A u někoho trvá i nadále.
  Moc na výběr nemáme, jsme evropská civilizace ještě klasického stylu. Západ je již jinde, přestáváme mu rozumět a začínáme se ho bát. S čím zase přijdou? Co nového si vymyslí?
  Latinoamerická kultura je zajímavá a mnohdy podnětná, ale rozumíme jí málo. Afrika je zcela mimo naše chápání a asijská kultura je rozdrobená a našemu myšlení také velmi vzdálená. Čína je mocná, úctyhodná ale jiný tisíciletý vývoj nám pro pochopení mnoho šancí nedává. Východní Evropa se kulturně i lidsky rozpadá, obyvatelstvo jí ubývá, umírá.
  Zbývá jen Rusko, díky naší historii nám blízké. My Češi a Slováci jsme Rusům, Ukrajincům a Bělorusům schopni porozumět. Proto jsme jako lid, ne politici u moci, pochopili i ukrajinskou cestu do pekel. Co Západ nevidí, my vidíme jasně a kontrastně.
  Takže opravdu nám zbývá jen Rusko, které se zdvihá a staví se na nohy. Je silné a bude sílit, má k tomu všechny předpoklady i vůli.
  My bychom měli být spojnicí mezi Západem a Východem, ale to nám nedovolí. Jak říká Michalkov, Západ je zatím tak mocný, že si koupí všechno. Ale kolo dějin se točí a nezastavuje……..
  Takže Hrochu, díky!

  To se mi líbí

 4. blbíš napsal:

  OT – k Hudcově toleranci … moc jsem o Vás přemejšlel, příteli:
  https://www.vidlakovykydy.cz/comment/1807980#comment-1807980 ,
  ale dám to od Vidláka sem, protože vono to všechno nějak se vším souvisí a tam nejsem „doma“… promiňte hrochu!

  I když samozřejmě chápu Vaše pohnutky, hodně však s Váma nesouhlasím, protože tolerance (nejen v tomto konkrétním případě) má své meze a Vy dobře víte, že je Váš známý překročil nepřijatelně nenávistným způsobem, proto nemůžu mlčet. Proč to sem dávám? No protože i Vy si tady spolu se zdejšími přáteli často dáváte otázku, kam sme to dokázali až zajít se současným světem. A já si dovoluji tvrdit, že již v této Vámi nabádaný toleranci je zárodek současných svízelí, neomluvitelných postojů, falešných nadějí a až skoro již nevratných chyb. Kdo jiný než Vy, bejvalej střelec, by měl pochopit, že jednou vystřelenej (byť chybně zacílenej) „projektil“ se nedá vzít zpátky. My už sme, bohužel, dost starý na to, abysme si mohli dovolit ten luxus nerozeznávat hranice tolerance. Za nimi totiž pro nás starce už není prostoru, jak se začíná stále a stále zřetelněji rýsovat na pozadí současnýho světa. My v těchto záležitostech musíme stát pevně, rozhodně, byť by se to mělo týkat našich známých a přátel. Každej jeden z nás totiž dlužíme dosud námi žitou bezstarostnou dobu předat svým dětem, neboť jde o velililikánskej dar a … a to Vy taky moc dobře víte! Nesprávná až nezdravá tolerance je jedním z našich velkých nedávných omylů, příteli, na to klidně vemte jed, neboť jsme tak vytvořili prostor, který nyní opanují úchylní, vše ničící lidé.

  To se mi líbí

 5. bob napsal:

  Velmi zajímavý článek. Já si vytrhnu z kontextu kinematografii. Zrovna nedávno jsme si s kamarádem říkali, že nyní se to u nás hemží americkými filmy ( hodnotit jejich kvalitu nechám na PT publiku). Stejně jako u nás ruskými před 30 a více lety.
  To Rusové dneska netočí filmy?, nemají současnou literaturu?
  Nebo je jejich úroveň tak ubohá, že nás před ní musí „chránit“ ?
  Jinými slovy země, která vygenerovala geniální spisovatele, hudební tvůrce a interprety, filmové tvůrce nemá dnes žádné?

  To se mi líbí

 6. Cech napsal:

  Strašně se omlouvám je a není to OT.
  Výroba souhlasu s odstraněním Babiše se zadařila alespoň Dienstbierovci se téměř oprávněně domnívají :
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/otec-chtel-abych-zmizel-drzeli-me-na-krymu-reporteri-seznamu-nasli-babise-juniora-ve-svycarsku-60222?dop-ab-variant=3&seq-no=1&source=hp
  Tož toto je ta naprosto čistá novinařina a nebo že by ne.

  To se mi líbí

 7. jaa napsal:

  Problém je, že těm jedině správným, asi teče do bot. A fest. Ono nesplnění úkolu je jaxitaxi. Vzhledem k tomu, že se okolo toho motají stejní lidé jako u mnohých podobných kauz – netřeba moc diskutovat. V podstatě – stejné jako ubozí sirotci- paardon – děti bez doprovodu. No jo no křesťani s e sluníčkáři…. co od nich čekat…. tedy myslím pročeského.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Křesťani? Vám už už jebe?

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Je papež křesťan? Já si myslím, že ano.
    Je Herman křesťan? Já si myslím, že ano.
    Je Putna křesťan? Já si myslím že ano i když……..
    Je…et cetera…..
    Nemáte to jednoduché, máte to moc složité. Inu, doba.

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     U tohohle papeže si nejsem úplně jistej.
     Herman je nejspíš ze všeho nejvíc kokot.
     Putna je praktikující buzna, takže mimo Církev, přestože si to nemyslí.
     To není dobou. To je způsobem myšlení.

     To se mi líbí

   • jaa napsal:

    První místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka už se na Facebooku nechal slyšet, že se chystá vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. „Seznam Zprávy, jestli je pravda, co dnes bylo odvysíláno, tak by měl premiér podat jasné vyjádření, nebo spíše okamžitě podat demisi a vedení Policie ČR by mělo vysvětlit, proč nikdy Babiše juniora policisté nevyslechli! Vyjádřit by se měl také dozorující státní zástupce,“ píše a přidává slib: „Budu zítra na předsednictvu KDU-ČSL navrhovat vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě!“ V dalším statusu doufá, že toto podpoří i další strany.

    A pokud možno, když je premiér mimo a nemůže se bránit. Jak typické….

    To se mi líbí

 8. jaa napsal:

  A je to tady – když natuipuji ve sportce – tak nic, ale tohle mi vyjde… kruciš
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201811138458838-Cesko-opozice-vyzvala-Babise-aby-opustil-funkci/

  To se mi líbí

 9. brtník z brlohu napsal:

  Koukám, že se nám i PL vybarvují – inu vlastní je senátor Valenta.

  To se mi líbí

 10. Rosťa napsal:

  Dík autorovi za článek. Také mě už delší dobu mrazí z toho, že čelní představitelé jsou bezdětní. Nemají zpětnou vazbu a budoucnost je moc netrápí. A válka asi také ne.
  Pseudokausa Slonkové s tím druhým ořežprutem jen dokazuje, kam až jsou presstituti za trochu žvance ochotni zajít. Načasování je přesné a jak jsem psal na PL, student Šmíd by měl sedmnáctého zůstat doma, aby ho náhodou nezabili, protože ti zmrdi z Debilbloku nedají pokoj, dokud po ulicích nepoteče krev. To odstřižení od moci již trvá příliš dlouho a absťák je sviňa. Onehdá mně došel Modrý portugal, takže vím, o čem mluvím. Navíc jsem velmi zklamán, že se Okamura postavil s Debilblokem do jednoho šiku proti Babišovi. Jako voliči SPD je mně z toho silně na zvracení, cítím se obelhán. Mohl si zachovat odstup a určitě by mu to značně pomohlo.

  To se mi líbí

 11. Hudec napsal:

  Vážení babišovci i antibabišovci, nechci tlumit nadšení či spravedlivý hněv jedné ani druhé strany.
  Ale nebylo by lepší s hodnocením téhle části celé čapí kauzy trochu počkat? Zatím toho víme po čertech málo a hodnotit nemáme moc co.
  Slonková a Kubíkem (o nichž si nemyslím nic moc dobrého) předložili veřejnosti nesporně zajímavý materiál. Nějak na něj bude (nejspíš) muset reagovat policie. Nejvyšší státní zástupce prý už dal podnět k prošetření. To sice nepřeceňuji, ale dosavadní „velké mlčení“ a „hluboký spánek“ policie v kauze Čapí hnízdo, už asi nebude tak snadno prosaditelnou taktikou. Neb bude řvát parlamentní opozice (už řve, to dá rozum, od toho je to opozice).
  Nesporně podivná je ta psychiatrička, Babišova poradkyně a poradkyně několika ministerstev – asi je to tam samý duševně chorý, jeví se mi… 🙂 . Členka ANO, mimochodem.
  Pak je v tom zamotaný (asi) nějaký Rus (prý manžel té dámy), pokud mladý Babiš není úplný magor a nežvaní něco z cesty, což nedokážu posoudit.
  Ovar už Bureše podpořil, což se taky dalo čekat z celé řady důvodů, ale především proto, že novináře z duše nenávidí a „nepřítel mých nepřátel je můj přítel“.

  Nu a protože tu všichni (doufám) máme smysl pro humor, nepřehlédněme i komickou stránku věci – řeč je jednoznačně (ať už právem či neprávem) o mafiánském jednání předsedy České vlády. A on je zrovna v Palermu. To vypadá, jako by tam byl na stáži či studijním pobytu… 🙂 .

  Takže zítra bude v médiích veselo, z klávesnic se určitě už jen kouří. S hodnocením, prosím, počkejme, jak jsem psal už výše. Nicméně Babiš to samozřejmě vzdát nemůže a použije úplně všech prostředků, aby se udržel ve své pozici. Kdyby o ni přišel, ozvou se mnozí a přiloží polínko. On se totiž při svém zbohatnutí (to jistě ne jen on, ale také on) choval jako hovado a nepřátel menšího formátu má z té doby moc. Některé znám a je to nenávist až za hrob. Ti si teď nic netroufnou, ale kdyby pořádně klopýtl a padl do louže, přidají se k honu na něj.

  A jedna osobní poznámka navrch. Já, jak je zde dávno známo, Bureše nesnáším, a to tak, že velmi. Je to kuní ksicht se vším, co s tím souvisí. Nevěřím mu ani slovo. Nicméně zatím jako předseda vlády (kromě toho schodku rozpočtu na příští rok) neudělal ve funkci premiéra nic špatného, a podle mého soudu ani chybného, celkem se osvědčil, myslím si. Ale je to takový hajzl bez ideového ukotvení a směřování, že netuším, co udělá zítra a v čem se otočí o 180 stupňů. Trochu mi připomíná zdejšího Plzeňského kmotra Romana Jurečka. Ten skutečně posledních , co já vím… snad sedm, deset let, nepáchá žádné špatnosti, spíše naopak, jak se zde říká „chce lepší občanku“, ale marně – to své razítko „kmotr“ má vypálené už navždy na základě minulých hříchů.
  S Burešem mi to přijde podobné – teď se snaží, ale staré hříchy půjdou za ním pořád. A pokud bude přidávat nové…..

  Uvidíme zítra, bude legrace!

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   No jo úpsavec – takže legrace…. jen abychom Vám to zapár nemuseli připomínat.

   To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Mluvčí Tipsportu odpoledne oznámil, že na to že AB bude ještě 1. února předsedou vlády s důvěrou Sněmovny vypsali kurz 1,5:1, opačná možnost má 2,38:1.

   Já nevím, kdy přesně bude únor, ale nevěřím, že to může ustát „dlouho“. Nejde jenom o média, on už začíná být s tím kličkováním únavný. Vlastně je to škoda byl to schopný člověk, když to porovnáš s předchozími, byl jeden ze dvou nejlepších.

   To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Nevím ale náš profík je z Plzně a tak by mohl zjistit jak to v tej Plzni chodí a jaké vazby má Slonková s Bc. Milanem Chovancem.
   http://ppmagazin.com/vybusna-vypoved-ctverice-vysetrovatelu-promluvila-kauza-capi-hnizdo-vznikla-na-prikaz-chovance-tvrdi/
   „Roman Jurečko není žádným člověkem ve stínu nebo v pozadí,“ doložil bývalý plzeňský primátor Martin Baxa. „Není to kmotr, je to především politik ODS, který je vystaven veřejné kontrole jako jiní politici naší strany,“ dodal.
   No i když Martin Baxa s Romanem Jurečkou zmákli své referendum tak, že z plzeńáků udělali bl***ky ^ 2 tak přeci jen za zmínku také stojí :
   http://denikreferendum.cz/clanek/13969-referendum-v-plzni-nebude-kvuli-cssd
   Tož já profíkovi opravdu věřím, protože zná pana Bc. Milana Chovance pravděpodobně i osobně a tak nám to čapí hnízdo investigativně doloží z první ruky.

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Ano, něco v tom duchu si myslím také.
   Bureš je kokot- ale kdo ho má nahradit?
   Co skutečně Bureš v politice chce, či chtěl, je těžké odhadnout, ale asi nečekal, že bude postaven před zásadní otázky směřování ČR.
   Nakonec se nám může ještě hodit, protože kdyby podrazil lid, a přijal ty poslední deklarace Marakéš a Istambul, mohl by za určitých okolností také skončit v lochu.
   Realita ho předehnala, a jestli se z toho posere, Zeman ho bez výčitekl položí.
   Podpoří jen silného, slabý skončí na smětišti!

   To se mi líbí

  • brtník z brlohu napsal:

   Godote, – v hodnocení Bureše se asi příliš nerozcházíme, byť nemám zdaleka tak exkluzivní informace – prostě to je oligarcha, ale to a jak na něho vyjeli je naprosto neospraveditelné – větší podlost snad ani nemůže být, nevím s čim to srovnat? s únosem dítěte? Koupeme se v neskutečných hovnech.
   Jako legraci to rozhodně nevidím – snad pro to že si peklo duševní nemoci dovedu do důsledků představit.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    No jo brtníku, ale vysvětlete to investigativci z 24. Koukala jsem se, jak se snažil furt u ředitele ÚNZ vymáčknout / potvrdit., či potopit tu doktorku.Nezdařilo se, navíc asi delší vedení – a furt dokola. . Pan doktor byl třída. Co mne ale zaráží, že nepoložil jednoduchou otázku…“ Zda a jak „se ta nemoc vyvíjí. Lamentují/argumentují – že je piliot a lítal s letadla. Ale že jej propustili – z důvodů údajně -neuznávání autority. Hmm já tomu nerozumím.. ale myslím si že už tenkrát tam něco nesedělo a postupně…..
    Jen tak poznámka – ti naši multimili.. a jejich děti co se o nich nepíše/neví…. kdoví…. A vůbec děti „slavnejch“ se chovají tak nějak… takže kdo ví….

    To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   10^9!
   Teď jsem pochopil tvůj shovívavý postoj k tvému místnímu známému. Protože tímhle příspěvkem ses postavil vedle něj. Já se snažím na Babiše dívat s odstupem, což se tvé nenávisti se zapojením Zemana vůbec nedaří. No nic. Je to tvůj postoj. I tak podotýkám, že ani ženská ani politik za to nestojí, aby někdo odhodil přítele.

   To se mi líbí

  • Jethro napsal:

   Hmm. Už i vy?
   Nechápu, jak se může racionální myšlení na základě osobních antipatií zvrtnout v papouškování manipulativních „pravd“, například že jde o „nesporně zajímavý materiál“, že „na něj bude (nejspíš) muset reagovat policie“, že „asi je to tam samý duševně chorý“ a podobné perly.
   Já jsem asi skalní babišovec (proto jsem asi poslední dvoje volby volil nadále nevolitelného Okamuru“) a tak to vidím tak nějak jinak:
   – na tom videu byl podivný, zjevně ne zcela duševně v pořádku, člověk
   – točili ho skrytou kamerou v brýlích v jeho bytě.
   – kromě blábolů, že otec se ho chtěl zbavit, a že byl unesen, nic zajímavého
   – celé to bylo zinscenované na základě úniku od policie. Anebo věříte, že Slonková půl roku hrdinně vyšetřovala. Totální kravina!

   Já osobně, mít syna v tomto stavu a na krku Čapí hnízdo a smečku novinářů, určitě bych syna uklidil z jejich dosahu už jen proto, aby to ve zdraví přežil. Co je na tom divného?
   Přečtěte si komentář Samkové, jak je to s tou právní stránkou. To si opravdu myslíte, že Slonková natočí ve švajcu v soukromém bytě bláboly nemocného chudáka a policie se tím bude zabývat? Na základě čeho? Myslíte, že to video by u soudu prošlo? No já doufám, že ne. Takže spíš věřím těm, kteří píší o vykonstruovaném pokračování kauzy, o slabém provedení ze strany Slonkové a spol, o celkové nedůvěryhodnosti – viz Samková, Schneider a řada dalších.

   Takže kauza ala Fico, ulici na něj! Však on vyměkne a odstoupí. Naštěstí nemáme Kisku ale Zemana. Takže to Babiš (poprávu) ustojí.
   A s tím Okamurou – ztratil ve mně voliče. Poté, co jsem ho viděl stát v zástupu rozhořčených s tlemícím se Bělobrádkem a ostatními vzory čistoty jsem s ním skončil. Je potřeba koncentrovat síly a příště to jasně hodím Babišovi. A to ne že bych ho měl nějak rád. Ale je to už jediná a poslední možnost.

   Líbí se 1 osoba

   • Rosťa napsal:

    Také se mně to neustálé pindání, pardon, nálepkování Burešem hluboce dotýká. Každý, kdo dělal na PZO se tajným nevyhnul. Ani u nás, ani v USA, Evropě, SSSR …. . Prostě to nejde nikde. Každý stát si hlídá své. Okamura mě rozzuřil k nepříčetnosti, když stál vedle těch gaunerů z Debilbloku, ale dnes to vysvětlil, že nechce pád vlády, ale vyšachovat socany ze hry. Jestli to tak myslel doopravdy, nebo se lekl rozzuřených reakcí voličů SPD, to neumím rozklíčovat. Čas ukáže, takže já mu zatím dávám žlutou. Jeden chybný krok a je to za červenou.
    Zde je odkaz, kde celý čapák má na svědomí Chovanec. Nakolik je to důvěryhodné neumím určit.
    http://ppmagazin.com/vybusna-vypoved-ctverice-vysetrovatelu-promluvila-kauza-capi-hnizdo-vznikla-na-prikaz-chovance-tvrdi/?fbclid=IwAR2j7TF9pwMZSNzlkIkPrzos9OjvuQiyPjBiGa0x1yJBH6vjXSBIL0VO4LI

    To se mi líbí

   • lujjza napsal:

    http://www.novarepublika.cz/2018/11/solokapr-za-cenu-poruseni-zakona.html
    Eric Best
    14. 11. 2018 EB
    „Podle švýcarského práva je protizákonné nahrát soukromou konverzaci, pokud s tím všichni účastníci nesouhlasí. Na základě článku 179 švýcarského trestního zákoníku (k dispozici je neoficiální verze v angličtině nebo oficiální verze v němčině, francouzštině a italštině) pachateli hrozí až jeden rok odnětí svobody nebo pokuta.

    Trestem za neoprávněné vniknutí jsou podle článku 186 až tři roky ve vězení nebo pokuta. Jestli se za neoprávněné vniknutí dá označit vstup pod falešnou záminkou s úmyslem dopustit se protiprávního jednání (nahrávání soukromé konverzace bez souhlasu všech zúčastněných) je věcí státních zástupců a soudů. Zveřejnění protizákonně získaných informací je trestným činem podle článku 322 s až tříletým trestem odnětí svobody nebo pokutou. Je otázkou pro veřejnou debatu a rozhodnutí v rámci vládní koalice, je-li takové potenciálně protizákonné jednání novinářů „odporné a hnusné“, nebo zda může veřejný zájem novinářů a společnosti v jedné zemi vyvážit porušení zákona v jiné zemi.“

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Ha, už chápu, co tu ten pazgřivec na oslavách republiky dělal. UFF……

    To se mi líbí

   • oh napsal:

    Náhodou, mimořádně zajímavá je z onoho „rozhovoru“ ta část, kde se investikravinní Slonková ptá Babiše jr. jestli ví, proč ho unesli a někdo z kulis mu tam napovídá: „kvůli stíhání .. Čapího hnízda“ Tohle se SezamZprávám skutečně povedlo. 😀

    To se mi líbí

 12. strejda napsal:

  Patrně nejde zrovna o návštěvníky Bavorova. Ti své řeknou a vesměs jsou uvážliví. Ten, kdo to odstartoval, má zcela jistě jiné plány. 17. listopad je takový vhodný termín na pouliční kravály. Už ten ukradený termín, dnes se zapomnělo na 9 zavražděných študáků, 1200 odvlečených do koncentráku a zavření vysokých škol. Zatlačila to vzpomínka na jednu zmanipulovanou manifestaci s neexistujícím zavražděným studentem. Je to nepoměr do očí bijící. Můžeme se těšit na další podobné panoptikum. Je rok 2018!
  Máme demokracii a svobodné volby, ale můžeme proti nim protestovat podle své vůle, chuti a konta. Můžeme neuznávat výsledky voleb a strhávat zemi do chaosu a zmaru. Můžeme se snažit o permanentní rozvrat, když vyhovuje našim zájmům.
  Dříve jsem si myslel, že to dělají hlupáci mezi politiky, dnes vím, že je to záměr, naštvat lidi tak, že si budou přát vládu silné ruky. Jen aby se ti rozvraceči nakonec nedivili a k moci se nedostali jejich protivníci.
  Jak skončilo mnoho revolucionářů padesátých let?

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   toho sedmnáctého bych si, příteli, moc přál, abych mohl tichou vzpomínkou zabrouzdat k jednomu z těch dvanácti set odvlečených, mám snad právo se v klidu usmívat při vzpomínce na něj, no né? Moc bych si přál, aby politici a všichni ti věštci lepších zítřků konečně drželi huby!
   Je toho snad tak moc, co bych si přál?

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Také to tak dělám, jednoho z nich jsem velice dobře znal. Prožil 30 měsíců v Sachsenhausenu a v Dachau. Velice nerad o tom mluvil, přesto občas něco řekl.

    Nepřejete si toho moc, ale je to nesplnitelné. Boj o koryta s držením huby nejde. Obzvlášť když mnozí s radostí naslouchají.

    To se mi líbí

  • vera napsal:

   Pořád jsem si říkala, že je to až příliš okatě nafukovaná bublina, a nechápala proč. A vono to může být takhle jednoduchý. Teda jednoduchý – je proces přemalovávání dějin malá věc?
   Možná tohle je ten pravý důvod celého rozruchu…použít cokoliv čím se dá přebít, najít důvod proč nemluvit o německé okupaci českých zemí. Zmenšit do nepatrnosti, smazat jakoukoliv zmínku o tamté minulosti. Proto nejvíc vykřikuje Jurečka…budovatel nové minulosti, odpouštění viníkům, kterým jsme vlastně ublížili my…

   To se mi líbí

   • lujjza napsal:

    Obávám se, že hlavním cílem „kauzy Babiš ml.“ je „majdan po česku/převrat/barevná revoluce“ – nic míň… ale možná i něco víc…
    A kdyby se to náhodou nepovedlo letos, budou to opakovat znovu a znovu – každým rokem jim přece přibývají noví, jimi vychovávaní a oblbovaní „vzdělaní, politicky aktivní studenti“ – a naopak pamětníci, kteří neztratili schopnost přemýšlet, vymírají…

    To se mi líbí

    • vera napsal:

     V tomhle se shodnem, ano, v základě jde zase o majdan, o vybuzení lidí proti sobě, o zbavení lidí jakéhokoliv soucitu s kýmkoliv, o naučení slovanů sežrat se navzájem, udělat z lidí zvířárka startujícíc na první signální, americký prvek přítomen…prostě majdan…
     Já si jen díky Strejdovi douvědomila, jak jsou organizátoři mazaní. Že v té převýchově nezapomínají ani na takové detaily, jako je zbavit všechna významná národní výročí jakéhokoliv významu a patosu.
     Americké školení nových osobností nese své ovoce.
     Che, ale na Slovensku je veselo – policie vyšetřuje organizátory jarních demnostrací)

     To se mi líbí

  • Rosťa napsal:

   Slonice moc dobře ví, že s tím před právem neobstojí. Ale o to jí a loutkovodičům přece nejde. Jde jím o to, aby na výročí plyšáku roztočili něco jako majdan za pomoci poražených ve volbách, politických neziskovek, Pičínských, Cemperů, bakalovize a především jedné budovy na Tržišti. To se v banánových republikách dělá. Od toho jsou.

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   JGH se omlouvá, ale má problémy s internetem. Zareaguje snad zítra. Pokud se mu povede vylepšit připojení. V žádném případě „z boje neutíká“

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    tohle nesmí být naším b o j e m , není totiž čas soudů a vášnivých filipik, neb není relevantních informací, je to pouze čas k velice vážnýmu zamyšlení každýho jednoho z nás. Buďme zdrženliví, pokud se to „ r o z b o j í „, jak vzkazuje Hudec perem Bavorovým, pak očekávejme, že prohrajem pouze my, protože se domnívám, že tohle je jedna z mnoha nám někým někde do cesty postavených zákeřných překážek!

    To se mi líbí

 13. jaa napsal:

  Jen ještě – tak nějak mi to připomíná dvě věci – buď širokospektrální analgetikum- co na jedno pomůže a dalším uškodí, nebo na – pamatujete – bylo 5 nebo 7 jednou ranou. uff
  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/krymske-urady-nemaji-informace-o-pobytu-andreje-babise-mladsiho-online/1686520

  To se mi líbí

 14. blbíš napsal:

  Stařec a bolení břicha, a neb, škoda rány, která padne vedle:

  Si takhle zcela zřetelně pamatuju, přátelé, že jako kluk sem byl více jak nedisciplínovanej, prostě samá rvačka, samej boj, samá lumpárna, samý výpravy do sousedních zahrad (vzpomínám s vděčností s orosenýma zjihlýma očima na toho mýho anděla, která všechno dokázala vždycky nějak vyžehlit, i když její trestající ruku můj zadek taky často pocítil, né že ne!). Pamatuju příhodu, z který sem tehdy vůbec nebyl moudrej… už nevím co se nám tehdá ze zahrady ztratilo, nebylo to ale určitě nic vzácnýho, spíš běžná užitková věc (možná kosa?), ale pamatuju na reakci mýho táty, když jsem mu přišel říct, kdeže ona věc je. Byla na zahradě o tři baráky dál. Tehdy mě otec s jemu vlastním moudrým klidem vyslechl, mlčky se mi předlouhatánsky zadíval do očí a pak už jenom prohodil jednu jedinou větu, která mi vytane v mysli, kdykoli čtu či slyším o nějakým nepřístojným chování a jednání. Řekl:

  „ A jak to víš?“ … ale o ukradený věci se už vůbec nezmínil, jen se otočil a smutně ode mě odešel.

  Když sem kdykoli tátu zklamal, vždycky sem to poznal na sto procent, řeknu vám, blbej pocit, ale já přes ty ploty s kamarádama prostě lezl, nemohli jsme si vůbec pomoci a to on taky dobře věděl. Velmi dobře odhadl, že by mi ty klukovský dobrodružný výpravy stejnak z hlavy nevytloukl. Ale řeknu vám, ten jeho pohled úplně stačil k tomu, aby mi bylo úplně jasný, jak sou nastaveny mantinely tehdejšího chování a byl jsem to já s kamarádama, kdo je neomluvitelným způsobem porušil při tom přelézání plotů a plenění cizích zahrad!

  Táta byl doktor a vždycky mi kladl na srdce, že žádná nemoc se nesmí nikým za žádných okolností zneužívat. Já to tehdy chápal v kontextu tehdy hojně rozšířený epidemie „bolení břicha“, když se mělo jít ráno do školy. Svůj omyl sem brzo pocítil na svým zadku, kdy mě táta spolu s kamarády v čekárně ordinace vyplácel na zadek (a to už bylo co říct!!!) za to, že jsme se hnusně pošklebovali a dělali srandu s duševně nemocnýho místního blba. Přes tohle u něho prostě nejel vlak. A pak, že tělesný tresty nic neřeší, řeší a víc než si dneska ty káči valachový uměj vůbec představit!

  Doufám, že sem vám dal dostatečně a srozumitelně najevo, jak si asi tak cením „žurnalistiky“ Slonkový a Kubíka a jak si u mě tyhle stvůry stojej!

  To se mi líbí

 15. Hudec napsal:

  Nu, snad mi to tady už funguje.
  Pokud ano, pak mám kliku. Nemusím nic psát. Stačí když vás všechny, kteří se cítíte hluboce uraženi tím nelidským a podlým chováním Slonkové a Kubíka, jež ubližují těm bezbranným Babišovým dětem, odkážu na dnešní článek na webu, který se zde nesmí jmenovat.
  Babiš je jistě nevinen, chrání jen své děti…. Ach, boží prostoto….

  To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Ale kuš Hudče…..

   To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Jardo,
   jedna hraběcí rada. 😀
   Psychiatr Vondráček ve svých – velice zajímavých – pamětech píše, že se v životě s úspěchem řídil heslem: S kurvú sa něhádaj, s pánom sa něsúď a kněza v uctivosti maj.

   Mě se to úplně nedaří v životě aplikovat,(a chybí mi tam mimo jiné třeba blb) ale nechceš to zkusit ty?

   * * *

   Jinak ses mýlil. Kamarád přinesl včera za „studena chmeleného Bakaláře 1454“, který sice je ze „žateckého poloraného červeňáku“ ale dělá to „tradiční pivovar v Rakovníku“. Který se Bakalář i jmenuje.
   Bavili jsme se, kromě jiného o svých dětech a o tom, proč neumějí číst. A pak o jedné věci nehodící se pro veřejné přetřásání, u níž mě napadá, že by mu zkušený starý džek, jako ty, moh’ poradit. Proberem to třeba telefonem. Čau

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Jardo
   Před nějakým časem (много лет назад) jsem narazil na článek filmového kritika Karla Fily, který psal recenzi na jakýsi film Marie Poledňákové. A začal zhruba takto: Marii Poledňákovou nemám rád. Pochopitelně se celá kritika nesla v tomto duchu, bez věcných argumentů a vždy jen z pohledu toho, kdo jiného nesnáší. Film hrdě ztrhal.

   To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   jasně Hudče, sem se lekl, že jeden málem o koze a druhej o voze, ale není nad odzdrojovanou polopatickou a bezpochybnou pravdu. Hlavně, že teď už v tom mám jasno, to už můžu jít klidně spát:

   …“ https://www.youtube.com/watch?v=zh_BPYfnmw0 “ ,

   Váš boží prostej Slimův blb:

   To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Samotné zjištění pá. Slonkové a Kubíka je třeba pro „pitomia“, jak jej nazval onen ana_lytik také smrtící.
   Prostě výše zmíněného předsedu a celou SPD zachránilo evidentně pouze to, že se nedostali do vlády.
   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/skryta-mise-okamurovy-strany-muz-v-pozadi-spd-poprve-promluvil-44199
   Zde je naprosto patrné že Babiš, Okamura a další podvodníci a populisté naprosto odpovědně dostávají na frak jak jen to jde.
   Se vší vážností je ale dobře že to Slonková vyšetřuje, protože policie a její bývalý Bc. Milan Chovanec budou mít za sebou celou řadu dobrých skutků až příjde čas.
   Zde je evidentní že Babiš přepsal čapí hnízdo na svoji rodinu a následně jako malá farma tato požádala o dotaci a tuto po přezkoumání všech náležitostí dostala neboť právně a formálně bylo vše v pořádku, jinak by tu dotaci nedostala.
   Zde je pouze otázkou jak by daný ana_lytik dokázal čelit, byť i 1/100 útoku na svoji rodinu Babiš viditelně zmatkuje. Zeman když byla jeho Kateřina obviněna z účasti na spec. diskotéce zmatkoval taktéž. Jak ale z rozboru vyplývá ana_lytik by zachoval chladnou hlavu.
   Následně ale většinou ana_lytiky také nesmí zajímat ale možná jen nezajímá ( protože z toho pro ně nic nekape) třeba ona sounáležitost Slonkové a pana bývalého ministra vnitra.
   Tož já nevím zde je to opravdu pro mne obtížné ale právo šária zde nechci a zrovna tak nejsem přesvědčen, že Westinghouse je ta nejlepší firma pro Česko.
   Proto se omlouvám ale pro tento okamžik se zastávám oligarchy a populisty.

   To se mi líbí

  • hans napsal:

   Dnešní článek na webu, který se zde nesmí jmenovat, jsem právě dočetl. Snůška demagogie a manipulací. Jsou témata, která majitel webu, který se zde nesmí jmenovat, zpracovává dost uboze a Babiš je jedno z nich.

   Za všechny manipulace třeba závěrečná grafika převzatá ze Seznamu (Babiš vs. fakta), manipulativně Babišova tvrzení v červeném a redakční v zeleném. Ale hlavně Babiš říká buď pravdivá fakta, nebo své – celkem logické a přirozené – názory; kdežto redakce opakovaně kecá nebo lže:
   1.Babiš nezatáhl své děti do kauzy tím že na ně přepsal Čapí hnízdo, protože před přepsáním žádná kauza nebyla a nebylo je do čeho zatahovat. Kauza byla vyrobena až mnoho let poté.
   3. S Babišovým tvrzením nelze nesouhlasit, a všimněte, si že redakce Babišův výrok nijak nevyvrací – říkají, že se novináři představili jako novináři a že se domluvili, že co jim řekne to použijí, ale neříkají, že se přiznali k natáčení. Redakce se manipulativně znaží zastřít rozdíl mezi „natáčíme vás a natočenéme záběry použijeme“ – což zřejmě neřekli, a „bavíme se s vámi a co řeknete, to napíšeme“ – což tvrdí že řekli.
   4. Babiš zřejmě říká pravdu https://www.novinky.cz/domaci/489178-protopopov-babise-jr-jsem-neunesl-staral-jsem-se-o-nej-jako-o-bratra.html a redakce lže hned třikrát – Krym není okupovaný, neměl být „unesen“ na Krym, ale do ukrajinského Krivého Rogu a konečně tvrzení schizofrenika, že byl unesen není fakt (viz v článku o počátku jeho onemocnění – je faktem že měl tehdy v autě bombu?), ale vysoce nedůvěryhodné tvrzení.
   5. opět redakce nevyvrací Babišovo tvrzení a nijak nevysvětluje načasování článku, přitom jde o události mnoho měsíců nebo několik let staré

   To se mi líbí

  • Jethro napsal:

   Četl jsem. Pro zajímavost. Vedle plamenné obhajoby Slonkové a (jak se to řekne slušně) – no … na Babiše se tam předkládá jako právní analýza divný spisek z rodné stáje antibab. Není to půvabné?

   To se mi líbí

 16. blbíš napsal:

  mám prosbu, Bavore,
  nemohli byste s Kačkou na toho 17.11. (tj. už v pátek v noci) předrychlit její sloupek, který většinou nezavdává příčin k nedůstojným diskusím. My žvanilové se přece jenom u tý dámy dokážeme krotit? V neděli ať si tu každej zase žvaní jak libo!

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   no když proti, tak holt né, respektuju to, co se dá dělat!. Já myslel na to „pra“původní výročí, proto ten můj hygienicko – preventivní návrh!

   To se mi líbí

  • jaa napsal:

   Já jsem pro – pokud to půjde……

   To se mi líbí

  • K-k. napsal:

   No jo, to budu muset ale nejdřív dopsat a odeslat ten článek – jde mi to jak psovi pastva. (Když vzpomenu na Mikeše, jak se pilně pásl na louce, řekla bych, že ještě o něco hůž,než ta psí pastva.) Držte mi palce! 😀

   To se mi líbí

 17. Hudec napsal:

  No, abych to pro sebe nějak uzavřel. Mrzí mě, že jste většinou nečetli, co jsem k celému současnému pokračování Čapího hnízda napsal. Kdybyste to četli, nemohli byste reagovat tak, jak jste většinově reagovali, neb se vaše reakce vymykají veškeré logice. I když už jsem starý a zkušený, je to pro mě poučné.
  Slim má (viz výše) celkem pravdu, nejen s tím Bakalářem, leč život jde dál. Apeloval jsem na to, abychom s hodnocením počkali, jak se to všechno vyvrbí. Ale nač čekat, že? Hurá do boje!
  Výjimkou je Cech, ten je veselý a svůj jako vždycky.

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   … a vono to moje (a třeba namátkou to Brtníkovo) bylo o Babišovi a Čapím hnízdě?

   To se mi líbí

  • kočka šklíba napsal:

   Já bych docela s Vaším příspěvkem neměla problém, ale jak začnete se slovy Ovar a Bureš, tak už ho mám. Ty lidi můžete nemít rád, ale tohle už značí, že o objektivitu vůbec ve Vašem vstupu nešlo. Použil jste nadávky takže se nedivte, že to nakonec vyznělo jak vyznělo. Neřekla bych že se zdejší příspěvky vymykají logice, zato Váš příspěvek je nakonec dost, hm, nenávistný .

   To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   A když už je tu řeč o čekání…
   Ty jsi čekal, až jak se to vyvrbí? Nikoli. Ty jsi zaútočil s plnou silou Filovské nenávisti. Kam se poděl tvůj odstup, který přece musí každý, kdo poznal naši Řeku a Horu mít aspoň trochu v sobě?

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Nu, k této etapě kauzy Čapí hnízdo jsem napsal tohle:

    „Vážení babišovci i antibabišovci, nechci tlumit nadšení či spravedlivý hněv jedné ani druhé strany.
    Ale nebylo by lepší s hodnocením téhle části celé čapí kauzy trochu počkat? Zatím toho víme po čertech málo a hodnotit nemáme moc co.
    Slonková a Kubíkem (o nichž si nemyslím nic moc dobrého) předložili veřejnosti nesporně zajímavý materiál. Nějak na něj bude (nejspíš) muset reagovat policie. Nejvyšší státní zástupce prý už dal podnět k prošetření. To sice nepřeceňuji, ale dosavadní „velké mlčení“ a „hluboký spánek“ policie v kauze Čapí hnízdo, už asi nebude tak snadno prosaditelnou taktikou. Neb bude řvát parlamentní opozice (už řve, to dá rozum, od toho je to opozice).
    Nesporně podivná je ta psychiatrička, Babišova poradkyně a poradkyně několika ministerstev – asi je to tam samý duševně chorý, jeví se mi… 🙂 . Členka ANO, mimochodem.
    Pak je v tom zamotaný (asi) nějaký Rus (prý manžel té dámy), pokud mladý Babiš není úplný magor a nežvaní něco z cesty, což nedokážu posoudit.
    Ovar už Bureše podpořil, což se taky dalo čekat z celé řady důvodů, ale především proto, že novináře z duše nenávidí a „nepřítel mých nepřátel je můj přítel“.

    Nu a protože tu všichni (doufám) máme smysl pro humor, nepřehlédněme i komickou stránku věci – řeč je jednoznačně (ať už právem či neprávem) o mafiánském jednání předsedy České vlády. A on je zrovna v Palermu. To vypadá, jako by tam byl na stáži či studijním pobytu… 🙂 .

    Takže zítra bude v médiích veselo, z klávesnic se určitě už jen kouří. S hodnocením, prosím, počkejme, jak jsem psal už výše. Nicméně Babiš to samozřejmě vzdát nemůže a použije úplně všech prostředků, aby se udržel ve své pozici. Kdyby o ni přišel, ozvou se mnozí a přiloží polínko. On se totiž při svém zbohatnutí (to jistě ne jen on, ale také on) choval jako hovado a nepřátel menšího formátu má z té doby moc. Některé znám a je to nenávist až za hrob. Ti si teď nic netroufnou, ale kdyby pořádně klopýtl a padl do louže, přidají se k honu na něj“.

    Ty v tom vidíš nějaké „Hurá do boje“?

    A k samotnému Burešovi (vždyť si tak sám říkal!) jsem pak napsal toto, bez ohledu na etapu takovou či makovou toho či onoho:

    „A jedna osobní poznámka navrch. Já, jak je zde dávno známo, Bureše nesnáším, a to tak, že velmi. Je to kuní ksicht se vším, co s tím souvisí. Nevěřím mu ani slovo. Nicméně zatím jako předseda vlády (kromě toho schodku rozpočtu na příští rok) neudělal ve funkci premiéra nic špatného, a podle mého soudu ani chybného, celkem se osvědčil, myslím si. Ale je to takový hajzl bez ideového ukotvení a směřování, že netuším, co udělá zítra a v čem se otočí o 180 stupňů. Trochu mi připomíná zdejšího Plzeňského kmotra Romana Jurečka. Ten skutečně posledních , co já vím… snad sedm, deset let, nepáchá žádné špatnosti, spíše naopak, jak se zde říká „chce lepší občanku“, ale marně – to své razítko „kmotr“ má vypálené už navždy na základě minulých hříchů.
    S Burešem mi to přijde podobné – teď se snaží, ale staré hříchy půjdou za ním pořád. A pokud bude přidávat nové…..“

    Zkus mi z toho vyvrátit jediné slovo.

    P.S.: „Ovar“ je oblíbené označení prezidenta Zemana a myslím, že docela sedí. A „Bureš“ – viz výše – vždyť si tak sám prokazatelně říkal při své spolupráci s StB! Tak proč mu tak neříkat dál? A Sobotka je prostě „Sralbotka“ a Kalousek „Kraďousek“ a tak bych mohl pokračovat dál. Jen na toho svého Babiše jste nějací nedůtkliví…. Jednoho Babiše vyznávati budeš nebo tak nějak.

    To se mi líbí

    • Jethro napsal:

     Ubohé. Čučím jak puk.

     To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Tohle ještě bylo v odstupu, ale odkaz na tvého krajana už byl jednoznačný. Bez odstupu. A jak je nám již dávno z fyziky povědomo, každá akce vyvolává re-akci. Takže Tvůj nekompromisní postoj vedle analytika musí vyvolat stejně nekompromisní postoje proti. Nehledě na Filovinu.

     To se mi líbí

    • vera napsal:

     No, to je ale otázka u koho oblíbené…
     Češi nebývali tak přímočaře vulgární, mívali schopnost pojmenovávat své panovníky tak nějak s nadhledem, třeba klasický Procházka na mostě) a vždycky blyo víc politických vtipů než politiků. A smáli jsme se i ve chvílích, kdy jsme měli vztek, a když smrt stála blízko. Dokázali jsme se smát…teď považujeme za normální vyšplíchnout nenávisti plný kýbl, včetně vulgarit. To není jen na vás, pane Hudče, to si jen tak všímám jak lidé píšou, často vulgárně, a přitom tvrdí že oni můžou a jiní ne, a diví se že je někdo považuje za původce soubojů.
     Možná jste čekal větší emocionální výbuch, ale většina lidí cítí, že materiál kauzy není materiálem, jen kouřovým signálem nesplněných přání)
     Soudím podle toho, že zatím se nestahujou králíci, ani se do štvanice nezapojila umělecká fronta. Nějak se všichni drží zpátky, není to divné? Nezaplatili jim, nebo tentokrát cítí zábrany..

     To se mi líbí

     • K-k. napsal:

      Však ono to přijde, Vero! Ještě není výročí, zatím se jen přikládá pod kotel. Je to celé velmi nechutné.

      To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Ačkoli já upřímně nesnáším například Kalouska, nikdy jsem nepoužila zkomolení jeho jména, ani u nikoho jiného. Podle mého zkomolením jména, nebo použitím nějaké dehonestující přezdívky, spíš vypovídá ten člověk o sobě, ne o druhém, a nic hezkého. U Vás mě to docela překvapilo, zřejmě máte tedy blíž k mnoha dnešním tzv.“ novinářům“ než se zdálo. Vaše věc samozřejmě.

     To se mi líbí

 18. jaa napsal:

  No víte pane Hudče, možná máte pravdu, ale já se držím toho , co řekl kdysi kdosi už moc dávno.
  „Všechno souvisí se vším“ , a bohudík/bohužel to platí stále i po tisíciletích. A možná Vám trochu křvidím , nebo posuzuji nesprávně, třeba se nudíte a když se bude něco dít, tak zase budete ve svém živlu, třeba se těšíte až se nám tu budou prohánět a velet hordy musulmanské, teřb a se Vám bude lébit a bude bez starostí o případné vnučky – co budou sedět jen doma a venku zahalené od hlavy k patě aby je Někdo neuhranul…. Kdo ví…
  Že se něco peče a co ,to jistě víte – protože byste nepsal stylem ryba/rak. Bohužel asi patříte k co pro stromy nevidí les.
  Bohužel čím víc , jak jde čas – se ukazuje , jakou pravdu měl pan domácí už před dvěma dny:

  Bavor V. napsal:
  13.11.2018 (13:01)
  12 1 Rate This
  Bez Babiše bude vše, co jen můžeme přát. Istanbulský protokol, Marakéšská smlouva, sirotci a další připrchlíci v neomezeném počtu, rozklad V4… A to je, oč tu běží.

  Přeji Vám hodně úspěchů a štěstí. a zajímavou a výnosnou práci., co záleží na těch ostatních.

  Čas ukáže……

  To se mi líbí

 19. čtenář napsal:

  „Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod ‚neustálým dozorem‘ vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod ‚dozorem‘ ve Švýcarsku, ale volný. Četl jsem taky, že policie znovu otevřela můj případ ‚únosu‘. Jestli je člověk opravdu unesený, nebo ne, je jedna záležitost, ale to, že můj pečovatel řekne: ‚Já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený (v psychiatrické léčebně)‘, je druhá. Přeji si být telefonicky v kontaktu s Policií ČR vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska. Možná mi to za ten trik se skrytou kamerou vybavíte.“

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/z-mailu-babisova-syna-prave-prisla-zprava-pomozte-mi-chci-vypovidat-60475

  To se mi líbí

 20. brtník z brlohu napsal:

  Pánové otočte list a tuhle dohadování nechte koňovi – má vetší hlavu, nakonec to skončí dalšími uraženými což by byla škoda – když pak vlastní uraženost končí rozdupáním všech báboviček – i vlastních. Škoda Kchodla.
  Emoce jsou cestou do pekla. Já například oba protagonisty miluju srovnatelně (možná) s Hudcem ale všimnul jsem si že klady které mají jim neodpírá, stejně jako skutečnost že alternativa k nim je zřejmě neskutečně horší. Z čehož sám vycházím.
  A —- jako někdo kdo je políben psychologií se zajímám o motivy chování daných protagonistů – o starým Jezevcovi na hradě mám víc materiálu – z lopatky u mne spadl už když srovnával naše školství s Nepálem – tehdy jsem čuměl jako puk … a tak dále. O druhém těch informací mám sakramentsky málo ale nabytí majetku je skutečnost která je faktem sama o sobě.
  A dostaneme se k dalšímu kroku – jaká je motivace jednání protagonistů – ten první určitě snahou uspokojit svojí ješitnost – každý člověk se někdy začne ptát co po mne zůstane, co takle postavit hypotézu — : vstoupit do dějin by se jednou psalo – nejvýznamnější prezidenti na Hradčanech : TGM a MZ.
  U toho druhého si netroufám – jeho podnikání je TAKÉ o reálné ekonomice – ne jen o vytloukání renty – rozšíření majetku? politika jako prostředek? jiná motivace?
  Apropo – Baťa – jaké byly u něj motivace?
  A jsem u třetího bodu – jaká je jejich užitečnost v dnešních bouřlivých dobách ?? Jaká je za ně alternativa??

  ********
  A nechme Godotovi jeho koblihový mindrák – i přes něj se snaží být spravedlivý a konstatuje že jeho vládní angažmá je vcelku přínosné… Nevíme jak k němu přišel, tam kde se pohyboval bylo příležitostí až dost. Ostatně nějaký mindrák máme každý. A jestli si potřebuje ulevit použitím přezdívky ….. byť hanlivé … co tím získáme když mu to zatrhneme Třeba mu znechutíme tuhle hospodu což by byla při jeho znalostech o které je ochotný se podělit – a jeho schopnosti analytického myšlení veliká škoda.
  ********
  Schizofrenie – pokud se chronizuje – je strašná nemoc, není léčitelná ale někdy sama odezní, někdy se vrací po období zdánlivého zdraví, někdy se jen pomalu zhoršuje. Léky jen potlačí projevy a umožní vegetování – ne život – mimo ústav – vybírají si za to daň vedlejších účinků – i plíživého rozpadu osobnosti.
  A — nemocný velice často žije mimo reálný svět který nechápe, tak jako my nechápeme jeho – o tom nádherné pojednání Dr Syřišťové Imaginární svět. Jako laikům nám zbývá jediné – nesnažit se do jeho světa vniknout, nevymlouvat mu jej, ale ani nepotvrzovat jeho existenci a to hlavně považovat cokoliv říká za nepravdu pokud se objektivně nepřesvědčíme o opaku (tady ti dva šmoci šlápli do obrovskýho hovna – mají ho plný boty – dosmrtně)

  To se mi líbí

  • brtník z brlohu napsal:

   PS – To co je na Seznamu jako mail je jak vystřižené z učebnice o schizofrenii, Samková honí vodu a vaří z vody.

   To se mi líbí

   • K-k. napsal:

    Moc si nevzpomínám a nechce se mi tu Slonkové nechutnost znovu viděšt – ale neříkal on mladej v tom rozhovoru něco jako že „nechce ublížit tatínkovi“? A najednou se dere o výpověď, kterou mu zřejmě nechtějí (kdo?) umožnit…, Zajímavé…
    Nepochybuju, že AB starší má másla na hlavě celej sklad – ale tahle akce mi opravdu VELMI smrdí… 😦

    To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Jak je složité namluvit schizofrenikovi, kdo je jeho nepřítel?
    Samková možná honí vodu, ale na základě zkušeností ze spisů je její varianta poněkud možná. Možná o tomto Babiš mluvit nechce. A ani bych se nedivil.

    To se mi líbí

    • brtník z brlohu napsal:

     Posel s nákladem dvou knížek které lecos osvětlují klepe na bránu. Doufám že na správnou.

     To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      Schizofrenie je děsivá nemoc, tolik odstínu marnosti sem v životě neviděl a to vidím takto postiženého člověka pouze 3x do roka, pravda, už asi 25-30let! Naprosto jste mě však překvapil, brtníku, když tvrdíte, že někdy tahle nemoc odezní sama, to fakt slyším opravdu po prvý. Že nasadit správnou medikaci trvá děsně dlouho, to vím, ale že by nemoc sama ustoupila…?

      Kdybyste, přátelé, viděli, co ta nemoc s člověkem dokáže udělat, třeba jeden den je před váma hyperaktivní, životem sršící jedinec s bezva nápadama (ale i tak laik pozná, že něco nehraje) a neuplyne ani den a proti vám sedí úplná apatická troska se zcela vygumovaným mozkem. A ty stavy mezi tím, buďte rádi, že ste se schízou nepřišli do bližšího kontaktu! Jedno ale vím naprosto přesně, pro blízké takto postiženého jedince je to doslova peklo. Vůbec si neumím představit, co drogy dokážou v kombinaci s touhle chorobou a chemií léků napáchat, ale tipnu si, že je to na provaz jejich blízkým.

      Jestli opravdu AB jr. trpí nějakou formou sch., a je třeba i zaléčen, ale pokud se pokoutně dostává k drogám, pak se domnívám, že mu není již pomoci! Každopádně, pro jeho okolí to je už jen tragédie. Pokud se ukáže (a ono se ukáže po soudem nařízeným znaleckým vyšetření), že je to pravda, pak dobrej právník vymůže, že SL & KU si do smrti nenapíšou ani řádeček a pudou od exekuce k exekuci, tedy pokud ještě budem právním státem!

      To se mi líbí

      • čtenář napsal:

       blbíši,
       pod dohledem své matky ve Švýcarsku by se dostával pokoutně k drogám?
       promiňte,ale jestli bych něčemu byl ještě ochotný uvěřit tak jedině tomu že k drogám se mohl dostávat na tom „výletě“ v cizině kde se o něj staral ten „pečovatel“.

       mladý Babiš sám řekl:

       „Od té doby mám novýho doktora, zbavil jsem se v uvozovkách pečovatele, který mě psychicky týral a beru tabletky místo injekcí.“

       To se mi líbí

      • brtník z brlohu napsal:

       Ona ta nemoc má spoustu podob a opravdu část odezní – natolik že není nutná další léčba a dotyčný normálně funguje, Ale část nemocných končí jak píše blbíš

       To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        tomu rozumím,
        jen si myslím,že není momentálně vhodné ani naznačovat že se mladý Babiš pokoutně ještě nyní,od doby co je ve Švýcarsku,dostává k drogám.

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Ale to nikdo nenaznačuje, tedy oficiálně. Kromě Samkové, která ale vychází ze svých spisů a ne z ověřené skutečnosti. Místní náznaky nelze brát jako oficialitu.

        To se mi líbí

       • brtník z brlohu napsal:

        Opakuju – Samková vaří z vody – všimněte si jak je opatrný David – !!

        To se mi líbí

       • Ahele napsal:

        Já bych se přikláněla k tomu, že ta sch. B. jr. může být důsledkem užívání drog. Takový případ se vyskytuje v mém bydlišti. Kluk 24 s nyní už diagnostikovanou sch. začal nenápadně v 16ti a nyní už nemůže existovat sám, neboť i jeho nejbližší okolí se ho bojí. Má stavy, kdy spí s nožem pod polštářem, protože se cítí permanentně ohrožován aniž by věděl kým. Jakmile není pod dozorem dostane se k drogám stůj co stůj. Nikde nevydrží pracovat déle než týden. Absolutně na nic není schopen se soustředit. Zřejmě je pro normální život ztracen. Už několikrát byl léčen v několikaměsíční detenci, pokaždé podepíše reverz nebo uteče i když původně tam jde dobrovolně.
        Pro rodinu bezvýchodná situace.

        To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        vždyť reaguji na blbíše a na tuto jeho větu,neoficiální.

        „ale pokud se pokoutně dostává k drogám, pak se domnívám, že mu není již pomoci!“

        ano je to neoficiální,ale já mám blbíše prostě rád tak jsem mu musel říct svůj názor.

        úplně stačilo,že ty náznaky o drogách zazněly v rozhovoru s Protopopovem a za pár hodin to doladila ta Samková,která na tom vystavěla příběh-skoro až životopis mladého Babiše.

        To se mi líbí

       • blbíš napsal:

        jo s tím nemám problém, čtenáři,
        ale NEmusel, pokusil jsem se to dole vysvětlit, proč se domnívám, že se míjíme!

        To se mi líbí

  • LB napsal:

   „Emoce jsou cestou do pekla“

   Přesně, v politické diskusi to tak je. Koukal jsem s úžasem, jaký cirkus a sáhodlouhé výlevy o ničem tady vyvolalo prosté vyzvání p. Hudce počkat, až bude známo víc.

   Vždycky znova se objeví, že lidé se na web chodí nejradši hádat

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Vidíte, a to jsem zapomněl poznamenat, že včera byl Mezinárodní den tolerance.

    To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Ale kdepak LB . kdyby to bylo prosté vyzvání . asi by byl klid. Bohužel to byla obhajoba neobhajitelného jednání. I když chápu, že se „kolegů“ snažil zastat.

    To se mi líbí

 21. lujjza napsal:

  https://vetvicka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=687582……. (…)
  – Když 30. října Andrej Babiš cuknul a rozhodl se nedostavět Dukovany, aby si nemusel zavdat s Američany (Westinghouse) nebo s Rusy (Rosatom), došlo k rozhodnuti sestřelit vládu Andyho stejně, jako byla kvůli dostavbě Temelína sestřelena v roce 2013 vlada Nečasa, který se prořekl, že ruský Rosatom má největší šance na to, aby vyhrál tendr o Temelin. To synci z Ameryky nemohli dopustit. a na dostavbě Temelína Westinghousem trvaju. A neuhnu. Andy samozřejmě vi, že jediny, kdo može Temelín dostavět (což životně nutně potřebujeme) v patřične urovni bezpečnosti, kvalitě a v neposledni řadě s jistou finančni unosnosti, je rusko-česke konsorcium. Pokud by se měl konat regulerni tendr, nemože ho vyhrat nikdo jiný. Polozkrachovalý Westinghouse je pouze vytunelovaná katastrofa.

  – mezitym někdy na přelomu zaři/řijna Slonkova s Kubikem (přes svuj server neovlivni.cz financovany i ze Sorošovych peněz) dostavaju tip na misto pobytu Andy junyjora. Navštěvuju ho a toči svuj rozhovor s nim na kameru ukrytu v gugl brylach. Přestože oba poznavaju, že Andy junyjor je psychicky v hajzlu (anebo pod lekama, což je to same), rozhoduju se jako hyjeny tento rozhovor zveřejnit, aniž by mlady Andy tušil, že byl nahravany.

  – Oslovuju režisery Klusaka s Remundu (znate určitě filmy Česky sen nebo Svět podle Daliborka), a vytvařaju pseudodokument , jehož jadrem je nechutny rozhovor s nemocnym člověkem, točeny bez jeho vědomi tajnou kamerou. A fčil se čeka na vhodne datum.

  – to přichaza odpoledne 12.11. A tak dva tydny po vyroku, že se jaderne bloky stavět nebudou, přichaza pokus o statni převrat v době, kdy je Andy v cizině. Šest demagogickych stran v utery rano 13.11. na zakladě teho, co jejich šefove viděli večer před tym na fejsbučku, žada pad vlády.

  – den pote přijižďa 14.11. za Andym amerycky minyster energetiky. Asi se ho chce zeptat, jestli nezměnil názor na Westinghouse dřiv, než bude rozjeto další kolo barevneho převratu…

  A tak moji mili vesničani! Vzhuru k televizam! Byl rozehrany pokus o barevny převrat v přimem přenosu, nadherně načasovany na okamžik, kdy slovensky předseda česke vlady tu nebyl; a naopak par dnu před vyročim, kdy obvykle hlupe a nevzdělane děcka ze škol vylizaju na ulicu a mavaju červenyma kartama a jinyma fanglama. A to se može hodit.

  Aurora je nabita a mafiani se možu radovat…

  PS: Z té „reportáže“ je jasné, co je jejím účelem: má padnout vláda Andreje Babiše, protože přece takové hovado, které nechá unášet vlastní děti nemůžeme nechat vládnout. Reportáž je spuštěna měsíc po volbách, ze kterých sice plyne, že ANO neposílilo, ale o ztrátě politického vlivu není možno ani náhodou se bavit. Objevuje se také v momentě, kdy se Andrej začíná „stavět na zadní“ ohledně celounijní politiky vůči migrantům a dalším eurounijním výmyslům. Odmítl pakt OSN o migrantech a jestli je něco jisté, pak to, že kdyby jeho vláda podepsala Istanbulskou smlouvu, bude to mít ANO v nadcházejících eurovolbách opravdu hodně, ale hodně těžké… Za této situace, kdy je „eurounijní orientace“ vlády ČR ohrožena, je nutno přijít s diskreditací nejvyššího kalibru. A tou také uvedená reportáž je…

  Zdroj: https://vetvicka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=687582

  To se mi líbí

 22. čtenář napsal:

  Babiš mladší napsal Blesku: Začalo to za volantem, skončilo u psychiatra

  V říjnu 2016 Blesk zjistil, že si mladý Babiš pořídil v Ďáblicích dům za více než 12 milionů. Redaktor Blesku jej proto oslovil přes Facebook s prosbou o vyjádření.

  • 21. května 2017 zaslal Babiš ml. na redakční mail printscreen konverzace z Facebooku s dotazem, zda jej opravdu oslovil redaktor Blesku. Ten ho následně ujistil, že je to tak, a zeptal se, zda by měl zájem se ve věci svého nového domu sejít.

  • Místo toho ten samý den Babiš ml. reagoval zasláním e-mailu s obšírným popisem svých peripetií. Tato komunikace tedy probíhala ještě před tím, než v říjnu loňského roku vyšetřovatelé oznámili, že mezi stíhanými je kromě Babiše také jeho současná žena a syn a dcera z prvního manželství. V e-mailu pro redakci Blesku »junior « v květnu roku 2017 podrobně popisuje svůj život od roku 2015. Tehdy někdejší dopravní pilot skončil u společnosti Travel Service. A mluví i o tom, jak se ocitl na psychiatrii.

  https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/577417/babis-mladsi-napsal-blesku-zacalo-to-za-volantem-skoncilo-u-psychiatra.html?kapitola=1184730

  To se mi líbí

 23. lujjza napsal:

  https://www.lidovky.cz/domov/at-babis-poda-demisi-desetitisice-lidi-budou-z-rozcileni-protestovat-proti-premierovi.A181115_131038_ln_domov_sk

  Mělo by to začít už dneska v 19.00 na Václaváku.
  Pokračování v sobotu v 7.30 na Národní třídě, prý „klidný protest“.
  A další – „(…) Protestní pochod Prahou začne v sobotu 17. listopadu v půl třetí na Hradčanském náměstí. Odtud půjdou, jak tvrdí organizátoři, desetitisíce lidí přes Národní třídu na Staroměstské náměstí, kde od 16 hodin začne „živelná demonstrace“.(…)“
  Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/at-babis-poda-demisi-desetitisice-lidi-budou-z-rozcileni-protestovat-proti-premierovi.A181115_131038_ln_domov_sk

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Proč chodit k volbám, stačí počkat a pak dělat pouliční kravály.
   Začínám lidem v roce 1948 rozumět, chtěli změnu podobného stavu. Nedivím se jim.

   To se mi líbí

  • vera napsal:

   Ale paní K., tomu říkáte demonstrace? Podišťátko jako dlaň, bez střechy, místo kvalitní aparatury a vystupujících hvězd jen bicí a kytara, mezi lidem s bídou dvanáct plakátků, až na dva jsou to placky do jedné ruky, nějaká vlajka ČR, Unie a Izraele, žádné anglické nápisy pro světovou veřejnost…))
   Jo to loni, to bylo jiný kafe. Vzpomeňte na Proč?Proto! – na zastřešeném podiu se střídala hvězda za hvězdou, Bára jela jak o život, plakáty přes půl náměstí, Peszynski či kdo to tam přivezl dokonce zelný list s housenkama – to bylo jiný drámo, to si lidi užili mnohem víc srandy ) a vidíte, bylo to nepříjemný, ale utichlo to.
   Češi jsou sakra vzdorný materiál.
   A budou vzdorovat, protože v téhle chvíli jim ti protestující výměnou za AB nenabízejí nic, o co by někdo rozumný stál. Žádná lepší varianta se neukazuje. Neviděla jsem celý odkaz, neslyšela jsem zvuk, ale všimla jsem si že řečníci mluvili velmi krátce, tam nebyla osobnost která by táhla, která by měla co říct, kterou by nechtěli pustit z podia…nikdo nekřičel Pospíšil nebo Němcová na Strakovku.
   A když navíc Zeman varoval, že by další vládu zase dal sestavit AB…Těm pidistranám přece musí být jasné, jak by dopadly.
   Takže trochu křiku, a v pondělí jakoby se nechumelilo, zase kamarádi, jo)
   Takhle to vidím já. Schválně. Protože jasně, můžu se plést. Ale těm křiklounům jde hlavně o to, vzbudit strach. Tak se na ně dívám opačným triedrem)

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    Optimistko…. jak Vám závidím….

    To se mi líbí

    • vera napsal:

     Muhehe) kdepak optimismus, jao, dobře maskovaný cynismus a výsměch to je ))
     Nemyslete si, taky se bojím, že se to zvrhne, nezapomněla jsem na Majdan, táboření okastrolovaných hlav, to se nedá…proto na prvním místě kontroluju, kdo dělá „tahouna“, komu dav důvěřuje nejvíc – a tady nikoho nevidím. Ani osobnosti, ani peníze.
     Tož snad ten můj pohled má dost reálný základ)

     To se mi líbí

     • blbíš napsal:

      kdepak hrnce, vero, tady se to dělá jinak, to začne se spacáky na obranu demokracie na Kavčích horách, diskusními bloky přerušených divadelních představeních a ták podobně, a samoetablováním těch nejlepších z nás, jsme přece sametoví

      To se mi líbí

 24. čtenář napsal:

  není to až tak dávná minulost aby se to nám všem vytratilo z paměti.

  Na hlavní protivládní demonstraci na výročí 17. listopadu dorazilo na Václavské náměstí zhruba patnáct až dvacet tisíc lidí. Za 23 let je to nejvíce, co se kdy na oslavách Dne boje za svobodu a demokracii sešlo. Odboráři, zdravotně postižení, studenti ale i mladí komunisté s vlajkami Sovětského svazu požadovali demisi vlády.

  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/demonstrace-v-praze-17-listopadu-dnn-/domaci.aspx?c=A121117_122912_domaci_jw

  To se mi líbí

  • Slim napsal:

   Však jsme tam taky byli.

   https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2012/11/16/obama-podruhe/#comment-503

   (Všimněte si níže, jak se pak s Občanem dohaduju o přítomnosti Sobotky aj.)

   A tenkrát se ale následně moc nestalo, a v květnu 2013 jak se blížilo 3. výročí zvolení Nečase jsem už došel k názoru, že konečně jedna vláda ODS dovládne celé období.
   A chyba! během pár týdnů byla pryč. 😀

   Sluší se podotknout, že na tom měla velkou zásluhu obratnost tehdy nového prezidenta

   To se mi líbí

 25. blbíš napsal:

  dám to kvůli nudlovitosti pro čtenáře (10:00h) sem:

  … prdlajs naznačuji, čtenáři!

  … ve vší úctě, copak z toho nepoznáte, že mi šlo a stále ještě furt jde JEN o tu děsnou nemoc a v případě nešťastného uchopení tématu přítelem Hudcem i mým nesouhlasem, jak je s ní u nás děsivým způsobem nakládáno a manipulováno? Oslovil jsem brtníka, že si neumím představit tu chorobu v kombinaci se i zde přetřásanými drogami (strejda to sem JENOM dal!) a že nevím o tom, že nemoc také někdy sama odezní. Asi by z toho také při dobré vůli mohlo být parné, že vím (stejně jako všichni kolem), kulované o jeho matce ve Švajcu, Krymu, jaké pohnutky vedou novináře (a nejen je), že zapomenou na to, že by měli být především LIDMI (nebo alespoň hrát, že by jimi mohli být), snahách debilbloku, který pro mě nepřijatelným způsobem tohle téma uchopil a který viditelně nekope v zájmu občanů. Jedno ale vím určitě, a to bylo to, o čem jsem psal, že nemoci se v žádném případě nemohou NIKÝM zneužívat a že život se schizofrenikem, ať je jeho choroba v jakémkoli stádiu, je až nesnesitelný a že drogy, které se tady taky přetřásaly, jsou problém, neb ony totiž nespadnou z nebe a že vina leží především na jeho okolí (tedy i na té Vaší matce ve Švýcarech, ač jsem o ní nepsal) a jím samotném .

  Kurva, přátelé, čteme se ještě vůbec? To už i Hudec mi tady neskutečně překopírovává, jako nechápajícímu dementovi, části jeho úryvků, s kterými tady u Bavorů nemáme skoro žádné problémy (a co mu i brtník taky polopaticky napsal) a s čím nás náš Slim tradičně píchavě odkazuje mezi jemu se nerovnající blby nejradši prostřednictvím citátu nějakého velikána, mezi žejdlíky s kámošem srkaným pivem a žoviálně, pokud možno s kaviárem v puse, nahazuje rádoby atmosféru soukromého dialogu, protože jsem pod jeho úroveň a aby náhodou mě nenapadlo ho rovnou poslat do prdele.

  Problém je, a všichni tady ho cítí zcela zřetelně, že u NÁS je se vším manipulováno s nenávistí, poťouchlým a podvraťácky cíleným způsobem a že se u NÁS ZNEUŽÍVÁ, ALE ÚPLNĚ VŠECHNO, teď dokonce přibyly nově i choroby!!!. A to byl důvod, proč jsem reagoval! To je a vždycky bude něco, k čemu, čtenáři, neumím mlčet! Stačí to? Nebo mám rovnou jít do háje se svým (pro některé zde) nesrozumitelném psaním? Stačí jen naznačit!

  To se mi líbí

  • blbíš napsal:

   mělo být?
   tedy i na těch Vašich „matkách žijících ve Švýcarsku“ …,
   protože takhle napsáno, by mohl mít pravdu čtenář, že mi šlo o AB jr. a jeho matku!

   To se mi líbí

  • brtník z brlohu napsal:

   Když tedy jsem osloven – už jsem se k tomu nechtěl vyjadřovat – závislost – drogy jsou jiná nemoc která má svůj průběh a zákonitosti i příčiny. Droga – hlavně LSD může vyvolat nástup psychózy – která by stejně zřejmě vypukla při jiným spouštěcím mechanismu, markantně zhoršuje průběh a prognózu. Obě nemoci mohou probíhat u stejného jedince současně jako například revma v koleně a špatný zažívání – a onen diskomfort z revma může to zažívání ještě zhoršit.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    vím, ale jak jsem psal, netuším, jak to probíhá, když si schizofrenik začne s drogami a je už na sch. zaléčen? To asi musí být děsivý, to si zkrátka neumím představit a nebýt odkazu strejdy, ani bych si ty dva problémy do souvislosti nedal. Ony ty samotná farmaka na sch. už jsou silným jedem.
    P.S.
    Doufám, že Vy mě taky nepodezíráte, že tu chorobu a drogy dávám do souvislosti s AB jr., jeho rodinou, a nikým neprokázanou drogovou závislosti?!

    To se mi líbí

    • blbíš napsal:

     a ještě jedna otázka, přiznávám, že nevím jak to funguje s tou vodní dýmkou. Dají se do toho cpát (tedy hulit) i drogy – mariánka a tak podobně?
     Omlouvám se za tu možná blbou otázku, ale v tomhle jsem fakt nepolíbenej!

     To se mi líbí

     • brtník z brlohu napsal:

      I opium.

      To se mi líbí

      • blbíš napsal:

       co bych nepřiznal svoje blbství, brtníku = to jste mi tedy pomohl, vím já, jak se dá usušená maková šťáva hulit a jak vlastně to opium vypadá, když ani nevím, jak funguje vodní dýmka! Já hulil naposledy před půl stoletím Lípy, Partyzánky, Startky a skončil jsem na Ligeroskách … takže abych si to ujasnil, ty v televizích ukazované kejkle s tou mariánkou (slintání, nahřívání zapalovačem blbě nacpanou, skoro prázdnou dutinku, šlukovaní ze sevřených „dutých“ dlaní), nejsou k tomu zhuleníí zapotřebí, stačí to jenom nacpat třeba do obyčejné dýmky, nějak zapálit a hlavně šlukovat?

       To se mi líbí

  • čtenář napsal:

   blbíši,

   jsou zde tři diskutéři které mám dlouhodobě nejraději,
   vy blbíši,pan hudec a slim.

   momentálně jsem nějakej rozhozenej,musím si dát pauzu.

   To se mi líbí

   • blbíš napsal:

    … to dejte, čtenáři, to Vám chválím a možná při té odmlce poznáte, že vůbec nejde o oblíbenost či neoblíbenost, ale o to, co kdo říká a v reálném životě koná i konal!

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.