České reálné gymnázium v Chomutově 1935-1938


Gymnázium s českým vyučovacím jazykem zahájilo na okrese Chomutov výuku až ve školním roce 1935/36. Byla to vůbec první a až do roku 1945 jediná česká střední škola, která zde působila. (Není bez zajímavosti, že v r. 1938 se jednalo o zřízení dalších dvou českých škol: rodinné a mistrovské. Koncem června přišla neoficiální informace, že zřízení obou škol bude povoleno a že budou financovány Ústřední maticí školskou. Z pochopitelných důvodů již k realizaci těchto plánů nedošlo.)

Gymnázium zahájilo svoji činnost jako Československé spolkové reálné gymnázium Ústřední matice školské v Chomutově a až 18. listopadu 1937 byla podepsána smlouva o převzetí gymnázia státem. Nadále pak gymnázium užívalo název Státní československé reálné gymnázium v Chomutově. V jeho čele stál po celou dobu jeho existence ředitel Miroslav Hájek. Pedagogický sbor měl zpočátku pouze 6 členů, ve školním roce 1937/38 se jejich počet zvýšil na 9.

Gymnázium nejprve sídlilo v prostorách Masarykovy státní a obecné školy v Chomutově, protože však postupně narůstal počet tříd, bylo od září 1937 pro gymnázium pronajato 8 místností v domě čp. 254 v Dlouhé ulici. I to však bylo chápáno jen jako provizorium a proto od roku 1936 probíhala jednání o získání pozemku pro výstavbu nové školní budovy. Vhodnou stavební parcelu se podařilo získat až v březnu 1938, k zahájení stavby však již nedošlo, neboť o půl roku později po odtržení Sudet bylo české gymnázium v Chomutově zrušeno.

 

Česká obecná a občanská škola T. G. Masaryka v Chomutově. Budova byla postavena v r. 1926, podle návrhu architekta Ladislava Machoně. V r. 1928 vznikla iniciativa za postavení pomníku T.G. Masaryka – za nejvhodnější místo bylo považováno prostranství před novostavbou české školy. Městská rada převážně německého Chomutova však rozhodla na tomto místě umístit pomník chomutovského rodáka, matematika, fyzika a průkopníka železnice F. J. Gerstnera: http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/osobno_frjoge.xml Pomník byl odhalena v r. 1932, fotografie tedy pochází někdy z let po r. 1932.  Výbor pro postavení pomníku hledal náhradní řešení, totiž umístit sochu do městského parku, to se však do r. 1938 realizovat nepodařilo.

 

K myšlence Masarykovy sochy se Chomutov vrátil až po r. 1989, ale až 28.října 1998 byla na místě někdejší Gerstnerovy sochy (zničené po r. 1945)  odhalena socha T. G. Masaryka, jejímž autorem je chomutovský výtvarník Kamil Sopko.

Od r. 1984 v budově sídlí ZUŠ Chomutov. Je to neuvěřitelné, ale lepší fotku se mi nepodařilo najít. I když jsem si chtěla pomoci googlovským panáčkem, výsledek stejně nebyl k ničemu.

Dlouhá ulice v Chomutově – některý z domů na pohlednici nesl číslo 254 a byly v něm od r. 1937 pronajaty místnosti pro české gymnázium.

 

 

Dnes ovšem jsou tahle místa změněna k nepoznání. Vede tudy hlavní chomutovská ulice (Palackého třída), stará zástavba byla srovnána se zemí a nová vypadá úplně jinak 

 

 

Po r. 1945 začalo chomutovské české gymnázium využívat budovu bývalého německého gymnázia v Chomutově, ve které sídlí dodnes.

 

České reálné gymnázium v Chomutově mělo umožnit středoškolské vzdělání v mateřském jazyce především dětem z české menšiny, žijící na chomutovském okrese. Tato menšina nebyla příliš velká: do r. 1918 nepřekročila 3%, při sčítání lidu v r. 1921 se k české (přesněji řečeno československé) národnosti hlásilo 8,42% a při dalším sčítání v roce 1930 13,08% obyvatelstva tehdejšího chomutovského okresu. Do prvního ročníku po zahájení výuky nastoupilo celkem 79 dětí, o rok později 72 a v posledním roce existence gymnázia 76 dětí. Zcela v souladu s posláním gymnázia se jednalo především o české děti z Chomutovska, Žatecka a Mostecka (další sousedící okresy Kadaň a Přísečnice měly podíl obyvatel české národnosti téměř zanedbatelný). V okrese Kadaň to bylo v r. 1930 necelých 5% a v okrese Přísečnice dokonce necelá 2%/. Není však bez zajímavosti, že ve všech ročnících českého gymnázia studovalo také po 3-4 dětech německé národnosti.

České reálné gymnázium v Chomutově pochopitelně nepředstavovalo jedinou možnost středoškolského studia na okrese. Reálné gymnázium s německým vyučovacím jazykem v Chomutově existovalo již od roku 1930 a navazovalo na starou tradici jezuitského gymnázia (později městského) fungujícího v Chomutově od konce 16. století. Další gymnázium s německým vyučovacím jazykem bylo k dispozici v Kadani, arcibiskupské gymnázium působilo v Doupově a navíc zde byly další dvě odborné střední školy s německým vyučovacím jazykem: průmyslová škola v Chomutově a zemědělská v Kadani.

Zajímavé je například porovnání rozdílů v náboženském vyznání studentů českého a německého gymnázia. Němečtí studenti byli v drtivé většině římskokatolického vyznání /přes 89%/, bezvěrců mezi nimi bylo zanedbatelné množství /1,82%/. Na českém gymnáziu se ke katolicismu hlásilo pouze 56%, ale více než 17% bylo bezvěrců.

 

 

Srovnáme-li sociálně-ekonomickou charakteristiku rodin, z kterých pocházeli studenti českého a německého gymnázia, objeví se nám další velmi zajímavé rozdíly. Asi nejzajímavější je srovnání % českých a německých státních úředníků, železničářů a dalších osob, nějak spjatých s fungováním státu (vojáků, četníků a podobně) a to zejména, přihlédneme-li k drtivé početní převaze německého obyvatelstva nad českým. Lze si z toho udělat určitou představu o složení české menšiny v Chomutově.

 

 

O existenci českého gymnázia v Chomutově se bohužel zachovalo jen velmi málo dokladů. Ve Státním okresním archivu v Kadani jsou uloženy jen výroční zprávy gymnázia, část třídních a část školních katalogů. I z tohoto minima písemných dokladů však lze vyčíst mnoho zajímavého o této málo známé episodě ze života české menšiny v Chomutově ve druhé polovině 30. let minulého století.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Fotopříběhy se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

6 reakcí na České reálné gymnázium v Chomutově 1935-1938

 1. NavajaMM napsal:

  Krásny je ten park pred školskou budovou.

  Mimochodom, keď dnes čítam o staviteľovi železníc, chomutovskom rodákovi Gerstnerovi, tak dobre, že sedím…
  Prečo?
  Uvidíte, čo zajtra vydá pán Bavor, ale hovorím vopred, že to dostal už včera. 🙂

  To se mi líbí

  • K-k. napsal:

   No tak to jsem fakt zvědavá,NavajaMM! 🙂

   Líbí se 1 osoba

  • Bavor V. napsal:

   Přiznám se, že ani já jsem nevěděl, že F.J.Gerstner byl chomutovským rodákem. Protože jeho práce známe zejména zde na jihu. První evropská koňská dráha, kterou pak realizoval jeho syn F.A.Gerstner, byla ve své době opravdu průkopnickým počinem.

   Líbí se 1 osoba

 2. K-k. napsal:

  Jo, koněspřežka je jeho nejznámější dílo! 🙂 V Chomutově si ho velmi cenili! A myslím, že právem.
  Jinak to náměstí s partkem existuje pořád – zahímavé je, že za I.republiky se jmenovalo Masarykovo a teď je Benešovo – Masaryk nafasoval jiné, aby mu to nebylo líto. V tom domě úplně nalevo bývvalo ONV (pak OÚ) – něco jsem se tam nachodila! 😉

  To se mi líbí

 3. jaa napsal:

  No, buď špatně vidím, nebo ta děsná socha je šejdrem…….Teda co ta moderna dokáže 🙂

  To se mi líbí

Komentáře nejsou povoleny.