Dvakrát o čínských muslimech


Světový den polibku

Shodou náhod se mi povedlo naplánovat tento článek na Světový den Tibetu.

Buduje Čína  „politické reedukační“ tábory pro muslimské menšiny?

V čínské oblasti Sin-ťiang s muslimské většinou se objevují zprávy o „reedukačních“ táborech, kde je drženo přes 200 000 „podezřelých“. DW hovořil s výzkumným pracovníkem Adrianem Lenzem o pravdivosti zpráv.

DW: Odkud pocházejí informace o reedukačních táborech v Sin-ťiangu?

Adrian Zenz: Nejdůležitějšími zdroji jsou vládní zprávy, které často vydávají místní média. Patří sem oficiální vládní dokumenty, například cestovní zprávy od nejvyšších představitelů nebo rozpočtové zprávy, které popisují výdaje na zařízení.

Muslimští Ujgurové jsou stále více pronásledováni. Zprávy konkrétně říkají: „Plánujeme zde re-edukační tábor?“

Absolutně. Zprávy dokonce přicházejí s velkou podrobností o tom, jak funguje táborový systém. Na třech správních úrovních jsou provozovány tábory – okres obce, město a vláda. Chovanci jsou vychováváni podle čtyřúrovňového systému, který odpovídá „závažnosti“ jejich případu.

Tento systém se však převrací do mechanismu masové internace a tento systém čtyřúrovňové diferenciace případů už není ve hře. Dokumenty jasně ukazují, že tento internační systém roste.

    

 

Adrian Zenz je odborníkem na politiku čínských etnických menšin

Tyto dokumenty nejsou určeny pro širokou veřejnost a určitě ne pro zahraniční diváky, pravda?

Jsou určeny pro místní obyvatelstvo. Místní vlády také chtějí udělat dobrý dojem tím, že prokáží, že dělají něco proti terorismu.

Tyto zprávy se také stávají vzácnějšími, neboť jasně ukazují některá dramatická fakta, a proto vyžadují vyšší míru utajení.

Domnívám se, že od roku 2017 jsou nejdůležitějšími zdroji dat seznamy pracovních míst pro služby v těchto zařízeních – například řidiči, učitelé, bezpečnostní personál nebo školitelé pro „výcvikové tábory“. Některé ze seznamů jsou spíše podezřelé a nevyžadují žádné zkušenosti ani vzdělání. Existují dokonce i některé seznamy, které jednoduše říkají, že „hledáme někoho, kdo by pracoval v reedukačním táboře“.

Přečtěte si více:  Čínské úřady zadržují příbuzné zpravodajů Ujgurského rozhlasu Svobodná Asie

Jsou tyto seznamy prací zaměřeny na Han-Číňany nebo Ujgury?

 

Zprávy jsou nekonzistentní a existují seznamy, které se mohou vztahovat pouze na Han-Číňany a jiné, které hledají kohokoli bez ohledu na etnický původ.

Výpisy projektů však poskytují důležité administrativní informace o tom, jak byl politický reedukační tábor vybudován. Patří sem požadavky na stěny, ostnatý drát, speciální okna a bezpečnostní kamery. Rozložení budov je také obsaženo v specifikacích velikosti nebo v plánech na doplnění stávajících staveb, s kuchyní a sociálním zařízením.

Pohled na tyto administrativní dokumenty vám dávají představu, že tyto stavby jsou renovovány, aby ubytovaly více lidí na delší časové období.

Kazašský muž ukazuje obraz svých rodičů, o kterých se domnívá, že jsou zadrženi v Číně

Jak spolehlivý je počet osob hlášených v současné době v těchto táborech?

V mé zprávě uvedu rozsah s konzervativním nižším odhadem 200 000. Přestože nemůžeme definitivně potvrdit toto číslo, když se podíváme na údaje o infrastruktuře, prohlášení o systému trestu a seznamy pracovních míst, jsme si jisti, že tento nižší odhad je spolehlivý.

Dále máme prohlášení, které Radio Free Asia obdrželo od místních úředníků, policie a svědků, kteří popisují jeden tábor obsahující až 6 000 lidí, kteří žijí ve velmi omezeném prostoru.

Na druhé straně, neověřené zprávy od místní policie, které unikly k ujgurským skupinám v zahraničí, naznačují, že v těchto táborech by mohlo být drženo téměř 900 000 lidí.

Přečtěte si více: Ujgurský novinář Gulchehra Hoja: „Chci říct můj vlastní smutný příběh „

Kyrgyzstán obviňuje ujgurské ozbrojené síly za útok na čínské velvyslanectví

 Jak dlouho jsou lidé v těchto táborech drženi ?

Existují velmi podrobné zprávy od roku 2014-15, které specifikují rozsah věznění v závislosti na tom, kam osoba spadá do čtyřúrovňové škály. Za nejtěžší „trestný čin“ byl udělen 20-ti denní trest, lehčí mezi čtyřmi a pěti dny.

Takže nemluvíme o dlouhodobých rozsudcích za měsíce a roky?

To se stalo v minulosti, ale teď se věci zcela změnily. Od počátku roku 2017, pod současným tajemníkem strany v Sin-ťiangu Chen Quan-guo, se počet dotčených lidí prudce zvýšil. Vidíme to v projektových dokumentech, které podrobně popisují vysoké výdaje. Nicméně neexistují žádné oficiální dokumenty a musíme se spoléhat na očité svědky a další prohlášení.

S ohledem na tuto skutečnost je dnes velmi vzácné, že někdo je propuštěn za méně než tři měsíce. V předchozích letech to bylo dva týdny, pak se to zvýšilo na šest týdnů. Teď už slyším o případech, kdy někdo strávil rok v táboře bez vnějšího kontaktu. Dřívější omezení trestů j zastaralé.

Jaká je v této věci role šéfa strany v Sin-ťiangu Chen Quan-guo?

Je opravdovým zastáncem tvrdé linie, který v letech 2011-2016 v Tibetu oddělil jako tajemník strany a po dobu, co byl v úřadu vytvořil policejní stát. V Sin-ťiangu rychle učinil podobná a ještě dramatičtější opatření státní moci. Patří sem masivní nábor policistů a veškerá možná opatření sociální kontroly, jako jsou např. Domácí návštěvy vládních úředníků.

Systém reedukace v Sin-ťiangu je však bezprecedentní. Stejná opatření existovala i v Tibetu, ale neexistuje srovnání s úrovní, kterou nyní vidíme.

Co myslíte o tichu čínské vlády ohledně otázky reedukačních táborů?

 Šéf strany v Sin-ťiangu Chen Quanguo

Ticho ukazuje, jak citlivý je předmět v Číně, vzhledem k tomu, že v roce 2013 byly oficiálně zrušeny politické systémy reedukace zavedené během vlády Mao Ce-tunga.

 

Číňané nemohou najít žádné ospravedlnění pro tento systém, protože jde daleko za normální opatření proti terorismu. Na Západě máme bezpečnostní a dohledové systémy a protiteroristické zákony, ale tábory pro reedukaci, které běží bez řádného procesu, jsou něco úplně jiného.

Adrian Zenz je odborníkem na politiku čínských menšinových skupin v Tibetu a Sin-ťiangu. Je také přednášejícím na Evropské škole kultury a teologie.

http://www.dw.com/en/is-china-building-political-re-education-camps-for-muslim-minorities/a-44334145?maca=en-Twitter-sharing

 

 

 

Hui – preferovaní čínští muslimové?

Zatímco muslimští Ujgurové jsou čím dál častěji pronásledováni, největší čínsko-muslimská menšina, Hui, je méně kontrolována a prosperuje jako náboženská komunita. DW zkoumá důvody tohoto jevu.

Procházka muslimskou čtvrtí Si’an je fascinujícím pohledem do míchanice kultur. Vůně jehněčích špízů a horkých koření se táhne přeplněnými ulicemi. Čínsky vypadající ženy v šatech vytahují nudle, zatímco starý muž s bílým kloboukem modlicích stojí před mešitou s výrazně čínskou klenutou střechou.

Toto je domov Si’an Hui muslimů, kde byl islám uveden do Číny poprvé v 7. století. Čínská populace muslimů je nyní 23 milionů, z čehož přes 10 milionů se odhaduje na Hui a na méně než 10 milionů Ujgurů.

Zatímco jejich muslimští ujgurové v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiangu zažívají přísná omezení náboženských svobod, Hui většinou praktikují svou víru otevřeně a v některých oblastech zažívá jejich náboženství oživení. Důvod jejich úspěchu souvisí se stovkami pozoruhodných asimilací a současně si zachovává jejich identitu.

Historie asimilace

Historicky jsou Hui potomky perských, arabských a mongolských obchodníků na Hedvábné stezce, kteří přišli do Číny před více než 1200 lety. Od té doby se manželstvími s Han Číňanem Hui stali etnicky smíšenými a rozšířenými po celé zemi.

 Hui muslimové měli možnost praktikovat ramadán, zatímco Ujgurové neměli

Po staletí žili Han a Hui poměrně mírumilovně vedle sebe a navzájem. Hui se vydali cestou asimilace, hovořili  mandarinskou čínštinou a přizpůsobili své náboženské tradice místním zvykům.

Jedním z nejviditelnějších příkladů je velká mešita Si’an, která je jednou z největších a nejstarších v Číně. Místo uctívání je vybudováno z několika nádvoří a lomených oblouků a taškových střech, které jasně ukazují vlivy tradiční čínské architektury.

Zatímco někteří Hui nyní žijí od čínských Číňanů v prvotřídních městech, jako je Šanghaj nebo Peking  kulturně a nábožensky nerozeznatelným životem, mnoho měst v Číně má významnou menšinovou populaci Hui s úzce svázanými komunitami, zejména v severních provinciích Nin-sia, Gangsu nebo Singhai. Mnoho Hui, kteří jsou tradičními obchodníky, jsou také dnes ekonomicky úspěšní, a podle odhadů, jejich náboženský podíl roste.

 Rostoucí náboženství

Dru Gladney, profesor na Pomona College v Kalifornii a vedoucí učenec lidu Hui, odhaduje, že v Číně je dnes dvakrát tolik mešit, než v roce 1950, z nichž většina byla postavena muslimy Hui. „Množství praktikujících muslimů mezi Hui stoupá,“ řekl Gladney DW. „Například, existuje dramatický nárůst počtu Hui žen nosících  hidžáb.“ Gladley dodává, že „počet Huiu, odcházejících na Haju, neustále rostou.“

Proč se Čínští Ujgurové připojují k džihádistům v Afghánistánu

Jedním z důvodů je zvýšená komunikace s ostatními muslimskými skupinami a následný vliv vnějšího islámu – a to buď prostřednictvím učitelů Hui, kteří se vracejí z Haju, nebo z rostoucích obchodních vztahů s Blízkým východem.

Obchod mezi Čínou a Blízkým východem se pro komunistickou zemi stává stále důležitější. Jako měřítko pro přilákání arabských obchodů získal Jin-čuan, hlavní město Nin-sia a jedno z center Huiů. Probíhá výstavba nového islámského tematického parku ve výši 3,7 miliardy dolarů nazvaného Světové muslimské město a do městských značek se přidává arabské písmo.

Haiyun Ma, Hui vědecká pracovnice na univerzitě v Frostbergu, zaujímá kritické stanovisko ohledně chování čínské vlády vůči Hui. Řekla DW, že to více znamená „obchodní zájem, ne náboženská tolerance“.

Na straně obchodu hrají Hui muslimové roli zprostředkovatelů obchodu mezi Blízkým východem a Čínou. Kvůli jejich znalostem arabštiny působí v Dubaji četní lidé z Hui a pro středovýchodní firmy v Číně.

Zdržování se politiky

Dalším důvodem relativní svobody Hui jsou vlastnosti, které je odlišují od Ujgurů. Druhá největší muslimská menšina je etnicky odlišná a nemluví mandarinštinou jako hlavním jazykem. A co je nejdůležitější, mají domov, kterým se chtějí chlubit.

Většina Ujgurů žije v západní provincii Sin-ťiang. Mnoho etnicko-náboženských skupin usiluje o nezávislost na Číně a Ujguři jako takoví jsou proto utiskováni. Během letošního ramadánu byli nuceni jej rychle přerušit a části jejich komunity nemohly navštěvovat modlitby ani cestovat. V poslední době bylo všem občanům Sin-ťiangu uloženi, aby odevzdali cestovní pasy.

Ale Hui, částečně také kvůli jejich rozmanitosti a geografické diaspoře a částečně kvůli jejich kulturní blízkosti k Číňanům Han, nemají žádnou politickou snahu o nezávislost, řekl Gladney.

Období nepokojů

To neznamená, že Han a Hui spolu vždycky vycházeli dobře. Dunganská vzpoura v letech 1860 a 1870 zaznamenala povstání muslimů a Huiů proti Hanům. Hui byli také utlačováni vládou během kulturní revoluce spolu s většinou náboženských a etnických menšin. V roce 1975 byly stovky Hui zabity, když byla separatistická hnutí potlačena Lidovou osvobozeneckou armádou v jižním městě Shadian.

Zatímco přívětivost vůči k muslimům s podnikatelskými záměry se zvyšuje a čísla naznačují, že náboženské aktivity jsou na vzestupu, může starost v Číně o Hui získat další pohyb.

„V posledních letech je pro Hui muslimy v provinciích, jako je Ning-sia, stále obtížnější požádat o pasy a náboženské vzdělání bylo omezeno,“ poznamenal učitel Hui Ma. „Kontrolní a rostoucí nacionalismus čínské vlády je pro Hui hrozbou.“

http://www.dw.com/en/the-hui-chinas-preferred-muslims/a-36699666

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice twitter se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

18 reakcí na Dvakrát o čínských muslimech

 1. vonrammstein napsal:

  Ale to je logický. Hui je sice opravdu hodně, ale (zatím) necítili potřebu se nějak agresivně projevit. Zatímco Ujguři jsou mentálně nejpodobnější Čečencům nebo Afgháncům. S tím se po dobrým vyjít nedá.

  To se mi líbí

 2. 1 napsal:

  nemohu posoudit, vone, ale čemu myslím dokonale rozumím, je ten první obrázek a řekl bych, že mu rozumějí nejen Huiové a Ujguři, ale i mnozí z těch, kvůli kterým je Jírovec přesvědčen, že není správné opomíjet mechanismus přijímání uprchlíků (z nesvobodných zemí – jak jinak). A taky si živě umím představit, jak by to s Čínou dopadlo, kdyby místo té hordy chlapů s pendreky a maskáči nastoupila horda mírumilovných kalousků s Tibetskými vlaječkami.

  To se mi líbí

  • vonrammstein napsal:

   Taky nejsem odborník na to téma, „vím“ jenom to, co jsem přečetl.
   Ale zato vím naprosto jistě, že o čemkoliv je Jírovec přesvědčeno, je dokonalým opakem reality.

   To se mi líbí

   • 1 napsal:

    ale stejnak, vone, co my máme v mikro, tak Si Ťin-pching má v mega a ještě se u toho umí tvářit, jakoby každýmu chtěl dát bonboniéru, žejo?

    To se mi líbí

    • vonrammstein napsal:

     Jo, ale co mu zbejvá? Má to jak Brežněv. Sice půl milionu totálně nesourodejch etnik na krku, ale CCCP je jednotný a nerozborný na věky věků, amen. Až do tý rozborky.

     To se mi líbí

 3. hans napsal:

  Špatné přepisy čínských jmen mě už moc nerozčilí, to je tu dlouhodobě problém (dá se řešit použitím http://www.cinsky.cz/index.php?page=transkripce&lang=cs )

  Ale přeložit „The Dungan revolt in the 1860s and 1870s…“ jako „Dunganská vzpoura v šedesátých a osmdesátých letech 20. století…“ to zírám.

  To se mi líbí

  • Bavor V. napsal:

   Bývá rozumnější upozornit na chybu a předložit správnou úpravu. Arogance svědčí jen o nedostatku inteligence.

   To se mi líbí

   • hans napsal:

    Copak jsem na chybu neupozornil? A správný překlad 1860s and 1870s jste si koukám našel sám.

    Ale když teda chcete, tak i ty ostatní chyby:

    přepis čínštiny (a arabštiny):
    Chen Quan-guo
    Čchen Čchüan-kuo
    Hui
    Chuej, normálně se skloňuje, Chuejové…

    Si’an
    Si-an
    Han
    jednotné číslo Chan, množné Chanové

    Nin-sia, Gangsu nebo Singhai.
    Ning-sia, Kan.su, Čching-chaj

    haju
    hadždž

    Jin-čuan
    Jin-čchuan
    Haiyun Ma
    Chaj-jün Ma
    Shadian
    Ša-tien

    a nádavkem nejzjevnější prohřešky strojového překladu proti češtině v prvním článku:

    s muslimské většinou
    s muslimskou většinou
    reedukační
    převýchovné
    Nejdůležitějšími zdroji jsou vládní zprávy, vládní dokumenty
    úřední zprávy, government v tomto kontextu jsou okresní, krajské, prefekturní a oblastní úřady
    absolutně
    Ano. Naprosto jistě.
    přicházejí s velkou podrobností
    přinášejí velké podrobnosti

    Na třech správních úrovních jsou provozovány tábory – okres obce, město a vláda.
    Tábory jsou provozovány na třech správních úrovních – vsí, měst a okresů.

    podle čtyřúrovňového systému
    ve čtyřúrovňovém systému
    Tyto dokumenty nejsou určeny pro… diváky.
    Dokumenty mají vždy čtenáře, nikoliv diváky.
    místní vlády
    místní úřady

    Některé ze seznamů jsou spíše podezřelé a nevyžadují žádné zkušenosti ani vzdělání
    Žádný seznam nemůže vyžadovat vůbec nic. Co když job listing není seznam, ale pracovní inzerát, nabídka práce? Pak by věta smysl dávala…

    Výpisy projektů
    Tady se mají na mysli nejspíš „nabídky veřejných zakázek“ vypisovaných místními úřady.
    prohlášení o systému trestu
    Tady se nejspíš mají na mysli veřejně přístupné statistiky o činnosti soudů, prokuratury a vězení.

    prohlášení, které
    která (je nepravděpodobné, že by se jmenovaní spojili a poslali společné prohlášení do toho rádia, spíš jde o několik zdrojů)
    To se stalo v minulosti
    To se dělo v minulosti. (Nešlo přece o jediný případ)

    současným tajemníkem strany v Sin-ťiangu
    lépe sinťiangským tajemníkem
    linie, který v letech 2011-2016 v Tibetu oddělil jako tajemník strany
    linie, kterou tvrdě prosazoval jako tajemník strany v Tibetu v letech 2011-2016

    rychle učinil
    rychle zavedl

    jak citlivý je předmět
    jak citlivá je otázka/problém

    politické systémy reedukace
    systémy politické reedukace

    To se mi líbí

    • hans napsal:

     Kan-su

     To se mi líbí

    • Bavor V. napsal:

     Upozornění většinou vypadá jinak. A co se týká těch přepisů, ty jsem dál neřešil. A ostatní jste si opravil sám, tak wo co gou?

     To se mi líbí

     • hans napsal:

      1. Vím že přepisy neřešíte. Proto jsem se v první reakci omezil na konstatování, že už jsem si zvykl. A nádavkem vám nabídl jednoduchý způsob jak je pořešit.
      2. Tón upozornění odpovídá míře omylnosti. Myslet si, že roky 1860-1880 patří do 20. století je názor u dospělého člověka nepochopitelný.
      3. Jak opravil sám? Vy jste mne vyzval abych vám chyby vypsal, ža jako jinak jsem arogantní. A když je vypíšu, tak mě sepsujete, že dělám zbytečnou práci, protože stačí když si je opravím sám, jelikož vy výpis chyb nechcete a k ničemu nepotřebujete. Jsem jediný, komu to připadá schizofrenní? Babička o lidech jako vy říkala, že se jim jeden nezavděčí, kdyby jim na hlavu nas..

      To se mi líbí

    • strejda napsal:

     Přepisy z čínštiny, ale dnes bohužel i z ruštiny, jsou vesměs poplatné úrovni překladatele. A ten nic neví o tom, že čeština patří mezi vyspělé jazyky, které mají velmi kvalitní a ucelený systém přepisu národních jazyků. Mnohem lepší než anglický, který jen velmi hrubě převádí zvukovou podobu.
     Známe mnoho způsobů, jak zničit malé národy a kultury východní Evropy, a toto je jeden z nich.
     A tak máme maršály Zhukovy, Yekaterinburg či Sochi a nedejbože se k tomu připlete autonomní republika Sacha, kterou čeští znalci vyslovují Saša.

     To se mi líbí

     • brtník z brlohu napsal:

      Z RUŠTINY je to obzvláště pikantní.

      To se mi líbí

     • hans napsal:

      Vrcholné zpotvořeniny vznikají, když překladatel nízké úrovně překládá ruský text obsahující čínská jména a kašle na to, že ruský přepis čínštiny je dost odlišný od českého.

      To se mi líbí

      • brtník z brlohu napsal:

       Dyž oni nám dneska przní i tu ruštinu, a tahají sem anglikanismy v množství neskutečně převyšujícím rusizmy v 50tých letech.

       To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.