Západ o hrozbe salafizmu vie takmer 100 rokov


Pán Bavor mi poslal do pozornosti kópiu listu z francúzskeho Ministerstva kolónií datovanú 24. 4. 1928. Minister týmto listom posiela varovanie guvernérovi Francúzskej západnej pred rozmáhajúcim sa prúdom v islamskom svete – salafizmom.

V liste píše minister guvernérovi približne toto (preklad anglického prepisu):

V islamskom svete už niekoľko rokov prebieha obrodný proces, ktorému by sme mali venovať viac pozornosti.

                Toto intelektuálne hnutie, známe ako „salafizmus“, má za cieľ do primitívneho islamu náboženskými reformami zaviesť späť náboženskú prax pôvodnej čistoty. Hoci sa toto hnutie rozvíja mimo okruhu vplyvu Ibn Saúda a Ulámov v Nádži (pozn. prekl.: sunnitskí islamskí učenci v centre Saúdskeho arabského kráľovstva), nie je od arabského wahábizmu príliš odlišné a často sa vzájomne zamieňajú.

                Toto hnutie je už veľmi aktívne v Maroku, Alžírsku a Tunisku. Zjavne sa oň zaujímajú komunistickí agitátori, lebo ich upúta čokoľvek, čo narušuje zavedený poriadok, podnecuje partikularizmus a spôsobuje chaos.

                Aj keď hnutie „salafi“ nevyznávajú elementy, ktoré sú voči nášmu európskemu vplyvu nepriateľské, z pohľadu udržania verejného poriadku a našej vlády tomuto hnutiu nechýbajú závažné riziká, pred ktorými by sme sa mali chrániť. Činnosť tohto hnutia, ako je to zvyčajné v islamskom zákone aj jeho všetkých náboženských odnožiach, určite opustí pole teológie a stane sa politickým.

                Na druhej strane, táto náboženská reforma fakticky útočí proti všetkým náboženským osobnostiam, ktoré si svoju vedúcu pozíciu získali vďaka tomu, že ich spôsob vlády bol tradične oddaný našej veci. Toto hnutie je tiež nepriateľské voči kongregáciám, ktoré sú v náboženskom živote moslimov vo Francúzskej západnej Afrike veľmi dôležité a pri ktorých oceňujeme ich prístup k našej vláde.

Dnes, v čase internetu a sociálnych médií je už pomerne ťažko predstaviteľné, aké informačné bariéry musela prekonávať vláda Francúzska, aby sa dozvedela skutočný stav vecí v odľahlých častiach svojho impéria. Snáď si to ešte vieme predstaviť aspoň my, čo pamätáme éru bez internetu a s informačnou bariérou železnej opony.

V čase existencie impéria Francúzi venovali veľa pozornosti zbieraniu a vyhodnocovaniu informácií, ako sa aj dozvieme napríklad v tejto knihe o tajných službách a rozpade kolónií po roku 1914. Minister kolónií dostával z každej provincie pod svojou správou podrobné správy niekoľkokrát do mesiaca. Správy vypracoval kolektív autorov, ktorý sa neustále menil a zvyčajne sa pod správu nepodpisovali. Tieto opatrenia mali zaručiť, že správy budú objektívne a vyvážené.

Správy, ktoré dostávalo ministerstvo kolónií z Afriky, sa zameriavalo aj na iné nebezpečenstvo, ktoré v miestnych podmienkach vládnuci Francúzi považovali za akútnejšie. Išlo o styk islamu s berberskými kmeňmi a s „čiernou Afrikou“. Ako sa napríklad dočítame v tejto knihe o islame v západnej Afrike medzi rokmi 1860 – 1960, napísala vyšetrovacia komisia po vzbure proti sultánovi v Maroku: „Islam so svojimi morálnymi nariadeniami a len rudimentárnou sociálnou organizáciou je bezpochyby ideálnym civilizačným princípom pre primitívnych ľudí. Ale jeho doktríny, hoci vyzerajú veľmi jednoducho, obsahujú určité abstrakcie, ktoré jednoduchá mentalita čerstvo konvertovaných Černochov a Arabo-Berberov nedokáže asimilovať… Preto je nutné vždy počítať s výbuchmi fanatizmu… Zdá sa, že africký islam sa nikdy nebude javiť ako stabilný.

Jeden z predchádzajúcich guvernérov Francúzskej západnej Afriky, Arnaud, napísal v roku 1905 toto: „Keď sa Černoch stane Mohamedánom, prestane nás obdivovať, pretože už vie, že všetky znalosti a bohatstvá pochádzajú od Boha. Dokonca má pocit od Boha vyvierajúcej nadradenosti nad neveriacimi. Verí, že náš blahobyt, ktorý sme si vybudovali vlastným úsilím, pochádza z toho transcendentného večného sveta a vytvára ho on svojimi modlitbami.“ Zdá sa, že po tejto stránke sa za 100 rokov zmenilo len málo a že Francúzski miestodržitelia boli veľmi dobre informovaní. To nebezpečenstvo, ktoré je obsahom listu z roku 1928 spočíva v tom, že sa začal pozvoľna meniť aj samotný islam, a to v centre svojho vzniku – v Saúdskej Arábii.

Kde francúzski súdruhovia urobili chybu?

Na túto tému sú publikované tisícky odborných prác a článkov. Niektoré súhrnné sú uvedené v zdrojoch a v nich je možné nájsť ďalšie odkazy. V kocke, veľmi stručne a zjednodušene, to zhrniem takto:

 • Salafizmus je vo svojej podstate pasívny a mnohé odnože salafizmu sa sústreďujú na náboženskú stránku a odmietajú aktívne vystupovať politicky. Francúzi preto salafizmus vo všeobecnosti považovali za prospešný svojej veci.
 • Francúzsko už od čias Napoleona Bonaparta modelovalo svoje impérium podľa vzorov Rímskej ríše. Dlhodobo formulovali svoju politiku tak, aby občania kolónií považovali Francúzsko za svoju vlasť. Neskôr sa to prejavilo aj priamo vo Francúzsku prístupom k migrácii z kolónií. Vo vzťahu k islamu existovalo presvedčenie, že islam môže dobre koexistovať s francúzskym vlastenectvom.
 • Salafizmus je z náboženského pohľadu radikálny. Francúzi podcenili potenciál salafizmu radikalizovať aj inak pokojné a pasívne skupiny obyvateľstva.
 • Nielen vo Francúzsku, ale na celom liberalistickom Západe prevládal názor, že s postupom globalizácie, technickej revolúcie a konzumu sa všetky náboženstvá postupne sekularizujú, veriaci sa stávajú vlažnejší a otupuje sa politický vplyv náboženstva. Toto sa v posledných desaťročiach ukázalo ako chybná hypotéza. Konkrétne islam a salafizmus dokáže akceptovať konzum, no je čoraz radikálnejší voči znalostiam, postojom a sociálnym štruktúram, ktoré nezodpovedajú koránu.
 • Kľúčovou a zatiaľ ani teoreticky neprekonanou bariérou spolužitia je fakt, že všetci salafisti, aj tí, ktorí sú mierni a akceptujú organizáciu politického života voľbami, odmietajú západný model demokracie. Táto je nezlučiteľná s koránom a s ich predstavou o tom, ako by mala byť organizovaná sociálna štruktúra.

Je možné nejaké riešenie?

Nemám dobré správy. Pokúšal som sa nájsť zárodky sľubného riešenia v prácach a článkoch západných autorov, ale medzi závermi a odporúčaniami prevláda zintenzívnenie prístupu, ktorý viedol k súčasnému stavu – teda sústredenie úsilia, politiky a prostriedkov na vzdelávanie islamských migrantov a na ich integráciu v rámci (zatiaľ) väčšinovej populácie.

 

Spracoval

 

Zdroje:

https://bavorv.tumblr.com/post/176158723133/colonial-ministry-paris-april-24-1928#_

http://freewestmedia.com/2018/07/18/a-warning-letter-from-1928-still-rings-true/

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/659/Legacy%20of%20the%20french%20colonialism%20from%20the%20Algerian%20civil%20war%20to%20the%20Beur%20Riots%20A%20short%20history%20of%20the%20%27self-other%27.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.academia.edu/21197770/Salafism_in_France_Transnational_Identity_and_Emancipatory_Form_of_the_Father_s_Colonial_Past

http://www.seguridadinternacional.es/revista/?q=node/71

https://www.mepc.org/journal/dialectics-political-islam-north-africa

https://ghayb.com/2016/08/the-history-of-the-salafis-the-group-charged-with-destroying-the-ummah-from-within-2/

http://www.libya-analysis.com/category/salafis/

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/A-Ripple-Beneath-the-SurfaceFINAL.pdf

https://qz.com/562128/isil-is-a-revolt-by-young-disaffected-muslims-against-their-parents-generation/

http://archives.cerium.ca/IMG/pdf/WIKTOROWICZ_2006_Anatomy_of_the_Salafi_Movement.pdf

https://geopoliticalfutures.com/salafisms-three-strands/

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Navaja se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

34 reakcí na Západ o hrozbe salafizmu vie takmer 100 rokov

 1. vonrammstein napsal:

  O. T., jen dodatek k Hutkově pamfletu:

  To se mi líbí

 2. strejda napsal:

  Velice zajímavý článek jdoucí ke kořenům, nebo alespoň k jejich blízkosti. Ovšem nelze proto očekávat žádný optimismus. Vývojové procesy běží a zastavit je nelze. Jediná možnost na přežití evropské civilizace je usilovat o oddělování neslučitelných systémů. A zároveň hledat a vytvářet způsoby soužití. To si ovšem může dovolit je silná kultura a civilizace. Tou ta (západo)evropská není. Pokus o její alternativu – z hlediska muslimské víry rozdíl neviděli – byl zničen tak důkladně, že náprava není možná. Tleskali jsme! Alevytvořil (zatím) protilátky. Ukázal také, že stále jsou možnosti, že není nutné jít na porážku.
  To se ovšem nesmí stát, proto jsou podporovány všelijaké podivné organizace rozkládající státnost. Proto byla zrušena povinná vojenská služba, rozkradeny zásoby zbraní, zašantročeny základny, proto je ničeno školství. Proto byla zlikvidována samostatná ekonomika (to jako připomínka těm, co by chtěli samostatné vystoupení z EU. Vždyť 40% potravin dovážíme, nemluvě o jiném. A móda sankcí hýbe světem).
  Jsme v pasti. Mimo tento systém jsou jen dvě mocnosti, Čína a Rusko plné vnitřních západem uplácených nepřátel. Proto ten nenávistný boj proti nim. Nejsou to státy, které obdivujeme pro životní styl, mají svých mnoho vad. Jsou to ale státy na vzestupu, státy posilující a bojující. V nich může být nejbližší budoucnost. V nich vidíme naději.
  Musíme si také uvědomit, že muslimové mají svoji víru o kterou je nemůžeme a nedokážeme připravit. Musíme se snažit jim porozumět, tam kde jsou doma i pomáhat. Podporovat státy typu Tuniska, Maroka, Libanonu a Sýrie. Ale i Írán, jako silnou a potřebnou protiváhu proti fundamentálním Saúdúm. Cynicky řečeno, dělat vše opačně, než nám doporučují kavárníci a sluníčkáři.
  Druhou cestou je nechat tomu volný průběh, nechat přeformátovat naši mládež a doufat, že my nějak dožijeme, po nás potopa a mladým to bude jedno. Nejspíš je nechají dožít.

  To se mi líbí

 3. Slim napsal:

  Ano, to je zajímavý článek. Jako doplněk a kontrapunkt bych k němu dodal bych dodal tento výsledek ranního listování „tiskem“. Který ukazuje, jaké jiné věci měl „Západ“ mj. na starosti v posledním století – a to vůbec nemluvím o Francii, která se dobrých 50 let po uvedeném dokumentu topila v pomyjích.

  https://blisty.cz/art/92101-rozpad-politickych-struktur-zapadniho-sveta.html

  „Rozpad politického systému musíme sledovat se skepsí, abychom „neskočili na špek“ jednoduché interpretaci a řešením, jež nabízejí ultrapravicoví populisté..“

  Je-li „tuto“ středoškolský student, tak fajn.. 🙂

  PS. Dnes je výročí Hirošimy.
  Heller als tausend Sonnen

  To se mi líbí

  • brtník z brlohu napsal:

   Recept měli komunisti – podporovali vzdělanost a šlapali jakémukoliv náboženství na brka. Tunajší kotlinka je toho důkazem že to fungovalo.

   To se mi líbí

   • Laco G. Mlynář napsal:

    Až na to, že podle nich byla kybernetika, genetika a sociologie buržoazní pavědy.

    To se mi líbí

    • oh napsal:

     Blbci se do funkcí bohužel dostávají v každém společenském systému. Nejhorší na tom je fakt, že u soudruhů se až příliš často jednalo o druh *blbec aktivní*, vytlačující méně agresivní a méně škodlivý druh *blbec líný.*

     To se mi líbí

     • brtník z brlohu napsal:

      Přesně tak, a navíc to neplatilo obecně – třeba psychologie nebyla po celou dobu v nemilosti, dokonce první profesuru psychoanalýzy dostal Sándor Ferencsi za Maďarské republiky rad, řada Freudových žáků jeho učení rozvíjela v 20 tých letech v Rusku. Kdo dneska ví o Amonašvilim st.
      S tou genetikou – tam za tím stálo odmítání dědičnosti na rozvoj osobnosti a přeceňování vychovatelnosti které bylo dané historicky jako reakce na teorie 19tého století které na základě dědičnosti se snažily legitimizovat vládnoucí třídu.- po Stalinově smrti to už o té pavědě taky obecně neplatilo. Sociologie se schovala pod ochranná křídla nejen pedagogiky a přinejmenším od poloviny 70tých let studovala a přenášela v Brně i Praze – mj. v rámci studia pedagogiky. V 80tých letech se přednášela i na Vokovický sorboně – co vím. Solidní literatura ke kybernetice se vozila v ruštině z SSSR – později tam už i chyběla poznámka v názvu jako: Kritika buržoazního směru…, taky byly překlady do ruštiny – toho podstatného.
      Druh blbec aktivní – často jako nositel chromozomu XX škodí dneska stejně – nejen rozvojem různých pavěd v rámci spolvěd – stigmatizujících celou oblast společenských věd, kdy se s vaničkou plnou konstruktů vyleje i zdravé dítko ale i stejným potlačováním třeba Marxe či nahrazováním materialistické ontologie pomalu teologií. ….. A hlavně devastací školství.

      To se mi líbí

      • Hudec napsal:

       Sociologie?
       Jak se jmenoval? Radovan Rychta?

       To se mi líbí

       • brtník z brlohu napsal:

        FF UK – Jaroslav Koťa, dokonce mne z ní zkoušel. V Brně katedra, vedl Ivo Možný, studoval u něho Jan Keller.
        Radovan Rychta přece nebyl zdaleka sám. Vzhledem k dokončení studia FF v roce 1953 si ale nejsem jistý jestli studoval opravdu sociologii (v 50tých letech katedra nebyla, co vím tak její členové se rozptýlili mezi sociální psychologii, filosofii a pedagogiku), z čeho státnicoval se mi nepodařilo dohledat – spíš bych tipoval filosofii nebo něco příbuzného – je uváděný také jako filosof.

        To se mi líbí

  • NavajaMM napsal:

   Slime, vďaka za túto prihrávku na smeč.
   Ten odkaz na BL ste zamýšľali ako kontrapunkt, ale je to presný opak. Trafili ste presne do čierneho a do rovnakej základnej príčiny ako v dnešnom titulnom článku, len BL zúfalo kĺžu po povrchu.
   Rozpad politických štruktúr západného sveta je zákonitý, keď sú jej základné postoje a ideológie postavené na lži a nepoctivosti. Je symptomatické, že ten článok má v záhlaví obálku Wealth of Nations od Adama Smitha s odkazom, že ho považujú liberáli za svoj katechizmus a základnou poučkou to, že „ekonomický život musí být stavěn na jedinci sledujím svůj prospěch“. Toto Adam Smith netvrdil nikde a článok píše, že vraj mnohokrát…
   Liberalisti úspešne celému svetu zamlčali, že skutočnou základnou myšlienkou diela Adama Smitha je Teória mravných citov. Adam Smith tvrdil, že súcit a starosť o blížnych stmeľuje ľudskú spoločnosť a zabezpečuje, že aj bohatí (hoci si z prirodzeného sebectva ponechávajú zo spoločného produktu najlepšiu časť) slúžia všeobecnému blahu a to zabezpečuje, že chudobní dostanú viac, ako keby boli ponechaní sami na seba.
   Známa „neviditeľná ruka“ je v Smithovom chápaní slepá. Ak bohatý sleduje čiste len svoj prospech, neviditeľná ruka spôsobí, že dosiahne výsledok, ktorý vôbec nezamýšľal.
   A presne to sa dnes na každom kroku deje.

   Pretože sme od detstva indoktrinovaní, tak vám dnes každý, nielen stredoškolský študent, na rozumovej úrovni odrapká, že je prirodzené sledovať len svoj sebecký záujem a že tým najlepšie človek slúži aj celku. Lenže každý, kto je trochu pri zmysloch, dnes už zreteľne vidí, kam to vedie. A z toho vyplýva tá všadeprítomná schizofrenická trauma a beznádej modernej spoločnosti.

   A k tomu ešte tá Hirošima…
   Ideoví dediči páchateľov dodnes tvrdia, že to bol nevyhnutný a humanitárny čin, ktorý zachránil milióny životov…

   To se mi líbí

   • Bavor V. napsal:

    Když sáhnu do hluboké historie dějin lidstva, tak Smithova teorie vlastně vychází ze základního rozdělení společnosti na bojovníky a rolníky. Bojovníci, pozdější panstvo, si chránili svoje rolníky, aby měli z čeho žít a tím dbali o to, aby ti rolníci také měli z čeho žít. Ono to není ani o soucitu, ale ze zcela pragmatického hlediska. V bezpečí žijící a nehladovějící rolník vyprodukuje pánovi mnohem více zásob, než ohrožovaný a hladový.

    To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Pán domáci, môžete mať pravdu, že toto je jedna z príčin, prečo takéto rozdelenie spoločnosti považoval Smith za prirodzené.
     Ale kvôli podrobnému štúdiu tejto otázky som si stiahol jeho diela v originále a prehrýzal som sa dobovým kvetnatým jazykom. Vo veci morálnych citov bol Adam Smith úplne jednoznačný. Odstrihnete zo Smitha toto a už to nie je Smith.

     Na technickej úrovni je to tak, ako keby ste v matematickej štatistike ignorovali podmienky normálnosti rozdelenia a dostatočnej veľkosti súboru. Potom úplne zákonite vychádzajú nezmysly.

     Zájdem ešte ďalej. Dnes každý (nielen stredoškolák) považuje za prirodzené, že sa podniká za účelom dosiahnutia zisku, že je to správne a pri cenotvorbe je nutné počítať so ziskom. Lenže toto je v príkrom rozpore s dielom Adama Smitha.
     Smith tvrdil, že ceny na trhu sa ustália na „prirodzenej úrovni“, ktorá je daná nákladmi. Lenže toto by bolo možné jedine vtedy, keby:
     1. fungovali morálne city a obchodníci sa nesnažili získať neoprávnene výhodnú cenu,
     2. na trhu fungovala dokonalá konkurencia.
     Bod 1 liberalisti zmazali už v zárodku a zborovo o ňom mlčia. Bod 2 síce verejne deklarujú, ale vzhľadom na zdôrazňovanie prospešnosti sebectva (väčšinou) tolerujú bariéry, ktoré veľkí hráči stavajú malým.

     To se mi líbí

     • Bavor V. napsal:

      Ale to se nevylučuje. Prvotní rozdělení prostě doplnil tou morálkou. Což je ve vývoji lidstva zcela přirozené. Vždyť i morálka je vlastnost člověčí, tak proč ne.

      Líbí se 1 osoba

      • NavajaMM napsal:

       Ozaj, ešte som si spomenul na výrok jedného z popredných českých ekonómov – Václava Klausa. Svojho času povedal: „Morálka není ekonomická kategorie.“
       V podobnom duchu si budete isto pamätať aj bonmot o tom, že nerozoznáva špinavé a čisté peniaze.
       Mnoho Klausových myšlienok sa mi páči a nie som voči nemu zaujatý, no tieto jeho postoje sú par excellence prejavom ignorancie súčasnej ekonómie.

       To se mi líbí

       • strejda napsal:

        Navajo, proč píšete:
        postoje sú par excellence prejavom ignorancie súčasnej ekonómie.
        nestačilo by
        postoje sú par excellence prejavom ignorancie
        bylo by to přesnější a výstižnější.

        To se mi líbí

       • NavajaMM napsal:

        Strejdo, znovu citujem klasika, ide o „strašlivé nedorozumění“. Mal som na mysli, že moderná ekonómia je ten subjekt, ktorý sa ústami Klausa vyjadruje ako ignorant.
        V širšom zmysle ale uznávam, že máte pravdu. 🙂

        To se mi líbí

   • Slim napsal:

    Ta „smeč“ šla naplno do sítě. Myslím si, že se v řadě věcí ve svém výkladu mýlíte (ne ve všech). Nechci o tom ale diskutovat, protože věřím, že diskuse je užitečná jen při menší odlišnosti názorů. Řekněme tak o 10° (geometrických), u rozdílu o třeba 135° je to ztráta času.
    K tomu chlapci se ovšem chováte nepěkně, zkreslujete jeho názory. Z textu je patrné, že on ví, že Smith byl profesorem morální filosofie a že je to podstatná část jeho předpokladů. Ovšem výrok, který tvrdíte, že Smith nenapsal, on napsal (v Bohatství, ne v předchozí Teorii mor. citů), možná implicite, poněkud jinými slovy, ale s tím smyslem. I Locke, mimochodem.
    A tam kde máte o Smithovi pravdu, by s vámi asi ten D. Zámec (Slovák?) souhlasil, jak ho tak šacuju. Samozřejmě, že Smitha zkreslili (jako Krista, Marxe, Keynese aj.), a byl to jistě taky Klaus, po vzoru M. Friedmana. Ti dva a jiní, prostě chtěli mít z ekonomie technickou, „tvrdou“ vědu. Nejspíš odvětví „operačního výzkumu“, jak napsal už Oskar Lange v 60. letech, v tehdejší terminologii.
    Ostatně zkreslujete i mých pár slov. (Byl tam doplněk, nejen kontrapunkt; a Hirošima byla jen připomenuta na okraj, kvůli datu: ne žádné „A k tomu ešte tá Hirošima“. Nechtěl jsem prostě psát dvě poznámky. BTW by ovšem bylo lepší, než PS, ale bylo brzo ráno.) Z toho vidím, že jste emotivně nabuzený, což je další překážka věcné diskuse.

    To se mi líbí

     • NavajaMM napsal:

      Zaujímavý článok, len kvôli ľuďom, ktorým stačí prečítať titulok, uvádzam, že sa ruší z politických, nie ekonomických dôvodov. V Ontariu sa zmenila regionálna vláda, ktorá je proti projektu a vecné analýzy a argumenty na zrušenie nemá.
      Subjektívne si myslím, že garantovaný príjem ako základ sociálnej politiky nie je dobrý nápad, ale na druhej strane čiste politické rozhodnutia bez analýzy tvrdých dát mi vedia rozohriať emócie.

      To se mi líbí

      • brtník z brlohu napsal:

       Subjektívne si myslím, že garantovaný príjem ako základ sociálnej politiky nie je dobrý nápad,
       Přesně moje stanovisko – podmínkou musí být nějaký přínos pro společnost.

       To se mi líbí

    • NavajaMM napsal:

     Slime, áno, boli u mňa emócie, no nie osobné. Ak niekto (ekonómovia) prekrúca svoje zdroje a fabuluje, tak to u mňa emócie vzbudzuje, ale nehanbím sa za ne. Dokážem ich využiť konštruktívne. Wealth of Nations mám v PDF, tých slov s koreňom „econ“ na tých vyše 700 stranách nie je tak veľa, takže hlásim, že som zmienený citát nenašiel.
     Aby sme zostali vo vecnej rovine, tak Vás požiadam, aby ste ho „možno implicitný a trochu inými slovami“ skúsili nájsť Vy a dajte stranu. Tak ukážete, že smeč nešla do poľa.
     Vopred však avízujem, že neprijmem číslo od boku, skontrolujem si to aj s kontextom. Neverím totiž, že sa Vám taký citát podarí nájsť. Smith totiž mnohokrát v texte argumentuje, že ekonomický subjekt urobí to a to, lebo tým sleduje vlastný záujem. Suché vedecké konštatovanie, nie odporúčanie (ako to majú vo zvyku robiť ekonómovia dnes).

     V Smithových časoch tiež nebolo v móde a nerešpektovalo sa, ak bol autor nekonzistentný. Na strane 703 napríklad nájdete citát, v ktorom Smith píše, že aj slabý vládca má k svojim občanom viac súcitu, ako farmár, ktorý ich zamestnáva, lebo farmár často kvôli sebectvu sleduje vlastné blaho aj na úkor svojich zamestnancov. Pripomínam, že celé dielo sa volá Wealth of Nations a Smith teda svoj text smeruje k poznatkom, ktoré podporujú bohatstvo národov a nie bohatstvo jednotlivých kapitalistov. Keďže napríklad aj na strane 703, ale aj na mnohých iných miestach, keď sa riešia dane, clá a výška miezd, Smith jasne vidí, že záujem jednotlivých vlastníkov je často v protiklade so záujmom krajiny ako celku, tak neverím, že bude vládcom odporúčať, aby sa sa spoliehali na sebectvo kapitalistov.
     Bez emócií, bola by to nekonzistentnosť, ktorá v poctivej vedeckej práci nemá čo hľadať.

     PS: Nebojím sa diskusie s oponentom o 135 stupňov rozdielnym. Nemyslím, že cieľom diskusie je dosiahnuť zhodu kurzu a nebudem sa cítiť menejcenný, ak Vás nepresvedčím a ostanete na svojom stanovisku. C´est la vie.
     Naopak, som Vám za dnešnú repliku vďačný.

     To se mi líbí

 4. Cech napsal:

  Přešdevším poděkování Navajovi MM za dohledání zajímavého.
  Ovšem pro pochopení proč je salafismus v současné době využíván pro likvidaci Evropy jako takové, je nutné pochopit proč si saláfisté osobují právo rozhodovat za evropany.
  Snad nejlépe tuto skutečnost přibližuje Talal Derki ve svém autentickém dokumentu O otcích a synech .Film není nějakým otřepaným dokumentem o válce v Sýrii, nýbrž studií hlubin lidské psychologie a obludných proměn společnosti.
  Derki v Sýrii strávit dva a půl roku s kamerou v rodině Abu Osamy, bojovníka syrského odvětví Al-Kajdy a otce rodiny. Abu Osama vychovává příští generaci fanatických bojovníků, kteří po ukončení války v Sýrii vzhledem ke své výchově tam nemohou zůstat a jejich přesvědčení je bezesporu bude hnát do Evropy.
  Podle slov Talala Derkiho :
  „Chtěl jsem ukázat, jací tito lidé doopravdy jsou, bez přikrášlení, bez kritiky.
  Ukázat, co chtějí od nové generace,“ říká Talal Derki, „Když se podíváte na syna Osamu, uvědomujete si, že existoval moment, kdy bylo možné, aby se tomu všemu vyhnul a dospěl v normálního člověka. Namísto toho z něj vytvořili nepřítele národů. Bez důvodu, oni jen chtěli mít nad ostatními autoritu.“ Náctiletý Osama je ke konci filmu poslán do Sharia campu, tábora, kde se mu spolu s ostatními dětmi v uniformách a kuklách dostává vojenského výcviku a ideologické průpravy.
  Nezbytné postavení alfa samce v rodině je to jediné co může zabezpečit správnou výchovu bojovníka a tolik potřebnou absenci matky ve výchově.
  Proto odtržení alfa samce od rodiny neumožňuje pokračování rozvoje saláfismu.
  Samotná absence matky ve výchově dítěte je základním kamenem nejen saláfismu a proto také je obecná absence žen v muslimských zemích, kde slouží jen k podpoře ideologie otce, muže nezbytnost islámu.
  Tuto válku stvořil muž. Ženy se snaží být dobrými matkami, ale nijak nerozhodují o tom, co má přijít.
  Proto a jen proto Evropská úmluva o lidských právech dává azylantům právo, na scelování rodin.
  Pokud má salafista jasnou a zákonem deklarovanou možnost, že bude bez problémů pokračovat ve své současné nebo budoucí rodině ve víceženství a v roli alfa samce, tak je pro něho přestěhování do ekonomicky 100 x přijatelnějších podmínek, bez nebezpečí nutného bojového nasazení proti těm co již salafisty znají a bytostně je nenávidí, takříkajíc nezbytnost.
  Tož opravdu chce to ten dokument vidět a je naprosto jasné proč byly v EU přijaty některé úmluvy, které umožňují ono šíření radikálního islámu ve své Africké podobě.
  No a na druhou stranu, jak je vlastně naprosto jednoduché pomocí celkem nepatrné změny zákonů zastavit příliv imigrantů z hodiny na hodinu.

  Líbí se 1 osoba

 5. Bavor V. napsal:

  Ale zpět k tématu. https://euobserver.com/migration/142518
  EU stále nemá jasno, kam umístit zachráněné migranty
  A tak se jedná a jedná a jedná a…

  To se mi líbí

 6. K-k. napsal:

  OT: Urozený pane, posel se k vám plazí vyprahlou krajinou… 😉

  To se mi líbí

 7. Slim napsal:

  OT
  Viděl jsem teď chvilku Hamáčka u Tvarůžkový, a měl jsem vidění že jsme ve Švýcarsku. Hezká iluze, skutečně!
  Byl tam totiž titulek „ministr vnitra a zahraničí“.

  I vypadalo to, že jsme začli slučovat funkce, a budeme jako v té chytré zemi. Kde je ministrů asi 6, 7. Jestli se bude rotovat i funkce hlavy státu jsem zvědav.
  Taky bude-li v obchodech Appenzeller a můj oblíbený Gruyère..

  To se mi líbí

 8. jaa napsal:

  OT – ale mne docela porazilo – už je zahájena veřejná sbírka pro rodiny pozůstalých těch tří . Kam jsme to dopracoali.

  To se mi líbí

  • Cech napsal:

   Zde je to bohužel naprosto nutné.
   Obecně lze konstatovat, že v případě smrti v zahraniční operaci na rozdíl od vojáka USA náleží našim pozůstalým (dítěti a manželce) 120 násobek minimální mzdy a poté pravidelná částka jako náhrada na výživu pozůstalých.
   12 200 x 120 = 1 464 000 dále pravidelný příspěvek, který se vyplácí dětem maximálně do 26 let, pokud studují. U manželek je nárok podle ministerstva posuzován individuálně. Částka se skládá ze základu 2 245 korun a procentní výměry.
   V případě US vojáka je částka vyplácená rodině 10 x vyšší a proto USA každoročně vyplácí rodinám válečných veteránů 792 miliard korun.
   Minule se pro pozůstalé rodiny pěti vojáků vybralo krásných 5,23 miliónu korun.
   Tož celkově ovšem lze zkonstatovat, že smrt českého vojáka je pro NATO cca. 10 x ekonomicky výhodnější než smrt vojáka US army.Je sice pravda že vycvičenost američanů je mnohonásobně lepší než našich ale přeci jenom to naše finanční odškodnění, je bez těch veřejných sbírek nesrovnatelně menší.
   Proto abychom se alepoň trochu přiblížili odškodnění, jaské mají rodiny padlých US vojáků tak ty sbírky jsou nezbytné.

   To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.