Fake news


Früher begriff ich nicht, warum ich auf meine Frage keine Antwort bekam, heute begreife ich nicht, wie ich glauben konnte, fragen zu können. Aber ich glaubte ja gar nicht, ich fragte nur. Dříve jsem nechápal, proč jsem nedostal odpověď na svoji otázku, dnes nechápu, jak jsem mohl věřit, že se mohu ptát. Ale já přece nevěřil, já se pouze ptal. Franz Kafka

Rozhodl jsem se napsat svůj názor na tzv. fake news. Přiměl mne k tomu svými plky v diskusi k článku Svoboda tisku nebo svoboda kriminality: Reuters Creates News in Syria for NATO diskutér s nickem Poram, který také napsal (uvádím doslova, včetně překlepů): Fejkuj, fejkus vykrůcaj….Aneb – Petrove a Boširove„Što yy dělali v Sálizbůry zimój? My guljáli v párke. Pro mne z citovaného plyne, že Poram triumfálně ukazuje na (podle jeho názoru) další příklad lživé ruské propagandy, kterým je otrava Skripalových. Každý racionálně uvažující člověk přitom musí za touto kauzou explicitně vidět operaci pod falešnou vlajkou. Nevidět to může jen konjunkturalistický,
lživý propagandista nebo naprostý hlupák. Hodnocení, která z těchto dvou možností platí pro Porama nechám na něm samém. Žádná jiná možnost ale neexistuje a také to díky zcela zřejmým faktům dokážu. V jedné z diskusí se strejda podivoval, jak mu může někdo dát mínus, když nenapsal jen nějaký svůj názor, ale pouze daný fakt. Já osobně se tomu ale nedivím. Jestliže se dnes mluví o postfaktické době, tak je to do značné míry pravda. Paradoxem ale je, že za tuto postfaktickou éru mohou právě ti, co o ní mluví, tedy vlastníci toho jediného správného názoru. Tento jediný správný názor přitom vůbec nemusí být založen na jakémkoliv faktu, může být s fakty i v přímém
rozporu, jeho správnost vyplývá pouze z toho, kdo ho říká. V tomto svém článku budu následně pouze citovat, co bylo o otravě Skripalových publikováno a také uvedu jednoznačná fakta z oborů organická chemie, klinická biochemie a fyziologie. K tomu pouze přidám otázky z těchto faktů logicky vyplývající a své odpovědi na ně.

Co je to vlastně ten Novičok? Na tuto zcela triviální otázku neexistuje jednoznačná odborně fundovaná odpověď a přitom se ani není třeba zabývat skutečností, že žádný sovětský program vývoje chemických zbraní s takovým názvem neexistoval, ale šlo o program Foliant. Z odborné literatury vycházející z amerických armádních zdrojů (Hoenig S. L.: Compendium of Chemical Warfare Agents. Springer, New York 2007) vyplývá, že jde o sloučeniny typu fosforylovaných oximů vznikajících kondenzací na základě Allenovy reakce s výslednou látkou [(chlorfluormethyliden)aminyl]-(1,2-dialkyl-2-chlorethyl)-fosforofluoridát, která má dva uhlovodíkové zbytky, jimiž se liší analogy A 230, A 232 a A 234 (Ellison D. H.: Handbook of Chemical and Biological Warfare Agents. 2. vyd. CRC Press, Boca Raton 2008).
V případě A 230 jsou na místě uhlovodíkových zbytků R1 a R2 atomy vodíku, A 232 má na pozici R1 vodík a na pozici R2 methylovou skupinu, A 234 má na R1 i R2 methylové skupiny. Ovšem podle Vila Sultanoviče Mirzajanova [Smithson E. A., Mirzayanov V. S., Lajoie R., Krepon M.: Chemical Weapons. H.L.S. Center. Report No. 17 (1995); Mirzayanov V. S.: State Secrets. An Insider ́s Chronicle of the Russian Chemical Weapons Program. Outskirts Press, Denver 2009] je A 230 chemicky methyl{N[1(diethylamino)ethyliden]amido} fosfonofluoridát, A 232 je chemicky N-[1- (diethylamino)ethyliden]amido-O-methyl-fosforofluoridát, no a A 234 je chemicky N-[1-(diethylamino) ethyliden]amido-O-ethyl-fosforofluoridát. To znamená, že jde o analogy lišící se jedním uhlovodíkovým zbytkem – A 230 má na pozici R methylovou
skupinu, A 232 methoxylovou skupinu a A 234 ethoxylovou skupinu (Dana Drábová přitom v ČT mluvila o velkém chemickém rozdílu mezi A 230 a A 234, což evidentně není pravda). Zpráva ČTK z 12.3. 2018 uvedla, že Mirzajanov mimo jiné řekl, že novičok mohlo použít jen a pouze Rusko, protože složení substance bylo tajné
https://ekonom.ihned.cz/c1-66078120-na-spiona-skripala-s-dcerou-zautocili-pravdepodobne-latkou-novicok-nejspis-se-nikdy-zcela-neuzdravi. Přitom sám své vzorce v USA zveřejnil již v devadesátých letech. Dnes je známo, že dokonce i vzorky těchto látek obdržel Západ už během devadesátých
let. Mirzajanov také tvrdí, že novičok je ve formě aerosolu 10x účinnější než ostatní nervově-paralytické látky (tedy i VX) a ve vlhkém prostředí snadno podléhá dekompozici. To potvrdil i další údajný autor novičoku Leonid Rink. Naproti tomu jiný bývalý ruský chemik Vladimír Uglev tvrdí, že tzv.Novičoky jsou velmi rezistentní vůči hydrolýze, ale potvrdil Mirzajanovem uvedenou účinnost. Jejich vzájemné hádky jsou popsány v článku na Novinkách
https://www.novinky.cz/zahranicni/473194-novicok-rozhadal-sve-otce.html
Z článku jednoznačně vyplývá, že všichni tři jsou motivováni především přivýdělkem a jejich věrohodnost je (eufemisticky řečeno) sporná. Ovšem nevěrohodné či přímo nesmyslné je v této kauze prakticky všechno. Šéf OPCW Ahmet Üzümcü v rozhovoru pro NYT řekl, že při útoku na Sergeje Skripala bylo použito 50 až 100 g Novičoku A 234 https://www.nytimes.com/2018/05/04/world/europe/opcw-skripal-attack.html.
Ten tedy má být 10x účinnější, než VX. VX (O-ethyl-S/2diisopropylaminoethyl/methylthiofosfonát) má přitom střední letální koncentraci aerosolu látky VX v ovzduší (vedoucí po 1 minutové expozici ke smrti 50 % exponovaných nechráněných osob) pohybující se kolem 0,036 mg/l. Střední smrtící dávka při zamoření nechráněné kůže se pohybuje kolem 0,07 mg/kg hmotnosti exponovaného jedince (kolem 5 mg tedy touto cestou zabije člověka o hmotnosti 80 kg). To ale znamená, že 50 až 100 g VX by mohlo potenciálně zabít tisíce lidí. A znovu musím připomenout, že A 234 má být 10x účinnější. Údajní pachatelé tedy zcela bez prostředků individuální protichemické ochrany aplikovali nervově-paralytickou látku v dávce schopné zabít desetitisíce lidí bez jakýchkoliv následků? Pokud by vysvětlením bylo to, že ve vlhkém počasí
většina bojové otravné látky BOL vzápětí podlehla hydrolýze, tak co za vzorky bylo celé čtyři týdny potom odebráno a co pak laboratoř Porton Down vlastně analyzovala? Žádný „Novičok“ A 234 by zde už nemohl být, maximálně by se našly produkty jeho dekompozice, ze kterých by nebylo možné určit jaká látka byla použita a už vůbec ne který konkrétní analog. Šéf OPCW Ahmet Üzümcü také na rozdíl od Mirzajanova a Rinka tvrdí, že A 234 je velice stabilní. Pokud je pravda toto tvrzení, tak je celá věc ještě podivnější.
Jak to že „pachatelé“ Petrov a Boširov nejsou mrtví a jak to že nejsou mrtví Skripalovi a desetitisíce dalších občanů Salisbury? To je zázrak bezpochyby srovnatelný se zmrtvýchstáním Ježíše Krista. Ve skutečnosti to je ale zázrak řádově ještě mnohem větší, protože nikdo z možných exponovaných látkou A 234 nebyl (s pravděpodobností hraničící s jistotou) Bohočlověk. Z vyjádření šéfa OPCW ale také není jasné, zda to měl být Novičok A 234 podle receptury D. H.Ellisona nebo V. S. Mirjazanova? Popsanému způsobu detekce a stanovení použité nervově paralytické látky se musí každý odborník (pokud není přinucen jen tupě kývat) vysmát. Podmínky, za jakých je možná korektní detekce a dokonce následné stanovení použité nervově-paralytické látky jsou exaktně dané a to konkrétně mezí detekce a mezí stanovitelnosti. Mez detekce LOD (limit of detection) a mez stanovitelnosti LOQ (limit of quantification) jsou závislé především na chybě měření. Tato chyba může být reprezentována
směrodatnou odchylkou, nebo tzv. šumem, což je časová fluktuace měřeného signálu v nepřítomnosti analytu. LOD a LOQ závisí rovněž na citlivosti metody tj. na strmosti kalibrační závislosti. Jako LOD se považuje takové množství (koncentrace) analytu, které způsobí změnu měřeného signálu v rozsahu trojnásobku velikosti šumu. U LOQ je to pak desetinásobek velikosti šumu. Takové podmínky v této „kauze“ nemohly být a nebyly splněny. Dalším zázrakem je stav „zachráněné“ Julie Skripalové. Na její fotografii nejsou vidět (kromě jizvy po tracheostomii) žádné následky expozice obrovskou dávkou smrtelného nervového jedu. Nervově paralytické látky jsou silné
neurotoxiny s mechanismem působení na cholinergní systém. Cílovou strukturou je enzym acetylcholinesterasa (AChE) ukončující cholinergní transmisi. Mimo
acetylcholinesterasy dochází i k inhibici dalších serinových hydrolas podílejících se zejména na bazálním metabolismu. K úmrtím při otravách nervově paralytickými látkami dochází z důvodů cholinergní krize a nadměrné stimulace cholinových receptorů. Nejde ale jen o akutní cholinergní krizi. Při delší době expozice (která podle zpráv o incidentu je daná) dochází následkem prolongace inhibice aktivity AchE ke komplexním změnám s neuromuskulární klinickou manifestací, uváděné jako intermediální syndrom.
Navíc je zde také reálná možnost vzniku pozdně neurotoxického syndromu způsobeného inhibicí tzv. „neuropathy target esterasy“ (NTE), která vede k postupné disrupci myelinové pochvy některých nervů (demyelinizaci) a vzniku svalové obrny (k narušení nervosvalové koordinace s degenerací nervové tkáně). Plno dalších, mnou nezmíněných, odborných otázek nastoluje i rozhovor s Ing. Ladislavem Středou, CSc.  https://www.novinky.cz/domaci/473216-odmorovani-novicoku-bylo-jen-divadlo-rika-chemicky-expert.html

Pokud nevěřím v naprosté (a nezdůvodnitelné) zázraky, ale naopak je mým přesvědčením skutečně exaktní věda (nedeformovaná politickými zájmy), tak je kausa otravy Skripalových jeden velký nesmysl a podvod (současným módním slovem hoax) a nemusím se ani zabývat dalšími otázkami, které nesedí – například: Cui bono? Je snad Putin blázen? Jsou v GRU pouze dementi? Jak může někdo, kdo má všech pět pohromadě zcela vážně zveřejnit fotografie „zasahujících“ specialistů v kompletních individuálních prostředcích protichemické ochrany vedle ničím nechráněných policistů – což je doslova scéna jak z Monty Pythonů? apod. Závěrem se Porama a jemu podobných ptám – co tedy je to fake news? Neočekávám ale, že by mi odpověděli takovým způsobem, aby jejich odpověď neurazila inteligenci racionálně a logicky uvažujícího člověka.

Josef K,

Příspěvek byl publikován v rubrice Od přátel se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

126 reakcí na Fake news

 1. strejda napsal:

  Zajímavý článek pro odborníky, pro nás běžné čtenáře je nejzajímavější tento postřeh:
  „Tento jediný správný názor přitom vůbec nemusí být založen na jakémkoliv faktu, může být s fakty i v přímém rozporu, jeho správnost vyplývá pouze z toho, kdo ho říká.“
  To je přesně to, proti čemu bojujeme, co nechápeme, protože za sebou máme příliš dlouhou životní zkušenost, která nám ještě stále říká, že základem všeho je skutečný život.
  Příklad novičoku v Salisbury je ukázkou špatně zvládnutého procesu. Ukazuje se, že není tak lehké, jak by se zdálo, vyrábět virtuální realitu. Vždy se něco zadrhne, něco nevyjde a nakonec se ukáže, že i zadání bylo chybné. Uvidíme, jak se vyvine kauza Skripal, zatím odpočívá a nabírá sil. Bylo do ní vloženo příliš mnoho energie na to aby vyšuměla.
  Svět je plný podivných zpráv, je po nich opravdový hlad. Ptákovina o nějakých 50 „dětech“ toužících o vychování v Česku se stala hydrou požírající své aktéry. Teď budeme hledat těch 50 nebožáků, nevíme ale kde. Nevíme co pak s nimi, krást cizí děti není pro stát jednoduché, a nikdo nám je jen tak nedá. Ale někteří občané si odplivují nad Čechy, jaká je to sobecká pakáž a řečmi se snaží ukázat jak oni jsou čistí a krásní lidé. Nedochází jim, že jsou jen směšní.
  A našly by se, a také najdou, další kauzy. Základem je vždy krátká životnost a nutnost se nezastavit, jet stále dál.
  Když si dáme vše do souvislostí, zjistíme, že se jedná o jeden proces, o to jak rozložit a zničit stávající společnost. Přetvořit ji v egalizovanou ovladatelnou masu. Proces je to velice zajímavý, již jsem to psal, nemá žádné řídící centrum, žádného ideologa, nic takového. Je vymyšlen a nastartován mnoha malými subcentry, které se řídí vlastními rozhodnutími a odhady toho, co dělají jiní, pro ně lepší. Je to jako mor, proniká všude. Ale proti všemu je obrana. Na druhou stranu stejně spontánně vznikají centra tlumící a eliminující destrukci. Jedním z nich je i prostor tady u Bavorů. Diskutujeme, poučujeme se a informujeme se navzájem. Názory se upevňují a jejich vliv zasahuje i daleko mimo náš prostor. Jsme schopni lépe diskutovat a jsme tak imunní vůči destruktivním vlivům.

  Líbí se 1 osoba

  • blbíš napsal:

   jo

   To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Opět výtečně, dneska dokonce bravurně.

   To se mi líbí

   • Hudec napsal:

    Ano, strejda nám docela zfilozofovatěl, moc pěkně a srozumitelně.
    Připojuji se k blbíšovvi a jeho stručnému „jo“.

    To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Je to stále ten optimistický realismus s vírou v lepší. Jakmile si člověk vnitřně připustí opravdovou, viditelnou realitu, je to začátek cesty z kopce. Počkám v optimismu ještě šest let. Doufám, že to vydrží 🙂 🙂 🙂

     To se mi líbí

     • Hudec napsal:

      Proč šest? Má to číslo pro Vás nějaký význam?
      Já jsem zatížený na prvočísla, i když toho o nich nic moc nevím. Tak bych to zkusil třeba s pětkou nebo sedmičkou – to je optimistické až až. Realistická je trojka a dvojka (což je jediné sudé prvočíslo). Jednička pesimistická…. 🙂
      Ostatně, znáte poučku, že počet podílníků ve firmě by měl být lichý, a tři je moc?

      To se mi líbí

 2. bob napsal:

  Fake news. dezinformační weby……..
  Lze snadno vypozorovat, že většina zdejšího publika čerpá informace z Parlamentních listů.
  Tyto jsou mainstreamem označovány jako klasický dezinformační web.
  Naproti tomu DVTV, ECHO 24, Respekt, REFLEX atd..jsou ty správné.
  Silně mě to připomíná totalitu.
  Tam taky byla Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a na druhé straně Rudé Právo, Tribuna….

  Takže jako čtenáři Parlamentních listů jsme zatím jenom pomýlení nebo už jsme to dotáhly na reakcionáře?:-))))))

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Dotáhli jsme to do prdele, kamaráde. Už jsme to dopustili a bez násilí si to zpátky nevezmem.

   To se mi líbí

  • tresen napsal:

   Přirovnání Parlamentních listů k Rudému právu a Tribuně?
   Je to trochu přehnané, ale budiž.
   Podobnost je hlavně v tom, čí pohled na společnost zkoumané médium preferuje a šíří. V tomto případě jde o prezidenta, předsedu vlády a o politické strany, které prezidentův a premiérův postoj podporují.

   To se mi líbí

   • bob napsal:

    Proboha, z čeho vyplývá, že jsem PL přirovnal k Tribuně a RP za totáče?????!!!!!!!

    To se mi líbí

    • tresen napsal:

     Přece z téhle věty: *Silně mě to připomíná totalitu.
     Tam taky byla Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a na druhé straně Rudé Právo, Tribuna….*
     No a periodika, která šířila, co viděla věrchušce na očích, byla přece Tribuna a Rudé právo, takže ty PL jsou jasné. 😛

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Takže „desinformační“ PL šíří, co vidí věrchušce na očích? Bože, jak hluboko jste klesla.

      To se mi líbí

      • tresen napsal:

       No tak to vidíte. Z mého pohledu je trvalý pokles na vaší straně.☺
       Vezměte si třeba vaši ztrátu uvažovat logicky hned na tomto příkladu:
       Šíření desinformací se přece nevylučuje s rolí tlampače věrchušky.
       To přece plnily Rudé právo a Tribuna víc než dobře.

       To se mi líbí

       • vonrammstein napsal:

        Jenom z čistého soucitu Vám doporučím dát si ještě šlofíka. Vůbec Vás nemusím, ale stejně nerad vidím, když se lidi neochvějně ztrapňujou.

        Líbí se 1 osoba

       • vittta napsal:

        Sakra Třešni, není tohle demokraticky zvolená vláda a demokraticky zvolený prezident?
        Pokud jejich názory musí v plném znění publikovat soukromé médium, pak je asi věrchuška- když už se vám to slovo tak líbí- někdo jiný.

        To se mi líbí

       • Minorita napsal:

        Logiku do toho vážená netahejte, ta přímo řve: u tohoto jsem nebyla , za toto nemohu … :-)) … Tedy jedete, jen houšť …

        To se mi líbí

  • vittta napsal:

   K Tribunovi chodí nějaký Hank, čas od času byl k vidění i tady, a ten nějak razí teorii, že správná fake zpráva má být z 95% pravdivá.
   Proto jsou PL v takové neoblibě, a to i když je pouze pod hlavičkou PL prezentován nějaký rozhovor.
   Na ČT jsou zprávy čistá lež, to není tak hrozné, jak 95% pravda!
   100% pravdu má jen Bůh, takže se mu PL celkem blíží, i když tedy nevím, jestli Hank psal o PL nebo obecně tuto svou úvahu.

   To se mi líbí

  • tresen napsal:

   Největší úspěch Parlamentních listů tkví v tom, že šíření vládní agendy pojaly tak, že v čtenářích vzbuzují dojem, že nejde o politický mainstream, ale o agendu opoziční. Na jistý druh čtenářů zřejmě tento manévr zabírá.

   To se mi líbí

   • vonrammstein napsal:

    No to mě poser. Jako fakt?

    To se mi líbí

   • vittta napsal:

    A vládní agenda je jako co?
    Úspěch PL spočívá v tom, že dávají prostor všem.
    To znamená, že je může číst každý.
    Jsou tam zajímavé rozhovory a zprávy, které PL jen přebraly, a nikde jinde se o tom nedočtete.
    Je tam kontext událostí, které jsou jinde popsány bez onoho kontextu.
    Z PL jde strach, protože PL ukazuje novinařinu, se všemi plusy a mínusy, je to někdy bulvarizované, titulky jsou zbytečně bombastické, ale je to novinařina, která informuje a prodává.
    Žádné jiné médium novinařinu neukazuje.
    To nejsou novináři, ale duševně nemocní fanatici (BL), nebo političtí provokatéři či zaplacení otroci, nebo nejhorší- autocenzurní nuly!

    To se mi líbí

   • brtník z brlohu napsal:

    PL ???? jediný zájem který tam je daný majitelem je občasné potlačení vozejku majiteli – tedy panu senátorovi a toho je tak jedno procento. Zbytek slouží k zvýšení čtenosti tím že dává slovo těm co jinde ne ……. a jako vedlejší produkt……… si víc lidí přečte i to co chce pan senátor by četli.
    Godote, jsem v obraze?

    To se mi líbí

    • Cech napsal:

     Zde se opravdu musím podřídit znaleckému popisu našeho profíka.
     Protože i já považuji PL za citlivě manipulující prostředek.
     https://www.info.cz/strategie/majitele-parlamentnich-listu-si-koupili-pravdu-cesi-ovladli-slovensky-denik-25343.html
     Proto se připojuji k dané otázce na Godota a jeho profesionální analytický rozbor.

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Každé médium je více či méně citlivě manipulující prostředek.
      My, jako čtenáři, si jen musíme dát bacha, aby se z „méně“ nastalo „více“.
      I BL kdysi psaly dobře.
      PL si za dobu své existence vytvořily určitý manipulační potenciál, který může chtít někdo za hodně peněz využít.
      To znamená, že třeba rok, i dva, mohou najednou PL manipulovat, než se definitivně proflákne, že je ovládá bruselský mainstream.
      Může se to stát, a asi jsou na to i tlaky, nechci tvrdit, že se to stane.

      To se mi líbí

    • Hudec napsal:

     Zájem je už dneska všude daný majitelem, ale jeho odraz nehledejme v každém jednotlivém článku, spíš ve výběru témat.

     Vittta o kus výše má pravdu – manipulaci je chytré schovat za realitu, nějak ji po svém vyložit. Myslím si ale, že nejmódnější (a nejúčinnější) formou manipulace je teď zamlčování (tedy zase výběr témat).
     Nedávno jsem tu někde psal, že když jsem kdysi využíval nějakou anketu (což je nádherný mediální manipulační prostředek), dbal jsem, aby žádané názory nepřesáhly nějakých cca 75/80 %, pak nějaké neutrální, ale vždycky (i kdyby to opravdu vyšlo až stoprocentně), dodat nějaké názory nesouhlasné, třeba si je i vymyslet. To vypadá důvěryhodněji.

     Když v Plzni prosazoval můj klient stavbu spalovny komunálního odpadu, a jsem vážně přesvědčený, že to je dobrá a potřebná věc, navíc postavená opravdu špičkově, i tak jsme přistoupili k nějaké manipulaci. Bilbordy a medializované názory populárních plzeňských osobností, které fakticky nevěděli o nějakém spalování odpadu nic. Fotbalista, hokejista, chirurg, herec a tak …. místní ikony. Fungovalo to. Oni nelhali, vyjádřili veřejně svůj názor, ale proč zrovna oni? No protože je lidi znali a věřili jim, byť v oboru úplně jiném.

     Nádherným příkladem manipulace je volební úspěch mého dlouholetého kamarády „medvědáře“ Vaška Chaloupka. To je prima kluk, natočil bezva večerníčky – a to byla celá jeho kvalifikace pro výkon funkce senátora. Samotného ho ten volební úspěch překvapil a sám si z toho dělal legraci, když pro ČTK po volbách uvedl, že „především děkuje medvědům Kubovi, Vojtovi a (jméno toho třetího jsem zapomněl)…“, jenže v centrální redakci ČTK v Praze mu to politicky korektně vystřihli.

     Tak jde život, co s tím…?

     To se mi líbí

   • Josef K, napsal:

    Když jsem dnes stránku otevřel, tak první co mne zaujalo byla skutečnost, že se zapojila i třešeň. Protože jinde (Ostrov Janiky) také psala o tom, jak islámské děti učí výtvarné výchově, tak asi bude mít něco společného s pedagogickou prací. A to mnohé vysvětluje, především tristní úroveň většiny dnešních žáků a studentů – čemu jinému, než slabomyslným propagandistickým lžím je může taková třešeň naučit? Zatím nikdy jsem nezaregistroval žádný názor nebo tvrzení třešně, které by stály za zamyšlení. Prof. Ing. Kamil Wichterle DrSc., syn akademika Otty Wichterleho o dnešních studentech říká: „Školy jsou placeny od kusu, takže berou pomalu každého, kterého setřepou ze stromu, to je teď nějaká móda.“ A kdo (kromě opic) by se na stromě udržel?

    To se mi líbí

    • tresen napsal:

     Zkuste si své odhodlání nebrat vážně nic, co napíšu, otestovat na tvrzení, že jsem v životě neučila ani hodinu a že jsem slova té učitelky našla na jednom protiuprchlickém webu. 🙂

     To se mi líbí

     • vittta napsal:

      Co povídáte, u Janiky nás učíte pořád!
      Zdobí vás především PÁDNÉ argumenty, co já vím…

      To se mi líbí

     • Josef K, napsal:

      Tak to se omlouvám, že jsem vás podezříval z pedagogické činnosti. Vaše příspěvky jen přelétnu očima, takže jsem měl za to, že o islámském zákazu zobrazování živých tvorů se zmiňujete z vlastního pohledu. A tady je ten váš příspěvek: „To je skvělá zpráva pro učitelku, která si neví rady s muslimskými dětmi při kreslení. Mám prosbu na ostatní kolegy – učím na 1.stupni 2 muslimy, dívku a chlapce. Jsou velmi šikovní, ale….odmítají mi z důvodu náboženství dělat spoustu činností – nesmí kreslit, vystřihovat, vybarvovat, modelovat…nic, co má oči (lidi, zvířata, pohádkové postavy,…)Bude stačit, když jejich rodičům ukáže ty obrázky.“ Dále rozvádíte, že „ortodoxní“ vyznavač islámu by nic nesprejoval. Do rehabilitačního sanatoria v Karviné jezdili klienti z těch nejkonzervativnějších arabských monarchií a každý večer se v něm nalévali pivem (i přes zákaz alkoholu v koránu). Ovšem jejich ženy i vtom největším vedru musely chodit jako černí bubáci.

      To se mi líbí

    • kočka šklíba napsal:

     Vidíte ona Vám to potvrdila, ona opravdu neučila ;). Ale „rozumí“ za to všemu, no lepšolid, co byste chtěl? Ti přece vědí vše a když nevědí, přečtou na mainstreamu 😀 .

     To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Už se to tady zase hemží trolícími mínusáky, Josefe.
     Protože NEMŮŽE existovat někdo, kdo od Třešně něco zajímavého četl.
     Těch 5 mínusů dala nějaká svinská antičeská klaka, ale marně, protože MY manipualci a propagandě NEPODLEHNEME!

     To se mi líbí

     • Josef K, napsal:

      Já většinou končím v těžkém mínusu. To mi až tolik nevadí. Víc by mi vadilo, kdyby v mém článku někdo našel chybu, což jsem nezaregistroval. Já jsem v něm bohužel nyní jednu našel. Šéf OPCW se skutečně jmenuje Ahmet Üzümcü, jak jsem napsal, ale když jsem to jméno psal znova, tak jsem se přehmátl a napsal Anket Üzümcü a ani jsem si toho nevšiml. Tak se za to omlouvám, i když nejde o faktickou chybu, ale překlep.

      To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Pane Josefe, po tom, ako ste sa pomerne slušne vysporiadali s fake news ste skĺzli do ďalšej myšlienkovej pasce. Tiež pripravujem článok o fake news a nevedomky ste mi dnes nahrali dva razy (do plusu aj do mínusu).

     To se mi líbí

     • Josef K. napsal:

      Dobře, nechám se překvapit a nijak nevylučuji, že jsem v nějaké myšlenkové pasti uvízl, i když si o sobě myslím, že uvažuji striktně logicky.

      To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       No práve, nie je to nič proti logike, ale nebudem predbiehať, ani na to nebudem špeciálne upozorňovať. Verím, že okrem Vás si nikto nič nevšimne.

       To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Heleďte Třešni, vy se se mnou nebavíte?
    Ptal jsem se, co je to vládní agenda.
    No, ale asi to nevíte, nic méně, vám nepřijde divné, že vládní agendu, tedy názory pana prezidenta a premiera a určité části poslanců musí šířit soukromé médium?
    Ti lidé uspěli ve volbách, ale jejich doslova necenzurované názory předkládají PL, které jsou i proto zatracovány těmi, co naopak ve volbách uspěli o poznání méně.
    To jsem to dopracovali, ale vám to nepřijde divné, pro vás je normální, když názory demokraticky zvolených zástupců lidu- tedy pilíře demokracie, kterou se tak často kde-kdo ohání, nešíří veřejnoprávní média, placená lidem a pracující pod našimi zákony a ústavou, ale soukromé médium, které si může psát co chce?

    Líbí se 1 osoba

  • jaa napsal:

   Bobe, já si nemyslím, že čerpáme hlavně z PL. Naopak – většina odkazů má hodně široký původ informovanosti. A nezištně jej dává k dispozici v diskuzích. Seznam původu článků by byl hodně dlouhý….

   To se mi líbí

   • strejda napsal:

    Jistěže ne, zdroje naprosté většiny jsou mnohem širší. Já čtu i Reflex, Respekt, Echo a podobné. Doma také jím leccos, no bylo by to na esej od blbíše, na to nemám.
    Je pořeba znát i ty na druhé straně. Ale ani na jednom zdroji nelpím, byly časy, co jsem si cenil BL, už je to dlouho pryč. Pokud se člověk o něco zajímá, musí si zdroje hledat všude kde je to možné. Když jsou překladače, tak i v Číně, však jsme si tady s Pánem prostoru psali o politice zjednodušenou čínštinou. A leckdo přitakal, tedy rozuměl.
    A pak třeba prezentujeme PL, které se v tento čas jeví jako nejvyváženější tisk. To ale vůbec neznamená, že je nutné se vším souhlasit.

    To se mi líbí

    • vittta napsal:

     Já dokonce čtu někdy i A2larm a Forum 24.
     Ale nějaký kultivační a očistný vliv to na mě tedy nemá.
     Pořád jsem příznivce našeho pana prezidenta a odmítám přijímat negry a čmoudy, těch 50 „sirotků“ nevyjímaje!
     To asi bude ta zlá síla PL.

     To se mi líbí

   • bob napsal:

    Nedělám statistiku, jsem na to pohodlný.
    Ale podle oka nejvíce citací zde je z PL. Nemůžu si pomoct, ale i přesto, že si pan senátor hřeje polívčičku, mi PL přijdou ze všech tuzemských zdrojů nejlepší.
    Rád si nechám nějaký web doporučit

    To se mi líbí

   • Zdena napsal:

    Zlatý PL, to když jen tak zkusmo dáte ČT1 se 168 hodinami Fridrichové nebo Reportéry s Wolnerem, to jsou ty pravé „půlhodinky nenávisti“. Se nedivím, že se lepšolidem PL listy nelíbí. Ony si totiž dovolí neplivat v jednom kuse jedovaté sliny na Zemana, Babiše a Okamuru, tak to nějak bude….

    To se mi líbí

    • Rosťa napsal:

     Oni ti wolnerovci patří mezi ten největší protičeský humus, co se na mediální scéně objevuje.

     To se mi líbí

 3. Cech napsal:

  Zde se omlouvám ale reakci nicku Poram jsem způsobil vlastně já a to proto, že jsem oprávněně zapochyboval že průzkumný IL 20 s FLAR byl sestřelen vlastním dělostřelectvem.
  Vycházel jsem z toho že na 35 Km to není možné.
  Následně tak jak bylo zveřejněno sestřelení IL 20 pomocí S 200 to již ve mne nevyvolávalo pochybnosti.
  Když ještě bylo dopodrobna zveřejněno jak se posádka průzkumného letadla Il-20 pokusila o záchranu, a jak poté, co ho izraelské stíhačky použily jako kryt před střelami syrské protivzdušné obrany, zahájila nouzové přistání které se bohužel nezadařilo.
  „V 22.03 hod zasáhla syrská protiletecká střela větší (než izraelské letouny F-16 ) a bližší cíl — letadlo Il-20. Velitel posádky ohlásil požár na palubě a začal s nouzovým přistáním. V 22.07 hod zmizelo ruské letadlo Il-20 z radarů,“ řekl Konašenkov na briefingu.
  Zde je již naprosto jasné že na vině je neschopnost RF zabezpečit si vlastní potřebný vzdušný prostor určený k elementárnímu manévru. No a na druhé straně pokud Izrael ohlásil útok na Sýrii necelou minutu před jeho uskutečněním, tak raketa již byla ve vzduchu a na odklizení IL20 bylo opravdu asi pozdě.
  Proto se ještě jednou omlouvám, že moje pochybnost vyvolala onu reakci svázanou s otravou Skrípalových.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Rusové jsou v mnoha případech velice důvěřiví vůči Západu. Vynikajícím příkladem je jejich souhlas s bezletovou zónou v Libyi. Pak se nestačili divit. Nebo slib o nešíření NATO, to se diví dosud.
   Stejné je to s jejich souhlasem nedodat na přání Izraele Syřanům S300. Ti si s nimi vytřeli …. Patrně se nejednalo o velitelské rozhodnutí, ale okamžitou reakci pilotů a řídících letu na vzniklou skvělou situaci. Rusy považují za – no dejme tomu nuly – a tak si to troufli. Asi budou litovat, až jim něco sundají. Každopádně Írán a Sýrie dostali oddych.

   To se mi líbí

   • Rosťa napsal:

    Rusové na svou důvěřivost vždy dojeli, ale už se učí. Už pochopili, že vstřícnost z jejich strany je na Západě brána jako ruská slabost. Nic netrvá věčně. Paralela naší majority s naší „menšinou“.

    To se mi líbí

 4. Rosťa napsal:

  Dík autorovi za odbornou analýzu. Já nejsem chemik a tak se musím dívat na věc jinak. Pokud by chtělo GRU Skripala zrušit, tak by dnes nežil. A našli by si mnoho způsobů, jak to zajistit. Možná mají v hospodářství nějaké nedostatky, ale po této stránce by chybu neudělali. Tento pokus, nepokus, smrdí stejně, jako snaha Západu hodit MH 17 na Putina, který ho měl sestřelit z okna Kremlu. Mimochodem, kdyby Sripalovi usilovali o život, tak by se nikdo nemohl divit a vůbec se nad tím pozastavovat. Tajný agent má určitě větší příjem, než třeba soustružník a za chybu neplatí snížením prémií, ale často životem. A jestli napráskal své spolupracovníky, tak neví dne ani hodiny. Pokud jde o PL, tak to začíná být jedno z mála periodik, kde nezasáhla zatím ruka Bakaly a kdesi za oponou Sorose. Ale, možná všeho dočasu. Jak už psal někdo výše, ony ty BL byly kdysi také čitelné.
  Vidím, že nás tu navštívila třešeň. Ta má jasno. Už dopředu. Jako Gabal, J. Janda, Peszynski, Pehe, Klvaňa, Mitrofanov a Pepek Vyskoč.

  To se mi líbí

 5. Poram napsal:

  Nemyslim si, že bych měl zapotřebí odpovídat člověku, co jeho „argument“ je kokot. To je sociáůní úroveň lidské spodiny, která je coby vzorek populace velmi marginální a já s ní osobně nepřicházím do styku, chráněn přirozenými sociálními filtry, kterými se přirozeně odděluje většinová společnost od těch, se kterými eticky a ani funkčně lidsky, je lepší nepřicházet do styku, takže s autorem těchto slov nebudu opravdu vést jakýkoli dialog..

  Nicméně k oněm ake news, které lze aplikovat na vše, co se týká nějakého faktu, u kterého jsem nebyl, nemám potřebné důkazy ani znalosti, se lze vyjádřit snadno tím, že odmítnu spekulovat nad tím jestli byl řez u nalezené mrtvoly možný vést takto, když nevím jestli byl na přední části paže nebo zadní a jestli byl hluboký 0,5 cm nebo 4 cm a z toho vyvozovat obecné spekulativní závěry kriminalistického subžándru se kterými pracují průměrní autoři brakových detektivek. Proč? Protože je to jen propagandistické rétorické cvičení,člověka, co velmi silně (ne)unesl jednu velmi ironickou v tomto případě ze známého filmu až alegorickou větou. Co se bežně dělá v zimě, že?

  Takže pokud nejen, že jsem nebyl na místě činu, ale dokonce pokud nejsem koroner, ale hlavně pokud nejsem ten koroner který byl na místě činu ohledat mrtvolu a pak ji pitval, pak dovozovat podobné závěry jako hospodský Jouda co shlédnul novinku z TV Nova zpráv, je většinou to samé jako tento pod silnou emocí psaný elaborát. Více vypovídá o autorovi samotném než o nějakých faktech.

  Zajímavější pro obecnou úvahu je fakt. že dva rusové, co spolu chodí jak malomocní držíce se za provázek vždy za sebou ergo vedle sebe, byli v jeden den 250 m od místa činu, mají v jeden den vydané pasy lišící se o 2 čísla v řadě sériových čísel. A že jeli v lednu se podívat na památku do okresního města typu Kroměříže, k památce ani nedošli protože byla „zima“ 0 stupňů, a po 24 HODINÁCH odjeli zpět domů do „tepla“ Moskvy do -10 stupňů:-).

  Takoví turisté co jsou v místě, kde dojde k bezprecedentní otravě a kde oni jsou bez jakéhokoli falšování zachyceni na kamery právě ve chvíli než byl spáchán atentát který toto místo nikdy předtím nezažilo, je jistě zcela běžné a takových Rusů, co tam jezdí na 24 hodin a po zjištění, že je tam zima se vrací domů, jsou dozajista tisíce měsíčně…:-) Pro někoho to může ale dozajista náhoda, že?

  Ale kdyby tito lidé alespoň mlčeli, potom co se snad okamžitě měli potřebu, „obhajovat“ sebe a Rusko (jistě každý běžně v novinách obviněný z toho a toho jde ihned dos státní televize vysvětlit své soukromé cesty a ta mu dá v hlavním vysílacím čase prostor, to je samozřejmě také běžné a zažíváme to každý den) , pak této estrádě dozajista běžné a ryze pravděpodobné „turistické návětěvy“ dali korunu. Je dobré si najít a podívat se na video státní RT.com..

  Jinak k důkazům „mladého“ chemika zajisté ostříleného ve službách KGB, CIA a dalších – oznamuji, aniž bych byl jakkoli znalý nervově paralytických látek, že požít látku typu novičok neznamená automaticky zemřít. Za všechny případy je dobré se seznámit s těmi, kdo už několikrát kontaminaci novičokem přežili. Viz Andrej Železňakov a Vladimir Uglev.

  Nebudu se hádat jestli A-240 je jiný než A-230 ergo ten A-234 který je prý ten, co se sním „nedá“ jen přiotrávit.

  „Uglev pracoval v laboratoři v ruském městě Šichany, odkud se britské tajné služby domnívají, že novičok pochází. „Sám jsem se jedem otrávil, ale šlo o A-240. Vystříkl mi na ruku, tu jsem rychle ponořil do kyseliny chlorovodíkové a peroxidového roztoku. Žádné další následky jsem neměl. Skripalovi se nakazili verzí A-234 a z toho rozboru, co jsem viděl, mohou být rádi, že to bylo tak malé množství. Novičok má dlouhou životnost, podle toho, co ukázalo jeho složení, to klidně mohl být můj vlastní produkt,“ uvedl.“ Tolik zpověd toho, co zná novičok přeci jen jinak než je jen copy+paste z internetu.

  V každém případě pro mne je daleko zajímavější ta analýza Rusů, co se zrovna „náhodou“ ocitli v okolí domu Skripalových a co tam byli na jednodenním výletu prohlédnout si katedrálu, kam ani nedošli. S pasy, které byly vydány náhodou v rámci jednoho dne, v sérii, které bych nedosáhl ani kdybych o něj žádal se svým jednovaječným dvojčetem ve stejný den a v jednom městě (tak „malém“ jako je Moskva navíc:-)

  více viz odkazy

  1) Ženeva, Milán, Paříž. Rusové podezřelí z otravy Skripala cestovali po celé Evropě – aktuálně
  2) Jeden z údajných útočníků na Skripala měl ve složce číslo na ruské ministerstvo – aktuálně

  no a z těch světových je studnice informací The Guardian

  3) Russian passport leak after Salisbury may reveal spy methods
  4) Salisbury novichok suspects say they were only visiting cathedral
  5) Dutch expelled Russians over alleged novichok lab hacking plot

  mohl bych vám dát jiné, neméně renomované, ale předpokládám, že by nebyli natolik průhledné a jejich zdroje natolik ověřené jako ty ze Sputniku a RT.

  Takže hezký zbytek diskusního dne.

  To se mi líbí

  • brtník z brlohu napsal:

   Co tím chtěl básník říci?

   To se mi líbí

  • vittta napsal:

   A teď jestli to tak opravdu bylo, že?
   Vy berete jako důkaz pro vlastní úvahy britský mainstream, to pak vám ale mohou vyjít všelijaké závěry.

   To se mi líbí

  • Josef K, napsal:

   Z toho co jsem napsal jste nevyvrátil sebemenší fakt. Příběhy tisíce a jedné noci jsou pořád jenom pohádky, i když je otisknou The Guardian nebo New York Times. A pohádkám nebo smyšleným příběhům věří jen hlupák. Já uvedl exaktní vědecká fakta ne zcela vágní bláboly jako vy. Mnou ani žádné emoce necloumaly, maximálně údiv nad vámi. Ještě jednou tedy mohu zopakovat, že pro mne jste jen pořádný kus kokota.

   To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Máte to jako sbírku příkladů různé úrovně.
   Na to, že jak píšete
   „To je sociáůní úroveň lidské spodiny, která je coby vzorek populace velmi marginální a já s ní osobně nepřicházím do styku, chráněn přirozenými sociálními filtry, kterými se přirozeně odděluje většinová společnost od těch, se kterými eticky a ani funkčně lidsky, je lepší nepřicházet do styku, takže s autorem těchto slov nebudu opravdu vést jakýkoli dialog.. “
   je zajímavé a především dost podivné, že jste se docela rozepsal. Ty vaše sociální filtry jsou patrně nějakého výběhového typu, nefungují. Ovšem dokazuje to, že nelze každému vašemu – platí to ale i obecně, nejste výjimka – prohlášení věřit a je nutné se nad ním – pokud ovšem je zájem – zamyslet a vyhodnotit jak bylo splněno.
   Váš způsob diskuse patří k těm špatným, převládají emoce. Vezmete nějaký fakt, spíše jeho část, a dodáte své emoce, kterých hodně. Zaplevelujete prostor. Tady je dnešní sbírka:
   To je sociáůní úroveň lidské spodiny….podobné závěry jako hospodský Jouda…….zajisté ostříleného ve službách KGB, CIA.

   To se mi líbí

  • hans napsal:

   Pohádky.

   „Dva Rusové“ se ocitli „v blízkosti domu Skripalových“ nikoliv náhodou, ale z nutnosti – protože do Salisbury přijeli vlakem a nádraží je „v blízkosti“.

   Že nedošli do katedrály je váš výmysl. Ničím nedoložený.

   O pasy požádali současně na stejné pobočce, mají proto blízká čísla. To je normální. Divit se tomu mohou jen lidé, co si myslí, že v Moskvě jen jeden úředník přes pasy.

   Necestovali po celé Evropě, ale pouze do několika měst v několika málo zemích. A vysvětlili to přirozeně – svým podnikáním.

   Neměl ve složce žádné číslo. Zaprvé nikdo neviděl tu složku. To co koluje po internetech je neověřená fotokopie čehosi, kterou do oběhu pustil bývalý prodejce spodního prádla, kterého si britská tajná služba najala pro šíření dezinformací a fakenews. Za druhé to číslo které na zřejmě zfalšovaný formulář nakreslila britská tajná sužba, není na ministerstvo, ale na obchod s matracemi, což si můžete ověřit na jeho webu: https://matrackuksis.nethouse.ru/
   Za třetí pouze slabomyslný osel může věřít, že když si agenti vojenské tajné služby zařizují pasy, tak si na žádost o pas napíší telefon na ministerstvo obrany, aby žádný úředník (a kdo se dostane to té nepříliš chráněné databáze) neměl problém s identifikací agentů.

   The Guardian prokazatelně a záměrně o ruských záležitostech lže. To je nesporný fakt (chcete-li mohu uvést příklad). Proto mu negativní onformace o Rusku nelze věřit.

   Líbí se 1 osoba

 6. strejda napsal:

  Ve Sputniku uveřejnili – jinde jsem to nečetl – část nedávného proslovu poslance pana Schwarzenberga:
  „Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Údajně se za měsíc chystá oslava stého výročí 28. října 1918. Vzhledem k tomu, že jsme se dávno vzdali myšlenky Československa, že zde zdatně bojujeme proti nosné myšlence Tomáše Garrigue Masaryka o evropanství a nadáváme na Evropu a teď jsme se také vzdali jeho velké myšlenky, o které mluvím, totiž humanity, a projevujeme státní politikou antihumánní, proti sirotkům, proti uprchlíkům, proti dětem, tak bych prosil, aby ty oslavy 28. října kvůli přemíře pokrytectví byly odřeknuty. Protože bych se styděl vzpomínat na to, co jsme v roce 1918 nastolili“
  Na mainstreamu to nebylo. A nyní mám dilema. Je to fake news, kachna, lež, nenávistný útok na TOP 09, ruská propaganda, Putinova ruka? Mám to hodit za hlavu a zapomenout? Mohu se ale také ptát, proč je to jen na Sputniku, proč nám to nepřinesly hlavní listy a ČT.
  Je to jasný důkaz toho, že nestačí číst jen ten správný tisk a také důkaz toho, že se lidé ani politici nemění a nepřekročí svůj stín.
  Díky za svobodu slova!!!

  To se mi líbí

 7. Josef K. napsal:

  Ještě se musím vyjádřit k této vaší „myšlence“. Cituji: „Jinak k důkazům „mladého“ chemika zajisté ostříleného ve službách KGB, CIA a dalších – oznamuji, aniž bych byl jakkoli znalý nervově paralytických látek, že požít látku typu novičok neznamená automaticky zemřít. Za všechny případy je dobré se seznámit s těmi, kdo už několikrát kontaminaci novičokem přežili. Viz Andrej Železňakov a Vladimir Uglev. “ Ze druhé věty mi po projetí internetu vyplynulo, že vaše informace vycházejí z článku v Blesku, který bezesporu patří mezi ta nejserióznější, renomovaná česká periodika. Mirzajanov, Rink a Uglev si navzájem protiřečí a vzájemně se obviňují ze lhaní (kdo byl u toho) a ze zištných důvodů. Uglev tvrdí, že přišel do styku s látkou A 240 (díky své okamžité reakci bez následků). Taková vágní tvrzení nemají žádnou skutečnou relevanci. Zrovna tak mohl tvrdit, že s Edwardem Tellerem sestrojil termonukleární bombu a nešťastnou náhodou byl ozářen, což přežil bez následků, protože si stačil nasadit sluneční brýle. Jinak tvrzení, že Uglev měl být vystaven účinkům „novičoku“ několikrát je jen vaše licence – nikde se nic takového netvrdí. Mohu vás také ujistit, že požití jakékoliv nervově paralytické látky by se přežít nedalo a ani se s orálním způsobem aplikace nepočítá – tyto látky vnikají do organismu respirací nebo sliznicemi a pokožkou. A také mi není jasné, co máte na mysli, když píšete o mladém chemikovi – že by tu hru pro děti? Nebo tím myslíte mne? V tom případě jsou uvozovky u slova mladý zcela na místě vzhledem k tomu, že jsem vícenásobný dědeček.

  To se mi líbí

  • strejda napsal:

   Já jsem si jednou – to jsem byl mladý chemik – jen trošičku kápnul na ruku kyselinu solnou (to je ta chlorovodíková), pěkné svinstvo, rozhodně to nebylo bez následků i když jsem to okamžitě smyl. Uglev to patrně řekl jinak, než nám to předložil seriózní tisk.

   To se mi líbí

   • jaa napsal:

    optimisto – Vy si vážně myslíte , že press vědí něco o chemii. To je to samý jako s matikou

    To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Zaujatosť sa bezpečne pozná podľa toho, ako dotyčný narába s pravdepodobnosťami. Existuje určitá (malá?) pravdepodobnosť, že človek pri priaznivej zhode okolností prežije útok nervovo paralytickou látkou bez následkov, takže prečo nie aj Skripaľovci? Je malá pravdepodobnosť, že dvaja chlapi, ktorí spolu cestujú do Anglicka, majú podobné čísla pasov, takže určite sú to agenti. 😉

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Ta pravděpodobnost přežití asi existuje, pane Navajo, ale už tak malá pravděpodobnost se zásadně sníží v případě, že přežijí bez zjevných následků dva ze dvou.

    To se mi líbí

 8. vittta napsal:

  Pro zájemce o budoucnost 50 nebohých sirotů vřele doporučuji tento rozhovor.
  Ani Veselovský tu blamáž nespasil.
  Siroty existují jen ve vlhkých snech Kalouska a Šojdrové, a v Řecku vznikla dokonce panika, že jim tam někdo z ČR chce krást děti!
  A OSN zastavila pomoc syrským (a kdovíjakým) vyžírkám, a posílá je domů!
  https://video.aktualne.cz/dvtv/kutilova-sirotku-ze-syrie-se-ujaly-jine-rodiny-plan-prevezt/r~55abb6eac0df11e890ecac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Tak už je tu ten odkaz podruhé a ani čtenář ani třešeň se nějak neozývají. Že by to kolidovalo s jejich názory?

   To se mi líbí

   • vittta napsal:

    Teď se vymáčkla u Janiky.
    Stočila diskuzi na nějaká víza, co bychom měli udělat těm, co jsou u Asada na černé listině.
    O tom ale nebyla vůbec řeč…
    To bylo jediné, co jí na rozhovoru zaujalo!

    To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Samozřejmě, ted to budou okecávat, přesně jak napsal vittta, třešeň už perlí.

    To se mi líbí

    • čtenář napsal:

     už jste mi odpověděla na tu třikrát položenou otázku(u Janiky)?
     když máte tu potřebu se do mě navážet.

     To se mi líbí

     • kočka šklíba napsal:

      Bohužel nevím na kterou čtenáři, tak jí dejte sem. A jinak se můžete tady vyjádřit k těm „sirotkům“ ve světle nových informací od Kutilové, kterou určitě nemůžete podezírat ze sympatií k Babišovi 😉 .

      To se mi líbí

      • čtenář napsal:

       ta otázka:co si vlastně představujete pod tím Babišovým „pomáhat na místě“?

       víte to vůbec?
       —————————–
       ke Kutilové se samozřejmě vyjádřit mohu,ale až si ten rozhovor poslechnu.
       ještě jsem to neudělal,protože jsem po svém návratu ten čas věnoval textu a čtením diskuze zde,odpověděl jsem panu Bavorovi a vám.
       potom jsem odpovídal ohovi a paní Ahele pod textem o paní Horákové.
       ——————————

       odpověď na moji otázku dejte prosím do diskuze o paní Horákové.
       pokud budu mít cokoliv na jazyku ohledně rozhovoru s paní Kutilovou tak se k tomu vyjádřím také tam.

       To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        https://xtv.cz/archiv/nase-hnuti-melo-v-praze-pracovat-lepe-lidri-evropy-mi-v-soukromi-davaji-mi-za-pravdu-rika-premier-andrej-babis
        Konkrétní Babišovy návrh k pomoci „tam“ se dozvíte v přiloženém rozhovoru. Ostatně tím, že jej nesnášíte, tak také neposloucháte, co říká. A proto se tak hloupě ptáte. Jeho návrhy a nápady totiž zazněly už několikrát.

        To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        super,na moji HLOUPOU otázku co si „POD TÍM BABIŠOVÝM TAM“ představuje kočka šklíba mi protiargumentujete rozhovorem s Babišem co si představuje on.
        ještě k tomu přidáte moji nesnášenlivost k Babišovi a to že neposlouchám co říká.

        otázka na kočku šklíbu ale nebyla položena takto…… co si představuje Babiš pod tím svým „pomáhat na místě“

        ale i tak,děkuji za možnost shlédnout tento rozhovor,měl jsem možnost všimnout si toho že tam zazněl i argument týkající se toho Mezinárodního dětského kříže.

        To se mi líbí

       • kočka šklíba napsal:

        Pokud vím, tak jsem o Babišovi a jeho výroku nepsala, takže asi jste si mě s někým spletl. Nemám ted čas to zjištovat na 100 % u Janiky, ale myslím, že tomu tak je. Takže nevím proč bych na tuto Vaší otázku měla odpovídat, zvláště když jste myslím vitttovi u Janiky podrobně napsal na co odpovídat budete a na co ne, a na otázky, které jste, podle sebe, nezmínil, jste odpovídat odmítl. Pokud ovšem jsem přesto o Babišovi psala, podívám se zítra, tak odpovím samozřejmě.

        To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        nemusíte hledat,o Babišovi a jeho výroku jste nepsala.
        pokud odpovědi na otázky podmiňujete tímto tak to beru na vědomí a nemám s tím problém.
        vy zase berte na vědomí,že i když já jsem nikdy nikde nepsal o paní Kutilové tak jsem byl také vyzván abych se vyjádřil,a také jsem v nejkratší možné době reagoval.
        ———————–
        Bavor:Tak už je tu ten odkaz podruhé a ani čtenář ani třešeň se nějak neozývají. Že by to kolidovalo s jejich názory?

        kočka:Samozřejmě, ted to budou okecávat, přesně jak napsal vittta, třešeň už perlí.
        ———————–

        takže,přestaňte se do mě jednou provždy navážet slovy „bude to okecávat“ „jedl moc vtipné kaše“ apod.,to bude pro nás oba dva nejlepší kočko šklíbo.

        já samozřejmě vím,že si to navážení do kohokoliv užíváte,bohužel se ale budete muset smířit s tím,že vám na mnoha místech postupně ubývají ty terče.

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        A vy jste zase nepochopil, že narážka na „ozývání se“ byla právě v souvislosti s reakcí na Horákovou, když Kutilová popírala vše, co tvrdí Šojdrová a potvrzuje to, co tvrdí Horáková. Což Kočka pochopila hned.

        To se mi líbí

       • čtenář napsal:

        nejenom kočka bude s tímto vaším názorem na 100% souhlasit,tím jsem si jistý.

        podívejte se pane Bavore,tuším,jsem už skoro přesvědčen o tom,že vás zde moje přítomnost začíná více a více srát.
        dám si dééééééélšííííííííí pauzu.

        přejí vám ať vám tu co nejdéle vydrží klid.

        To se mi líbí

       • Bavor V. napsal:

        Narozdíl od Porama vůbec. Neberte to osobně. Prostě se rozcházíme v názorech a to je vše.

        To se mi líbí

       • kočka šklíba napsal:

        No tak čtenáři je to vyřízeno. nechápu proč bych vám měla odpovídat na něco, co jsem vůbec nezmínila, zvláště po vašem podrobném zdůvodnění proč vy nebudete odpovídat na vitttu (u Janiky) pokud jste to vy nezmínil.
        A že se do vás navážím? Omyl, jen jsem si myslela že jste tady pod jiným blogem zavtipkoval, pokud jste to myslel vážně, tak je to ještě horší než jsem si myslela 😉 . Jinak ostatním (s jednou výjimkou) jsem ochotná, pokud zaznamenám ovšem otázku, což se nemusí stát vždy, odpovím. Samozřejmě.

        To se mi líbí

       • vittta napsal:

        Tedy čtenáři, vy jste sice nepsal o paní Kutilové, ale byla řeč k 50 teroristech, kteří jsou kdovíproč nazýváni některými občany dětmi, i když je na 1000% jisté, že se o děti nejednalo NIKDY, tedy především z důvodu věku.
        A okecáváte to, né že ne.
        Protože tady jsou karty rozdané jasně, nelze to nijak obkroužit.
        Jsou to podle vás děti, nebo ne?
        (hovoří se o dětech)
        Jsou tito lidé k dispozici, resp. čekají ve velkém utrpení na pomoc kohokoliv, že bychom jí tedy nejenom měli, ale i v pohodě mohli poskytnout, i v kontextu syrského a mezináriodního práva?
        Jsou to bezpečně Syřané z válečných oblastí? (to je důležité, protože je to součást manipualce)
        Jsou to bezpečně sirotci, o které se nemá kdo postarat?
        A chcete je vy sám tady, nebo ne?
        Odpovědi mohou být krátké, a jasné.
        Začnu já:
        Děti to nejsou, 12-17 letí nejsou děti v tom slova smyslu, jsou to adolescenti.
        Tito lidé nejsou k dispozici a v uprchlických táborech to asi není úplně super, ale není tam hlad, zima a akutní nedostatek hygieny.
        Případné osvojení dětí je v rozporu se syrskými i islámskými zákony, dle islámu nelze tyto mladé muže přemístit bez muslimských opatrovníků.
        Tito lidé nejsou známí, tak nelze říci, že čekají na naší pomoc, dle paní Kutilové je to přesně naopak, a jiný názor, podpořený argumety se nikde neprezentoval a nikdo paní Kutilovou nerozporoval.
        Nelze říci, že to jsou Syřané z válečných oblastí.
        Nelze říci, že to jsou sirotci.
        Já je tady na 100% NECHCI!

        To se mi líbí

   • čtenář napsal:

    od včerejšího rána jsem byl mimo připojení,před 30min. jsem se vrátil.

    To se mi líbí

 9. Poram napsal:

  Reakce na hanse 25.9.2018 (20:26)

  Tak trochu fejkujete, pokolokaté jste takto nachytán a na kolika podobných webech, hansi? Takže proč prokazatelně neprokázat to, že lžete vy? Při pohledu do Google maps, je naprosto zřejmě, kam se jde od nádraží v Salisbury tedy jestli katedrála je anebo není po cestě do Bemertonu, kde bydlel Skripal – jestli tedy šli Skripalovi „chemizovat“, anebo prohlížet si pamětihodnosti (v lednu „guljáť:-) Je to přesně opačným směrem.

  xxxx

  Podezřelí vystupující pod jménem Alexandr Petrov a Ruslan Boširov ve čtvrtek vůbec poprvé promluvili na veřejnosti. V téměř půlhodinovém televizním rozhovoru se bránili před obviněním britské vlády. Divákům se prezentovali jako obyčejní turisté cestující do Londýna, kteří na doporučení přátel zavítali také do „úžasného města“ Salisbury, kde byli otráveni otec a dcera Skripalovi a následně i čtyřiačtyřicetiletá Dawn Sturgessové, jež se nešťastnou shodou náhod dostala k rozprašovači obsahujícímu zbytek smrtícího plynu novičok.

  Petrov a Boširov prý v Salisbury toužili navštívit „světově proslulou“ katedrálu, hradiště Old Sarum a několik kilometrů vzdálený Stonehenge. Poprvé se do města vydali vlakem 3. března, avšak strávili v něm pouze necelou hodinu, prý kvůli sněhu. Znovu se vrátili druhý den. Tedy právě v den, kdy byl otráven Skripal a jeho dcera Julie. Oba muži ještě v noci odletěli zpátky do Moskvy.

  Nevěrohodné alibi
  Britská i ruská média v příběhu dvou ruských „turistů“ upozornila na nekonečně dlouhou řadu nesrovnalostí. Jen pro ilustraci: Bezpečnostní kamery zachytily oba muže v blízkosti Skripalova domu, jenž se nachází přesně na opačnou stranu od nádraží nežli katedrála. Ruský velvyslanec při OSN tuto skutečnost vysvětloval tím, že se Petrov a Boširov ztratili a ptali se nedaleko Skripalova obydlí na cestu, přičemž sami obvinění tvrdí, že netuší, jestli u domu napadených někdy byli nebo ne.

  „Turisté“ zároveň první den od vlakového nádraží nedorazili ani ke zhruba kilometr vzdálené katedrále – údajně kvůli zmíněnému nesnesitelnému počasí, přestože záběry z té doby ukazují průchozí ulice v centru města. Vytoužený chrám měli sice navštívit druhý den, ovšem na záznamech z tamních kamer podle biskupa ze Salisbury nejsou.

  Oba muži koneckonců nikdy nedorazili ani do Stonehenge, ačkoli ke kultovnímu místu jezdí v půlhodinových intervalech autobusy z místa právě nedaleko od vlakového nádraží. Podobných detailů je vícero.

  Ještě zajímavější jsou ale zjištění investigativních novinářů ze serverů Bellingcat a The Insider Russia, podle jejichž analýzy byly pasy obou podezřelých vydány prakticky ve stejnou dobu v roce 2009 a před tímto datem o nich neexistovaly vůbec žádné záznamy. Reportéry to vede k závěru, že „obě jména jsou pravděpodobně falešné identity vytvořené pro agenty některé z ruských tajných služeb“.

  Přesně to tvrdí britští vyšetřovatelé. Kromě kamerových záznamů a tisíců svědeckých výpovědí mají také důkazy o stopách novičoku v hotelovém pokoji, kde podezřelí přebývali.

  xxxx

  Toť stručné shrnutí fakt. Tedy kamerové záznamy a časový harmonogram turistické anabáze, který se pak vlastně ani nekonal. Turisté co dají za letenky a hotel stovky liber neodjíždějí domů v ŘÁDU DESÍTEK HODIN kvůli sněžení:-)))))) To je výsměch, asi takový, jako že výsadkáři zatčení na Donbasu tam byli „na dovolené“ (ono je vůbec zajímavé, jak se ruští dovolenkáři liší od těch světových, co mají za nejobklížení, Seychely, Kapverdy anebo Mallorcu – od těch ruských:-)

  Takže ta britská i ruská media si vygooglujete sám, hansi, máte-li jazykovou výbavu. Ostatně ti hlupáci se k tomu, kam „nedorazili“ sami přiznali v přímém přenosu RT.com . Jisty „takyanalytik“ a někdejší KGB politruk by řekl -„éto děbýli“

  I když ta do očí bijící neschopnost a hloupost může být cílená.

  A motiv? Jaký by mohl mít Putin motiv? Mohlo by jít o demonstraci síly, co všechno si může Rusko dovolit, o průzkum bojem, jak zareagují britské bezpečnostní složky, jak se zachovají britské politické struktury, co na to možní spojenci Británie a jaká bude celková světová odezva, anebo mohlo Rusko zaútočit na Skripala v rámci informační války — s úmyslem vytvořit situaci natolik absurdní, aby jakékoliv britské prohlášení ke kauze znělo nevěrohodně a Británii bylo možné snadno diskreditovat. Všechna tato vysvětlení jsou srovnatelně přitažená za vlasy jako Lavrovův výklad, že jde o čistě britskou akci pro získání sympatií v době vyjednávání o brexitu — což zakládá dobré předpoklady úspěchu, pokud jde o diskreditační kampaň. Jak diskreditační kampaň, tak průzkum bojem by mohly být přípravou pro útoky na významnější cíle. Nicméně nejvíce pravděpodobný se jeví akt vzkazu a to veřejně vykonaného

  1) dovnitř veřejnosti. Díky sankcím zaostává naše ekonomika a já musím sahat na vaše úspory do duchodových fondů a pak nám padá Rubl jak Bolívar ve Venezuele a vy si namísto Versaceho parfému, Levisek, iPhonu a Macbooku budete muset vystačit s ruskými náhražkami ala náš Pitralon či dalších pověstných podřadných ruských produktů, kterým se vyspělý svět vysmíval jako byly fotoaparáty LOMO či hodinky Pobeda. Dalo by se pokračovat snad do všech odvětví spotřebního průmyslu, automobilů, elektroniky.

  2) do západního světa – My, Rusko resp, já Putin, si mohu si dělat co chci, sovětský člověk, kterého v Rusech opět šlechtím, chce, ba co víc, potřebuje trpět, žít v bídě a pocitu nepřátelství vůči Západu. Musí pociťovat hrdost na svou bídu, materiální zaostalost, prostý až bídný život (abych si já a moji spřátelení oligarchové mohli dělat co chceme) – a na straně druhé hrdost na svoji VLAST, NÁROD, VŮDCE (viz dále zkratka LVNR – „láska k vlasti, národu a vůdci“)

  Potřebuje mít pocit, že se nás (Rusů/ Ruska, gasudára, jednoty a naší lásky k vlasti a osobě vůdce) Západ neskonale bojí. A musí se bát, protože jeho arogance, bohatství, dávání najevo morální a vyspělostní převahy je projev degenerace a úpadek hodnot – nástup individualismu vede planetu a společnost od kolektivní pospolitosti a LVNR. A lidé co jako individua nic neznamenají, ničím nejsou a nikdo si jich NEVÁŽÍ – potřebují nutně onu LVNR, aby se nebouřili.

  Myslím, že to dává smysl, je to snaha o re-sovětizaci národa na bázi Duginovy „čtvrté politické“ teorie – tedy převzít „to nejlepší z fašismu a komunismu“ a spojit síly proti západnímu liberalismu, individualismu, lidským právům, svobodě pohybu a veškeré globalizaci. Velmi pikantní detaily se lze dočíst na webu Délský potápěč. Kdo nezná, pozná, že současná svoboda slova nejen že není omezována, ale už je opět povolen „názor“ na méněcenné rasy, nadřazenost (národa, hodnot, kolektivní pospolitosti) a metodikám boje proti vůli životu v otevřené společnosti tzv. ,lidských práv (viz Popper „Otevřená společnost a její nepřátelé) individuálním způsobu žití a pobývání na několika místech této planety podle chuti a potřeby bez jakékoliv(!) závislosti na utlačitelské synergii mezi kolektivní tyranií

  1. (národního) státu,
  2. jakéhokoli nuceně sdíleného éthosu společnosti
  3. jakékoli povinnosti k nějaké kulturně-společenské entitě definované národností, jazykem, kulturou, tradicemi nebo společně sdíleným SVĚTONÁZOROVÝM náboženstvím (či spíše věroukou, které doslova a dopísmene odpovídal ideologický katechismus údajně jediného vědeckého názoru marxismu-leninismu).

  Toť asi vše snad k těm poznámkám, které lze vzít jako věcné.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Proboha… Na tohle nelze ani reagovat. Emocionální výlev pod vlivem CNN, BBC, Respektu a podobných „pravdomluvných“ médií.

   To se mi líbí

   • brtník z brlohu napsal:

    Já mám jednoho takovýho v rodině, pokaždý když ho potkám tak se tážu jak pokročil ve studiu čínštiny. A on bloud ještě nezačal 🙂 🙂 🙂

    To se mi líbí

   • kočka šklíba napsal:

    Není to Ondřej? Janika už mu pouští minimum jeho plků, tak možná přešel sem. Podle délky a hlavně jeho žvástů by to odpovídalo.

    To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Jenom naprostej idiot nepozná, když už je čas držet hubu.

   To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Pán Bavor Vás nechápe, ale všetko vysvetľuje táto Vaša veta: „Toť stručné shrnutí fakt.“
   Ako môžete nazvať faktami tvrdenia, ktoré stoja proti iným tvrdeniam? Zjavne nedokážete odlíšiť fakty od názorov a práve preto tak ľahko podliehate manipulácii.

   Skutočná perla je Vaše tvrdenie, že tí dvaja sa nachádzali blízko Skripaľovho domu a pritom hovoria, že o tom nemajú tušenia a ani nevedia, kde býva – že práve toto je dôkazom ich viny. To je ako vystrihnuté z Kladiva na čarodejnice.
   Mimochodom, krivdíte Hansovi. Centrum mesta a katedrála je pár zastávok autobusom od železničnej stanice. Ako na potvoru, Bemerton je pár zastávok autobusom opačnou stranou. Aký div, že dvaja „debili“, čo sa nevedia orientovať v cudzom meste, si sadnú na autobus opačným smerom, vystúpia na vypočítanej zastávke a potom sa pýtajú na cestu, lebo netušia, kde sú. A ešte nezabúdajte, že sú to „ruskí debili“, čo poznajú len azbuku…
   Netvrdím, že majú nepriestrelné alibi, neviem, možno klamú. Ale rozhodne tá ich verzia nie je nevierohodná. Ľudia robia blbosti a nevypočítateľné a nelogické rozhodnutia denno-denne a nielen preto, aby zakryli postranné úmysly.

   To se mi líbí

   • Poram napsal:

    Ľudia robia blbosti a nevypočítateľné a nelogické rozhodnutia denno-denne a nielen preto, aby zakryli postranné úmysly.

    …a jezdí po 20 hodinách z dovolené domu, kdyz nic z toho za čím letěli 3000km neshledli, protože nahle zjistili, že tam sněží…:-) Víc „hodnoverný“ důvod snad ani nenajdete…

    To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Mne sa pred necelým mesiacom stalo niečo podobné. Letel som cez 1000 km na dovolenku a nevidel som nič z toho, čo som mal naplánované, lebo sa niečo stalo. Dokonca tam ani nesnežilo. Tiež by som možno do 48 hodín letel naspäť, ale musel som počkať na charter.

     To se mi líbí

     • Poram napsal:

      A zabloudil jste přitom bezdeky taky k domu bývalého agenta CIA ktery byl ten den otráven protoze zradil neoliberalismus tím, že se za Reagana stal špionem SSSR a nasledne podporovatelem ideologie marxismu-leninismu?

      Nebo tahle „běžná“ náhoda se vám nestala a je jen výspou techto dvou Patu a Matů co chodí na krok všude spolu a co se ptají na cestu zrovna tam, kde je rej agentů s nervovými bojovymi látkami?

      To se mi líbí

      • NavajaMM napsal:

       No, o takomto type náhody žiadne informácie nemám, ale Vy a bellingcat už niečo nájdete. 🙂

       Keby ste to náhodou nevedeli, resp. pretože tomuto demografickému detailu nevenujete žiadnu pozornosť, tak v Salisbury sa v ten deň vyskytovalo aj najmenej 50 000 rodených Britov a pravdepodobne aj niekoľko desiatok tisíc turistov z celého sveta. Čiste z počtu pravdepodobnosti sa v Salisbury denne nachádza niekoľko stoviek Rusov.

       To se mi líbí

  • vittta napsal:

   Počkat, počkat, smrtící plyn,
   Spíše bychom ho měli nazvat plynem, po kterém se dělá pěkně blbě, a když se k tomu při vybírání popelnic sežere i zkažené žrádlo, může se na něj i umřít.
   S těmi důchodovými fondy bych to také nepřeháněl, v Rusku se chodí do důchodu tak brzo, že na to ve vyspělé Evropě už jenom nostalgicky vzpomínají.
   A materiální zaostalost…tak to už vůbec ne.
   Rubl sice klesá, ale Rusům to jak se zdá zase tolik nevadí, staví si dánice, že se nám o takových ani nesní, a kšefty mají narvané zbožím, ve městech pořádek, o kterém se západním radním už raději ani nezdá.
   No, ale pokud snad chcete další sankce, nebo dokonce pochodovat na Moskvu, tak prosim, ale netahejte do toho ostatní.

   To se mi líbí

  • hans napsal:

   Nařkl jste mne ze lži. Z opakované i na jiných webech.

   Blábolíte. Nenachytal mne nikdo a vy také ne. Nádraží v Salisbury je cca 15 minut pěší chůze od Skripalova domu (přes několik ulic a několik zahnutí). Napsal jsem tedy pravdu.

   PS. Zdůrazňování že byli v blízkosti Skripalova domu je manipulativní, když nádraží je vblízkosti, když se pohybovali v bezprostředním okolí nádraží tam a zpět po hlavní ulici a když není sebenepatrnější důvod pro předpoklad, že by z hlavní odbočili směrem ke Skripalovu domu.)

   Tvrdíte, že P + B šli od nádraží na opačnou stranu než je katedrála – a co, přijeli do cizího města a zabočili na druhou stranu něž je hlavní cíl výletu, to jsem na výletech provedl opakovaně, někdy záměrně, někdy omylem.

   Na tu druhou stranu nešli „cestou do Bemertonu, kde bydlel Skripal“, jak kecáte, šli jednoduše a poměrně přímočaře po hlavní ulici cca 10 min k nejbližší benzince, kde se občerstvili. Ke Skripalovým by museli odbočit z hlavní a pak ještě odbočit a pak ještě, také cca 10 min. (Tj. nádraží, benzinka a dům Skripala tvoří trojúhelník, nikoliv přímku jak nepravdivě plyne z vašeho výkladu).

   píšete: jež se nešťastnou shodou náhod dostala k rozprašovači obsahujícímu zbytek smrtícího plynu novičok. vynechal jste důležitý fakt „k nerozbalenému a nepoužitému rozprašovači parfému“

   píšete prý kvůli sněhu. – typický příklad manipulace. Fakticky den předtím byla v Salisbury a okolí sněhová kalamita, a ještě druhý den, když ti dva přijeli, se zhroucená veřejná doprava nevzpamatovala, pršelo, ti dva promokli, po návratu do Londýna si museli koupit nové boty místo rozmočených… nikdy jste nezažil výlet, při němž jste podcenil počasí?

   píšete: Tedy právě v den, kdy byl otráven Skripal a jeho dcera – zase manipulace. Vrátili se do Salisbury až před polednem, ale Skripal a jeho dcera opustili svůj dům cca v 9 ráno (časy jsou přibližné, píšu po paměti) aby se do něj už nikdy nevrátili. Proto – podle oficiální verze britské vlády – musela být klika namazána gelem vysprejovaným rozprašovačem (jak může rozprašovač rozprašovat gel se ptejte Britů) před devátou, nejspíš večer předtím, protože přes noc – podle oficiální verze – jed degradoval kvůli vzdušné vlhkosti a nebyl pak jedovatý a právě proto Skripalovi přežili. Čili pohyb P+B absolutně nesouhlasí s pohybem traviče podle oficiální verze.

   (Sktripalové se nemohli vrátit domů kolem poledne a šáhnout na kliku čerstvě namazanou P+B a zase odjet protože 1. pak by jed fungoval a byli by mrtví – namístě, 2. byli by vidět na těch kamerách, které je viděli odjíždět ráno, – a na nich v poledne nejsou a 3. kdyby P+B stříkali jed rozprašovačem kamkoliv, zejména na nějakou překážku typu dveří, nevyhnutelně by se část jedu rozprášila i na ně a byli by na místě mrtví. Pokud by nebyli v protichemickém obleku 🙂

   píšete přestože záběry z té doby ukazují průchozí ulice v centru města – ty záběry jsou kde? Oni říkali, že bylo hnusné počasí a nedalo se výletovat. Nikoliv že ulice byly neprůchozí.

   ovšem na záznamech z tamních kamer podle biskupa ze Salisbury nejsou – to je nějaká anglický sranda, biskup jako autorita přes kamery.

   jezdí v půlhodinových intervalech autobusy z místa právě nedaleko od vlakového nádraží a jezdily i v tu sobotu? nebylo náhodou Stonehenge kvůli kalamitě uzavřeno? na které starně od nádraží jsou ty autobusy?

   investigativních novinářů ze serverů – zase manipulujete, to nejsou novináři, tím méně investigativní, to jsou poskové britské vlády, která jejich prostřednictvím zveřejňuje dezinformace, zveřejnění kterých by ministerstvu zahraničí, obrany nebo tajné službě přivodilo ostudu (ve stylu „koukejte jaké bláboly říká ministr“).

   před tímto datem o nich neexistovaly vůbec žádné záznamy – protože máme věřit, že ti „novináři“ mají na cédečkách všechny databáze všech ruských úřadů, všech bank, všech firem…. (A zřejmě i českých a vůbec…)

   tisíců svědeckých výpovědí – cha cha, to jako mají tisíce svědků, ale žádného očitého? a co jako ti svědci viděli? Jediné co jsme se od svědků dozvěděli, bylo, že se P+B v londýnském hotelu chovali jako dva chlapi při penězích na výletě daleko od manželek, nikoliv jako agenti. K namazání kliky svědci nejsou, k vyvrácení čehokoliv z tvrzení P+B svědci nejsou,…

   A mimochodem, proč britská vláda drží Skripalovy v izolaci? Proč za celu dobu nemohli s nikým mluvit (akorát jednou se Julie dostala k telefonu a zavolala té své tetě, ale hned jí telefon zabavili). Hrubě tím porušuje mezinárodní právo (Julie je ruská občanka), a jediný myslitelný důvod je, že britská vláda nemůže Skripalovy nechat mluvit, protože kdyby mluvili, oficiálně verze by nevydržela.

   Turisté co dají za letenky a hotel stovky liber neodjíždějí domů v ŘÁDU DESÍTEK HODIN – blábolíte, samozřejmě, že odjíždějí. Musejí v pondělí do práve. Ostatně, s prostitutkou si užili a katedrála byla bonus navíc a důvod výletu pro manželky.

   Konec vašeho postu jsou jen paranoidní protiputinské bláboly.

   To se mi líbí

   • Josef K. napsal:

    Vaše argumentace je perfektní,ale co se týče Porama – myslím, že je zcela zbytečné házet perly sviním.

    To se mi líbí

   • vittta napsal:

    A další fantastické důkazy Britů.
    TO JE VON, chtělo by se vykřiknout.
    Akce byla nařízena z nejvyšších míst, jinak by jí neprováděla tak vysoká šarže- píše se.
    Cíl akce- aby bylo Skripalovi a jeho dceři pořádně blbě! (to už se nepíše)
    https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/484488-telegraph-putin-lhal-jeho-civilista-ze-salisbury-je-plukovnik-ktereho-sam-vyznamenal.html

    To se mi líbí

   • Poram napsal:

    hansi je mi líto, ale prostě lžete…

    tedy pokud netvrdíte, že máte důkazy jiné, než ty, co zachytili britští vyšetřovatelé.

    A propos, už víme i jméno (pravé) toho chlápka s bradkou, co je prý turista co jezdí do Salisbury guljáť zimój….A vypadá to, že je to moc dobrý putinův kámoš. Ohledně jeho identity je vcelku lehké srovnání ze signifikantů obličeje, dnes už docela bežný SW založený na technologiji Deep Face vám určí identitu člověka z předlohy fotografie staré i několik let.

    Myslím, že toto téma už máme docela probrané, takže se s vámi rozloučím.

    To se mi líbí

    • Poram napsal:

     jo ještě adresu, tady máte celý de facto vyšetřovací spis včetně fotek on-line včetně časové chronologie.

     https://www.bbc.com/news/uk-43643025

     To se mi líbí

     • Cech napsal:

      Nevím ale bylo by možná užitečné se tam mrknout a porovnat data s možnostmi manipulačních postupů a použití současné technologie.
      Porovnání postupů SIS a GRU je evidentně nezbytné pro pochopení cíle tj. vraždy Skripalových a přímé souvislosti se Sýrii.
      Neboť pro mne zdánlivě chybný krok GRU pro Idlib je ve finále vlastně neskousnutelný např pro CIA.
      https://cz.sputniknews.com/svet/201809278142415-idlib-usa-teroriste/

      To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Shakespeare nebo Andersen by to lépe nenapsali.

      To se mi líbí

     • hans napsal:

      bbc je boží. Uvědomujete si, že její článek a časová osa v něm podvrací možnost, že by P+B mohli otrávit Skripalovy?

      Jak už jsem psal výše, P+B jsou doloženi jak přijeli do Salisbury vlakem (11:48), pak na Wilton Road u benzinky (11:58), na jižní straně ulice (kdyby chtěli jít ke Skripalům šli by po špatné straně ulice) severozápadozápadně od nádraží a pak ve 13:05 a 13:08 na Fisherton Street, jihozápadně od nádraží, podle BBC se vracejí na nádraží (zřejmě od katedrály a dalších pamětihodností).

      Skripalové si vypnuli GPS v mobilech a z domu ráno (v 9:15 zachyceni v autě na hlavních ulicích jak jedou pryč z města severovýchodním směrem) a přijeli do Salisbury po poledni – ve 13:30 jeli v autě po Devizes Road (přijeli do města od severozápadu) a v 13:40 už parkovali v centru. Kdy se tedy mohli otrávit? Před „objevením“ P+B se tvrdilo, že ráno. Ale kdyby P+B namazali kliku někdy kolem 12:15, tak jak se jí Skripalovi dotkli? Vždyť je doloženo jak přijeli do města a zaparkovali v centru. Nebyli doma.

      A co se týče Belingcatu, tak jeho tvrzení že Boširov je Čepiga je zatím jen tvrzení spolku, který v minulosti opakovaně záměrně lhal (např v záležitostech kolem sestřeleného Boeingu, kdy ukrajinský Buk jezdící po Donbasu vydával za ruský, a když to rusko-ukrajinští blogeři vyvrátili, našel si k témuž jiný ukrajinský Buk…). Až své tvrzení o totožnosti Boširova a Čepigy něčím doloží, bude možné o argumentech přemýšlet. Zatím neuvedl žádné argumenty, kromě „potvrdily to anonymní zdroje“, čili nula nula nic.

      Novinky – jako obvykle – si kromě opisování britské propagandy vymyslely vlastní lež o „razítku přísně tajné“. Které na tom bellingcatovském formuláři prostě není.

      To se mi líbí

    • hans napsal:

     Vidíte, že vaše mapa potvrzuje moje slova, nikoliv vaše – levá černá tečka je benzinka na wilton road, prostřední levá nádraží, dvě pravé cesta směrem ke katedrále.. Modrá tečka Skripalův dům, ke kterému nedošli, protože ani kamery ani vámi zmiňované tisíce svědků je neviděli.

     (podrobnější mapa https://ic.pics.livejournal.com/colonelcassad/19281164/1858744/1858744_900.jpg

     To se mi líbí

 10. blbíš napsal:

  kurva , Bavore, se mi zdá, že Vám sem vlítly komanda tajných služeb, či co!

  To se mi líbí

 11. Cech napsal:

  No a něco pro našeho profíka :

  To se mi líbí

 12. Hudec napsal:

  Proboha, lidi, vždyť s těmi Skřípaly už je to tak zamotané (možná záměrně), a my všichni o tom na dálku víme takový prd, že snad ani nemá cenu se o to hádat.
  Jedna strany tvrdí to, druhá ono, třetí ještě něco jiného a já si kladu otázku – záleží na tom ještě vůbec? Cíle už bylo přece dosaženo, myslí si jedni, tj. „Rusové jsou vrazi“. Tím cílem je přesvědčit. Nás nepřesvědčili a už ani přesvědčit nemohou, protože to od začátku z britské strany bylo evidentně cinknuté.
  Ztráta času se tomu ještě věnovat.

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.