Rodáci (20) – Vojtech Gerster


Článok je zároveň prvým zo série Prekvapenia v Grécku

Keď je človek na dovolenke na gréckom Peloponéze a chce navštíviť aj Atény, musí prekročiť aj jednu z najväčších stavieb 19. Storočia – Korintský kanál. Na najvyššom bode útesu, kde sa nachádza cestný most, je na pevninskej strane červený žulový pamätník s takýmto nápisom:

S vďačnou spomienkou na Maďarov

Istvána Türra (1825 – 1908) a Bélu Gerstera (1850 – 1923)

ktorí plánovali, organizovali a riadili výstavbu Korintského kanála, majstrovského výtvoru techniky 19. storočia.

Tento úspešný projekt stojí ako trvalý pamätník Grécko – Maďarského priateľstva a ako inšpirácia pre všetky nasledujúce generácie.

S veľkou vďakou a úctou ku všetkým, ktorí sa podieľali na budovaní tejto stavby v rokoch 1881 až 1893.

Prekvapením pre mňa bolo, že Béla (Vojtech) Gerster je rodákom (20. 10. 1850) z Košíc, z domu na Hlavnej ulici č. 9. V Košiciach tiež prežil celé detstvo až po maturitu. Ako talentovaný žiak s nadaním na techniku potom študoval na Technickej univerzite vo Viedni, tú absolvoval v roku 1873. Po ukončení štúdia začal pracovať ako mestský stavebný inžinier, no veľmi skoro sa začal špecializovať na vodné diela. Medzi jeho prvými stavbami bol plavebný kanál Františka Jozefa, kde bol stavbyvedúcim.

Životným šťastím pre Vojtecha Gerstera bolo, že padol do oka inžinierovi, dobrodruhovi a neskoršiemu revolucionárovi a generálovi Istvánovi Türrovi. Ten mal bohaté kontakty po celej Európe a tak keď Francúz Ferdinand Lesseps dostal po úspešnom vybudovaní Suezského prieplavu ponuku od Kolumbijskej vlády vybudovať podobné dielo cez Panamskú šiju, dostali pozvanie na účasť v expedícii aj  Türr a Gerster. Expedícia sa uskutočnila v roku 1876, práca aj so spracovaním údajov z meraní a s vypracovaním projektovej dokumentácie trvala dva roky a Vojtech Gerster ako hlavný inžinier mal rozhodujúci podiel na vytýčení trasy prieplavu. Francúzi podľa Gersterovho projektu aj stavbu začali, no z finančných a organizačných dôvodov neskôr práva a rozostavanú stavbu predali Američanom. Dnešná trasa Panamského prieplavu sa prakticky zhoduje s Gersterovým návrhom, aj keď na nej neskôr pribudli vzdúvadlá a umelé jazero.

Keď v roku 1881 grécka vláda rozhodla o vykopaní kanálu cez Kirintskú šiju, Türr s Gersterom boli už uznávaní odborníci a prirodzenou prvou voľbou. Gerster pripravil technický projekt stavby a odprezentoval ho zástupcom Medzinárodnej geografickej spoločnosti v Benátkach. Vznikla Spoločnosť Korintského prieplavu, v ktorej mali zastúpenie aj finančné kruhy. Slávnostný výkop pri Korinte sa uskutočnil v roku 1882 a práce boli rozvrhnuté na šesť rokov. Celkové náklady však prevýšili očakávania a konzorcium bánk, ktoré okrem stavby Korintského prieplavu financovalo aj výstavbu prieplavu Panamského prieplavu, len veľmi ťažko znášalo finančný nápor. Stavbu sa nakoniec po desiatich rokoch a rôznych peripetiách, medzi ktorými nechýbalo ani zemetrasenie, podarilo v roku 1893 dokončiť. Počas stavby dokonca došlo ku krachu spoločnosti Korintského prieplavu, nakoľko financovať naraz stavbu Panamského tak aj Korintského prieplavu sa ukázalo byť neúnosné.

Podľa údajov na pamätníku má Korintský prieplav dĺžku vodnej cesty 6 343 m, hĺbku 8 m, šírku vo výške hladiny mora 24,6 m, šírku pri dne 21 m, sklon svahov 71 – 77 stupňov, najvyššiu výšku bočných útesov 79 m a ročne zabezpečí prepravu 12 500 plavidiel. Plavba v prieplave je riadená a striedavo jednosmerná.

Pohľad z mosta na západ…

…a na východ.

Korintský kanál síce bol najväčšou a najvýznamnejšou stavbou Vojtecha Gerstera, ale zďaleka nie jeho labuťou piesňou. Viedol napríklad výstavbu železnice z Atén do 200 km vzdialenej tesálskej Larisy. Bol významným staviteľom vodných ciest a železníc aj v Uhorsku. Jedna z jeho tratí je napríklad z Košíc do Turne nad Bodvou. Jeho poslednou veľkou stavbou bol plavebný kanál medzi Dunajom a Tisou, dokončený v roku 1919.

Zomrel v Budapešti 3. 8. 1923.

 

Zdroje:

http://taban-anno.blogspot.com/2015/10/csaladregeny-porcelantalon.html

https://kosicednes.sk/historia/stavite-korintskeho-prieplavu-sa-narodil-na-hlavnej-9/

http://www.webslovensko.sk/osobnosti.php?h=Vojtech-Gerster

https://en.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n_T%C3%BCrr

https://kosicednes.sk/historia/stavite-korintskeho-prieplavu-sa-narodil-na-hlavnej-9/

http://www.infoglobe.sk/tip-na-vylet/tvorca-prieplavov-pochadzal-z-kosic/?action=2

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Navaja se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 reakce na Rodáci (20) – Vojtech Gerster

  1. Bavor V. napsal:

    Velkým překvapením je i podoba jmen dvou význačných osobností na poli inženýrských staveb. Ale hledat jejich jinou příbuznost by byl asi velký nesmysl.

    To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.